SlideShare a Scribd company logo
Mihin oppimisanalytiikkaa
tarvitaan?
- Opiskelijoiden ja opettajien tarpeet ja
oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuudet
Hanna Teräs (TAMK)
Riina Kleimola (Centria)
Pedaforum 2019
Työpajojen tavoitteet
• Selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeita ja oppimisanalytiikan
mahdollisuuksia vastata näihin tarpeisiin.
• Luoda tarpeiden pohjalta perusta oppimisanalytiikkaa hyödyntävien oppimis-,
opiskelu- ja opetusprosessien pilotoimiselle ja suositusten laatimiselle.
OPETTAJATYÖPAJA
• Millaista dataa opettaja tarvitsee
ohjaustyön tueksi sekä opiskelu- ja
oppimisprosessin edesauttamiseksi?
• Mitä opettajan pitäisi nähdä
voidakseen paremmin tukea
opiskelijan osaamisen kehittymistä
oikeilla hetkillä?
OPISKELIJATYÖPAJA
• Mitkä tekijät tukevat / vaikeuttavat
oppimista ja opiskelua?
• Millaiset ratkaisut edistäisivät
oppimista entisestään ja poistaisivat
mahdollisia oppimisen esteitä?
• Millaista dataa opiskelijat tarvitsevat ja
ovat valmiita jakamaan itsestään
opiskelun ja oppimisen edistämiseksi?
Pajojen sisällöt
Opiskelijapajat
1. Oppimiskäyrän piirtäminen:
milloin oppiminen sujuu ja milloin
tuntuu vaikealta?
2. Reflektiokeskustelu
3. Ratkaisujen hahmottaminen
4. Yksityisyys ja oppiminen
Opettajapajat
1. Opintojakson kuvaus: milloin
opettaja tietää miten opiskelijoilla
sujuu ja milloin näkyvyyttä ei ole?
2. Reflektiokeskustelu
3. Oppimisanalytiikan
”toivomuskaivo”
Opiskelijatyöpajojen osallistujat
Opiskelumuoto n
Päiväopiskelu 115
Monimuotototeutus 5
Verkkototeutus 26
MOOC 1
Vuosikurssi n
1. vuoden opiskelija 52
2. vuoden opiskelija 43
3. vuoden opiskelija 18
4. vuoden opiskelija 6
5. vuoden opiskelija 5
YAMK 23
Korkeakoulut n
Centria-ammattikorkeakoulu 28
Tampereen ammattikorkeakoulu 52
Hämeen ammattikorkeakoulu 23
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 18
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 17
Oulun ammattikorkeakoulu 8
Karelia ammattikorkeakoulu 3
Koulutusalat n
Tietojenkäsittely ja tvt 50
Kauppa ja hallinto 17
Tekniikka 16
Sosiaaliala 11
Terveys ja hyvinvointi 11
Taiteet ja kulttuuri 7
Humanistinen ala 6
Maa- ja metsätalous 5
Palvelualat 1
Kasvatusala 23
147
opiskelijaa
7
korkeakoulusta
Eri
koulutusaloilta
Opettajatyöpajojen osallistujat
140 Henkilökuntaa (opettajat,
ohjaushenkilöstö, opetuksen suunnittelu)
7
korkeakoulusta
Eri
koulutusaloilta
Opiskelijatyöpajojen
alustavia tuloksia
Oppimista edesauttavat /
vaikeuttavat tekijät
• Tavoitteet (selkeys)
• Tehtävät (tehtävänanto, vaatimustaso, relevanssi, ym.)
• Materiaalit (saatavuus, esillepano)
• Vuorovaikutus (opettajan ja opiskelukavereiden kanssa)
• Palaute (oikea-aikaisuus ja riittävyys)
• Osaamisen kehittymisen arviointi
• Kehittäminen ja vaikutusmahdollisuudet
• Oppimisympäristön ja työkalujen käytettävyys
• Tuen saatavuus
• Ajanhallinta ja opiskelutaidot
eAMK laatukriteerit!
• Tavoitteet (selkeys)
• Tehtävät (tehtävänanto, vaatimustaso, relevanssi, ym.)
• Materiaalit (saatavuus, esillepano)
• Vuorovaikutus (opettajan ja opiskelukavereiden kanssa)
• Palaute (oikea-aikaisuus ja riittävyys)
• Osaamisen kehittymisen arviointi
• Kehittäminen ja vaikutusmahdollisuudet
• Oppimisympäristön ja työkalujen käytettävyys
• Tuen saatavuus
• Ajanhallinta ja opiskelutaidot
Yksityisyys ja oppiminen
Läpinäkyvyys
• Opiskelijoilla tällä hetkellä vähän tietoa siitä, miten ja minkälaisiin tarkoituksiin dataa
käytetään.
Käyttötarkoitus
• Opiskeluprosessin etenemisen ja oppimisen tukemista varten datan kerääminen
hyväksyttävää.
• Tietojen vuotamiseen 3. osapuolelle liittyy huolia.
Big data
• Erilaisista lähteistä kertyvän datan yhdistäminen arveluttaa (esim. terveystietojen ja/tai
aktiviisuusdatan yhdistäminen oppimisalustojen dataan).
My Data
• Datan omistajuus ja mahdollisuus säädellä datan hyödyntäjiä tärkeää.
• Datasymmetria (”haluan nähdä saman mitä opettaja näkee minusta”) toivottavaa.
Opettajatyöpajojen
alustavia tuloksia
Opettajien analytiikkatarpeet
• Opiskelijatuntemus
• Oppimistekojen suunnittelu
• Opiskeluprosessin etenemisen seuranta, tukeminen ja visualisointi
• Vuorovaikutuksen tukeminen
• Palaute
• Osaamisen kehittymisen arviointi
• Materiaalit
Oppimisanalytiikan toivomuskaivon
antia
• Selkeät koontinäytöt, joissa haluttu data visualisoitu ”yhdelle sivulle” helposti
saataville.
• Opiskelijan lisääntyvä itseohjautuvuus ja My Data -ajattelu edellyttää
helposti lähestyttäviä avunpyynnön tapoja.
 Paniikkinappula, HELP-nappi, Back on Track -ohjeet ym.
Yhteenveto
• Opiskelijat useimmiten epätietoisia heistä kerätystä datasta ja sen
käyttötarkoituksista.
• Käytännöt vaihtelevat suuresti.
• Opiskelu on hajautettu useisiin järjestelmiin, osa niistä täysin opiskelijan itse
valitsemia, jolloin LMS:n sisäisen analytiikan hyödyntäminen on rajallista.
• Työkaluja pitäisi kehittää enemmän laadulliseen suuntaan - numeerista tietoa
saadaan kyllä, mutta miten oppimista ja osaamisen kehittymistä voitaisiin
tunnistaa ja seurata oppimisanalytiikan avulla?
• Oppimisanalytiikan tehokas hyödyntäminen osana opetusta, opiskelua ja
oppimista edellyttää laadukasta pedagogista suunnittelua.

More Related Content

Similar to Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? Pedaforum2019, oppimisanalytiikkasymposium

eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset
eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokseteAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset
eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset
eamkhanke
 
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessaLuentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Ilkka Kukkonen
 
Verkko ohjaus
Verkko ohjausVerkko ohjaus
Verkko ohjaus
Heli Antila
 
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Matleena Laakso
 
Venla Salmi: Tutkimustieto päätöksenteon tukena
Venla Salmi: Tutkimustieto päätöksenteon tukenaVenla Salmi: Tutkimustieto päätöksenteon tukena
Venla Salmi: Tutkimustieto päätöksenteon tukena
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
 
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso
 
Datanhallinnan suunnittelu - Koulutus kouluttajille, osa I
Datanhallinnan suunnittelu - Koulutus kouluttajille, osa IDatanhallinnan suunnittelu - Koulutus kouluttajille, osa I
Datanhallinnan suunnittelu - Koulutus kouluttajille, osa I
Mari Elisa Kuusniemi
 
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdfOhjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Matleena Laakso
 
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014
Matleena Laakso
 
Muuttuva oppilaitos - kohti MyDataa
Muuttuva oppilaitos - kohti MyDataaMuuttuva oppilaitos - kohti MyDataa
Muuttuva oppilaitos - kohti MyDataa
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Digipedagogiikka 12.5.23
Digipedagogiikka 12.5.23Digipedagogiikka 12.5.23
Digipedagogiikka 12.5.23
Matleena Laakso
 
Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018
Heli Antila
 
26012016yhteisopettajuusnettikahvila
26012016yhteisopettajuusnettikahvila26012016yhteisopettajuusnettikahvila
26012016yhteisopettajuusnettikahvila
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 
ITYry2015
ITYry2015ITYry2015
ITYry2015
Hanna Lahtinen
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Päivi Valtonen
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opinpaja Oy
 
Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21
Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20 Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20
Matleena Laakso
 
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Matleena Laakso
 

Similar to Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? Pedaforum2019, oppimisanalytiikkasymposium (20)

eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset
eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokseteAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset
eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset
 
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessaLuentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
 
Verkko ohjaus
Verkko ohjausVerkko ohjaus
Verkko ohjaus
 
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
 
Venla Salmi: Tutkimustieto päätöksenteon tukena
Venla Salmi: Tutkimustieto päätöksenteon tukenaVenla Salmi: Tutkimustieto päätöksenteon tukena
Venla Salmi: Tutkimustieto päätöksenteon tukena
 
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
 
Datanhallinnan suunnittelu - Koulutus kouluttajille, osa I
Datanhallinnan suunnittelu - Koulutus kouluttajille, osa IDatanhallinnan suunnittelu - Koulutus kouluttajille, osa I
Datanhallinnan suunnittelu - Koulutus kouluttajille, osa I
 
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdfOhjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
 
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
 
Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014
 
Muuttuva oppilaitos - kohti MyDataa
Muuttuva oppilaitos - kohti MyDataaMuuttuva oppilaitos - kohti MyDataa
Muuttuva oppilaitos - kohti MyDataa
 
Digipedagogiikka 12.5.23
Digipedagogiikka 12.5.23Digipedagogiikka 12.5.23
Digipedagogiikka 12.5.23
 
Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018
 
26012016yhteisopettajuusnettikahvila
26012016yhteisopettajuusnettikahvila26012016yhteisopettajuusnettikahvila
26012016yhteisopettajuusnettikahvila
 
ITYry2015
ITYry2015ITYry2015
ITYry2015
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
 
Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21
 
Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20 Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20
 
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
 

More from Hanna Teräs

Authentic eLearning: What, Why and How?
Authentic eLearning: What, Why and How?Authentic eLearning: What, Why and How?
Authentic eLearning: What, Why and How?
Hanna Teräs
 
Ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa
Ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessaYmmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa
Ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa
Hanna Teräs
 
Fostering innovation
Fostering innovationFostering innovation
Fostering innovation
Hanna Teräs
 
Opetuksen uudet tuulet
Opetuksen uudet tuuletOpetuksen uudet tuulet
Opetuksen uudet tuulet
Hanna Teräs
 
Uudenlaiset koreografiat opettajankoulutuksen verkkototeutuksissa
Uudenlaiset koreografiat opettajankoulutuksen verkkototeutuksissaUudenlaiset koreografiat opettajankoulutuksen verkkototeutuksissa
Uudenlaiset koreografiat opettajankoulutuksen verkkototeutuksissa
Hanna Teräs
 
Näillä mennään... mutta minne?
Näillä mennään... mutta minne?Näillä mennään... mutta minne?
Näillä mennään... mutta minne?
Hanna Teräs
 
e-Learning, working life and language education
e-Learning, working life and language educatione-Learning, working life and language education
e-Learning, working life and language education
Hanna Teräs
 
AACE SITE 2012: Authentic assessment
AACE SITE 2012: Authentic assessmentAACE SITE 2012: Authentic assessment
AACE SITE 2012: Authentic assessment
Hanna Teräs
 
AACE SITE 2012: Out of the comfort zone
AACE SITE 2012: Out of the comfort zoneAACE SITE 2012: Out of the comfort zone
AACE SITE 2012: Out of the comfort zone
Hanna Teräs
 
Elearn2011
Elearn2011Elearn2011
Elearn2011
Hanna Teräs
 
Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntij...
Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntij...Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntij...
Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntij...
Hanna Teräs
 
AACE Global Learn 2011
AACE Global Learn 2011AACE Global Learn 2011
AACE Global Learn 2011
Hanna Teräs
 
The Wolrd Has Changed - What About the Teacher?
The Wolrd Has Changed - What About the Teacher?The Wolrd Has Changed - What About the Teacher?
The Wolrd Has Changed - What About the Teacher?
Hanna Teräs
 
Itk2011
Itk2011Itk2011
Itk2011
Hanna Teräs
 
Empowering teachers to meet the digital native learners
Empowering teachers to meet the digital native learnersEmpowering teachers to meet the digital native learners
Empowering teachers to meet the digital native learners
Hanna Teräs
 

More from Hanna Teräs (15)

Authentic eLearning: What, Why and How?
Authentic eLearning: What, Why and How?Authentic eLearning: What, Why and How?
Authentic eLearning: What, Why and How?
 
Ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa
Ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessaYmmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa
Ymmärtämisen rajallisuus tulevaisuudessa
 
Fostering innovation
Fostering innovationFostering innovation
Fostering innovation
 
Opetuksen uudet tuulet
Opetuksen uudet tuuletOpetuksen uudet tuulet
Opetuksen uudet tuulet
 
Uudenlaiset koreografiat opettajankoulutuksen verkkototeutuksissa
Uudenlaiset koreografiat opettajankoulutuksen verkkototeutuksissaUudenlaiset koreografiat opettajankoulutuksen verkkototeutuksissa
Uudenlaiset koreografiat opettajankoulutuksen verkkototeutuksissa
 
Näillä mennään... mutta minne?
Näillä mennään... mutta minne?Näillä mennään... mutta minne?
Näillä mennään... mutta minne?
 
e-Learning, working life and language education
e-Learning, working life and language educatione-Learning, working life and language education
e-Learning, working life and language education
 
AACE SITE 2012: Authentic assessment
AACE SITE 2012: Authentic assessmentAACE SITE 2012: Authentic assessment
AACE SITE 2012: Authentic assessment
 
AACE SITE 2012: Out of the comfort zone
AACE SITE 2012: Out of the comfort zoneAACE SITE 2012: Out of the comfort zone
AACE SITE 2012: Out of the comfort zone
 
Elearn2011
Elearn2011Elearn2011
Elearn2011
 
Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntij...
Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntij...Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntij...
Opettajankoulutusta tietämysyhteiskunnassa: mistä on tämän päivän asiantuntij...
 
AACE Global Learn 2011
AACE Global Learn 2011AACE Global Learn 2011
AACE Global Learn 2011
 
The Wolrd Has Changed - What About the Teacher?
The Wolrd Has Changed - What About the Teacher?The Wolrd Has Changed - What About the Teacher?
The Wolrd Has Changed - What About the Teacher?
 
Itk2011
Itk2011Itk2011
Itk2011
 
Empowering teachers to meet the digital native learners
Empowering teachers to meet the digital native learnersEmpowering teachers to meet the digital native learners
Empowering teachers to meet the digital native learners
 

Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? Pedaforum2019, oppimisanalytiikkasymposium

 • 1. Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? - Opiskelijoiden ja opettajien tarpeet ja oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuudet Hanna Teräs (TAMK) Riina Kleimola (Centria) Pedaforum 2019
 • 2. Työpajojen tavoitteet • Selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeita ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia vastata näihin tarpeisiin. • Luoda tarpeiden pohjalta perusta oppimisanalytiikkaa hyödyntävien oppimis-, opiskelu- ja opetusprosessien pilotoimiselle ja suositusten laatimiselle. OPETTAJATYÖPAJA • Millaista dataa opettaja tarvitsee ohjaustyön tueksi sekä opiskelu- ja oppimisprosessin edesauttamiseksi? • Mitä opettajan pitäisi nähdä voidakseen paremmin tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä oikeilla hetkillä? OPISKELIJATYÖPAJA • Mitkä tekijät tukevat / vaikeuttavat oppimista ja opiskelua? • Millaiset ratkaisut edistäisivät oppimista entisestään ja poistaisivat mahdollisia oppimisen esteitä? • Millaista dataa opiskelijat tarvitsevat ja ovat valmiita jakamaan itsestään opiskelun ja oppimisen edistämiseksi?
 • 3. Pajojen sisällöt Opiskelijapajat 1. Oppimiskäyrän piirtäminen: milloin oppiminen sujuu ja milloin tuntuu vaikealta? 2. Reflektiokeskustelu 3. Ratkaisujen hahmottaminen 4. Yksityisyys ja oppiminen Opettajapajat 1. Opintojakson kuvaus: milloin opettaja tietää miten opiskelijoilla sujuu ja milloin näkyvyyttä ei ole? 2. Reflektiokeskustelu 3. Oppimisanalytiikan ”toivomuskaivo”
 • 4. Opiskelijatyöpajojen osallistujat Opiskelumuoto n Päiväopiskelu 115 Monimuotototeutus 5 Verkkototeutus 26 MOOC 1 Vuosikurssi n 1. vuoden opiskelija 52 2. vuoden opiskelija 43 3. vuoden opiskelija 18 4. vuoden opiskelija 6 5. vuoden opiskelija 5 YAMK 23 Korkeakoulut n Centria-ammattikorkeakoulu 28 Tampereen ammattikorkeakoulu 52 Hämeen ammattikorkeakoulu 23 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 18 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 17 Oulun ammattikorkeakoulu 8 Karelia ammattikorkeakoulu 3 Koulutusalat n Tietojenkäsittely ja tvt 50 Kauppa ja hallinto 17 Tekniikka 16 Sosiaaliala 11 Terveys ja hyvinvointi 11 Taiteet ja kulttuuri 7 Humanistinen ala 6 Maa- ja metsätalous 5 Palvelualat 1 Kasvatusala 23 147 opiskelijaa 7 korkeakoulusta Eri koulutusaloilta
 • 5. Opettajatyöpajojen osallistujat 140 Henkilökuntaa (opettajat, ohjaushenkilöstö, opetuksen suunnittelu) 7 korkeakoulusta Eri koulutusaloilta
 • 7. Oppimista edesauttavat / vaikeuttavat tekijät • Tavoitteet (selkeys) • Tehtävät (tehtävänanto, vaatimustaso, relevanssi, ym.) • Materiaalit (saatavuus, esillepano) • Vuorovaikutus (opettajan ja opiskelukavereiden kanssa) • Palaute (oikea-aikaisuus ja riittävyys) • Osaamisen kehittymisen arviointi • Kehittäminen ja vaikutusmahdollisuudet • Oppimisympäristön ja työkalujen käytettävyys • Tuen saatavuus • Ajanhallinta ja opiskelutaidot
 • 8. eAMK laatukriteerit! • Tavoitteet (selkeys) • Tehtävät (tehtävänanto, vaatimustaso, relevanssi, ym.) • Materiaalit (saatavuus, esillepano) • Vuorovaikutus (opettajan ja opiskelukavereiden kanssa) • Palaute (oikea-aikaisuus ja riittävyys) • Osaamisen kehittymisen arviointi • Kehittäminen ja vaikutusmahdollisuudet • Oppimisympäristön ja työkalujen käytettävyys • Tuen saatavuus • Ajanhallinta ja opiskelutaidot
 • 9. Yksityisyys ja oppiminen Läpinäkyvyys • Opiskelijoilla tällä hetkellä vähän tietoa siitä, miten ja minkälaisiin tarkoituksiin dataa käytetään. Käyttötarkoitus • Opiskeluprosessin etenemisen ja oppimisen tukemista varten datan kerääminen hyväksyttävää. • Tietojen vuotamiseen 3. osapuolelle liittyy huolia. Big data • Erilaisista lähteistä kertyvän datan yhdistäminen arveluttaa (esim. terveystietojen ja/tai aktiviisuusdatan yhdistäminen oppimisalustojen dataan). My Data • Datan omistajuus ja mahdollisuus säädellä datan hyödyntäjiä tärkeää. • Datasymmetria (”haluan nähdä saman mitä opettaja näkee minusta”) toivottavaa.
 • 11. Opettajien analytiikkatarpeet • Opiskelijatuntemus • Oppimistekojen suunnittelu • Opiskeluprosessin etenemisen seuranta, tukeminen ja visualisointi • Vuorovaikutuksen tukeminen • Palaute • Osaamisen kehittymisen arviointi • Materiaalit
 • 12. Oppimisanalytiikan toivomuskaivon antia • Selkeät koontinäytöt, joissa haluttu data visualisoitu ”yhdelle sivulle” helposti saataville. • Opiskelijan lisääntyvä itseohjautuvuus ja My Data -ajattelu edellyttää helposti lähestyttäviä avunpyynnön tapoja.  Paniikkinappula, HELP-nappi, Back on Track -ohjeet ym.
 • 13. Yhteenveto • Opiskelijat useimmiten epätietoisia heistä kerätystä datasta ja sen käyttötarkoituksista. • Käytännöt vaihtelevat suuresti. • Opiskelu on hajautettu useisiin järjestelmiin, osa niistä täysin opiskelijan itse valitsemia, jolloin LMS:n sisäisen analytiikan hyödyntäminen on rajallista. • Työkaluja pitäisi kehittää enemmän laadulliseen suuntaan - numeerista tietoa saadaan kyllä, mutta miten oppimista ja osaamisen kehittymistä voitaisiin tunnistaa ja seurata oppimisanalytiikan avulla? • Oppimisanalytiikan tehokas hyödyntäminen osana opetusta, opiskelua ja oppimista edellyttää laadukasta pedagogista suunnittelua.

Editor's Notes

 1. Asenteet – selvitetään suhtautumista oppimisanalytiikan käyttöön ja hyödyntämiseen Selvitetään millaisia haasteita opiskeluun/opettamiseen liittyy, ja pohditaan kuinka oppimisanalytiikka voisi auttaa Selvitetään miten ja missä muodossa dataa tulisi visualisoida jotta se olisi kohderyhmälleen hyödyllistä