ergonomi endüstri mühendisliği portföy optimizasyonu deney tasarımı çalışma fiziksel engelli yolu erp mrp 2 üretim sistemleri mrp kullanımı mühendislik ekonomisi hücresel üretim holonoik fraktal tesis tasarımı iş etüdü taguchi uygulma stajı çeviri promodel örneği simpleks örneği yöneylem araştırması -2 karar değişkenleri uygun Çözüm alanı yöneylem-1 kalite kontrol projesi kalite planlama mrp örneği üretim planlama yöneylem 2
See more