Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad

More Related Content

Similar to Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom (20)

Advertisement

Futuramb morgondagens chefer och ledare - vilka roller spelar dom

 1. 1. Morgondagens 
 chefer och ledare - vilka roller spelar dom i framtidens organisationer? P A Martin Börjesson +46 704 262891 martin@futuramb.se www.futuramb.se @futuramb
 2. 2. Vilken var den viktigaste innovationen sedan 1800?
 3. 3. Bakgrund Management
 4. 4. ‣ 1859 - 1914 ökade de svenska industriarbetarna i antal från 9 till 30% av befolkningen ‣ De flesta företag i Sverige kom till mellan 1890 och 1910 - - LM Ericsson, Asea, Alfa-Laval (de Laval), Aga, Electrolux, Saab, Volvo ‣ Samhället transformerades - Självhushållning ersattes med marknadshushållning - Arbetsplats och bostad skildes åt - Staden blev den nya miljön Bakgrund Samhället börjar transformeras på allvar
 1890 - 1915
 5. 5. ‣ Management uppfanns ursprungligen för att lösa två problem: - få anställda med begränsad kunskap att utföra repetitiva uppgifter flitigt, effektivt och på ett kompetent sätt - samordna dessa insatser på ett sätt som gjorde att komplicerade varor och tjänster kunde produceras i stora volymer ! ‣ Utmaningen var effektivitet och skalbarhet och lösningen var byråkrati med - hierarkisk struktur - nedbrutna mål - tydliga rollbeskrivningar - sofistikerade regelverk och procedurer Bakgrund Vilket problem skulle man lösa?
 6. 6. Bakgrund Vilket problem skulle man lösa (2)? ‣ Management uppfanns i en värld - där man skulle få före detta drängar, bönder, pigor, hantverkare och kanske gårdfarihandlare - att bli lydiga maskinliknande varelser som skulle upprepa enkla moment effektivt och felfritt igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen….
 7. 7. ‣ År 1914 tar det 93 minuter istället för 12,5 timmar för personalen att sätta ihop en T-ford - effektivisering med faktor 8 mellan 1903 och 1914 - T-Ford kostade år 1908 $950 och $250 1927 - År 1918 - hade det tillverkats 15,5 miljoner ex av T-Ford - 50% av bilarna i USA var en T-Ford ‣ Allting i samhället tar efter fabrikens effektiva modell - skolor - sjukhus ‣ Den fasta anställningen – med fast lön, fasta arbetsuppgifter och fasta arbetstider – blev samhällets dominerande form för arbete Bakgrund Och det gick väl ganska bra…
 8. 8. Bakgrund …även om det var ganska turbulent i början
 9. 9. Vad hände sedan?
 10. 10. ‣ Ökad konkurrens och mättade marknader 1. distributionen utvecklas 2. marknadsföring utvecklas 3. produktutveckling utvecklas ‣ Modellen fungerade bra till 1970-talet (Sverige) ‣ Oljekriser och osäkerheter ‣ Investeringslogiken börjar löpa amok ‣ Den kunniga TV-människan börjar framträda ‣ Produktionsbaserad tillväxt dämpas och industrisamhället börjar successivt förändras till ett tjänstesamhälle ‣ Värdeskapandet skiftar från produktion till investering, marknadslogik och produktutvecklingslogik Förändringen börjar Modellen fungerar bra, men börjar utmanas
 11. 11. Förändringen accelererar Ny innovation börjar få effekt Image Source: Computersciencelab.com, Wikipedia, IBM, Apple, Google, NTT docomo, Google, Jawbone, Pebble. Technology Cycles Have Tended to Last Ten Years Technology Cycles – Still Early Cycle on Smartphones + Tablets, Now Wearables Coming on Strong, Faster than Typical 10-Year Cycle Mainframe Computing 1960s Personal Computing 1980s Desktop Internet Computing 1990s Mobile Internet Computing 2000s Mini Computing 1970s Wearable / Everywhere Computing 2014+ Others? 49
 12. 12. Transformerande drivkraft Transaktionskostnadens effekt Ronald Coase: 
 Varför finns företag? För att transaktionskostnaden blir lägre än om allt fanns på öppna marknaden... Kommunikationskostnad → 0
 → Transaktionskostnad → 0 Förutsättningarna för att organisera sig förändras i grunden • Kommunikations grundläggande logik individualiseras (en-till- många håller på att bli många-till-många) Människornas sociala drivkrafter kan få utlopp Innovationstakten ökar exponentiellt Värdeflöden ändras
 13. 13. Exempel Mass-samarbete kommersiellt blocket.se annonserade 2013 ut varor 
 för motsvarande 11% av Sveriges BNP
 14. 14. Exempel Affärsmodeller utmanas
 15. 15. Exempel Nya organisationsformer frodas Crowdfunding Kollaborativt ägande BytesmarknaderFrån monoliter → dynamiska ekosystem
 16. 16. Läget idag Det pågår ett skifte 
 - och de stora företagen har gått sönder ➡ Stora företag är byggda för storskalighet och effektivitet - inte anpassning och innovation - Idag är osäkerheten större och därmed också behovet av anpassning ➡ Desto större företag desto mindre passion visar de anställda - Mest passion visar enmansföretagarna - 1 av 5 av anställda i storföretag är passionerade för sitt arbete ➡ Förväntade livslängd för S&P 500 företag är idag ca 15 år
 17. 17. Ett tankeexperiment Tänk om han hade - Mobiltelefon - Internet - Facebook - GPS/Google earth - Barn på dagis
 18. 18. Mellanspell Förändring sker inte linjärt 
 - men förväntningar är linjära Insikt: 
 Vår hjärna är inte utvecklad för att hantera exponentiell tillväxt - Vi överskattar effekterna i det korta perspektivet, - Vi underskattar effekterna i det långa perspektivet
 19. 19. Vilka förändringsmönster kan vi se?
 20. 20. ‣ Osäkerhet är den stora pådrivaren - Marknadens utveckling - Svårt att styra människor ‣ 47% av arbetskategorierna löper stor risk att ersättas av datorer och robotar inom den närmaste framtiden - Robotar ‣ Industrialiseringen fortsätter med kunskapsarbete - Algoritmisering Förändringsmönster
 Automation++
 21. 21. ‣ Open Innovation ‣ Crowdsourcing ‣ Crowdfunding Förändringsmönster
 Nya modeller för problemlösning, innovation och förändring
 22. 22. Förändringsmönster
 Logiken för värdeskapande förändras från push till pull Push • stabilitet och planering • prognoser av behov • effektivisering • tröghet Pull • osäkerhet • när det behövs • tillgång • förändring
 23. 23. Förändringsmönster Grunden för värdeskapande förändras tid Värde skapas genom flit och 
 arbete - resursen är marken Värde skapas genom att effektivt 
 samla och samordna resurser
 runt kapitalintensiva investeringar Värde skapas genom 
 att tillhandahålla, skapa, förvåna, underhålla och lösa problem
 24. 24. Förändringsmönster
 Nya management-idéer kommer från ytterområden: organisation följer passion …in hierarchical organizations, “communication really happens in the carpool,” Nobody at Gore—not even the CEO—tells anyone what to do or how to do it. There are no vice presidents or supervisors; there are only associates. Some of the associates may serve as leaders from time to time, but another leader never assigns this role. If you want to lead a project at Gore, you have to recruit followers. In true self-organizing fashion, the followers determine the leaders, and the leaders remain in their roles as long as they continue to maintain the respect and support of their peers. • Omvänt ansvar - ansvar gentemot underställda! • ”Employees first - customers second” - Vineet Nayer, CEOP
 25. 25. Problembild Framtida företags nyckelutmaningar ➡ Förändringen har förändrats - vi lever idag i en tid av exponentiell förändring ➡ Kunskap har blivit en råvara - som allts snabbare åldras och ständigt behöver utvecklas ➡ Det viktiga är att attrahera och få ut värdet av människors talang, passion och kreativitet
 26. 26. Framtidens arbete Morgondagens ledare - fyra grundprinciper ➡ Navigera och styra → Förutse, visualisera och designa - Se och forma verksamheten inför morgondagens okända utmaningar - Visualisera det som ännu inte finns - Utmana dogmerna - inspireras av idéer från periferin ➡ Konkurrera, skydda kunskap och resurser → Maximera flödet och samarbeta - Skapa ny och förstör föråldrad kunskap inför framtiden - Öka chansen att exponeras för nya människor, kunskap och idéer - Koordinera samarbeten snarare än etablera organisation ➡ Auktoritärt, diskret och felfritt → Genomskinligt förkroppsliga värderingarna - Människor gör som man gör, inte som man säger - Kultivera idéer, värderingar och förhållningssätt - Om man är naken måste man vara hel och ren under - leva som man lär ➡ Motivera och belöna → Marknadsföra och attrahera - Morgondagens organisation är en organisation för talangfulla människor - Sälja in budskapet för att skapa passion och få talangfulla människor att samarbeta - (VD blir VB - verkställande berättare) - innanför och utanför organisationen - Det viktigaste beslutet i en social värld är vem man skall lyssna på och arbeta för
 27. 27. Fråga inför framtiden Kan ett filmprojekt vara en modell inför framtiden? ➡ Tydliga roller ➡ Utvalda individer sätts ihop till en grupp - ett team ➡ Gruppen skingras när projektet är klart ➡ Kontinuerligt lärande - nya projekt utgår från förvärvad kunskap ➡ Låsningar blir inte långvariga
 28. 28. Frågor? P A Martin Börjesson +46 704 262891 martin@futuramb.se www.futuramb.se @futuramb

×