SlideShare a Scribd company logo
•EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE
İLETİŞİM
İletişim Nedir?
• “Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma
süreci”
•“İki birim arasıdaki mesaj alış-veriş”
İletişimin Özellikleri
İletişimde ilk izlenim (başlangıç) önemlidir.
•Bireylerden biri hazır değilse, iletişim sağlanamaz.
•İletişim kişiye değil kişiyle yapılır.
•İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır.
•İletişimde sözcükler, eller, gözler, bakış, duruş gibi öğeler önemli rol
oynar.
İLETİŞİMİN TÜRLERİ
1.Sözsüz (Beden Dilinde) İletişim Kavramı
•Sosyal psikologların uzun yıllar sürdürdükleri çok sayıda
araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz
yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90
oranındadır.
•İnsanlar arası iletişimi kuvvetlendiren en önemli
etmenlerden birisi de sözel iletişimi destekleyen sözsüz
mesajlardır.
•Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen arasında
ortaklaşa bir temele dayanır.
Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen arasında
bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından etkileşim
olmasını gerektirir.
Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen arasında
bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından etkileşim
olmasını gerektirir. Aksi halde konuşan ve dinleyen
arasında doğru mesaj paylaşımı gerçekleşmez
2.Sözlü İletişim
•Sözlü iletişim, karşılıklı olarak konuşma ve dinleme
etkinliklerini kapsar
•Mesajı, katılımcıların anlayabileceği ortak simgeler
aracılığı ile (tahta, slayt vb.)
iletmemizdir. Burada iletişim aracı yazıdır.
•İçerik, destek materyaller ve ortamlarla sunulur
3.Yazılı İletişim
İLETİŞİM SÜRECİ
İletişimde etkili olan beş değişkenden söz edebiliriz:
KAYNAK
İletişimi başlatan, herhangi bir konudaki düşüncelerini alıcı
durumunda olan kişilerin duyu organlarına ulaşabilecek bir
biçime getiren kişidir.
İLETİ
Yaşantıların kodlanması ile sözlü, sözsüz veya yazılı hale
getirilmiş semboller bütününe denir.
KANAL
İletinin alıcıya ulaşmasını sağlayan araç ve yöntemlere
denir.
Doğru kanal seçimi önemlidir.
İletişim Sürecinin Etkinliği için …
•Simgelerin benzer biçimde tanımlanması
•Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılması
•Çoklu kanal kullanılması
•Dönüt sisteminin sağlanması
Öğretimde kullanılan araç-gereçler ikiye ayrılır. Bunlar;
•Klasik araçlar
•Modern araçlar
Ayrıca bu iki maddenin ikisinin de içinde yer alan gerçek eşya ve modeller vardır.
Gerçek Eşya ve Modeller
•Özellikle ilköğretimde öğretmenlerin en çok yararlandıkları araçlar gerçek
eşyalar ve modellerdir.
•Somut düşünmeyi sağlarlar.
•Kalıcılığı artırırlar.
•Hem klasik araçlar arasında hem de modern araçlar arasında gösterilebilirler.
Klasik Araçlar
•Gösteri tahtaları
•Basılı materyaller
•Afiş-haritalar
Gösteri Tahtaları:
Tebeşir tahtası, çok amaçlı tahtalar ve bülten tahtaları yazılı ve görsel materyalleri sergilemek
için kullanılır. Sınıfta en yaygın kullanılan tebeşir tahtasıdır.
Basılı Materyaller:
Bir yazılı materyalin (ders kitapları, ders notları, kılavuz kitapları, okul gazetesi, bildiriler, v.s)
öğretimsel etkililiği özellikle üç temel değişkene bağlıdır;
1.Materyalin okunabilirlik düzeyi
2.Materyalin içeriği
3.Materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü)
Afiş ve Haritalar: Afiş ve haritalar uzun yıllardır eğitimde kullanılır. Bilgileri somutlaştırarak kalıcılık
sağlar. Örneğin bir Türkiye haritası ilk öğretimde hemen her sınıfta bulunur.
Modern Araçlar
•Film şeritleri
•Grafik materyalleri
•Televizyon ve video
•Slaytlar
•Projeksiyon
•Tepegöz projektörleri
Film Şeritleri:
Slaytlar ve film şeritleri arasındaki temel fark, slaytlar teker teker yansıtılmak
üzere tasarlanır ve hazırlanır. Film şeritleri ise ilişkili bir dizi hareketsiz resimler içeren
saydam film ruloları olup, sırasıyla yansıtılmak üzere tasarlanır.
Grafik Materyalleri:
Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını
kolaylaştırmak için kullanılır. Grafiklerin etkililiği amaca uygun seçimine ve tasarım kalitesine
bağlıdır.
Televizyon ve Video:
Eğitime olan avantajlarına baktığımızda, hareketin öğrenme için önemli olduğu durumlarda,
kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesinde hareketli filmler diğer görsel materyallere göre daha
etkilidir.
Slaytlar:
Çeşitli sunum programlarıyla hazırlanan slaytlar, yeni konuları tanıtmak, konuyla ilgili ön
bilgileri hatırlatmak, konuları gözden geçirmek, ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek için kullanılır.
Grafik Materyalleri:
Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin
kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Grafiklerin etkililiği amaca
uygun seçimine ve tasarım kalitesine bağlıdır.
Televizyon ve Video:
Eğitime olan avantajlarına baktığımızda, hareketin öğrenme için önemli
olduğu durumlarda, kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesinde hareketli
filmler diğer görsel materyallere göre daha etkilidir.
Slaytlar:
Çeşitli sunum programlarıyla hazırlanan slaytlar, yeni konuları
tanıtmak, konuyla ilgili ön bilgileri hatırlatmak, konuları gözden geçirmek,
ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek için kullanılır.
HAZIRLAYAN ZEHRA ERTAŞ
DERS ÖĞRETİM TEKLONOJİLERİ
HOCA AGAH TUĞRUL KORUCU

More Related Content

Similar to EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx

Ogretim materyalleri Gorse / Isitsel materyaller
Ogretim materyalleri Gorse / Isitsel materyallerOgretim materyalleri Gorse / Isitsel materyaller
Ogretim materyalleri Gorse / Isitsel materyallerLokman Papakci
 
Kütüphanelerde halkla ilişkiler ve Türkiye'de durum
Kütüphanelerde halkla ilişkiler ve Türkiye'de durumKütüphanelerde halkla ilişkiler ve Türkiye'de durum
Kütüphanelerde halkla ilişkiler ve Türkiye'de durumErol Yılmaz
 
Yazili materyaller
Yazili materyallerYazili materyaller
Yazili materyaller
Elif Güllübudak
 
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri
süphan akcı
 
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ZouGena
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Emine Uslu
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
Nazmiye KOYUN
 
E öğrenme teknolojileri ve medya
E öğrenme teknolojileri ve medyaE öğrenme teknolojileri ve medya
E öğrenme teknolojileri ve medya
SedaYldzta
 
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
pinar27
 
Etkili Sunum Teknikleri
Etkili Sunum TeknikleriEtkili Sunum Teknikleri
Etkili Sunum Teknikleri
www.nkariyer.com
 
Siyah Sarı Koyu Sade Eğitimde Dijital Teknoloji Teknoloji Sunum (2).pdf
Siyah Sarı Koyu Sade Eğitimde Dijital Teknoloji Teknoloji Sunum (2).pdfSiyah Sarı Koyu Sade Eğitimde Dijital Teknoloji Teknoloji Sunum (2).pdf
Siyah Sarı Koyu Sade Eğitimde Dijital Teknoloji Teknoloji Sunum (2).pdf
esrazaladin0
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk
 
SöZsüZ+IletiþIm+
SöZsüZ+IletiþIm+SöZsüZ+IletiþIm+
SöZsüZ+IletiþIm+smsyah dnz
 
9.hafta
9.hafta9.hafta
9.hafta
kobikobi
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
aliihsanakbaba1
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdfETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
Senakszolu
 
E ogrenme trendleri
E ogrenme trendleriE ogrenme trendleri
E ogrenme trendlerinazzzy
 

Similar to EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx (20)

Ogretim materyalleri Gorse / Isitsel materyaller
Ogretim materyalleri Gorse / Isitsel materyallerOgretim materyalleri Gorse / Isitsel materyaller
Ogretim materyalleri Gorse / Isitsel materyaller
 
Kütüphanelerde halkla ilişkiler ve Türkiye'de durum
Kütüphanelerde halkla ilişkiler ve Türkiye'de durumKütüphanelerde halkla ilişkiler ve Türkiye'de durum
Kütüphanelerde halkla ilişkiler ve Türkiye'de durum
 
Yazili materyaller
Yazili materyallerYazili materyaller
Yazili materyaller
 
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri
 
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
Materyal
MateryalMateryal
Materyal
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
 
E öğrenme teknolojileri ve medya
E öğrenme teknolojileri ve medyaE öğrenme teknolojileri ve medya
E öğrenme teknolojileri ve medya
 
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
 
Etkili Sunum Teknikleri
Etkili Sunum TeknikleriEtkili Sunum Teknikleri
Etkili Sunum Teknikleri
 
Kurumsal İletişim,
Kurumsal İletişim, Kurumsal İletişim,
Kurumsal İletişim,
 
Siyah Sarı Koyu Sade Eğitimde Dijital Teknoloji Teknoloji Sunum (2).pdf
Siyah Sarı Koyu Sade Eğitimde Dijital Teknoloji Teknoloji Sunum (2).pdfSiyah Sarı Koyu Sade Eğitimde Dijital Teknoloji Teknoloji Sunum (2).pdf
Siyah Sarı Koyu Sade Eğitimde Dijital Teknoloji Teknoloji Sunum (2).pdf
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
 
SöZsüZ+IletiþIm+
SöZsüZ+IletiþIm+SöZsüZ+IletiþIm+
SöZsüZ+IletiþIm+
 
9.hafta
9.hafta9.hafta
9.hafta
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
 
ateryal tasarimilkeler
 ateryal tasarimilkeler ateryal tasarimilkeler
ateryal tasarimilkeler
 
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdfETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pdf
 
E ogrenme trendleri
E ogrenme trendleriE ogrenme trendleri
E ogrenme trendleri
 

More from Zehra Ertaş

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş
 
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptxÖğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Zehra Ertaş
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Zehra Ertaş
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Zehra Ertaş
 
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxGÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
Zehra Ertaş
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
Zehra Ertaş
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 

More from Zehra Ertaş (16)

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptxÖğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
 
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxGÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 

EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx

 • 2. İletişim Nedir? • “Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci” •“İki birim arasıdaki mesaj alış-veriş” İletişimin Özellikleri İletişimde ilk izlenim (başlangıç) önemlidir. •Bireylerden biri hazır değilse, iletişim sağlanamaz. •İletişim kişiye değil kişiyle yapılır. •İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır. •İletişimde sözcükler, eller, gözler, bakış, duruş gibi öğeler önemli rol oynar.
 • 3. İLETİŞİMİN TÜRLERİ 1.Sözsüz (Beden Dilinde) İletişim Kavramı •Sosyal psikologların uzun yıllar sürdürdükleri çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır. •İnsanlar arası iletişimi kuvvetlendiren en önemli etmenlerden birisi de sözel iletişimi destekleyen sözsüz mesajlardır.
 • 4. •Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen arasında ortaklaşa bir temele dayanır. Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından etkileşim olmasını gerektirir. Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından etkileşim olmasını gerektirir. Aksi halde konuşan ve dinleyen arasında doğru mesaj paylaşımı gerçekleşmez 2.Sözlü İletişim •Sözlü iletişim, karşılıklı olarak konuşma ve dinleme etkinliklerini kapsar
 • 5. •Mesajı, katılımcıların anlayabileceği ortak simgeler aracılığı ile (tahta, slayt vb.) iletmemizdir. Burada iletişim aracı yazıdır. •İçerik, destek materyaller ve ortamlarla sunulur 3.Yazılı İletişim
 • 6. İLETİŞİM SÜRECİ İletişimde etkili olan beş değişkenden söz edebiliriz: KAYNAK İletişimi başlatan, herhangi bir konudaki düşüncelerini alıcı durumunda olan kişilerin duyu organlarına ulaşabilecek bir biçime getiren kişidir. İLETİ Yaşantıların kodlanması ile sözlü, sözsüz veya yazılı hale getirilmiş semboller bütününe denir. KANAL İletinin alıcıya ulaşmasını sağlayan araç ve yöntemlere denir. Doğru kanal seçimi önemlidir.
 • 7.
 • 8. İletişim Sürecinin Etkinliği için … •Simgelerin benzer biçimde tanımlanması •Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılması •Çoklu kanal kullanılması •Dönüt sisteminin sağlanması
 • 9.
 • 10. Öğretimde kullanılan araç-gereçler ikiye ayrılır. Bunlar; •Klasik araçlar •Modern araçlar Ayrıca bu iki maddenin ikisinin de içinde yer alan gerçek eşya ve modeller vardır. Gerçek Eşya ve Modeller •Özellikle ilköğretimde öğretmenlerin en çok yararlandıkları araçlar gerçek eşyalar ve modellerdir. •Somut düşünmeyi sağlarlar. •Kalıcılığı artırırlar. •Hem klasik araçlar arasında hem de modern araçlar arasında gösterilebilirler. Klasik Araçlar •Gösteri tahtaları •Basılı materyaller •Afiş-haritalar Gösteri Tahtaları: Tebeşir tahtası, çok amaçlı tahtalar ve bülten tahtaları yazılı ve görsel materyalleri sergilemek için kullanılır. Sınıfta en yaygın kullanılan tebeşir tahtasıdır.
 • 11. Basılı Materyaller: Bir yazılı materyalin (ders kitapları, ders notları, kılavuz kitapları, okul gazetesi, bildiriler, v.s) öğretimsel etkililiği özellikle üç temel değişkene bağlıdır; 1.Materyalin okunabilirlik düzeyi 2.Materyalin içeriği 3.Materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü) Afiş ve Haritalar: Afiş ve haritalar uzun yıllardır eğitimde kullanılır. Bilgileri somutlaştırarak kalıcılık sağlar. Örneğin bir Türkiye haritası ilk öğretimde hemen her sınıfta bulunur.
 • 12. Modern Araçlar •Film şeritleri •Grafik materyalleri •Televizyon ve video •Slaytlar •Projeksiyon •Tepegöz projektörleri Film Şeritleri: Slaytlar ve film şeritleri arasındaki temel fark, slaytlar teker teker yansıtılmak üzere tasarlanır ve hazırlanır. Film şeritleri ise ilişkili bir dizi hareketsiz resimler içeren saydam film ruloları olup, sırasıyla yansıtılmak üzere tasarlanır. Grafik Materyalleri: Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Grafiklerin etkililiği amaca uygun seçimine ve tasarım kalitesine bağlıdır. Televizyon ve Video: Eğitime olan avantajlarına baktığımızda, hareketin öğrenme için önemli olduğu durumlarda, kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesinde hareketli filmler diğer görsel materyallere göre daha etkilidir. Slaytlar: Çeşitli sunum programlarıyla hazırlanan slaytlar, yeni konuları tanıtmak, konuyla ilgili ön bilgileri hatırlatmak, konuları gözden geçirmek, ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek için kullanılır.
 • 13. Grafik Materyalleri: Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Grafiklerin etkililiği amaca uygun seçimine ve tasarım kalitesine bağlıdır. Televizyon ve Video: Eğitime olan avantajlarına baktığımızda, hareketin öğrenme için önemli olduğu durumlarda, kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesinde hareketli filmler diğer görsel materyallere göre daha etkilidir. Slaytlar: Çeşitli sunum programlarıyla hazırlanan slaytlar, yeni konuları tanıtmak, konuyla ilgili ön bilgileri hatırlatmak, konuları gözden geçirmek, ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek için kullanılır.
 • 14. HAZIRLAYAN ZEHRA ERTAŞ DERS ÖĞRETİM TEKLONOJİLERİ HOCA AGAH TUĞRUL KORUCU