SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
BUSINESS IN PROGRESS
Scenarioplanering och
  omvärldsanalys

 Ur kurs i Affärsutveckling
       futuramb
                       Martin Börjesson
                       martin@futuramb.se
                       www.futuramb.se
        · ·
       framtid insikt strategi     +46 704 262891
                       @futuramb  © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS Innehåll

 Scenarioplanering och omvärldsanalys i IHM
 Affärsutveckling
 Varför scenarioplanering?
 Vad är scenarioplanering?
 Scenarioplanering i affärsutveckling
        © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESSAffärsutveckling Omvärldsanalys
a. Diskontinuerliga
  förändringar
b. Planering och
  prioritering


1. Nya idéer och          2. Koncept-               3. Genom-
  möjligheter           utveckling                förande  Kreativitet
           © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
Varför scenarioplanering?
  © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
Vi lever i en tid av förändringar          Vi behöver skaffa oss en förmåga att
          transformera våra organisationer
          En viktig del av den förmågan är att
          utveckla nya affärer


   © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
Vari består problemet?
 © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
© IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS Vi navigerar i huvudsak efter vår
 mentala karta av världen

 En mental karta är
  centrerad runt oss själva
  baserad på tidigare erfarenheter
  alltid ur ett visst perspektiv
  aldrig fullständig
  beroende av det sociala sammanhanget
 Vår hjärna strävar efter att bevara våra mentala
 kartor
 omedveten filtrering
 efterkonstruktion och självbedrägeri
        © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESSKonsekvenser av rådande mentala kartor?
"Jag tror att det finns en marknad i
 världen för kanske fem datorer."
 - IBM's styrelseordföranden, Thomas Watson, 1943


               "Det finns inget skäl till att någon skulle vilja
                     ha en dator i sitt hem."
                - Ken Olsen, VD, styrelseordf/grundare av Digital Equipment, 1977

     ”Aktiepriserna
 har nått vad som verkar vara en
    permanent hög nivå.”
   - Irving Fisher, professor i ekonomi vid Yale-
universitetet, 1929. 28 oktober samma år kollapsade
  Wall Street, vilket blev början till depressionen.


         Nokias ledning sade 2004 nej till en mobiltelefon
        som var uppkopplad till Internet och hade en stor ljus
             tryckkänslig skärm utan knappar


             © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
Vi ser världen liksom genom sugrör…
     © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESSOrganisationers utmaningar                                       Helt olika
       Grupp                   Individer       mentala
                                        kartor
Samma
mentala
 karta     Grupptänkande                Fragmentering
      Närsynthet               Handlingsförlamning

      Brist på insikt              Värmeutveckling
      och visioner
        © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
Vad är scenarioplanering?
  © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
Hur kan vi ha
överlevt så bra
som art?
Autonom v
     ion a
p rodukt ilder
    idsb
f ramt
  ‣ Framtidsminnet
  (David Ingvar, 1985)

  ‣ Hjärnan skapar framtidsbilder
  av sammansatta minnesfragment

  ‣ Utgör grunden för intentioner
  och planer

  ‣ Grundläggande mekanism för
  lärande i osäkra miljöer
...och inte bara som individer - vid lägereldens
historieberättande delas bilderna med andra
BUSINESS IN PROGRESS


Framtid  Osäkerhet i tid


                        Blind ”fläck”


                                          Osäkerhet i ämne
          Traditionell
          förutsägelse
                  Möjligt
                  utfall                                  Extrapolera
                                  de viktigaste
                                  trenderna
            © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS


Framtid           Osäkerhet i tid
     Scenario A             Scenario B
       Traditionell
       förutsägelse  Möjligt                   Osäkerhet i ämne
              utfall

     Scenario C             Scenario D

                               Utveckla olika
                               scenarier baserat
                                på de kritiska
                               osäkerheterna
         © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
Kritiska osäkerheter        Högt bensinpris
            Ingenjörernas          Gröna
                                       Scenarier
             utmaning          motorvägar
            • Effektivitet        • Småbilar
            • Protektionism       • Mångsidighet

Nytraditionella                                 Djupare
 värderingar                                 värderingar


            Länge leve          Utländsk
             Detroit          konkurrens
            • Muskelbilar        • Designade bilar
            • Varumärkesfokus      • ”folkabussar” Scenarier            Lågt bensinpris            © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
jobba       ??
    bandet Volvo

Kumla      bling bling
     System-
    analytiker?
BUSINESS IN PROGRESS

Scenarioplanering bygger på
Tänkande utifrån och in

                       Omvärld


                                      Politik,
         Sociala       Transaktions-            lagar &
         faktorer
                     omgivning            regleringar

               Finansiärer   Ekonomi     Kunder
                        Produktion
                       Invärld
                   Administration
             Leverantörer  Personal
                               Partners
          Teknik,
                                     Ekonomi
        innovationer
                       Myndigheter         & företag
         & kunskap                      Ekologi, miljö &
                        råvaror
         © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS

Scenarioplanering bygger på
Tänkande utifrån och in (2)

       Synliga
       fenomen                E       Trender                 D


                    X
                             C


                               B
                         A
       Underliggande
       drivkrafter


         © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS

Scenarioplanering bygger på
Tänkande i ett längre tidsperspektiv
  2015    2020       2025       2030        2035      2040
         © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS

Scenarioplanering bygger på
Att smälta samman olika perspektiv
         © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
   Hur gör man?
© IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESSEn scenarioplaneringsprocess


                      Fas 1: Orientera
                      - Intervjuer
                      - Fokusfrågeställning
 Omvärld

 Närvärld Invärld
        Fas 2: Utforska
        - Kritiska osäkerheter                       Fas 5: Bevaka
        - Förutbestämda faktorer                      - Nyckelindikatorer
                                          - Varningssystem            Fas 3: Syntetisera
            - Scenarioramverk
      A   B
            - Scenarier              Fas 4: Insikt
                                          -/+ +/+
      C   D                     - Implikationer
                               - Strategisk agenda
                                          -/-  +/-
               © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS Ett typiskt scenarioprojekt
    Research &     Vidareutveckla och          Vägval och
    intervjuer     skriva berättelser          operationalisering


     månad 1     månad 2       månad 3        månad 42-dagars workshop                    1-2 dagars workshop
för utveckling av scenarier               för att analysera
                            konsekvenserna
           © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
Scenarier i affärsutvecklingen
   © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS

Ex 1 - Scenarier som vindtunnlar inför
framtiden
     Ingenjörernas
      utmaning
     • protektionism
     • effektivitetet

                                    Strategisk agenda
                                    - Utveckla en helt ny
                                     drivlina
       Gröna                           - Fokus på design
      motorvägar                          - Fokus på kunderna
     • mindre bilar                        - Samarbete med
     • mångsidighet                         japanska bilföretag
                                    - Företagsköp
                                     Produktegenskaper
                                     - Bensinkonsumtion
      Länge leve                          - Design
       Detroit                          - Kvalitet
     • stora starka bilar                      - Finansiering
     • varumärkeslojalitet      Utländsk
      konkurrens
     • sportiga bilar
     • småbussar
        © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS


     Ex 2 - Scenarier för att utveckla
     helt nya produkter/tjänster

Hur ser världen    Hur ser     Vilka produkter och    Sammanställ        Analys    Områdes-
ut i respektive  marknaderna ut i     tjänster är      resultaten               experter
  scenario?   respektive värld?    intressanta i
                    respektive värld?   A         A          A

   B         B          B             A
                                B
                                 C D
   C         C          C

   D          D          D
                                         • Forskningsinriktning
                                         • Kärnområden
                                         • Konceptidéer på
                                            produkter och tjänster                 © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
© IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
                            sirpnisneb tgöH
                       anörG        sanreröjnegnI
                     ragävrotom        gninamtu
                       ralib erdnim  •   msinoitketorp  •
                      ?kifartvitkellok  •    tetivitkeffe  •
               erapujD                             aksitsilanoitidartyN
             ragniredräv                                 ragniredräv
                      ksdnältU         evel egnäL
                     snerruknok         tiorteD
                      ralib agitrops  •   ralib akrats arots  •
                      nodrofslitssvil  •  tetilajolsekrämurav   •
                           sirpnisneb tgåL


                                                        utvecklare
         Kunder                                            Interna
         Ex 3 - Scenarier som möjlighetsrum
BUSINESS IN PROGRESS
BUSINESS IN PROGRESS
 Sammanfattning
© IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS                   (M
Scenarioplanering          pla änni
                    ne sko
                      ra r ä
                       nd r s
Metoden bygger på att man            e d ce
                          ju nar
 söker och sammanställer olika perspektiv      r)  io-
 identifierar framtidens osäkerheter - ej det givna
 utvecklar divergerande scenarier
 sätter sig in i konsekvenserna
Resultatet blir att man
 motverkar trångsynthet och vidgar seendet
 ifrågasätter den rådande mentala kartan
 ser alternativa och möjliga framtidsbilder
 öppnar upp för kreativa korskopplingar

… är en central lärandeprocess för en osäker och
oförutsägbar värld

        © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESSVad är egentligen scenarier?  Är                       Inte
  Hypoteser                   Förutsägelser
  Berättelser                  Teorier
  Divergerande                  Konvergerande


 Scenarier gör det möjligt för oss att kombinera vår
 logiska förmåga med vår förmåga att visionera - så att
 vi bättre kan förstå den situation vi befinner oss i nu       © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESSAtt stödja grupper att tänka annorlunda                 Det finns t ex kinesiska läkare som
                 tar betalt av patienterna när de är
                 friska - för när de är sjuka har ju
                 läkaren misslyckats...
     © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
BUSINESS IN PROGRESS
               Frågor?

P A Martin Börjesson
martin@futuramb.se
www.futuramb.se
+46 704 262891
@futuramb


futuramb
framtid · insikt · strategi        © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson

More Related Content

More from futuramb

SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011futuramb
 
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysScenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysfuturamb
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010futuramb
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilfuturamb
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskapfuturamb
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletfuturamb
 

More from futuramb (6)

SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011
 
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalysScenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
Scenarioplanering i universitetens omvärldsanalys
 
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
Business region göteborg omvärldslunch 9 april, 2010
 
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 aprilBusiness Region Göteborg omvärldslunch 9 april
Business Region Göteborg omvärldslunch 9 april
 
Affärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens MedialandskapAffärer i Morgondagens Medialandskap
Affärer i Morgondagens Medialandskap
 
Internet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhälletInternet och framväxten av det horisontella samhället
Internet och framväxten av det horisontella samhället
 

Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm

 • 1. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering och omvärldsanalys Ur kurs i Affärsutveckling futuramb Martin Börjesson martin@futuramb.se www.futuramb.se · · framtid insikt strategi +46 704 262891 @futuramb © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 2. BUSINESS IN PROGRESS Innehåll  Scenarioplanering och omvärldsanalys i IHM Affärsutveckling  Varför scenarioplanering?  Vad är scenarioplanering?  Scenarioplanering i affärsutveckling © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 3. BUSINESS IN PROGRESS Affärsutveckling Omvärldsanalys a. Diskontinuerliga förändringar b. Planering och prioritering 1. Nya idéer och 2. Koncept- 3. Genom- möjligheter utveckling förande Kreativitet © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 4. BUSINESS IN PROGRESS Varför scenarioplanering? © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 5. BUSINESS IN PROGRESS Vi lever i en tid av förändringar Vi behöver skaffa oss en förmåga att transformera våra organisationer En viktig del av den förmågan är att utveckla nya affärer © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 6. BUSINESS IN PROGRESS Vari består problemet? © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 7. BUSINESS IN PROGRESS © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 8. BUSINESS IN PROGRESS Vi navigerar i huvudsak efter vår mentala karta av världen  En mental karta är centrerad runt oss själva baserad på tidigare erfarenheter alltid ur ett visst perspektiv aldrig fullständig beroende av det sociala sammanhanget  Vår hjärna strävar efter att bevara våra mentala kartor omedveten filtrering efterkonstruktion och självbedrägeri © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 9.
 • 10. BUSINESS IN PROGRESS Konsekvenser av rådande mentala kartor? "Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer." - IBM's styrelseordföranden, Thomas Watson, 1943 "Det finns inget skäl till att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem." - Ken Olsen, VD, styrelseordf/grundare av Digital Equipment, 1977 ”Aktiepriserna har nått vad som verkar vara en permanent hög nivå.” - Irving Fisher, professor i ekonomi vid Yale- universitetet, 1929. 28 oktober samma år kollapsade Wall Street, vilket blev början till depressionen. Nokias ledning sade 2004 nej till en mobiltelefon som var uppkopplad till Internet och hade en stor ljus tryckkänslig skärm utan knappar © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 11. BUSINESS IN PROGRESS Vi ser världen liksom genom sugrör… © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 12. BUSINESS IN PROGRESS Organisationers utmaningar Helt olika Grupp Individer mentala kartor Samma mentala karta Grupptänkande Fragmentering Närsynthet Handlingsförlamning Brist på insikt Värmeutveckling och visioner © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 13. BUSINESS IN PROGRESS Vad är scenarioplanering? © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 14. Hur kan vi ha överlevt så bra som art?
 • 15. Autonom v ion a p rodukt ilder idsb f ramt ‣ Framtidsminnet (David Ingvar, 1985) ‣ Hjärnan skapar framtidsbilder av sammansatta minnesfragment ‣ Utgör grunden för intentioner och planer ‣ Grundläggande mekanism för lärande i osäkra miljöer
 • 16. ...och inte bara som individer - vid lägereldens historieberättande delas bilderna med andra
 • 17. BUSINESS IN PROGRESS Framtid Osäkerhet i tid Blind ”fläck” Osäkerhet i ämne Traditionell förutsägelse Möjligt utfall Extrapolera de viktigaste trenderna © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 18. BUSINESS IN PROGRESS Framtid Osäkerhet i tid Scenario A Scenario B Traditionell förutsägelse Möjligt Osäkerhet i ämne utfall Scenario C Scenario D Utveckla olika scenarier baserat på de kritiska osäkerheterna © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 19. BUSINESS IN PROGRESS Kritiska osäkerheter Högt bensinpris Ingenjörernas Gröna Scenarier utmaning motorvägar • Effektivitet • Småbilar • Protektionism • Mångsidighet Nytraditionella Djupare värderingar värderingar Länge leve Utländsk Detroit konkurrens • Muskelbilar • Designade bilar • Varumärkesfokus • ”folkabussar” Scenarier Lågt bensinpris © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 20. jobba ?? bandet Volvo Kumla bling bling System- analytiker?
 • 21. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering bygger på Tänkande utifrån och in Omvärld Politik, Sociala Transaktions- lagar & faktorer omgivning regleringar Finansiärer Ekonomi Kunder Produktion Invärld Administration Leverantörer Personal Partners Teknik, Ekonomi innovationer Myndigheter & företag & kunskap Ekologi, miljö & råvaror © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 22. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering bygger på Tänkande utifrån och in (2) Synliga fenomen E Trender D X C B A Underliggande drivkrafter © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 23. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering bygger på Tänkande i ett längre tidsperspektiv 2015 2020 2025 2030 2035 2040 © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 24. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering bygger på Att smälta samman olika perspektiv © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 25. BUSINESS IN PROGRESS Hur gör man? © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 26. BUSINESS IN PROGRESS En scenarioplaneringsprocess Fas 1: Orientera - Intervjuer - Fokusfrågeställning Omvärld Närvärld Invärld Fas 2: Utforska - Kritiska osäkerheter Fas 5: Bevaka - Förutbestämda faktorer - Nyckelindikatorer - Varningssystem Fas 3: Syntetisera - Scenarioramverk A B - Scenarier Fas 4: Insikt -/+ +/+ C D - Implikationer - Strategisk agenda -/- +/- © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 27. BUSINESS IN PROGRESS Ett typiskt scenarioprojekt Research & Vidareutveckla och Vägval och intervjuer skriva berättelser operationalisering månad 1 månad 2 månad 3 månad 4 2-dagars workshop 1-2 dagars workshop för utveckling av scenarier för att analysera konsekvenserna © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 28. BUSINESS IN PROGRESS Scenarier i affärsutvecklingen © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 29. BUSINESS IN PROGRESS Ex 1 - Scenarier som vindtunnlar inför framtiden Ingenjörernas utmaning • protektionism • effektivitetet Strategisk agenda - Utveckla en helt ny drivlina Gröna - Fokus på design motorvägar - Fokus på kunderna • mindre bilar - Samarbete med • mångsidighet japanska bilföretag - Företagsköp Produktegenskaper - Bensinkonsumtion Länge leve - Design Detroit - Kvalitet • stora starka bilar - Finansiering • varumärkeslojalitet Utländsk konkurrens • sportiga bilar • småbussar © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 30. BUSINESS IN PROGRESS Ex 2 - Scenarier för att utveckla helt nya produkter/tjänster Hur ser världen Hur ser Vilka produkter och Sammanställ Analys Områdes- ut i respektive marknaderna ut i tjänster är resultaten experter scenario? respektive värld? intressanta i respektive värld? A A A B B B A B C D C C C D D D • Forskningsinriktning • Kärnområden • Konceptidéer på produkter och tjänster © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 31. © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson sirpnisneb tgöH anörG sanreröjnegnI ragävrotom gninamtu ralib erdnim • msinoitketorp • ?kifartvitkellok • tetivitkeffe • erapujD aksitsilanoitidartyN ragniredräv ragniredräv ksdnältU evel egnäL snerruknok tiorteD ralib agitrops • ralib akrats arots • nodrofslitssvil • tetilajolsekrämurav • sirpnisneb tgåL utvecklare Kunder Interna Ex 3 - Scenarier som möjlighetsrum BUSINESS IN PROGRESS
 • 32. BUSINESS IN PROGRESS Sammanfattning © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 33. BUSINESS IN PROGRESS (M Scenarioplanering pla änni ne sko ra r ä nd r s Metoden bygger på att man e d ce ju nar söker och sammanställer olika perspektiv r) io- identifierar framtidens osäkerheter - ej det givna utvecklar divergerande scenarier sätter sig in i konsekvenserna Resultatet blir att man motverkar trångsynthet och vidgar seendet ifrågasätter den rådande mentala kartan ser alternativa och möjliga framtidsbilder öppnar upp för kreativa korskopplingar … är en central lärandeprocess för en osäker och oförutsägbar värld © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 34. BUSINESS IN PROGRESS Vad är egentligen scenarier? Är Inte Hypoteser Förutsägelser Berättelser Teorier Divergerande Konvergerande Scenarier gör det möjligt för oss att kombinera vår logiska förmåga med vår förmåga att visionera - så att vi bättre kan förstå den situation vi befinner oss i nu © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 35. BUSINESS IN PROGRESS Att stödja grupper att tänka annorlunda Det finns t ex kinesiska läkare som tar betalt av patienterna när de är friska - för när de är sjuka har ju läkaren misslyckats... © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 • 36. BUSINESS IN PROGRESS Frågor? P A Martin Börjesson martin@futuramb.se www.futuramb.se +46 704 262891 @futuramb futuramb framtid · insikt · strategi © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson