SlideShare a Scribd company logo
COM FER MÉS SENZILL L'ÚS DE LA TERMINOLOGIA
DE LA SALUT EN CATALÀ
M. Antònia Julià Berruezo
24 de novembre de 2022
Hospital de Mollet
1. Per començar
Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària?
1. Nom de fàrmac
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
a) ibuprofèn
2. Fórmula de datació de documents administratius
a) en data
b) amb data
c) les dues anteriors
d) cap de les anteriors
a) ibuprofèn
b) ibuprofé
c) ibuprofén
d) ibuprofè
c) les dues anteriors
Digues quina és la resposta correcta (1)
1. Per començar
Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària?
3. Nom de la malaltia
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
a) salmonel·losi
4. Nom de professional
a) un genètic | una genètica
b) un genetista | una genetista
c) un genetiste | una genetista
d) dues de les anteriors
a) salmonel·losi
b) salmonelosi
c) salmonel·lossi
d) salmonella
d) dues de les anteriors
Digues quina és la resposta correcta (2)
1. Per començar
Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària?
5. Del vostre àmbit: quin és el terme en català?
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
assaig clínic aleatoritzat
assaig amb cegament doble
avaluació d’experts; revisió d’experts
6. De termes “mediàtics”: quin és el terme correcte
en català?
a) cribratge o cribatge?
b) hisop o escovilló?
c) viral o víric?
a) randomized clinical trial
b) double-blind trial
c) peer review
cribratge
escovilló
viral i víric
Digues quina és la resposta correcta (3)
2. Els termes i la terminologia
Què és un terme?
Un terme és la denominació
d’un concepte en un àmbit
d’especialitat determinat.
concepte
Un concepte és la representació mental d’una classe
d’objectes que es construeix per abstracció a partir
de les propietats comunes dels objectes.
àmbit d’especialitat
Un àmbit d’especialitat és un àmbit d’activitat, de pensament o de
generació de coneixement que no és propi de tota la comunitat, sinó d’un
grup restringit d’usuaris.
denominació
Una denominació és una unitat
lingüística que pren la forma de mot o
de sintagma i, més excepcionalment,
de sigla, símbol o fórmula.
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
clau
2. Els termes i la terminologia
Terminologia i llengua general: una frontera difícil de traçar
farmacovigilància
flexitarianisme
Lèxic general
Lèxic d’especialitat
carta de crèdit adossada
covid-19
PCR
test d'antígens
GPS
deixalleria
flip-flop
ròving
sukiyaki
llanda de bulb
telèfon
pam
baixada
xocat
jovent
germana
mòbil
psicofàrmac
corrent d’òfset
coronavirus
hiperactiu -iva
raresa
batxillerat
fill
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
El TERMCAT
Organisme públic, creat
l’any 1985, encarregat de
coordinar l’activitat
terminològica en llengua
catalana i la normalització
dels neologismes.
Generalitat de
Catalunya
Institut d'Estudis
Catalans
Consorci per a la
Normalització
Lingüística
Integració en la política
lingüística del Govern de la
Generalitat de Catalunya
Vinculació amb el
Consorci per a la
Normalització Lingüística,
òrgan d’implantació
territorial de la política
lingüística
Vinculació amb l’Institut
d’Estudis Catalans com
a autoritat normativa
de la llengua catalana
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
3. La terminologia en llengua catalana
El TERMCAT, Centre de Terminologia
Tenim cura dels termes en
tot el seu cicle vital
Normalització de neologismes
Elaboració de productes terminològics
Assessorament terminològic
Valoració de productes terminològics
Difusió i implantació de la terminologia
3. La terminologia en llengua catalana
El dia a dia de la feina al TERMCAT
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
3. La terminologia en llengua catalana
Naixement dels termes: els neologismes
Derivació
Composició pròpia
Composició culta
Sintagmació
Especialització o extensió semàntica
Metàfora
Habilitació
Escurçamenta
Com es creen els termes nous?
Els recursos propis de la nostra llengua són productius:
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
(postpunk, bloguer)
(dinar, el dinar)
(passallibres)
(psicomotricitat)
(malaltia minoritària)
(navegar, confinar)
(via verda)
(sida, TA)
Com es creen els termes nous?
Davant d’un terme que ens arriba
com a manlleu, sempre que és
possible s’opta per una alternativa
catalana, creada amb els recursos
propis de la llengua.
MANLLEU ALTERNATIVA CATALANA
e-mail
on line
bluesnarfing
deepfake
pit stop
check in
mate
correu electrònic
en línia
intrusió per Bluetooth
vídeo hipertrucat
aturada a boxs
facturació
esmaixada
3. La terminologia en llengua catalana
Naixement dels termes: els neologismes
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
Com es creen els termes nous?
Quan no és possible una alternativa
catalana s’opta per l’adaptació o
l’adopció.
ADAPTACIÓ ADOPCIÓ
casting →càsting
albariño →albarinyo
fanzine →fanzín
buggy →bugui
accident in itinere
(*accident in itínere)
sushi (*suixi)
bypass (*baipàs,
*bipàs)
challenge (*xàlenj?)
3. La terminologia en llengua catalana
Naixement dels termes: els neologismes
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
3. La terminologia en llengua catalana
Naixement dels termes: els neologismes
Com es creen els termes nous?
Una qüestió d'equilibri
Una llengua que gaudeix de bona salut crea lèxic
tant amb recursos propis com amb manlleus
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
Només amb manlleus, es deixa sense vitalitat
i es desprestigia la llengua pròpia
Només amb recursos propis, s’arriba a l’aïllament
respecte a altres llengües de cultura
3. La terminologia en llengua catalana
Normalització de neologismes terminològics
Casos amb intervenció del Consell Supervisor
p
r
o
t
e
ï
n
a
n
o
g
u
i
n
o
s
a
p
r
o
t
e
ï
n
a
n
o
g
u
i
n
o
i
d
e
s
i
m
i
l
i
n
o
g
u
i
n
a
p
r
o
t
e
ï
n
a
p
a
r
a
n
o
g
u
i
n
o
s
a
p
r
o
t
e
ï
n
a
p
a
r
a
n
o
g
u
í
n
i
c
a
p
r
o
t
e
ï
n
a
s
i
m
i
l
a
r
a
l
a
n
o
g
u
i
n
a
p
r
o
t
e
ï
n
a
d
e
t
i
p
u
s
n
o
g
u
i
n
noggin-like
protein
terme
concepte de partida
similinoguina
proposta
Termes puntuals
Conjunts de termes
Criteris
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
Servei de Consultes / Cercaterm
Servei de Documentació
Hi ha alguna obra
terminològica en català
sobre la xocolata?
Quin és el criteri més adequat
per donar nom català a
espècies d’animals?
Com se n’ha de dir,
buguenvíl·lea o buguenvíl·lia?
Què vol dir el terme
bosó de Higs?
3. La terminologia en llengua catalana
Normalització de neologismes terminològics
Tothom pot tenir un moment de dubte
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
3. La terminologia en llengua catalana
Elaboració de productes terminològics
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
Fer un diccionari o una obra terminològica: una feina d’equip
3. La terminologia en llengua catalana
Elaboració de productes terminològics
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
De les obres en paper...
3. La terminologia en llengua catalana
Elaboració de productes terminològics
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
... als diccionaris en lína
3. La terminologia en llengua catalana
Elaboració de productes terminològics
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
Noves necessitats: nous formats
3. La terminologia en llengua catalana
Difusió i implantació de la terminologia
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
Xarxes socials i portals temàtics
3. La terminologia en llengua catalana
Difusió i implantació de la terminologia
Publicació en mitjans especialitzats
Revista COMB (Blog)
Butlletí de Neurologia Catalana
Panace@
Annals de Medicina
Diari de la Sanitat
Recercat
Terminàlia
Notícies de Llengua i Treball
Via Empresa
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.1. Cercaterm (web TERMCAT). Accés obert
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.1. Cercaterm (web TERMCAT). Servei d’atenció personalitzada
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
més de 1.800 consultes
personalitzades anuals
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.2. (DL) Diccionaris en línia (web TERMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
més de 1.800 consultes
personalitzades anuals
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.2.1. Lèxic de fàrmacs (DL, web TERMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.2.2. Diccionari de recerca clínica de medicaments (DL, web TERMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.3. Portal de terminologia de les ciències de la salut (DEMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.4. Tagpacker (web TERMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.5. Canal Salut. Serveis lingüístics (web Departament de Salut)
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.6. Fundació Dr. Antoni Esteve (web Fundació)
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.7. Optimot (web Llengua catalana - Gencat)
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
Una frase de capçalera, més enllà de la llengua i la terminologia
Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
www.termcat.cat @termcat
@entretermes
Fotografies originals: @entretermes; Jaume Escofet (Flikr); Evan Bench (Wikimedia); Eve (Pixabay); recursos de Canva

More Related Content

Similar to Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia Julià

Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10
PRC4
 
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier FargasEls recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
TERMCAT
 
Bibliosalut per a Infermeria: recursos i cerca bibliogràfica
Bibliosalut per a Infermeria: recursos i cerca bibliogràficaBibliosalut per a Infermeria: recursos i cerca bibliogràfica
Bibliosalut per a Infermeria: recursos i cerca bibliogràfica
Bibliosalut
 
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors MontesEl TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
TERMCAT
 
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia JuliàTerminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
TERMCAT
 
Cochrane Library Plus [Guia d'ús]
Cochrane Library Plus [Guia d'ús]Cochrane Library Plus [Guia d'ús]
Cochrane Library Plus [Guia d'ús]
BibliotecaHUVH
 
El Centre de Terminologia TERMCAT
El Centre de Terminologia TERMCATEl Centre de Terminologia TERMCAT
El Centre de Terminologia TERMCAT
TERMCAT
 
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier FargasSessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas
TERMCAT
 
Les meves assignatures
Les meves assignaturesLes meves assignatures
Les meves assignatures
monicagf96
 
Ciències per a comprendre, decidir i actuar
Ciències per a comprendre, decidir i actuarCiències per a comprendre, decidir i actuar
Ciències per a comprendre, decidir i actuar
jdomen44
 
Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professio...
Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professio...Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professio...
Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professio...
Bibliosalut
 
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
pauroro
 
La Marató 2017
La Marató 2017La Marató 2017
La Marató 2017
mlope657
 
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia JuliàDEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
TERMCAT
 
Introducció a la cerca en bases de dades en ciències de la visió
Introducció a la cerca en bases de dades en ciències de la visióIntroducció a la cerca en bases de dades en ciències de la visió
Introducció a la cerca en bases de dades en ciències de la visió
Biblioteca del Campus Terrassa
 
Conferencia 1 (origen y evolucion de la vida)
Conferencia 1 (origen y evolucion de la vida)Conferencia 1 (origen y evolucion de la vida)
Conferencia 1 (origen y evolucion de la vida)
Carla Moyano Carbonell
 
Revista Annals d’Urologia 2004-10
Revista Annals d’Urologia 2004-10Revista Annals d’Urologia 2004-10
Revista Annals d’Urologia 2004-10
Societat Catalana d'Urologia
 
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Marcos Antonio Catalán Vega
 
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicionalProcés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Anna Flores Montoya
 
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicionalProcés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
guest41f91ab
 

Similar to Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia Julià (20)

Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10
 
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier FargasEls recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
 
Bibliosalut per a Infermeria: recursos i cerca bibliogràfica
Bibliosalut per a Infermeria: recursos i cerca bibliogràficaBibliosalut per a Infermeria: recursos i cerca bibliogràfica
Bibliosalut per a Infermeria: recursos i cerca bibliogràfica
 
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors MontesEl TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
 
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia JuliàTerminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
 
Cochrane Library Plus [Guia d'ús]
Cochrane Library Plus [Guia d'ús]Cochrane Library Plus [Guia d'ús]
Cochrane Library Plus [Guia d'ús]
 
El Centre de Terminologia TERMCAT
El Centre de Terminologia TERMCATEl Centre de Terminologia TERMCAT
El Centre de Terminologia TERMCAT
 
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier FargasSessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas
 
Les meves assignatures
Les meves assignaturesLes meves assignatures
Les meves assignatures
 
Ciències per a comprendre, decidir i actuar
Ciències per a comprendre, decidir i actuarCiències per a comprendre, decidir i actuar
Ciències per a comprendre, decidir i actuar
 
Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professio...
Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professio...Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professio...
Cerca bibliogràfica a Physiotherapy Evidence Database (PEDro) per a professio...
 
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
 
La Marató 2017
La Marató 2017La Marató 2017
La Marató 2017
 
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia JuliàDEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
 
Introducció a la cerca en bases de dades en ciències de la visió
Introducció a la cerca en bases de dades en ciències de la visióIntroducció a la cerca en bases de dades en ciències de la visió
Introducció a la cerca en bases de dades en ciències de la visió
 
Conferencia 1 (origen y evolucion de la vida)
Conferencia 1 (origen y evolucion de la vida)Conferencia 1 (origen y evolucion de la vida)
Conferencia 1 (origen y evolucion de la vida)
 
Revista Annals d’Urologia 2004-10
Revista Annals d’Urologia 2004-10Revista Annals d’Urologia 2004-10
Revista Annals d’Urologia 2004-10
 
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
 
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicionalProcés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
 
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicionalProcés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
Procés d’adquisició del futur simple i de les oracions de condicional
 

More from TERMCAT

Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta GranéLes plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
TERMCAT
 
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra CuadradoThe terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
TERMCAT
 
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen StaianoInvestigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
TERMCAT
 
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
TERMCAT
 
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier FargasTermes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
TERMCAT
 
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
TERMCAT
 
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT
 
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta SabaterEduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
TERMCAT
 
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi BoverPresentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
TERMCAT
 
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia JuliàEls termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
TERMCAT
 
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
TERMCAT
 
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta GranéCybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
TERMCAT
 
Terminologia de les ciències de la terra: Equip de treball i portal web. Jord...
Terminologia de les ciències de la terra: Equip de treball i portal web. Jord...Terminologia de les ciències de la terra: Equip de treball i portal web. Jord...
Terminologia de les ciències de la terra: Equip de treball i portal web. Jord...
TERMCAT
 
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra CuadradoTerms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
TERMCAT
 
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
TERMCAT
 
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
TERMCAT
 
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
TERMCAT
 
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
TERMCAT
 
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna NinTerminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
TERMCAT
 
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors MontesEl Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
TERMCAT
 

More from TERMCAT (20)

Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta GranéLes plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
 
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra CuadradoThe terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
 
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen StaianoInvestigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
 
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
 
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier FargasTermes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
 
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
 
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
 
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta SabaterEduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
 
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi BoverPresentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
 
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia JuliàEls termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
 
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
 
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta GranéCybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
 
Terminologia de les ciències de la terra: Equip de treball i portal web. Jord...
Terminologia de les ciències de la terra: Equip de treball i portal web. Jord...Terminologia de les ciències de la terra: Equip de treball i portal web. Jord...
Terminologia de les ciències de la terra: Equip de treball i portal web. Jord...
 
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra CuadradoTerms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
 
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
 
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
 
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
 
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
 
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna NinTerminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
 
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors MontesEl Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
 

Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia Julià

 • 1. COM FER MÉS SENZILL L'ÚS DE LA TERMINOLOGIA DE LA SALUT EN CATALÀ M. Antònia Julià Berruezo 24 de novembre de 2022 Hospital de Mollet
 • 2. 1. Per començar Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària? 1. Nom de fàrmac Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut a) ibuprofèn 2. Fórmula de datació de documents administratius a) en data b) amb data c) les dues anteriors d) cap de les anteriors a) ibuprofèn b) ibuprofé c) ibuprofén d) ibuprofè c) les dues anteriors Digues quina és la resposta correcta (1)
 • 3. 1. Per començar Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària? 3. Nom de la malaltia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut a) salmonel·losi 4. Nom de professional a) un genètic | una genètica b) un genetista | una genetista c) un genetiste | una genetista d) dues de les anteriors a) salmonel·losi b) salmonelosi c) salmonel·lossi d) salmonella d) dues de les anteriors Digues quina és la resposta correcta (2)
 • 4. 1. Per començar Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària? 5. Del vostre àmbit: quin és el terme en català? Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut assaig clínic aleatoritzat assaig amb cegament doble avaluació d’experts; revisió d’experts 6. De termes “mediàtics”: quin és el terme correcte en català? a) cribratge o cribatge? b) hisop o escovilló? c) viral o víric? a) randomized clinical trial b) double-blind trial c) peer review cribratge escovilló viral i víric Digues quina és la resposta correcta (3)
 • 5. 2. Els termes i la terminologia Què és un terme? Un terme és la denominació d’un concepte en un àmbit d’especialitat determinat. concepte Un concepte és la representació mental d’una classe d’objectes que es construeix per abstracció a partir de les propietats comunes dels objectes. àmbit d’especialitat Un àmbit d’especialitat és un àmbit d’activitat, de pensament o de generació de coneixement que no és propi de tota la comunitat, sinó d’un grup restringit d’usuaris. denominació Una denominació és una unitat lingüística que pren la forma de mot o de sintagma i, més excepcionalment, de sigla, símbol o fórmula. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut clau
 • 6. 2. Els termes i la terminologia Terminologia i llengua general: una frontera difícil de traçar farmacovigilància flexitarianisme Lèxic general Lèxic d’especialitat carta de crèdit adossada covid-19 PCR test d'antígens GPS deixalleria flip-flop ròving sukiyaki llanda de bulb telèfon pam baixada xocat jovent germana mòbil psicofàrmac corrent d’òfset coronavirus hiperactiu -iva raresa batxillerat fill Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 7. El TERMCAT Organisme públic, creat l’any 1985, encarregat de coordinar l’activitat terminològica en llengua catalana i la normalització dels neologismes. Generalitat de Catalunya Institut d'Estudis Catalans Consorci per a la Normalització Lingüística Integració en la política lingüística del Govern de la Generalitat de Catalunya Vinculació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, òrgan d’implantació territorial de la política lingüística Vinculació amb l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat normativa de la llengua catalana Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 3. La terminologia en llengua catalana El TERMCAT, Centre de Terminologia
 • 8. Tenim cura dels termes en tot el seu cicle vital Normalització de neologismes Elaboració de productes terminològics Assessorament terminològic Valoració de productes terminològics Difusió i implantació de la terminologia 3. La terminologia en llengua catalana El dia a dia de la feina al TERMCAT Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 9. 3. La terminologia en llengua catalana Naixement dels termes: els neologismes Derivació Composició pròpia Composició culta Sintagmació Especialització o extensió semàntica Metàfora Habilitació Escurçamenta Com es creen els termes nous? Els recursos propis de la nostra llengua són productius: Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut (postpunk, bloguer) (dinar, el dinar) (passallibres) (psicomotricitat) (malaltia minoritària) (navegar, confinar) (via verda) (sida, TA)
 • 10. Com es creen els termes nous? Davant d’un terme que ens arriba com a manlleu, sempre que és possible s’opta per una alternativa catalana, creada amb els recursos propis de la llengua. MANLLEU ALTERNATIVA CATALANA e-mail on line bluesnarfing deepfake pit stop check in mate correu electrònic en línia intrusió per Bluetooth vídeo hipertrucat aturada a boxs facturació esmaixada 3. La terminologia en llengua catalana Naixement dels termes: els neologismes Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 11. Com es creen els termes nous? Quan no és possible una alternativa catalana s’opta per l’adaptació o l’adopció. ADAPTACIÓ ADOPCIÓ casting →càsting albariño →albarinyo fanzine →fanzín buggy →bugui accident in itinere (*accident in itínere) sushi (*suixi) bypass (*baipàs, *bipàs) challenge (*xàlenj?) 3. La terminologia en llengua catalana Naixement dels termes: els neologismes Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 12. 3. La terminologia en llengua catalana Naixement dels termes: els neologismes Com es creen els termes nous? Una qüestió d'equilibri Una llengua que gaudeix de bona salut crea lèxic tant amb recursos propis com amb manlleus Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut Només amb manlleus, es deixa sense vitalitat i es desprestigia la llengua pròpia Només amb recursos propis, s’arriba a l’aïllament respecte a altres llengües de cultura
 • 13. 3. La terminologia en llengua catalana Normalització de neologismes terminològics Casos amb intervenció del Consell Supervisor p r o t e ï n a n o g u i n o s a p r o t e ï n a n o g u i n o i d e s i m i l i n o g u i n a p r o t e ï n a p a r a n o g u i n o s a p r o t e ï n a p a r a n o g u í n i c a p r o t e ï n a s i m i l a r a l a n o g u i n a p r o t e ï n a d e t i p u s n o g u i n noggin-like protein terme concepte de partida similinoguina proposta Termes puntuals Conjunts de termes Criteris Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 14. Servei de Consultes / Cercaterm Servei de Documentació Hi ha alguna obra terminològica en català sobre la xocolata? Quin és el criteri més adequat per donar nom català a espècies d’animals? Com se n’ha de dir, buguenvíl·lea o buguenvíl·lia? Què vol dir el terme bosó de Higs? 3. La terminologia en llengua catalana Normalització de neologismes terminològics Tothom pot tenir un moment de dubte Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 15. 3. La terminologia en llengua catalana Elaboració de productes terminològics Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut Fer un diccionari o una obra terminològica: una feina d’equip
 • 16. 3. La terminologia en llengua catalana Elaboració de productes terminològics Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut De les obres en paper...
 • 17. 3. La terminologia en llengua catalana Elaboració de productes terminològics Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut ... als diccionaris en lína
 • 18. 3. La terminologia en llengua catalana Elaboració de productes terminològics Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut Noves necessitats: nous formats
 • 19. 3. La terminologia en llengua catalana Difusió i implantació de la terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut Xarxes socials i portals temàtics
 • 20. 3. La terminologia en llengua catalana Difusió i implantació de la terminologia Publicació en mitjans especialitzats Revista COMB (Blog) Butlletí de Neurologia Catalana Panace@ Annals de Medicina Diari de la Sanitat Recercat Terminàlia Notícies de Llengua i Treball Via Empresa Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 21. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.1. Cercaterm (web TERMCAT). Accés obert Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 22. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.1. Cercaterm (web TERMCAT). Servei d’atenció personalitzada Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut més de 1.800 consultes personalitzades anuals
 • 23. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.2. (DL) Diccionaris en línia (web TERMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut més de 1.800 consultes personalitzades anuals
 • 24. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.2.1. Lèxic de fàrmacs (DL, web TERMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 25. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.2.2. Diccionari de recerca clínica de medicaments (DL, web TERMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 26. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.3. Portal de terminologia de les ciències de la salut (DEMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 27. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.4. Tagpacker (web TERMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 28. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.5. Canal Salut. Serveis lingüístics (web Departament de Salut) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 29. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.6. Fundació Dr. Antoni Esteve (web Fundació) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 30. 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.7. Optimot (web Llengua catalana - Gencat) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 31. Una frase de capçalera, més enllà de la llengua i la terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 32. www.termcat.cat @termcat @entretermes Fotografies originals: @entretermes; Jaume Escofet (Flikr); Evan Bench (Wikimedia); Eve (Pixabay); recursos de Canva