SlideShare a Scribd company logo
Dinamització de comunitats online
         Dolors Reig Hernández (dreig):
         http://www.dreig.eu/caparazon
Facilitació de la participació online
             Comentes?
Importància de potenciar la participació…
Implicació, emoció i comunitats

               Groundswell
REALITAT: Quantitat• Pitjor en Blocs: 95-
 5-0.1.
• Wikipedia: 99.8-0.2-
 0.003.


             Nielsen
Tipus de participació

Les 4LS,
(Linking,
Lurking,
Learning,
Leading…
Enllaçar,
veure,
aprendre,
liderar
       http://www.flickr.com/photos/dcleesfo/164496007/ by Dave Lee

              Sheryl Nussmaum-beach , John Seeley Brown
Qualitat de la participació?

 -Trolls
 -Autopromoció, Spam
 -Hoigans (atendre)
MODEL EVOLUTIU: de la
    confiança, de la comprensió:


     Consumidors - o Lurkers:
 llegeixen. Poden ser molt actius,
     encara que potser no tant
    visibles com altres (Who is
              online?)


  Els que comenten: clarificació
 (de vegades Hoygans), d´acord,
   suggerències, enllaços (límit:
              spam)

    Els que contribueixen: UGC.


Derek Wenmoth, basat en el model de rol de Lee
Potenciar la participació:
No preocupar-nos….redefinint el terme “lurker”

 • Si els lurkers participen o no no és tant important com elevar el
  coneixement col.lectiu.

 • Una dimensió més de la diversitat a les CoP. (Wenger)

 • Participació legítima perifèrica, llibertat. (LPP -John Seely Brown)

 • Positivització: Aprenentatge.
Diferents funcions dels usuaris:


• Tots els participants poden liderar alguna parcela:

 -Criteri de rellevància de les aportacions al contingut
 -Criteri de rellevància de les aportacions a la formació
 del vincle emocional.
 -Mediadors de conflictes.
 -Relacions als límits, amb altres comunitats.
Als límits hi ha capital social i un dels
Origens de la innovació

Les persones als límits dels sistemes poden estar interactuant
amb persones als límits d´altres sistemes (pont entre xarxes)


A diferència del que passa en interaccions cara a cara o
reunions d´equips, les comunitats d´èxit poden crear focs al
centre que atraguin a les persones als límits de la comunitat a la
participació (McDermott, R. Building Spontaneity Into Strategic Communities )
Tipus de comunitats:
• Gestió del Coneixement – empresa
• Aprenentatge – forma d´aproximació legítima a la
 comunitat • En projectes, en cursos clàssics és imprescindible la
  participació. En una comunitat de pràctica són més
   importants que els objectius de la comunitat, els
         objectius de cada individu:
• Canvi de criteris: visita és participació

• Publicar els resultats (Analytics): Fer partícep
 de l´ evolució a la comunitat

•  Explicitar que són admisibles diferents nivells de
  participació
Dinamitzadors de comunitats, Community
managers, definició:
• ¿Community managers? Cultivar, no gestionar.

• “Persona encargada de construir, hacer crecer y
 gestionar comunidades alrededor de una marca o
 causa" (objecte social) (Wikipedia)

• Transdisciplinarietat
Perfil, característiques (soft skills) e-
moderadors
1. Estil de comunicació eficaç: FACILITACIÓ

 -Diàleg, Peer to peer, Comunicació horitzontal, no veritat
 (constructivisme): Autorevelacions sobre el propi procés
 d´aprenentatge.

 -Orientació, guia, síntesi : Ajudar a que sorgeixin converses
 incipients

 -Lideratge natural – invisibilitat

 No Laissez Faire, directivitat al principi (newsletters, mail, connexions,
 xats privats, etc …)
2. Passió: “amateurs” les 10.000 hores…

No protagonisme: traslladar freqüentment el
missatge de que la CoP és de tots:
Ex. Obama: “nuestros problemas son los problemas de los
Americanos”Reflexió individual, difusió global:
Tendim a realitzar millor tasques simples davant d´audiències, però
pitjor si són complexes)
3. Autenticitat, identitat

• “Be yourself”,   el to és de conversa casual (difícil
 per moltes empreses)

• Identitat: parlar a nivell personal (disclaimers si cal), amb signatura
 personal. No “The Support Team.” CONFIANÇA

  • Encoratja l´autenticitat online.
  • Desarma les crítiques.

• Els blocs corporatius no tenen credibilitat (Business Week, “Only 16%
 Trust Corporate Blogs: Are They Worth Doing?“, citant les conclusions
 d´un estudi de Forrester, “Time to rethink your corporate blogging
 ideas“


                            Cluetrain Manifesto
Transparència, no mentir…
ABANS…

           ARA…  WEB SOCIAL
4. Escoltar, moderar, connectar, reforçar :
•  Reforçar:

  Qualitat però també ESFORÇ.
  Multiliteracies, buscar la modalitat adequada.

  Karma, reforços externs només al principi.

  El reforç principal són les connexions, personals i entre continguts:
  L´aprenentatge.

•  Moderar: No aprovar comentaris que devaluin l´esforç de tots (trols, hoygans), però ser
  FLEXIBLES al principi.

•  Connectar: Tasca de mediació. Buscar punts en comú, les vinculacions entre
  individus reforcen la comunitat. (Moderador-Participants i entre participants)
  Permetre les Subcomunitats.
Més Elements de reforç…

•  “Sharisme” Isaac Mao, que suposa la naturalitat humana de
  “compartir”.

•  Augment del capital social, de les connexions (networking), la
  visibilitat

•  Expectatives sobre l´aprenentatge o la solució de problemes
  concrets (Bones pràctiques, Reificació=productes)

•  El treball del coneixement produeix un excedent de subjectivitat en
  forma d´aprenentatge i realització personal (Aprenentatge
  generatiu). Senge, Peter: “La quinta disciplina”.
"¿Qué quiere el yo contemporáneo? La cámara ha creado una cultura de
   la celebridad, los ordenadores, de conectividad. Cuando la web ha
     permitido la convergencia entre ambas y las redes sociales han
     extendido la interconectividad, las dos culturas se han unido: la
  celebridad y la conectividad son formas de ser conocidos. Y eso es lo
              que quiere el ser contemporáneo: ser visible.“

              WILLIAM DERESIEWICZ, El fin de la soledadVisibilitzar sempre, encara que treballem en grup, l´esforç individual.
•  Premiar els millors (o molts) comentaris o entrades (Premis de la
  Campanya Obama)

•  Reconeixement Multiformat: F2F, Trobades virtuals, xats, etc...
  (canvi d´orientació de les trobades presencials: ocasions socials,
  reservar el CONEIXEMENT a l´entorn virtual)

•  Entorn que permeti modificació, opinió: El sentiment de
  pertanyença a la comunitat es potencia si es dóna llibertat per
  proposar idees de millora.
  (creació d´un espai de propostes de millora)

•  Apel.lar a la majoria: és més efectiu el missatge: “la majoria fa
  això” que el missatge directe “fer o no fer això”
Sobre tecnologia, deixar manuals
              visibles. La formació en tecnologies
                s´ha de viure com a transversal.
5. Ser experts:

- En l´objecte social: moltes aportacions al principi.
- En tecnologia (“Hard Skills”)

• Els coneixements, sobretot en tecnologia, del
 “líder” hauran de ser iguals als dels participants
• Obrir CANALS múltiples, SOSTENIBLES DE
 CONVERSA als SOCIAL MEDIA

• Experiències d´èxit: BLOCS, IDENTITAT DIGITAL,
 traslladables, com a reforç a la plataforma principal.

 Reforçar la identitat digital dels participants, habilitant
 espai propi que es retroalimenti de manera recíproca
 amb el comú els ensenyarà a enllaçar, recopilar,
 construir, crear, sintetitzar, conversar, etc… i serà
 garantia de permanència a la comunitat.

• Acostar la informació a l´usuari: Pàgines d´ inici, PLE,
 INTEGRAR FLUXES LABORAL-VITAL.
6. Clarificar
• Definir bé els objectius, la cultura informal, “la marca” o “la causa”,
 la finalitat de la comunitat (o del projecte concret), les regles de la
 participació:

 La indefinició, l´ambigüitat de la tasca genera Procastinació.

 Crear compromisos (Cialdini): Possible producció de continguts, de
 síntesis, de resultats CONCRETS i derivats de la participació

• També els plaços ajuden: Principi d´Escassetat   (Cialdini)• Posar límits, Subcomunitats: “Ambient intimacy de Dunbar”:
 100 – 150.
“Social networks will be like air”
                                 Charlene Li
7. Opertura
•  Comunicació amb l´exterior, diversitat, inclús “Coopetició”:
  Societat del coneixement, interdisciplinar.

  Identificar i potenciar els àmbits d´expertícia, d´expressió de la
  diversitat, ajudarà a l´objectiu d´aprenentatge i enriquiment mutu
  que ha de basar la formació en comunitats.

•  Jardiners, no enginyers: Permetre, fomentar les extensions (Clay
  Shirky)

•  Diversitat: Establir múltiples nodes (temes) fa més probable
  que la gent a la perifèria pugui trobar un tema en el qual
  participar.
8. Representar

  “Evangelista”, advocat, mediador entre
  la cultura de la empresa (o organització)
  I la de la comunitat.


  Presència, sobretot en cas de conflicte.
  (la responsabilitat tendeix a diluïr-se,
  atribuïr-la, de manera explícita, si cal)
9. Explorar: Esperar la
participació?

Buscar la participació
on es produeix:

Base de

Social Media
Optimization
2/3 dels usuaris d´internet
són membres o visiten xarxes
  socials, blocs I altres CGM
(Consumer generated media).
   Suposa més del 10% del
 temps d´ús total de la xarxa
  (més, inclús, que al mail).

            Nielsen
Web social, social media, SMO
  “Groups: The Secret Weapon of the Social Web”


• Págines Facebook, Grups
 Linkedin, Grups Twitter
 (Tribes), Grups Friendfeed,
 Grups Linkedin, Xarxes Ning

• Netiqueta, Ètica blocs,
 Reciprocitat (ex. Twitter)
Noves e-competències?
5 intel.ligències
• Mentalitat ètica: Jarvis: “Fes el que sàpigues fer millor,
 enllaça la resta”.
• Disciplina: Els “Outliers” i l´esforç.
• Síntesis: “The simplest thing that could possibly work…”
 Ward Cunningham, inventor del wiki

• Creativitat: Revolució creativa
• Respecte: Netiqueta
• Habilitats socials: Internet ens fa més socials

                   Ampliat de Howard Gardner, "Five minds for the future".
Referències, lectures
http://www.slideshare.net/Odilas/debatdevi-a-la-prctica
http://www.learningreview.es/tecnologias-formacion-274/artlos-y-entrevistas-temas-228/1285-participacion-la-clave-del-
   exito-en-las-iniciativas-20-1a-parte#content
http://www.learningreview.es/tecnologias-formacion-274/artlos-y-entrevistas-temas-228/1368-positivizar-el-termino-
   lurker
http://www.slideshare.net/marti/la-cocina-de-la-cops-cocinando-comunidades-de-practica

Nielsen, Jakob (2006): Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute. Recuperado Febrero 2009 En
   http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html
Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/10/distribucion-desigual-de-la-participacion-en-blogs-
   comunidades-redes-sociales-etc-90-9-1-algunas-claves/
Chui, M., Miller, A., Roberts, R. (2009): Six ways to make Web 2.0 work: Recuperado Febrero 2009 de:
   http://www.mckinseyquarterly.com/Business_Technology/Application_Management/Six_ways_to_make_Web_20_
   work_2294?gp=1
Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/02/25/buenas-y-malas-practicas-en-la-transicion-hacia-la-
   empresa-20/
Mao, Isaac (2008): Sharism: A Mind Revolution. Recuperado Febrero 2009: http://freesouls.cc/essays/07-isaac-mao-
   sharism.html
Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/17/sharismo-la-esencia-de-la-web-20/
Deresiewicz, William (2009). The End of Solitude. Section: The Chronicle Review
   Volume 55, Issue 21, Page B6 , Recuperado Febrero 2009 de http://chronicle.com/free/v55/i21/21b00601.htm
Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/02/15/internet-de-las-personas-ni-solos-ni-locos-en-la-
   web/
Gràcies!


      Dolors Reig Hernández (dreig):
      http://www.dreig.eu/caparazon
          http://elcaparazon.net

More Related Content

What's hot

Localret, Internet
Localret, InternetLocalret, Internet
Localret, Internet
Dolors Reig (el caparazón)
 
Xarxes socials
Xarxes socialsXarxes socials
Xarxes socials
clarapqpi14
 
Cmc Les Xarxes Socials
Cmc  Les Xarxes SocialsCmc  Les Xarxes Socials
Cmc Les Xarxes Socialscmcged
 
Cmc Les Xarxes Socials
Cmc  Les Xarxes SocialsCmc  Les Xarxes Socials
Cmc Les Xarxes Socialscmcged
 
Orientacions, equilibri i obertura en comunitats
Orientacions, equilibri i obertura en comunitatsOrientacions, equilibri i obertura en comunitats
Orientacions, equilibri i obertura en comunitats
Dolors Reig (el caparazón)
 
Per què les CoP? Com millorar-les? Equilibri i obertura. Dolors Reig
Per què les CoP? Com millorar-les? Equilibri i obertura. Dolors ReigPer què les CoP? Com millorar-les? Equilibri i obertura. Dolors Reig
Per què les CoP? Com millorar-les? Equilibri i obertura. Dolors Reig
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Interactua 09
Interactua 09Interactua 09
Powerpoint del grup aprenent en xarxa definitiu
Powerpoint del grup aprenent en xarxa definitiuPowerpoint del grup aprenent en xarxa definitiu
Powerpoint del grup aprenent en xarxa definitiuaprenentxarxa
 
Localret Granollers
Localret GranollersLocalret Granollers
Localret Granollers
Dolors Reig (el caparazón)
 
Excel.lencia En Aprenentatge
Excel.lencia En AprenentatgeExcel.lencia En Aprenentatge
Excel.lencia En Aprenentatge
Dolors Reig (el caparazón)
 
VII Seminari especialitzat: Entorns personals d'aprenentatge (Dolors Reig)
VII Seminari especialitzat: Entorns personals d'aprenentatge (Dolors Reig)VII Seminari especialitzat: Entorns personals d'aprenentatge (Dolors Reig)
VII Seminari especialitzat: Entorns personals d'aprenentatge (Dolors Reig)
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Les xarxes socials
Les xarxes socialsLes xarxes socials
Les xarxes socials
Iker Echevarria Garcia
 
Web de Nova generació i activitat professional
Web de Nova generació i activitat professionalWeb de Nova generació i activitat professional
Web de Nova generació i activitat professional
Bernadette Farriol
 
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIESTAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
Laura Rosillo Cascante
 
VII Seminari especialitzat: Communities and networks. CoPs i xarxes professio...
VII Seminari especialitzat: Communities and networks. CoPs i xarxes professio...VII Seminari especialitzat: Communities and networks. CoPs i xarxes professio...
VII Seminari especialitzat: Communities and networks. CoPs i xarxes professio...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Ple, Entorns Personals d´Aprenentatge
Ple, Entorns Personals d´AprenentatgePle, Entorns Personals d´Aprenentatge
Ple, Entorns Personals d´Aprenentatge
Dolors Reig (el caparazón)
 
Xarxa I Present Professional 2
Xarxa I Present Professional 2Xarxa I Present Professional 2
Xarxa I Present Professional 2
Bernadette Farriol
 

What's hot (19)

Localret, Internet
Localret, InternetLocalret, Internet
Localret, Internet
 
Xarxes socials
Xarxes socialsXarxes socials
Xarxes socials
 
Cmc Les Xarxes Socials
Cmc  Les Xarxes SocialsCmc  Les Xarxes Socials
Cmc Les Xarxes Socials
 
Cmc Les Xarxes Socials
Cmc  Les Xarxes SocialsCmc  Les Xarxes Socials
Cmc Les Xarxes Socials
 
Orientacions, equilibri i obertura en comunitats
Orientacions, equilibri i obertura en comunitatsOrientacions, equilibri i obertura en comunitats
Orientacions, equilibri i obertura en comunitats
 
Per què les CoP? Com millorar-les? Equilibri i obertura. Dolors Reig
Per què les CoP? Com millorar-les? Equilibri i obertura. Dolors ReigPer què les CoP? Com millorar-les? Equilibri i obertura. Dolors Reig
Per què les CoP? Com millorar-les? Equilibri i obertura. Dolors Reig
 
Interactua 09
Interactua 09Interactua 09
Interactua 09
 
Powerpoint del grup aprenent en xarxa definitiu
Powerpoint del grup aprenent en xarxa definitiuPowerpoint del grup aprenent en xarxa definitiu
Powerpoint del grup aprenent en xarxa definitiu
 
Localret Granollers
Localret GranollersLocalret Granollers
Localret Granollers
 
Excel.lencia En Aprenentatge
Excel.lencia En AprenentatgeExcel.lencia En Aprenentatge
Excel.lencia En Aprenentatge
 
Webs
WebsWebs
Webs
 
Les Xarxes Socials
Les Xarxes SocialsLes Xarxes Socials
Les Xarxes Socials
 
VII Seminari especialitzat: Entorns personals d'aprenentatge (Dolors Reig)
VII Seminari especialitzat: Entorns personals d'aprenentatge (Dolors Reig)VII Seminari especialitzat: Entorns personals d'aprenentatge (Dolors Reig)
VII Seminari especialitzat: Entorns personals d'aprenentatge (Dolors Reig)
 
Les xarxes socials
Les xarxes socialsLes xarxes socials
Les xarxes socials
 
Web de Nova generació i activitat professional
Web de Nova generació i activitat professionalWeb de Nova generació i activitat professional
Web de Nova generació i activitat professional
 
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIESTAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
TAC Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement: TENDENCIES
 
VII Seminari especialitzat: Communities and networks. CoPs i xarxes professio...
VII Seminari especialitzat: Communities and networks. CoPs i xarxes professio...VII Seminari especialitzat: Communities and networks. CoPs i xarxes professio...
VII Seminari especialitzat: Communities and networks. CoPs i xarxes professio...
 
Ple, Entorns Personals d´Aprenentatge
Ple, Entorns Personals d´AprenentatgePle, Entorns Personals d´Aprenentatge
Ple, Entorns Personals d´Aprenentatge
 
Xarxa I Present Professional 2
Xarxa I Present Professional 2Xarxa I Present Professional 2
Xarxa I Present Professional 2
 

Viewers also liked

Kfe innovacion, Optimización, Fidelización Social Media
Kfe innovacion, Optimización, Fidelización Social MediaKfe innovacion, Optimización, Fidelización Social Media
Kfe innovacion, Optimización, Fidelización Social Media
Dolors Reig (el caparazón)
 
Citas y frases
Citas y frasesCitas y frases
Citas y frases
EMPRESAS Y NEGOCIOS
 
Resumen gente toxica
Resumen gente toxicaResumen gente toxica
Resumen gente toxica
Josh Sanc
 
Jefes irritantes y empleados tóxicos
Jefes irritantes y empleados tóxicosJefes irritantes y empleados tóxicos
Jefes irritantes y empleados tóxicos
EOI Escuela de Organización Industrial
 
20091124 conferencia gente toxica 2009
20091124 conferencia gente toxica 200920091124 conferencia gente toxica 2009
20091124 conferencia gente toxica 2009
PTF
 
7 fidelizacion
7 fidelizacion7 fidelizacion
7 fidelizacion
Adolfo del Río
 
Gente toxica, libro
Gente toxica, libroGente toxica, libro
Gente toxica, libro
Fausto Estevez
 
Personas Toxicas
Personas ToxicasPersonas Toxicas
Personas Toxicas
Belen Macedo
 
สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน)
สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน)สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน)
สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน)
Down Snru
 
ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA PYMES
ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA PYMESESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA PYMES
ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA PYMES
JOSE MARIA DIAZ PEREZ#CONSULTOR MARKETING DIGITAL
 
Reunión de expertos Compartim. Aprendizaje y CoPs
Reunión de expertos Compartim. Aprendizaje y CoPsReunión de expertos Compartim. Aprendizaje y CoPs
Reunión de expertos Compartim. Aprendizaje y CoPs
Dolors Reig (el caparazón)
 
Las personas toxicas
Las personas toxicasLas personas toxicas
Las personas toxicas
Angeles Ramon
 
Como Lograr La Fidelizacion De Los Clientes
Como Lograr La Fidelizacion De Los ClientesComo Lograr La Fidelizacion De Los Clientes
Como Lograr La Fidelizacion De Los Clientes
Eliana Campos
 
Estrategia de fidelización de clientes
Estrategia de fidelización de clientesEstrategia de fidelización de clientes
Estrategia de fidelización de clientes
Asesoramiento, Comunicaciones y Literatura
 
Diseño de un programa de fidelización
Diseño de un programa de fidelizaciónDiseño de un programa de fidelización
Diseño de un programa de fidelización
Juan Sobejano
 
Instrumentos de medición
Instrumentos de mediciónInstrumentos de medición
Instrumentos de medición
Lilia G. Torres Fernández
 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓNDISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
PSICOLOGIA Y EDUCACION INTEGRAL A.C.
 

Viewers also liked (17)

Kfe innovacion, Optimización, Fidelización Social Media
Kfe innovacion, Optimización, Fidelización Social MediaKfe innovacion, Optimización, Fidelización Social Media
Kfe innovacion, Optimización, Fidelización Social Media
 
Citas y frases
Citas y frasesCitas y frases
Citas y frases
 
Resumen gente toxica
Resumen gente toxicaResumen gente toxica
Resumen gente toxica
 
Jefes irritantes y empleados tóxicos
Jefes irritantes y empleados tóxicosJefes irritantes y empleados tóxicos
Jefes irritantes y empleados tóxicos
 
20091124 conferencia gente toxica 2009
20091124 conferencia gente toxica 200920091124 conferencia gente toxica 2009
20091124 conferencia gente toxica 2009
 
7 fidelizacion
7 fidelizacion7 fidelizacion
7 fidelizacion
 
Gente toxica, libro
Gente toxica, libroGente toxica, libro
Gente toxica, libro
 
Personas Toxicas
Personas ToxicasPersonas Toxicas
Personas Toxicas
 
สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน)
สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน)สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน)
สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน)
 
ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA PYMES
ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA PYMESESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA PYMES
ESTRATEGIAS MARKETING DIGITAL PARA PYMES
 
Reunión de expertos Compartim. Aprendizaje y CoPs
Reunión de expertos Compartim. Aprendizaje y CoPsReunión de expertos Compartim. Aprendizaje y CoPs
Reunión de expertos Compartim. Aprendizaje y CoPs
 
Las personas toxicas
Las personas toxicasLas personas toxicas
Las personas toxicas
 
Como Lograr La Fidelizacion De Los Clientes
Como Lograr La Fidelizacion De Los ClientesComo Lograr La Fidelizacion De Los Clientes
Como Lograr La Fidelizacion De Los Clientes
 
Estrategia de fidelización de clientes
Estrategia de fidelización de clientesEstrategia de fidelización de clientes
Estrategia de fidelización de clientes
 
Diseño de un programa de fidelización
Diseño de un programa de fidelizaciónDiseño de un programa de fidelización
Diseño de un programa de fidelización
 
Instrumentos de medición
Instrumentos de mediciónInstrumentos de medición
Instrumentos de medición
 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓNDISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
 

Similar to Copsdebatdelvi

Comunitats de práctica al Govern Balear
Comunitats de práctica al Govern BalearComunitats de práctica al Govern Balear
Comunitats de práctica al Govern Balear
Dolors Reig (el caparazón)
 
Competncies digitals-cecot-100401235323-phpapp02
Competncies digitals-cecot-100401235323-phpapp02Competncies digitals-cecot-100401235323-phpapp02
Competncies digitals-cecot-100401235323-phpapp02microride
 
Excel·lència en Aprenentatge
Excel·lència en AprenentatgeExcel·lència en Aprenentatge
[Cicle comunicacio 2.0] 1 comunicacio
[Cicle comunicacio 2.0] 1 comunicacio[Cicle comunicacio 2.0] 1 comunicacio
[Cicle comunicacio 2.0] 1 comunicacio
Centre de Recursos per a Associacions Juvenils
 
Community manager
Community managerCommunity manager
Community managerJaume Vidal
 
2ona sessió Curs “L’ús corporatiu de les xarxes socials en les organitzacions...
2ona sessió Curs “L’ús corporatiu de les xarxes socials en les organitzacions...2ona sessió Curs “L’ús corporatiu de les xarxes socials en les organitzacions...
2ona sessió Curs “L’ús corporatiu de les xarxes socials en les organitzacions...
e-Inclusión Fundación Esplai
 
Ple Pln Compartim
Ple Pln CompartimPle Pln Compartim
Ple Pln Compartim
Dolors Reig (el caparazón)
 
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
C3PO USALAFUERZA
 
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
C3PO Compañía de ideas
 
Les Xarxes Socials
Les Xarxes SocialsLes Xarxes Socials
Les Xarxes Socialsanamarta13
 
Xarxes socials, les i taxo bloom
Xarxes socials, les i taxo bloomXarxes socials, les i taxo bloom
Xarxes socials, les i taxo bloomNuria Alart
 
Community managerd
Community managerdCommunity managerd
Community managerd
Jaume Vidal
 
Xarxes Socials
Xarxes SocialsXarxes Socials
Xarxes Socialsyvonne2
 
Xarxa i gestio del coneixement
Xarxa i gestio del coneixementXarxa i gestio del coneixement
Xarxa i gestio del coneixement
mercevilaseca
 
Xarxa i gestio del coneixement
Xarxa i gestio del coneixementXarxa i gestio del coneixement
Xarxa i gestio del coneixementmercevilaseca
 
Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Dinamització associativa 2.0 sessió 4Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Metodologia 2punt0
 
Pf tic vfinal_grup6
Pf tic vfinal_grup6Pf tic vfinal_grup6
Pf tic vfinal_grup6
Eva Fructuoso del Castillo
 

Similar to Copsdebatdelvi (20)

Sessiounescocat 2
Sessiounescocat 2Sessiounescocat 2
Sessiounescocat 2
 
Comunitats de práctica al Govern Balear
Comunitats de práctica al Govern BalearComunitats de práctica al Govern Balear
Comunitats de práctica al Govern Balear
 
Competncies digitals-cecot-100401235323-phpapp02
Competncies digitals-cecot-100401235323-phpapp02Competncies digitals-cecot-100401235323-phpapp02
Competncies digitals-cecot-100401235323-phpapp02
 
Excel·lència en Aprenentatge
Excel·lència en AprenentatgeExcel·lència en Aprenentatge
Excel·lència en Aprenentatge
 
[Cicle comunicacio 2.0] 1 comunicacio
[Cicle comunicacio 2.0] 1 comunicacio[Cicle comunicacio 2.0] 1 comunicacio
[Cicle comunicacio 2.0] 1 comunicacio
 
Community manager
Community managerCommunity manager
Community manager
 
Xarxes Socials
Xarxes SocialsXarxes Socials
Xarxes Socials
 
2ona sessió Curs “L’ús corporatiu de les xarxes socials en les organitzacions...
2ona sessió Curs “L’ús corporatiu de les xarxes socials en les organitzacions...2ona sessió Curs “L’ús corporatiu de les xarxes socials en les organitzacions...
2ona sessió Curs “L’ús corporatiu de les xarxes socials en les organitzacions...
 
Ple Pln Compartim
Ple Pln CompartimPle Pln Compartim
Ple Pln Compartim
 
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
 
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
 
Les Xarxes Socials
Les Xarxes SocialsLes Xarxes Socials
Les Xarxes Socials
 
Les xarxes socials
Les xarxes socialsLes xarxes socials
Les xarxes socials
 
Xarxes socials, les i taxo bloom
Xarxes socials, les i taxo bloomXarxes socials, les i taxo bloom
Xarxes socials, les i taxo bloom
 
Community managerd
Community managerdCommunity managerd
Community managerd
 
Xarxes Socials
Xarxes SocialsXarxes Socials
Xarxes Socials
 
Xarxa i gestio del coneixement
Xarxa i gestio del coneixementXarxa i gestio del coneixement
Xarxa i gestio del coneixement
 
Xarxa i gestio del coneixement
Xarxa i gestio del coneixementXarxa i gestio del coneixement
Xarxa i gestio del coneixement
 
Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Dinamització associativa 2.0 sessió 4Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Dinamització associativa 2.0 sessió 4
 
Pf tic vfinal_grup6
Pf tic vfinal_grup6Pf tic vfinal_grup6
Pf tic vfinal_grup6
 

More from Dolors Reig (el caparazón)

Discursos del odio en la red
Discursos del odio en la redDiscursos del odio en la red
Discursos del odio en la red
Dolors Reig (el caparazón)
 
Presentaciones y dinamización de equipos online
Presentaciones y dinamización de equipos onlinePresentaciones y dinamización de equipos online
Presentaciones y dinamización de equipos online
Dolors Reig (el caparazón)
 
La generación Z postpandemia, el futuro que viene
La generación Z postpandemia, el futuro que vieneLa generación Z postpandemia, el futuro que viene
La generación Z postpandemia, el futuro que viene
Dolors Reig (el caparazón)
 
Identitat digital en època de metaversos
Identitat digital en època de metaversosIdentitat digital en època de metaversos
Identitat digital en època de metaversos
Dolors Reig (el caparazón)
 
Tips para presentaciones virtuales (webinars) en la era post covid
Tips para presentaciones virtuales (webinars) en la era post covidTips para presentaciones virtuales (webinars) en la era post covid
Tips para presentaciones virtuales (webinars) en la era post covid
Dolors Reig (el caparazón)
 
Edpostpandemiacat
EdpostpandemiacatEdpostpandemiacat
Edpostpandemiacat
Dolors Reig (el caparazón)
 
Educación postpandemia, el momento de la edu 3.0: #covid19
Educación postpandemia, el momento de la edu 3.0: #covid19Educación postpandemia, el momento de la edu 3.0: #covid19
Educación postpandemia, el momento de la edu 3.0: #covid19
Dolors Reig (el caparazón)
 
Educación postpandemia: avanzando hacia la identidad conectada
Educación postpandemia: avanzando hacia la identidad conectadaEducación postpandemia: avanzando hacia la identidad conectada
Educación postpandemia: avanzando hacia la identidad conectada
Dolors Reig (el caparazón)
 
Futuro de internet - Internet, 30 años después
Futuro de internet - Internet, 30 años despuésFuturo de internet - Internet, 30 años después
Futuro de internet - Internet, 30 años después
Dolors Reig (el caparazón)
 
30 anys Internet : Problemes i solucions
30 anys Internet : Problemes i solucions30 anys Internet : Problemes i solucions
30 anys Internet : Problemes i solucions
Dolors Reig (el caparazón)
 
¿Qué sustituirá a los libros de texto? (Formar goldtubers que mejoren el mundo)
¿Qué sustituirá a los libros de texto? (Formar goldtubers que mejoren el mundo)¿Qué sustituirá a los libros de texto? (Formar goldtubers que mejoren el mundo)
¿Qué sustituirá a los libros de texto? (Formar goldtubers que mejoren el mundo)
Dolors Reig (el caparazón)
 
Noves tendències en el consum i producció d’art i cultura: realitat augmentad...
Noves tendències en el consum i producció d’art i cultura: realitat augmentad...Noves tendències en el consum i producció d’art i cultura: realitat augmentad...
Noves tendències en el consum i producció d’art i cultura: realitat augmentad...
Dolors Reig (el caparazón)
 
Educació de la participació a la societat postdigital
Educació de la participació a la societat postdigitalEducació de la participació a la societat postdigital
Educació de la participació a la societat postdigital
Dolors Reig (el caparazón)
 
Formando a la Generación Youtuber (#genz)
Formando a la Generación Youtuber (#genz)Formando a la Generación Youtuber (#genz)
Formando a la Generación Youtuber (#genz)
Dolors Reig (el caparazón)
 
Q-epea2016, Redes sociales en las AAPP
Q-epea2016, Redes sociales en las AAPPQ-epea2016, Redes sociales en las AAPP
Q-epea2016, Redes sociales en las AAPP
Dolors Reig (el caparazón)
 
Expolearning 2016 futuros del elearning
Expolearning 2016 futuros del elearningExpolearning 2016 futuros del elearning
Expolearning 2016 futuros del elearning
Dolors Reig (el caparazón)
 
Generaciones Y, Z y Social Media, educación
Generaciones Y, Z y Social Media, educaciónGeneraciones Y, Z y Social Media, educación
Generaciones Y, Z y Social Media, educación
Dolors Reig (el caparazón)
 
Conociendo a los Milennials - Generación Z
Conociendo a los Milennials - Generación ZConociendo a los Milennials - Generación Z
Conociendo a los Milennials - Generación Z
Dolors Reig (el caparazón)
 
Los 10 superpoderes del joven conectado (Keepunto)
Los 10 superpoderes del joven conectado (Keepunto)Los 10 superpoderes del joven conectado (Keepunto)
Los 10 superpoderes del joven conectado (Keepunto)
Dolors Reig (el caparazón)
 
Dolors Reig, presentación Riesgos jóvenes en la red (Senado Español)
Dolors Reig, presentación Riesgos jóvenes en la red (Senado Español)Dolors Reig, presentación Riesgos jóvenes en la red (Senado Español)
Dolors Reig, presentación Riesgos jóvenes en la red (Senado Español)
Dolors Reig (el caparazón)
 

More from Dolors Reig (el caparazón) (20)

Discursos del odio en la red
Discursos del odio en la redDiscursos del odio en la red
Discursos del odio en la red
 
Presentaciones y dinamización de equipos online
Presentaciones y dinamización de equipos onlinePresentaciones y dinamización de equipos online
Presentaciones y dinamización de equipos online
 
La generación Z postpandemia, el futuro que viene
La generación Z postpandemia, el futuro que vieneLa generación Z postpandemia, el futuro que viene
La generación Z postpandemia, el futuro que viene
 
Identitat digital en època de metaversos
Identitat digital en època de metaversosIdentitat digital en època de metaversos
Identitat digital en època de metaversos
 
Tips para presentaciones virtuales (webinars) en la era post covid
Tips para presentaciones virtuales (webinars) en la era post covidTips para presentaciones virtuales (webinars) en la era post covid
Tips para presentaciones virtuales (webinars) en la era post covid
 
Edpostpandemiacat
EdpostpandemiacatEdpostpandemiacat
Edpostpandemiacat
 
Educación postpandemia, el momento de la edu 3.0: #covid19
Educación postpandemia, el momento de la edu 3.0: #covid19Educación postpandemia, el momento de la edu 3.0: #covid19
Educación postpandemia, el momento de la edu 3.0: #covid19
 
Educación postpandemia: avanzando hacia la identidad conectada
Educación postpandemia: avanzando hacia la identidad conectadaEducación postpandemia: avanzando hacia la identidad conectada
Educación postpandemia: avanzando hacia la identidad conectada
 
Futuro de internet - Internet, 30 años después
Futuro de internet - Internet, 30 años despuésFuturo de internet - Internet, 30 años después
Futuro de internet - Internet, 30 años después
 
30 anys Internet : Problemes i solucions
30 anys Internet : Problemes i solucions30 anys Internet : Problemes i solucions
30 anys Internet : Problemes i solucions
 
¿Qué sustituirá a los libros de texto? (Formar goldtubers que mejoren el mundo)
¿Qué sustituirá a los libros de texto? (Formar goldtubers que mejoren el mundo)¿Qué sustituirá a los libros de texto? (Formar goldtubers que mejoren el mundo)
¿Qué sustituirá a los libros de texto? (Formar goldtubers que mejoren el mundo)
 
Noves tendències en el consum i producció d’art i cultura: realitat augmentad...
Noves tendències en el consum i producció d’art i cultura: realitat augmentad...Noves tendències en el consum i producció d’art i cultura: realitat augmentad...
Noves tendències en el consum i producció d’art i cultura: realitat augmentad...
 
Educació de la participació a la societat postdigital
Educació de la participació a la societat postdigitalEducació de la participació a la societat postdigital
Educació de la participació a la societat postdigital
 
Formando a la Generación Youtuber (#genz)
Formando a la Generación Youtuber (#genz)Formando a la Generación Youtuber (#genz)
Formando a la Generación Youtuber (#genz)
 
Q-epea2016, Redes sociales en las AAPP
Q-epea2016, Redes sociales en las AAPPQ-epea2016, Redes sociales en las AAPP
Q-epea2016, Redes sociales en las AAPP
 
Expolearning 2016 futuros del elearning
Expolearning 2016 futuros del elearningExpolearning 2016 futuros del elearning
Expolearning 2016 futuros del elearning
 
Generaciones Y, Z y Social Media, educación
Generaciones Y, Z y Social Media, educaciónGeneraciones Y, Z y Social Media, educación
Generaciones Y, Z y Social Media, educación
 
Conociendo a los Milennials - Generación Z
Conociendo a los Milennials - Generación ZConociendo a los Milennials - Generación Z
Conociendo a los Milennials - Generación Z
 
Los 10 superpoderes del joven conectado (Keepunto)
Los 10 superpoderes del joven conectado (Keepunto)Los 10 superpoderes del joven conectado (Keepunto)
Los 10 superpoderes del joven conectado (Keepunto)
 
Dolors Reig, presentación Riesgos jóvenes en la red (Senado Español)
Dolors Reig, presentación Riesgos jóvenes en la red (Senado Español)Dolors Reig, presentación Riesgos jóvenes en la red (Senado Español)
Dolors Reig, presentación Riesgos jóvenes en la red (Senado Español)
 

Copsdebatdelvi

 • 1. Dinamització de comunitats online Dolors Reig Hernández (dreig): http://www.dreig.eu/caparazon
 • 2.
 • 3. Facilitació de la participació online Comentes?
 • 4. Importància de potenciar la participació… Implicació, emoció i comunitats Groundswell
 • 5. REALITAT: Quantitat • Pitjor en Blocs: 95- 5-0.1. • Wikipedia: 99.8-0.2- 0.003. Nielsen
 • 6. Tipus de participació Les 4LS, (Linking, Lurking, Learning, Leading… Enllaçar, veure, aprendre, liderar http://www.flickr.com/photos/dcleesfo/164496007/ by Dave Lee Sheryl Nussmaum-beach , John Seeley Brown
 • 7. Qualitat de la participació? -Trolls -Autopromoció, Spam -Hoigans (atendre)
 • 8. MODEL EVOLUTIU: de la confiança, de la comprensió: Consumidors - o Lurkers: llegeixen. Poden ser molt actius, encara que potser no tant visibles com altres (Who is online?) Els que comenten: clarificació (de vegades Hoygans), d´acord, suggerències, enllaços (límit: spam) Els que contribueixen: UGC. Derek Wenmoth, basat en el model de rol de Lee
 • 9. Potenciar la participació: No preocupar-nos….redefinint el terme “lurker” • Si els lurkers participen o no no és tant important com elevar el coneixement col.lectiu. • Una dimensió més de la diversitat a les CoP. (Wenger) • Participació legítima perifèrica, llibertat. (LPP -John Seely Brown) • Positivització: Aprenentatge.
 • 10. Diferents funcions dels usuaris: • Tots els participants poden liderar alguna parcela: -Criteri de rellevància de les aportacions al contingut -Criteri de rellevància de les aportacions a la formació del vincle emocional. -Mediadors de conflictes. -Relacions als límits, amb altres comunitats.
 • 11. Als límits hi ha capital social i un dels Origens de la innovació Les persones als límits dels sistemes poden estar interactuant amb persones als límits d´altres sistemes (pont entre xarxes) A diferència del que passa en interaccions cara a cara o reunions d´equips, les comunitats d´èxit poden crear focs al centre que atraguin a les persones als límits de la comunitat a la participació (McDermott, R. Building Spontaneity Into Strategic Communities )
 • 12. Tipus de comunitats: • Gestió del Coneixement – empresa • Aprenentatge – forma d´aproximació legítima a la comunitat • En projectes, en cursos clàssics és imprescindible la participació. En una comunitat de pràctica són més importants que els objectius de la comunitat, els objectius de cada individu:
 • 13. • Canvi de criteris: visita és participació • Publicar els resultats (Analytics): Fer partícep de l´ evolució a la comunitat • Explicitar que són admisibles diferents nivells de participació
 • 14. Dinamitzadors de comunitats, Community managers, definició: • ¿Community managers? Cultivar, no gestionar. • “Persona encargada de construir, hacer crecer y gestionar comunidades alrededor de una marca o causa" (objecte social) (Wikipedia) • Transdisciplinarietat
 • 15. Perfil, característiques (soft skills) e- moderadors 1. Estil de comunicació eficaç: FACILITACIÓ -Diàleg, Peer to peer, Comunicació horitzontal, no veritat (constructivisme): Autorevelacions sobre el propi procés d´aprenentatge. -Orientació, guia, síntesi : Ajudar a que sorgeixin converses incipients -Lideratge natural – invisibilitat No Laissez Faire, directivitat al principi (newsletters, mail, connexions, xats privats, etc …)
 • 16. 2. Passió: “amateurs” les 10.000 hores… No protagonisme: traslladar freqüentment el missatge de que la CoP és de tots: Ex. Obama: “nuestros problemas son los problemas de los Americanos” Reflexió individual, difusió global: Tendim a realitzar millor tasques simples davant d´audiències, però pitjor si són complexes)
 • 17. 3. Autenticitat, identitat • “Be yourself”, el to és de conversa casual (difícil per moltes empreses) • Identitat: parlar a nivell personal (disclaimers si cal), amb signatura personal. No “The Support Team.” CONFIANÇA • Encoratja l´autenticitat online. • Desarma les crítiques. • Els blocs corporatius no tenen credibilitat (Business Week, “Only 16% Trust Corporate Blogs: Are They Worth Doing?“, citant les conclusions d´un estudi de Forrester, “Time to rethink your corporate blogging ideas“ Cluetrain Manifesto
 • 19. 4. Escoltar, moderar, connectar, reforçar : • Reforçar: Qualitat però també ESFORÇ. Multiliteracies, buscar la modalitat adequada. Karma, reforços externs només al principi. El reforç principal són les connexions, personals i entre continguts: L´aprenentatge. • Moderar: No aprovar comentaris que devaluin l´esforç de tots (trols, hoygans), però ser FLEXIBLES al principi. • Connectar: Tasca de mediació. Buscar punts en comú, les vinculacions entre individus reforcen la comunitat. (Moderador-Participants i entre participants) Permetre les Subcomunitats.
 • 20. Més Elements de reforç… • “Sharisme” Isaac Mao, que suposa la naturalitat humana de “compartir”. • Augment del capital social, de les connexions (networking), la visibilitat • Expectatives sobre l´aprenentatge o la solució de problemes concrets (Bones pràctiques, Reificació=productes) • El treball del coneixement produeix un excedent de subjectivitat en forma d´aprenentatge i realització personal (Aprenentatge generatiu). Senge, Peter: “La quinta disciplina”.
 • 21. "¿Qué quiere el yo contemporáneo? La cámara ha creado una cultura de la celebridad, los ordenadores, de conectividad. Cuando la web ha permitido la convergencia entre ambas y las redes sociales han extendido la interconectividad, las dos culturas se han unido: la celebridad y la conectividad son formas de ser conocidos. Y eso es lo que quiere el ser contemporáneo: ser visible.“ WILLIAM DERESIEWICZ, El fin de la soledad Visibilitzar sempre, encara que treballem en grup, l´esforç individual.
 • 22. Premiar els millors (o molts) comentaris o entrades (Premis de la Campanya Obama) • Reconeixement Multiformat: F2F, Trobades virtuals, xats, etc... (canvi d´orientació de les trobades presencials: ocasions socials, reservar el CONEIXEMENT a l´entorn virtual) • Entorn que permeti modificació, opinió: El sentiment de pertanyença a la comunitat es potencia si es dóna llibertat per proposar idees de millora. (creació d´un espai de propostes de millora) • Apel.lar a la majoria: és més efectiu el missatge: “la majoria fa això” que el missatge directe “fer o no fer això”
 • 23. Sobre tecnologia, deixar manuals visibles. La formació en tecnologies s´ha de viure com a transversal. 5. Ser experts: - En l´objecte social: moltes aportacions al principi. - En tecnologia (“Hard Skills”) • Els coneixements, sobretot en tecnologia, del “líder” hauran de ser iguals als dels participants
 • 24. • Obrir CANALS múltiples, SOSTENIBLES DE CONVERSA als SOCIAL MEDIA • Experiències d´èxit: BLOCS, IDENTITAT DIGITAL, traslladables, com a reforç a la plataforma principal. Reforçar la identitat digital dels participants, habilitant espai propi que es retroalimenti de manera recíproca amb el comú els ensenyarà a enllaçar, recopilar, construir, crear, sintetitzar, conversar, etc… i serà garantia de permanència a la comunitat. • Acostar la informació a l´usuari: Pàgines d´ inici, PLE, INTEGRAR FLUXES LABORAL-VITAL.
 • 25. 6. Clarificar • Definir bé els objectius, la cultura informal, “la marca” o “la causa”, la finalitat de la comunitat (o del projecte concret), les regles de la participació: La indefinició, l´ambigüitat de la tasca genera Procastinació. Crear compromisos (Cialdini): Possible producció de continguts, de síntesis, de resultats CONCRETS i derivats de la participació • També els plaços ajuden: Principi d´Escassetat (Cialdini) • Posar límits, Subcomunitats: “Ambient intimacy de Dunbar”: 100 – 150.
 • 26. “Social networks will be like air” Charlene Li 7. Opertura • Comunicació amb l´exterior, diversitat, inclús “Coopetició”: Societat del coneixement, interdisciplinar. Identificar i potenciar els àmbits d´expertícia, d´expressió de la diversitat, ajudarà a l´objectiu d´aprenentatge i enriquiment mutu que ha de basar la formació en comunitats. • Jardiners, no enginyers: Permetre, fomentar les extensions (Clay Shirky) • Diversitat: Establir múltiples nodes (temes) fa més probable que la gent a la perifèria pugui trobar un tema en el qual participar.
 • 27. 8. Representar “Evangelista”, advocat, mediador entre la cultura de la empresa (o organització) I la de la comunitat. Presència, sobretot en cas de conflicte. (la responsabilitat tendeix a diluïr-se, atribuïr-la, de manera explícita, si cal)
 • 28. 9. Explorar: Esperar la participació? Buscar la participació on es produeix: Base de Social Media Optimization
 • 29. 2/3 dels usuaris d´internet són membres o visiten xarxes socials, blocs I altres CGM (Consumer generated media). Suposa més del 10% del temps d´ús total de la xarxa (més, inclús, que al mail). Nielsen
 • 30. Web social, social media, SMO “Groups: The Secret Weapon of the Social Web” • Págines Facebook, Grups Linkedin, Grups Twitter (Tribes), Grups Friendfeed, Grups Linkedin, Xarxes Ning • Netiqueta, Ètica blocs, Reciprocitat (ex. Twitter)
 • 31. Noves e-competències? 5 intel.ligències • Mentalitat ètica: Jarvis: “Fes el que sàpigues fer millor, enllaça la resta”. • Disciplina: Els “Outliers” i l´esforç. • Síntesis: “The simplest thing that could possibly work…” Ward Cunningham, inventor del wiki • Creativitat: Revolució creativa • Respecte: Netiqueta • Habilitats socials: Internet ens fa més socials Ampliat de Howard Gardner, "Five minds for the future".
 • 32. Referències, lectures http://www.slideshare.net/Odilas/debatdevi-a-la-prctica http://www.learningreview.es/tecnologias-formacion-274/artlos-y-entrevistas-temas-228/1285-participacion-la-clave-del- exito-en-las-iniciativas-20-1a-parte#content http://www.learningreview.es/tecnologias-formacion-274/artlos-y-entrevistas-temas-228/1368-positivizar-el-termino- lurker http://www.slideshare.net/marti/la-cocina-de-la-cops-cocinando-comunidades-de-practica Nielsen, Jakob (2006): Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute. Recuperado Febrero 2009 En http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/10/distribucion-desigual-de-la-participacion-en-blogs- comunidades-redes-sociales-etc-90-9-1-algunas-claves/ Chui, M., Miller, A., Roberts, R. (2009): Six ways to make Web 2.0 work: Recuperado Febrero 2009 de: http://www.mckinseyquarterly.com/Business_Technology/Application_Management/Six_ways_to_make_Web_20_ work_2294?gp=1 Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/02/25/buenas-y-malas-practicas-en-la-transicion-hacia-la- empresa-20/ Mao, Isaac (2008): Sharism: A Mind Revolution. Recuperado Febrero 2009: http://freesouls.cc/essays/07-isaac-mao- sharism.html Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/17/sharismo-la-esencia-de-la-web-20/ Deresiewicz, William (2009). The End of Solitude. Section: The Chronicle Review Volume 55, Issue 21, Page B6 , Recuperado Febrero 2009 de http://chronicle.com/free/v55/i21/21b00601.htm Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/02/15/internet-de-las-personas-ni-solos-ni-locos-en-la- web/
 • 33. Gràcies! Dolors Reig Hernández (dreig): http://www.dreig.eu/caparazon http://elcaparazon.net