SlideShare a Scribd company logo
M. Antònia Julià Berruezo
Barcelona, 4 d’abril de 2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Hospital de Mollet
Terminologia i ciència: la unió fa la força
1. D’entrada
2. Els termes i la terminologia
3. El treball terminològic
4. Les propostes per avui
5. Finalment
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
1. D’entrada
Què farem avui?
©TERMCAT,CentredeTerminologia
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Un terme és la denominació d’un concepte en un àmbit d’especialitat determinat.
©TERMCAT,CentredeTerminologia
Un àmbit d’especialitat és un àmbit d’activitat, de
pensament o de generació de coneixement que no és
propi de tota la comunitat, sinó d’un grup restringit
d’usuaris.
Una denominació és una unitat lingüística que pren la
forma de mot o de sintagma i, més excepcionalment, de
sigla, símbol o fórmula.
clau
2. Els termes i la terminologia (1)
Què és un terme?
Un concepte és la representació mental d’una classe
d’objectes que es construeix per abstracció a partir de les
propietats comunes dels objectes.
concepte
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Un conjunt de termes
L’estudi dels termes
2. Els termes i la terminologia (2)
Què és la terminologia?
Imatge: PDPics / Pixabay
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Els llenguatges d’especialitat són les varietats de la llengua com a
instrument de comunicació formal i funcional entre experts d’un àmbit
d’especialitat.
Un àmbit d’especialitat és un
tema que no és propi de tota
la comunitat, sinó d’un grup
restringit d’usuaris.
anticicló
calamarsa
cúmul
mestral
embalatge
matèria orgànica
reciclar
abocador
còrner
penal
davanter
travesser
blog
mem
mur
seguir
2. Els termes i la terminologia (3)
El marc de la terminologia: els llenguatges d’especialitat
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
autisme
llapis de memòria
GPS
deixalleria
Lèxic especialitzat Lèxic general
adreça de multidestinació
carta de crèdit adossada
infecció nosocomial
flip-flop sukiyaki
llanda de bulb
ròving psicofàrmac
corrent d’òfset
telèfon pam
rossejat -ada
baixada
jovent mòbil
raresa
batxillerat
fill ensopir
xoc
2. Els termes i la terminologia (4)
Terminologia i llengua general: una frontera difícil de traçar
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
©TERMCAT,CentredeTerminologia
El sorgiment de noves realitats comporta la creació de nous termes
El català: llengua creadora o llengua receptora?
Imatge: Jacob Bøtter – Brainstorm / Flickr
2. Els termes i la terminologia (5)
Per què es creen els termes?
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
1. Amb els recursos propis
©TERMCAT,CentredeTerminologia
2. Els termes i la terminologia (6)
Com es creen els termes? (1)
Bloc del Cicle Superior/ Escola Tanit
Imatge: Jaume Escofet – Castellers in London / Flickr
• Derivació (postpunk, bloguer)
• Composició pròpia (passallibres)
• Composició culta (psicomotricitat)
• Sintagmació (surf de neu)
• Especialització o extensió semàntica (navegar)
• Metàfora (via verda)
• Habilitació (dinar, el dinar)
• Conversió (adjunt, adjuntar)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
• Adaptació
marquèting
bràquet
pírcing
disquet
telèfon intel·ligent
• Adopció
web
relax
surf
bypass
faraday
2. Amb la incorporació de manlleus
©TERMCAT,CentredeTerminologia
2. Els termes i la terminologia (7)
Com es creen els termes? (2)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Una qüestió d’equilibri
©TERMCAT,CentredeTerminologia
Imatge: Karelze / Pixabay
Només amb recursos
propis, s’arriba
a l’aïllament respecte
a altres llengües
de cultura
Només amb manlleus,
es deixa sense vitalitat
i es desprestigia
la gramàtica pròpia
Una llengua receptora que gaudeix de bona salut crea lèxic
tant amb recursos propis com amb manlleus
2. Els termes i la terminologia (8)
Com es creen els termes? (3)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
El Centre de Terminologia TERMCAT
3. El treball terminològic (1)
Què fem els terminòlegs?
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
 950.000 denominacions
 345.000 fitxes
 motor de cerca multilingüe
 classificació temàtica
 actualització permanent
 servei d’atenció personalitzada
Com es diu en
català…?
És correcte el
terme…?
Servei de
Consultes
Assessorament terminològic
©TERMCAT,CentredeTerminologia
3. El treball terminològic (2)
Què fem els terminòlegs? (1)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
noggin-like protein
similinoguina
Normalització de neologismes terminològics (1)
©TERMCAT,CentredeTerminologia
3. El treball terminològic (3)
Què fem els terminòlegs? (2)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Normalització de neologismes terminològics (2)
©TERMCAT,CentredeTerminologia
Davant d’un manlleu sempre que és possible s’opta per una alternativa catalana.
3. El treball terminològic (4)
Què fem els terminòlegs? (3)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Elaboració de productes terminològics: diccionaris en línia
©TERMCAT,CentredeTerminologia
3. El treball terminològic (5)
Què fem els terminòlegs? (4)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Elaboració de productes terminològics: cartells, tríptics, fulletons.
©TERMCAT,CentredeTerminologia
3. El treball terminològic (6)
Què fem els terminòlegs? (5)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Elaboració de productes terminològics: infografies, interactius i vídeos
©TERMCAT,CentredeTerminologia
3. El treball terminològic (7)
Què fem els terminòlegs? (6)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
©TERMCAT,CentredeTerminologia
Difusió de la terminologia a la xarxa
3. El treball terminològic (8)
Què fem els terminòlegs? (7)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
4. Les propostes per avui (1)
Una llista dels nostres termes
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
©TERMCAT,CentredeTerminologia
 Coneixeu algun manlleu adoptat pel català?
 Coneixeu algun manlleu adaptat al català?
 És correcta la denominació ibuprofè?
 Podem dir clàusules sòl?
 En català diem geiser?
 Tenim alternativa catalana al manlleu data scientist?
 Sabeu què és una sèrie derivada en l’àmbit dels audiovisuals?
Esteu preparats per fer-ho?
4. Les propostes per avui (2)
Sabeu respondre el qüestionari? (1
I per argumentar-ho tot,
també?
https://media.giphy.com/media/3o6UBil4zn1Tt03PI4/giphy.gif
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
©TERMCAT,CentredeTerminologia
 Coneixeu algun manlleu adoptat pel català?
Som-hi!
 Coneixeu algun manlleu adaptat al català?
 És correcta la denominació ibuprofè? No, és ibuprofèn
 Podem dir clàusules sòl? No, hem de dir clàusula terra
 En català diem geiser? No, és un manlleu adaptat, que s’escriu guèiser
 Tenim alternativa catalana al manlleu data scientist? Sí, científic/científica de dades
 Sabeu què és una sèrie derivada en l’àmbit dels audiovisuals? Una sèrie de televisió
que té origen en una d’anterior, de la qual aprofita la popularitat d’un personatge
per a fer-lo protagonista del nou relat.
4. Les propostes per avui (3)
Sabeu respondre el qüestionari? (2)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
©TERMCAT,CentredeTerminologia
 Coneixeu algun manlleu adoptat pel català?
Sereu poderosos i no tindreu cap rival al món!
 Coneixeu algun manlleu adaptat al català?
 És correcta la denominació ibuprofè? No, és ibuprofèn
 Podem dir clàusules sòl? No, hem de dir clàusula terra
 En català diem geiser? No, és un manlleu adaptat, que s’escriu guèiser
 Tenim alternativa catalana al manlleu data scientist? Sí, científic/científica de dades
 Sabeu què és una sèrie derivada en l’àmbit dels audiovisuals? Una sèrie de televisió
que té origen en una d’anterior, de la qual aprofita la popularitat d’un personatge
per a fer-lo protagonista del nou relat.
4. Les propostes per avui (3)
Sabeu respondre el qüestionari? (3)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Imatge: https://www.engadget.com/2017/06/17/dragonball-fighterz-looks-dangerously-close-to-the-anime/
4. Les propostes per avui (4)
Posem-hi denominació?
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
4. Les propostes per avui (5)
Creem un terme? I com el divulguem?
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Avaluació de les propostes de neologismes
• S’han fet propostes originals i treballades.
• S’han aplicat els recursos de formació de mots, tant els propis de la llengua catalana
com els de la integració de manlleus.
• S’ha valorat la dificultat d’imaginar (i dissenyar en ocasions) conceptes nous.
• S’han exposat suggeriments de millora d’acord amb la metodologia del treball
terminològic.
Les propostes guanyadores
• ficciogenética: Ciència que estudia les formes de vida fictícies.
(Alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Gallecs)
• APSV: Algoritme per salvar vides.
(Alumnes de l'especialitat APSD de l'Institut Gallecs)
©TERMCAT,CentredeTerminologia
La primera pedra
5. Finalment (1)
D’on venim
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
El català: una llengua moderna i de cultura
©TERMCAT,CentredeTerminologia
5. Finalment (2)
Cap on anem (1)
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
La terminologia del futur: persones i coneixement en xarxa
Treball col·laboratiu + intel·ligència col·lectiva
5. Finalment (3)
Cap on anem (2)
©TERMCAT,CentredeTerminologia
Imatge: Janson Hews – Personal Learning Environment / Flickr
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Entorns personals d’aprenentatge més amplis i interconnectats
©TERMCAT,CentredeTerminologia
#SalutMollet2018
Terminologia i ciència: la unió fa la força
Agraïments
Més informació
http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/1095/
http://www.cpnl.cat/noticies/view.php?ID=20606
Alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Mollet
Alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Sant Gervasi
Alumnat de l’Institut Gallecs
Alumnat del cicles APSD de l’Institut Gallecs
Ajuntament de Mollet
Hospital de Mollet – Fundació Sanitària Mollet
Servei de Local de Català de Mollet - CNL del Vallès Oriental
www.termcat.cat | @termcat
majulia@termcat.cat | @entretermes

More Related Content

Similar to Terminologia i ciència: la unió fa la força. M. Antònia Julià

Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
TERMCAT
 
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier FargasEls recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
TERMCAT
 
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
TERMCAT
 
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
TERMCAT
 
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors MontesEl TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
TERMCAT
 
Una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de le...
Una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de le...Una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de le...
Una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de le...
TERMCAT
 
Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10
PRC4
 
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia JuliàTerminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
TERMCAT
 
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el contextCompetències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Nuria Alart
 
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors MontesLa terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
TERMCAT
 
Emotiva't 2 - 2009
Emotiva't 2 - 2009Emotiva't 2 - 2009
Emotiva't 2 - 2009
Ignasi del Río
 
Seminari de coordinació 6-PILE (Sostenibilitat - Transferència)
Seminari de coordinació 6-PILE (Sostenibilitat - Transferència)Seminari de coordinació 6-PILE (Sostenibilitat - Transferència)
Seminari de coordinació 6-PILE (Sostenibilitat - Transferència)
Neus Lorenzo
 
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia JuliàDEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
TERMCAT
 
Guia de serveis terminològics del TERMCAT
Guia de serveis terminològics del TERMCATGuia de serveis terminològics del TERMCAT
Guia de serveis terminològics del TERMCAT
TERMCAT
 
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors MontesEl Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
TERMCAT
 
Activitat4_tema3
Activitat4_tema3Activitat4_tema3
Activitat4_tema3
actividadestransversales
 
Treball recerca propostes departs inici 2013 2015
Treball recerca propostes departs inici 2013 2015Treball recerca propostes departs inici 2013 2015
Treball recerca propostes departs inici 2013 2015
Pablo2407
 

Similar to Terminologia i ciència: la unió fa la força. M. Antònia Julià (20)

Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
 
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier FargasEls recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
 
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
 
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
 
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors MontesEl TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
 
Una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de le...
Una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de le...Una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de le...
Una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de le...
 
Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10
 
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia JuliàTerminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
Terminologia en temps de pandèmia. Un escenari insòlit. M. Antònia Julià
 
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el contextCompetències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context
 
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors MontesLa terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
 
Emotiva't 2 - 2009
Emotiva't 2 - 2009Emotiva't 2 - 2009
Emotiva't 2 - 2009
 
Sessio 6 Seminari PILE Girona
Sessio 6 Seminari PILE GironaSessio 6 Seminari PILE Girona
Sessio 6 Seminari PILE Girona
 
Seminari de coordinació 6-PILE (Sostenibilitat - Transferència)
Seminari de coordinació 6-PILE (Sostenibilitat - Transferència)Seminari de coordinació 6-PILE (Sostenibilitat - Transferència)
Seminari de coordinació 6-PILE (Sostenibilitat - Transferència)
 
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia JuliàDEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
 
Guia de serveis terminològics del TERMCAT
Guia de serveis terminològics del TERMCATGuia de serveis terminològics del TERMCAT
Guia de serveis terminològics del TERMCAT
 
Sessió Insi
Sessió InsiSessió Insi
Sessió Insi
 
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors MontesEl Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
 
Sessió Tcol
Sessió TcolSessió Tcol
Sessió Tcol
 
Activitat4_tema3
Activitat4_tema3Activitat4_tema3
Activitat4_tema3
 
Treball recerca propostes departs inici 2013 2015
Treball recerca propostes departs inici 2013 2015Treball recerca propostes departs inici 2013 2015
Treball recerca propostes departs inici 2013 2015
 

More from TERMCAT

Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta GranéLes plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
TERMCAT
 
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra CuadradoThe terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
TERMCAT
 
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen StaianoInvestigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
TERMCAT
 
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth CasademontDiccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
TERMCAT
 
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
TERMCAT
 
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier FargasTermes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
TERMCAT
 
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
TERMCAT
 
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT
 
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta SabaterEduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
TERMCAT
 
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi BoverPresentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
TERMCAT
 
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia JuliàEls termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
TERMCAT
 
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
TERMCAT
 
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta GranéCybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
TERMCAT
 
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra CuadradoTerms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
TERMCAT
 
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
TERMCAT
 
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
TERMCAT
 
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
TERMCAT
 
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
TERMCAT
 
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna NinTerminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
TERMCAT
 
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
TERMCAT
 

More from TERMCAT (20)

Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta GranéLes plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
 
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra CuadradoThe terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
 
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen StaianoInvestigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
 
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth CasademontDiccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
 
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
 
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier FargasTermes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
 
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
 
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
 
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta SabaterEduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
 
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi BoverPresentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
 
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia JuliàEls termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
 
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
 
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta GranéCybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
 
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra CuadradoTerms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
 
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
 
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
 
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
 
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
 
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna NinTerminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
 
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
 

Terminologia i ciència: la unió fa la força. M. Antònia Julià

 • 1. M. Antònia Julià Berruezo Barcelona, 4 d’abril de 2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força Hospital de Mollet
 • 2. Terminologia i ciència: la unió fa la força 1. D’entrada 2. Els termes i la terminologia 3. El treball terminològic 4. Les propostes per avui 5. Finalment #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 3. 1. D’entrada Què farem avui? ©TERMCAT,CentredeTerminologia #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 4. Un terme és la denominació d’un concepte en un àmbit d’especialitat determinat. ©TERMCAT,CentredeTerminologia Un àmbit d’especialitat és un àmbit d’activitat, de pensament o de generació de coneixement que no és propi de tota la comunitat, sinó d’un grup restringit d’usuaris. Una denominació és una unitat lingüística que pren la forma de mot o de sintagma i, més excepcionalment, de sigla, símbol o fórmula. clau 2. Els termes i la terminologia (1) Què és un terme? Un concepte és la representació mental d’una classe d’objectes que es construeix per abstracció a partir de les propietats comunes dels objectes. concepte #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 5. Un conjunt de termes L’estudi dels termes 2. Els termes i la terminologia (2) Què és la terminologia? Imatge: PDPics / Pixabay #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 6. Els llenguatges d’especialitat són les varietats de la llengua com a instrument de comunicació formal i funcional entre experts d’un àmbit d’especialitat. Un àmbit d’especialitat és un tema que no és propi de tota la comunitat, sinó d’un grup restringit d’usuaris. anticicló calamarsa cúmul mestral embalatge matèria orgànica reciclar abocador còrner penal davanter travesser blog mem mur seguir 2. Els termes i la terminologia (3) El marc de la terminologia: els llenguatges d’especialitat #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 7. autisme llapis de memòria GPS deixalleria Lèxic especialitzat Lèxic general adreça de multidestinació carta de crèdit adossada infecció nosocomial flip-flop sukiyaki llanda de bulb ròving psicofàrmac corrent d’òfset telèfon pam rossejat -ada baixada jovent mòbil raresa batxillerat fill ensopir xoc 2. Els termes i la terminologia (4) Terminologia i llengua general: una frontera difícil de traçar #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 8. ©TERMCAT,CentredeTerminologia El sorgiment de noves realitats comporta la creació de nous termes El català: llengua creadora o llengua receptora? Imatge: Jacob Bøtter – Brainstorm / Flickr 2. Els termes i la terminologia (5) Per què es creen els termes? #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 9. 1. Amb els recursos propis ©TERMCAT,CentredeTerminologia 2. Els termes i la terminologia (6) Com es creen els termes? (1) Bloc del Cicle Superior/ Escola Tanit Imatge: Jaume Escofet – Castellers in London / Flickr • Derivació (postpunk, bloguer) • Composició pròpia (passallibres) • Composició culta (psicomotricitat) • Sintagmació (surf de neu) • Especialització o extensió semàntica (navegar) • Metàfora (via verda) • Habilitació (dinar, el dinar) • Conversió (adjunt, adjuntar) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 10. • Adaptació marquèting bràquet pírcing disquet telèfon intel·ligent • Adopció web relax surf bypass faraday 2. Amb la incorporació de manlleus ©TERMCAT,CentredeTerminologia 2. Els termes i la terminologia (7) Com es creen els termes? (2) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 11. Una qüestió d’equilibri ©TERMCAT,CentredeTerminologia Imatge: Karelze / Pixabay Només amb recursos propis, s’arriba a l’aïllament respecte a altres llengües de cultura Només amb manlleus, es deixa sense vitalitat i es desprestigia la gramàtica pròpia Una llengua receptora que gaudeix de bona salut crea lèxic tant amb recursos propis com amb manlleus 2. Els termes i la terminologia (8) Com es creen els termes? (3) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 12. El Centre de Terminologia TERMCAT 3. El treball terminològic (1) Què fem els terminòlegs? #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 13.  950.000 denominacions  345.000 fitxes  motor de cerca multilingüe  classificació temàtica  actualització permanent  servei d’atenció personalitzada Com es diu en català…? És correcte el terme…? Servei de Consultes Assessorament terminològic ©TERMCAT,CentredeTerminologia 3. El treball terminològic (2) Què fem els terminòlegs? (1) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 14. noggin-like protein similinoguina Normalització de neologismes terminològics (1) ©TERMCAT,CentredeTerminologia 3. El treball terminològic (3) Què fem els terminòlegs? (2) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 15. Normalització de neologismes terminològics (2) ©TERMCAT,CentredeTerminologia Davant d’un manlleu sempre que és possible s’opta per una alternativa catalana. 3. El treball terminològic (4) Què fem els terminòlegs? (3) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 16. Elaboració de productes terminològics: diccionaris en línia ©TERMCAT,CentredeTerminologia 3. El treball terminològic (5) Què fem els terminòlegs? (4) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 17. Elaboració de productes terminològics: cartells, tríptics, fulletons. ©TERMCAT,CentredeTerminologia 3. El treball terminològic (6) Què fem els terminòlegs? (5) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 18. Elaboració de productes terminològics: infografies, interactius i vídeos ©TERMCAT,CentredeTerminologia 3. El treball terminològic (7) Què fem els terminòlegs? (6) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 19. ©TERMCAT,CentredeTerminologia Difusió de la terminologia a la xarxa 3. El treball terminològic (8) Què fem els terminòlegs? (7) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 20. 4. Les propostes per avui (1) Una llista dels nostres termes #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 21. ©TERMCAT,CentredeTerminologia  Coneixeu algun manlleu adoptat pel català?  Coneixeu algun manlleu adaptat al català?  És correcta la denominació ibuprofè?  Podem dir clàusules sòl?  En català diem geiser?  Tenim alternativa catalana al manlleu data scientist?  Sabeu què és una sèrie derivada en l’àmbit dels audiovisuals? Esteu preparats per fer-ho? 4. Les propostes per avui (2) Sabeu respondre el qüestionari? (1 I per argumentar-ho tot, també? https://media.giphy.com/media/3o6UBil4zn1Tt03PI4/giphy.gif #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 22. ©TERMCAT,CentredeTerminologia  Coneixeu algun manlleu adoptat pel català? Som-hi!  Coneixeu algun manlleu adaptat al català?  És correcta la denominació ibuprofè? No, és ibuprofèn  Podem dir clàusules sòl? No, hem de dir clàusula terra  En català diem geiser? No, és un manlleu adaptat, que s’escriu guèiser  Tenim alternativa catalana al manlleu data scientist? Sí, científic/científica de dades  Sabeu què és una sèrie derivada en l’àmbit dels audiovisuals? Una sèrie de televisió que té origen en una d’anterior, de la qual aprofita la popularitat d’un personatge per a fer-lo protagonista del nou relat. 4. Les propostes per avui (3) Sabeu respondre el qüestionari? (2) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 23. ©TERMCAT,CentredeTerminologia  Coneixeu algun manlleu adoptat pel català? Sereu poderosos i no tindreu cap rival al món!  Coneixeu algun manlleu adaptat al català?  És correcta la denominació ibuprofè? No, és ibuprofèn  Podem dir clàusules sòl? No, hem de dir clàusula terra  En català diem geiser? No, és un manlleu adaptat, que s’escriu guèiser  Tenim alternativa catalana al manlleu data scientist? Sí, científic/científica de dades  Sabeu què és una sèrie derivada en l’àmbit dels audiovisuals? Una sèrie de televisió que té origen en una d’anterior, de la qual aprofita la popularitat d’un personatge per a fer-lo protagonista del nou relat. 4. Les propostes per avui (3) Sabeu respondre el qüestionari? (3) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força Imatge: https://www.engadget.com/2017/06/17/dragonball-fighterz-looks-dangerously-close-to-the-anime/
 • 24. 4. Les propostes per avui (4) Posem-hi denominació? #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força
 • 25. 4. Les propostes per avui (5) Creem un terme? I com el divulguem? #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força Avaluació de les propostes de neologismes • S’han fet propostes originals i treballades. • S’han aplicat els recursos de formació de mots, tant els propis de la llengua catalana com els de la integració de manlleus. • S’ha valorat la dificultat d’imaginar (i dissenyar en ocasions) conceptes nous. • S’han exposat suggeriments de millora d’acord amb la metodologia del treball terminològic. Les propostes guanyadores • ficciogenética: Ciència que estudia les formes de vida fictícies. (Alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Gallecs) • APSV: Algoritme per salvar vides. (Alumnes de l'especialitat APSD de l'Institut Gallecs)
 • 26. ©TERMCAT,CentredeTerminologia La primera pedra 5. Finalment (1) D’on venim #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força El català: una llengua moderna i de cultura
 • 27. ©TERMCAT,CentredeTerminologia 5. Finalment (2) Cap on anem (1) #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força La terminologia del futur: persones i coneixement en xarxa Treball col·laboratiu + intel·ligència col·lectiva
 • 28. 5. Finalment (3) Cap on anem (2) ©TERMCAT,CentredeTerminologia Imatge: Janson Hews – Personal Learning Environment / Flickr #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força Entorns personals d’aprenentatge més amplis i interconnectats
 • 29. ©TERMCAT,CentredeTerminologia #SalutMollet2018 Terminologia i ciència: la unió fa la força Agraïments Més informació http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/1095/ http://www.cpnl.cat/noticies/view.php?ID=20606 Alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Mollet Alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Sant Gervasi Alumnat de l’Institut Gallecs Alumnat del cicles APSD de l’Institut Gallecs Ajuntament de Mollet Hospital de Mollet – Fundació Sanitària Mollet Servei de Local de Català de Mollet - CNL del Vallès Oriental