SlideShare a Scribd company logo
Değer akışı haritalama – DAH
Value Stream Mapping-VSM
Özgür GÜN
Doktora Öğrencisi
Temel kavramlar
Değer Akış Haritalamaya başlamadan önce Yalın ile
ilgili en temel kavramları öğrenmek gerekmektedir.
Yalın Düşünce’nin 5 temel ilkesi:
• Değer, Değer Akışı, Sürekli Akış, Çekme ve
Mükemmellik
kavramları oturtulmadan Değer Akış Haritalamanın
ne işe yaradığı ve amacının ne olduğunun öğrenilmesi
imkansızdır.
Zaman tanımları
Bu temel kavramlara ek olarak, VSM’de sıklıkla
kullanılan
• Takt Zamanı, Akış Zamanı, Setup Zamanı, Çevrim
Zamanı, Arıza Zamanı
gibi tanımlara da aşina olunmalıdır. Çünkü bu zaman
değerleri Değer Akış Haritasının temel bilgi
kutucuklarını dolduracak olan birimlerdir.
Değer «value» nedir?
• Müşteri tarafından tanımlanan
▫ En yüksek kalitede
▫ Doğru zamanda
▫ Uygun fiyatta müşteriye sunulan yetenektir.

• «Değer» müşterinin satın aldığı herhangi bir şeydir.
Ne Akar? «what flows»
• Değer akışında aşağıdaki öğeler «items» akar:
▫
▫
▫
▫

Üretimde (in manufacturing): materyaller
Tasarım ve geliştirmede (design & dev.): tasarımlar
Serviste (in service): dış müşteri ihtiyaçları
Yönetimde (in admin): iç müşteri ihtiyaçları
Değer akış analizi nedir?
«value stream analysis-VSM»

• İsrafları elimine etmek için yapılan planlamadır.
• Değer akış yönetiminin nihai amacı,
üretim sürecinden ve işlemlerden israfı
elimine etmek, akış işleminde süreyi
azaltmak, maliyeti azaltmak ve kaliteyi
iyileştirmektir (Ling, Quingman, 2009:
21).
• Ürün gerçekleştirebilmek için
hammadde teslimden bitmiş ürün
teslimatına kadar gereken tüm
aktivitelerin bütününün nihai
müşterinin tanımıyla optimizasyonudur.
• Örneğin, değer akışı haritası fazla
malzemenin nerede yığıldığını
gösterebilir.

Değer Akışı
Nedir?
• Ürün ya da hizmeti oluşturmak için
ortaya konan, değer yaratan ve
yaratmayan faaliyetlerin akışını analiz
eden bir yöntemdir.
• Müşteriden tedarikçiye ürünün üretim
yolu izlenmeli, malzeme ve bilgi akışında
yer alan her proses dikkatli bir şekilde
sembollerle çizilmeli daha sonra bir dizi
kritik anahtar soru sorarak akışın nasıl
akması gerektiğini gösteren gelecek
durum haritası çizilmelidir.
• DAH ayrıca; Malzeme ve Bilgi akışının
resmedildiği görsel bir araçtır.
• Tüm sistemin optimizasyonu için
kullanılır.
• Üretim alanının kurşun kalem ve kağıt
kullanılarak çizilmiş resmidir.

Değer Akış
Haritalandırma
(DAH) Nedir?
Değer Akış Haritalandırmanın Önemi
• İsrafların resmedilerek, ortadan kaldırılmaları için
plan oluşturulmasını sağlar,
• Malzeme ve bilgi akışı bağlantısını kurar,
• Fonksiyonel birimlerin bütünü görerek ve anlayarak
çalışmalarını sağlar,
• Yalın uygulamalar için yol haritasını oluşturur.
Tipik Bir Değer Akışı
Değer akışı haritalandırma süreci
• O anda sürecin nasıl işlediğini gösteren geçerli
durum diyagramının oluşturulması,
• Sorunlu alanları tanımladıktan sonra, israfı
azaltmak amacıyla süreci değiştirecek yolların
saptanmasına yardımcı olması için gelecek
durum diyagramının oluşturulması.
Ürün Grubu

Ürün Grubu Seçimi-benzer değer akışını
izleyen ürün ailelerine göre haritalandırma
yapılmalıdır. Ayrıca ; Değer Akış Ekibi ve
Yöneticisi belirlenmelidir.

Aktivitelerin tam olarak anlaşılıp
resmedilmesi-ürün ailesi kapıdan kapıya
Mevcut Durum Haritası takip edilir. Örn: siparişten teslimata,
tasarımdan üretime vb.

Yalın Akış Tasarımı

Tekrar

Gelecek Durum Haritası

İş Planı ve Uygulama

Uygulama planı
hazırlanması ve icrası

Değer Akış
Haritalandırma
Süreci
Mevcut Durum Haritası Çizimi-1
• Müşteriyi, Tedarikçiyi ve Üretim Kontrolü temsil eden
ikonların çizilmesi
• Müşteri ikonun altına bir bilgi kutusu çizilmesi
• Nakliye ve parça kabul verilerinin girilmesi
• Tüm operasyonların çizilmesi
• Proses özelliklerinin girilmesi
• Bilgi akışlarının gösterilmesi
14
Mevcut Durum Haritası Çizimi-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C/T (Cycle Time): Çevrim Süresi
C/O(Changeover):Kalıp Değiştirme Süresi
Uptime : Makine Kullanım Oranı
EPE (Every part every):Üretim Parti Büyüklüğü
Operatör Sayısı
Ürün Çeşitliliği Sayısı
Ambalaj / Kasa Büyüklüğü
Çalışma süresi (molalar hariç)
Hurda oranı
Mevcut Durum Haritası Çizimi-3
• Çevrim Süresi(C/T)
• Bir proses tarafından parça veya ürün tamamlanma sıklığıdır. Ayrıca, bir operatörün
bir çevrim içinde üstlendiği iş elemanlarını yerine getirmesi için geçen süresi olarak da
ifade edilebilir.
• Katma Değer Süresi (VA Time)
• Müşteri parasını ödemeye istekli olduğu şekilde ürünü dönüştüren iş elemanlarının
süresidir.
• Akış Süresi(L/T)
• Bir parçanın, bir proseste veya değer akışında başlangıçtan hareketi boyunca geçen
süredir. İşaretli bir parça başlangıçtan bitişe doğru hareket ederken zamanın
ölçülmesidir.
Malzeme Akışı Sembolleri-1
Malzeme Akışı Sembolleri-2
Bilgi Akışı Sembolleri-1
Bilgi Akışı Sembolleri-2
Genel Semboller
Gelecek Durum Haritasının Çizilmesi
• Şu ana kadar gerçekleştirilen işlemlerle mevcut durum haritası
kurulmuş durumdadır. Bir sonraki adım gelecek durumu
tasarlamaktır.
• Gelecek durum haritasındaki ikonların pozisyonları mevcut
durum haritasındaki gibi çizilir
Gelecek Durumun tasarımı için kullanılacak
prensipler
Değer akış haritasının gerçek gücü, yalın kavramlara dayanan
gelecek durum oluşturmasında yatmaktadır. Bunu etkili bir şekilde
yapabilmek için takip edilmesi gereken esaslar vardır. Bu esaslar
aşağıdaki sorular formundadır :
• Müşteriler gerçekte neye ihtiyaç duymaktadır?
• Müşteri ihtiyaçları için performans ne kadar sıklıkla kontrol
edilmelidir?
• Hangi adımlar değer, hangi adımlar israf yaratmaktadır.
• Daha az kesintiyle iş nasıl akabilir?
• Kesintiler arasında iş nasıl kontrol edilebilir ve işler nasıl önem
sırasına göre dizilmelidir.
• İş yükü ve farklı faaliyetler nasıl kademelendirilmelidir?
• Hangi süreç iyileştirmeleri gereklidir?
25
26

HiDROLiK KAPAK AKIŞINA DEĞER AKIŞI HARiTALANDIRMA
UYGULAMASI
• Uygulamanın yapılmış olduğu UZEL Makine A.S, üretim hacmi
açısından dünyanın en büyük 10 traktör üreticisinden birisi
olmasının yanı sıra, dizel motor üretimi ve otomotiv sistemleri
sektörlerinde de lider bir kuruluştur.
27

Ürün Ailesinin Seçimi
• UZEL A.S.’de baslatılan yalın üretim projesi kapsamında daha
önce yapılan çalısmada “çamurluk komplesi ürün ailesi” için
deger akısı haritalandırma uygulanmıs ve bu ürün ailesine ait
deger akıs süreci üzerinde yapılacak iyilestirmeler yöneticilere
sunulmustur
• İkinci asamada ise, hidrolik kapak üretim hattı üzerindeki
aksaklıkların traktör son montaj hattını olumsuz yönde
etkilemesi nedeni ile yöneticiler ile yapılan toplantılar
sonucunda bu hat için deger akısı haritalandırma
uygulanmasına karar verilmistir.
• Uzel makinede otuzbir çesit hidrolik kapak ve her traktörde bir
adet hidrolik kapak bulunmaktadır. Hidrolik kapağın
hammaddeleri pik döküm ve sifero dökümdür.
28

Burada gösterilen hidrolikkapaklar, traktör arkasına baglanan
ekipmanlara (pulluk, ilaçlama ve tırmık, vb.) hareket veren üç
nokta askı sistemli mekanizmalardır.
29

Hidrolik Kapak Ürün Ailesi Mevcut Durum Haritası
30

Mevcut Durum Analizi 1/7
• Hidrolik kapak mevcut durum haritası, ana tedarikçiden malzeme tedariki ile hidrolik
kapak komplesinin UZEL’in son montaj hattına teslimi arasında hidrolik kapakların
kapıdan kapıya akısı ile sınırlandırılmıstır.
• Lojistik departmanı, SAP R/3 ERP paketini kullanmakta ve siparisleri “lk Gelen Önce İGÖ” kuralına göre islemektedir. İmalat proseslerine haftalık ve/veya aylık çizelge ve
sevkiyata günlük çizelge göndermektedir. Hem bayilerden aylık olarak hem de son
montaj hattından gelen siparisler doğrultusunda ana tedarikçiye iki aylık tahmini
şiparişleri ve üç haftalık kesinleşmiş şiparişleri göndermektedir.
• Döküm hidrolik kapaklar, tedarikçiden haftada bir alınmaktadır. Parçalar, hidrolik
kapak hattında girdi muayenesi, talaslı imalat, pas önleyici kaplama ve ön montaj
olmak üzere dört proses boyunca ve 40 birimlik tasıma partileri ile itme sistemine
göre akmaktadır.
31

Mevcut Durum Analizi 2/7

Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası
• Ön montaj prosesi günde tek vardiya ve 10 operatörle çalısmaktadır ve bir hidrolik
kapak komplesi için çevrim süresi 30 dakikadır. Analiz sırasında prosesin önünde
684 hidrolik kapagın biriktigi ve bes hidrolik kapak komplesinin de son montaja
gönderilmek üzere bekledigi gözlenmistir.
32

Mevcut Durum Analizi 3/7

Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası
• Kaplama prosesi ise bir vardiyada tek operatörle ve günde iki vardiya olarak
çalısmaktadır. Bu proses, diger ürünlerin ortak kullanımındadır. Kaplama prosesinin
çevrim süresi 4 dakikadır.
33

Mevcut Durum Analizi 4/7

Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası
• Kaplama prosesinin önünde toplam 40 hidrolik kapagın biriktigi gözlenmistir. Talaslı
imalat prosesinde tüm makinaların kullanım oranları % 90’dır ve her makina
önünde bir operatör çalısmaktadır.
34

Mevcut Durum Analizi 5/7

Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası
• Talaşlı imalat prosesindeki iki CNC tezgahında üç çesit operasyon
gerçeklestirilmektedir. Prosesin toplam çevrim süresi 34 dakikadır.
• Prosesin önünde toplam 770 birimlik envanter biriktigi gözlenmistir. Talaslı
imalatprosesinde tüm operatörler ve makinalar günde iki vardiya çalısmaktadır.
35

Mevcut Durum Analizi 6/7

Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası
Haftada bir tedarikçiden teslim alınan döküm kapaklar girdi muayene prosesindeki
isçi tarafından 5 dakikalık girdi testine tabi tutulmaktadır. Döküm kapaklar
kamyondan dogrudan girdi muayeneye teslim alındıgı için analiz sırasında herhangi
bir envanter gözlenmemistir.
36

Mevcut Durum Analizi 7/7

Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası
• Harita incelendiginde, bir parçanın imalatında deger katan faaliyetlerin 73 dakika olmasına
karsılık girdi kabulden sevkiyata kadar toplam akıs süresinin 21 gün oldugu belirlenmistir.
Bu, kullanılan zamanın % 99.99’unun israf edildigi anlamını tasımaktadır.
37

Gelecek Durumun Tasarımı
• Takt zamanı, vardiya basına müsteri
talep hızının, vardiya basına
kullanılabilir çalısma süresine
bölünmesi ile hesaplanmaktadır
• UZEL A.S. İçin takt zamanı 6,7 dakika
olarak hesaplanmıstır; diger bir
deyisle, müsteri (son montaj hattı) her
6,7 dakikada bir hidrolik kapak
komplesi talep etmektedir
Tempo Zamanı

«takt»

• Müşteri talebini karşılayabilmek için, parça ya da
ürünü hangi sıklıkta üretmemiz gerektiğini belirtir
Tempo Zamanı = Vardiyada kullanılabilen iş zamanı
Vardiya Başına Müşteri Talebi
Örnek: Tempo Zamanı = 2700 saniye = 5.86 saniye/adet
460 adet
39

Gelecek Durumun Tasarımı
• Çizelgeleme noktası ön montaj prosesinin baslangıcı oldugu için tetikleyici
proses olarak ön montaj prosesi seçilmistir. Tetikleyici proses, dıs
müsterinin siparisi ile kontrol edilen prosestir ve bu prosesten sonra nihai
ürün süpermarketine kadar sürekli akıs saglanmalıdır.
• Hammaddeden müsteriye kadar her zaman tamamen sürekli akıs
saglanamayacagı ve önceki prosesler hala parti üretimini sürdürdügü için
tetikleyici prosesten önceki proseslerde üretimi seviyelendirmek ve
kontrol etmek amacı ile süpermarketlere ihtiyaç olmaktadır.
40

Gelecek Durumun Tasarımı
• Bu nedenle sistemde, biri talaslı imalat prosesi digeri de ön montajda
olmak üzere iki süpermarket kurulmustur. Ön montaj ile talaslı imalat
prosesleri arasında çekme kontrolu, ön montaj operasyonları arasında ise
itme kontrolu planlanmıstır.
• Analiz edilen ürün ailesi iki çesit hidrolik kapaktan ibarettir. Sistemin
gelecek durumunu haritalandırmak için tetikleyici proseste üretimi
seviyelendirmek gerekmektedir. Ancak, talep yapısına baglı olarak son
montaj hattındaki sıralama,hidrolik kapak seviyelendirmesini
belirlemektedir. Analiz esnasında sadece bir çesit hidrolik kapak
üretilmekte oldugu için bu seviyelendirme yapılmamıstır.
41

Gelecek Durumun Tasarımı
• Tedarikçiden döküm halinde gelen hidrolik kapaklar için süpermarket
kurulmalı ve tedarikçi haftada iki defa sevkiyat yapmaya tesvik edilmelidir.
• Böylelikle malzeme stokları 10,6 günden 2,5 güne indirilerek %75lik bir
iyilestirme saglanması mümkün olacaktır.
• Bunun yanında, tedarikçiyi A sınıfı kategorisine yükseltmek için girisimde
bulunularak girdi muayenesinin ortadan kaldırılması ile 5 dakikalık islem
tasarrufu saglanacak, bekleme ve yıgılmalar engellenecektir.
42

Gelecek Durumun Tasarımı
• Ön montaj ile talaslı imalat arasına kanban sistemi kurularak
talaslı imalatın ihtiyaca göre üretim yapması ve böylelikle bu
prosesler arasında ara stokların eritilmesi saglanabilir.
Kanbanlar süpermarket çekme sistemlerine göre
tasarlanmıstır. Kanban sisteminin kurulmasıyla gerektigi
zaman gerektigi kadar malzeme çekme
saglanabilecek, malzeme gecikmelerinden ve yanlıs
gelislerinden kaynaklanan sorunlar yok edilecektir.
43

Gelecek Durumun Tasarımı
• Çekme kontrolü gerçeklestirildiginde, dengesiz üretim
dolayısıyla uzun bekleme sürelerine maruz kalan islenmis
parçaların paslanmasını önlemek amacıyla yapılan koruyucu
maddde ile kaplama operasyonuna gerek kalmayacak, hidrolik
kapakları talaslarından arındırmak için yıkamak yeterli
olacaktır.
• Yapılacak ek yatırımlarla parçaların montaj atölyesinin içinde
bulunan yıkama yaglama ünitesine getirilmeden CNC
tezgahlarına baglanan ek aparatlarla yıkanmaları saglanarak
kaplama prosesi ortadan kaldırılacak, böylelikle ek maliyet
getiren tasıma ve depolama faaliyetlerini bertaraf etmek
mümkün olabilecektir.
44

Gelecek Durumun Tasarımı
• Ön montaj hattında üretilen her hidrolik kapak FIFO sistemi
esasına göre traktöre takılmak üzere montaj hattına
iletilecektir.
• Bundan baska, ön montaj istasyonunda baslatılacak
topltoplam verimli bakım faaliyetleriyle kullanılan ekipman ve
malzemelerin periyodik bakımları yapılacak ve böylelikle
ekipman arızasından kaynaklanacak hataların ve durusların
önüne geçilebilecektir. Ayrıca 5S uygulaması sayesinde hücre
içinde düzen kurulacak ve yerlesimden kazanımlar
saglanacaktır.
45

Hidrolik Kapak Gelecek Durum Haritası
Referanslar
• Yalın Üretim İşletmeleri İçin Değer Akış Yönetimi Ve Değer Akış Maliyetlemesi
(Dam), Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXIX, Sayı
2, 2010, s. 51-84
• Değer Akışı Haritalandırma (value stream mapping), Selçuk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim
Dalı, Doç. Yakup Kara
• http://yalindanisman.com/ VSM Uygulama Rehberi
Mevcut Durum Haritası
Post-it’lerden oluşturulan bir mevcut durum
•

İlk DAH çalışmasının kuvvetli bir iletişim ortamı oluşması açısından renkli post-it’ler ve büyük rulo kağıtlar
kullanarak tüm ekibin katılımı ile “devamlı hatalar yaparak” gerçekleştirmesi en etkili yoldur. Elbette
hesaplamalar ve veri analizi için bilgisayardan yararlanılabilir; ancak verilerle dolu bilgisayar ekranına
gömülüp çalışma odağından uzaklaşılmamalıdır. Sonrasında bilgisayar tercih edebilir tabii ki ama önce
‘’acemiliği öğrenmek’’ gerekir.
Yandaki
örnekte, geçerli
durum diyagramı
gösterilmektedir.
Yandaki
gelecek
durum
diyagramı
örneği, geçerli
durum
diyagramının,
ortaya
çıkmasına
yardımcı
olduğu
sorunları
göstermektedi
r
Not: Değer akışı haritaları
Visio Professional veya
Premium sürümünde
çizilebilir. Bu özellik Visio
Standart 2010
uygulamasında yoktur

More Related Content

What's hot

Kaizen çalışmaları
Kaizen çalışmaları Kaizen çalışmaları
Tekstil Sektörü Yalın Üretim Projesi
Tekstil Sektörü Yalın Üretim ProjesiTekstil Sektörü Yalın Üretim Projesi
Tekstil Sektörü Yalın Üretim Projesi
YalnLiderGeliimAkade
 
II.Japonya Kaizen Çalışma Turu - Gemba Partner
II.Japonya Kaizen Çalışma Turu - Gemba PartnerII.Japonya Kaizen Çalışma Turu - Gemba Partner
II.Japonya Kaizen Çalışma Turu - Gemba Partner
Gemba Partner Lean Management Consulting
 
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
gesiad
 
Kaizen sunumu
Kaizen sunumu Kaizen sunumu
Kaizen sunumu
mur
 
Kişisel Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisi
Kişisel Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisiKişisel Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisi
Kişisel Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisi
andre9131
 
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Melih ÖZCANLI
 
Just in Time , Tam Zamanında Üretim
Just in Time , Tam Zamanında ÜretimJust in Time , Tam Zamanında Üretim
Just in Time , Tam Zamanında Üretim
Evren E
 
Kaizen
KaizenKaizen
Yalın kültür - Lean culture
Yalın kültür - Lean cultureYalın kültür - Lean culture
Yalın kültür - Lean culture
Head of Global Quality , Huhtamaki
 
Dumantepe Kereste Fi̇rması'nda Zaman ve İş Etüdü Çalışması
Dumantepe Kereste Fi̇rması'nda Zaman ve İş Etüdü ÇalışmasıDumantepe Kereste Fi̇rması'nda Zaman ve İş Etüdü Çalışması
Dumantepe Kereste Fi̇rması'nda Zaman ve İş Etüdü Çalışması
Tugba Ozen
 
Yalın Üretim - 5S - Otonom Bakım Uygulamaları
Yalın Üretim - 5S - Otonom Bakım UygulamalarıYalın Üretim - 5S - Otonom Bakım Uygulamaları
Yalın Üretim - 5S - Otonom Bakım Uygulamaları
YalnLiderGeliimAkade
 
End302 05 tesis_tasarimi
End302 05 tesis_tasarimiEnd302 05 tesis_tasarimi
End302 05 tesis_tasarimi
Habip TAYLAN
 
Yalın Altı Sigma ve Bir Uygulama
Yalın Altı Sigma ve Bir UygulamaYalın Altı Sigma ve Bir Uygulama
Yalın Altı Sigma ve Bir Uygulama
Engin Çakir
 
Altı Si̇gma
Altı Si̇gma Altı Si̇gma
Altı Si̇gma
Tugba Ozen
 
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Zeynep DÜNDAR
 

What's hot (20)

Kaizen çalışmaları
Kaizen çalışmaları Kaizen çalışmaları
Kaizen çalışmaları
 
Proje 1 - Talep Tahmin Yöntemleri
Proje 1 - Talep Tahmin YöntemleriProje 1 - Talep Tahmin Yöntemleri
Proje 1 - Talep Tahmin Yöntemleri
 
Tekstil Sektörü Yalın Üretim Projesi
Tekstil Sektörü Yalın Üretim ProjesiTekstil Sektörü Yalın Üretim Projesi
Tekstil Sektörü Yalın Üretim Projesi
 
II.Japonya Kaizen Çalışma Turu - Gemba Partner
II.Japonya Kaizen Çalışma Turu - Gemba PartnerII.Japonya Kaizen Çalışma Turu - Gemba Partner
II.Japonya Kaizen Çalışma Turu - Gemba Partner
 
Kaizen sunum
Kaizen sunumKaizen sunum
Kaizen sunum
 
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?
 
Kaizen
KaizenKaizen
Kaizen
 
Kaizen Sunum
Kaizen SunumKaizen Sunum
Kaizen Sunum
 
Kaizen sunumu
Kaizen sunumu Kaizen sunumu
Kaizen sunumu
 
Kişisel Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisi
Kişisel Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisiKişisel Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisi
Kişisel Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisi
 
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
 
Just in Time , Tam Zamanında Üretim
Just in Time , Tam Zamanında ÜretimJust in Time , Tam Zamanında Üretim
Just in Time , Tam Zamanında Üretim
 
Kaizen
KaizenKaizen
Kaizen
 
Yalın kültür - Lean culture
Yalın kültür - Lean cultureYalın kültür - Lean culture
Yalın kültür - Lean culture
 
Dumantepe Kereste Fi̇rması'nda Zaman ve İş Etüdü Çalışması
Dumantepe Kereste Fi̇rması'nda Zaman ve İş Etüdü ÇalışmasıDumantepe Kereste Fi̇rması'nda Zaman ve İş Etüdü Çalışması
Dumantepe Kereste Fi̇rması'nda Zaman ve İş Etüdü Çalışması
 
Yalın Üretim - 5S - Otonom Bakım Uygulamaları
Yalın Üretim - 5S - Otonom Bakım UygulamalarıYalın Üretim - 5S - Otonom Bakım Uygulamaları
Yalın Üretim - 5S - Otonom Bakım Uygulamaları
 
End302 05 tesis_tasarimi
End302 05 tesis_tasarimiEnd302 05 tesis_tasarimi
End302 05 tesis_tasarimi
 
Yalın Altı Sigma ve Bir Uygulama
Yalın Altı Sigma ve Bir UygulamaYalın Altı Sigma ve Bir Uygulama
Yalın Altı Sigma ve Bir Uygulama
 
Altı Si̇gma
Altı Si̇gma Altı Si̇gma
Altı Si̇gma
 
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
Anahtar Performans Göstergeleri(KPI)
 

Similar to Değer akışı haritalama, value stream mapping

Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptxVarlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
sahinsinan0312
 
Kriz ortaminda üretim planlamas i
Kriz ortaminda üretim planlamas iKriz ortaminda üretim planlamas i
Kriz ortaminda üretim planlamas i
Gülçin Ün
 
CBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
CBAP Uluslararası İş Analisti SertifikasyonuCBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
CBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
Muhammed Özdemir
 
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İncelemeSüreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Hydron Consulting Grup
 
Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1
11meryem11
 
SDLC - Software Development Life Cycle
SDLC - Software Development Life CycleSDLC - Software Development Life Cycle
SDLC - Software Development Life Cycle
Dilaver Demirel
 
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımıScrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Necmettin Ozkan
 
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımlarıOrta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Kenan Berkdemir
 
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Utkan Uluçay, MSc., CDDP
 
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet YönetimiProje Maliyet Yönetimi
Sistem i̇sterlerinin tespiti ve modellenmesi
Sistem i̇sterlerinin tespiti ve modellenmesiSistem i̇sterlerinin tespiti ve modellenmesi
Sistem i̇sterlerinin tespiti ve modellenmesi
Mehmet Zah't
 
Üretim İşlevi
Üretim İşleviÜretim İşlevi
Üretim İşlevi
Mert Erkol
 
Sunummm
SunummmSunummm
Tedarikplanması
TedarikplanmasıTedarikplanması
Tedarikplanması
kobikobi
 
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP PratikleriCevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
Osman DÖNER, PMP, PMI-ACP
 
Scrum tanıtımı
Scrum tanıtımıScrum tanıtımı
Scrum tanıtımı
Mehmet Çelik
 
4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
(SITECH) Trimble Machine Control System & ROI
(SITECH) Trimble Machine Control System & ROI(SITECH) Trimble Machine Control System & ROI
(SITECH) Trimble Machine Control System & ROI
ArmaanKARAKA
 
OpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
OpenERP7 ile İnşaat YönetimiOpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
OpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
Mehmet Demirel
 

Similar to Değer akışı haritalama, value stream mapping (20)

Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptxVarlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
Varlık Bakım Yönetimi_SUNUM_12.12.2023.pptx
 
Kriz ortaminda üretim planlamas i
Kriz ortaminda üretim planlamas iKriz ortaminda üretim planlamas i
Kriz ortaminda üretim planlamas i
 
CBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
CBAP Uluslararası İş Analisti SertifikasyonuCBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
CBAP Uluslararası İş Analisti Sertifikasyonu
 
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İncelemeSüreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
 
Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1
 
SDLC - Software Development Life Cycle
SDLC - Software Development Life CycleSDLC - Software Development Life Cycle
SDLC - Software Development Life Cycle
 
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımıScrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
Scrum takımlarında performans ölçüm yaklaşımı
 
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımlarıOrta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
 
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
 
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet YönetimiProje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
 
Fabrika duzenleme
Fabrika duzenlemeFabrika duzenleme
Fabrika duzenleme
 
Sistem i̇sterlerinin tespiti ve modellenmesi
Sistem i̇sterlerinin tespiti ve modellenmesiSistem i̇sterlerinin tespiti ve modellenmesi
Sistem i̇sterlerinin tespiti ve modellenmesi
 
Üretim İşlevi
Üretim İşleviÜretim İşlevi
Üretim İşlevi
 
Sunummm
SunummmSunummm
Sunummm
 
Tedarikplanması
TedarikplanmasıTedarikplanması
Tedarikplanması
 
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP PratikleriCevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
Cevik Yaklasim, Scrum ve XP Pratikleri
 
Scrum tanıtımı
Scrum tanıtımıScrum tanıtımı
Scrum tanıtımı
 
4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
 
(SITECH) Trimble Machine Control System & ROI
(SITECH) Trimble Machine Control System & ROI(SITECH) Trimble Machine Control System & ROI
(SITECH) Trimble Machine Control System & ROI
 
OpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
OpenERP7 ile İnşaat YönetimiOpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
OpenERP7 ile İnşaat Yönetimi
 

Değer akışı haritalama, value stream mapping

 • 1. Değer akışı haritalama – DAH Value Stream Mapping-VSM Özgür GÜN Doktora Öğrencisi
 • 2. Temel kavramlar Değer Akış Haritalamaya başlamadan önce Yalın ile ilgili en temel kavramları öğrenmek gerekmektedir. Yalın Düşünce’nin 5 temel ilkesi: • Değer, Değer Akışı, Sürekli Akış, Çekme ve Mükemmellik kavramları oturtulmadan Değer Akış Haritalamanın ne işe yaradığı ve amacının ne olduğunun öğrenilmesi imkansızdır.
 • 3. Zaman tanımları Bu temel kavramlara ek olarak, VSM’de sıklıkla kullanılan • Takt Zamanı, Akış Zamanı, Setup Zamanı, Çevrim Zamanı, Arıza Zamanı gibi tanımlara da aşina olunmalıdır. Çünkü bu zaman değerleri Değer Akış Haritasının temel bilgi kutucuklarını dolduracak olan birimlerdir.
 • 4. Değer «value» nedir? • Müşteri tarafından tanımlanan ▫ En yüksek kalitede ▫ Doğru zamanda ▫ Uygun fiyatta müşteriye sunulan yetenektir. • «Değer» müşterinin satın aldığı herhangi bir şeydir.
 • 5. Ne Akar? «what flows» • Değer akışında aşağıdaki öğeler «items» akar: ▫ ▫ ▫ ▫ Üretimde (in manufacturing): materyaller Tasarım ve geliştirmede (design & dev.): tasarımlar Serviste (in service): dış müşteri ihtiyaçları Yönetimde (in admin): iç müşteri ihtiyaçları
 • 6. Değer akış analizi nedir? «value stream analysis-VSM» • İsrafları elimine etmek için yapılan planlamadır.
 • 7. • Değer akış yönetiminin nihai amacı, üretim sürecinden ve işlemlerden israfı elimine etmek, akış işleminde süreyi azaltmak, maliyeti azaltmak ve kaliteyi iyileştirmektir (Ling, Quingman, 2009: 21). • Ürün gerçekleştirebilmek için hammadde teslimden bitmiş ürün teslimatına kadar gereken tüm aktivitelerin bütününün nihai müşterinin tanımıyla optimizasyonudur. • Örneğin, değer akışı haritası fazla malzemenin nerede yığıldığını gösterebilir. Değer Akışı Nedir?
 • 8. • Ürün ya da hizmeti oluşturmak için ortaya konan, değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin akışını analiz eden bir yöntemdir. • Müşteriden tedarikçiye ürünün üretim yolu izlenmeli, malzeme ve bilgi akışında yer alan her proses dikkatli bir şekilde sembollerle çizilmeli daha sonra bir dizi kritik anahtar soru sorarak akışın nasıl akması gerektiğini gösteren gelecek durum haritası çizilmelidir. • DAH ayrıca; Malzeme ve Bilgi akışının resmedildiği görsel bir araçtır. • Tüm sistemin optimizasyonu için kullanılır. • Üretim alanının kurşun kalem ve kağıt kullanılarak çizilmiş resmidir. Değer Akış Haritalandırma (DAH) Nedir?
 • 9. Değer Akış Haritalandırmanın Önemi • İsrafların resmedilerek, ortadan kaldırılmaları için plan oluşturulmasını sağlar, • Malzeme ve bilgi akışı bağlantısını kurar, • Fonksiyonel birimlerin bütünü görerek ve anlayarak çalışmalarını sağlar, • Yalın uygulamalar için yol haritasını oluşturur.
 • 10. Tipik Bir Değer Akışı
 • 11. Değer akışı haritalandırma süreci • O anda sürecin nasıl işlediğini gösteren geçerli durum diyagramının oluşturulması, • Sorunlu alanları tanımladıktan sonra, israfı azaltmak amacıyla süreci değiştirecek yolların saptanmasına yardımcı olması için gelecek durum diyagramının oluşturulması.
 • 12. Ürün Grubu Ürün Grubu Seçimi-benzer değer akışını izleyen ürün ailelerine göre haritalandırma yapılmalıdır. Ayrıca ; Değer Akış Ekibi ve Yöneticisi belirlenmelidir. Aktivitelerin tam olarak anlaşılıp resmedilmesi-ürün ailesi kapıdan kapıya Mevcut Durum Haritası takip edilir. Örn: siparişten teslimata, tasarımdan üretime vb. Yalın Akış Tasarımı Tekrar Gelecek Durum Haritası İş Planı ve Uygulama Uygulama planı hazırlanması ve icrası Değer Akış Haritalandırma Süreci
 • 13. Mevcut Durum Haritası Çizimi-1 • Müşteriyi, Tedarikçiyi ve Üretim Kontrolü temsil eden ikonların çizilmesi • Müşteri ikonun altına bir bilgi kutusu çizilmesi • Nakliye ve parça kabul verilerinin girilmesi • Tüm operasyonların çizilmesi • Proses özelliklerinin girilmesi • Bilgi akışlarının gösterilmesi
 • 14. 14
 • 15. Mevcut Durum Haritası Çizimi-2 • • • • • • • • • C/T (Cycle Time): Çevrim Süresi C/O(Changeover):Kalıp Değiştirme Süresi Uptime : Makine Kullanım Oranı EPE (Every part every):Üretim Parti Büyüklüğü Operatör Sayısı Ürün Çeşitliliği Sayısı Ambalaj / Kasa Büyüklüğü Çalışma süresi (molalar hariç) Hurda oranı
 • 16. Mevcut Durum Haritası Çizimi-3 • Çevrim Süresi(C/T) • Bir proses tarafından parça veya ürün tamamlanma sıklığıdır. Ayrıca, bir operatörün bir çevrim içinde üstlendiği iş elemanlarını yerine getirmesi için geçen süresi olarak da ifade edilebilir. • Katma Değer Süresi (VA Time) • Müşteri parasını ödemeye istekli olduğu şekilde ürünü dönüştüren iş elemanlarının süresidir. • Akış Süresi(L/T) • Bir parçanın, bir proseste veya değer akışında başlangıçtan hareketi boyunca geçen süredir. İşaretli bir parça başlangıçtan bitişe doğru hareket ederken zamanın ölçülmesidir.
 • 22. Gelecek Durum Haritasının Çizilmesi • Şu ana kadar gerçekleştirilen işlemlerle mevcut durum haritası kurulmuş durumdadır. Bir sonraki adım gelecek durumu tasarlamaktır. • Gelecek durum haritasındaki ikonların pozisyonları mevcut durum haritasındaki gibi çizilir
 • 23. Gelecek Durumun tasarımı için kullanılacak prensipler Değer akış haritasının gerçek gücü, yalın kavramlara dayanan gelecek durum oluşturmasında yatmaktadır. Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için takip edilmesi gereken esaslar vardır. Bu esaslar aşağıdaki sorular formundadır : • Müşteriler gerçekte neye ihtiyaç duymaktadır? • Müşteri ihtiyaçları için performans ne kadar sıklıkla kontrol edilmelidir? • Hangi adımlar değer, hangi adımlar israf yaratmaktadır. • Daha az kesintiyle iş nasıl akabilir? • Kesintiler arasında iş nasıl kontrol edilebilir ve işler nasıl önem sırasına göre dizilmelidir. • İş yükü ve farklı faaliyetler nasıl kademelendirilmelidir? • Hangi süreç iyileştirmeleri gereklidir?
 • 24. 25
 • 25. 26 HiDROLiK KAPAK AKIŞINA DEĞER AKIŞI HARiTALANDIRMA UYGULAMASI • Uygulamanın yapılmış olduğu UZEL Makine A.S, üretim hacmi açısından dünyanın en büyük 10 traktör üreticisinden birisi olmasının yanı sıra, dizel motor üretimi ve otomotiv sistemleri sektörlerinde de lider bir kuruluştur.
 • 26. 27 Ürün Ailesinin Seçimi • UZEL A.S.’de baslatılan yalın üretim projesi kapsamında daha önce yapılan çalısmada “çamurluk komplesi ürün ailesi” için deger akısı haritalandırma uygulanmıs ve bu ürün ailesine ait deger akıs süreci üzerinde yapılacak iyilestirmeler yöneticilere sunulmustur • İkinci asamada ise, hidrolik kapak üretim hattı üzerindeki aksaklıkların traktör son montaj hattını olumsuz yönde etkilemesi nedeni ile yöneticiler ile yapılan toplantılar sonucunda bu hat için deger akısı haritalandırma uygulanmasına karar verilmistir. • Uzel makinede otuzbir çesit hidrolik kapak ve her traktörde bir adet hidrolik kapak bulunmaktadır. Hidrolik kapağın hammaddeleri pik döküm ve sifero dökümdür.
 • 27. 28 Burada gösterilen hidrolikkapaklar, traktör arkasına baglanan ekipmanlara (pulluk, ilaçlama ve tırmık, vb.) hareket veren üç nokta askı sistemli mekanizmalardır.
 • 28. 29 Hidrolik Kapak Ürün Ailesi Mevcut Durum Haritası
 • 29. 30 Mevcut Durum Analizi 1/7 • Hidrolik kapak mevcut durum haritası, ana tedarikçiden malzeme tedariki ile hidrolik kapak komplesinin UZEL’in son montaj hattına teslimi arasında hidrolik kapakların kapıdan kapıya akısı ile sınırlandırılmıstır. • Lojistik departmanı, SAP R/3 ERP paketini kullanmakta ve siparisleri “lk Gelen Önce İGÖ” kuralına göre islemektedir. İmalat proseslerine haftalık ve/veya aylık çizelge ve sevkiyata günlük çizelge göndermektedir. Hem bayilerden aylık olarak hem de son montaj hattından gelen siparisler doğrultusunda ana tedarikçiye iki aylık tahmini şiparişleri ve üç haftalık kesinleşmiş şiparişleri göndermektedir. • Döküm hidrolik kapaklar, tedarikçiden haftada bir alınmaktadır. Parçalar, hidrolik kapak hattında girdi muayenesi, talaslı imalat, pas önleyici kaplama ve ön montaj olmak üzere dört proses boyunca ve 40 birimlik tasıma partileri ile itme sistemine göre akmaktadır.
 • 30. 31 Mevcut Durum Analizi 2/7 Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası • Ön montaj prosesi günde tek vardiya ve 10 operatörle çalısmaktadır ve bir hidrolik kapak komplesi için çevrim süresi 30 dakikadır. Analiz sırasında prosesin önünde 684 hidrolik kapagın biriktigi ve bes hidrolik kapak komplesinin de son montaja gönderilmek üzere bekledigi gözlenmistir.
 • 31. 32 Mevcut Durum Analizi 3/7 Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası • Kaplama prosesi ise bir vardiyada tek operatörle ve günde iki vardiya olarak çalısmaktadır. Bu proses, diger ürünlerin ortak kullanımındadır. Kaplama prosesinin çevrim süresi 4 dakikadır.
 • 32. 33 Mevcut Durum Analizi 4/7 Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası • Kaplama prosesinin önünde toplam 40 hidrolik kapagın biriktigi gözlenmistir. Talaslı imalat prosesinde tüm makinaların kullanım oranları % 90’dır ve her makina önünde bir operatör çalısmaktadır.
 • 33. 34 Mevcut Durum Analizi 5/7 Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası • Talaşlı imalat prosesindeki iki CNC tezgahında üç çesit operasyon gerçeklestirilmektedir. Prosesin toplam çevrim süresi 34 dakikadır. • Prosesin önünde toplam 770 birimlik envanter biriktigi gözlenmistir. Talaslı imalatprosesinde tüm operatörler ve makinalar günde iki vardiya çalısmaktadır.
 • 34. 35 Mevcut Durum Analizi 6/7 Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası Haftada bir tedarikçiden teslim alınan döküm kapaklar girdi muayene prosesindeki isçi tarafından 5 dakikalık girdi testine tabi tutulmaktadır. Döküm kapaklar kamyondan dogrudan girdi muayeneye teslim alındıgı için analiz sırasında herhangi bir envanter gözlenmemistir.
 • 35. 36 Mevcut Durum Analizi 7/7 Şekil – 5 Mevcut Durum Haritası • Harita incelendiginde, bir parçanın imalatında deger katan faaliyetlerin 73 dakika olmasına karsılık girdi kabulden sevkiyata kadar toplam akıs süresinin 21 gün oldugu belirlenmistir. Bu, kullanılan zamanın % 99.99’unun israf edildigi anlamını tasımaktadır.
 • 36. 37 Gelecek Durumun Tasarımı • Takt zamanı, vardiya basına müsteri talep hızının, vardiya basına kullanılabilir çalısma süresine bölünmesi ile hesaplanmaktadır • UZEL A.S. İçin takt zamanı 6,7 dakika olarak hesaplanmıstır; diger bir deyisle, müsteri (son montaj hattı) her 6,7 dakikada bir hidrolik kapak komplesi talep etmektedir
 • 37. Tempo Zamanı «takt» • Müşteri talebini karşılayabilmek için, parça ya da ürünü hangi sıklıkta üretmemiz gerektiğini belirtir Tempo Zamanı = Vardiyada kullanılabilen iş zamanı Vardiya Başına Müşteri Talebi Örnek: Tempo Zamanı = 2700 saniye = 5.86 saniye/adet 460 adet
 • 38. 39 Gelecek Durumun Tasarımı • Çizelgeleme noktası ön montaj prosesinin baslangıcı oldugu için tetikleyici proses olarak ön montaj prosesi seçilmistir. Tetikleyici proses, dıs müsterinin siparisi ile kontrol edilen prosestir ve bu prosesten sonra nihai ürün süpermarketine kadar sürekli akıs saglanmalıdır. • Hammaddeden müsteriye kadar her zaman tamamen sürekli akıs saglanamayacagı ve önceki prosesler hala parti üretimini sürdürdügü için tetikleyici prosesten önceki proseslerde üretimi seviyelendirmek ve kontrol etmek amacı ile süpermarketlere ihtiyaç olmaktadır.
 • 39. 40 Gelecek Durumun Tasarımı • Bu nedenle sistemde, biri talaslı imalat prosesi digeri de ön montajda olmak üzere iki süpermarket kurulmustur. Ön montaj ile talaslı imalat prosesleri arasında çekme kontrolu, ön montaj operasyonları arasında ise itme kontrolu planlanmıstır. • Analiz edilen ürün ailesi iki çesit hidrolik kapaktan ibarettir. Sistemin gelecek durumunu haritalandırmak için tetikleyici proseste üretimi seviyelendirmek gerekmektedir. Ancak, talep yapısına baglı olarak son montaj hattındaki sıralama,hidrolik kapak seviyelendirmesini belirlemektedir. Analiz esnasında sadece bir çesit hidrolik kapak üretilmekte oldugu için bu seviyelendirme yapılmamıstır.
 • 40. 41 Gelecek Durumun Tasarımı • Tedarikçiden döküm halinde gelen hidrolik kapaklar için süpermarket kurulmalı ve tedarikçi haftada iki defa sevkiyat yapmaya tesvik edilmelidir. • Böylelikle malzeme stokları 10,6 günden 2,5 güne indirilerek %75lik bir iyilestirme saglanması mümkün olacaktır. • Bunun yanında, tedarikçiyi A sınıfı kategorisine yükseltmek için girisimde bulunularak girdi muayenesinin ortadan kaldırılması ile 5 dakikalık islem tasarrufu saglanacak, bekleme ve yıgılmalar engellenecektir.
 • 41. 42 Gelecek Durumun Tasarımı • Ön montaj ile talaslı imalat arasına kanban sistemi kurularak talaslı imalatın ihtiyaca göre üretim yapması ve böylelikle bu prosesler arasında ara stokların eritilmesi saglanabilir. Kanbanlar süpermarket çekme sistemlerine göre tasarlanmıstır. Kanban sisteminin kurulmasıyla gerektigi zaman gerektigi kadar malzeme çekme saglanabilecek, malzeme gecikmelerinden ve yanlıs gelislerinden kaynaklanan sorunlar yok edilecektir.
 • 42. 43 Gelecek Durumun Tasarımı • Çekme kontrolü gerçeklestirildiginde, dengesiz üretim dolayısıyla uzun bekleme sürelerine maruz kalan islenmis parçaların paslanmasını önlemek amacıyla yapılan koruyucu maddde ile kaplama operasyonuna gerek kalmayacak, hidrolik kapakları talaslarından arındırmak için yıkamak yeterli olacaktır. • Yapılacak ek yatırımlarla parçaların montaj atölyesinin içinde bulunan yıkama yaglama ünitesine getirilmeden CNC tezgahlarına baglanan ek aparatlarla yıkanmaları saglanarak kaplama prosesi ortadan kaldırılacak, böylelikle ek maliyet getiren tasıma ve depolama faaliyetlerini bertaraf etmek mümkün olabilecektir.
 • 43. 44 Gelecek Durumun Tasarımı • Ön montaj hattında üretilen her hidrolik kapak FIFO sistemi esasına göre traktöre takılmak üzere montaj hattına iletilecektir. • Bundan baska, ön montaj istasyonunda baslatılacak topltoplam verimli bakım faaliyetleriyle kullanılan ekipman ve malzemelerin periyodik bakımları yapılacak ve böylelikle ekipman arızasından kaynaklanacak hataların ve durusların önüne geçilebilecektir. Ayrıca 5S uygulaması sayesinde hücre içinde düzen kurulacak ve yerlesimden kazanımlar saglanacaktır.
 • 44. 45 Hidrolik Kapak Gelecek Durum Haritası
 • 45. Referanslar • Yalın Üretim İşletmeleri İçin Değer Akış Yönetimi Ve Değer Akış Maliyetlemesi (Dam), Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXIX, Sayı 2, 2010, s. 51-84 • Değer Akışı Haritalandırma (value stream mapping), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doç. Yakup Kara • http://yalindanisman.com/ VSM Uygulama Rehberi
 • 46. Mevcut Durum Haritası Post-it’lerden oluşturulan bir mevcut durum • İlk DAH çalışmasının kuvvetli bir iletişim ortamı oluşması açısından renkli post-it’ler ve büyük rulo kağıtlar kullanarak tüm ekibin katılımı ile “devamlı hatalar yaparak” gerçekleştirmesi en etkili yoldur. Elbette hesaplamalar ve veri analizi için bilgisayardan yararlanılabilir; ancak verilerle dolu bilgisayar ekranına gömülüp çalışma odağından uzaklaşılmamalıdır. Sonrasında bilgisayar tercih edebilir tabii ki ama önce ‘’acemiliği öğrenmek’’ gerekir.
 • 48. Yandaki gelecek durum diyagramı örneği, geçerli durum diyagramının, ortaya çıkmasına yardımcı olduğu sorunları göstermektedi r Not: Değer akışı haritaları Visio Professional veya Premium sürümünde çizilebilir. Bu özellik Visio Standart 2010 uygulamasında yoktur