SlideShare a Scribd company logo
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
ROMÂNIA, TIMIȘOARA, TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 38
Prof. TUDORESCU IONELA
GRUPA MICĂ 3-4 ani
„ALBINUȚELE”
MOLDOVA, Strășeni, GRĂDINIȚA –
CREȘĂ nr.4 „LICURICI”
Director: Dna CORJIȚA LILIA
ED. CASARECI OLGA
GRUPA MICĂ 2-3 ani „STELUȚA”
BARNI MOLDIC
 Coordonatori: Olga Casareci Ionela Tudorescu
 Grădinița – creșă nr.4 Grădinița cu P.P.nr.38
 „Licurici”, Strășeni Timișoara, Timiș
 Republica Moldova România
 Ministerul Educației Ministerul Educației
 Direcția Învâțământ Inspectoratul Școlar
 Municipiul Strășeni Județean Timiș
 Desfăşurarea acestui program în parteneriat vine ca răspuns la nevoia educatoarelor din cele două unităţi de a
se confrunta cu noi provocări în plan profesoional, de a-şi moderniza stilul de muncă, de a elimina rutina din
activitatea zilnică, de a contribui sistematic, la formarea şi perfecţionarea lor profesională. În aceeaşi măsură,
contribuie la satisfacerea de cunoaştere a copiilor şi la îmbogăţirea experienţei lor de viaţă.
Acest parteneriat se constituie într-un schimb de experienţă, în care educatoarea şi copiii au prilejul să
cunoască medii de viaţă şi muncă,tradiții și așezări geografice, relativ noi pentru ei, să schimbe idei, să găsească
soluţii viabile la problemele cu care se confruntă.
Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi de învăţare, dar şi
prin relaţiile specifice pe care le poate stabili cu diverse instituţii şi organizaţii din comunitatea în care trăieşte.
De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de timpuriu.
Proiectul răspunde nevoii preşcolarului, de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi dezvolta
personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui ca viitor cetăţean, într-un comportament activ, conştient responsabil,
capabil de înţelegere şi respect.
Aplicând eficient şi creator, cu ajutorul cunoştinţelor şi prin rezultatele activităţilor proprii, ideile, gândurile şi
părerile preşcolarului în funcţie de situaţia dată, credem că ajutăm preşcolarul să găsească zâmbetul cu care ar
fi frumos să putem saluta viitorul. În cadrul acestui parteneriat, scopul urmărit a fost stabilirea unei mai bune
comunicări, a realizării ceea ce putem înţelege prin trainice prietenii, a creşterii prestigiului celor două
instituţii prin popularizarea activităţilor.
 Ca educatori, avem datoria de a ne implica activ în dezvoltarea socio-emoţională a copiilor noştri,
de a crea şi de a implementa contexte diversificate de explorare şi exersare a competenţelor
emoţionale şi a celor sociale.
 Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a relaţiona cu
semenii tăi.
 Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile, comunitatea sunt patru concepte fundamentale
pe care se bazează învăţămantul preşcolar.
 Fiecare om are nevoie de un prieten cu care să râdă sau cu care să plângă. Pe tărâmul copilăriei,
prieteniile se încheagă repede şi pot ţine şi o viaţă.
 Încercăm să înlăturăm barierele (distanţa, condiţia socială), încercăm să creăm o generaţie mai
bună, mai apropiată, doar aşa valorile umane pot fi valorificate la potenţialul lor maxim.
 Încercăm să le arătăm copiilor că lumea poate fi mai bună. Sperăm că vom reuşi.
Parteneriatul se desfăşoară pe parcursul anului şcolar
2023-2024, cu posibilitate de prelungire.
Dezvoltarea și transferul de
practici inovatoare în educație,
prin împărtășirea metodelor și
procedeelor aplicative în învățarea
față în față, cât și prin intermediul
platformelor web de comunicare la
distanță, precum și încurajarea
implementării proiectelor
educaționale transdisciplinare și
transnaționale.
Obiectivele:
Realizarea unui schimb de experienţă între preşcolari, dar şi între
cadrele didactice implicate;
Exprimarea prin activităţi artistico-plastice şi muzicale, a
sentimentelor, trăirilor şi impresiilor;
Dezvoltarea inteligenţei sociale pentru a forma abilităţi de
relaţionare şi comunicare eficientă;
Desfăşurarea unor activităţi comune în parteneriat.
Scopul :
 Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, prin
stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a
forma noi prietenii;
Să stabilească
relaţii de prietenie
şi colaborare între
copiii din cele două
grădiniţe,
promovarea
dialogului dintre
copii;
Să atragă copiii în
organizarea şi
desfăşurarea
unor activităţi cu
caracter
intercultural care
să conducă la
socializarea
copiilor
COLABORARE
SOLIDARITATE
TOLERANȚĂ
Competențe de comunicare;
Competențe civice, sociale;
Competențe interpersonale;
Competențe culturale, interculturale,
artistice;
Competențe digitale;
Competența de a învăța să înveți pe
parcursul întregii vieți.
 Platforma Zoom, prin care ne-am întâlnit de
fiecare dată cu partenerii;
 Aplicația Messenger și Yahoo prin care am făcut
schimb de documente (acordul de parteneriat,
proiectul educațional);
 Aplicațiile Whatsapp și Messenger prin care am
comunicat noi cadrele didactice;
 Poșta Moldovei și Română prin care am trimis și
primit coletele de la parteneri.
 1 . CUNOAȘTEREA PARTENERILOR, “SALUTUL
VIRTUAL” - Ianuarie - Februarie 2024
 2 . “LANȚUL PRIETENIEI” - Februarie 2024
 3. „ SĂCULEȚUL CU EMOȚII” - Martie 2024
 4. „ CĂLĂTORIE ÎN LUMEA EMOȚIILOR” -
Aprilie 2024
 5. „ LA REVEDERE DRAGI PRIETENI” - Mai
2024
 Alegerea ursulețului
 Pregătirea jurnalului
M ĂRINIMOS
O SPITALIER, ORDONAT
L IBER, LOIAL, LOGIC
D ARNIC, DRĂGĂLAȘ
I NTELIGENT, INTERESAT
C ĂLĂTOR, CURIOS, CREATIV
MOLDIC e un ursuleț, curios, vesel, vorbăreț,
Întrebări el multe pune, vrea să afle tot din lume,
Acum Moldic e curios, și nimic nu-i de prisos
În curând el va pleca, în țara România,
La o grupă de copii, dulci, frumoși, deștepți, zglobii,
Să-i cunoască, să distreze, să invețe poezii,
După ce le-a învățat, cu bagajul încărcat,
Va sosi din nou aici, să învețe și alți pici!
 Am pregătit „steluțele” pentru
întâlnirea on-line cu colegii din
România.
 Împreună am învățat cântecelul de
salutare, poezii, cântec-dans „Dacă
vasel se trăiește fă așa”.
 Le-am explicat că în cadrul întâlnirii
vom face cunoștiință și pot să pună
întrebările dorite „albinuțelor”.
 Că le vom prezenta ursulețul Moldic,
pe care îl vom trimite către ei alături
de o agendă, în care ei vor face
însemnări pe perioada aflării
ursulețului in România.
CUNOAȘTEREA
PARTENERILOR,
„SALUTUL VIRTUAL”
 Împreună cu
preșcolarii grupei
„STELUȚA”, am
pregătit agenda cu
care va pleca
ursulețul MOLDIC la
partenerii noștrii. Ne-
am luat la revedere
de la Moldic și i-am
urat drum bun!
Copiii, pregătiți de doamnele educatoare au confecționat inimioare. Acele
inimioare reprezintă prietenia. După ce și le-au oferit unul altuia realizând
lanțul prieteniei, le-au acroșat pe Pomul Prieteniei și au prezentat un
spectacol cu cântece.
Zilele de 1 și 8 Martie au fost sărbătorite printr-o activitate
comună, mămici-copii. Împreună cu mămicile, copiii au
confecționat mărțișoare și felicitări.
Copiii au descoperit lumea emoțiilor prin intermediul lecturii unei povestiri,
jocurilor, ghicitorilor, șaradelor, lucrului practic
SUB UN SOARE TOȚI TRĂIM ȘI PRIETENI VREM SĂ FIM!
NOI CA RAZELE SOLARE CĂLDURĂ VĂ DĂRUIM!!!
Copiii au pictat câte un soare, pentru al dărui prietenului...
PLANETA PĂMÂNT – PRIETENA NOASTRĂ
PE DATA DE 22 APRILIE COPII AU SĂRBĂTORIT ZIUA IUBITEI NOASTRE PLANETE.
 În cadrul acestei întâlniri copii și-au luat la revedere
de la prietenii lor din ROMÂNIA prin recitarea
poeziilor și interpretarea cântecelelor.
 Au fost prezentate evaluarea și analiza rezultatelor
obținute.
 Ursulețul MOLDIC a
revenit in Moldova cu
impresii frumoase, cu
daruri pentru micuții
noștrii.
 Atât copiii grupei cât și
educatoarea au rămas cu
impresii frumoase despre
această mică călătorie a
noastră prin cadrul
acestui proiect.
 Copiii din grupa „STELUȚA” cu mare drag și bucurie l-au
așteptat pe BARNI, care pe parcursul Proiectului
„EMOȚII DE PRICHINDEL” ne-a fost oaspete onorat la
toate etapele activităților zilnice...
 La activitățile frontale, în grup, BARNI avea locușorul
său lângă tablă, pe scăunel, a însoțit copiii și la centre de
stimulare: Arte, Alfabetizare/Bibliotecă,
Blocuri/Construcții, Științe, Joc simbolic; în sala
festivă/sportivă, la înviorare, competiții sportive,
distracții tematice, expoziții, repetiții, matinee, și alte
sărbători și evenimente...
 Împreună au descoperit mesajele zilnice, au dezlegat
ghicitori, memorizat versuri, ascultat și relatat povestiri,
poezii, numărători, proverbe, au numărat, comparat,
cântat și recitat...
Inimioare Mărțișoare și felicitări Pomul prieteniei
prieteniei de ziua mamei
 Copilașii celor două grupe partenere au
desfășurat aceleași activități din calendar, după
care au realizat lucrări creative, evaluarea s-a
petrecut prin aprecierea lucrărilor;
 Preșcolarii au rămas cu o experiență bogată, și-au
exprimat gândurile și emoțiile fără frică la
întâlnirile online, au recitat poezii și cântat
cântecele. Educatoarele au abordat diverse
subiecte în cadrul întâlnirilor online, făcând
schimb de bune practici.
 Implicarea grădiniței noastre, Grădinița-creșă nr.4
„Licurici” din mun. Strășeni, Republica Moldova, alături
de preșcolarii grupei „Steluța”, a adus numeroase
satisfacții atât celor mici, cât și cadrelor didactice.
 În primul rând copiii grupei și-au făcut prieteni virtuali,
au colaborat cu ursuleții călători, împărtășind
cunoscuților experiența avută.
 În al doilea rând cadrele didactice au avut parte de o
colaborare frumoasă, fructuoasă, elaborând un proiect
educațional și un acord de parteneriat în acest sens.
 În al treilea rând promovarea imaginii instituției și
creșterea profesională a cadrelor didactice.
Ne-au transmis multe informații utile,
interesante;
Ne-am bucurat de prietenii noi câștigați;
Am muncit, am colaborat și ne-am
distrat impreună;
Copiii sunt prietenoși, talentați, curioși,
comunicativi, dispun de bunele maniere,
educați, politicoși, vorbesc foarte
frumos;
Vom mai desfășura proiecte împreună.
 Schimbarea percepției despre educație;
 Dezvoltarea sferei cunoașterii;
 Dezvoltarea empatiei, toleranței,
capacitatății de comunicare,
responsabilității prin exprimarea toleranței
față de alți copii;
 Încurajează deschiderea spre nou prin noile
experiențe;
 Stabilirea unor noi prietenii;
 Cunoașterea unor colegi cu o bogată
experiență, fiind o sursă de inspirație.
 Copii au fost foarte interesați de activitățile desfășurate atât de ei cât
și de partenerii lor, cultivând relații de prietenie cu partenerii din
altă țară;
 Copii au fost foarte entuziasmați de participarea la întâlnirile
virtuale, la final luându-și rămas bun cu promisiunea de a mai
colabora și în alte proiecte transfrontaliere;
 Părinții au fost foarte implicați în proiect atât acasă cât și în grupă;
 Fiecare dintre noi a fost o reală sursă de insiparație, descoperind o
altă cultură, cu o energie primitoare și educativă;
 Parteneriatul a adus o experiență deosebit de frumoasă contribuind
la dezvoltare profesională.
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx

More Related Content

Similar to Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx

Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
ssusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
ssusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavaraMireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavara
ssusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
ssusercf44c2
 
Proiect Usuletul Calator.pptx
Proiect Usuletul Calator.pptxProiect Usuletul Calator.pptx
Proiect Usuletul Calator.pptx
VoinIonela
 
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptxRaportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
arabelatrica
 
Metamorfoze
Metamorfoze Metamorfoze
Metamorfoze
Artemiza Milea
 
ROpot, nr. 3
ROpot, nr. 3ROpot, nr. 3
ROpot, nr. 3
Otilia Corniciuc
 
ppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptxppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptx
PolianaSimizStefanes
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Poveștile Copilăriei
Poveștile CopilărieiPoveștile Copilăriei
Poveștile Copilăriei
DanielaMuncaAftenev
 
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
ELENA ADRIANA DOBRINOIU
 
Biblioteca-i locul sfânt unde-nveti a creste
Biblioteca-i locul sfânt unde-nveti a cresteBiblioteca-i locul sfânt unde-nveti a creste
Biblioteca-i locul sfânt unde-nveti a creste
Cudlenco Maria
 
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxpoiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
LudmilaBalan1
 
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxpoiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
AnaMariaBacinschii
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Daniela Munca-Aftenev
 
Proiect
Proiect Proiect
Proiect
IancuFabian
 
BROSURA ELECTRONICA - "SCHOOL OF THE FUTURE"
BROSURA ELECTRONICA - "SCHOOL OF THE FUTURE" BROSURA ELECTRONICA - "SCHOOL OF THE FUTURE"
BROSURA ELECTRONICA - "SCHOOL OF THE FUTURE"
ELENA ADRIANA DOBRINOIU
 

Similar to Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx (20)

Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Mireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavaraMireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavara
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Proiect Usuletul Calator.pptx
Proiect Usuletul Calator.pptxProiect Usuletul Calator.pptx
Proiect Usuletul Calator.pptx
 
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptxRaportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
Raportare proiect „Primăvara la mine acasă”.pptx
 
Gabriela Biltiu , Dej Prezentare Scoala Speciala Dej (Fil Eminimizer)
Gabriela Biltiu , Dej  Prezentare Scoala Speciala Dej (Fil Eminimizer)Gabriela Biltiu , Dej  Prezentare Scoala Speciala Dej (Fil Eminimizer)
Gabriela Biltiu , Dej Prezentare Scoala Speciala Dej (Fil Eminimizer)
 
Metamorfoze
Metamorfoze Metamorfoze
Metamorfoze
 
ROpot, nr. 3
ROpot, nr. 3ROpot, nr. 3
ROpot, nr. 3
 
ppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptxppt-lectura.pptx
ppt-lectura.pptx
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Poveștile Copilăriei
Poveștile CopilărieiPoveștile Copilăriei
Poveștile Copilăriei
 
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
BROSURA ELECTRONICA - PROIECTUL DE PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - "SCHOO...
 
Biblioteca-i locul sfânt unde-nveti a creste
Biblioteca-i locul sfânt unde-nveti a cresteBiblioteca-i locul sfânt unde-nveti a creste
Biblioteca-i locul sfânt unde-nveti a creste
 
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxpoiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
 
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxpoiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
 
Proiect
Proiect Proiect
Proiect
 
BROSURA ELECTRONICA - "SCHOOL OF THE FUTURE"
BROSURA ELECTRONICA - "SCHOOL OF THE FUTURE" BROSURA ELECTRONICA - "SCHOOL OF THE FUTURE"
BROSURA ELECTRONICA - "SCHOOL OF THE FUTURE"
 

Recently uploaded

Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdfCritice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
otiliaungureanu27
 
Text liric - trasaturi, teme și exemple de poezii
Text liric - trasaturi, teme și exemple de poeziiText liric - trasaturi, teme și exemple de poezii
Text liric - trasaturi, teme și exemple de poezii
lavinia876755
 
Predarea-diferentiata-cu-ajutorul-extensiei.pptx
Predarea-diferentiata-cu-ajutorul-extensiei.pptxPredarea-diferentiata-cu-ajutorul-extensiei.pptx
Predarea-diferentiata-cu-ajutorul-extensiei.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
curriculum Vitae doument exemplu ghhfgfdds
curriculum Vitae doument exemplu ghhfgfddscurriculum Vitae doument exemplu ghhfgfdds
curriculum Vitae doument exemplu ghhfgfdds
marinabejan33
 
Rudolf Steiner - Ga-2 – Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în c...
Rudolf Steiner - Ga-2 – Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în c...Rudolf Steiner - Ga-2 – Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în c...
Rudolf Steiner - Ga-2 – Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în c...
Andrei O.
 
Chestionar elevi privind disciplina si relatiile dintre colegi
Chestionar elevi privind disciplina si relatiile dintre colegiChestionar elevi privind disciplina si relatiile dintre colegi
Chestionar elevi privind disciplina si relatiile dintre colegi
Lacramioara Bordeianu
 
Chestionar parinti despre relatiile dintre elevi
Chestionar parinti despre relatiile dintre eleviChestionar parinti despre relatiile dintre elevi
Chestionar parinti despre relatiile dintre elevi
Lacramioara Bordeianu
 
Rudolf Steiner - GA-3 - ADEVĂR ŞI ŞTIINȚĂ - Rezumat
Rudolf Steiner - GA-3 - ADEVĂR ŞI ŞTIINȚĂ - RezumatRudolf Steiner - GA-3 - ADEVĂR ŞI ŞTIINȚĂ - Rezumat
Rudolf Steiner - GA-3 - ADEVĂR ŞI ŞTIINȚĂ - Rezumat
Andrei O.
 

Recently uploaded (8)

Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdfCritice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
Critice_vol 3_Maiorescu Titu_Bucuresti_1908.pdf
 
Text liric - trasaturi, teme și exemple de poezii
Text liric - trasaturi, teme și exemple de poeziiText liric - trasaturi, teme și exemple de poezii
Text liric - trasaturi, teme și exemple de poezii
 
Predarea-diferentiata-cu-ajutorul-extensiei.pptx
Predarea-diferentiata-cu-ajutorul-extensiei.pptxPredarea-diferentiata-cu-ajutorul-extensiei.pptx
Predarea-diferentiata-cu-ajutorul-extensiei.pptx
 
curriculum Vitae doument exemplu ghhfgfdds
curriculum Vitae doument exemplu ghhfgfddscurriculum Vitae doument exemplu ghhfgfdds
curriculum Vitae doument exemplu ghhfgfdds
 
Rudolf Steiner - Ga-2 – Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în c...
Rudolf Steiner - Ga-2 – Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în c...Rudolf Steiner - Ga-2 – Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în c...
Rudolf Steiner - Ga-2 – Linii fundamentale ale unei teorii a cunoașterii în c...
 
Chestionar elevi privind disciplina si relatiile dintre colegi
Chestionar elevi privind disciplina si relatiile dintre colegiChestionar elevi privind disciplina si relatiile dintre colegi
Chestionar elevi privind disciplina si relatiile dintre colegi
 
Chestionar parinti despre relatiile dintre elevi
Chestionar parinti despre relatiile dintre eleviChestionar parinti despre relatiile dintre elevi
Chestionar parinti despre relatiile dintre elevi
 
Rudolf Steiner - GA-3 - ADEVĂR ŞI ŞTIINȚĂ - Rezumat
Rudolf Steiner - GA-3 - ADEVĂR ŞI ŞTIINȚĂ - RezumatRudolf Steiner - GA-3 - ADEVĂR ŞI ŞTIINȚĂ - Rezumat
Rudolf Steiner - GA-3 - ADEVĂR ŞI ŞTIINȚĂ - Rezumat
 

Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx

 • 2. ROMÂNIA, TIMIȘOARA, TIMIȘ GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 38 Prof. TUDORESCU IONELA GRUPA MICĂ 3-4 ani „ALBINUȚELE” MOLDOVA, Strășeni, GRĂDINIȚA – CREȘĂ nr.4 „LICURICI” Director: Dna CORJIȚA LILIA ED. CASARECI OLGA GRUPA MICĂ 2-3 ani „STELUȚA” BARNI MOLDIC
 • 3.  Coordonatori: Olga Casareci Ionela Tudorescu  Grădinița – creșă nr.4 Grădinița cu P.P.nr.38  „Licurici”, Strășeni Timișoara, Timiș  Republica Moldova România  Ministerul Educației Ministerul Educației  Direcția Învâțământ Inspectoratul Școlar  Municipiul Strășeni Județean Timiș
 • 4.  Desfăşurarea acestui program în parteneriat vine ca răspuns la nevoia educatoarelor din cele două unităţi de a se confrunta cu noi provocări în plan profesoional, de a-şi moderniza stilul de muncă, de a elimina rutina din activitatea zilnică, de a contribui sistematic, la formarea şi perfecţionarea lor profesională. În aceeaşi măsură, contribuie la satisfacerea de cunoaştere a copiilor şi la îmbogăţirea experienţei lor de viaţă. Acest parteneriat se constituie într-un schimb de experienţă, în care educatoarea şi copiii au prilejul să cunoască medii de viaţă şi muncă,tradiții și așezări geografice, relativ noi pentru ei, să schimbe idei, să găsească soluţii viabile la problemele cu care se confruntă. Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi de învăţare, dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili cu diverse instituţii şi organizaţii din comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de timpuriu. Proiectul răspunde nevoii preşcolarului, de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi dezvolta personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui ca viitor cetăţean, într-un comportament activ, conştient responsabil, capabil de înţelegere şi respect. Aplicând eficient şi creator, cu ajutorul cunoştinţelor şi prin rezultatele activităţilor proprii, ideile, gândurile şi părerile preşcolarului în funcţie de situaţia dată, credem că ajutăm preşcolarul să găsească zâmbetul cu care ar fi frumos să putem saluta viitorul. În cadrul acestui parteneriat, scopul urmărit a fost stabilirea unei mai bune comunicări, a realizării ceea ce putem înţelege prin trainice prietenii, a creşterii prestigiului celor două instituţii prin popularizarea activităţilor.  Ca educatori, avem datoria de a ne implica activ în dezvoltarea socio-emoţională a copiilor noştri, de a crea şi de a implementa contexte diversificate de explorare şi exersare a competenţelor emoţionale şi a celor sociale.  Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a relaţiona cu semenii tăi.  Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile, comunitatea sunt patru concepte fundamentale pe care se bazează învăţămantul preşcolar.  Fiecare om are nevoie de un prieten cu care să râdă sau cu care să plângă. Pe tărâmul copilăriei, prieteniile se încheagă repede şi pot ţine şi o viaţă.  Încercăm să înlăturăm barierele (distanţa, condiţia socială), încercăm să creăm o generaţie mai bună, mai apropiată, doar aşa valorile umane pot fi valorificate la potenţialul lor maxim.  Încercăm să le arătăm copiilor că lumea poate fi mai bună. Sperăm că vom reuşi.
 • 5. Parteneriatul se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2023-2024, cu posibilitate de prelungire.
 • 6. Dezvoltarea și transferul de practici inovatoare în educație, prin împărtășirea metodelor și procedeelor aplicative în învățarea față în față, cât și prin intermediul platformelor web de comunicare la distanță, precum și încurajarea implementării proiectelor educaționale transdisciplinare și transnaționale.
 • 7. Obiectivele: Realizarea unui schimb de experienţă între preşcolari, dar şi între cadrele didactice implicate; Exprimarea prin activităţi artistico-plastice şi muzicale, a sentimentelor, trăirilor şi impresiilor; Dezvoltarea inteligenţei sociale pentru a forma abilităţi de relaţionare şi comunicare eficientă; Desfăşurarea unor activităţi comune în parteneriat. Scopul :  Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, prin stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi prietenii;
 • 8. Să stabilească relaţii de prietenie şi colaborare între copiii din cele două grădiniţe, promovarea dialogului dintre copii; Să atragă copiii în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cu caracter intercultural care să conducă la socializarea copiilor
 • 10. Competențe de comunicare; Competențe civice, sociale; Competențe interpersonale; Competențe culturale, interculturale, artistice; Competențe digitale; Competența de a învăța să înveți pe parcursul întregii vieți.
 • 11.  Platforma Zoom, prin care ne-am întâlnit de fiecare dată cu partenerii;  Aplicația Messenger și Yahoo prin care am făcut schimb de documente (acordul de parteneriat, proiectul educațional);  Aplicațiile Whatsapp și Messenger prin care am comunicat noi cadrele didactice;  Poșta Moldovei și Română prin care am trimis și primit coletele de la parteneri.
 • 12.  1 . CUNOAȘTEREA PARTENERILOR, “SALUTUL VIRTUAL” - Ianuarie - Februarie 2024  2 . “LANȚUL PRIETENIEI” - Februarie 2024  3. „ SĂCULEȚUL CU EMOȚII” - Martie 2024  4. „ CĂLĂTORIE ÎN LUMEA EMOȚIILOR” - Aprilie 2024  5. „ LA REVEDERE DRAGI PRIETENI” - Mai 2024
 • 13.  Alegerea ursulețului  Pregătirea jurnalului M ĂRINIMOS O SPITALIER, ORDONAT L IBER, LOIAL, LOGIC D ARNIC, DRĂGĂLAȘ I NTELIGENT, INTERESAT C ĂLĂTOR, CURIOS, CREATIV MOLDIC e un ursuleț, curios, vesel, vorbăreț, Întrebări el multe pune, vrea să afle tot din lume, Acum Moldic e curios, și nimic nu-i de prisos În curând el va pleca, în țara România, La o grupă de copii, dulci, frumoși, deștepți, zglobii, Să-i cunoască, să distreze, să invețe poezii, După ce le-a învățat, cu bagajul încărcat, Va sosi din nou aici, să învețe și alți pici!
 • 14.  Am pregătit „steluțele” pentru întâlnirea on-line cu colegii din România.  Împreună am învățat cântecelul de salutare, poezii, cântec-dans „Dacă vasel se trăiește fă așa”.  Le-am explicat că în cadrul întâlnirii vom face cunoștiință și pot să pună întrebările dorite „albinuțelor”.  Că le vom prezenta ursulețul Moldic, pe care îl vom trimite către ei alături de o agendă, în care ei vor face însemnări pe perioada aflării ursulețului in România.
 • 16.  Împreună cu preșcolarii grupei „STELUȚA”, am pregătit agenda cu care va pleca ursulețul MOLDIC la partenerii noștrii. Ne- am luat la revedere de la Moldic și i-am urat drum bun!
 • 17. Copiii, pregătiți de doamnele educatoare au confecționat inimioare. Acele inimioare reprezintă prietenia. După ce și le-au oferit unul altuia realizând lanțul prieteniei, le-au acroșat pe Pomul Prieteniei și au prezentat un spectacol cu cântece.
 • 18. Zilele de 1 și 8 Martie au fost sărbătorite printr-o activitate comună, mămici-copii. Împreună cu mămicile, copiii au confecționat mărțișoare și felicitări.
 • 19. Copiii au descoperit lumea emoțiilor prin intermediul lecturii unei povestiri, jocurilor, ghicitorilor, șaradelor, lucrului practic
 • 20. SUB UN SOARE TOȚI TRĂIM ȘI PRIETENI VREM SĂ FIM! NOI CA RAZELE SOLARE CĂLDURĂ VĂ DĂRUIM!!! Copiii au pictat câte un soare, pentru al dărui prietenului...
 • 21. PLANETA PĂMÂNT – PRIETENA NOASTRĂ PE DATA DE 22 APRILIE COPII AU SĂRBĂTORIT ZIUA IUBITEI NOASTRE PLANETE.
 • 22.  În cadrul acestei întâlniri copii și-au luat la revedere de la prietenii lor din ROMÂNIA prin recitarea poeziilor și interpretarea cântecelelor.  Au fost prezentate evaluarea și analiza rezultatelor obținute.
 • 23.  Ursulețul MOLDIC a revenit in Moldova cu impresii frumoase, cu daruri pentru micuții noștrii.  Atât copiii grupei cât și educatoarea au rămas cu impresii frumoase despre această mică călătorie a noastră prin cadrul acestui proiect.
 • 24.  Copiii din grupa „STELUȚA” cu mare drag și bucurie l-au așteptat pe BARNI, care pe parcursul Proiectului „EMOȚII DE PRICHINDEL” ne-a fost oaspete onorat la toate etapele activităților zilnice...  La activitățile frontale, în grup, BARNI avea locușorul său lângă tablă, pe scăunel, a însoțit copiii și la centre de stimulare: Arte, Alfabetizare/Bibliotecă, Blocuri/Construcții, Științe, Joc simbolic; în sala festivă/sportivă, la înviorare, competiții sportive, distracții tematice, expoziții, repetiții, matinee, și alte sărbători și evenimente...  Împreună au descoperit mesajele zilnice, au dezlegat ghicitori, memorizat versuri, ascultat și relatat povestiri, poezii, numărători, proverbe, au numărat, comparat, cântat și recitat...
 • 25. Inimioare Mărțișoare și felicitări Pomul prieteniei prieteniei de ziua mamei
 • 26.  Copilașii celor două grupe partenere au desfășurat aceleași activități din calendar, după care au realizat lucrări creative, evaluarea s-a petrecut prin aprecierea lucrărilor;  Preșcolarii au rămas cu o experiență bogată, și-au exprimat gândurile și emoțiile fără frică la întâlnirile online, au recitat poezii și cântat cântecele. Educatoarele au abordat diverse subiecte în cadrul întâlnirilor online, făcând schimb de bune practici.
 • 27.  Implicarea grădiniței noastre, Grădinița-creșă nr.4 „Licurici” din mun. Strășeni, Republica Moldova, alături de preșcolarii grupei „Steluța”, a adus numeroase satisfacții atât celor mici, cât și cadrelor didactice.  În primul rând copiii grupei și-au făcut prieteni virtuali, au colaborat cu ursuleții călători, împărtășind cunoscuților experiența avută.  În al doilea rând cadrele didactice au avut parte de o colaborare frumoasă, fructuoasă, elaborând un proiect educațional și un acord de parteneriat în acest sens.  În al treilea rând promovarea imaginii instituției și creșterea profesională a cadrelor didactice.
 • 28. Ne-au transmis multe informații utile, interesante; Ne-am bucurat de prietenii noi câștigați; Am muncit, am colaborat și ne-am distrat impreună; Copiii sunt prietenoși, talentați, curioși, comunicativi, dispun de bunele maniere, educați, politicoși, vorbesc foarte frumos; Vom mai desfășura proiecte împreună.
 • 29.  Schimbarea percepției despre educație;  Dezvoltarea sferei cunoașterii;  Dezvoltarea empatiei, toleranței, capacitatății de comunicare, responsabilității prin exprimarea toleranței față de alți copii;  Încurajează deschiderea spre nou prin noile experiențe;  Stabilirea unor noi prietenii;  Cunoașterea unor colegi cu o bogată experiență, fiind o sursă de inspirație.
 • 30.  Copii au fost foarte interesați de activitățile desfășurate atât de ei cât și de partenerii lor, cultivând relații de prietenie cu partenerii din altă țară;  Copii au fost foarte entuziasmați de participarea la întâlnirile virtuale, la final luându-și rămas bun cu promisiunea de a mai colabora și în alte proiecte transfrontaliere;  Părinții au fost foarte implicați în proiect atât acasă cât și în grupă;  Fiecare dintre noi a fost o reală sursă de insiparație, descoperind o altă cultură, cu o energie primitoare și educativă;  Parteneriatul a adus o experiență deosebit de frumoasă contribuind la dezvoltare profesională.