SlideShare a Scribd company logo
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ
NASIL ÖĞRENİRİZ?
Öğrenme organı olan beynimiz aynı zamanda unutma organıdır. Bunun
sebebi, beynimizin gereksiz bilgileri silip yerine ihtiyacımız olan bilgileri
depolanmasıdır. Peki, beynimiz bir bilgiyi nasıl öğrenir?
Beynimiz çevreden edindiğimiz bilgileri 5 duyu organımız tarafından
algılar. Örneğin, bir yapbozun nasıl yapıldığını öğrenmek istediğimizde
gözlerimizi yapbozu yapan kişiye odaklarız ve gördüğümüz şeyler
gözlerimizdeki algılama reseptörleri sayesinde elektriksel akımlara
çevirerek beynimize iletilir. Beynimizdeki nöronlar (beyin hücreleri) bu
akımları alarak diğer nöronlarla bağlantı kurar ve böylece öğrenmiş oluruz.
TASARIM NEDİR?
Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma,
tasarımlanan biçim , tasavvur.
Bilgisayar alanında ise: Bilgisayar destekli tasarım:
Araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için
kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü.
Tasarım Süreci;
1)PROBLEMİN TANIMI
2)BİLGİ TOPLAMA
3)YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ
4)ÇÖZÜM BULMA
5)UYGULAMA
1)Problemin tanımlanması: Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama ,
problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o
konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış
düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir
2)Bilgi toplama: Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu,
problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir
3)Yaratıcılık ve Buluş: Tasarımcı yada tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar
yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa
ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.
Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini
karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı
bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.
4)Çözüm bulma: Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması
ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma
ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, araştırmanın sona
erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı
taslaklar halinde hazırlanır.
5)Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale
getirilmesi işlemidir.
TASARIMIN ÖĞELERİ
1.Çizgi
2.Renk
3.Doku
4.Ton
5.Biçim
6.Ölçü
7.Yön
8.Şekil
1ÇİZGİ Çizgi gözü belirli bir alanda yada bir alan etrafında
hareket ettirerek dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya
bir noktaya
2.RENK
Renk görsel materyallerde önemli bir unsur olmakla
birlikte etkililiği bilinçli kullanılmasına bağlıdır.
3Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine, hem de
zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha
rahat algılanmasına yardımcı olur.
4.TON
Bir rengin başka bir renkten etkilenerek saflığını
yitirmesidir. Objelerin ışıklı (aydınlık) kısımları ile gölgeli
(karanlık) kısımları arasında kalan kısımları hassas bir
geçişle birbirine bağlayan orta ton değerlerinin hepsine
birden ton denir.
5.BİÇİM
Çizgi, renk ve açık koyu değerlerden oluşmuş, sınırlanmış
yüzeylere biçim denir. İnsan zihninin algıladığı, kavradığı,
biçimi, rengi, açık-koyu değerleri olan sınırlanmış
yüzeylerden meydana gelen her varoluş “form” dur.
6.Ölçü ve oran, görsel sanatlarda çok kullanılan bir
kavramdır. İnsan genel olarak her şeyi kendisine göre
ölçülendirir. Kendi değerinin ve ölçü bilincinin dışına
taşan oranlar, insanı rahatsız eder. Buna göre ölçü; iki
büyüklük arasındaki birimsel
ilişkidir diyebiliriz.Tasarımda önemli olan biçimlerin
amaca uygun olarak uyumlu ve dengeli ve estetik
düzeni ortaya koyabilmesidir
7.YÖN Çizgiler veya üç boyutlu cisimler konumları ile bir
takım yönler gösterir. Yatay ve dikey yönler arasında
birçok ara konumda yön vardır. Yönleri birbirini kesen ve
dik durumda olan çizgi ve biçimler zıt ve aykırı sayılır.
Birbirine yakın uygunluk ve paralelde olanlar ise uygun
durumda kabul edilir.
8.ŞEKİL Kendine bağlanan bir çizgi, bir şekil oluşturur.
Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini
gösterebilir.
Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya
gelebilir.
Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (ör: elma,
kalp).
Diğerleri ise geometrik olarak
Tasarımın İlkeleri
Etkili iletişimi ve yaratmak için unsurların bir araya
getirilebilmesi için tasarımın ilkeleri çok önemlidir. Yol gösterici
ve rehber olan bu ilkeler aşağıda anlatılmıştır.
•Bütünlük
•Denge
•Vurgu
•Hizalama / Hiyerarşi
•Yakınlık
•Gestalt
BÜTÜNLÜK Her bir parçanın tek olarak değil bütünsel
olarak anlam kazanması demektir. Tasarım ilkelerinin en
önemli aşaması bütünlüktür. Çoğunlukla en zor olanı da
bütünlük ilkesidir. Diğer ilkeler tarafından da desteklenen
bütünlük ilkesi olmadan tasarımın başarılı olması asla
düşünülemez. Tasarımın daha bütün görünmesini
sağlayan bu ilke sayesinde bütün unsurlar tasarımı
desteklemektedir
b)Denge
Tasarımın son ilkesi de dengedir. Tasarımın görsel
ağırlığının eşit olarak dağıtılması anlamında
kullanılmaktadır. Herhangi bir tasarımda denge ilkesi var
ise, o tasarımın kendisi ile barışık olduğu anlaşılır. Dikey
eksen etrafında oluşan görsel denge, görsel ağırlığın eşit
olarak da ğıtılmasıdır.
c VURGU Bir tasarımda odak noktasını yaratan vurgu, en
önemli olan alana nasıl dikkat edileceğini göstermektedir.
Vurgu olmadan resme dikkat çekilemez. Bu aşamada ön
planda olması gereken unsur ve ikinci planda kalması
gereken unsur arasında gerçekleştirilmiş olan yön, doku,
renk, biçim, ton veya çizgi kontrastı sağlanmaktadır
d ) Hizalama / Hiyerarşi :
Hizalama, görsel materyallerin daha kolay
algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha
rahat anlaşılmasında önemli rol oynar.
Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler
öğrenmede de kolaylık sağlar.
•Materyalde hizalama kullanımı sırasında, öğeler arası
hizalamanın yanı sıra tüm öğelerin materyale göre
hizalanmasına da özen gösterilmelidir.›
Bilginin hizalanarak
veya hiyerarşik biçimde sunulması öğrencinin daha iyi
öğrenmesine katkı sağlar.
•YAKINLIK Eğitim materyallerinde belirli bir kavramı ifade
edebilmek, mesajı iletebilmek için birden fazla öğe
kullanılabilir.
•Bu öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri arasındaki
uzaklıkları ve yakınlıkları belirler.
•Birbirleri ile yakın öğeler ilişkili uzak olan öğeler ise
ilişkisiz olarak anlamlandırılırlar.
•GESTALT Duyularımızın, özellikle görme duyumuzun
şekillendirme eğilimine, parçaları bütünleştirerek
algılamasına Gestalt etkisi denir.
•Bu ilke öğrencinin parçadan bütüne gitme eğilimine
dayanmaktadır.Öğrenciye bilginin ilişkilendirilmesine
yönelik ipucu verilerek daha iyi öğrenmesi sağlanır.
HAZIRLAYAN ZEHRA ERTAŞ
DERS EĞİTİM TEKLONOJİLERİ
DERS HOCASI AGAH TUĞRUL KORUCU

More Related Content

Similar to GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx

Gorsel Tasarim Ilkeleri Sunum
Gorsel Tasarim Ilkeleri  SunumGorsel Tasarim Ilkeleri  Sunum
Gorsel Tasarim Ilkeleri Sunumramazan
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarimÖgreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
umitbozkurt
 
Öğretim Teknolojileri Dersi Ödevi.pdf
Öğretim Teknolojileri Dersi Ödevi.pdfÖğretim Teknolojileri Dersi Ödevi.pdf
Öğretim Teknolojileri Dersi Ödevi.pdf
YusufZiyaanl1
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
MntehauraENOL
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
umitbozkurt
 
Safiye Tontuş-21310521092.pptx
Safiye Tontuş-21310521092.pptxSafiye Tontuş-21310521092.pptx
Safiye Tontuş-21310521092.pptx
SafiyeTontu
 
GESTALT İLKELERİ.pptx
GESTALT İLKELERİ.pptxGESTALT İLKELERİ.pptx
GESTALT İLKELERİ.pptx
EdaGl5
 
Gestalt Kuramı-Mekan
Gestalt Kuramı-MekanGestalt Kuramı-Mekan
Gestalt Kuramı-Mekanayseguly
 

Similar to GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx (10)

Gorsel Tasarim Ilkeleri Sunum
Gorsel Tasarim Ilkeleri  SunumGorsel Tasarim Ilkeleri  Sunum
Gorsel Tasarim Ilkeleri Sunum
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarimÖgreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
 
Öğretim Teknolojileri Dersi Ödevi.pdf
Öğretim Teknolojileri Dersi Ödevi.pdfÖğretim Teknolojileri Dersi Ödevi.pdf
Öğretim Teknolojileri Dersi Ödevi.pdf
 
Görsel okuryazarlık
Görsel okuryazarlıkGörsel okuryazarlık
Görsel okuryazarlık
 
Gorsel okuryazarlık1
Gorsel okuryazarlık1Gorsel okuryazarlık1
Gorsel okuryazarlık1
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
 
Safiye Tontuş-21310521092.pptx
Safiye Tontuş-21310521092.pptxSafiye Tontuş-21310521092.pptx
Safiye Tontuş-21310521092.pptx
 
GESTALT İLKELERİ.pptx
GESTALT İLKELERİ.pptxGESTALT İLKELERİ.pptx
GESTALT İLKELERİ.pptx
 
Gestalt Kuramı-Mekan
Gestalt Kuramı-MekanGestalt Kuramı-Mekan
Gestalt Kuramı-Mekan
 

More from Zehra Ertaş

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş
 
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptxÖğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Zehra Ertaş
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
Zehra Ertaş
 
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Zehra Ertaş
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Zehra Ertaş
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
Zehra Ertaş
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 

More from Zehra Ertaş (16)

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptxÖğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
 
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 

Recently uploaded

Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran AkademiAyaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
SeyfettinColak
 
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
tosaf96232
 
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdfTam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
SeyfettinColak
 
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
faraonchoffg
 
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi RefleksolojiTemel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
SeyfettinColak
 
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran AkademiSİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SeyfettinColak
 
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
faraonchoffg
 

Recently uploaded (7)

Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran AkademiAyaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
 
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
 
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdfTam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
 
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
 
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi RefleksolojiTemel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
 
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran AkademiSİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
 
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
 

GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx

 • 2. NASIL ÖĞRENİRİZ? Öğrenme organı olan beynimiz aynı zamanda unutma organıdır. Bunun sebebi, beynimizin gereksiz bilgileri silip yerine ihtiyacımız olan bilgileri depolanmasıdır. Peki, beynimiz bir bilgiyi nasıl öğrenir? Beynimiz çevreden edindiğimiz bilgileri 5 duyu organımız tarafından algılar. Örneğin, bir yapbozun nasıl yapıldığını öğrenmek istediğimizde gözlerimizi yapbozu yapan kişiye odaklarız ve gördüğümüz şeyler gözlerimizdeki algılama reseptörleri sayesinde elektriksel akımlara çevirerek beynimize iletilir. Beynimizdeki nöronlar (beyin hücreleri) bu akımları alarak diğer nöronlarla bağlantı kurar ve böylece öğrenmiş oluruz.
 • 3.
 • 4. TASARIM NEDİR? Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur. Bilgisayar alanında ise: Bilgisayar destekli tasarım: Araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü. Tasarım Süreci; 1)PROBLEMİN TANIMI 2)BİLGİ TOPLAMA 3)YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ 4)ÇÖZÜM BULMA 5)UYGULAMA
 • 5. 1)Problemin tanımlanması: Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama , problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir 2)Bilgi toplama: Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir 3)Yaratıcılık ve Buluş: Tasarımcı yada tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir. Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.
 • 6. 4)Çözüm bulma: Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır. 5)Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.
 • 8. 1ÇİZGİ Çizgi gözü belirli bir alanda yada bir alan etrafında hareket ettirerek dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya 2.RENK Renk görsel materyallerde önemli bir unsur olmakla birlikte etkililiği bilinçli kullanılmasına bağlıdır. 3Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine, hem de zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha rahat algılanmasına yardımcı olur. 4.TON Bir rengin başka bir renkten etkilenerek saflığını yitirmesidir. Objelerin ışıklı (aydınlık) kısımları ile gölgeli (karanlık) kısımları arasında kalan kısımları hassas bir geçişle birbirine bağlayan orta ton değerlerinin hepsine birden ton denir.
 • 9. 5.BİÇİM Çizgi, renk ve açık koyu değerlerden oluşmuş, sınırlanmış yüzeylere biçim denir. İnsan zihninin algıladığı, kavradığı, biçimi, rengi, açık-koyu değerleri olan sınırlanmış yüzeylerden meydana gelen her varoluş “form” dur. 6.Ölçü ve oran, görsel sanatlarda çok kullanılan bir kavramdır. İnsan genel olarak her şeyi kendisine göre ölçülendirir. Kendi değerinin ve ölçü bilincinin dışına taşan oranlar, insanı rahatsız eder. Buna göre ölçü; iki büyüklük arasındaki birimsel ilişkidir diyebiliriz.Tasarımda önemli olan biçimlerin amaca uygun olarak uyumlu ve dengeli ve estetik düzeni ortaya koyabilmesidir
 • 10. 7.YÖN Çizgiler veya üç boyutlu cisimler konumları ile bir takım yönler gösterir. Yatay ve dikey yönler arasında birçok ara konumda yön vardır. Yönleri birbirini kesen ve dik durumda olan çizgi ve biçimler zıt ve aykırı sayılır. Birbirine yakın uygunluk ve paralelde olanlar ise uygun durumda kabul edilir. 8.ŞEKİL Kendine bağlanan bir çizgi, bir şekil oluşturur. Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir. Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (ör: elma, kalp). Diğerleri ise geometrik olarak
 • 11. Tasarımın İlkeleri Etkili iletişimi ve yaratmak için unsurların bir araya getirilebilmesi için tasarımın ilkeleri çok önemlidir. Yol gösterici ve rehber olan bu ilkeler aşağıda anlatılmıştır. •Bütünlük •Denge •Vurgu •Hizalama / Hiyerarşi •Yakınlık •Gestalt
 • 12. BÜTÜNLÜK Her bir parçanın tek olarak değil bütünsel olarak anlam kazanması demektir. Tasarım ilkelerinin en önemli aşaması bütünlüktür. Çoğunlukla en zor olanı da bütünlük ilkesidir. Diğer ilkeler tarafından da desteklenen bütünlük ilkesi olmadan tasarımın başarılı olması asla düşünülemez. Tasarımın daha bütün görünmesini sağlayan bu ilke sayesinde bütün unsurlar tasarımı desteklemektedir b)Denge Tasarımın son ilkesi de dengedir. Tasarımın görsel ağırlığının eşit olarak dağıtılması anlamında kullanılmaktadır. Herhangi bir tasarımda denge ilkesi var ise, o tasarımın kendisi ile barışık olduğu anlaşılır. Dikey eksen etrafında oluşan görsel denge, görsel ağırlığın eşit olarak da ğıtılmasıdır.
 • 13. c VURGU Bir tasarımda odak noktasını yaratan vurgu, en önemli olan alana nasıl dikkat edileceğini göstermektedir. Vurgu olmadan resme dikkat çekilemez. Bu aşamada ön planda olması gereken unsur ve ikinci planda kalması gereken unsur arasında gerçekleştirilmiş olan yön, doku, renk, biçim, ton veya çizgi kontrastı sağlanmaktadır d ) Hizalama / Hiyerarşi : Hizalama, görsel materyallerin daha kolay algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat anlaşılmasında önemli rol oynar. Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler öğrenmede de kolaylık sağlar. •Materyalde hizalama kullanımı sırasında, öğeler arası hizalamanın yanı sıra tüm öğelerin materyale göre hizalanmasına da özen gösterilmelidir.› Bilginin hizalanarak veya hiyerarşik biçimde sunulması öğrencinin daha iyi öğrenmesine katkı sağlar.
 • 14. •YAKINLIK Eğitim materyallerinde belirli bir kavramı ifade edebilmek, mesajı iletebilmek için birden fazla öğe kullanılabilir. •Bu öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri arasındaki uzaklıkları ve yakınlıkları belirler. •Birbirleri ile yakın öğeler ilişkili uzak olan öğeler ise ilişkisiz olarak anlamlandırılırlar. •GESTALT Duyularımızın, özellikle görme duyumuzun şekillendirme eğilimine, parçaları bütünleştirerek algılamasına Gestalt etkisi denir. •Bu ilke öğrencinin parçadan bütüne gitme eğilimine dayanmaktadır.Öğrenciye bilginin ilişkilendirilmesine yönelik ipucu verilerek daha iyi öğrenmesi sağlanır.
 • 15. HAZIRLAYAN ZEHRA ERTAŞ DERS EĞİTİM TEKLONOJİLERİ DERS HOCASI AGAH TUĞRUL KORUCU