SlideShare a Scribd company logo
‫الفكرة : و احنا صغيرين كان بيتطلب مننا نعمل حاجات و لما نسأل‬
‫ليه كان أهلنا بيفتكروا إن احنا مش هنفهم أو كانوا بيستسهلوا‬
‫اإلجابات اللي تخلينا نسكت و ما نجادلش و دي شوية منهم :)‬
‫(1) ما تاكلش و انت واقف !‬
‫األسطورة :‬

‫‪‬‬

‫علشان األكل‬

‫« ماتاكلش وانت وا‬
‫ما ينملش ا رجل « ‪‬‬

‫الغرض : تجنب اإلصابة بمخاطر ص‬

‫.‬

‫ة‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫: أن الش ررو و‬
‫ر‬
‫التفس ي ر الي ي‬
‫تناول الطعام جالساً أصر و ألرلم و‬
‫أهنررررررررررررررررررررأ و أمرررررررررررررررررررررأ‬
‫حيث يجري ما يتناول اآلكل والشارو‬
‫علرررررا جرررررةران المعرررررة بتررررر د‬
‫و لط ر . أمررا الشرررو وا فرراً يرر دي‬
‫إلررا تسررا س السررافل بعنرر إلررا‬
‫عررر المعررة و ياررةمها صررةماً و إن‬
‫تكررررار هرررمل العمليرررة يررر دي مررر‬
‫طول الرممن إلرا الرتر ال المعرة و‬
‫هبوطهررا و مررا يلرري ل ر مررن عسررر‬
‫هضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم.‬

‫‪‬‬
‫(2) الشبشب المقلوب.‬
‫األسطورة :‬

‫‪‬‬

‫« إعةل الشبشب علشان حرام «‬
‫الغرض : « ان االشبشب المقلوو ا ا‬
‫كان موجها نحو السمال كانه ي وجه‬
‫من ي السمال والعيا باهلل الن الناس‬
‫كانت تعتقة ان هللا ي السمال قس‬
‫وإكراما له كانوا ال يبقون الشبشب‬
‫مقلوبا...‬

‫ال ق قة :‬

‫‪‬‬

‫عادات ال محل لها ي الشرع او‬
‫العقل اعتادت الناس عليها وورثتها.‬

‫‪‬‬
‫(3) اللعب بالكبريت :‬
‫األسطورة :‬

‫ال ق قة :‬

‫« ماتلعبش بالكبريت علشان‬
‫ماتعملش على نفسك بالل ل «‬

‫مجرد أقوال إعتاد عل ها األباء‬

‫الغرض :‬
‫الخوف من ال رايق.‬

‫‪‬‬

‫مالهاش أي أساس من الي ة‬
‫..‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)4( اللعب بالمقص .‬
‫األسطورة :‬

‫ال ق قة :‬

‫‪‬‬

‫« ماتلعبش بالمقص علشان‬
‫ماتموتش الماليكة «‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الغرض : الخوف على األبناء ‪‬‬
‫من حدوث أى قطع أو جرح .‬

‫أقوال موروثة إعتاد عل ها األباء‬
‫خوفا على أبنائهم ل س إال .‬

‫‪‬‬
‫)5( وضع ال د على الفم عند التثاؤب .‬
‫التفس ر الي‬
‫األسطورة :‬

‫‪‬‬

‫« حط إيدك على بإك أحسن الش طان‬
‫يتبول ف س «‬

‫الغرض :‬

‫الطفل .‬

‫‪‬‬

‫رس أو تنم ة سلوك دينى عند‬

‫:‬

‫‪‬‬

‫َ‬
‫َ‬
‫دين ا : أمير النبي صيلى ع عل يس وسيلم بمك يم‬
‫ر يييييا‬
‫ي‬
‫التث ييييياؤب ف ييييي الي يييييالة وف ييييي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫فقال : التثاؤب من الش طان فيذاا تثياءب أحيدكم‬
‫َ ْ ُ َّ‬
‫فل َرده ميا اسيتطا، فيذن أحيدكم إاا قيال : يا‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ضيييييييييييييييييييييي م ك الشيييييييييييييييييييييي طان . رواه‬
‫البخاري ومسلم ....‬

‫‪‬‬

‫علم يا : وج يد العل يم ال ييديل أن التث ياؤب عبييارة عيين‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫شيييه ق عم يييق يكيييون مييين خيييالل فت ييية الفيييم‬
‫مميا ي يإدي إل يى دخ يول يواء ير مفلت ير و ال منق يى‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي ي‬
‫للرئت ن مميا يرير بالجسيم كميا أن التثياؤب يعني‬
‫حاجييييييييييييييية اليييييييييييييييدما لألكسيييييييييييييييج ن‬
‫فوضع ال د على الفيم أثنياء التثياؤب يو م اولية ليرد‬
‫دخيييول القسيييم األكبييير مييين الهيييواء ييير المفلتييير‬
‫للجسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد‬
‫‪Bottom line‬‬
‫الفكرة نا إن ماف ش طفل بى .. بل بالعكس األسئلة دى بتدل على الذكاء .. لكن الرد‬
‫و اللى الزم يكون ب ترم عقل الطفل ويساعده على التفك ر .‬
‫األ ل م تاج ن يبسطوا المعلومة للطفل علشان توصل بقدر اإلمكان .. ويعلمو م إن‬
‫السإال مش ع ب وال حرام .. الزم الطفل يتعلم من صغره اليتفك ر النقدى .. من حق أى‬
‫حد صغ ر كان أو كب ر إن عقل تس ت ترم .‬
Inception assignment

More Related Content

Viewers also liked

Teaching learning process and curriculum development
Teaching learning process and curriculum developmentTeaching learning process and curriculum development
Teaching learning process and curriculum developmentgaestimos
 
Curriculum Evaluation
Curriculum EvaluationCurriculum Evaluation
Curriculum Evaluation
valarpink
 
Teaching &learning process
Teaching &learning processTeaching &learning process
Teaching &learning process
789052
 
Curriculum development
Curriculum developmentCurriculum development
Curriculum developmentcuterodz042909
 
Role of teacher in curriculum implementation
Role of teacher in curriculum implementationRole of teacher in curriculum implementation
Role of teacher in curriculum implementation
International advisers
 
Teaching and Learning Process
Teaching and Learning ProcessTeaching and Learning Process
Teaching and Learning Process
Jaser Daher
 
The Teaching Learning Process: Intro, Phases, Definitions, Theories and Model...
The Teaching Learning Process: Intro, Phases, Definitions, Theories and Model...The Teaching Learning Process: Intro, Phases, Definitions, Theories and Model...
The Teaching Learning Process: Intro, Phases, Definitions, Theories and Model...
Monica P
 
Curriculum Development Lesson 1: Concepts, Nature and Purposes of Curriculum ...
Curriculum Development Lesson 1: Concepts, Nature and Purposes of Curriculum ...Curriculum Development Lesson 1: Concepts, Nature and Purposes of Curriculum ...
Curriculum Development Lesson 1: Concepts, Nature and Purposes of Curriculum ...
Leen Venti
 

Viewers also liked (8)

Teaching learning process and curriculum development
Teaching learning process and curriculum developmentTeaching learning process and curriculum development
Teaching learning process and curriculum development
 
Curriculum Evaluation
Curriculum EvaluationCurriculum Evaluation
Curriculum Evaluation
 
Teaching &learning process
Teaching &learning processTeaching &learning process
Teaching &learning process
 
Curriculum development
Curriculum developmentCurriculum development
Curriculum development
 
Role of teacher in curriculum implementation
Role of teacher in curriculum implementationRole of teacher in curriculum implementation
Role of teacher in curriculum implementation
 
Teaching and Learning Process
Teaching and Learning ProcessTeaching and Learning Process
Teaching and Learning Process
 
The Teaching Learning Process: Intro, Phases, Definitions, Theories and Model...
The Teaching Learning Process: Intro, Phases, Definitions, Theories and Model...The Teaching Learning Process: Intro, Phases, Definitions, Theories and Model...
The Teaching Learning Process: Intro, Phases, Definitions, Theories and Model...
 
Curriculum Development Lesson 1: Concepts, Nature and Purposes of Curriculum ...
Curriculum Development Lesson 1: Concepts, Nature and Purposes of Curriculum ...Curriculum Development Lesson 1: Concepts, Nature and Purposes of Curriculum ...
Curriculum Development Lesson 1: Concepts, Nature and Purposes of Curriculum ...
 

Similar to Inception assignment

تربية الاطفال
تربية الاطفالتربية الاطفال
تربية الاطفال
Mostafa Elgamala
 
Children literature for various stages 18
Children literature for various stages 18Children literature for various stages 18
Children literature for various stages 18
Ibrahim Suliman
 
Ar ensure its causes and its divisions
Ar ensure its causes and its divisionsAr ensure its causes and its divisions
Ar ensure its causes and its divisions
مبارك الدوسري
 
Media Pembelajaran - Kitab Wasail At-Tarbiyyah As-Salimah
Media Pembelajaran - Kitab Wasail At-Tarbiyyah As-SalimahMedia Pembelajaran - Kitab Wasail At-Tarbiyyah As-Salimah
Media Pembelajaran - Kitab Wasail At-Tarbiyyah As-Salimah
Haristian Sahroni Putra
 
Arabicqt 202110_الخلوة الشخصية_أكتوبر
Arabicqt 202110_الخلوة الشخصية_أكتوبرArabicqt 202110_الخلوة الشخصية_أكتوبر
Arabicqt 202110_الخلوة الشخصية_أكتوبر
elhayalaka
 
Pidato diniyyah
Pidato diniyyahPidato diniyyah
Pidato diniyyahGiek Uelek
 
أهمية أذكار الصباح والمساء.ppt
أهمية أذكار الصباح والمساء.pptأهمية أذكار الصباح والمساء.ppt
أهمية أذكار الصباح والمساء.ppt
nabilaali7
 
القس كرم لمعى الوصية العاشرة لا تشته
القس كرم لمعى   الوصية العاشرة لا تشتهالقس كرم لمعى   الوصية العاشرة لا تشته
القس كرم لمعى الوصية العاشرة لا تشته
Ibrahimia Church Ftriends
 
هل تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام ؟
هل تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام ؟هل تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام ؟
هل تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام ؟
كتب الرضواني
 
اسباب الإعاقات و تصنيف ذوي الإحتياجات الخاصة
اسباب الإعاقات و تصنيف ذوي الإحتياجات الخاصةاسباب الإعاقات و تصنيف ذوي الإحتياجات الخاصة
اسباب الإعاقات و تصنيف ذوي الإحتياجات الخاصة
SandyChayya
 
الإجابة على أسئلة الملاحدة حول الغاية من الخلق
الإجابة على أسئلة الملاحدة حول الغاية من الخلقالإجابة على أسئلة الملاحدة حول الغاية من الخلق
الإجابة على أسئلة الملاحدة حول الغاية من الخلق
ربيع أحمد
 
المقابلة
المقابلةالمقابلة
المقابلة
Syafiqah Afdhal Basha
 
تلخيص كتاب خواطر من كوكب اليابان
تلخيص كتاب خواطر من كوكب اليابانتلخيص كتاب خواطر من كوكب اليابان
تلخيص كتاب خواطر من كوكب اليابانJoOry San
 
عميان الهندوستان
عميان الهندوستانعميان الهندوستان
عميان الهندوستان
magdy-f
 
Arabicqt 201909_الخلوة الشخصية_سبتمبر
Arabicqt 201909_الخلوة الشخصية_سبتمبرArabicqt 201909_الخلوة الشخصية_سبتمبر
Arabicqt 201909_الخلوة الشخصية_سبتمبر
elhayalaka
 
Haweya
HaweyaHaweya
INFIJAR
INFIJARINFIJAR
INFIJAR
toudounaomi
 
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها ...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها ...الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها ...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها ...
MaymonSalim
 

Similar to Inception assignment (20)

تربية الاطفال
تربية الاطفالتربية الاطفال
تربية الاطفال
 
Children literature for various stages 18
Children literature for various stages 18Children literature for various stages 18
Children literature for various stages 18
 
Ar ensure its causes and its divisions
Ar ensure its causes and its divisionsAr ensure its causes and its divisions
Ar ensure its causes and its divisions
 
Media Pembelajaran - Kitab Wasail At-Tarbiyyah As-Salimah
Media Pembelajaran - Kitab Wasail At-Tarbiyyah As-SalimahMedia Pembelajaran - Kitab Wasail At-Tarbiyyah As-Salimah
Media Pembelajaran - Kitab Wasail At-Tarbiyyah As-Salimah
 
Arabicqt 202110_الخلوة الشخصية_أكتوبر
Arabicqt 202110_الخلوة الشخصية_أكتوبرArabicqt 202110_الخلوة الشخصية_أكتوبر
Arabicqt 202110_الخلوة الشخصية_أكتوبر
 
Pidato diniyyah
Pidato diniyyahPidato diniyyah
Pidato diniyyah
 
أهمية أذكار الصباح والمساء.ppt
أهمية أذكار الصباح والمساء.pptأهمية أذكار الصباح والمساء.ppt
أهمية أذكار الصباح والمساء.ppt
 
القس كرم لمعى الوصية العاشرة لا تشته
القس كرم لمعى   الوصية العاشرة لا تشتهالقس كرم لمعى   الوصية العاشرة لا تشته
القس كرم لمعى الوصية العاشرة لا تشته
 
القرآن تدبر وعمل - الجزء الثالث
القرآن تدبر وعمل - الجزء الثالثالقرآن تدبر وعمل - الجزء الثالث
القرآن تدبر وعمل - الجزء الثالث
 
هل تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام ؟
هل تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام ؟هل تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام ؟
هل تميز الإنسان عن غيره بالنطق والكلام ؟
 
اسباب الإعاقات و تصنيف ذوي الإحتياجات الخاصة
اسباب الإعاقات و تصنيف ذوي الإحتياجات الخاصةاسباب الإعاقات و تصنيف ذوي الإحتياجات الخاصة
اسباب الإعاقات و تصنيف ذوي الإحتياجات الخاصة
 
Communication p 4
Communication p 4Communication p 4
Communication p 4
 
الإجابة على أسئلة الملاحدة حول الغاية من الخلق
الإجابة على أسئلة الملاحدة حول الغاية من الخلقالإجابة على أسئلة الملاحدة حول الغاية من الخلق
الإجابة على أسئلة الملاحدة حول الغاية من الخلق
 
المقابلة
المقابلةالمقابلة
المقابلة
 
تلخيص كتاب خواطر من كوكب اليابان
تلخيص كتاب خواطر من كوكب اليابانتلخيص كتاب خواطر من كوكب اليابان
تلخيص كتاب خواطر من كوكب اليابان
 
عميان الهندوستان
عميان الهندوستانعميان الهندوستان
عميان الهندوستان
 
Arabicqt 201909_الخلوة الشخصية_سبتمبر
Arabicqt 201909_الخلوة الشخصية_سبتمبرArabicqt 201909_الخلوة الشخصية_سبتمبر
Arabicqt 201909_الخلوة الشخصية_سبتمبر
 
Haweya
HaweyaHaweya
Haweya
 
INFIJAR
INFIJARINFIJAR
INFIJAR
 
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها ...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها ...الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها ...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها ...
 

More from Esraa Yessin

Inception assignment
Inception assignmentInception assignment
Inception assignmentEsraa Yessin
 
Inception assignment
Inception assignmentInception assignment
Inception assignmentEsraa Yessin
 
Inception assignment 26 feb 2014
Inception assignment 26 feb 2014Inception assignment 26 feb 2014
Inception assignment 26 feb 2014Esraa Yessin
 
Inception assignment
Inception assignmentInception assignment
Inception assignmentEsraa Yessin
 
This is for innovation project to aplly critical thinking
This is for innovation project to aplly critical thinkingThis is for innovation project to aplly critical thinking
This is for innovation project to aplly critical thinkingEsraa Yessin
 
THIS is for innovation project to aplly critical thinking project
THIS is for innovation project to aplly critical thinking project THIS is for innovation project to aplly critical thinking project
THIS is for innovation project to aplly critical thinking project Esraa Yessin
 

More from Esraa Yessin (6)

Inception assignment
Inception assignmentInception assignment
Inception assignment
 
Inception assignment
Inception assignmentInception assignment
Inception assignment
 
Inception assignment 26 feb 2014
Inception assignment 26 feb 2014Inception assignment 26 feb 2014
Inception assignment 26 feb 2014
 
Inception assignment
Inception assignmentInception assignment
Inception assignment
 
This is for innovation project to aplly critical thinking
This is for innovation project to aplly critical thinkingThis is for innovation project to aplly critical thinking
This is for innovation project to aplly critical thinking
 
THIS is for innovation project to aplly critical thinking project
THIS is for innovation project to aplly critical thinking project THIS is for innovation project to aplly critical thinking project
THIS is for innovation project to aplly critical thinking project
 

Inception assignment

 • 1. ‫الفكرة : و احنا صغيرين كان بيتطلب مننا نعمل حاجات و لما نسأل‬ ‫ليه كان أهلنا بيفتكروا إن احنا مش هنفهم أو كانوا بيستسهلوا‬ ‫اإلجابات اللي تخلينا نسكت و ما نجادلش و دي شوية منهم :)‬
 • 2. ‫(1) ما تاكلش و انت واقف !‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫علشان األكل‬ ‫« ماتاكلش وانت وا‬ ‫ما ينملش ا رجل « ‪‬‬ ‫الغرض : تجنب اإلصابة بمخاطر ص‬ ‫.‬ ‫ة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫: أن الش ررو و‬ ‫ر‬ ‫التفس ي ر الي ي‬ ‫تناول الطعام جالساً أصر و ألرلم و‬ ‫أهنررررررررررررررررررررأ و أمرررررررررررررررررررررأ‬ ‫حيث يجري ما يتناول اآلكل والشارو‬ ‫علرررررا جرررررةران المعرررررة بتررررر د‬ ‫و لط ر . أمررا الشرررو وا فرراً يرر دي‬ ‫إلررا تسررا س السررافل بعنرر إلررا‬ ‫عررر المعررة و ياررةمها صررةماً و إن‬ ‫تكررررار هرررمل العمليرررة يررر دي مررر‬ ‫طول الرممن إلرا الرتر ال المعرة و‬ ‫هبوطهررا و مررا يلرري ل ر مررن عسررر‬ ‫هضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم.‬ ‫‪‬‬
 • 3. ‫(2) الشبشب المقلوب.‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫« إعةل الشبشب علشان حرام «‬ ‫الغرض : « ان االشبشب المقلوو ا ا‬ ‫كان موجها نحو السمال كانه ي وجه‬ ‫من ي السمال والعيا باهلل الن الناس‬ ‫كانت تعتقة ان هللا ي السمال قس‬ ‫وإكراما له كانوا ال يبقون الشبشب‬ ‫مقلوبا...‬ ‫ال ق قة :‬ ‫‪‬‬ ‫عادات ال محل لها ي الشرع او‬ ‫العقل اعتادت الناس عليها وورثتها.‬ ‫‪‬‬
 • 4. ‫(3) اللعب بالكبريت :‬ ‫األسطورة :‬ ‫ال ق قة :‬ ‫« ماتلعبش بالكبريت علشان‬ ‫ماتعملش على نفسك بالل ل «‬ ‫مجرد أقوال إعتاد عل ها األباء‬ ‫الغرض :‬ ‫الخوف من ال رايق.‬ ‫‪‬‬ ‫مالهاش أي أساس من الي ة‬ ‫..‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
 • 5. ‫)4( اللعب بالمقص .‬ ‫األسطورة :‬ ‫ال ق قة :‬ ‫‪‬‬ ‫« ماتلعبش بالمقص علشان‬ ‫ماتموتش الماليكة «‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الغرض : الخوف على األبناء ‪‬‬ ‫من حدوث أى قطع أو جرح .‬ ‫أقوال موروثة إعتاد عل ها األباء‬ ‫خوفا على أبنائهم ل س إال .‬ ‫‪‬‬
 • 6. ‫)5( وضع ال د على الفم عند التثاؤب .‬ ‫التفس ر الي‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫« حط إيدك على بإك أحسن الش طان‬ ‫يتبول ف س «‬ ‫الغرض :‬ ‫الطفل .‬ ‫‪‬‬ ‫رس أو تنم ة سلوك دينى عند‬ ‫:‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دين ا : أمير النبي صيلى ع عل يس وسيلم بمك يم‬ ‫ر يييييا‬ ‫ي‬ ‫التث ييييياؤب ف ييييي الي يييييالة وف ييييي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫فقال : التثاؤب من الش طان فيذاا تثياءب أحيدكم‬ ‫َ ْ ُ َّ‬ ‫فل َرده ميا اسيتطا، فيذن أحيدكم إاا قيال : يا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ضيييييييييييييييييييييي م ك الشيييييييييييييييييييييي طان . رواه‬ ‫البخاري ومسلم ....‬ ‫‪‬‬ ‫علم يا : وج يد العل يم ال ييديل أن التث ياؤب عبييارة عيين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫شيييه ق عم يييق يكيييون مييين خيييالل فت ييية الفيييم‬ ‫مميا ي يإدي إل يى دخ يول يواء ير مفلت ير و ال منق يى‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫للرئت ن مميا يرير بالجسيم كميا أن التثياؤب يعني‬ ‫حاجييييييييييييييية اليييييييييييييييدما لألكسيييييييييييييييج ن‬ ‫فوضع ال د على الفيم أثنياء التثياؤب يو م اولية ليرد‬ ‫دخيييول القسيييم األكبييير مييين الهيييواء ييير المفلتييير‬ ‫للجسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد‬
 • 7. ‫‪Bottom line‬‬ ‫الفكرة نا إن ماف ش طفل بى .. بل بالعكس األسئلة دى بتدل على الذكاء .. لكن الرد‬ ‫و اللى الزم يكون ب ترم عقل الطفل ويساعده على التفك ر .‬ ‫األ ل م تاج ن يبسطوا المعلومة للطفل علشان توصل بقدر اإلمكان .. ويعلمو م إن‬ ‫السإال مش ع ب وال حرام .. الزم الطفل يتعلم من صغره اليتفك ر النقدى .. من حق أى‬ ‫حد صغ ر كان أو كب ر إن عقل تس ت ترم .‬