SlideShare a Scribd company logo
KRİZ ORTAMINDA ÜRETİM
PLANLAMASI
YAPARKEN JİT UYGULAMASI
1
• Üretim ,en yalın tanımıyla yaratılan değerdir.Üretim planlama ve
kontrol ise bir üretim yönetimi etkinliği olarak üretilecek ürünü
belirlemek ,üretim için donanım gereğini saptamak ve ürünlerin
istenen kalite ve maliyette,istenen sürede,doğru zamanlarda ve
istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak programlama çalışmalarını
kapsar.
2
ÜRETİM PLANLAMA
• Günümüzün modern imalat işletmelerinin tümünde kaçınılmaz olarak
üretim planlaması işlevi vardır.Üretim sistemlerinin büyüklüğü,
karmaşıklığı,işletme içi koordinasyon ve işletmenin çevreye olan
bağımlılığı üretim planlamasını vazgeçilmez kılmaktadır.
3
Üretim planlamasının aşamaları
Şu şekilde ifade edilebilir:
• Üretim planının kapsayacağı zaman aralığı tespit edilir. Ekonomik stok düzeyi
hesaplanır.
• Talep tahminleri yapılır.
• Plan dönemi başındaki ve sonundaki stok düzeyleri belirlenir.
• Başlangıç ve bitiş stokları arasındaki fark bulunur .
• Planlama dönemi içinde üretilmesi gereken miktar bulunur.
• Üretilmesi gereken miktar dönem dilimlerine dağıtılır.
4
• Üretim planlama ve kontrolü sürecinde, gelişim aşamaları açısından
üç ayrı yaklaşımdan söz etmek mümkündür.Bunlar ;
• Geleneksel Yaklaşım
• Merkezi Üretim Planlaması
• Hiyerarşik Üretim Planlaması
5
• Geleneksel Yaklaşım :
Bu yaklaşımda üretim planlaması müşteri siparişlerine göre
gerçekleştirilir.Mevcut stok düzeylerine göre üretim miktarı
belirleneceğinden işletme içerisinde planlama ve koordinasyon
eksikliğinden dolayı yüksek stok düzeyleri ile karşılaşılabilir.
6
• Merkezi Üretim Planlaması:
Üretim planlama ve kontrol faaliyetlerinin belirli bölümlerde
toplanarak yürütülmesi söz konusudur.Bu yaklaşımda ek siparişler
uyumu zorlaşabilir.
• Hiyerarşik Üretim Planlaması:
Planlama faaliyetlerinin bölümlere ayrılarak , bölümlerin
hazırladıkları planların bütünleştirilmesi ve birbirleri ile olan
etkileşimi üzerine odaklanır.
7
• Son olarak güncel yaklaşımlara göre genel anlamda üretim planlaması üç ana
düzeyde gerçekleştirilir:
• 1.Tesis Planlama: Üretim planlamasının ilk düzeyidir.Mal ve hizmet üretmek
için yapılan yatırımın fiziksel yapısının oluşturulması sürecini kapsar.
• 2.Süreç Planlama: Mevcut olanaklar dahilinde malzeme akış sistemi idealize
edilir.
• 3.İşlem Planlama: Süreç planlama sonucu oluşturulan iş merkezleri ile ilgili
ayrıntılı planlamalar gerçekleştirilir.
8
KRİZ NEDİR ?
• Kriz herhangi bir mal,hizmet,faktör veya döviz piyasasındaki fiyat ve
miktarda kabul edilebilir bir değişme sınırının dışında gerçekleşen
dalgalanmalardır.
9
Kriz durumunda
Firmalar maliyetlerini daraltmak amacıyla ;
1.Üretimde kullandıkları ithal malları değiştirme,
2.İstihdamı daraltma ,
3.Personel ücretlerini azaltma yoluna gitmişlerdir.
10
KRİZ DÖNEMİNDE ÜRETİM VE STOKLAR
• Daha önceki yıllarda, satacakları ürünleri iki hatta üç sezon önceden
ürettiren birçok zincir mağaza artık bu yöntemi rafa kaldırmış
durumdadır.
11
• Firmalar QCD’DE (Kalite-Maliyet-Hız) sürekli rakiplerden daha iyi
olmak zorundadır.Üretim kapasitesinin düşüş gösterdiği bu kriz
döneminde en iyiyi,en ucuz fiyatla istenildiği zaman ve istenilen
miktarda sunanlar müşteri kazanabileceklerdir.
12
Kriz döneminde üretim planlama teknikleri
• Üretim sistemi,makine,araç-gereç,malzeme, enerji,iş gücü,zaman gibi
girdileri mal ve hizmet şeklindeki çıktılara dönüştüren ve sonuçları
geri bildirim kanalıyla görüntüleyen bir süreçtir.
13
İşletmelerin üretim faaliyetleri karşılaşılan kriz durumlarında diğer
faaliyetlerde olduğu gibi zamanında tepki gösterebilmesi krizin olumsuz
etkilerine cevap verilebilmesi için üretim sistemlerinin esnek bir yapıda
olması gerekmektedir. Üretim sistemlerinin esnekliği;
• Üretimin esnekliğine,
• Üretim süreçlerinin ve faaliyetlerinin esnekliğine,
• Ürün esnekliğine dayanmaktadır.
14
Üretimde esneklik
• Üretimde Esneklik Üretim esnekliği,yeni bir ürün üretimine
geçebilmek için tezgahların çabuk ve masrafsız olarak ayarlanma
kapasitesinin olduğu bir organizasyon şeklidir.
15
Üretim süreç esnekliği
• Üretim Süreç Esnekliği Pazardaki değişimin üretim sürecine hızlı bir
biçimde yansıtılmasını sağladığı gibi,önemli ölçüde maliyetlere
katlanmadan süreçlerde değişiklikler yapılabilmesini öngörmektedir.
16
Ürün esnekliği
• Ürün Esnekliği İşletmelerin yeni ürünleri hızlı ve ucuz bir şekilde
üretebilme yeteneği anlamındaki ürün yenilikçiliği ile müşterilerin
ürün özelliklerine yönelik isteklerini hızlı bir şekilde karşılayabilme
yeteneği anlamına gelen müşteri isteklerine duyarlılığı içermektedir.
17
ÇAĞDAŞ ÜRETİM SİSTEMLERİ
• 1.Yalın Üretim
• 2.Tam Zamanında Üretim (JIT)
• 3.Bilgisayar Entegre (Bütünleşik) Üretim (CIM)
• 4.Esnek İmalat Sistemleri
• 5.Hücresel Üretim Sistemleri
• 6.Endüstriyel Robotlar
• 7.Grup Teknolojisi
18
Tam zamanında üretim (jit)
• İstenilen zamanda
• İstenilen miktarda
• Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim.
Tam Zamanında Üretimin Tarihi ve Gelişimi 1970’lerin başlarında
kullanılmaya başlanan Japon Üretim Felsefesi TOYOTA & TZÜ TZÜ’in
babası: Taichi Ohno
19
Tam Zamanında Üretim Sistemi Nedir?
• TZÜ Sistemi
Sıfır envanter --- Stoksuz Üretim
Japon Üretimi --- Toyota Üretim Sistemi
Ohno Sistemi --- Kanban Sistemi
TZÜ, bir üretim hattında her bir parçanın bu üretim hattını izleyen
safha tarafından ihtiyaç duyulan kadar derhal üretildiği sistemdir.
20
Tzü in 3 temel özelliği
• Üretim hattı, talebe göre çekme (demand-pull) esası ile çalışmaktadır.
• Amaç her birimin toplam üretim süresini minimize etmektir.
• İmal edilen parçaların kayıp olduğu veya kusurlu ürün elde edildiği
tespit edilmesi halinde,üretim hattı durdurulur.
21
Tzü sisteminin üretim özellikleri
• Mamul politikası
• Kapasite kullanımı
• Fabrika düzeni
• İşgücü
• Üretim programları
• Stoklar Tedarik kaynakları
• Kalite Tamir bakım
• Üretim kontrolü
22
Tam zamanında üretim sonrası
• SÜREKLİ GELİŞİM: Sürekli gelişme sistemlerinde, birbiriyle yakın ilişki içinde
olan ekipler, karşılıklı etkileşim içindeki işletme fonksiyonları arasındaki
köprüleri oluştururlar.
• SİPARİŞE GÖRE SERİ ÜRETİM: Siparişe göre seri üretim, otonom işletme
birimlerinin dinamik bir ağ (network) oluşturacak şekilde bir araya
gelmeleridir.
23
Tzü nün sağladığı faydalar
• Depolama ihtiyaçlarında ve depolama maliyetlerinde
azalma
• Kalitede gelişme
• Teçhizat kullanım oranında artma
• İşgücü kullanım oranında artma
• İşgücü verimliliğinde artma
• Toplam akış süresinde azalma
• Tasıma faaliyetlerinde azalma
• Üretim miktarında artma
• Stok devir oranında artma
• Gereksiz faaliyetlerde tasarruf
24
Sonuç olarak
• Günümüzün artan rekabet koşullarında ayakta kalmayı amaçlayan
şirketlere, kriz zamanında da maliyetleri düşürücü , kaliteyi ve
üretkenliği arttırıcı felsefesi ile stratejik fırsatlar yaratmaktadır .
25
Dinlediğiniz için teşekkürler
GÜLÇİN
26

More Related Content

What's hot

üReti̇m yöneti̇mi̇ 2 bölüm
üReti̇m yöneti̇mi̇ 2 bölümüReti̇m yöneti̇mi̇ 2 bölüm
üReti̇m yöneti̇mi̇ 2 bölüm
Aretiasus
 
üRetim yönetiminde kapasite planlaması
üRetim yönetiminde kapasite planlamasıüRetim yönetiminde kapasite planlaması
üRetim yönetiminde kapasite planlaması
Gülçin Ün
 
üRetim yönetiminde kapasite
üRetim yönetiminde kapasiteüRetim yönetiminde kapasite
üRetim yönetiminde kapasite
Gülçin Ün
 
Üretim İşlevi
Üretim İşleviÜretim İşlevi
Üretim İşlevi
Mert Erkol
 
Tam zamanında üsdfsdfretim 1
Tam zamanında üsdfsdfretim 1Tam zamanında üsdfsdfretim 1
Tam zamanında üsdfsdfretim 1
onurkoseoglu
 
15 bölüm bi̇lgi̇sayar destekli̇ üreti̇m si̇stemleri̇ sunum
15 bölüm bi̇lgi̇sayar destekli̇ üreti̇m si̇stemleri̇ sunum15 bölüm bi̇lgi̇sayar destekli̇ üreti̇m si̇stemleri̇ sunum
15 bölüm bi̇lgi̇sayar destekli̇ üreti̇m si̇stemleri̇ sunum
Suleyman Bayindir
 
Isletme1 Ders 7
Isletme1 Ders 7Isletme1 Ders 7
Isletme1 Ders 7
Mert Erkol
 
Uretim planlama 2009
Uretim planlama 2009Uretim planlama 2009
Uretim planlama 2009
tanjuzoturk
 
MRP MRPII ERP
MRP MRPII ERPMRP MRPII ERP
MRP MRPII ERP
Engin Çakir
 
MRP I MRP II
MRP I MRP IIMRP I MRP II
MRP I MRP II
Ibrahim Somar
 
Tahminleme yöntemleri - Mrp ve Bağımlı Talep Tahmini
Tahminleme yöntemleri - Mrp ve Bağımlı Talep TahminiTahminleme yöntemleri - Mrp ve Bağımlı Talep Tahmini
Tahminleme yöntemleri - Mrp ve Bağımlı Talep Tahmini
Gülper Basmacı
 
Üreti̇m Yoneti̇mi̇ ve Malzeme İhtiyaç Planlaması
Üreti̇m Yoneti̇mi̇ ve Malzeme İhtiyaç PlanlamasıÜreti̇m Yoneti̇mi̇ ve Malzeme İhtiyaç Planlaması
Üreti̇m Yoneti̇mi̇ ve Malzeme İhtiyaç Planlaması
Arif Cevizci
 
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Utkan Uluçay, MSc., CDDP
 
Isletme1 Ders 6
Isletme1 Ders 6Isletme1 Ders 6
Isletme1 Ders 6
Mert Erkol
 
üRetim yönetimi proje ödevi
üRetim yönetimi proje ödeviüRetim yönetimi proje ödevi
üRetim yönetimi proje ödevi
Habip TAYLAN
 
Ecofar wp5 module 3.6 turkish
Ecofar wp5 module 3.6 turkishEcofar wp5 module 3.6 turkish
Ecofar wp5 module 3.6 turkish
Karel Van Isacker
 
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Habip TAYLAN
 

What's hot (19)

üReti̇m yöneti̇mi̇ 2 bölüm
üReti̇m yöneti̇mi̇ 2 bölümüReti̇m yöneti̇mi̇ 2 bölüm
üReti̇m yöneti̇mi̇ 2 bölüm
 
üRetim yönetiminde kapasite planlaması
üRetim yönetiminde kapasite planlamasıüRetim yönetiminde kapasite planlaması
üRetim yönetiminde kapasite planlaması
 
üRetim yönetiminde kapasite
üRetim yönetiminde kapasiteüRetim yönetiminde kapasite
üRetim yönetiminde kapasite
 
Üretim İşlevi
Üretim İşleviÜretim İşlevi
Üretim İşlevi
 
Üretim Yönetimi
Üretim YönetimiÜretim Yönetimi
Üretim Yönetimi
 
Tam zamanında üsdfsdfretim 1
Tam zamanında üsdfsdfretim 1Tam zamanında üsdfsdfretim 1
Tam zamanında üsdfsdfretim 1
 
15 bölüm bi̇lgi̇sayar destekli̇ üreti̇m si̇stemleri̇ sunum
15 bölüm bi̇lgi̇sayar destekli̇ üreti̇m si̇stemleri̇ sunum15 bölüm bi̇lgi̇sayar destekli̇ üreti̇m si̇stemleri̇ sunum
15 bölüm bi̇lgi̇sayar destekli̇ üreti̇m si̇stemleri̇ sunum
 
Isletme1 Ders 7
Isletme1 Ders 7Isletme1 Ders 7
Isletme1 Ders 7
 
Uretim planlama 2009
Uretim planlama 2009Uretim planlama 2009
Uretim planlama 2009
 
MRP MRPII ERP
MRP MRPII ERPMRP MRPII ERP
MRP MRPII ERP
 
MRP I MRP II
MRP I MRP IIMRP I MRP II
MRP I MRP II
 
Tahminleme yöntemleri - Mrp ve Bağımlı Talep Tahmini
Tahminleme yöntemleri - Mrp ve Bağımlı Talep TahminiTahminleme yöntemleri - Mrp ve Bağımlı Talep Tahmini
Tahminleme yöntemleri - Mrp ve Bağımlı Talep Tahmini
 
Üreti̇m Yoneti̇mi̇ ve Malzeme İhtiyaç Planlaması
Üreti̇m Yoneti̇mi̇ ve Malzeme İhtiyaç PlanlamasıÜreti̇m Yoneti̇mi̇ ve Malzeme İhtiyaç Planlaması
Üreti̇m Yoneti̇mi̇ ve Malzeme İhtiyaç Planlaması
 
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
Yaşanmış Yalın Dönüşüm vakası, İskoçya / 2002
 
Fabri̇ka düzenlemesi̇
Fabri̇ka düzenlemesi̇Fabri̇ka düzenlemesi̇
Fabri̇ka düzenlemesi̇
 
Isletme1 Ders 6
Isletme1 Ders 6Isletme1 Ders 6
Isletme1 Ders 6
 
üRetim yönetimi proje ödevi
üRetim yönetimi proje ödeviüRetim yönetimi proje ödevi
üRetim yönetimi proje ödevi
 
Ecofar wp5 module 3.6 turkish
Ecofar wp5 module 3.6 turkishEcofar wp5 module 3.6 turkish
Ecofar wp5 module 3.6 turkish
 
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
 

Similar to Kriz ortaminda üretim planlamas i

Yalin uretim.pptx
Yalin uretim.pptxYalin uretim.pptx
Yalin uretim.pptx
FilizMizrak
 
Üç Otomotiv Üreticisinin Tedarik Zinciri Değerlendirmesi
Üç Otomotiv Üreticisinin Tedarik Zinciri DeğerlendirmesiÜç Otomotiv Üreticisinin Tedarik Zinciri Değerlendirmesi
Üç Otomotiv Üreticisinin Tedarik Zinciri Değerlendirmesi
Melih Torlak
 
Eş zamanlı mühendislik
Eş zamanlı mühendislik Eş zamanlı mühendislik
Eş zamanlı mühendislik
akyolhulyanur
 
Yalın üretim - Lean manufacturing
Yalın üretim - Lean manufacturingYalın üretim - Lean manufacturing
Yalın üretim - Lean manufacturing
Kazım Anıl AYDIN
 
Otomasyon YatıRıM Analizi
Otomasyon YatıRıM AnaliziOtomasyon YatıRıM Analizi
Otomasyon YatıRıM Analizi
Eren YAMAN
 
Değer akışı haritalama, value stream mapping
Değer akışı haritalama, value stream mappingDeğer akışı haritalama, value stream mapping
Değer akışı haritalama, value stream mapping
TUBITAK
 
Tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇mi̇ni̇n temelleri̇
Tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇mi̇ni̇n temelleri̇Tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇mi̇ni̇n temelleri̇
Tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇mi̇ni̇n temelleri̇
Dr. Lutfi Apiliogullari
 
Yalin uretim sistemleri teknikleri lean manufacturing - ufuk cebeci
Yalin uretim sistemleri teknikleri lean manufacturing - ufuk cebeciYalin uretim sistemleri teknikleri lean manufacturing - ufuk cebeci
Yalin uretim sistemleri teknikleri lean manufacturing - ufuk cebeci
ufuk cebeci
 
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımlarıOrta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Kenan Berkdemir
 
Tedarikplanması
TedarikplanmasıTedarikplanması
Tedarikplanması
kobikobi
 
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜLTeknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
makgul
 
Okyanus Yalın Üretim Sistemi - Hedefler (Okyanus Danışmanlık)
Okyanus Yalın Üretim Sistemi - Hedefler (Okyanus Danışmanlık)Okyanus Yalın Üretim Sistemi - Hedefler (Okyanus Danışmanlık)
Okyanus Yalın Üretim Sistemi - Hedefler (Okyanus Danışmanlık)
Murat Özdemir
 
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İncelemeSüreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Hydron Consulting Grup
 
Bakim planlamasi-ve-planlamasi
Bakim planlamasi-ve-planlamasiBakim planlamasi-ve-planlamasi
Bakim planlamasi-ve-planlamasi
İREMNUR ÇİÇEK
 
Brc v8 tk_pdf
Brc v8 tk_pdfBrc v8 tk_pdf
Brc v8 tk_pdf
Switzerland09
 
document (24).pdf
document (24).pdfdocument (24).pdf
document (24).pdf
DilekIsilayOK
 

Similar to Kriz ortaminda üretim planlamas i (20)

Yalin uretim.pptx
Yalin uretim.pptxYalin uretim.pptx
Yalin uretim.pptx
 
Üç Otomotiv Üreticisinin Tedarik Zinciri Değerlendirmesi
Üç Otomotiv Üreticisinin Tedarik Zinciri DeğerlendirmesiÜç Otomotiv Üreticisinin Tedarik Zinciri Değerlendirmesi
Üç Otomotiv Üreticisinin Tedarik Zinciri Değerlendirmesi
 
Eş zamanlı mühendislik
Eş zamanlı mühendislik Eş zamanlı mühendislik
Eş zamanlı mühendislik
 
Cevik uretim
Cevik uretimCevik uretim
Cevik uretim
 
Yalın üretim - Lean manufacturing
Yalın üretim - Lean manufacturingYalın üretim - Lean manufacturing
Yalın üretim - Lean manufacturing
 
Otomasyon YatıRıM Analizi
Otomasyon YatıRıM AnaliziOtomasyon YatıRıM Analizi
Otomasyon YatıRıM Analizi
 
Değer akışı haritalama, value stream mapping
Değer akışı haritalama, value stream mappingDeğer akışı haritalama, value stream mapping
Değer akışı haritalama, value stream mapping
 
Tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇mi̇ni̇n temelleri̇
Tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇mi̇ni̇n temelleri̇Tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇mi̇ni̇n temelleri̇
Tedari̇k zi̇nci̇ri̇ yöneti̇mi̇ni̇n temelleri̇
 
Tedarik zinciri
Tedarik zinciriTedarik zinciri
Tedarik zinciri
 
Kriz
KrizKriz
Kriz
 
Yalin uretim sistemleri teknikleri lean manufacturing - ufuk cebeci
Yalin uretim sistemleri teknikleri lean manufacturing - ufuk cebeciYalin uretim sistemleri teknikleri lean manufacturing - ufuk cebeci
Yalin uretim sistemleri teknikleri lean manufacturing - ufuk cebeci
 
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımlarıOrta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
Orta ölçekli bir işletmenin verimlilik temel adımları
 
Tedarikplanması
TedarikplanmasıTedarikplanması
Tedarikplanması
 
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜLTeknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
 
Okyanus Yalın Üretim Sistemi - Hedefler (Okyanus Danışmanlık)
Okyanus Yalın Üretim Sistemi - Hedefler (Okyanus Danışmanlık)Okyanus Yalın Üretim Sistemi - Hedefler (Okyanus Danışmanlık)
Okyanus Yalın Üretim Sistemi - Hedefler (Okyanus Danışmanlık)
 
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İncelemeSüreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
Süreç Madenciliği ile Süreç İyileştirme - ITSM Vaka İnceleme
 
Bakim planlamasi-ve-planlamasi
Bakim planlamasi-ve-planlamasiBakim planlamasi-ve-planlamasi
Bakim planlamasi-ve-planlamasi
 
Brc v8 tk_pdf
Brc v8 tk_pdfBrc v8 tk_pdf
Brc v8 tk_pdf
 
Fabrika duzenleme
Fabrika duzenlemeFabrika duzenleme
Fabrika duzenleme
 
document (24).pdf
document (24).pdfdocument (24).pdf
document (24).pdf
 

More from Gülçin Ün

Değişim ve değişim
Değişim ve değişimDeğişim ve değişim
Değişim ve değişim
Gülçin Ün
 
Pazarlama miyopluğu
Pazarlama miyopluğuPazarlama miyopluğu
Pazarlama miyopluğu
Gülçin Ün
 

More from Gülçin Ün (6)

Değişim ve değişim
Değişim ve değişimDeğişim ve değişim
Değişim ve değişim
 
Bütünleşik
BütünleşikBütünleşik
Bütünleşik
 
Pazarlama miyopluğu
Pazarlama miyopluğuPazarlama miyopluğu
Pazarlama miyopluğu
 
Marka sadakati
Marka sadakatiMarka sadakati
Marka sadakati
 
Sunu retro
Sunu retroSunu retro
Sunu retro
 
Yeşil pazarlama
Yeşil pazarlamaYeşil pazarlama
Yeşil pazarlama
 

Kriz ortaminda üretim planlamas i

 • 2. • Üretim ,en yalın tanımıyla yaratılan değerdir.Üretim planlama ve kontrol ise bir üretim yönetimi etkinliği olarak üretilecek ürünü belirlemek ,üretim için donanım gereğini saptamak ve ürünlerin istenen kalite ve maliyette,istenen sürede,doğru zamanlarda ve istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak programlama çalışmalarını kapsar. 2
 • 3. ÜRETİM PLANLAMA • Günümüzün modern imalat işletmelerinin tümünde kaçınılmaz olarak üretim planlaması işlevi vardır.Üretim sistemlerinin büyüklüğü, karmaşıklığı,işletme içi koordinasyon ve işletmenin çevreye olan bağımlılığı üretim planlamasını vazgeçilmez kılmaktadır. 3
 • 4. Üretim planlamasının aşamaları Şu şekilde ifade edilebilir: • Üretim planının kapsayacağı zaman aralığı tespit edilir. Ekonomik stok düzeyi hesaplanır. • Talep tahminleri yapılır. • Plan dönemi başındaki ve sonundaki stok düzeyleri belirlenir. • Başlangıç ve bitiş stokları arasındaki fark bulunur . • Planlama dönemi içinde üretilmesi gereken miktar bulunur. • Üretilmesi gereken miktar dönem dilimlerine dağıtılır. 4
 • 5. • Üretim planlama ve kontrolü sürecinde, gelişim aşamaları açısından üç ayrı yaklaşımdan söz etmek mümkündür.Bunlar ; • Geleneksel Yaklaşım • Merkezi Üretim Planlaması • Hiyerarşik Üretim Planlaması 5
 • 6. • Geleneksel Yaklaşım : Bu yaklaşımda üretim planlaması müşteri siparişlerine göre gerçekleştirilir.Mevcut stok düzeylerine göre üretim miktarı belirleneceğinden işletme içerisinde planlama ve koordinasyon eksikliğinden dolayı yüksek stok düzeyleri ile karşılaşılabilir. 6
 • 7. • Merkezi Üretim Planlaması: Üretim planlama ve kontrol faaliyetlerinin belirli bölümlerde toplanarak yürütülmesi söz konusudur.Bu yaklaşımda ek siparişler uyumu zorlaşabilir. • Hiyerarşik Üretim Planlaması: Planlama faaliyetlerinin bölümlere ayrılarak , bölümlerin hazırladıkları planların bütünleştirilmesi ve birbirleri ile olan etkileşimi üzerine odaklanır. 7
 • 8. • Son olarak güncel yaklaşımlara göre genel anlamda üretim planlaması üç ana düzeyde gerçekleştirilir: • 1.Tesis Planlama: Üretim planlamasının ilk düzeyidir.Mal ve hizmet üretmek için yapılan yatırımın fiziksel yapısının oluşturulması sürecini kapsar. • 2.Süreç Planlama: Mevcut olanaklar dahilinde malzeme akış sistemi idealize edilir. • 3.İşlem Planlama: Süreç planlama sonucu oluşturulan iş merkezleri ile ilgili ayrıntılı planlamalar gerçekleştirilir. 8
 • 9. KRİZ NEDİR ? • Kriz herhangi bir mal,hizmet,faktör veya döviz piyasasındaki fiyat ve miktarda kabul edilebilir bir değişme sınırının dışında gerçekleşen dalgalanmalardır. 9
 • 10. Kriz durumunda Firmalar maliyetlerini daraltmak amacıyla ; 1.Üretimde kullandıkları ithal malları değiştirme, 2.İstihdamı daraltma , 3.Personel ücretlerini azaltma yoluna gitmişlerdir. 10
 • 11. KRİZ DÖNEMİNDE ÜRETİM VE STOKLAR • Daha önceki yıllarda, satacakları ürünleri iki hatta üç sezon önceden ürettiren birçok zincir mağaza artık bu yöntemi rafa kaldırmış durumdadır. 11
 • 12. • Firmalar QCD’DE (Kalite-Maliyet-Hız) sürekli rakiplerden daha iyi olmak zorundadır.Üretim kapasitesinin düşüş gösterdiği bu kriz döneminde en iyiyi,en ucuz fiyatla istenildiği zaman ve istenilen miktarda sunanlar müşteri kazanabileceklerdir. 12
 • 13. Kriz döneminde üretim planlama teknikleri • Üretim sistemi,makine,araç-gereç,malzeme, enerji,iş gücü,zaman gibi girdileri mal ve hizmet şeklindeki çıktılara dönüştüren ve sonuçları geri bildirim kanalıyla görüntüleyen bir süreçtir. 13
 • 14. İşletmelerin üretim faaliyetleri karşılaşılan kriz durumlarında diğer faaliyetlerde olduğu gibi zamanında tepki gösterebilmesi krizin olumsuz etkilerine cevap verilebilmesi için üretim sistemlerinin esnek bir yapıda olması gerekmektedir. Üretim sistemlerinin esnekliği; • Üretimin esnekliğine, • Üretim süreçlerinin ve faaliyetlerinin esnekliğine, • Ürün esnekliğine dayanmaktadır. 14
 • 15. Üretimde esneklik • Üretimde Esneklik Üretim esnekliği,yeni bir ürün üretimine geçebilmek için tezgahların çabuk ve masrafsız olarak ayarlanma kapasitesinin olduğu bir organizasyon şeklidir. 15
 • 16. Üretim süreç esnekliği • Üretim Süreç Esnekliği Pazardaki değişimin üretim sürecine hızlı bir biçimde yansıtılmasını sağladığı gibi,önemli ölçüde maliyetlere katlanmadan süreçlerde değişiklikler yapılabilmesini öngörmektedir. 16
 • 17. Ürün esnekliği • Ürün Esnekliği İşletmelerin yeni ürünleri hızlı ve ucuz bir şekilde üretebilme yeteneği anlamındaki ürün yenilikçiliği ile müşterilerin ürün özelliklerine yönelik isteklerini hızlı bir şekilde karşılayabilme yeteneği anlamına gelen müşteri isteklerine duyarlılığı içermektedir. 17
 • 18. ÇAĞDAŞ ÜRETİM SİSTEMLERİ • 1.Yalın Üretim • 2.Tam Zamanında Üretim (JIT) • 3.Bilgisayar Entegre (Bütünleşik) Üretim (CIM) • 4.Esnek İmalat Sistemleri • 5.Hücresel Üretim Sistemleri • 6.Endüstriyel Robotlar • 7.Grup Teknolojisi 18
 • 19. Tam zamanında üretim (jit) • İstenilen zamanda • İstenilen miktarda • Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim. Tam Zamanında Üretimin Tarihi ve Gelişimi 1970’lerin başlarında kullanılmaya başlanan Japon Üretim Felsefesi TOYOTA & TZÜ TZÜ’in babası: Taichi Ohno 19
 • 20. Tam Zamanında Üretim Sistemi Nedir? • TZÜ Sistemi Sıfır envanter --- Stoksuz Üretim Japon Üretimi --- Toyota Üretim Sistemi Ohno Sistemi --- Kanban Sistemi TZÜ, bir üretim hattında her bir parçanın bu üretim hattını izleyen safha tarafından ihtiyaç duyulan kadar derhal üretildiği sistemdir. 20
 • 21. Tzü in 3 temel özelliği • Üretim hattı, talebe göre çekme (demand-pull) esası ile çalışmaktadır. • Amaç her birimin toplam üretim süresini minimize etmektir. • İmal edilen parçaların kayıp olduğu veya kusurlu ürün elde edildiği tespit edilmesi halinde,üretim hattı durdurulur. 21
 • 22. Tzü sisteminin üretim özellikleri • Mamul politikası • Kapasite kullanımı • Fabrika düzeni • İşgücü • Üretim programları • Stoklar Tedarik kaynakları • Kalite Tamir bakım • Üretim kontrolü 22
 • 23. Tam zamanında üretim sonrası • SÜREKLİ GELİŞİM: Sürekli gelişme sistemlerinde, birbiriyle yakın ilişki içinde olan ekipler, karşılıklı etkileşim içindeki işletme fonksiyonları arasındaki köprüleri oluştururlar. • SİPARİŞE GÖRE SERİ ÜRETİM: Siparişe göre seri üretim, otonom işletme birimlerinin dinamik bir ağ (network) oluşturacak şekilde bir araya gelmeleridir. 23
 • 24. Tzü nün sağladığı faydalar • Depolama ihtiyaçlarında ve depolama maliyetlerinde azalma • Kalitede gelişme • Teçhizat kullanım oranında artma • İşgücü kullanım oranında artma • İşgücü verimliliğinde artma • Toplam akış süresinde azalma • Tasıma faaliyetlerinde azalma • Üretim miktarında artma • Stok devir oranında artma • Gereksiz faaliyetlerde tasarruf 24
 • 25. Sonuç olarak • Günümüzün artan rekabet koşullarında ayakta kalmayı amaçlayan şirketlere, kriz zamanında da maliyetleri düşürücü , kaliteyi ve üretkenliği arttırıcı felsefesi ile stratejik fırsatlar yaratmaktadır . 25