Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Mtm 08 4_säljarens_nyavapen Slide 1
Upcoming SlideShare
Förhandling 2013 - Föreläsning riktad till Exportsäljare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Mtm 08 4_säljarens_nyavapen

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Mtm 08 4_säljarens_nyavapen

  1. 1. FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING Ökad konkurrens och växande behov av information och utbildning riktad till vårdpersonal och brukare av medicintekniska produkter är en mycket viktig fråga som företagen inom Life Science arbetar med varje dag. Text: Stephan Philipson Marknadsutveckling SPMU Säljarens nya vapen Företag som tar till sig ny teknik får kostnadseffektiv marknadsföring Möjligheten till personliga besök av pro­ gränserna blir det ännu mer komplicerat att få av förklaringarna till att så många olika aktörer duktspecialisterna från företagen minskar, på ut sin kampanj eller produktbudskap. tar till sig denna teknik. grund av ökad belastning i vården. Tiden för För att möta behov och krav på utbildning Abbott har framgångsrikt tagit steget och utbildning och produktinformation blir allt och produktinformation växer ny teknik genom nytänkande når man nu en stor kund­ mindre. Det innebär att kostnaden för varje snabbt fram. Det innebär att gamla tekniker krets med information och utbildning. Dess­ kundaktivitet ökar i en snabb takt. och beprövade metoder ställs mot nya innova­ utom har man löst kravet från köparen att Med en ökande konkurrens måste utveck­ tiva och nyskapande lösningar. enkelt förmedla informationen på flera språk. ling av nya produkter samt produktförbätt­ Med hjälp av mediaspelare placerade på ringar av gamla snabbt kommuniceras ut till Ny pedagogisk plattform Webbplattform når företaget framgångsrikt användaren. Att få ut sitt budskap till bruka­ Webbbaserad information och utbildning sina kunder 24 timmar om dygnet 365 dagar ren blir en trång sektor hos varje företag och kommer snabbt inom flera olika branscher och per år. Vilken säljorganisation kan uppnå den­ innebär ofta många och långa resor för dagens organisationer. Filmen håller på att ta över som na effektiva marknadskommunikation? produktspecialister. Av tradition är det säljkå­ pedagogisk plattform. Tesen ”en bild säger mer ren som har denna viktiga marknadsuppgift. än tusen ord” blir tydlig och får raskt genom­ Moderna relationer Det innebär många mil i bilen för att komma slag som arbets- och utbildningsmetod. Tuffare krav på företagens marknadsorganisa­ ut till sina kunder runt om i landet. Ska man Vi vet att effekten av information och utbild­ tioner att uppnå kostnadseffektiv försäljning i dessutom informera kunder utanför lands­ ning ökar när fler sinnen aktiveras. Detta är en kombination med minskad tillgänglighet hos kunden medför att ny teknik måste införas. Vad är det då som hindrar att den ”virtuella produktchefen” tar plats i marknadsorganisa­ tionen? Det som krävs är att ansvariga chefer för res­ pektive marknadsorganisation tar mod till sig och ser med nya ögon vilken enorm flexibilitet och möjlighet tekniken ger. Det är inte bara marknadsföringskostnaden som minskar. Tillgängligheten och inlärnings­ effekten ökar dramatiskt. Detta är en vinna – vinna situation för alla inblandade. Detta är väl ändå vad modern marknadsföring och kundrelation handlar om? MTM 38 MedTech Magazine Nr 4/2008

Views

Total views

428

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×