Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm

Ad

BUSINESS IN PROGRESS
Scenarioplanering och
  omvärldsanalys

 Ur kurs i Affärsutveckling
       futuramb
 ...

Ad

BUSINESS IN PROGRESS Innehåll

 Scenarioplanering och omvärldsanalys i IHM
 Affärsutveckling
 Varför scenarioplane...

Ad

BUSINESS IN PROGRESSAffärsutveckling Omvärldsanalys
a. Diskontinuerliga
  förändringar
b. Planering och
  priori...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
SEVS scenario presentation
SEVS scenario presentation
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 36 Ad
1 of 36 Ad

More Related Content

Scenarioplanering - pröva på affärsutveckling på ihm

 1. 1. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering och omvärldsanalys Ur kurs i Affärsutveckling futuramb Martin Börjesson martin@futuramb.se www.futuramb.se · · framtid insikt strategi +46 704 262891 @futuramb © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 2. 2. BUSINESS IN PROGRESS Innehåll  Scenarioplanering och omvärldsanalys i IHM Affärsutveckling  Varför scenarioplanering?  Vad är scenarioplanering?  Scenarioplanering i affärsutveckling © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 3. 3. BUSINESS IN PROGRESS Affärsutveckling Omvärldsanalys a. Diskontinuerliga förändringar b. Planering och prioritering 1. Nya idéer och 2. Koncept- 3. Genom- möjligheter utveckling förande Kreativitet © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 4. 4. BUSINESS IN PROGRESS Varför scenarioplanering? © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 5. 5. BUSINESS IN PROGRESS Vi lever i en tid av förändringar Vi behöver skaffa oss en förmåga att transformera våra organisationer En viktig del av den förmågan är att utveckla nya affärer © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 6. 6. BUSINESS IN PROGRESS Vari består problemet? © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 7. 7. BUSINESS IN PROGRESS © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 8. 8. BUSINESS IN PROGRESS Vi navigerar i huvudsak efter vår mentala karta av världen  En mental karta är centrerad runt oss själva baserad på tidigare erfarenheter alltid ur ett visst perspektiv aldrig fullständig beroende av det sociala sammanhanget  Vår hjärna strävar efter att bevara våra mentala kartor omedveten filtrering efterkonstruktion och självbedrägeri © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 9. 9. BUSINESS IN PROGRESS Konsekvenser av rådande mentala kartor? "Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer." - IBM's styrelseordföranden, Thomas Watson, 1943 "Det finns inget skäl till att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem." - Ken Olsen, VD, styrelseordf/grundare av Digital Equipment, 1977 ”Aktiepriserna har nått vad som verkar vara en permanent hög nivå.” - Irving Fisher, professor i ekonomi vid Yale- universitetet, 1929. 28 oktober samma år kollapsade Wall Street, vilket blev början till depressionen. Nokias ledning sade 2004 nej till en mobiltelefon som var uppkopplad till Internet och hade en stor ljus tryckkänslig skärm utan knappar © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 10. 10. BUSINESS IN PROGRESS Vi ser världen liksom genom sugrör… © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 11. 11. BUSINESS IN PROGRESS Organisationers utmaningar Helt olika Grupp Individer mentala kartor Samma mentala karta Grupptänkande Fragmentering Närsynthet Handlingsförlamning Brist på insikt Värmeutveckling och visioner © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 12. 12. BUSINESS IN PROGRESS Vad är scenarioplanering? © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 13. 13. Hur kan vi ha överlevt så bra som art?
 14. 14. Autonom v ion a p rodukt ilder idsb f ramt ‣ Framtidsminnet (David Ingvar, 1985) ‣ Hjärnan skapar framtidsbilder av sammansatta minnesfragment ‣ Utgör grunden för intentioner och planer ‣ Grundläggande mekanism för lärande i osäkra miljöer
 15. 15. ...och inte bara som individer - vid lägereldens historieberättande delas bilderna med andra
 16. 16. BUSINESS IN PROGRESS Framtid Osäkerhet i tid Blind ”fläck” Osäkerhet i ämne Traditionell förutsägelse Möjligt utfall Extrapolera de viktigaste trenderna © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 17. 17. BUSINESS IN PROGRESS Framtid Osäkerhet i tid Scenario A Scenario B Traditionell förutsägelse Möjligt Osäkerhet i ämne utfall Scenario C Scenario D Utveckla olika scenarier baserat på de kritiska osäkerheterna © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 18. 18. BUSINESS IN PROGRESS Kritiska osäkerheter Högt bensinpris Ingenjörernas Gröna Scenarier utmaning motorvägar • Effektivitet • Småbilar • Protektionism • Mångsidighet Nytraditionella Djupare värderingar värderingar Länge leve Utländsk Detroit konkurrens • Muskelbilar • Designade bilar • Varumärkesfokus • ”folkabussar” Scenarier Lågt bensinpris © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 19. 19. jobba ?? bandet Volvo Kumla bling bling System- analytiker?
 20. 20. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering bygger på Tänkande utifrån och in Omvärld Politik, Sociala Transaktions- lagar & faktorer omgivning regleringar Finansiärer Ekonomi Kunder Produktion Invärld Administration Leverantörer Personal Partners Teknik, Ekonomi innovationer Myndigheter & företag & kunskap Ekologi, miljö & råvaror © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 21. 21. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering bygger på Tänkande utifrån och in (2) Synliga fenomen E Trender D X C B A Underliggande drivkrafter © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 22. 22. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering bygger på Tänkande i ett längre tidsperspektiv 2015 2020 2025 2030 2035 2040 © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 23. 23. BUSINESS IN PROGRESS Scenarioplanering bygger på Att smälta samman olika perspektiv © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 24. 24. BUSINESS IN PROGRESS Hur gör man? © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 25. 25. BUSINESS IN PROGRESS En scenarioplaneringsprocess Fas 1: Orientera - Intervjuer - Fokusfrågeställning Omvärld Närvärld Invärld Fas 2: Utforska - Kritiska osäkerheter Fas 5: Bevaka - Förutbestämda faktorer - Nyckelindikatorer - Varningssystem Fas 3: Syntetisera - Scenarioramverk A B - Scenarier Fas 4: Insikt -/+ +/+ C D - Implikationer - Strategisk agenda -/- +/- © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 26. 26. BUSINESS IN PROGRESS Ett typiskt scenarioprojekt Research & Vidareutveckla och Vägval och intervjuer skriva berättelser operationalisering månad 1 månad 2 månad 3 månad 4 2-dagars workshop 1-2 dagars workshop för utveckling av scenarier för att analysera konsekvenserna © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 27. 27. BUSINESS IN PROGRESS Scenarier i affärsutvecklingen © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 28. 28. BUSINESS IN PROGRESS Ex 1 - Scenarier som vindtunnlar inför framtiden Ingenjörernas utmaning • protektionism • effektivitetet Strategisk agenda - Utveckla en helt ny drivlina Gröna - Fokus på design motorvägar - Fokus på kunderna • mindre bilar - Samarbete med • mångsidighet japanska bilföretag - Företagsköp Produktegenskaper - Bensinkonsumtion Länge leve - Design Detroit - Kvalitet • stora starka bilar - Finansiering • varumärkeslojalitet Utländsk konkurrens • sportiga bilar • småbussar © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 29. 29. BUSINESS IN PROGRESS Ex 2 - Scenarier för att utveckla helt nya produkter/tjänster Hur ser världen Hur ser Vilka produkter och Sammanställ Analys Områdes- ut i respektive marknaderna ut i tjänster är resultaten experter scenario? respektive värld? intressanta i respektive värld? A A A B B B A B C D C C C D D D • Forskningsinriktning • Kärnområden • Konceptidéer på produkter och tjänster © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 30. 30. © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson sirpnisneb tgöH anörG sanreröjnegnI ragävrotom gninamtu ralib erdnim • msinoitketorp • ?kifartvitkellok • tetivitkeffe • erapujD aksitsilanoitidartyN ragniredräv ragniredräv ksdnältU evel egnäL snerruknok tiorteD ralib agitrops • ralib akrats arots • nodrofslitssvil • tetilajolsekrämurav • sirpnisneb tgåL utvecklare Kunder Interna Ex 3 - Scenarier som möjlighetsrum BUSINESS IN PROGRESS
 31. 31. BUSINESS IN PROGRESS Sammanfattning © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 32. 32. BUSINESS IN PROGRESS (M Scenarioplanering pla änni ne sko ra r ä nd r s Metoden bygger på att man e d ce ju nar söker och sammanställer olika perspektiv r) io- identifierar framtidens osäkerheter - ej det givna utvecklar divergerande scenarier sätter sig in i konsekvenserna Resultatet blir att man motverkar trångsynthet och vidgar seendet ifrågasätter den rådande mentala kartan ser alternativa och möjliga framtidsbilder öppnar upp för kreativa korskopplingar … är en central lärandeprocess för en osäker och oförutsägbar värld © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 33. 33. BUSINESS IN PROGRESS Vad är egentligen scenarier? Är Inte Hypoteser Förutsägelser Berättelser Teorier Divergerande Konvergerande Scenarier gör det möjligt för oss att kombinera vår logiska förmåga med vår förmåga att visionera - så att vi bättre kan förstå den situation vi befinner oss i nu © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 34. 34. BUSINESS IN PROGRESS Att stödja grupper att tänka annorlunda Det finns t ex kinesiska läkare som tar betalt av patienterna när de är friska - för när de är sjuka har ju läkaren misslyckats... © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson
 35. 35. BUSINESS IN PROGRESS Frågor? P A Martin Börjesson martin@futuramb.se www.futuramb.se +46 704 262891 @futuramb futuramb framtid · insikt · strategi © IHM Business School, 2012-01-17, Martin Börjesson

×