SlideShare a Scribd company logo
GESTALT PRENSİPLERİ
Gestalt ilkeleri, insan beyninin görsel bilgiyi nasıl algıladığını tanımlayan
birkaç ilkeden oluşur. Bu teori şekil-zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik,
tamamlama, devamlılık ve basitlik olmak üzere beş temel ilke üzerinde
şekillenmektedir.
Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da ortaya
çıkmıştır. Gestaltizm (Gesatl, Almanca’da “form, konfigürasyon” anlamına
gelir.) gestalt ekolü adı altında bilişsel süreçler içerisinde özellikle “algı” ve
“algısal örgütlenme” konularında yoğunlaşmış psikoloji teorisidir. Gestaltizm,
kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya sahip olmamızın temelde hangi
kanunlara dayandığını anlamaya çalışır. Gestaltizmin ana prensibi zihnin kendi
kendisini algıladığı şeylerde bir bütün görmeye organize etmesidir.
Wertheimer, Gestalt kuramı öncülerinden kabul edilir. Davranışçıların ve
strukturcuların atomcu görüşüne bir tepki hareketi olarak gelişme göstermiştir.
Almanya’da doğan Gestalt kuramı ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik
Devletleri’ne kadar yayıldı. Gestalt kelimesinin Türkçe’de tam anlamıyla bir
karşılığı bulunmamaktadır. Dilimizde “bütüncül” olarak kullanılmaktadır.
Bu ilkeye göre insanlar çeşitli nesneleri algılarken birbirine yakın olanları grup
oluşturarak algılarlar. Bu ilke günlük hayatta sık sık reklam amblemlerinde, olayın
ilişkili yönünü vurgulamak için kullanılır.
Yakınlık İlkesi:
Benzerlik İlkesi:
Bu ilkeye göre eğer parçalar birbirine benziyorsa, bu çeşitli parçalar algısal
olarak birbirleriyle gruplaşır. Bu benzerlik; şekil, renk, gölgelendirme ya da bu gibi
diğer özelliklerle meydana gelebilir. Algı sıraları benzerlik ilkesinden kaynaklanır.
Tamamlama (Kapatma) İlkesi:
Bu ilkeye göre nesneler tamamlanmasa bile insanlar bu nesneleri bütün bir
şekil, harf, resim gibi algılar. Yani resmin bütünün bazı parçaları olmadığı zaman
bizim algımız bu görsel parçaları tamamlar. Araştırmalar gösteriyor ki aklın bir şekli
tamamlamasının nedeni şekli duyu aracılığıyla tamamlanmış şekilde algılaması
değil, uyaranların etrafındaki düzeni arttırmak içindir.
Simetri İlkesi:
Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir merkez noktası etrafında şekillendirerek
algılar. Nesneleri eşit sayıda simetrik olarak bölmek algısal olarak memnuniyet vericidir. Sonuç
olarak birbirine bağlı olmayan iki simetrik parça olduğunda akıl algısal olarak uyumlu bir şekil
oluşturmak için onları birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için grup olan nesneler simetrik
nesneler arasındaki benzerliği arttırabilir.
Ortak Kader İlkesi:
Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde ilerleyen sıralar olarak
algılanır. Araştırmacılar görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak insanların
yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar.
Bu ilke aynı hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde olan bir araya
gruplanmış nesneleri ifade eder.
Devamlılık İlkesi:
Devamlılık İlkesi, nesnelerin parçalarının bir grup oluşturuyormuş gibi
algılanma eğiliminde olduğunu, ve bu sebeple bir nesnenin parçalarının, yan
yana konumlandırıldıkları durumda algısal bütünlük yarattıklarını belirtir. İki
nesnenin kesişmeleri durumunda, bireyler bu iki nesneyi iki ayrı
bölünmemiş nesne şeklinde algılarlar. Uyarıcılar, kesişime rağmen ayrı
görünmeyi sürdürürler. Keskin ve net yön değişimleri olan nesneleri grup olarak
görüp tek bir nesne olarak daha az algılama eğilimindeyizdir.
İyi Gestalt İlkesi (Prägnanz İlkesi):
Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir örüntü oluşturuyorlarsa grup
oluşturuyorlarmış gibi algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur: Bireyler dünyayı
algılarken karmaşık ve yabancı olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın hali ile
gözlemleyebilsinler. Konu dışı uyarıcıları dikkate almamak aklın çevresini anlamlandırmasına
yardımcı olur. Algılama sırasında yaratılan bu anlam, zihnin konumsal ilişkilerden üstün tuttuğu
evrensel düzen unsurlarının yardımıyladır. İyi Gestalt İlkesi, tüm gestalt teorisinin temeli
olan netlik fikrine odaklanır. Bu yasa aynı zamanda Prägnanz İlkesi olarak da adlandırılır.
Prägnanz, direkt olarak “özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve belirginlik, netlik ve
düzenlilik anlamlarını taşır.
Geçmiş Deneyim İlkesi:
Geçmiş Deneyim İlkesi’ne göre bazı koşullarda görsel
uyarıcılar geçmiş deneyimlere göre kategorize edilir. Eğer
iki nesne mekansal yakınlık içinde veya küçük zaman
aralıklarında birlikte gözlemlenmişlerse bu nesnelerin
birlikte algılanma ihtimali yüksektir.

More Related Content

Similar to ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx

8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
smeyyezkan3
 
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdfGESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
semanur aktaş
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
CelalAkman
 
GENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdfGENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdf
Havva AYYILDIZ
 
gestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptxgestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptx
BeyanOsman
 
Gesalt.pptx
Gesalt.pptxGesalt.pptx
Gesalt.pptx
Hüseyin Bora Eydir
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
Emine Uslu
 
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptxGestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
EsmaElban
 
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
ulenurTavuz
 
gestalt .pptx
gestalt .pptxgestalt .pptx
gestalt .pptx
AyenurUyan
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
MntehauraENOL
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
MustafaKoyun6
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
Münteha Şura ŞENOL
 
gestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptxgestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptx
SidramntehaKeyyeli
 
Gestalt prensipleri
Gestalt prensipleriGestalt prensipleri
Gestalt prensipleri
Hatice Genç
 
..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx
AhmetAltnda3
 
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude KayaGestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
GlenSudeKaya
 

Similar to ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx (20)

8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
8) GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
 
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdfGESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
GESTALT PRENSİPLERİ -SEMANURAKTAŞ20317271016.pdf
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
 
GENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdfGENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdf
 
gestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptxgestalt kuramı.pptx
gestalt kuramı.pptx
 
Gesalt.pptx
Gesalt.pptxGesalt.pptx
Gesalt.pptx
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
 
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptxGestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
 
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
gestalt .pptx
gestalt .pptxgestalt .pptx
gestalt .pptx
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptxGESTALT PRENSİPLERİ.pptx
GESTALT PRENSİPLERİ.pptx
 
gestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptxgestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptx
 
Gestalt prensipleri
Gestalt prensipleriGestalt prensipleri
Gestalt prensipleri
 
..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx
 
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude KayaGestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
 

More from Zehra Ertaş

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş
 
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptxÖğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Zehra Ertaş
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
Zehra Ertaş
 
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Zehra Ertaş
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Zehra Ertaş
 
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxGÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
Zehra Ertaş
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
Zehra Ertaş
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 

More from Zehra Ertaş (16)

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptxÖğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
 
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
 
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxGÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 

ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx

 • 2. Gestalt ilkeleri, insan beyninin görsel bilgiyi nasıl algıladığını tanımlayan birkaç ilkeden oluşur. Bu teori şekil-zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, tamamlama, devamlılık ve basitlik olmak üzere beş temel ilke üzerinde şekillenmektedir.
 • 3. Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmıştır. Gestaltizm (Gesatl, Almanca’da “form, konfigürasyon” anlamına gelir.) gestalt ekolü adı altında bilişsel süreçler içerisinde özellikle “algı” ve “algısal örgütlenme” konularında yoğunlaşmış psikoloji teorisidir. Gestaltizm, kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya sahip olmamızın temelde hangi kanunlara dayandığını anlamaya çalışır. Gestaltizmin ana prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir bütün görmeye organize etmesidir. Wertheimer, Gestalt kuramı öncülerinden kabul edilir. Davranışçıların ve strukturcuların atomcu görüşüne bir tepki hareketi olarak gelişme göstermiştir. Almanya’da doğan Gestalt kuramı ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar yayıldı. Gestalt kelimesinin Türkçe’de tam anlamıyla bir karşılığı bulunmamaktadır. Dilimizde “bütüncül” olarak kullanılmaktadır.
 • 4. Bu ilkeye göre insanlar çeşitli nesneleri algılarken birbirine yakın olanları grup oluşturarak algılarlar. Bu ilke günlük hayatta sık sık reklam amblemlerinde, olayın ilişkili yönünü vurgulamak için kullanılır. Yakınlık İlkesi:
 • 5. Benzerlik İlkesi: Bu ilkeye göre eğer parçalar birbirine benziyorsa, bu çeşitli parçalar algısal olarak birbirleriyle gruplaşır. Bu benzerlik; şekil, renk, gölgelendirme ya da bu gibi diğer özelliklerle meydana gelebilir. Algı sıraları benzerlik ilkesinden kaynaklanır.
 • 6. Tamamlama (Kapatma) İlkesi: Bu ilkeye göre nesneler tamamlanmasa bile insanlar bu nesneleri bütün bir şekil, harf, resim gibi algılar. Yani resmin bütünün bazı parçaları olmadığı zaman bizim algımız bu görsel parçaları tamamlar. Araştırmalar gösteriyor ki aklın bir şekli tamamlamasının nedeni şekli duyu aracılığıyla tamamlanmış şekilde algılaması değil, uyaranların etrafındaki düzeni arttırmak içindir.
 • 7. Simetri İlkesi: Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir merkez noktası etrafında şekillendirerek algılar. Nesneleri eşit sayıda simetrik olarak bölmek algısal olarak memnuniyet vericidir. Sonuç olarak birbirine bağlı olmayan iki simetrik parça olduğunda akıl algısal olarak uyumlu bir şekil oluşturmak için onları birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için grup olan nesneler simetrik nesneler arasındaki benzerliği arttırabilir.
 • 8. Ortak Kader İlkesi: Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde ilerleyen sıralar olarak algılanır. Araştırmacılar görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak insanların yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar. Bu ilke aynı hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder.
 • 9. Devamlılık İlkesi: Devamlılık İlkesi, nesnelerin parçalarının bir grup oluşturuyormuş gibi algılanma eğiliminde olduğunu, ve bu sebeple bir nesnenin parçalarının, yan yana konumlandırıldıkları durumda algısal bütünlük yarattıklarını belirtir. İki nesnenin kesişmeleri durumunda, bireyler bu iki nesneyi iki ayrı bölünmemiş nesne şeklinde algılarlar. Uyarıcılar, kesişime rağmen ayrı görünmeyi sürdürürler. Keskin ve net yön değişimleri olan nesneleri grup olarak görüp tek bir nesne olarak daha az algılama eğilimindeyizdir.
 • 10. İyi Gestalt İlkesi (Prägnanz İlkesi): Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir örüntü oluşturuyorlarsa grup oluşturuyorlarmış gibi algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur: Bireyler dünyayı algılarken karmaşık ve yabancı olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın hali ile gözlemleyebilsinler. Konu dışı uyarıcıları dikkate almamak aklın çevresini anlamlandırmasına yardımcı olur. Algılama sırasında yaratılan bu anlam, zihnin konumsal ilişkilerden üstün tuttuğu evrensel düzen unsurlarının yardımıyladır. İyi Gestalt İlkesi, tüm gestalt teorisinin temeli olan netlik fikrine odaklanır. Bu yasa aynı zamanda Prägnanz İlkesi olarak da adlandırılır. Prägnanz, direkt olarak “özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır.
 • 11. Geçmiş Deneyim İlkesi: Geçmiş Deneyim İlkesi’ne göre bazı koşullarda görsel uyarıcılar geçmiş deneyimlere göre kategorize edilir. Eğer iki nesne mekansal yakınlık içinde veya küçük zaman aralıklarında birlikte gözlemlenmişlerse bu nesnelerin birlikte algılanma ihtimali yüksektir.