SlideShare a Scribd company logo
M. Antònia Julià Berruezo
20 d’abril de 2021
Recursos terminològics i lingüístics
en l’àmbit de les ciències de la salut
Servei de Farmacologia Clínica
Hospital de la Vall d’Hebron
El contingut d’aquest document està sotmès a una llicència Creative
Commons d’ús obert, amb reconeixement d’autoria i sense obra derivada
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca
© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016
www.termcat.cat
1. Per començar
2. El termes i la terminologia
3. La terminologia en llengua catalana
4. Recursos terminològics i lingüístics.
Ciències de la salut i de la vida
5. Per acabar
Recursos terminològics i lingüístics en l’àmbit
de les ciències de la salut
Imatge: @entretermes
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
Sessió de formació. Servei de farmacologia. Hospital Vall d’Hebron
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Digues quina és la resposta correcta (1)
1. Per començar
Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària?
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
1. Nom de fàrmac
a) ibuprofèn
b) ibuprofé
c) ibuprofén
d) ibuprofè
a) ibuprofèn
c) les dues anteriors
2. Fórmula de datació de documents administratius
a) en data
b) amb data
c) les dues anteriors
d) cap de les anteriors
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Digues quina és la resposta correcta (2)
1. Per començar
Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària?
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
3. Nom de malaltia
a) salmonel·losi
b) salmonelosi
c) salmonel·lossi
d) salmonella
a) salmonel·losi
d) dues de les anteriors
4. Nom de professional
a) un genètic | una genètica
b) un genetista | una genetista
c) un genetiste | una genetista
d) dues de les anteriors
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
5. Del vostre àmbit: quin és el terme en català?
a) randomized clinical trial
b) double-blind trial
c) peer review
cribratge
escovilló
viral i víric
6. De termes “mediàtics”: quin és el terme correcte en català?
a) cribratge o cribatge?
b) hisop o escovilló?
c) viral o víric?
Digues quina és la resposta correcta (3)
1. Per començar
Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària?
assaig clínic aleatoritzat
assaig amb cegament doble
avaluació d’experts; revisió d’experts
www.termcat.cat
Un terme és la denominació d’un concepte en un àmbit d’especialitat determinat.
clau
2. Els termes i la terminologia
Què és un terme?
Una denominació és una unitat lingüística que pren la
forma de mot o de sintagma i, més excepcionalment, de
sigla, símbol o fórmula.
Un concepte és la representació mental d’una classe
d’objectes que es construeix per abstracció a partir de les
propietats comunes dels objectes.
Un àmbit d’especialitat és un àmbit d’activitat, de
pensament o de generació de coneixement que no és
propi de tota la comunitat, sinó d’un grup restringit
d’usuaris.
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
www.termcat.cat
hiperactiu -iva
llapis de memòria
GPS
deixalleria
Lèxic especialitzat Lèxic general
flexitarianisme
carta de crèdit adossada
farmacovigilància
flip-flop sukiyaki
llanda de bulb
ròving psicofàrmac
corrent d’òfset
telèfon pam
germana
baixada
jovent mòbil
raresa
batxillerat
fill ensopir
xocat
2. Els termes i la terminologia
Terminologia i llengua general: una frontera difícil de traçar
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
coronavirus
COVID-19
PCR
test d’antígens
www.termcat.cat
Organisme públic, creat l’any 1985,
encarregat de coordinar l’activitat
terminològica en llengua catalana i la
normalització dels neologismes.
Integració en la política lingüística del Govern de la Generalitat de Catalunya
Vinculació amb l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat normativa de la llengua
catalana
Vinculació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, òrgan d’implantació
territorial de la política lingüística
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
3. La terminologia en llengua catalana
El TERMCAT, Centre de Terminologia
www.termcat.cat
Tenim cura dels termes en tot el seu cicle vital
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
Elaboració de productes terminològics
Valoració de productes terminològics
Difusió i implantació de la terminologia
Assessorament terminològic
Normalització de neologismes
3. La terminologia en llengua catalana
El dia a dia de la feina al TERMCAT
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Bloc del Cicle Superior/ Escola Tanit
Imatge: Jaume Escofet – Castellers in London - Flickr
• Derivació (postpunk, bloguer)
• Composició pròpia (passallibres)
• Composició culta (psicomotricitat)
• Sintagmació (malaltia minoritària)
• Especialització o extensió semàntica (navegar, confinar)
• Metàfora (via verda)
• Habilitació (dinar, el dinar)
• Escurçament (sida, TA)
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
Els recursos propis de la nostra llengua són productius:
3. La terminologia en llengua catalana
Naixement dels termes: els neologismes
Com es creen els termes nous?
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
a) Davant d’un terme que ens arriba com a manlleu, sempre que és possible s’opta
per una alternativa catalana, creada amb els recursos propis de la llengua.
e-mail correu electrònic
on line en línia
gamification ludificació
pantallazo captura de pantalla
webinar seminari web
to mute silenciar
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
3. La terminologia en llengua catalana
Naixement dels termes: els neologismes
Com es creen els termes nous?
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
adaptació
casting → càsting
albariño → albarinyo
fanzine → fanzín
buggy → bugui
adopció
accident in itinere (*accident in itínere)
sushi (*suixi)
bypass (*baipàs, *bipàs)
challenge (*xàlenj?)
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
b) Quan no és possible una alternativa catalana s’opta per l’adaptació o l’adopció
3. La terminologia en llengua catalana
Naixement dels termes: els neologismes
Com es creen els termes nous?
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Només amb recursos
propis, s’arriba
a l’aïllament respecte
a altres llengües
de cultura
Només amb manlleus,
es deixa sense vitalitat
i es desprestigia
la llengua pròpia
Una llengua que gaudeix de bona salut crea lèxic tant amb
recursos propis com amb manlleus
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
Imatge: Karelze / Pixabay
Una qüestió d’equilibri
3. La terminologia en llengua catalana
Naixement dels termes: els neologismes
Com es creen els termes nous?
www.termcat.cat
noggin-like protein
similinoguina
Casos amb intervenció del Consell Supervisor
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
3. La terminologia en llengua catalana
Normalització de neologismes terminològics
proteïna noguinosa
proteïna noguinoide
similinoguina
proteïna paranoguinosa
proteïna paranoguínica
proteïna similar a la noguina
proteïna de tipus noguin
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
Tothom pot tenir un moment de dubte
Servei de Documentació
Servei de Consultes
·Cercaterm·
Hi ha alguna obra
terminològica en
català sobre la
xocolata?
Quin és el criteri més
adequat per donar
nom català a
espècies d’animals?
buguenvíl·lea
Com se n’ha de
dir, buguenvíl·lea
o buguenvíl·lia?
Què vol dir el terme
bosó de Higs?
És correcte el
terme aturada a
boxes en català ?
Com es diu en
català finisher?
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
3. La terminologia en llengua catalana
Assessorament terminològic
www.termcat.cat
Fer un diccionari o una obra terminològica: una feina d’equip
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
3. La terminologia en llengua catalana
Elaboració de productes terminològics
www.termcat.cat
De les obres en paper...
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
3. La terminologia en llengua catalana
Elaboració de productes terminològics
www.termcat.cat
... als diccionaris en línia
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
3. La terminologia en llengua catalana
Elaboració de productes terminològics
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Noves necessitats: nous formats
3. La terminologia en llengua catalana
Elaboració de productes terminològics
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Xarxes socials i portals temàtics
3. La terminologia en llengua catalana
Difusió i implantació de la terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
Publicació en mitjans especialitzats
• Revista COMB (Blog)
• Butlletí de Neurologia Catalana
• Panace@
• Annals de Medicina
• Diari de la Sanitat
• Recercat
• Terminàlia
• Notícies de Llengua i Treball
• Via Empresa
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
3. La terminologia en llengua catalana
Difusió i implantació de la terminologia
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.1. Cercaterm (web TERMCAT). Accés obert
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
més de 1.800
consultes
personalitzades anuals
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.1. Cercaterm (web TERMCAT). Servei d’atenció personalitzada
www.termcat.cat
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
4.2. (DL) Diccionaris en línia (web TERMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
4.2.1. Lèxic de fàrmacs (DL, web TERMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
4.2.2. Diccionari de recerca clínica de medicaments (DL, web TERMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
4.3. Portal de terminologia de ciències de la salut (DEMCAT)
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.4. Tagpacker (web TERMCAT)
www.termcat.cat
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
4.5. Canal Salut. Serveis lingüístics (web Departament de Salut)
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4.6. Fundació Dr. Antoni Esteve (web Fundació)
www.termcat.cat
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
4. Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut i de la vida
4.7. Optimot (web Llengua catalana - Gencat)
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
5. Per acabar
Una frase de capçalera, més enllà de la llengua i la terminologia
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
©
TERMCAT,
Centre
de
Terminologia
5. Per acabar
I, al centre de tot, sempre, les persones
Moltes gràcies!
Recursos terminològics i lingüístics
Ciències de la salut
www.termcat.cat
@termcat
@entretermes

More Related Content

Similar to Recursos terminològics i lingüístics en l'àmbit de les ciències de la salut. M. Antònia Julià

Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
TERMCAT
 
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
TERMCAT
 
Què en sabeu, dels termes de la ciència?
Què en sabeu, dels termes de la ciència?Què en sabeu, dels termes de la ciència?
Què en sabeu, dels termes de la ciència?
TERMCAT
 
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier FargasEls recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
TERMCAT
 
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors MontesLa terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
TERMCAT
 
Guia de serveis terminològics del TERMCAT
Guia de serveis terminològics del TERMCATGuia de serveis terminològics del TERMCAT
Guia de serveis terminològics del TERMCAT
TERMCAT
 
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors MontesEl TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
TERMCAT
 
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors MontesEl Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
TERMCAT
 
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
TERMCAT
 
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth CasademontDiccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
TERMCAT
 
Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10
PRC4
 
Presentació de recursos lingüístics per a l'hostaleria i el comerç
Presentació de recursos lingüístics per a l'hostaleria i el comerç Presentació de recursos lingüístics per a l'hostaleria i el comerç
Presentació de recursos lingüístics per a l'hostaleria i el comerç
Centre de Normalització Lingüística de Girona
 
Cuidatge vr.2 [Guia d'ús]
Cuidatge vr.2 [Guia d'ús]Cuidatge vr.2 [Guia d'ús]
Cuidatge vr.2 [Guia d'ús]
BibliotecaHUVH
 
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia JuliàDEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
TERMCAT
 
Opuscle ser multiling
Opuscle ser multilingOpuscle ser multiling
Opuscle ser multiling
Arnau Cerdà
 
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
pauroro
 
Termòmetre Lingüístic: Un eina de recerca per la pràctica docent
Termòmetre Lingüístic: Un eina de recerca per la pràctica docent Termòmetre Lingüístic: Un eina de recerca per la pràctica docent
Termòmetre Lingüístic: Un eina de recerca per la pràctica docent
Neus Lorenzo
 
Les tortugues Testudo hermanni hermanni. Estratègies per afavorir-ne la super...
Les tortugues Testudo hermanni hermanni. Estratègies per afavorir-ne la super...Les tortugues Testudo hermanni hermanni. Estratègies per afavorir-ne la super...
Les tortugues Testudo hermanni hermanni. Estratègies per afavorir-ne la super...
martigraells
 
La terminologia meteorològica. Marta Sabater
La terminologia meteorològica. Marta SabaterLa terminologia meteorològica. Marta Sabater
La terminologia meteorològica. Marta Sabater
TERMCAT
 

Similar to Recursos terminològics i lingüístics en l'àmbit de les ciències de la salut. M. Antònia Julià (20)

Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en català. M. Antònia...
 
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
Com fer més senzill l'ús de la terminologia de la salut en llengua catalana. ...
 
Què en sabeu, dels termes de la ciència?
Què en sabeu, dels termes de la ciència?Què en sabeu, dels termes de la ciència?
Què en sabeu, dels termes de la ciència?
 
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier FargasEls recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
Els recursos terminològics: línies d'actuació. F. Xavier Fargas
 
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors MontesLa terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
La terminologia i el tractament dels manlleus en català. Dolors Montes
 
Guia de serveis terminològics del TERMCAT
Guia de serveis terminològics del TERMCATGuia de serveis terminològics del TERMCAT
Guia de serveis terminològics del TERMCAT
 
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors MontesEl TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
El TERMCAT i la normalització terminològica. Dolors Montes
 
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors MontesEl Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
El Centre de Terminologia TERMCAT. Dolors Montes
 
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
L’especialització temàtica del treball terminològic, una via per a guanyar ef...
 
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth CasademontDiccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
Diccionari de seguretat alimentària. Elisabeth Casademont
 
Sessió Tcol
Sessió TcolSessió Tcol
Sessió Tcol
 
Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10
 
Presentació de recursos lingüístics per a l'hostaleria i el comerç
Presentació de recursos lingüístics per a l'hostaleria i el comerç Presentació de recursos lingüístics per a l'hostaleria i el comerç
Presentació de recursos lingüístics per a l'hostaleria i el comerç
 
Cuidatge vr.2 [Guia d'ús]
Cuidatge vr.2 [Guia d'ús]Cuidatge vr.2 [Guia d'ús]
Cuidatge vr.2 [Guia d'ús]
 
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia JuliàDEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
DEMCAT: Un nou diccionari mèdic en català. M. Antònia Julià
 
Opuscle ser multiling
Opuscle ser multilingOpuscle ser multiling
Opuscle ser multiling
 
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
Unitat didàctica "El llenguatge natural humà"
 
Termòmetre Lingüístic: Un eina de recerca per la pràctica docent
Termòmetre Lingüístic: Un eina de recerca per la pràctica docent Termòmetre Lingüístic: Un eina de recerca per la pràctica docent
Termòmetre Lingüístic: Un eina de recerca per la pràctica docent
 
Les tortugues Testudo hermanni hermanni. Estratègies per afavorir-ne la super...
Les tortugues Testudo hermanni hermanni. Estratègies per afavorir-ne la super...Les tortugues Testudo hermanni hermanni. Estratègies per afavorir-ne la super...
Les tortugues Testudo hermanni hermanni. Estratègies per afavorir-ne la super...
 
La terminologia meteorològica. Marta Sabater
La terminologia meteorològica. Marta SabaterLa terminologia meteorològica. Marta Sabater
La terminologia meteorològica. Marta Sabater
 

More from TERMCAT

Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta GranéLes plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
TERMCAT
 
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra CuadradoThe terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
TERMCAT
 
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen StaianoInvestigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
TERMCAT
 
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
TERMCAT
 
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier FargasTermes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
TERMCAT
 
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
TERMCAT
 
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT
 
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta SabaterEduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
TERMCAT
 
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi BoverPresentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
TERMCAT
 
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia JuliàEls termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
TERMCAT
 
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
TERMCAT
 
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta GranéCybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
TERMCAT
 
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra CuadradoTerms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
TERMCAT
 
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
TERMCAT
 
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
TERMCAT
 
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
TERMCAT
 
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
TERMCAT
 
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna NinTerminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
TERMCAT
 
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
TERMCAT
 
Cocreating terminology with users in the digital age. Sandra Cuadrado
Cocreating terminology with users in the digital age. Sandra CuadradoCocreating terminology with users in the digital age. Sandra Cuadrado
Cocreating terminology with users in the digital age. Sandra Cuadrado
TERMCAT
 

More from TERMCAT (20)

Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta GranéLes plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
Les plataformes de streaming: Une terminologie interdisciplinaire. Marta Grané
 
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra CuadradoThe terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
The terminology of current affairs. Marta Grané, Marta Sabater, Sandra Cuadrado
 
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen StaianoInvestigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
Investigating domain loss. Marta Grané, Carmen Staiano
 
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
La Terminologia de l’educació per a la salut: un consens necessari per als r...
 
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier FargasTermes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
Termes a bon terme: Comunicació i terminologia. Xavier Fargas
 
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
La incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. Xavier ...
 
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology: Terms, resources and new challen...
 
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta SabaterEduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
Eduard Fontserè i l'Assaig d'un vocabulari meteorològic català. Marta Sabater
 
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi BoverPresentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
Presentació del Diccionari de dansa clàssica. Marta Sabater i Jordi Bover
 
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia JuliàEls termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
Els termes de la COVID-19, més de prop. M. Antònia Julià
 
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
The terms and the concepts behind the culture of consent. Sandra Cuadrado, Bá...
 
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta GranéCybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
Cybersecurity terms: threats and cyber attacks. The case of Catalan. Marta Grané
 
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra CuadradoTerms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
Terms, resources and new challenges. Sandra Cuadrado
 
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
Communication and terminology: the humanization of a new discourse. Sandra Cu...
 
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
Diagnòstic i abordatge de la llengua catalana: Resultats preliminars de l’es...
 
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
Estudios y medidas en favor de la implantación terminológica del catalán. Dol...
 
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
Terms and conditions: Cocreating and launching Catalan terminology 'COVID-19:...
 
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna NinTerminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions. Anna Nin
 
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
Terminologia e medicina: O dicionário online Termes del coronavirus. M. Antòn...
 
Cocreating terminology with users in the digital age. Sandra Cuadrado
Cocreating terminology with users in the digital age. Sandra CuadradoCocreating terminology with users in the digital age. Sandra Cuadrado
Cocreating terminology with users in the digital age. Sandra Cuadrado
 

Recursos terminològics i lingüístics en l'àmbit de les ciències de la salut. M. Antònia Julià

 • 1. M. Antònia Julià Berruezo 20 d’abril de 2021 Recursos terminològics i lingüístics en l’àmbit de les ciències de la salut Servei de Farmacologia Clínica Hospital de la Vall d’Hebron El contingut d’aquest document està sotmès a una llicència Creative Commons d’ús obert, amb reconeixement d’autoria i sense obra derivada http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca © TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016
 • 2. www.termcat.cat 1. Per començar 2. El termes i la terminologia 3. La terminologia en llengua catalana 4. Recursos terminològics i lingüístics. Ciències de la salut i de la vida 5. Per acabar Recursos terminològics i lingüístics en l’àmbit de les ciències de la salut Imatge: @entretermes Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut Sessió de formació. Servei de farmacologia. Hospital Vall d’Hebron
 • 3. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia Digues quina és la resposta correcta (1) 1. Per començar Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària? Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 1. Nom de fàrmac a) ibuprofèn b) ibuprofé c) ibuprofén d) ibuprofè a) ibuprofèn c) les dues anteriors 2. Fórmula de datació de documents administratius a) en data b) amb data c) les dues anteriors d) cap de les anteriors
 • 4. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia Digues quina és la resposta correcta (2) 1. Per començar Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària? Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 3. Nom de malaltia a) salmonel·losi b) salmonelosi c) salmonel·lossi d) salmonella a) salmonel·losi d) dues de les anteriors 4. Nom de professional a) un genètic | una genètica b) un genetista | una genetista c) un genetiste | una genetista d) dues de les anteriors
 • 5. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 5. Del vostre àmbit: quin és el terme en català? a) randomized clinical trial b) double-blind trial c) peer review cribratge escovilló viral i víric 6. De termes “mediàtics”: quin és el terme correcte en català? a) cribratge o cribatge? b) hisop o escovilló? c) viral o víric? Digues quina és la resposta correcta (3) 1. Per començar Quin és el teu nivell de coneixement de terminologia sanitària? assaig clínic aleatoritzat assaig amb cegament doble avaluació d’experts; revisió d’experts
 • 6. www.termcat.cat Un terme és la denominació d’un concepte en un àmbit d’especialitat determinat. clau 2. Els termes i la terminologia Què és un terme? Una denominació és una unitat lingüística que pren la forma de mot o de sintagma i, més excepcionalment, de sigla, símbol o fórmula. Un concepte és la representació mental d’una classe d’objectes que es construeix per abstracció a partir de les propietats comunes dels objectes. Un àmbit d’especialitat és un àmbit d’activitat, de pensament o de generació de coneixement que no és propi de tota la comunitat, sinó d’un grup restringit d’usuaris. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia
 • 7. www.termcat.cat hiperactiu -iva llapis de memòria GPS deixalleria Lèxic especialitzat Lèxic general flexitarianisme carta de crèdit adossada farmacovigilància flip-flop sukiyaki llanda de bulb ròving psicofàrmac corrent d’òfset telèfon pam germana baixada jovent mòbil raresa batxillerat fill ensopir xocat 2. Els termes i la terminologia Terminologia i llengua general: una frontera difícil de traçar © TERMCAT, Centre de Terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut coronavirus COVID-19 PCR test d’antígens
 • 8. www.termcat.cat Organisme públic, creat l’any 1985, encarregat de coordinar l’activitat terminològica en llengua catalana i la normalització dels neologismes. Integració en la política lingüística del Govern de la Generalitat de Catalunya Vinculació amb l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat normativa de la llengua catalana Vinculació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, òrgan d’implantació territorial de la política lingüística © TERMCAT, Centre de Terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 3. La terminologia en llengua catalana El TERMCAT, Centre de Terminologia
 • 9. www.termcat.cat Tenim cura dels termes en tot el seu cicle vital © TERMCAT, Centre de Terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut Elaboració de productes terminològics Valoració de productes terminològics Difusió i implantació de la terminologia Assessorament terminològic Normalització de neologismes 3. La terminologia en llengua catalana El dia a dia de la feina al TERMCAT
 • 10. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia Bloc del Cicle Superior/ Escola Tanit Imatge: Jaume Escofet – Castellers in London - Flickr • Derivació (postpunk, bloguer) • Composició pròpia (passallibres) • Composició culta (psicomotricitat) • Sintagmació (malaltia minoritària) • Especialització o extensió semàntica (navegar, confinar) • Metàfora (via verda) • Habilitació (dinar, el dinar) • Escurçament (sida, TA) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut Els recursos propis de la nostra llengua són productius: 3. La terminologia en llengua catalana Naixement dels termes: els neologismes Com es creen els termes nous?
 • 11. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia a) Davant d’un terme que ens arriba com a manlleu, sempre que és possible s’opta per una alternativa catalana, creada amb els recursos propis de la llengua. e-mail correu electrònic on line en línia gamification ludificació pantallazo captura de pantalla webinar seminari web to mute silenciar Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 3. La terminologia en llengua catalana Naixement dels termes: els neologismes Com es creen els termes nous?
 • 12. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia adaptació casting → càsting albariño → albarinyo fanzine → fanzín buggy → bugui adopció accident in itinere (*accident in itínere) sushi (*suixi) bypass (*baipàs, *bipàs) challenge (*xàlenj?) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut b) Quan no és possible una alternativa catalana s’opta per l’adaptació o l’adopció 3. La terminologia en llengua catalana Naixement dels termes: els neologismes Com es creen els termes nous?
 • 13. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia Només amb recursos propis, s’arriba a l’aïllament respecte a altres llengües de cultura Només amb manlleus, es deixa sense vitalitat i es desprestigia la llengua pròpia Una llengua que gaudeix de bona salut crea lèxic tant amb recursos propis com amb manlleus Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut Imatge: Karelze / Pixabay Una qüestió d’equilibri 3. La terminologia en llengua catalana Naixement dels termes: els neologismes Com es creen els termes nous?
 • 14. www.termcat.cat noggin-like protein similinoguina Casos amb intervenció del Consell Supervisor © TERMCAT, Centre de Terminologia 3. La terminologia en llengua catalana Normalització de neologismes terminològics proteïna noguinosa proteïna noguinoide similinoguina proteïna paranoguinosa proteïna paranoguínica proteïna similar a la noguina proteïna de tipus noguin Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 15. www.termcat.cat Tothom pot tenir un moment de dubte Servei de Documentació Servei de Consultes ·Cercaterm· Hi ha alguna obra terminològica en català sobre la xocolata? Quin és el criteri més adequat per donar nom català a espècies d’animals? buguenvíl·lea Com se n’ha de dir, buguenvíl·lea o buguenvíl·lia? Què vol dir el terme bosó de Higs? És correcte el terme aturada a boxes en català ? Com es diu en català finisher? © TERMCAT, Centre de Terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 3. La terminologia en llengua catalana Assessorament terminològic
 • 16. www.termcat.cat Fer un diccionari o una obra terminològica: una feina d’equip Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia 3. La terminologia en llengua catalana Elaboració de productes terminològics
 • 17. www.termcat.cat De les obres en paper... Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia 3. La terminologia en llengua catalana Elaboració de productes terminològics
 • 18. www.termcat.cat ... als diccionaris en línia © TERMCAT, Centre de Terminologia 3. La terminologia en llengua catalana Elaboració de productes terminològics Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 19. www.termcat.cat Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia Noves necessitats: nous formats 3. La terminologia en llengua catalana Elaboració de productes terminològics
 • 20. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia Xarxes socials i portals temàtics 3. La terminologia en llengua catalana Difusió i implantació de la terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 21. www.termcat.cat Publicació en mitjans especialitzats • Revista COMB (Blog) • Butlletí de Neurologia Catalana • Panace@ • Annals de Medicina • Diari de la Sanitat • Recercat • Terminàlia • Notícies de Llengua i Treball • Via Empresa © TERMCAT, Centre de Terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 3. La terminologia en llengua catalana Difusió i implantació de la terminologia
 • 22. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.1. Cercaterm (web TERMCAT). Accés obert Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 23. www.termcat.cat més de 1.800 consultes personalitzades anuals © TERMCAT, Centre de Terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.1. Cercaterm (web TERMCAT). Servei d’atenció personalitzada
 • 24. www.termcat.cat 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia 4.2. (DL) Diccionaris en línia (web TERMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 25. www.termcat.cat 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia 4.2.1. Lèxic de fàrmacs (DL, web TERMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 26. www.termcat.cat 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia 4.2.2. Diccionari de recerca clínica de medicaments (DL, web TERMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 27. www.termcat.cat 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia 4.3. Portal de terminologia de ciències de la salut (DEMCAT) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 28. www.termcat.cat Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.4. Tagpacker (web TERMCAT)
 • 29. www.termcat.cat 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut © TERMCAT, Centre de Terminologia 4.5. Canal Salut. Serveis lingüístics (web Departament de Salut) Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 30. www.termcat.cat Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4.6. Fundació Dr. Antoni Esteve (web Fundació)
 • 31. www.termcat.cat Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut 4. Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut i de la vida 4.7. Optimot (web Llengua catalana - Gencat)
 • 32. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia 5. Per acabar Una frase de capçalera, més enllà de la llengua i la terminologia Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut
 • 33. www.termcat.cat © TERMCAT, Centre de Terminologia 5. Per acabar I, al centre de tot, sempre, les persones Moltes gràcies! Recursos terminològics i lingüístics Ciències de la salut