SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
Ⲡ̀
ϪⲰⲘ Ⲛ̀
ⲒⲰⲂ ⲠⲒⲐ̀
ⲘⲎⲒ
ⲕⲉⲫ ⲁ̅
ⲁ̅ . Ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀
ⲧⲉ ϯⲀⲩⲥⲓⲇⲓⲧⲟⲥ ⲉ̀
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲓⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ
ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲛ̀
ⲁⲧⲁ̀
ⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲑⲉⲟⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉ̀
ⲁϥϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ
ⲛⲓⲃⲉⲛ.
ⲃ̅ . Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲍ̅ ⲛ̀
ϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲙϯ ⲛ̀
ϣⲉⲣⲓ.
ⲅ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϣϥ ⲛ̀
ϣⲟ ⲛ̀
ⲉ̀
ⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀
ϣⲟ ⲛ̀
ϫⲁⲙⲟⲩⲗ
ⲛⲉⲙ ⲧ̀
ⲓⲟⲩϣⲉ ⲛ̀
ϩⲉⲃⲓ ⲛ̀
ⲉ̀
ϩⲉ ⲛⲉⲙ ⲧ̀
ⲓⲟⲩϣⲉ ⲛ̀
ϯⲉⲱ ⲛ̀
ⲣⲉϥⲙⲟⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥⲙⲁ
ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁⲟ̀ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ
ⲉⲧⲉⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲛ̀
ϣⲁⲓ.
ⲇ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ϩⲏⲗ ⲙ̀
ⲙⲏⲛⲓ ⲉⲩⲥⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉ̀
ⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲏⲓ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ⲥⲟⲛ
ⲑ ⲉⲩϭⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲟⲩⲕⲉⲅ̅ ϯ ⲛ̀
ⲥⲱⲛⲓ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲱ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.
ⲉ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱ ϫⲱⲕ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲉ Ⲓⲱⲃ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ
ⲛ̀
ⲧⲉϥϭⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲁⲥⲓ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲛ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ϧⲁ ⲛⲟⲩⲩⲭⲏ ⲑ ⲛⲁϥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ϫⲉ
ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲙⲉⲩⲓ̀ⲉ̀
ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲫϯ ⲑ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ
ⲛⲁϥⲓ̀
ⲣⲓ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲛ̀
ⲛⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
Ⲋ. Ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲫϯ ⲉ̀
ⲟ̀
ϩⲓ ⲉ̀
ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ
ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̀ϩⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟ̀
ϩⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ
ⲛ̀
ϧⲏⲧϥ.
ⲍ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲙ̀
ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗⲑⲱⲛ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ : ϫⲉ ⲁⲓⲙⲉϣⲧ ⲙ̀
ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲙⲉϣⲧ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲓ̀
ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲙⲁ.
ⲏ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕϯϩ̀ⲑⲏⲕ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉ̀
ⲡⲁⲁ̀
ⲗⲟⲩ Ⲓⲱⲃ ⲑ ϫⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ
ⲡⲉⲧⲟ̀
ⲛⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲟⲩⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲛ̀
ⲁⲧⲁ̀
ⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲑⲉⲟⲥⲉⲃⲏⲥ
ⲉⲧⲁϥϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.
ⲑ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉ Ⲓⲱⲃ ϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅
ⲛ̀
ϫⲓⲛϫⲏ.
ⲓ̅. Ⲙⲏ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲕⲧⲁⲛϣⲟ ⲛ̀
ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲑ ⲁⲕⲥ̀
ⲙⲟⲩ ⲉ̀
ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ
ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲛ̀
ⲧⲁϥ ⲉϥⲕⲱϯ ⲑ ⲛⲓϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲁⲕⲥ̀
ⲙⲟⲩ
ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ ⲑ ⲛⲉϥⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀ⲁⲕⲑ̀
ⲣⲟⲩⲁ̀
ϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀
ⲧⲉⲕϫⲓϫ ϭⲓⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛ̀
ⲧⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲉϥⲛⲁⲥ̀
ⲙⲟⲩ ⲉ̀
ⲣⲟⲕ
ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲙ̀
ⲑⲟ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲙ̀
ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ̀
ⲡⲉⲧⲛ̀
ⲧⲁϥ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲏⲗ
ⲉ̀
ⲧⲉϥⲩⲭⲏ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲙ̀
ⲡⲉⲣⲑ̀
ⲣⲟⲩⲉⲣⲟ̅ ⲥ̅ ⲉ̀
ⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ .
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲉⲣⲓ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲉ
ⲏⲣⲡ ϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲏⲓ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ⲥⲟⲛ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀
ϩⲱⲃ ⲁϥⲓ̀ϩⲁ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲥ̀
ⲭⲁⲓ ⲡⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓϩⲉⲃⲓ ⲛ̀
ⲉ̀
ϩⲉ ⲟⲩⲟϩ
ⲛⲓⲓⲁⲥ̀
ϩⲓⲙⲓ ⲛⲁⲩⲙⲟⲛⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲁⲩⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁⲩⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ
ⲛ̀
ⲛⲓⲁ̀
ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ϧⲉⲛ ⲧ̀
ⲥⲏϥⲓ ⲑ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲙ̀
ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲓⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀
ϩⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀
Ⲓⲱⲃ : ϫⲉ ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲱⲙ ⲁϥⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ
ⲧ̀
ⲫⲉ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⲛ̀
ⲛⲓⲉ̀
ⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀
ⲛⲓⲙⲁⲛⲉ̀
ⲥⲱⲟⲩ ⲑ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲙⲁⲩⲁⲧ
ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲓⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀
ϩⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀
Ⲓⲱⲃ : ϫⲉ ⲛⲓϨⲩⲡⲉⲩⲥ ⲁⲩⲉⲣ ⲅ̅
ⲛ̀
ϭⲛⲁϩ ⲉ̀
ⲣⲟⲛ ⲁⲩⲕⲱϯ ⲛ̀
ⲛⲓϫⲁⲙⲁⲩⲗⲓ ⲁⲩⲉⲣⲉⲭⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀
ⲛⲓⲁ̀
ⲗⲱⲟⲩⲓ̀
ⲛ̀
ⲧ̀
ⲥⲏϥⲓ ⲑ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲙ̀
ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲓⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀
ϩⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀
Ⲓⲱⲃ : ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ
ⲛⲉⲕϣⲉⲣⲓ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲱ ϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲏⲓ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ⲥⲟⲛ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛ̀
ⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀
ⲡ̀
ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡ̀
ϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϩ
ⲉ̀
ⲡⲓϥ̀ⲧⲟⲩ ⲛ̀
ⲗⲁⲕϩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲛⲉⲕⲁ̀
ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲑ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲇⲉ
ⲙ̀
ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲓⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ.
ⲕ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲁϥⲫⲱϧ ⲛ̀
ⲛⲉϥϩ̀ⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡ ⲙ̀
ⲡ̀
ϥⲱⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲉϥⲁ̀
ⲫⲉ
ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⲉ̀
ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ .
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ : ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑ̀
ⲛⲉϫⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲉⲓⲃⲏϣ ⲁⲓⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲟⲛ ⲉⲓⲃⲏϣ
ⲑ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲑ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲗⲟⲩ ⲑ ⲕⲁⲧⲁ ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ
ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫ̀
ⲣⲁⲛ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲉϥⲥ̀
ⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲉⲣ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀
ⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅
ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲉϥϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲉ̀
ⲙⲓ ⲙ̀
Ⲫϯ.
ⲕⲉⲫ ⲃ̅
ⲁ̅ . Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲫϯ ⲉ̀
ⲟ̀
ϩⲓ ⲉ̀
ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅
ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲟ̀
ϩⲓ ⲉ̀
ⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ.
ⲃ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲙ̀
ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗⲑⲱⲛ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲑ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ
ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓⲥⲓⲛⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲙⲟϣⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ
ϯⲓ̀ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲙⲁ.
ⲅ̅ . Ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕϯϩ̀ⲑⲏⲕ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉ̀
ⲡⲁⲁ̀
ⲗⲟⲩ Ⲓⲱⲃ ⲑ ϫⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲡⲉϥⲣⲏϯ
ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲉ̀
ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀
ⲁⲧⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲛ̀
ⲁⲧⲁ̀
ⲣⲓⲕⲓ ⲉ̀
ⲁϥϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ
ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ϥ̀ⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀
ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟ
ⲛ̀
ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ.
ⲇ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲁⲣ ϧⲁ ⲟⲩϣⲁⲣ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ
ⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲩⲭⲏ ⲑ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲁⲛ.
ⲉ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀
ⲧⲉⲕϫⲓϫ ϭⲟϩ ⲉ̀
ⲛⲉϥⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁ̀
ϥⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ϥ̀ⲛⲁⲥ̀
ⲙⲟⲩ
ⲉ̀
ⲣⲟⲕ ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲙ̀
ⲑⲟ.
Ⲋ. Ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲙ̀
ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯϯ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲑ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲧⲉϥⲩⲭⲏ ⲁ̀
ⲣⲉϩ
ⲉ̀
ⲣⲟⲥ.
ⲍ̅ . Ⲁϥⲓ̀ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲩⲕϩ ⲛ̀
Ⲓⲱⲃ ⲛ̀
ⲟⲩϣⲁϣ ⲉϥϩⲱⲟⲩ
ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲫⲁⲧ ϣⲁ ⲧⲉϥⲁ̀
ⲫⲉ.
ⲏ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲃⲉⲗϫ ⲁϥϧⲱϧ ⲙ̀
ⲡⲓⲙⲱⲟⲩⲃⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲡⲣⲓⲁ
ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀
ϯⲃⲁⲕⲓ.
ⲑ̅ . Ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ⲭ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲥ̀
ϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁ ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕ̀
ϣⲱⲡ
ⲉ̀
ⲣⲟⲕ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲛ̀
ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀
ⲭ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲁⲧ̀
ϩⲏ
ⲛ̀
ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲑ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉⲕⲉⲣⲫ̀
ⲙⲉⲩⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲑ
ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⲛⲓⲛⲁⲕϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙ̀
ⲕⲁϩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲁⲛⲉϫⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ ⲉ̀
ⲡⲁⲃⲏⲣ ϧⲉⲛ
ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ ⲑ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲕ̀
ϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϥⲉⲛⲧ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲉⲕⲟⲓ ⲛ̀
ϣ̀ⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲏⲙⲓ
ⲛⲉⲙ ϯⲓⲱϯ ⲑ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲉⲣ ⲟⲩⲥⲉⲣⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲃⲱⲕⲓ ⲉⲓⲗⲉⲗⲉ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲙⲁ ⲉ̀
ⲙⲁ ⲛⲉⲙ
ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲏⲓ ⲉ̀
ⲏⲓ ⲑ ⲉⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲫ̀
ⲣⲏ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲁⲙ̀
ⲧⲟⲛ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ
ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲙ̀
ⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲑ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ
ⲙⲟⲩ.
ⲓ̅. Ⲛ̀
ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀
ⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲥⲁϫⲓ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲛ̀
ⲁⲧϩⲏⲧ
ⲓⲥϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁⲛϭⲓⲧⲟⲩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲛⲁϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲑ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ
ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲉⲣ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀
ⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥ̀
ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ .
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉϥϣⲟⲙⲧ ⲛ̀
ϣ̀ⲫⲏⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲓ̀ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ
ⲉ̀
ϫⲱϥ ⲁⲩⲓ̀ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫ̀
ⲟⲩⲁⲓ ⲫ̀
ⲟⲩⲁⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ : Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲡ̀
ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀
Ⲑⲉⲙⲁⲛⲱⲛ
ⲛⲉⲙ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ ⲡⲓⲦⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲤⲁⲩⲭⲉⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲥⲱⲫⲁⲣ ⲡ̀
ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲘⲉⲛⲛⲉⲟⲥ ⲑ ⲁⲩⲓ̀
ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲛ̀
ⲧⲟⲩϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲟⲩϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲣⲟϥ ϩⲓ ⲫ̀
ⲟⲩⲉⲓ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲱϣ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ⲥ̀
ⲙⲏ
ⲁⲩⲣⲓⲙⲓ ⲑ ⲉ̀
ⲁ ⲫ̀
ⲟⲩⲁⲓ ⲫ̀
ⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲫⲱϧ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲥ̀
ⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲕⲁϩⲓ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁ̀
ⲫⲉ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲛ̀
ϣⲁϣϥ ⲛ̀
ⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲍ̅ ⲛ̀
ⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲙ̀
ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲥⲁϫⲓ ⲑ
ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ⲡⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲟⲣϣ ⲉⲙⲁϣⲱ.
ⲕⲉⲫ ⲅ̅
ⲁ̅ . Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̀
ⲣⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ.
ⲃ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϩⲟⲩⲓ̀ⲉ̀
ⲡⲉϥⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ϫⲉ:
ⲅ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲧ ⲛ̀
ϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ.
ⲇ̅ . Ⲡⲓⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲉⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲉϥⲉ̀
ⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀
ⲥⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲡ̀
ϣⲱⲓ ⲟⲩⲇⲉ
ⲛ̀
ⲛⲉϥⲓ̀ⲉ̀
ϫⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫ̀
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.
ⲉ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ϭⲓⲧϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡ̀
ⲭⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲧ̀
ϧⲏⲓⲃⲓ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲙⲟⲩ ⲑ ⲉϥⲉ̀
ⲓ̀ⲉ̀
ϫⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲅ̀
ⲛⲟⲫⲟⲥ ⲑ ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ
ⲉϥⲥ̀
ϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙ̀
ⲙⲁⲩ.
Ⲋ. Ⲉϥⲉ̀
ϭⲓⲧϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲑ ⲛ̀
ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑ ⲟⲩⲇⲉ
ⲛ̀
ⲛⲉϥϭⲓⲏ̀
ⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲁ̀
ⲃⲟⲧ.
ⲍ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲉⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙ̀
ⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ ⲑ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲓ̀ⲉ̀
ϫⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲡ̀
ⲟⲩⲛⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲫ̀
ⲣⲁϣⲓ.
ⲏ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉ̀
ⲥ̀
ϩⲟⲩⲱⲣϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲁϩⲟⲩⲓ̀ⲉ̀
ⲡⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ
ⲙ̀
ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ⲕⲩⲧⲟⲥ.
ⲑ̅ . Ⲉⲩⲉ̀
ⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲉⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲑ ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲓⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲓ̀
ⲉ̀
ⲫ̀
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ̀ⲉϥϣⲁⲓⲱⲟⲩ.
ⲓ̅. Ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲙ̀
ⲡⲉϥϣ̀ⲑⲁⲙ ⲛ̀
ⲛⲓⲡⲩⲗⲏ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲑ̀
ⲛⲉϫⲓ ⲛ̀
ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲑ ⲛⲁϥⲛⲁⲱ̀
ⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲙ̀
ⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ
ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁⲃⲁⲗ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲁϧⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀
ⲡⲓⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲑ̀
ⲛⲉϫⲓ ⲑ ⲓⲉ ⲉⲧⲁⲓⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑ̀
ⲛⲉϫⲓ ⲁϧⲟⲓ ⲙ̀
ⲡⲓⲙⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲁⲕⲉⲗⲓ ⲑ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲓⲟⲩⲉⲙϭⲓ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲛⲁⲉⲛⲕⲟⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲁⲭⲁⲣⲱⲓ ⲑ ⲛⲁⲓⲛⲁϩⲱⲣⲡ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲛⲁⲙ̀
ⲧⲟⲛ
ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲡⲉ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲙ̀
ⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲛⲏⲉⲛⲁⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀
ϫⲉⲛ
ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲓⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲏⲉ̀
ⲛⲁϥⲟϣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲑ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲁϩ ⲡⲟⲩⲏⲓ ⲛ̀
ϩⲁⲧ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲓⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲟⲩϧⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲟϯ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲑ ⲓⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ
ⲛ̀
ⲁ̀
ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲫ̀
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲙ̀
ⲃⲟⲛ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲑ ⲉⲧⲁⲩⲙ̀
ⲧⲟⲛ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ
ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲙϧⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲛⲓϣⲁⲉ̀
ⲛⲉϩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲧ̀
ⲥ̀
ⲙⲏ ⲛ̀
ⲟⲩⲫⲟⲣⲟⲗⲟⲅⲟⲥ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲑ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧ̀
ϩⲏ ⲙ̀
ⲡⲉϥϭⲟⲓⲥ.
ⲕ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϯ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲭⲁⲕⲓ ⲑ ⲓⲉ ⲡ̀
ⲱⲛϧ ⲛ̀
ⲛⲓⲩⲭⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ
ⲡⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲟⲩϭⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲑ ⲉⲩⲫⲱⲣⲕ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲁ̀
ϩⲱⲣ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ϣⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϭⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲑ ⲫ̀
ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲙ̀
ⲧⲟⲛ ⲙ̀
ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ.
ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲁϥϣ̀ⲑⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ⲣⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲫϯ.
ⲕ̅ ⲇ̅ . Ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀
ϩⲁⲛϧ̀ⲣⲏⲟⲩⲓ̀ϣⲁϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩϥⲓⲁ̀
ϩⲟⲙ ⲑ ϯⲛⲁⲣⲓⲙⲓ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲉⲥⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲟⲩϩⲟϯ.
ⲕ̅ ⲉ̅ . Ϯϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ⲛⲁⲓⲙ̀
ⲡⲉⲥⲣⲱⲟⲩϣ ⲁⲥⲓ̀ⲛⲏⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲏⲉⲛⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉⲥϩⲏ ⲁⲥⲓ̀ⲉ̀
ϧⲟⲩⲛ
ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲁⲓ.
ⲕ̅ Ⲋ. Ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲓⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲓⲉⲣⲏⲥⲓⲭⲓⲁⲍⲓⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲓⲙ̀
ⲧⲟⲛ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲑ ⲁϥⲓ̀ⲛⲏⲓ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲟⲩϫⲱⲛⲧ.
ⲕⲉⲫ ⲇ̅
Ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲡⲓⲐⲉⲙⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
ⲃ̅ . Ⲙⲏⲧⲓ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀
ⲥⲟⲡ ⲑ ϯϫⲟⲙ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲙ
ⲉⲑⲛⲁϣ̀ϥⲓⲧⲥ.
ⲅ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲁⲕϯⲥ̀
ⲃⲱ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϫⲓϫ ⲛ̀
ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲧϫⲟⲙ ⲁⲕϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ.
ⲇ̅ . Ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲱⲛⲓ ⲁⲕⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⲉ̀
ⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲑ ϩⲁⲛⲕⲉⲗⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲓ ⲛ̀
ⲁⲧϫⲟⲙ
ⲁⲕϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ.
ⲉ̅ . Ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲓ̀ⲉ̀
ϫⲱⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲙ̀
ⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϩ ⲉ̀
ⲣⲟⲕ ⲑ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲓⲏⲥ.
Ⲋ. Ⲙⲏ ⲁⲣⲉ ⲧⲉⲕϩⲟϯ ⲁⲛ ϫⲉ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲡⲉⲕⲙⲱⲓⲧ.
ⲍ̅ . Ⲁⲣⲓⲫ̀
ⲙⲉⲩⲓ̀ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲑ ⲓⲉ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ
ⲧⲏⲣⲥ.
ⲏ̅ . Ⲕⲁⲧⲁ ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧⲥ̀
ⲭⲁⲓ ⲛ̀
ⲛⲓⲁⲧⲟⲡⲟⲛ ⲑ ⲛⲏⲉⲧⲥⲓϯ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉ̀
ⲱⲥϧ ⲛⲱⲟⲩ
ⲛ̀
ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ.
ⲑ̅ . Ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲩⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟ ⲑ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲃⲟⲛ ⲉⲩⲉ̀
ⲃⲟⲗⲟⲩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ.
ⲓ̅. Ϯϫⲟⲙ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲓ̀ϯⲥ̀
ⲙⲏ ⲛ̀
ⲧⲉ ϯⲙⲓⲏ ⲡ̀
ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲇ̀
ⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥϭⲉⲛⲟ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲡⲓⲙⲩⲣⲙⲏⲅⲟⲗⲉⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϧ̀ⲣⲉ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲑ ⲛⲓⲙⲁⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲓ̀ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ
ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲉ̀
ⲣⲏⲟⲩ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲉⲛⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀
ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ
ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲕ ⲑ ⲙⲏ ⲡⲁⲙⲁϣϫ ⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⲉ̀
ϩⲁⲛϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥ̀
ⲙⲏ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩϩⲟϯ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲟⲩⲛ̀
ϩⲟⲩⲣ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥ̀
ⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲁⲩⲓ̀ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲉ̀
ⲡⲁⲕⲁⲥ ⲉⲙⲁϣⲱ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲟⲩⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ ⲁϥⲓ̀ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲡⲁϩⲟ ⲑ ⲁⲩⲥ̀
ⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲁϥⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲥⲁⲣⲝ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲁⲓⲧⲱⲙⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⲑ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲙⲟⲣⲫⲏ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲛ̀
ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲗⲗⲁ
ⲟⲩϩⲟⲣⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥ̀
ⲙⲏ ⲡⲉ ⲉ̀
ⲛⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲏ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲑ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ
ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲉⲣⲁⲧⲁ̀
ⲣⲓⲕⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀
.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ϥ̀ⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϧⲁ ⲛⲉϥⲁ̀
ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ⲑ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉ̀
ⲟⲩϩⲱⲃ
ⲉϥϧⲟⲥⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲏⲓ ⲛ̀
ⲟ̀
ⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲧⲉ ⲁ̀
ⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲑ ⲁ̀
ⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲟ̀
ⲙⲓ
ⲛ̀
ⲟⲩⲱⲧ ⲑ ⲁϥϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϩⲟⲗⲓ.
ⲕ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲱⲣⲡ ϣⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲥⲉϣⲟⲡ ⲁⲛ ϫⲉ ⲑ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ
ⲉ̀
ⲉⲣⲃⲟⲏ̀
ⲑⲓⲛ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ ⲙ̀
ⲙⲓⲛ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲟⲩⲓ̀ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ.
ⲕⲉⲫ ⲉ̅
ⲁ̅ . Ⲱϣ ⲇⲉ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀
ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲣⲟⲕ ⲑ ⲓⲥϫⲉ ⲭ̀
ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲟⲩⲁⲓ
ⲛ̀
ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.
ⲃ̅ . Ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀
ⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲑ ⲡⲓⲭⲟϩ ⲇⲉ ϣⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀
ⲫⲏⲉⲧⲥⲟⲣⲉⲙ.
ⲅ̅ . Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ̀
ϩⲁⲛⲁⲧϩⲏⲧ ⲉ̀
ⲁⲩϩⲓ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲥⲱϯ.
ⲇ̅ . Ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀
ϩⲉⲓ ⲙ̀
ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲑ ⲉⲩⲉ̀
ⲧ̀
ϩⲉⲙⲕⲱⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥ̀
ⲃⲟⲕ
ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲁϩⲙⲟⲩ.
ⲉ̅ . Ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲙ̀
ⲙⲁⲩ ϩⲁⲛⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲉⲩⲉ̀
ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲑ ⲛ̀
ⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ
ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲉⲣ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉ̀
ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.
Ⲋ. Ⲉⲥⲉ̀
ⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⲑ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲓ̀ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲟⲩⲇⲉ
ⲛ̀
ⲛⲉϥⲣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲙ̀
ⲕⲁϩ.
ⲍ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲫ̀
ⲣⲱⲙⲓ ⲉ̀
ⲧⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲑ ⲛⲓⲙⲁⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀
ϧⲱⲙ ⲥⲉϩⲏⲗ ⲉ̀
ⲡ̀
ϭⲓⲥⲓ.
ⲏ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ϯⲧⲱⲃϩ ⲙ̀
Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲑ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲇⲉ ⲫ̀
ⲛⲏⲃ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ
ϯⲛⲁⲱϣ ⲉ̀
ⲡ̀
ϣⲱⲓ ϩⲁⲣⲟϥ.
ⲑ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲓ̀
ⲣⲓ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲁⲧϧⲉⲧϧⲱⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲉⲩϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲱ̀
ⲟⲩ ⲛⲉⲙ
ϩⲁⲛϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲏ̀
ⲡⲓ.
ⲓ̅. Ⲫⲏⲉⲧϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲟⲩⲉ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ
ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϭⲓⲥⲓ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲟ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲫⲱⲛϩ ⲛ̀
ⲛⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲉⲣ ϩ̀ⲗⲓ ⲙ̀
ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲛⲟⲩϫⲓϫ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲧⲁϩⲟ ⲛ̀
ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲥ̀
ⲃⲱ ⲑ ⲡ̀
ⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲛⲕⲟⲧⲥ ⲁϥⲑ̀
ⲣⲉϥⲧⲱⲙⲧ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲓ̀ⲉ̀
ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲑ ⲉⲩⲉ̀
ϫⲟⲙϫⲉⲙ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲙⲉⲣⲓ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲙ̀
ⲡⲓⲉ̀
ϫⲱⲣϩ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉⲩⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲑ ⲡⲓⲁⲧϫⲟⲙ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲉⲣ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧ̀
ϫⲓϫ ⲙ̀
ⲫⲏⲉⲧⲉ
ⲟⲩⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀
ⲙⲟϥ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲉⲣⲉ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲁⲧϫⲟⲙ ⲑ ⲉϥⲉ̀
ⲑⲱⲙ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲣⲱϥ ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ ⲙ̀
ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲑ ϯⲥ̀
ⲃⲱ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ
Ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲙ̀
ⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ⲭ̀
ⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲛ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲛ̀
ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧϯⲙ̀
ⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϣⲁϥϯⲙ̀
ⲧⲟⲛ ⲑ ⲁϥϣⲁⲛϯⲉⲣϧⲟⲧ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲛ
ⲧⲁⲗϭⲟ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̀
ⲥⲟⲡ ϥ̀ⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲑ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩϣⲁϣϥ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉ
ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϭⲟϩ ⲉ̀
ⲣⲟⲕ.
ⲕ̅ . Ϧⲉⲛ ⲟⲩϩ̀ⲃⲱⲛ ⲉϥⲉ̀
ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲛ̀
ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲙⲟⲩ ⲑ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ
ⲛ̀
ⲧⲟⲧϥ ⲛ̀
ⲟⲩⲃⲉⲛⲓⲡⲓ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ⲭⲟⲡⲕ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲗⲁⲥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉⲕⲉⲣϩⲟϯ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ
ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁ̀
ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕⲉ̀
ⲥⲱⲃⲓ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ.
ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀
ⲁⲅⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲉ̀
ⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ.
ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲕⲉ̀
ⲉ̀
ⲙⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲑ ⲡ̀
ⲥⲟⲃϯ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲥ̀
ⲕⲉⲡⲏ
ⲛ̀
ⲛⲉϥⲉⲣⲃⲟⲛⲓ.
ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲉⲕⲉ̀
ⲉ̀
ⲙⲓ ϫⲉ ϥ̀ⲟϣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉⲕϫ̀ⲣⲟϫ ⲑ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲉⲩⲉ̀
ⲉⲣ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲛⲓⲥ̀
ⲙⲁϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲧ̀
ⲕⲟⲓ.
ⲕ̅ Ⲋ. Ⲉⲕⲉ̀
ⲓ̀ⲇⲉ ⲉ̀
ⲡⲓⲙ̀
ϩⲁⲩ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲥⲟⲩⲟ̀ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ̀
ⲁⲩⲟⲥϧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲏⲟⲩ ⲑ ⲓⲉ
ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϩⲟⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩϭⲛⲱⲟⲩ ⲉ̀
ⲁⲩⲟⲗⲥ ⲉ̀
ϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ.
ⲕ̅ ⲍ̅ . Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲁⲛϧⲉⲧϧⲱⲧⲟⲩ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲑ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲇⲉ
ⲁⲣⲓⲉ̀
ⲙⲓ ⲛ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛ̀
ϧⲏⲧⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ.
ⲕⲉⲫ Ⲋ
Ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
ⲃ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉϥϣⲓ ⲛ̀
ⲧⲉϥϣⲓ ⲙ̀
ⲡⲁϫⲱⲛⲧ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲱ̀
ⲗⲓ ⲛ̀
ⲛⲁⲙ̀
ⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ ϧⲉⲛ
ⲟⲩⲙⲁϣⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ.
ⲅ̅ . Ⲕⲉⲧⲏ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓϣⲱ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲫ̀
ⲓⲟⲙ ⲑ ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲟⲩ.
ⲇ̅ . Ⲛⲓⲥⲟⲑⲛⲉϥ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲑ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲙ̀
ⲃⲟⲛ ⲥⲱ ⲙ̀
ⲡⲁⲥ̀
ⲛⲟϥ ⲑ
ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀
ⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲑⲟⲩⲝ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ.
ⲉ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲏ ϥ̀ⲛⲁⲱϣ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲁⲩⲏⲣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲓⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⲉⲃⲏⲗ ⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀
ⲥⲁ ϧ̀ⲣⲉ ⲑ ⲓⲉ ⲁⲛ
ϥ̀ⲛⲁϯ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲥ̀
ⲙⲏ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ϧ̀ⲣⲉ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ.
Ⲋ. Ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲉⲙ ⲱⲓⲕ ⲛ̀
ⲁⲧϩ̀ⲙⲟⲩ ⲑ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩ̀ⲗⲏϫⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ.
ⲍ̅ . Ⲙ̀
ⲙⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲧⲉⲥⲕⲓⲙ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲑ ϯⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ⲛⲁϧⲏⲓⲃⲓ ⲉⲩⲙ̀
ⲣⲟϣⲧ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲙ̀
ⲡ̀
ⲥ̀
ⲑⲟⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲟⲩⲓ̀
.
ⲏ̅ . Ⲉⲛⲉ ⲁϥϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲫⲏⲉ̀
ϯⲉ̀
ⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ϯ
ⲛ̀
ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ.
ⲑ̅ . Ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉϥϭⲟϩ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲑ ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉϥϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⲇⲉ ϣⲁ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ.
ⲓ̅. Ⲉⲥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ⲉ̀
ⲟⲩⲙ̀
ϩⲁⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲁⲃⲁⲕⲓ ⲑⲏⲉ̀
ⲛⲁⲓϭⲓⲫⲉⲓ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲛⲉⲥⲥⲟⲃϯ ⲑ ⲛ̀
ⲛⲁϯⲁ̀
ⲥⲟ ⲅⲁⲣ
ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲙ̀
ⲡⲓϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲅⲁⲣ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲉ̀
ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲁϫⲟⲙ ϫⲉ ⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲟⲧ ⲑ ⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲭ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲉ̀
ⲣⲟⲥ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲧⲁⲩⲭⲏ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲙⲏ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛ̀
ⲱ̀
ⲛⲓ ⲧⲉ ⲧⲁϫⲟⲙ ⲑ ⲓⲉ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩϩⲟⲙⲧ ⲧⲉ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ϯⲃⲟⲏ̀
ⲑⲓⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲉⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲧ ⲛ̀
ⲥⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫ̀
ⲛⲁⲓ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲡⲓϫⲉⲙⲡ̀
ϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲁϥϩⲓⲡ̀
ϩⲟ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲙ̀
ⲡⲟⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲑ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲟⲩⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⲉ̀
ⲁϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲓⲉ
ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϫⲟⲗ ⲉ̀
ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲛⲏⲉⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲁϩⲏ ⲑ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲓⲉ
ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲓⲥⲧⲁⲗⲗⲟⲥ ⲉ̀
ⲁϥϭⲱⲥ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲕⲁⲧⲁ ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲃⲱⲗ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩϧ̀ⲙⲟⲙ ϣⲱⲡⲓ ⲑ ⲙ̀
ⲡⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ
ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲉ̀
ⲛⲁϥⲟⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲩⲭⲁⲧ ⲛ̀
ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑ ⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣ ⲥⲁⲃⲟⲗ
ⲙ̀
ⲡⲁⲏⲓ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲁⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲑⲉⲙⲁⲛⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲥⲁⲃⲱⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲩ.
ⲕ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϣ̀ⲫⲓⲧ ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧⲉϩ̀ⲑⲏⲟⲩ ⲭⲏ ⲉ̀
ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲭ̀
ⲣⲏⲙⲁ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲛ̀
ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ ⲇⲉ
ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲡⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⲁⲣⲓϩⲟϯ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲓⲉ̀
ⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀
ⲟⲩϩ̀ⲗⲓ ⲉ̀
ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲑ ⲓⲉ ⲁⲓⲉⲣⲭ̀
ⲣⲓⲁ ⲛ̀
ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲙ.
ⲕ̅ ⲅ̅ . Ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲛ̀
ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀
ⲛⲁϫⲁϫⲓ ⲑ ⲓⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲧⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ⲧⲟⲧⲟⲩ
ⲛ̀
ϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ.
ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲙⲁⲥ̀
ⲃⲱ ⲛⲏⲓ ⲑ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲭⲁⲣⲱⲓ ⲑ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ̀
ⲣⲟϥ.
ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲑ ϯⲉ̀
ⲣⲉⲧⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̀
ⲟⲩϫⲟⲙ ⲉ̀
ⲧⲉⲛ
ⲑⲏⲛⲟⲩ.
ⲕ̅ Ⲋ. Ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟϩⲓ ⲛⲁⲑ̀
ⲣⲓⲕⲏⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲥ̀
ⲙⲏ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ
ϯⲛⲁⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ⲁⲛ.
ⲕ̅ ⲍ̅ . Ⲡⲗⲏⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ⲑ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲫⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲉⲛ
ⲡⲉⲧⲉⲛϣ̀ⲫⲏⲣ.
ⲕ̅ ⲏ̅ . Ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀
ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲛ.
ⲕ̅ ⲑ̅ . Ϩⲉⲙⲥⲓ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉ ϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲙⲁⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑ̀
ⲙⲏⲓ.
ⲗ̅ . Ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲙⲉⲧⲟ̀
ϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲗⲁⲥ ϣⲁⲛ ⲟⲩⲕⲁϯ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ⲉ̀
ⲣⲟϥ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲧⲁϣ̀ⲃⲱⲃⲓ.
ⲕⲉⲫ ⲍ̅
ⲁ̅ . Ⲙⲏ ⲟⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡ̀
ⲱⲛϧ ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲱⲛϧ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲙ̀
ⲙⲏⲛⲓ.
ⲃ̅ . Ⲓⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧ̀
ϩⲏ ⲙ̀
ⲡⲉϥϭⲟⲓⲥ ⲉ̀
ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲛ̀
ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲑ ⲓⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲁⲧ̀
ϩⲏ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ.
ⲅ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲟⲧ ⲉ̀
ϩⲁⲛⲉ̀
ⲃⲏⲧ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲑ ϩⲁⲛⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲛ̀
ⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ
ⲡⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ.
ⲇ̅ . Ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ϯϫⲱ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ⲑ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓϣⲁⲛⲧⲱⲛⲧ
ϯϫⲱ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲫ̀
ⲣⲏ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ⲑ ϯⲙⲉϩ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲁ
ϣⲱⲣⲡ.
ⲉ̅ . Ⲁϥⲃⲓϯ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁⲕⲁⲥ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϥⲉⲛⲧ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲙⲟⲩⲃⲱⲛ ⲥⲉⲑ̀
ⲣⲟ
ⲙ̀
ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲗⲱⲕ ⲉⲓϧⲱϧ ⲉ̀
ⲛⲁⲉⲣϧⲱⲧ.
Ⲋ. Ⲡⲁϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲇⲉ ϥ̀ⲁⲥⲓⲱⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥϣⲟⲩⲓⲧ.
ⲍ̅ . Ⲁⲣⲓⲫ̀
ⲙⲉⲩⲓ̀ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲡ̅ ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉ̀
ⲛⲁⲩ
ⲉ̀
ϩⲁⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁⲃⲁⲗ.
ⲏ̅ . Ⲛ̀
ⲛⲉϥⲥⲟⲙⲥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫ̀
ⲃⲁⲗ ⲙ̀
ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛ̀
ϧⲏⲧⲟⲩ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲟⲡ ⲁⲛ ϫⲉ.
ⲑ̅ . Ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲉ̀
ⲁⲥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧ̀
ⲫⲉ ⲑ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲣⲱⲙⲓ ϣⲉⲛⲁϥ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ⲁⲙⲉⲛϯ
ⲙ̀
ⲡⲁϥⲓ̀ⲉ̀
ⲡ̀
ϣⲱⲓ ϫⲉ.
ⲓ̅. Ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉϥϫⲉ ⲉ̀
ⲡⲉϥⲏⲓ ⲙ̀
ⲙⲓⲛ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲛ̀
ⲛⲁϯⲁ̀
ⲥⲟ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲓ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲑ ⲉⲓⲉ̀
ⲁ̀
ⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀
ⲡ̀
ϣⲁϣⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲉⲓⲧⲁⲧϩⲏⲟⲩⲧ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲙⲏ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲙ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲓⲉ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲇ̀
ⲣⲁⲕⲱⲛ ⲑ ϫⲉ ⲕ̀
ⲑⲱϣ ⲛ̀
ⲟⲩϫⲓⲛⲁ̀
ⲣⲉϩ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ϥ̀ⲛⲁϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁϭⲗⲟϫ ⲑ ϯⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ϧⲁⲣⲓϧⲁⲣⲟⲓ ϩⲓϫⲉⲛ
ⲡⲁⲙⲁⲛⲉⲛⲕⲟⲧ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲕ̀
ϯϩⲟϯ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ̀ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̀
ϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲟⲣⲁⲙⲁ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉⲕⲉ̀
ⲱ̀
ⲗⲓ ⲛ̀
ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲑ ⲛⲁⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁ ⲫ̀
ⲙⲟⲩ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲁⲓⲛⲁⲱⲛϧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϣⲁ ⲉ̀
ⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲁⲱⲟⲩⲛ̀
ϩⲏⲧ ⲑ ϩⲉⲛⲕ ⲟⲩⲛ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲑ ϥ̀ϣⲟⲩⲓⲧ
ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫ̀
ⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲁⲓϥ ⲛ̀
ⲛⲓϣϯ ⲑ ⲓⲉ ϫⲉ ⲕ̀
ϯ ⲛ̀
ϩ̀ⲑⲏⲕ ⲉ̀
ⲣⲟϥ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲕ̀
ϭⲓⲙ̀
ⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ ϣⲁ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ̀ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̀
ⲑⲱϣ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲉ̀
ⲟⲩⲙ̀
ⲧⲟⲛ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ϣⲁ ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕ̀
ⲭⲱ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲑ ⲟⲩⲇⲉ ⲕ̀
ϣⲱⲡ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲁⲛ ϣⲁϯⲱⲙⲕ ⲙ̀
ⲡⲁⲑⲁϥ ϧⲉⲛ
ⲟⲩⲙ̀
ⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ.
ⲕ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲁⲓⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϣ̀ⲁⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲡ̀
ϩⲏⲧ ⲛ̀
ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲑ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ
ⲁⲕⲭⲁⲧ ⲉⲓⲥⲉⲙⲓ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲑ ϯⲟⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲟⲩⲧ̀
ⲫⲱ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲕ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀
ⲧⲁⲁ̀
ⲛⲟⲙⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ ⲙ̀
ⲡⲁⲛⲟⲃⲓ ⲑ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ
ϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲁϣ̀ⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲉⲓϣⲱⲣⲡ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ.
ⲕⲉⲫ ⲏ̅
Ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ ⲡⲓⲤⲁⲩⲭⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ:
ⲃ̅ . Ϣⲁ ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕ̀
ⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲟⲩⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ ⲛ̀
ⲣⲉϥϫⲉⲙⲏϣ ⲛ̀
ⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ.
ⲅ̅ . Ⲙⲏ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ ⲉϥϯϩⲁⲡ ⲑ ⲓⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀
ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϥ̀ⲛⲁϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ
ⲛ̀
ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.
ⲇ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ ⲑ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀
ⲟⲩⲁ̀
ⲛⲟⲙⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕϫⲓϫ.
ⲉ̅ . Ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ϣⲟⲣⲡⲕ ϩⲁ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ Ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲉⲕⲧⲱⲃϩ ⲙ̀
ⲙⲟϥ.
Ⲋ. Ⲓⲥϫⲉ ⲭ̀
ⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̀
ⲟⲓ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲉϥⲉ̀
ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲡⲉⲕⲧⲱⲃϩ ⲑ ⲉϥⲉ̀
ϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ
ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.
ⲍ̅ . Ⲉⲩⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲉⲕϩⲟⲩⲁϯ ⲉⲩⲥ̀
ⲃⲟⲕ ⲑ ⲛⲉⲕϧⲁⲉⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀
ⲉⲣ ϩⲁⲛⲁⲧⲏ̀
ⲡⲓ.
ⲏ̅ . Ϣⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀
ⲟⲩⲅⲉⲛⲉⲁ̀ⲛ̀
ⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲑ ϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ.
ⲑ̅ . Ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁ ⲥⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲉ̀
ⲙⲓ ⲁⲛ ⲑ ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϫⲓⲛⲱⲛϧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ.
ⲓ̅. Ⲙⲏ ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁϯⲥ̀
ⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲕ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲟⲩⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ
ⲡⲉⲕϩⲏⲧ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲙⲏ ϥ̀ⲛⲁⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩϭⲟⲛϥ ⲛ̀
ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲙⲱⲟⲩ ⲑ ⲓⲉ ϥ̀ⲛⲁϭⲓⲥⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲃⲉϫⲏⲛ
ⲛ̀
ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲥⲱ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲉⲧⲓ ⲉϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲟⲥϧϥ ⲙ̀
ⲡⲁⲧⲉϥⲥⲱ ⲛ̀
ϫⲉ ⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ
ϣⲁϥϣⲱⲟⲩⲓ̀
.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧ̀
ϧⲁⲉ̀ⲛ̀
ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲑ ⲧ̀
ϩⲉⲗⲡⲓⲥ
ⲅⲁⲣ ⲙ̀
ⲡⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲥⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲡⲉϥⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ϧⲏⲧϥ ⲛ̀
ϫⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲑ ⲧⲉϥⲥ̀
ⲕⲏⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲥⲉ̀
ⲉⲣ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲛ̀
ⲟⲩⲥ̀
ⲧⲁϫⲟⲩⲗ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲑ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲟⲧϥ.
ⲓ̅Ⲋ. Ϥ̀ⲫⲟⲥⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫ̀
ⲣⲏ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲧ̀
ϩⲟ ⲉϥⲉ̀
ⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲡⲉϥϫⲁⲗ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ⲉⲛⲕⲟⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀
ⲱ̀
ⲛⲓ ⲑ ⲉϥⲉ̀
ⲱⲛϧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲑ̀
ⲙⲏϯ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲭⲁⲗⲓⲝ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲱⲙⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉϥⲉ̀
ϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲉ̀
ⲣⲟϥ ⲑ ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲟⲩⲟⲛ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ
ϫⲉ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲫ̀
ⲟⲩⲱϫⲡ ⲙ̀
ⲡⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑ ⲉϥⲉ̀
ⲫⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ
ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ.
ⲕ̅ . Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲭⲱ ⲛ̀
ⲥⲱϥ ⲙ̀
ⲡⲓⲁⲧⲕⲁⲕⲟⲥ ⲑ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ
ⲛ̀
ⲛⲉϥϣⲟⲡⲟⲩ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲛⲓⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲙⲁϩ ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀
ⲣⲁϣⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲥ̀
ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲉϥⲉ̀
ⲙⲁϩⲟⲩ ⲛ̀
ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀
ϯϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲛ̀
ⲟⲩϣⲓⲡⲓ ⲑ ⲫ̀
ⲙⲁⲛ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ⲛⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛ̀
ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ.
ⲕⲉⲫ ⲑ̅
Ϯⲙⲁϩⲃ̅ ϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
ⲃ̅ . Ⲧⲁⲫ̀
ⲙⲏⲓ ϯⲉ̀
ⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲑ ⲡⲱⲥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲉⲣⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ
ⲙ̀
Ⲡϭⲟⲓⲥ.
ⲅ̅ . Ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ϭⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛⲁϥⲑ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲉϥϣ̀ⲧⲉⲙⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ
ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀
ⲧⲁϥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ.
ⲇ̅ . Ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲕⲁϯ ⲡⲉ ⲑ ϥ̀ⲁ̀
ⲙⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲑ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ
ⲛ̀
ⲥⲩⲛⲕ̀
ⲗⲏⲣⲟⲥ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲟⲧϥ.
ⲉ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲑ̀
ⲣⲟ ⲛ̀
ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉ̀
ⲉⲣⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲉ̀
ⲙⲓ ⲁⲛ ⲑ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲱϫⲡ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ.
Ⲋ. Ⲫⲏⲉⲑⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲥⲉⲛϯ.
ⲍ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲁϥϣⲁⲓ ⲑ ϥ̀ⲉⲣⲥ̀
ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲓⲟⲩ.
ⲏ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϭⲱⲗⲕ ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ ⲙ̀
ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲫ̀
ⲓⲟⲙ ϩⲱⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.
ⲑ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀
ϭⲓⲙⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲁ̀
ⲣⲟⲩϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡ̀
ϣⲱⲃϣ
ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲫ̀
ⲣⲏⲥ.
ⲓ̅. Ⲫⲏⲉⲧⲓ̀
ⲣⲓ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲧϧⲉⲧϧⲱⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲱ̀
ⲟⲩ ⲑ ⲛⲉⲙ
ⲛⲓϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲉⲧⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲏ̀
ⲡⲓ ⲧⲟⲓ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲧ ⲛ̀
ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲣⲟϥ ⲑ ⲁϥϣⲁⲛⲥⲉⲛⲧ ⲛ̀
ⲛⲁⲉ̀
ⲙⲓ ⲟⲛ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛϣⲁⲣⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲑ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁϣ̀ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ
ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲛ̀
ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲱⲛϩ ⲙ̀
ⲡⲉϥϩⲟ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲗϫ ⲇⲉ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲛⲓⲕⲏⲧⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲓⲉ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲉⲣⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀
ⲛⲁⲥⲁϫⲓ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲑ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉⲓⲧⲱⲃϩ ⲙ̀
ⲙⲟϥ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲧⲁⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲛ̀
ϯⲛⲁⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ
ⲉ̀
ⲣⲟⲓ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̀
ⲧⲉϥϥⲟⲧⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲅ̀
ⲛⲟⲫⲟⲥ ⲁϥⲑ̀
ⲣⲟⲩⲁ̀
ϣⲁⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲁϧⲟⲙϧⲉⲙ ϧⲉⲛ
ⲟⲩⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ϥ̀ⲭⲱ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲉ̀
ⲛⲓϥⲓ ⲑ ⲁϥⲙⲁϩⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ϣⲁϣⲓ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲟⲧⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲁ̀
ⲙⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϯ ⲉ̀
ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥϩⲁⲡ.
ⲕ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲣⲱⲓ ⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲧⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁⲧⲁ̀
ⲣⲓⲕⲓ
ⲁⲓⲛⲁⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉⲓⲕⲟⲗϫ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲓⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲉⲣⲙⲉⲧⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ϯⲉ̀
ⲙⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲑ ⲡⲗⲏⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲱ̀
ⲗⲓ ⲙ̀
ⲡⲁⲱⲛϧ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲱⲣⲓ ϥ̀ⲛⲁⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ.
ⲕ̅ ⲅ̅ . Ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲥⲉϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀
ϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲑ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲥⲱⲃⲓ ⲛ̀
ⲛⲓⲑ̀
ⲙⲏⲓ.
ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀
ⲡⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑ ⲛⲓϩⲟ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ϥ̀ϩⲱⲃⲥ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ
ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲛ̀
ⲑⲟϥ ⲡⲉ.
ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲡⲁϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲇⲉ ϥ̀ⲁⲥⲓⲱⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟϫⲓ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ.
ⲕ̅ Ⲋ. Ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲧⲁⲧⲥⲓ ⲙ̀
ⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲉ̀
ϫⲏⲟⲩ ⲓⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲁ̀
ϧⲱⲙ ⲉϥϩⲏⲗ ⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀
ⲥⲁ ⲟⲩϧ̀ⲣⲉ
ⲛⲁϥ.
ⲕ̅ ⲍ̅ . Ⲁⲓϣⲁⲛⲫⲓⲣⲓ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲓⲛⲁⲕⲱⲗϫ ⲙ̀
ⲡⲁϩⲟ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲁϥⲓⲁ̀
ϩⲟⲙ.
ⲕ̅ ⲏ̅ . Ϯⲕⲓⲙ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲑ ϯⲉ̀
ⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲭ̀
ⲛⲁⲭⲁⲧ ⲉⲓⲟⲓ ⲛ̀
ⲁⲑⲛⲟⲃⲓ.
ⲕ̅ ⲑ̅ . Ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̀
ⲡⲓⲙⲟⲩ.
ⲗ̅ . Ⲁⲓϣⲁⲛϫⲱⲕⲉⲙ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲁⲧⲟⲩⲃⲟⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ.
ⲗ̅ ⲁ̅ . Ⲁⲩϭⲟϫⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⲑ ⲁⲥⲟⲣⲃⲉⲧ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲁⲥ̀
ⲧⲟⲗⲏ.
ⲗ̅ ⲃ̅ . Ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑ ⲫⲏⲉϯⲛⲁϭⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲉⲛⲓ̀ⲉⲩϩⲁⲡ
ⲉⲩⲥⲟⲡ.
ⲗ̅ ⲅ̅ . Ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲥⲟϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉ̀
ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲙ̀
ⲡ̀
ⲥ̀
ⲛⲁⲩ.
ⲗ̅ ⲇ̅ . Ⲙⲁⲣⲉϥⲱ̀
ⲗⲓ ⲙ̀
ⲡⲉϥϣ̀ⲃⲱⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲓ ⲑ ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉⲥϣ̀ⲧⲉⲣⲑⲱⲣⲧ.
ⲗ̅ ⲉ̅ . Ⲛ̀
ⲛⲁⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲉ̀
ⲥⲁϫⲓ ⲑ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϧⲟⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲩⲭⲏ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅
ⲁ̅ . Ⲉⲓϥⲓⲁ̀
ϩⲟⲙ ϯⲛⲁϫⲉ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϩⲣⲁϥ.
ⲃ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ϫⲉ ⲙ̀
ⲡⲉⲣϯⲥ̀
ⲃⲱ ⲛⲏⲓ ⲉ̀
ⲉⲣⲙⲉⲧⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕϯϩⲁⲡ
ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ.
ⲅ̅ . Ⲙⲏ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲕ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲭⲱ ⲛ̀
ⲥⲱⲕ ⲛ̀
ⲛⲓϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲓϫ.
ⲇ̅ . Ⲡ̀
ⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁⲕϯϩ̀ⲑⲏⲕ ⲉ̀
ⲣⲟϥ ⲑ ⲙⲏ ⲁⲕⲛⲁⲩ ϩⲱⲕ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ
ⲉϥⲛⲁⲩ.
ⲉ̅ . Ⲓⲉ ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲟⲩϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲛ̀
ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲑ ⲓⲉ ⲛⲉⲕⲣⲟⲙⲡⲓ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀
ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ.
Ⲋ. Ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱϯ ⲛ̀
ⲥⲁ ⲧⲁⲁ̀
ⲛⲟⲙⲓⲁ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛⲟⲃⲓ ⲁⲕϧⲉⲧϧⲱⲧⲟⲩ.
ⲍ̅ . Ⲕ̀
ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙ̀
ⲡⲓⲉⲣⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲱ̀
ⲗⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲕϫⲓϫ.
ⲏ̅ . Ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲁⲩⲉⲣⲡ̀
ⲗⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟⲓ ⲑ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲕⲕⲟⲧⲕ ⲁⲕϯ
ⲛ̀
ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲏⲓ.
ⲑ̅ . Ⲁⲣⲓⲫ̀
ⲙⲉⲩⲓ̀ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣⲡ̀
ⲗⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲟ̀
ⲙⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲧⲁⲥⲑⲟⲓ ⲟⲛ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ.
ⲓ̅. Ⲙⲏ ⲉⲧⲁⲕϩⲟⲣⲧ ⲁⲛ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲉⲣⲱϯ ⲑ ⲁⲕⲑ̀
ⲣⲓϭⲱⲥ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲁⲗⲱⲙ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲟⲩϣⲁⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϥⲱⲓ ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ϩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲙⲟⲗϧⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲟϯ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲟⲩⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁⲓ ⲁⲕⲭⲁⲩ ⲛ̀
ϧⲏⲧ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕϫⲉⲙⲡ̀
ϣⲓⲛⲓ ⲁϥⲁ̀
ⲣⲉϩ ⲉ̀
ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲭⲏ ⲛ̀
ϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉ̀
ⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϣ̀ϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀
ⲙⲟⲕ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑ ⲟⲩⲟϩ
ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲟⲓ ⲛ̀
ⲁⲧϫⲟⲙ ⲛ̀
ⲧⲟⲧⲕ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲭ̀
ⲛⲁⲁ̀
ⲣⲉϩ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲑ ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟⲓ ⲇⲉ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲁⲁ̀
ⲛⲟⲙⲓⲁ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⲑ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉⲓⲟⲓ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲙⲏⲓ ϯϣ̀ϥⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ⲉ̀
ⲡ̀
ϣⲱⲓ ⲁⲛ
ⲑ ϯⲙⲉϩ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ϣⲱϣ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲥⲉϫⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲟⲩⲓ̀ⲉ̀
ⲡ̀
ϧⲟⲗϧⲉⲗ ⲑ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲕⲟⲧ ⲁⲕϯⲙ̀
ⲕⲁϩ ⲛⲏⲓ
ⲉ̀
ⲙⲁϣⲱ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲉⲕⲓ̀
ⲣⲓ ⲙ̀
ⲡⲁⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲥ ⲙ̀
ⲃⲉⲣⲓ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ⲁⲕⲉⲣⲭ̀
ⲣⲁⲥⲑⲉ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ϫⲱⲛⲧ ⲑ
ⲁⲕⲓ̀
ⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲉⲛⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑ̀
ⲛⲉϫⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲓⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲉϣ̀ⲧⲉⲙ ⲃⲁⲗ ⲛ̀
ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲩ
ⲉ̀
ⲣⲟⲓ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲁⲉⲣ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀
ⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲣⲱ ⲑ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑ̀
ⲛⲉϫⲓ
ⲙ̀
ⲡⲓϩⲱⲗ ⲉ̀
ⲟⲩⲙ̀
ϩⲁⲩ.
ⲕ̅ . Ϣⲁⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡ̀
ⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲑ ⲭⲁⲧ ⲛ̀
ⲧⲁⲙ̀
ⲧⲟⲛ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲙ̀
ⲡⲁϯϣⲉⲛⲏⲓ ⲉ̀
ⲡⲓⲙⲁ ⲉ̀
ϯⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ϧⲏⲧϥ ⲉ̀
ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀
ⲭⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲅ̀
ⲛⲟⲫⲟⲥ ⲑ
ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̀
ⲭⲁⲕⲓ ϣⲁ ⲉ̀
ⲛⲉϩ ⲑ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲱⲛϧ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲁ̅
Ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲥⲱⲫⲁⲣ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲥⲱⲫⲁⲣ ⲡⲓⲘⲉⲛⲛⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ
ⲃ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀
ⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲉ̀
ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲟⲩⲟϩⲉⲙ ⲓⲥϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀
ⲥⲁϫⲓ ϥ̀ⲙⲉⲩⲓ̀
ⲉ̀
ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲡⲉ.
ⲅ̅ . Ϥ̀ⲥ̀
ⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫ̀
ⲙⲓⲥⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲥ̀
ϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲟⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀
ⲱⲛϧ ⲑ ⲙ̀
ⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲟϣ ϧⲉⲛ
ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥϭⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲕ.
ⲇ̅ . Ⲙ̀
ⲡⲉⲣϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲓ ⲛ̀
ⲁⲧⲁ̀
ⲣⲓⲕⲓ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ.
ⲉ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲛ̀
ⲁϣ ⲛ̀
ⲣⲏϯ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲥ̀
ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ.
Ⲋ. Ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ̀
ⲧ̀
ϫⲟⲙ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲑ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲕⲏⲃ ⲉ̀
ⲣⲟⲕ ⲑ ⲧⲟⲧⲉ
ⲉⲕⲉ̀
ⲉ̀
ⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲩⲙ̀
ⲡ̀
ϣⲁ ⲛ̀
ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲁⲕⲁⲓ.
ⲍ̅ . Ⲙⲏ ⲭ̀
ⲛⲁϣ̀ϫⲓⲙⲓ ⲙ̀
ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲓⲉ ⲁⲕϣⲉ ⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ
Ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ.
ⲏ̅ . Ⲥ̀
ϭⲟⲥⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧ̀
ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲁⲓϥ ⲑ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ
ⲉⲩϣⲏⲕ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲁ̀
ⲙⲉⲛϯ.
ⲑ̅ . Ⲓⲉ ⲉⲩϣⲏⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲉ ϯϣⲓⲏ̀ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲓⲉ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲫ̀
ⲓⲟⲙ.
ⲓ̅. Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲱϫⲡ ⲛ̀
ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲁⲓϥ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲛ̀
ⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀
ⲛⲓϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀
ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ̀
ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲡⲟⲥ
ⲙ̀
ⲡⲁϥⲱⲃϣ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲫ̀
ⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉϥϩⲉⲗϩⲉⲗ ⲛ̀
ⲕⲉⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ: ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲟⲩϫ̀ⲫⲟ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲥ̀
ϩⲓⲙⲓ
ⲁϥⲟⲓ ⲛ̀
ϩⲩⲥⲟⲥ ⲉ̀
ⲟⲩⲓⲁⲛ̀
ⲧⲱⲟⲩ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲁⲕⲭⲱ ⲙ̀
ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲉⲕⲉ̀
ⲃⲁϣⲕ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲓϭⲱϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ
ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲉⲣϩⲟϯ: ⲕ̀
ϥⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲉ̀
ⲡ̀
ϣⲱⲓ ϩⲁⲣⲟϥ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲙ̀
ⲙⲉⲧⲁ̀
ⲛⲟⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲉⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲕ: ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲇⲉ
ⲛ̀
ϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲏⲓ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲉ̀
ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ : ⲉⲕⲉ̀
ⲃⲁϣⲕ
ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲓϭⲱϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉⲕⲉⲣϩⲟϯ:
ⲓ̅Ⲋ. Ⲡⲓϧⲓⲥⲓ ⲉⲕⲉ̀
ⲉⲣⲡⲉϥⲱⲃϣ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀
ⲁϥⲥⲓⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉⲕϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲧⲉⲕⲉⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲉⲥⲉ̀
ⲉⲣ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲙ̀
ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁ̀
ⲧⲟⲟⲩⲓ̀: ⲉϥⲉ̀
ⲫⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ
ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲁ̀
ⲙⲉⲣⲓ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲕⲉ̀
ⲭⲁ ϩ̀ⲑⲏⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲟⲡ ⲛⲁⲕ:ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲟⲩϣ ⲛⲉⲙ
ⲟⲩϩⲟϯ ⲉⲥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲉⲕⲉ̀
ⲉⲣⲏⲥⲓⲭⲁⲍⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲃⲱⲧⲥ ⲉ̀
ⲣⲟⲕ : ⲉⲩⲉ̀
ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ
ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉⲩⲉ̀
ϯϩⲟ ⲉ̀
ⲣⲟⲕ.
ⲕ̅ . Ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲭⲁⲩ ⲛ̀
ⲥⲱⲟⲩ : ⲡ̀
ⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲧⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ : ⲛⲓⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ
ⲉⲩⲉ̀
ⲃⲱⲗ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲃ̅
Ϯⲙⲁϩⲅ̅ ϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
ⲃ̅ . Ⲓⲧⲁ ⲛ̀
ⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲓⲉ ⲁⲥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀
ϫⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ.
ⲅ̅ . Ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ϩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲧ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲙ̀
ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲏϯ: ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲛ̀
ⲁⲧⲁ̀
ⲣⲓⲕⲓ
ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲥⲱⲃⲓ.
ⲇ̅ . Ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲑⲏϣ ⲉⲑⲣⲉϥϩⲉⲓ ϧⲁ ⲡ̀
ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ:ⲟⲩⲟϩ
ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲗ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲏⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛⲁ̀
ⲛⲟⲙⲟⲥ.
ⲉ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉϥⲭⲁ ϩ̀ⲑⲏϥ ⲛ̀
ϫⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀
ⲥⲁⲙ̀
ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϫⲉ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ.
Ⲋ. Ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϯϫⲱⲛⲧ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲙⲏ ⲛ̀
ⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲁⲛ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ.
ⲍ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ϣⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀
ⲧⲟⲩϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ: ⲓⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧ̀
ⲫⲉ ⲉϣⲱⲡ
ⲛ̀
ⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲕ.
ⲏ̅ . Ⲫⲓⲣⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀
ⲧⲉϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ : ⲓⲉ ⲛ̀
ⲧⲟⲩⲫⲓⲣⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲫ̀
ⲓⲟⲙ.
ⲑ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲉ̀
ⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲧ̀
ϫⲓϫ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲁⲥⲑⲁⲙⲓⲉ̀ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲓ̅. Ⲙⲏ ⲁⲩⲭⲏ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲩⲭⲏ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ
ⲛⲓⲃⲉⲛ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲡⲓⲛⲟⲩⲥ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲛ̀
ⲛⲓⲥⲁϫⲓ : ϯϣ̀ⲃⲱⲃⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲛ̀
ⲛⲓϧ̀ⲣⲏⲟⲩⲓ̀
.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲁⲣⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ⲭ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ: ϯⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲏ ⲇⲉ ⲁⲥϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ
ⲛ̀
ϫⲓⲛⲱⲛϧ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲣⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲭⲏ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲓϣϯ ⲛ̀
ϫⲟⲙ: ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϯ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲥⲱⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϣ̀ⲕⲱⲧ : ⲁϥϣⲁⲛϣ̀ⲑⲁⲙ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ
ⲉⲑⲛⲁϣ̀ⲟⲩⲱⲛ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲁϥϣⲁⲛⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀
ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϥ̀ⲛⲁⲧ̀
ϣⲟⲩⲓⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ: ⲁϥϣⲁⲛⲭⲁ ϩ̀ⲣⲁϥ ⲛⲁϥ ϥ̀ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ
ⲉ̀
ⲁϥⲟⲩⲟϫⲡϥ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁ̀
ⲙⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ:ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲉ̀
ⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϯ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲱ̀
ⲗⲓ ⲛ̀
ⲛⲓⲣⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⲛ̀
ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ : ⲛⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲑ̀
ⲣⲟⲩⲧⲱⲙⲧ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲧ̀
ϩⲉⲙⲥⲟ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ϩⲓ ϩⲁⲛⲑ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲛ̀
ⲛⲟⲩϯⲡⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲟⲩϫϧ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⲛ̀
ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ : ⲛⲓϫⲱⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲟⲩⲟϫⲡⲟⲩ.
ⲕ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲃⲧ ⲛ̀
ⲛⲓⲥ̀
ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ : ⲡⲓⲕⲁϯ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲡ̀
ⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲉ̀
ⲙⲓ ⲉ̀
ⲣⲟϥ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϫⲱϣ ⲛ̀
ⲟⲩϣⲱϣ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ : ⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲱⲟⲩ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϭⲱⲣⲡ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧϣⲏⲕ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲭⲁⲕⲓ:ⲁϥⲓ̀
ⲛⲓ ⲇⲉ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀
ϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲫ̀
ⲙⲟⲩ.
ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⲛ̀
ϩⲁⲛϣ̀ⲗⲱⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁⲕⲟ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ : ⲉϥϣ̀ⲧⲟ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲑ̀
ⲛⲟⲥ ⲉ̀
ⲡⲉⲥⲏⲧ
ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉ̀
ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ.
ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲃⲧ ⲛ̀
ⲛⲓϩⲏⲧ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ : ⲁϥⲥⲟⲣⲙⲟⲩ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ
ⲛ̀
ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲁⲛ.
ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲉⲩⲉ̀
ϫⲟⲙϫⲉⲙ ⲇⲉ ⲉ̀
ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀
ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲛ : ⲉⲩⲉ̀
ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲙ̀
ⲫⲏⲉⲧⲑⲁϧⲓ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ . Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁⲃⲁⲗ : ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁⲙⲁϣϫ.
ⲃ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲓ ⲛ̀
ⲁⲧⲕⲁϯ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.
ⲅ̅ . Ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲥ̀
ⲙⲏ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ϯⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ ⲓⲥϫⲉ
ϥ̀ⲛⲁⲟⲩⲱϣ.
ⲇ̅ . Ⲛ̀
ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀
ⲣⲉϥϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲉ̅ . Ⲉⲥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉ̀
ⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ̀
ⲓ̀ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ.
Ⲋ. Ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲡⲓⲥⲟϩⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩ̀ⲑⲏⲧⲉⲛ ⲉ̀
ⲡ̀
ϩⲁⲡ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲁⲥ̀
ⲫⲟⲧⲟⲩ.
ⲍ̅ . Ⲙⲏ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ.
ⲏ̅ . Ⲓⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ:ⲛ̀
ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ.
ⲑ̅ . Ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲇⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀
ⲧⲉϥϧⲉⲧϧⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ : ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲓ̀
ⲣⲓ ⲛ̀
ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ
ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲁϩ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ ϥ̀ⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲙ̀
ⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥ̀
ⲃⲟⲕ ⲁⲛ.
ⲓ̅. Ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀
ϩⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲙⲏ ⲥ̀
ⲛⲁϣ̀ⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲗⲓ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⲉⲥⲉ̀
ⲓ̀ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ : ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲙ̀
ⲡⲓⲕⲉⲣⲙⲓ : ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲉⲣⲕⲁϩⲓ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲁⲙ̀
ⲧⲟⲛ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉⲁⲓϭⲓ ⲛ̀
ⲛⲁⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⲛⲁϣⲟⲗ: ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁϫⲓϫ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀
ⲧⲉϥϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀
ⲙⲟϥ : ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁϥⲉⲣⲡ̀
ⲕⲉ ⲉⲣϩⲏⲧⲥ
ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ : ⲙ̀
ⲡⲁⲣⲉ ⲭ̀
ⲣⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲓ̀ⲉ̀
ϧⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲛⲁⲥⲁϫⲓ : ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉ̀
ⲥⲱⲧⲉⲙ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϯϧⲉⲛⲧ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲉ̀
ⲡ̀
ϩⲁⲡ : ϯⲉ̀
ⲙⲓ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉⲓⲟⲓ ⲛ̀
ⲑ̀
ⲙⲏⲓ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣ̀ϭⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲛ̀
ⲧⲁⲭⲁⲣⲱⲓ ϯⲛⲟⲩ : ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲁⲭⲁⲧⲟⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ.
ⲕ̅ . Ⲉⲕⲉ̀
ⲉⲣⲭ̀
ⲣⲁⲥⲑⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ : ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̀
ⲛⲁⲭⲟⲡⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲱⲗⲓ ⲛ̀
ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉⲥϣ̀ⲧⲉⲣⲑⲱⲣⲧ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲉⲕϩⲟϯ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲓⲧⲁ ⲉⲕⲉ̀
ⲙⲟⲩϯ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛⲁⲕ : ⲓⲉ ⲛ̀
ⲧⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲉ̀
ⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲛⲁⲕ.
ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲁⲩⲏⲣ ⲛⲉ ⲛⲁⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲁ̀
ⲛⲟⲙⲓⲁ : ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ϩⲁⲛ ⲟⲩ ⲛⲉ.
ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲕ̀
ⲭⲱⲡ ⲙ̀
ⲙⲟⲕ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ:ⲁⲕⲭⲁⲧ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲟⲧⲕ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲩⲃⲏⲕ.
ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲙⲏ ⲭ̀
ⲛⲁⲉⲣϩⲟϯ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϫⲱⲃⲓ ⲉⲣⲉ ⲡ̀
ⲑⲏⲟⲩ ⲕⲓⲙ ⲉ̀
ⲣⲟⲥ ⲓⲉ ⲁⲕϯⲟⲩⲃⲏⲓ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲛ̀
ⲟⲩⲥⲓⲙ ⲉⲣⲉ ⲡ̀
ⲑⲏⲟⲩ ⲱ̀
ⲗⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ.
ⲕ̅ Ⲋ. Ϫⲉ ⲁⲕⲥ̀
ϧⲁⲓ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟⲓ:ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁ̀
ⲗⲟⲩ ⲁⲕⲉⲛⲟⲩ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ.
ⲕ̅ ⲍ̅ . Ⲁⲕⲭⲱ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲁϭⲁⲗⲟϫ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓⲕ : ⲁⲕⲁ̀
ⲣⲉϩ ⲇⲉ ⲉ̀
ⲛⲁϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲧⲏⲣⲟⲩ : ⲁⲕϣⲉⲛⲁⲕ ⲇⲉ
ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛ̀
ⲛⲓⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲣⲁⲧ.
ⲕ̅ ⲏ̅ . Ⲛⲏⲉϣⲁⲩⲉⲣⲁ̀
ⲡⲁⲥ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲁⲥⲕⲟⲥ ⲓⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϩ̀ⲃⲱⲥ ⲉⲧⲁ ⲟⲩϩⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟⲙϥ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ . Ⲫ̀
ⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀
ⲙⲓⲥⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲥ̀
ϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀
ⲁ̀
ϩⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲙⲉϩ ⲛ̀
ϫⲱⲛⲧ.
ⲃ̅ . Ⲓⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϩ̀ⲣⲏⲣⲓ ⲉ̀
ⲁⲥⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉ̀
ⲁⲥϥⲟⲣϥⲉⲣ: ϣⲁⲥⲫⲱⲧ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ
ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲟ̀
ϩⲓ ⲉ̀
ⲣⲁⲧϥ.
ⲅ̅ . Ⲙⲏ ⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⲙ̀
ⲡⲉⲕϥⲓⲱⲡ ⲛⲉⲙⲁϥ : ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲑ̀
ⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲓ̀ⲉ̀
ϧⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲙ̀
ⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ.
ⲇ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲛⲟⲃⲓ : ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ.
ⲉ̅ . Ⲕⲁⲛ ⲟⲩⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀
ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲱⲛϧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲏⲡ ⲛ̀
ⲧⲟⲧϥ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲛⲉϥⲉⲃⲏⲧ ⲁⲕⲭⲁϥ ⲉ̀
ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲥⲉⲛϥ.
Ⲋ. Ϩⲉⲛⲕ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲉϥϩⲉⲣⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉϥϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ.
ⲍ̅ . Ⲡⲓϣ̀ϣⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̀
ⲙⲁⲩ : ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁⲛⲕⲟⲣϫϥ ϣⲁϥⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲟⲛ :
ⲧⲉϥϩ̀ⲣⲓⲓ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲁⲥⲙⲟⲩⲛⲕ.
ⲏ̅ . Ⲁⲥϣⲁⲛⲁⲓⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲉϥⲛⲟⲩⲛⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛ̀
ϫⲉ
ⲡⲉϥϯⲟⲩⲱ̀
.
ⲑ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ⲧⲉⲛ ⲡ̀
ⲥ̀
ⲑⲟⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ : ⲉϥⲉ̀
ⲉⲣ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϭⲟ ⲙ̀
ⲃⲉⲣⲓ.
ⲓ̅. Ⲫ̀
ⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ : ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛϩⲉⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϥ̀ϣⲟⲡ ⲁⲛ ϫⲉ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫ̀
ⲓⲟⲙ : ⲫ̀
ⲓⲁⲣⲟ ⲇⲉ ϣⲁϥϣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ
ϣⲁϥϣⲱⲟⲩⲓ̀
.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲧⲱⲛϥ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲥϣⲟⲡ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧ̀
ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲧⲱⲙⲓ :
ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲉⲛⲕⲟⲧ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲉⲁⲕⲁ̀
ⲣⲉϩ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲁ̀
ⲙⲉⲛϯ : ⲛ̀
ⲧⲉⲕⲭⲟⲡⲧ ⲇⲉ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉⲕϫⲱⲛⲧ :
ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉⲕϯⲛⲉⲓ ⲛⲏⲓ ⲉ̀
ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲕⲛⲁⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲩⲓ̀ⲛ̀
ϧⲏⲧϥ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲫ̀
ⲣⲱⲙⲓ ϥ̀ⲛⲁⲱⲛϧ ⲉ̀
ⲁϥϫⲉⲕ ⲛⲓⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲡⲉϥⲱⲛϧ:ϯⲛⲁⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲟⲧ ϣⲁⲧⲟⲩⲑⲁⲙⲓⲟⲓ ⲛ̀
ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲟⲛ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲓⲧⲁ ⲉⲕⲉ̀
ⲙⲟⲩϯ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲉ̀
ⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛⲁⲕ : ⲛⲓ
ϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲙ̀
ⲡⲉⲣⲭⲁⲩ ⲛ̀
ⲥⲱⲕ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲁⲕϭⲓⲏ̀
ⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲁϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲧⲏⲣⲟⲩ : ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲛⲕ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲁⲕⲉⲣⲥ̀
ⲕⲉⲡⲁⲍⲓⲛ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲁⲁ̀
ⲛⲟⲙⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁ̀
ⲥⲟⲩⲓ̀
: ⲁⲕϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲃⲉⲛⲓⲛ
ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀
ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϩⲓⲱⲟⲩⲧ ⲉϥⲉ̀
ϩⲉⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲉⲥⲉⲣⲁ̀
ⲡⲁⲥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲙⲁ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲁ ϩⲁⲛⲙⲱⲟⲩ ⲥ̀
ⲗⲁϫⲗⲉϫ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲱ̀
ⲛⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲁ ϩⲁⲛⲙⲱⲟⲩ ⲑⲟⲩⲉⲗⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲡⲓⲟⲩⲁⲛ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲧ̀
ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲕⲧⲁⲕⲟⲥ.
ⲕ̅ . Ⲁⲕϯⲧⲟⲧⲕ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ϣⲁ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ : ⲁⲕⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀
ⲡⲉⲕϩⲟ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ
ⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲁⲩϣⲁⲛⲁ̀
ϣⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛ̀
ϥ̀ⲉ̀
ⲙⲓ ⲁⲛ:ⲁⲩϣⲁⲛⲥ̀
ⲃⲟⲕ ⲇⲉ ϥ̀ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩϭⲓⲙ̀
ⲕⲁϩ:ⲧⲉϥⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲣϩⲏⲃⲓ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲉ̅
Ϯⲙⲁϩⲃ̅ ϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲡⲓⲐⲉⲙⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
ⲃ̅ . Ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲛⲁϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲟⲩⲕⲁϯ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲟⲩⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ : ⲁϥⲙⲁϩ ⲧⲉⲛⲛⲉϫⲓ ⲅⲁⲣ
ⲛ̀
ⲉⲙⲕⲁϩ.
ⲅ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ⲥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲥ̀
ϣⲉ ⲁⲛ : ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⲛ̀
ϧⲏⲧⲟⲩ.
ⲇ̅ . Ⲙⲏ ϩⲱⲕ ⲉⲧⲁⲕⲭⲁ ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲛ̀
ⲥⲱⲕ : ⲁⲕϫⲉⲕ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ .
ⲉ̅ . Ⲕ̀
ⲟⲓ ⲛ̀
ⲉ̀
ⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉ̀
ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲣⲱⲕ:ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲉⲣⲇⲓⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲉ̀
ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀
ϫⲟⲙ.
Ⲋ. Ⲉϥⲉ̀
ⲥⲟϩⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀
ⲛⲟⲕ ⲁⲛ : ⲛⲉⲕⲥ̀
ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀
ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ.
ⲍ̅ . Ⲟⲅⲁⲣ ⲙⲏ ⲁⲩⲙⲁⲥⲕ ϧⲁⲧ̀
ϩⲏ ⲛ̀
ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ : ⲓⲉ ⲁⲕϭⲱⲥ ϧⲁⲧ̀
ϩⲏ ⲛ̀
ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ.
ⲏ̅ . Ⲓⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲁⲥⲫⲟϩ ⲇⲉ ⲉ̀
ⲣⲟⲕ ⲛ̀
ϫⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ.
ⲑ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲛ̀
ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲁⲛ : ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲕⲁϯ ⲉ̀
ⲣⲟϥ
ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲛ.
ⲓ̅. Ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲁ̀
ⲡⲁⲥ ⲛ̀
ϧⲏⲧⲉⲛ : ⲕ̀
ϩⲟⲣϣ ⲉ̀
ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ
ϩⲁⲛⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲛ̀
ⲧ̀
ϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀
ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ Ⲁⲩⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⲙ̀
ⲙⲟⲕ ⲛ̀
ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲕⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ
ⲉⲙⲁϣⲱ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⲉ̀
ⲣⲟϥ : ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀
ⲣⲟϥ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲉⲧⲁⲕⲥⲁϫⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲉⲕⲉ̀
ⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ
ⲣⲱⲕ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫ̀
ⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀
ⲁⲧⲁ̀
ⲣⲓⲕⲓ : ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ
ⲟⲩⲥ̀
ϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ϥ̀ⲛⲁⲉⲣ ⲟⲩⲑ̀
ⲙⲏⲓ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϥ̀ⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ: ⲧ̀
ⲫⲉ ⲇⲉ ⲥ̀
ⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲓⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲟ̀
ⲣⲉⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϭⲁϧⲉⲙ: ⲉϥⲥⲉ ϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲉϥⲥⲱ .
ⲓ̅ⲍ̅ . Ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ : ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ ϯⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲭⲟⲡⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛ̀
ⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲩϯ ⲙ̀
ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩϣⲉⲙⲙⲟ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ
ⲉ̀
ϫⲱⲟⲩ.
ⲕ̅ . Ⲡ̀
ⲱⲛϧ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲙ̀
ⲡⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲟⲩϣ : ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲏⲡ ⲉⲧⲧⲟⲓ
ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀
ϫⲟⲙ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲇⲉ ⲁⲥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁϣϫ : ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲉⲩⲓ̀ϫⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲁϥⲓ̀ⲛ̀
ϫⲉ
ⲡⲉϥⲟⲩⲱϫⲡ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉϥⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲉⲣ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲭⲁⲕⲓ : ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲇⲏ ⲉ̀
ⲧⲟⲧϥ
ⲙ̀
ⲫ̀
ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ.
ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲁⲩⲑⲁϣϥ ⲉ̀
ϩⲁⲛϧ̀ⲣⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲛⲓⲛⲟϣⲉⲣ : ϥ̀ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛ̀
ϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲭⲏ ⲉⲩⲟⲩⲱϫⲡ :
ⲉϥⲉ̀
ϣ̀ⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀
ⲭⲁⲕⲓ.
ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑ̀
ⲗⲓⲓⲥ ⲉⲩⲉ̀
ⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ : ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲉϥϧⲉⲛ
ⲟⲩⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲧⲉϥϩⲉⲓ.
ⲕ̅ ⲉ̅ . Ϫⲉ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲛ̀
ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲃⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ :ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉϥⲛⲁϩⲃⲓ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅
Ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ.
ⲕ̅ Ⲋ. Ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱϣ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϧ̀ⲑⲏ ϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲥⲟⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲉϥϣⲉⲃϣⲓ.
ⲕ̅ ⲍ̅ . Ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲃⲥ ⲙ̀
ⲡⲉϥϩⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲧ : ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀
ⲟⲩⲡⲉⲣⲓⲥⲧⲟⲙⲓⲟⲛ ϩⲓ ⲛⲉϥⲁ̀
ⲗⲱϫ
ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀
ϣⲁϥⲉ.
ⲕ̅ ⲏ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ϣⲉⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲉ̀
ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀
ϩⲁⲛⲏⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲛ̀
ϧⲏⲧⲟⲩ.
ⲕ̅ ⲑ̅ . Ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲩⲉ̀
ⲟⲗⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲉⲣⲣⲁⲙⲁⲟ̀
: ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲟⲩⲟ̀
ϩⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ.
ⲗ̅ . Ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉϥϩⲓⲟⲩⲓ̀ⲛ̀
ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ : ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲉⲣ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲭⲁⲕⲓ :
ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲣⲱⲧ ⲛ̀
ⲧⲁϥ ⲉϥⲉ̀
ⲑ̀
ⲣⲉϥⲗⲱⲙ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡ̀
ⲑⲏⲟⲩ.
ⲗ̅ ⲁ̅ . Ⲉⲥⲉ̀
ϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲉϥϩ̀ⲣⲏⲣⲓ ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉϥⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲥ ϫⲉ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥ̀
ⲙⲟⲛⲧ :
ϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲉ̀
ⲓ̀ⲛⲁϥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ.
ⲗ̅ ⲃ̅ . Ⲡⲉϥϣⲁⲧϣⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟ ⲙ̀
ⲡⲁⲧⲉⲥⲉⲣⲛⲉⲓ : ⲡⲉϥϫⲁⲗ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ.
ⲗ̅ ⲅ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ϭⲟⲗϥ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩϣⲉⲗϣⲏⲓⲗⲓ ⲙ̀
ⲡⲁⲧⲉⲥⲉⲣⲛⲉⲓ : Ⲉϥⲉ̀
ϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ
ⲛ̀
ⲟⲩϩ̀ⲣⲏⲣⲓ ⲛ̀
ϫⲱⲓⲧ.
ⲗ̅ ⲇ̅ . Ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲫ̀
ⲙⲟⲩ ⲡⲉ : ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲉ̀
ⲣⲱⲕϩ ⲛ̀
ⲛⲓⲏⲓ ⲛ̀
ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ
ⲇⲱⲣⲟⲛ.
ⲗ̅ ⲉ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ϭⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ : ϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀
ⲓ̀ⲛⲁϥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ :
ⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ ⲇⲉ ⲉⲥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭ̀
ⲣⲟϥ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅Ⲋ
Ϯⲙⲁϩⲇ̅ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
ⲃ̅ . Ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲉ̀
ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ : ⲛⲓⲣⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙ̀
ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.
ⲅ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲏ ⲟⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲛ̀
ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲓⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ : ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲣⲟ̀
ⲛⲟⲭⲗⲓⲛ ⲛⲁⲕ ϫⲉ
ⲁⲕⲉⲣⲟⲩⲱ̀
.
ⲇ̅ . Ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲙ̀
ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲏϯ : ⲉ̀
ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲡⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲩⲭⲏ ⲛ̀
ⲧ̀
ϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀
ⲑⲱⲓ.
ⲉ̅ . Ⲓⲧⲁ ⲉⲓⲉ̀
ⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ : ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ϯⲛⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲁⲁ̀
ⲫⲉ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.
Ⲋ. Ⲉⲥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩϫⲟⲙ : ⲡ̀
ⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲁⲥ̀
ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀
ⲛⲁϯⲁ̀
ⲥⲟ ⲉ̀
ⲣⲟϥ.
ⲍ̅ . Ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ⲛⲁⲙ̀
ⲕⲁⲩϩ ⲉ̀
ⲡⲁⲉⲣϧⲟⲧ : ⲁⲓϣⲁⲛⲭⲁⲣⲱⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡ̀
ⲥ̀
ⲃⲟⲕ ⲛ̀
ⲧⲉ
ⲡⲁⲙ̀
ⲕⲁϩ.
ⲏ̅ . Ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϯϧⲓⲥⲓ ⲛⲏⲓ ⲁϥⲁⲓⲧ ⲛ̀
ⲥⲟϫ ⲉ̀
ⲁⲓⲉⲣϩⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ.
ⲑ̅ . Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲛ̀
ϧⲏⲧ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ : ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲟⲩⲃⲏⲓ
ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
ⲡⲁϩⲟ.
ⲓ̅. Ⲉⲁϥⲉⲣⲭ̀
ⲣⲁⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ : ⲁϥⲣⲱϧⲧ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ: ⲁϥϧ̀ⲣⲁϫⲣⲉϫ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲛⲁϫϩⲓ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ
ⲉ̀
ϫⲱⲓ: ⲁϥⲓ̀
ⲛⲓ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ⲛ̀
ⲛⲓⲥⲟⲑⲛⲉϥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲉϥⲣⲉϥϫⲱⲛⲧ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲟⲩⲝ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ : ⲁⲩϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲛⲁⲕⲉⲗⲓ
ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ⲉϥϫⲟⲩⲕϩ : ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲁϥⲧⲏⲓⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲣⲉϥϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ : ⲁϥⲃⲉⲣⲃⲱⲣⲧ ⲇⲉ ⲉ̀
ϫⲉⲛ
ϩⲁⲛⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲉⲓⲟⲓ ⲛ̀
ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁϥϫⲟⲣⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ : ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁ̀
ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀
ⲡ̀
ϥⲱⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲧⲁⲁ̀
ⲫⲉ ⲁϥϥⲟϫⲧ : ⲁϥⲧⲁϩⲟⲓ
ⲉ̀
ⲣⲁⲧ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲟⲩⲥ̀
ⲕⲟⲡⲟⲥ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲁⲩⲕⲱϯ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲛ̀
ϩⲁⲛⲗⲟⲅⲭⲏ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ̀ⲙ̀
ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀
ⲛⲁϭⲗⲱⲧ ⲛ̀
ⲥⲉϯⲁ̀
ⲥⲟ ⲁⲛ : ⲁⲩⲫⲱⲛ
ⲙ̀
ⲡⲁϣⲁϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ⲟⲩϩ̀ⲧⲟⲡ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲟⲩϩ̀ⲧⲟⲡ : ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲁⲩⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ⲛ̀
ⲟⲩⲥⲟⲕ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲡⲁϣⲁⲣ : ⲧⲁϫⲟⲙ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲉⲛⲟ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲁⲥⲣⲱⲕϩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲁⲛⲉϫⲓ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫ̀
ⲣⲓⲙⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲁⲃⲟⲩϩⲓ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲛⲉ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀
ϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁϫⲓϫ : ⲥ̀
ⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲁⲡ̀
ⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉϥϩⲱⲃⲥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲥ̀
ⲛⲟϥ ⲛ̀
ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ : ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀
ⲡⲉⲛⲑ̀
ⲣⲉ ⲙⲁ ϣⲱⲡⲓ
ⲙ̀
ⲡⲁϧ̀ⲣⲱⲟⲩ.
ⲕ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϥ̀ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲧ̀
ⲫⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁⲙⲉⲑⲣⲉ : ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ⲫⲟϩ ⲉ̀
ϧⲟⲩⲛ ϩⲁ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲁⲧⲱⲃϩ : ⲡⲁⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲧⲁⲟⲩⲟ̀ⲉⲣⲙⲏ ⲉ̀
ⲡⲉⲥⲏⲧ
ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙ̀
ⲑⲟ.
ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟϩⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀
ⲡⲉⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲟⲩⲟϩ ⲡ̀
ϣⲏⲣⲓ ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ
ⲙ̀
ⲡⲉϥϣ̀ⲫⲏⲣ.
ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲁⲩⲓ̀ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲏ̀
ⲡⲓ ⲧⲟⲓ ⲉ̀
ⲣⲱⲟⲩ : ϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉ̀
ϯⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟⲓ
ⲁⲛ ϫⲉ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲓⲱⲧϥ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲍ̅
ⲁ̅ . Ϯⲛⲁϭⲓⲙ̀
ⲕⲁϩ ⲇⲉ ⲉϥⲓ̀
ⲛⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ : ⲟⲩⲕⲁⲓⲥⲓ ⲡⲉ ⲉ̀
ϯⲟ̀
ϩⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯϭⲓ ⲙ̀
ⲙⲟⲥ ⲁⲛ.
ⲃ̅ . Ϯϯϩⲟ ⲉⲓϧⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ : ⲁⲩⲕⲱⲗⲡ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲁϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲉⲙ
ⲙⲱⲟⲩ.
ⲅ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϫⲓϫ.
ⲇ̅ . Ϫⲉ ⲁⲩⲭⲱⲡ ⲙ̀
ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ : ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛ̀
ⲛⲉϥϭⲁⲥⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ Ⲫϯ.
ⲉ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱⲟⲩ : ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ.
Ⲋ. Ⲁⲩⲭⲁⲧ ⲇⲉ ⲉⲩϣ̀ϫⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ : ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲱⲃⲓ.
ⲍ̅ . Ⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡ̀
ϫⲱⲛⲧ: ⲁⲩⲃⲱⲧⲥ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲓⲃⲉⲛ.
ⲏ̅ . Ⲁⲩⲉⲣϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ :ⲟⲩⲑ̀
ⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀
ⲧⲱⲛϥ ⲉ̀
ϫⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ.
ⲑ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ϭⲓ ⲇⲉ ⲙ̀
ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ : ⲡⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀
ϭⲓ ⲛ̀
ⲟⲩϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ.
ⲓ̅. Ⲙ̀
ⲙⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀
ⲙⲱⲓⲛⲓ : ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ
ⲁⲛ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲛⲁⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙ̀
ⲣⲟϣⲧ : ⲁⲩⲫⲱϫⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲛⲓⲙⲟϯ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲡⲓⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ⲁⲓⲭⲁϥ ⲉ̀
ⲟⲩⲉ̀
ϩⲟⲟⲩ : ⲫ̀
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛⲧ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡ̀
ϩⲟ ⲙ̀
ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉ̀
ⲣⲟⲓ ⲁ̀
ⲙⲉⲛϯ ⲡⲉ ⲡⲁⲏⲓ : ϧⲉⲛ ⲟⲩⲅ̀
ⲛⲟⲫⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓⲫⲱⲣϣ
ⲙ̀
ⲡⲁⲫ̀
ⲣⲏϣ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲁⲓⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲫ̀
ⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ : ⲡ̀
ⲧⲁⲕⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ : ⲓⲉ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ̀
ϩⲁⲛⲁ̀
ⲅⲁⲑⲟⲛ : ⲓⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲓ̀ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉ̀
ϧ̀ⲣⲏⲓ
ⲉ̀
ⲁ̀
ⲙⲉⲛϯ : ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲁⲛ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ.
ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲏ̅
Ϯⲙⲁϩⲃ̅ ϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ ⲡⲓⲤⲁⲩⲭⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
ⲃ̅ . Ϣⲁ ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲭ̀
ⲛⲁⲕⲏⲛ ⲁⲛ : ⲭⲁⲣⲱⲕ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀
ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲛ.
ⲅ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲛⲭⲁⲣⲱⲛ ⲙ̀
ⲡⲉⲕⲙ̀
ⲑⲟ ⲙ̀
ⲫ̀
ⲣⲏϯ ⲛ̀
ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀
.
ⲇ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲭ̀
ⲣⲁⲥⲑⲉ ⲛⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ:ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲕϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲛ̀
ⲑⲟⲕ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲁⲧϣⲱⲡⲓ
ⲛ̀
ϧⲏⲧⲟⲩ ⲛ̀
ϫⲉ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ : ϣⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϫⲡ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ
ⲛⲟⲩⲥⲉⲛϯ.
ⲉ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲫ̀
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀
ⲥⲉⲃⲏⲥ ϥ̀ⲛⲁϭⲉⲛⲟ : ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲓ̀ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲟⲩϣⲁϩ.
Ⲋ. Ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉϥⲉ̀
ⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ : ⲉϥⲉ̀
ϭⲉⲛⲟ ⲇⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⲛⲁϩⲣⲁϥ.
ⲍ̅ . Ⲉⲩⲉ̀
ⲱ̀
ⲗⲓ ⲛ̀
ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛⲉ̀
ⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ : ⲉϥⲉ̀
ϣⲱϥⲧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ.
ⲏ̅ . Ⲉⲥⲉ̀
ⲣⲁⲟⲩⲱ̀ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲁϣ ⲛ̀
ϫⲉ ⲧⲉϥⲫⲁⲧ : ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ̀
ϭⲗⲟⲙⲗⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣ̀ⲛⲉ.
ⲑ̅ . Ⲉⲩⲉ̀
ϩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛⲫⲁϣ : ⲉⲩⲉ̀
ⲑ̀
ⲣⲟⲩϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱϥ ⲛ̀
ϫⲉ
ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲟ̀
ⲃⲓ.
ⲓ̅. Ϥ̀ⲭⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉϥⲙⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲧⲁϩⲟ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.
ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲉⲩⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟϥ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲙ̀
ⲕⲁϩⲛ̀
ϩⲏⲧ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲉ̀
ⲣⲟϥ: ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀
ⲓ̀ⲙ̀
ⲡ̀
ⲕⲱϯ ⲛ̀
ⲧⲉϥϭⲁⲗⲟϫ
ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲉϫϩⲱϫ.
ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲁⲩⲥⲟⲃϯ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̀
ⲟⲩⲱϫⲡ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀
ϣ̀ⲫⲏⲣⲓ.
ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲉⲩⲉ̀
ⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲓⲥⲏⲃⲓ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲣⲁⲧϥ : ⲉⲣⲉ ⲫ̀
ⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀
ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲓⲱⲟⲩ.
ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉ̀
ⲱ̀
ⲗⲓ ⲙ̀
ⲡⲓⲧⲁⲗϭⲟ ⲉ̀
ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ : ⲉⲥⲉ̀
ⲧⲁϩⲟϥ ⲛ̀
ϫⲉ ⲟⲩⲁ̀
ⲛⲁⲅⲕⲏ : ⲟⲩⲉ̀
ⲧⲓⲁ
ⲛ̀
ⲟⲩⲣⲟ ⲉⲥⲉ̀
ⲟⲩⲱⲛϩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲥ̀
ⲕⲏⲛⲏ.
ⲓ̅ⲉ̅ . Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉ̀
ϫⲱⲣϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲁϥ ⲉⲩⲉ̀
ⲙⲟϩ ⲛ̀
ⲑⲏⲛ.
ⲓ̅Ⲋ. Ⲛⲉϥⲛⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩⲉ̀
ϣⲱⲟⲩⲓ̀ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀
ⲙⲟϥ : ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲱⲥϧ ⲉϥⲉ̀
ϩⲉⲓ ⲥⲁⲡ̀
ϣⲱⲓ ⲙ̀
ⲙⲟϥ.
ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲡⲉϥⲙⲉⲩⲓ̀ⲉϥⲉ̀
ⲧⲁⲕⲟ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀
ⲕⲁϩⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ
ⲥⲁⲃⲟⲗ.
ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲉϥⲉ̀
ϩⲓⲧϥ ⲉ̀
ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫ̀
ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉ̀
ⲡ̀
ⲭⲁⲕⲓ.
ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛ̀
ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀
ⲥⲟⲩⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ : ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀
ⲛⲉϥⲛⲟϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ
ⲛ̀
ⲧ̀
ⲫⲉ ⲛ̀
ϫⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ : ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉ̀
ⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ.
ⲕ̅ . Ⲁⲩϥⲓⲁ̀
ϩⲟⲙ ⲉ̀
ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀
ϫⲱϥ ϩⲁⲛϧⲁⲉⲩ:ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲛ̀
ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲟⲣⲡ.
ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲏⲟⲩ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓⲛ̀
ϫⲟⲛⲥ : ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀
ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀
ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ .
ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲑ̅
Ϯⲙⲁϩⲉ̅ ϯ ⲛ̀
ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ
ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀
ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ :
ⲃ̅ . Ϣⲁ ⲑ̀
ⲛⲁⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϯϧⲓⲥⲓ ⲛ̀
ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲙ̀
ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ.
ⲅ̅ . Ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁⲣⲓⲉ̀
ⲙⲓ ϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲁϥⲁⲓⲧ ⲙ̀
ⲡⲁⲓⲣⲏϯ: ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀
ⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣ̀ⲫⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ
ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲣϣⲏⲟⲩⲧ ⲉ̀
ϫⲱⲓ.
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job
Coptic Job

More Related Content

More from Bassem Matta

More from Bassem Matta (20)

Coptic Zephaniah
Coptic ZephaniahCoptic Zephaniah
Coptic Zephaniah
 
Coptic Habakkuk
Coptic HabakkukCoptic Habakkuk
Coptic Habakkuk
 
Coptic Nahum
Coptic NahumCoptic Nahum
Coptic Nahum
 
Coptic Obedia
Coptic ObediaCoptic Obedia
Coptic Obedia
 
Coptic Joel
Coptic JoelCoptic Joel
Coptic Joel
 
Coptic Micah
Coptic MicahCoptic Micah
Coptic Micah
 
Coptic Amos
Coptic AmosCoptic Amos
Coptic Amos
 
Coptic Hoshua
Coptic HoshuaCoptic Hoshua
Coptic Hoshua
 
Coptic Esther
Coptic EstherCoptic Esther
Coptic Esther
 
Coptic Daniel
Coptic DanielCoptic Daniel
Coptic Daniel
 
Coptic Ezekiel
Coptic EzekielCoptic Ezekiel
Coptic Ezekiel
 
Coptic Lamentations of Jeremiah, Sahidic
Coptic Lamentations of Jeremiah, SahidicCoptic Lamentations of Jeremiah, Sahidic
Coptic Lamentations of Jeremiah, Sahidic
 
Coptic Lamentations of Jeremiah, Bohairic
Coptic Lamentations of Jeremiah, BohairicCoptic Lamentations of Jeremiah, Bohairic
Coptic Lamentations of Jeremiah, Bohairic
 
Coptic Jeremiah
Coptic JeremiahCoptic Jeremiah
Coptic Jeremiah
 
Coptic Isaiah
Coptic IsaiahCoptic Isaiah
Coptic Isaiah
 
Coptic Wisdom of Solomon
Coptic Wisdom of SolomonCoptic Wisdom of Solomon
Coptic Wisdom of Solomon
 
Coptic Songs of Solomon
Coptic Songs of SolomonCoptic Songs of Solomon
Coptic Songs of Solomon
 
Coptic Ecclesiastes
Coptic EcclesiastesCoptic Ecclesiastes
Coptic Ecclesiastes
 
Coptic Proverbs
Coptic ProverbsCoptic Proverbs
Coptic Proverbs
 
Coptic, Tattam, Ezekiel, and Daniel
Coptic, Tattam, Ezekiel, and DanielCoptic, Tattam, Ezekiel, and Daniel
Coptic, Tattam, Ezekiel, and Daniel
 

Coptic Job

 • 1. Ⲡ̀ ϪⲰⲘ Ⲛ̀ ⲒⲰⲂ ⲠⲒⲐ̀ ⲘⲎⲒ ⲕⲉⲫ ⲁ̅ ⲁ̅ . Ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ ⲧⲉ ϯⲀⲩⲥⲓⲇⲓⲧⲟⲥ ⲉ̀ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲓⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ ⲁⲧⲁ̀ ⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲑⲉⲟⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉ̀ ⲁϥϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲃ̅ . Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲍ̅ ⲛ̀ ϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲙϯ ⲛ̀ ϣⲉⲣⲓ. ⲅ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϣϥ ⲛ̀ ϣⲟ ⲛ̀ ⲉ̀ ⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ ϣⲟ ⲛ̀ ϫⲁⲙⲟⲩⲗ ⲛⲉⲙ ⲧ̀ ⲓⲟⲩϣⲉ ⲛ̀ ϩⲉⲃⲓ ⲛ̀ ⲉ̀ ϩⲉ ⲛⲉⲙ ⲧ̀ ⲓⲟⲩϣⲉ ⲛ̀ ϯⲉⲱ ⲛ̀ ⲣⲉϥⲙⲟⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥⲙⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁⲟ̀ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲛ̀ ϣⲁⲓ. ⲇ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ϩⲏⲗ ⲙ̀ ⲙⲏⲛⲓ ⲉⲩⲥⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉ̀ ⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲏⲓ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ⲥⲟⲛ ⲑ ⲉⲩϭⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲟⲩⲕⲉⲅ̅ ϯ ⲛ̀ ⲥⲱⲛⲓ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲱ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲉ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱ ϫⲱⲕ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲉ Ⲓⲱⲃ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉϥϭⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲁⲥⲓ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲛ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ϧⲁ ⲛⲟⲩⲩⲭⲏ ⲑ ⲛⲁϥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲙⲉⲩⲓ̀ⲉ̀ ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲫϯ ⲑ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲁϥⲓ̀ ⲣⲓ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲛ̀ ⲛⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. Ⲋ. Ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲫϯ ⲉ̀ ⲟ̀ ϩⲓ ⲉ̀ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̀ϩⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟ̀ ϩⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀ ϧⲏⲧϥ. ⲍ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲙ̀ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗⲑⲱⲛ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ : ϫⲉ ⲁⲓⲙⲉϣⲧ ⲙ̀ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲙⲉϣⲧ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲓ̀ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲙⲁ. ⲏ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕϯϩ̀ⲑⲏⲕ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉ̀ ⲡⲁⲁ̀ ⲗⲟⲩ Ⲓⲱⲃ ⲑ ϫⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲟ̀ ⲛⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲟⲩⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ ⲁⲧⲁ̀ ⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲑⲉⲟⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲧⲁϥϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲑ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉ Ⲓⲱⲃ ϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛ̀ ϫⲓⲛϫⲏ. ⲓ̅. Ⲙⲏ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲕⲧⲁⲛϣⲟ ⲛ̀ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲑ ⲁⲕⲥ̀ ⲙⲟⲩ ⲉ̀ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲛ̀ ⲧⲁϥ ⲉϥⲕⲱϯ ⲑ ⲛⲓϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲁⲕⲥ̀ ⲙⲟⲩ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ ⲑ ⲛⲉϥⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀ⲁⲕⲑ̀ ⲣⲟⲩⲁ̀ ϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ϭⲓⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛ̀ ⲧⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲉϥⲛⲁⲥ̀ ⲙⲟⲩ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲙ̀ ⲑⲟ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲙ̀ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ̀ ⲡⲉⲧⲛ̀ ⲧⲁϥ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲏⲗ ⲉ̀ ⲧⲉϥⲩⲭⲏ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲙ̀ ⲡⲉⲣⲑ̀ ⲣⲟⲩⲉⲣⲟ̅ ⲥ̅ ⲉ̀ ⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ . ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲉⲣⲓ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲉ ⲏⲣⲡ ϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲏⲓ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ⲥⲟⲛ.
 • 2. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ ϩⲱⲃ ⲁϥⲓ̀ϩⲁ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲥ̀ ⲭⲁⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓϩⲉⲃⲓ ⲛ̀ ⲉ̀ ϩⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲓⲁⲥ̀ ϩⲓⲙⲓ ⲛⲁⲩⲙⲟⲛⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲁⲩⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁⲩⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ ⲛⲓⲁ̀ ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ϧⲉⲛ ⲧ̀ ⲥⲏϥⲓ ⲑ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲙ̀ ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲓⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀ ϩⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ Ⲓⲱⲃ : ϫⲉ ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲱⲙ ⲁϥⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⲛ̀ ⲛⲓⲉ̀ ⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ ⲛⲓⲙⲁⲛⲉ̀ ⲥⲱⲟⲩ ⲑ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲓⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀ ϩⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ Ⲓⲱⲃ : ϫⲉ ⲛⲓϨⲩⲡⲉⲩⲥ ⲁⲩⲉⲣ ⲅ̅ ⲛ̀ ϭⲛⲁϩ ⲉ̀ ⲣⲟⲛ ⲁⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ ⲛⲓϫⲁⲙⲁⲩⲗⲓ ⲁⲩⲉⲣⲉⲭⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ ⲛⲓⲁ̀ ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲥⲏϥⲓ ⲑ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲙ̀ ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲓⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀ ϩⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ Ⲓⲱⲃ : ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕϣⲉⲣⲓ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲱ ϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲏⲓ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ⲥⲟⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛ̀ ⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ ⲡ̀ ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡ̀ ϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϩ ⲉ̀ ⲡⲓϥ̀ⲧⲟⲩ ⲛ̀ ⲗⲁⲕϩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲛⲉⲕⲁ̀ ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲑ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲓⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ. ⲕ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲁϥⲫⲱϧ ⲛ̀ ⲛⲉϥϩ̀ⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡ ⲙ̀ ⲡ̀ ϥⲱⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲁ̀ ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⲉ̀ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ . ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ : ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑ̀ ⲛⲉϫⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲉⲓⲃⲏϣ ⲁⲓⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲟⲛ ⲉⲓⲃⲏϣ ⲑ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲑ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲗⲟⲩ ⲑ ⲕⲁⲧⲁ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫ̀ ⲣⲁⲛ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲉϥⲥ̀ ⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲉⲣ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀ ⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲉϥϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲉ̀ ⲙⲓ ⲙ̀ Ⲫϯ. ⲕⲉⲫ ⲃ̅ ⲁ̅ . Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲫϯ ⲉ̀ ⲟ̀ ϩⲓ ⲉ̀ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲟ̀ ϩⲓ ⲉ̀ ⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ. ⲃ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲙ̀ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗⲑⲱⲛ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲑ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓⲥⲓⲛⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲙⲟϣⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ϯⲓ̀ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲙⲁ. ⲅ̅ . Ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕϯϩ̀ⲑⲏⲕ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉ̀ ⲡⲁⲁ̀ ⲗⲟⲩ Ⲓⲱⲃ ⲑ ϫⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲡⲉϥⲣⲏϯ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲉ̀ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ ⲁⲧⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲛ̀ ⲁⲧⲁ̀ ⲣⲓⲕⲓ ⲉ̀ ⲁϥϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ϥ̀ⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ. ⲇ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲁⲣ ϧⲁ ⲟⲩϣⲁⲣ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲩⲭⲏ ⲑ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲁⲛ. ⲉ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ϭⲟϩ ⲉ̀ ⲛⲉϥⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁ̀ ϥⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ϥ̀ⲛⲁⲥ̀ ⲙⲟⲩ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲙ̀ ⲑⲟ. Ⲋ. Ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲙ̀ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯϯ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲑ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲧⲉϥⲩⲭⲏ ⲁ̀ ⲣⲉϩ ⲉ̀ ⲣⲟⲥ. ⲍ̅ . Ⲁϥⲓ̀ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲩⲕϩ ⲛ̀ Ⲓⲱⲃ ⲛ̀ ⲟⲩϣⲁϣ ⲉϥϩⲱⲟⲩ
 • 3. ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲫⲁⲧ ϣⲁ ⲧⲉϥⲁ̀ ⲫⲉ. ⲏ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲃⲉⲗϫ ⲁϥϧⲱϧ ⲙ̀ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩⲃⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲡⲣⲓⲁ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ ϯⲃⲁⲕⲓ. ⲑ̅ . Ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ⲭ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲥ̀ ϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕ̀ ϣⲱⲡ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲛ̀ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ ⲭ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲁⲧ̀ ϩⲏ ⲛ̀ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲑ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲉⲣⲫ̀ ⲙⲉⲩⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⲛⲓⲛⲁⲕϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙ̀ ⲕⲁϩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲁⲛⲉϫⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ ⲉ̀ ⲡⲁⲃⲏⲣ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ⲑ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲕ̀ ϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϥⲉⲛⲧ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲉⲕⲟⲓ ⲛ̀ ϣ̀ⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲓⲱϯ ⲑ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲉⲣ ⲟⲩⲥⲉⲣⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲃⲱⲕⲓ ⲉⲓⲗⲉⲗⲉ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲙⲁ ⲉ̀ ⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲏⲓ ⲉ̀ ⲏⲓ ⲑ ⲉⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲫ̀ ⲣⲏ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲁⲙ̀ ⲧⲟⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲙ̀ ⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲑ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲩ. ⲓ̅. Ⲛ̀ ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ ⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲛ̀ ⲁⲧϩⲏⲧ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁⲛϭⲓⲧⲟⲩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲛⲁϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲑ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲉⲣ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀ ⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥ̀ ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ . ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉϥϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ ϣ̀ⲫⲏⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲓ̀ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱϥ ⲁⲩⲓ̀ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫ̀ ⲟⲩⲁⲓ ⲫ̀ ⲟⲩⲁⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ : Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲡ̀ ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ Ⲑⲉⲙⲁⲛⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ ⲡⲓⲦⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲤⲁⲩⲭⲉⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲥⲱⲫⲁⲣ ⲡ̀ ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲘⲉⲛⲛⲉⲟⲥ ⲑ ⲁⲩⲓ̀ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲛ̀ ⲧⲟⲩϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲟⲩϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲣⲟϥ ϩⲓ ⲫ̀ ⲟⲩⲉⲓ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲱϣ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ⲥ̀ ⲙⲏ ⲁⲩⲣⲓⲙⲓ ⲑ ⲉ̀ ⲁ ⲫ̀ ⲟⲩⲁⲓ ⲫ̀ ⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲫⲱϧ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲥ̀ ⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲕⲁϩⲓ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁ̀ ⲫⲉ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ ϣⲁϣϥ ⲛ̀ ⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲍ̅ ⲛ̀ ⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲙ̀ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ⲡⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲟⲣϣ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲕⲉⲫ ⲅ̅ ⲁ̅ . Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̀ ⲣⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ. ⲃ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϩⲟⲩⲓ̀ⲉ̀ ⲡⲉϥⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ϫⲉ: ⲅ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲧ ⲛ̀ ϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ. ⲇ̅ . Ⲡⲓⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲉⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲉϥⲉ̀ ⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀ ⲥⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲡ̀ ϣⲱⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲓ̀ⲉ̀ ϫⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫ̀ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲉ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ϭⲓⲧϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡ̀ ⲭⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲧ̀ ϧⲏⲓⲃⲓ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ ⲑ ⲉϥⲉ̀ ⲓ̀ⲉ̀ ϫⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲅ̀ ⲛⲟⲫⲟⲥ ⲑ ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥ̀ ϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙ̀ ⲙⲁⲩ. Ⲋ. Ⲉϥⲉ̀ ϭⲓⲧϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲑ ⲛ̀ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥϭⲓⲏ̀ ⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲁ̀ ⲃⲟⲧ. ⲍ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲉⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙ̀ ⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ⲑ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲓ̀ⲉ̀ ϫⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡ̀ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲫ̀ ⲣⲁϣⲓ. ⲏ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉ̀ ⲥ̀ ϩⲟⲩⲱⲣϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲁϩⲟⲩⲓ̀ⲉ̀ ⲡⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ⲕⲩⲧⲟⲥ. ⲑ̅ . Ⲉⲩⲉ̀ ⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲉⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲑ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲓⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲓ̀ ⲉ̀ ⲫ̀ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ̀ⲉϥϣⲁⲓⲱⲟⲩ.
 • 4. ⲓ̅. Ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲙ̀ ⲡⲉϥϣ̀ⲑⲁⲙ ⲛ̀ ⲛⲓⲡⲩⲗⲏ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲑ̀ ⲛⲉϫⲓ ⲛ̀ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲑ ⲛⲁϥⲛⲁⲱ̀ ⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲙ̀ ⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁⲃⲁⲗ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲁϧⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ ⲡⲓⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲑ̀ ⲛⲉϫⲓ ⲑ ⲓⲉ ⲉⲧⲁⲓⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑ̀ ⲛⲉϫⲓ ⲁϧⲟⲓ ⲙ̀ ⲡⲓⲙⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲁⲕⲉⲗⲓ ⲑ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲓⲟⲩⲉⲙϭⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲛⲁⲉⲛⲕⲟⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲁⲭⲁⲣⲱⲓ ⲑ ⲛⲁⲓⲛⲁϩⲱⲣⲡ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲛⲁⲙ̀ ⲧⲟⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲙ̀ ⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲛⲏⲉⲛⲁⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲓⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲏⲉ̀ ⲛⲁϥⲟϣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲑ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲁϩ ⲡⲟⲩⲏⲓ ⲛ̀ ϩⲁⲧ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲓⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲟⲩϧⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲟϯ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲑ ⲓⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ ⲁ̀ ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲫ̀ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲙ̀ ⲃⲟⲛ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲑ ⲉⲧⲁⲩⲙ̀ ⲧⲟⲛ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲙϧⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲛⲓϣⲁⲉ̀ ⲛⲉϩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲧ̀ ⲥ̀ ⲙⲏ ⲛ̀ ⲟⲩⲫⲟⲣⲟⲗⲟⲅⲟⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲑ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧ̀ ϩⲏ ⲙ̀ ⲡⲉϥϭⲟⲓⲥ. ⲕ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϯ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲭⲁⲕⲓ ⲑ ⲓⲉ ⲡ̀ ⲱⲛϧ ⲛ̀ ⲛⲓⲩⲭⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲟⲩϭⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲑ ⲉⲩⲫⲱⲣⲕ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲁ̀ ϩⲱⲣ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ϣⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϭⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲑ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲙ̀ ⲧⲟⲛ ⲙ̀ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ. ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲁϥϣ̀ⲑⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ⲣⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲫϯ. ⲕ̅ ⲇ̅ . Ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ ϩⲁⲛϧ̀ⲣⲏⲟⲩⲓ̀ϣⲁϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϥⲓⲁ̀ ϩⲟⲙ ⲑ ϯⲛⲁⲣⲓⲙⲓ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲉⲥⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟϯ. ⲕ̅ ⲉ̅ . Ϯϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ⲛⲁⲓⲙ̀ ⲡⲉⲥⲣⲱⲟⲩϣ ⲁⲥⲓ̀ⲛⲏⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲏⲉⲛⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉⲥϩⲏ ⲁⲥⲓ̀ⲉ̀ ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲁⲓ. ⲕ̅ Ⲋ. Ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲓⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲓⲉⲣⲏⲥⲓⲭⲓⲁⲍⲓⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲓⲙ̀ ⲧⲟⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲑ ⲁϥⲓ̀ⲛⲏⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ. ⲕⲉⲫ ⲇ̅ Ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲡⲓⲐⲉⲙⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲃ̅ . Ⲙⲏⲧⲓ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ ⲥⲟⲡ ⲑ ϯϫⲟⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϣ̀ϥⲓⲧⲥ. ⲅ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲁⲕϯⲥ̀ ⲃⲱ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϫⲓϫ ⲛ̀ ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲧϫⲟⲙ ⲁⲕϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ. ⲇ̅ . Ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲱⲛⲓ ⲁⲕⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⲉ̀ ⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲑ ϩⲁⲛⲕⲉⲗⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲓ ⲛ̀ ⲁⲧϫⲟⲙ ⲁⲕϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ. ⲉ̅ . Ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲓ̀ⲉ̀ ϫⲱⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲙ̀ ⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϩ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ ⲑ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲓⲏⲥ. Ⲋ. Ⲙⲏ ⲁⲣⲉ ⲧⲉⲕϩⲟϯ ⲁⲛ ϫⲉ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲙⲱⲓⲧ. ⲍ̅ . Ⲁⲣⲓⲫ̀ ⲙⲉⲩⲓ̀ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲑ ⲓⲉ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ
 • 5. ⲧⲏⲣⲥ. ⲏ̅ . Ⲕⲁⲧⲁ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧⲥ̀ ⲭⲁⲓ ⲛ̀ ⲛⲓⲁⲧⲟⲡⲟⲛ ⲑ ⲛⲏⲉⲧⲥⲓϯ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉ̀ ⲱⲥϧ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ. ⲑ̅ . Ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲩⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟ ⲑ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲃⲟⲛ ⲉⲩⲉ̀ ⲃⲟⲗⲟⲩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ. ⲓ̅. Ϯϫⲟⲙ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲓ̀ϯⲥ̀ ⲙⲏ ⲛ̀ ⲧⲉ ϯⲙⲓⲏ ⲡ̀ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲇ̀ ⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥϭⲉⲛⲟ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲡⲓⲙⲩⲣⲙⲏⲅⲟⲗⲉⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϧ̀ⲣⲉ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲑ ⲛⲓⲙⲁⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲓ̀ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲉ̀ ⲣⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲉⲛⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲕ ⲑ ⲙⲏ ⲡⲁⲙⲁϣϫ ⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⲉ̀ ϩⲁⲛϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥ̀ ⲙⲏ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟϯ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲟⲩⲛ̀ ϩⲟⲩⲣ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥ̀ ⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲁⲩⲓ̀ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲉ̀ ⲡⲁⲕⲁⲥ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲟⲩⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ ⲁϥⲓ̀ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲡⲁϩⲟ ⲑ ⲁⲩⲥ̀ ⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲁϥⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲥⲁⲣⲝ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲁⲓⲧⲱⲙⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⲑ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲙⲟⲣⲫⲏ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲛ̀ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩϩⲟⲣⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥ̀ ⲙⲏ ⲡⲉ ⲉ̀ ⲛⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲏ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲑ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲉⲣⲁⲧⲁ̀ ⲣⲓⲕⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ . ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ϥ̀ⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϧⲁ ⲛⲉϥⲁ̀ ⲗⲱⲟⲩⲓ̀ⲑ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉ̀ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϧⲟⲥⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲏⲓ ⲛ̀ ⲟ̀ ⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲧⲉ ⲁ̀ ⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲑ ⲁ̀ ⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲟ̀ ⲙⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲱⲧ ⲑ ⲁϥϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϩⲟⲗⲓ. ⲕ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲱⲣⲡ ϣⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲥⲉϣⲟⲡ ⲁⲛ ϫⲉ ⲑ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ ⲉⲣⲃⲟⲏ̀ ⲑⲓⲛ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ ⲙ̀ ⲙⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲟⲩⲓ̀ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ. ⲕⲉⲫ ⲉ̅ ⲁ̅ . Ⲱϣ ⲇⲉ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ ⲑ ⲓⲥϫⲉ ⲭ̀ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲃ̅ . Ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀ ⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲑ ⲡⲓⲭⲟϩ ⲇⲉ ϣⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ ⲫⲏⲉⲧⲥⲟⲣⲉⲙ. ⲅ̅ . Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ̀ ϩⲁⲛⲁⲧϩⲏⲧ ⲉ̀ ⲁⲩϩⲓ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲥⲱϯ. ⲇ̅ . Ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀ ϩⲉⲓ ⲙ̀ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲑ ⲉⲩⲉ̀ ⲧ̀ ϩⲉⲙⲕⲱⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥ̀ ⲃⲟⲕ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲁϩⲙⲟⲩ. ⲉ̅ . Ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲙ̀ ⲙⲁⲩ ϩⲁⲛⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲉⲩⲉ̀ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲑ ⲛ̀ ⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲉⲣ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉ̀ ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. Ⲋ. Ⲉⲥⲉ̀ ⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⲑ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲓ̀ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲙ̀ ⲕⲁϩ. ⲍ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲫ̀ ⲣⲱⲙⲓ ⲉ̀ ⲧⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲑ ⲛⲓⲙⲁⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀ ϧⲱⲙ ⲥⲉϩⲏⲗ ⲉ̀ ⲡ̀ ϭⲓⲥⲓ. ⲏ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ϯⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲑ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲇⲉ ⲫ̀ ⲛⲏⲃ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ
 • 6. ϯⲛⲁⲱϣ ⲉ̀ ⲡ̀ ϣⲱⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲑ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲓ̀ ⲣⲓ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲁⲧϧⲉⲧϧⲱⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲉⲩϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲱ̀ ⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲏ̀ ⲡⲓ. ⲓ̅. Ⲫⲏⲉⲧϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲟⲩⲉ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϭⲓⲥⲓ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲟ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲫⲱⲛϩ ⲛ̀ ⲛⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲉⲣ ϩ̀ⲗⲓ ⲙ̀ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲓϫ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲧⲁϩⲟ ⲛ̀ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲥ̀ ⲃⲱ ⲑ ⲡ̀ ⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲛⲕⲟⲧⲥ ⲁϥⲑ̀ ⲣⲉϥⲧⲱⲙⲧ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲓ̀ⲉ̀ ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲑ ⲉⲩⲉ̀ ϫⲟⲙϫⲉⲙ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲙⲉⲣⲓ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲙ̀ ⲡⲓⲉ̀ ϫⲱⲣϩ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉⲩⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲑ ⲡⲓⲁⲧϫⲟⲙ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲉⲣ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧ̀ ϫⲓϫ ⲙ̀ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀ ⲙⲟϥ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲉⲣⲉ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲁⲧϫⲟⲙ ⲑ ⲉϥⲉ̀ ⲑⲱⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲣⲱϥ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ ⲙ̀ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲑ ϯⲥ̀ ⲃⲱ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲙ̀ ⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ⲭ̀ ⲟⲩⲁϣⲥ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲛ̀ ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧϯⲙ̀ ⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϣⲁϥϯⲙ̀ ⲧⲟⲛ ⲑ ⲁϥϣⲁⲛϯⲉⲣϧⲟⲧ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲛ ⲧⲁⲗϭⲟ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̀ ⲥⲟⲡ ϥ̀ⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲑ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩϣⲁϣϥ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϭⲟϩ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ. ⲕ̅ . Ϧⲉⲛ ⲟⲩϩ̀ⲃⲱⲛ ⲉϥⲉ̀ ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲛ̀ ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ ⲑ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ ⲟⲩⲃⲉⲛⲓⲡⲓ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ⲭⲟⲡⲕ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲗⲁⲥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉⲕⲉⲣϩⲟϯ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁ̀ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕⲉ̀ ⲥⲱⲃⲓ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ ⲁⲅⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲉ̀ ⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ. ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲕⲉ̀ ⲉ̀ ⲙⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲑ ⲡ̀ ⲥⲟⲃϯ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲥ̀ ⲕⲉⲡⲏ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲉⲣⲃⲟⲛⲓ. ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲉⲕⲉ̀ ⲉ̀ ⲙⲓ ϫⲉ ϥ̀ⲟϣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉⲕϫ̀ⲣⲟϫ ⲑ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲉⲩⲉ̀ ⲉⲣ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲛⲓⲥ̀ ⲙⲁϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧ̀ ⲕⲟⲓ. ⲕ̅ Ⲋ. Ⲉⲕⲉ̀ ⲓ̀ⲇⲉ ⲉ̀ ⲡⲓⲙ̀ ϩⲁⲩ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲥⲟⲩⲟ̀ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ̀ ⲁⲩⲟⲥϧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲏⲟⲩ ⲑ ⲓⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϩⲟⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩϭⲛⲱⲟⲩ ⲉ̀ ⲁⲩⲟⲗⲥ ⲉ̀ ϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲕ̅ ⲍ̅ . Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲁⲛϧⲉⲧϧⲱⲧⲟⲩ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲑ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲣⲓⲉ̀ ⲙⲓ ⲛ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛ̀ ϧⲏⲧⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ. ⲕⲉⲫ Ⲋ Ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲃ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉϥϣⲓ ⲛ̀ ⲧⲉϥϣⲓ ⲙ̀ ⲡⲁϫⲱⲛⲧ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲱ̀ ⲗⲓ ⲛ̀ ⲛⲁⲙ̀ ⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ϧⲉⲛ
 • 7. ⲟⲩⲙⲁϣⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ. ⲅ̅ . Ⲕⲉⲧⲏ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓϣⲱ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲫ̀ ⲓⲟⲙ ⲑ ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲟⲩ. ⲇ̅ . Ⲛⲓⲥⲟⲑⲛⲉϥ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲑ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲙ̀ ⲃⲟⲛ ⲥⲱ ⲙ̀ ⲡⲁⲥ̀ ⲛⲟϥ ⲑ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ ⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲑⲟⲩⲝ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ. ⲉ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲏ ϥ̀ⲛⲁⲱϣ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲁⲩⲏⲣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲓⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⲉⲃⲏⲗ ⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀ ⲥⲁ ϧ̀ⲣⲉ ⲑ ⲓⲉ ⲁⲛ ϥ̀ⲛⲁϯ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲥ̀ ⲙⲏ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ϧ̀ⲣⲉ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ. Ⲋ. Ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲉⲙ ⲱⲓⲕ ⲛ̀ ⲁⲧϩ̀ⲙⲟⲩ ⲑ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩ̀ⲗⲏϫⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ. ⲍ̅ . Ⲙ̀ ⲙⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲧⲉⲥⲕⲓⲙ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲑ ϯⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ⲛⲁϧⲏⲓⲃⲓ ⲉⲩⲙ̀ ⲣⲟϣⲧ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲙ̀ ⲡ̀ ⲥ̀ ⲑⲟⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲟⲩⲓ̀ . ⲏ̅ . Ⲉⲛⲉ ⲁϥϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲫⲏⲉ̀ ϯⲉ̀ ⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ϯ ⲛ̀ ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲑ̅ . Ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉϥϭⲟϩ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲑ ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉϥϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⲇⲉ ϣⲁ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ. ⲓ̅. Ⲉⲥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ⲉ̀ ⲟⲩⲙ̀ ϩⲁⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁⲃⲁⲕⲓ ⲑⲏⲉ̀ ⲛⲁⲓϭⲓⲫⲉⲓ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲛⲉⲥⲥⲟⲃϯ ⲑ ⲛ̀ ⲛⲁϯⲁ̀ ⲥⲟ ⲅⲁⲣ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲙ̀ ⲡⲓϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲅⲁⲣ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲉ̀ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲁϫⲟⲙ ϫⲉ ⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲟⲧ ⲑ ⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲭ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲉ̀ ⲣⲟⲥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁⲩⲭⲏ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲙⲏ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛ̀ ⲱ̀ ⲛⲓ ⲧⲉ ⲧⲁϫⲟⲙ ⲑ ⲓⲉ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩϩⲟⲙⲧ ⲧⲉ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ϯⲃⲟⲏ̀ ⲑⲓⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲉⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲧ ⲛ̀ ⲥⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫ̀ ⲛⲁⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲡⲓϫⲉⲙⲡ̀ ϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲁϥϩⲓⲡ̀ ϩⲟ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲙ̀ ⲡⲟⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲑ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⲉ̀ ⲁϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲓⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϫⲟⲗ ⲉ̀ ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲛⲏⲉⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲁϩⲏ ⲑ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲓⲥⲧⲁⲗⲗⲟⲥ ⲉ̀ ⲁϥϭⲱⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲕⲁⲧⲁ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲃⲱⲗ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩϧ̀ⲙⲟⲙ ϣⲱⲡⲓ ⲑ ⲙ̀ ⲡⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲉ̀ ⲛⲁϥⲟⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲩⲭⲁⲧ ⲛ̀ ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑ ⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲡⲁⲏⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲁⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲑⲉⲙⲁⲛⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲥⲁⲃⲱⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲩ. ⲕ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϣ̀ⲫⲓⲧ ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧⲉϩ̀ⲑⲏⲟⲩ ⲭⲏ ⲉ̀ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲭ̀ ⲣⲏⲙⲁ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲛ̀ ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲡⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⲁⲣⲓϩⲟϯ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲓⲉ̀ ⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ ⲟⲩϩ̀ⲗⲓ ⲉ̀ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲑ ⲓⲉ ⲁⲓⲉⲣⲭ̀ ⲣⲓⲁ ⲛ̀ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲙ. ⲕ̅ ⲅ̅ . Ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲛ̀ ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ ⲛⲁϫⲁϫⲓ ⲑ ⲓⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲧⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ ϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ. ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲙⲁⲥ̀ ⲃⲱ ⲛⲏⲓ ⲑ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲭⲁⲣⲱⲓ ⲑ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ̀ ⲣⲟϥ. ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉⲕ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲑ ϯⲉ̀ ⲣⲉⲧⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̀ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲉ̀ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ Ⲋ. Ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟϩⲓ ⲛⲁⲑ̀ ⲣⲓⲕⲏⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲥ̀ ⲙⲏ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϯⲛⲁⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲕ̅ ⲍ̅ . Ⲡⲗⲏⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ⲑ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲫⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲉⲛ
 • 8. ⲡⲉⲧⲉⲛϣ̀ⲫⲏⲣ. ⲕ̅ ⲏ̅ . Ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲛ. ⲕ̅ ⲑ̅ . Ϩⲉⲙⲥⲓ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉ ϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲙⲁⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑ̀ ⲙⲏⲓ. ⲗ̅ . Ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲙⲉⲧⲟ̀ ϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲗⲁⲥ ϣⲁⲛ ⲟⲩⲕⲁϯ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ⲉ̀ ⲣⲟϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁϣ̀ⲃⲱⲃⲓ. ⲕⲉⲫ ⲍ̅ ⲁ̅ . Ⲙⲏ ⲟⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡ̀ ⲱⲛϧ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲱⲛϧ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲙ̀ ⲙⲏⲛⲓ. ⲃ̅ . Ⲓⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧ̀ ϩⲏ ⲙ̀ ⲡⲉϥϭⲟⲓⲥ ⲉ̀ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲑ ⲓⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲁⲧ̀ ϩⲏ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ. ⲅ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲟⲧ ⲉ̀ ϩⲁⲛⲉ̀ ⲃⲏⲧ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲑ ϩⲁⲛⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲛ̀ ⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ⲡⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ. ⲇ̅ . Ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ϯϫⲱ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ⲑ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓϣⲁⲛⲧⲱⲛⲧ ϯϫⲱ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲫ̀ ⲣⲏ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ⲑ ϯⲙⲉϩ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲁ ϣⲱⲣⲡ. ⲉ̅ . Ⲁϥⲃⲓϯ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁⲕⲁⲥ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϥⲉⲛⲧ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲙⲟⲩⲃⲱⲛ ⲥⲉⲑ̀ ⲣⲟ ⲙ̀ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲗⲱⲕ ⲉⲓϧⲱϧ ⲉ̀ ⲛⲁⲉⲣϧⲱⲧ. Ⲋ. Ⲡⲁϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲇⲉ ϥ̀ⲁⲥⲓⲱⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥϣⲟⲩⲓⲧ. ⲍ̅ . Ⲁⲣⲓⲫ̀ ⲙⲉⲩⲓ̀ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲡ̅ ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉ̀ ⲛⲁⲩ ⲉ̀ ϩⲁⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁⲃⲁⲗ. ⲏ̅ . Ⲛ̀ ⲛⲉϥⲥⲟⲙⲥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫ̀ ⲃⲁⲗ ⲙ̀ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛ̀ ϧⲏⲧⲟⲩ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲟⲡ ⲁⲛ ϫⲉ. ⲑ̅ . Ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲉ̀ ⲁⲥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲑ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲣⲱⲙⲓ ϣⲉⲛⲁϥ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ⲁⲙⲉⲛϯ ⲙ̀ ⲡⲁϥⲓ̀ⲉ̀ ⲡ̀ ϣⲱⲓ ϫⲉ. ⲓ̅. Ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥϫⲉ ⲉ̀ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲙ̀ ⲙⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲛ̀ ⲛⲁϯⲁ̀ ⲥⲟ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲓ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲑ ⲉⲓⲉ̀ ⲁ̀ ⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ ⲡ̀ ϣⲁϣⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲉⲓⲧⲁⲧϩⲏⲟⲩⲧ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲙⲏ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲙ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲓⲉ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲇ̀ ⲣⲁⲕⲱⲛ ⲑ ϫⲉ ⲕ̀ ⲑⲱϣ ⲛ̀ ⲟⲩϫⲓⲛⲁ̀ ⲣⲉϩ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ϥ̀ⲛⲁϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁϭⲗⲟϫ ⲑ ϯⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ϧⲁⲣⲓϧⲁⲣⲟⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲙⲁⲛⲉⲛⲕⲟⲧ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲕ̀ ϯϩⲟϯ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ̀ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̀ ϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲟⲣⲁⲙⲁ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉⲕⲉ̀ ⲱ̀ ⲗⲓ ⲛ̀ ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲑ ⲛⲁⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲁⲓⲛⲁⲱⲛϧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϣⲁ ⲉ̀ ⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲁⲱⲟⲩⲛ̀ ϩⲏⲧ ⲑ ϩⲉⲛⲕ ⲟⲩⲛ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲑ ϥ̀ϣⲟⲩⲓⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫ̀ ⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲁⲓϥ ⲛ̀ ⲛⲓϣϯ ⲑ ⲓⲉ ϫⲉ ⲕ̀ ϯ ⲛ̀ ϩ̀ⲑⲏⲕ ⲉ̀ ⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲕ̀ ϭⲓⲙ̀ ⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ ϣⲁ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ̀ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̀ ⲑⲱϣ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲉ̀ ⲟⲩⲙ̀ ⲧⲟⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ϣⲁ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕ̀ ⲭⲱ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲑ ⲟⲩⲇⲉ ⲕ̀ ϣⲱⲡ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲁⲛ ϣⲁϯⲱⲙⲕ ⲙ̀ ⲡⲁⲑⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙ̀ ⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ. ⲕ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲁⲓⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϣ̀ⲁⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲡ̀ ϩⲏⲧ ⲛ̀ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲑ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ
 • 9. ⲁⲕⲭⲁⲧ ⲉⲓⲥⲉⲙⲓ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲑ ϯⲟⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲟⲩⲧ̀ ⲫⲱ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲕ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀ ⲧⲁⲁ̀ ⲛⲟⲙⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ ⲙ̀ ⲡⲁⲛⲟⲃⲓ ⲑ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲁϣ̀ⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲉⲓϣⲱⲣⲡ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ. ⲕⲉⲫ ⲏ̅ Ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ ⲡⲓⲤⲁⲩⲭⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ: ⲃ̅ . Ϣⲁ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕ̀ ⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲑ ⲟⲩⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ ⲛ̀ ⲣⲉϥϫⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ ⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ. ⲅ̅ . Ⲙⲏ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ ⲉϥϯϩⲁⲡ ⲑ ⲓⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϥ̀ⲛⲁϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛ̀ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲇ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ ⲑ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ ⲟⲩⲁ̀ ⲛⲟⲙⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕϫⲓϫ. ⲉ̅ . Ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ϣⲟⲣⲡⲕ ϩⲁ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ Ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲉⲕⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ ⲙⲟϥ. Ⲋ. Ⲓⲥϫⲉ ⲭ̀ ⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̀ ⲟⲓ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲉϥⲉ̀ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲡⲉⲕⲧⲱⲃϩ ⲑ ⲉϥⲉ̀ ϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲍ̅ . Ⲉⲩⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲉⲕϩⲟⲩⲁϯ ⲉⲩⲥ̀ ⲃⲟⲕ ⲑ ⲛⲉⲕϧⲁⲉⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀ ⲉⲣ ϩⲁⲛⲁⲧⲏ̀ ⲡⲓ. ⲏ̅ . Ϣⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ ⲟⲩⲅⲉⲛⲉⲁ̀ⲛ̀ ⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲑ ϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ. ⲑ̅ . Ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁ ⲥⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲉ̀ ⲙⲓ ⲁⲛ ⲑ ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϫⲓⲛⲱⲛϧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅. Ⲙⲏ ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁϯⲥ̀ ⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲕ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲟⲩⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲙⲏ ϥ̀ⲛⲁⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϭⲟⲛϥ ⲛ̀ ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲙⲱⲟⲩ ⲑ ⲓⲉ ϥ̀ⲛⲁϭⲓⲥⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲉϫⲏⲛ ⲛ̀ ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲥⲱ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲉⲧⲓ ⲉϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲟⲥϧϥ ⲙ̀ ⲡⲁⲧⲉϥⲥⲱ ⲛ̀ ϫⲉ ⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁϥϣⲱⲟⲩⲓ̀ . ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧ̀ ϧⲁⲉ̀ⲛ̀ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲑ ⲧ̀ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ ⲡⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲥⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲡⲉϥⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ ϫⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲑ ⲧⲉϥⲥ̀ ⲕⲏⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲥⲉ̀ ⲉⲣ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲥ̀ ⲧⲁϫⲟⲩⲗ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲑ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲟⲧϥ. ⲓ̅Ⲋ. Ϥ̀ⲫⲟⲥⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫ̀ ⲣⲏ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲧ̀ ϩⲟ ⲉϥⲉ̀ ⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉϥϫⲁⲗ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ ⲱ̀ ⲛⲓ ⲑ ⲉϥⲉ̀ ⲱⲛϧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲑ̀ ⲙⲏϯ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲭⲁⲗⲓⲝ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲱⲙⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉϥⲉ̀ ϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲉ̀ ⲣⲟϥ ⲑ ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲟⲩⲟⲛ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲫ̀ ⲟⲩⲱϫⲡ ⲙ̀ ⲡⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑ ⲉϥⲉ̀ ⲫⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ. ⲕ̅ . Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲭⲱ ⲛ̀ ⲥⲱϥ ⲙ̀ ⲡⲓⲁⲧⲕⲁⲕⲟⲥ ⲑ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛ̀ ⲛⲉϥϣⲟⲡⲟⲩ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲛⲓⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲙⲁϩ ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ ⲣⲁϣⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲥ̀ ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲉϥⲉ̀ ⲙⲁϩⲟⲩ ⲛ̀ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀ ϯϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲛ̀ ⲟⲩϣⲓⲡⲓ ⲑ ⲫ̀ ⲙⲁⲛ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ⲛⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛ̀ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ.
 • 10. ⲕⲉⲫ ⲑ̅ Ϯⲙⲁϩⲃ̅ ϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲃ̅ . Ⲧⲁⲫ̀ ⲙⲏⲓ ϯⲉ̀ ⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲑ ⲡⲱⲥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲉⲣⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡϭⲟⲓⲥ. ⲅ̅ . Ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ϭⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛⲁϥⲑ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲉϥϣ̀ⲧⲉⲙⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ ⲧⲁϥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ. ⲇ̅ . Ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲕⲁϯ ⲡⲉ ⲑ ϥ̀ⲁ̀ ⲙⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲑ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ ⲥⲩⲛⲕ̀ ⲗⲏⲣⲟⲥ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲟⲧϥ. ⲉ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲑ̀ ⲣⲟ ⲛ̀ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉ̀ ⲉⲣⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲉ̀ ⲙⲓ ⲁⲛ ⲑ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲱϫⲡ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ. Ⲋ. Ⲫⲏⲉⲑⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲥⲉⲛϯ. ⲍ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲁϥϣⲁⲓ ⲑ ϥ̀ⲉⲣⲥ̀ ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲓⲟⲩ. ⲏ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϭⲱⲗⲕ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲙ̀ ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲫ̀ ⲓⲟⲙ ϩⲱⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲑ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ ϭⲓⲙⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲁ̀ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡ̀ ϣⲱⲃϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲫ̀ ⲣⲏⲥ. ⲓ̅. Ⲫⲏⲉⲧⲓ̀ ⲣⲓ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲧϧⲉⲧϧⲱⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲱ̀ ⲟⲩ ⲑ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲏ̀ ⲡⲓ ⲧⲟⲓ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲧ ⲛ̀ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲣⲟϥ ⲑ ⲁϥϣⲁⲛⲥⲉⲛⲧ ⲛ̀ ⲛⲁⲉ̀ ⲙⲓ ⲟⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛϣⲁⲣⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲑ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁϣ̀ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲛ̀ ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲱⲛϩ ⲙ̀ ⲡⲉϥϩⲟ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲗϫ ⲇⲉ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲕⲏⲧⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲓⲉ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲉⲣⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲑ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉⲓⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ ⲙⲟϥ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲧⲁⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲛ̀ ϯⲛⲁⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̀ ⲧⲉϥϥⲟⲧⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲅ̀ ⲛⲟⲫⲟⲥ ⲁϥⲑ̀ ⲣⲟⲩⲁ̀ ϣⲁⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲁϧⲟⲙϧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ϥ̀ⲭⲱ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲉ̀ ⲛⲓϥⲓ ⲑ ⲁϥⲙⲁϩⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ϣⲁϣⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲟⲧⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲁ̀ ⲙⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϯ ⲉ̀ ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥϩⲁⲡ. ⲕ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲣⲱⲓ ⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲧⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁⲧⲁ̀ ⲣⲓⲕⲓ ⲁⲓⲛⲁⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉⲓⲕⲟⲗϫ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲓⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲉⲣⲙⲉⲧⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ϯⲉ̀ ⲙⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲑ ⲡⲗⲏⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲱ̀ ⲗⲓ ⲙ̀ ⲡⲁⲱⲛϧ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲱⲣⲓ ϥ̀ⲛⲁⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ. ⲕ̅ ⲅ̅ . Ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲥⲉϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ ϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲑ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲥⲱⲃⲓ ⲛ̀ ⲛⲓⲑ̀ ⲙⲏⲓ. ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ ⲡⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑ ⲛⲓϩⲟ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ϥ̀ϩⲱⲃⲥ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲛ̀ ⲑⲟϥ ⲡⲉ. ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲡⲁϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲇⲉ ϥ̀ⲁⲥⲓⲱⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟϫⲓ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ. ⲕ̅ Ⲋ. Ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲧⲁⲧⲥⲓ ⲙ̀ ⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲉ̀ ϫⲏⲟⲩ ⲓⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲁ̀ ϧⲱⲙ ⲉϥϩⲏⲗ ⲉϥⲕⲱϯ ⲛ̀ ⲥⲁ ⲟⲩϧ̀ⲣⲉ
 • 11. ⲛⲁϥ. ⲕ̅ ⲍ̅ . Ⲁⲓϣⲁⲛⲫⲓⲣⲓ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲓⲛⲁⲕⲱⲗϫ ⲙ̀ ⲡⲁϩⲟ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲁϥⲓⲁ̀ ϩⲟⲙ. ⲕ̅ ⲏ̅ . Ϯⲕⲓⲙ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲑ ϯⲉ̀ ⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲭ̀ ⲛⲁⲭⲁⲧ ⲉⲓⲟⲓ ⲛ̀ ⲁⲑⲛⲟⲃⲓ. ⲕ̅ ⲑ̅ . Ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̀ ⲡⲓⲙⲟⲩ. ⲗ̅ . Ⲁⲓϣⲁⲛϫⲱⲕⲉⲙ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲁⲧⲟⲩⲃⲟⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ. ⲗ̅ ⲁ̅ . Ⲁⲩϭⲟϫⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⲑ ⲁⲥⲟⲣⲃⲉⲧ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁⲥ̀ ⲧⲟⲗⲏ. ⲗ̅ ⲃ̅ . Ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑ ⲫⲏⲉϯⲛⲁϭⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲉⲛⲓ̀ⲉⲩϩⲁⲡ ⲉⲩⲥⲟⲡ. ⲗ̅ ⲅ̅ . Ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲥⲟϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉ̀ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲙ̀ ⲡ̀ ⲥ̀ ⲛⲁⲩ. ⲗ̅ ⲇ̅ . Ⲙⲁⲣⲉϥⲱ̀ ⲗⲓ ⲙ̀ ⲡⲉϥϣ̀ⲃⲱⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲓ ⲑ ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉⲥϣ̀ⲧⲉⲣⲑⲱⲣⲧ. ⲗ̅ ⲉ̅ . Ⲛ̀ ⲛⲁⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲉ̀ ⲥⲁϫⲓ ⲑ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϧⲟⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲩⲭⲏ. ⲕⲉⲫ ⲓ̅ ⲁ̅ . Ⲉⲓϥⲓⲁ̀ ϩⲟⲙ ϯⲛⲁϫⲉ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϩⲣⲁϥ. ⲃ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ϫⲉ ⲙ̀ ⲡⲉⲣϯⲥ̀ ⲃⲱ ⲛⲏⲓ ⲉ̀ ⲉⲣⲙⲉⲧⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕϯϩⲁⲡ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲅ̅ . Ⲙⲏ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲕ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲭⲱ ⲛ̀ ⲥⲱⲕ ⲛ̀ ⲛⲓϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲓϫ. ⲇ̅ . Ⲡ̀ ⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁⲕϯϩ̀ⲑⲏⲕ ⲉ̀ ⲣⲟϥ ⲑ ⲙⲏ ⲁⲕⲛⲁⲩ ϩⲱⲕ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ. ⲉ̅ . Ⲓⲉ ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲟⲩϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲛ̀ ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲑ ⲓⲉ ⲛⲉⲕⲣⲟⲙⲡⲓ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ. Ⲋ. Ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱϯ ⲛ̀ ⲥⲁ ⲧⲁⲁ̀ ⲛⲟⲙⲓⲁ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛⲟⲃⲓ ⲁⲕϧⲉⲧϧⲱⲧⲟⲩ. ⲍ̅ . Ⲕ̀ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙ̀ ⲡⲓⲉⲣⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲱ̀ ⲗⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲕϫⲓϫ. ⲏ̅ . Ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲁⲩⲉⲣⲡ̀ ⲗⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟⲓ ⲑ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲕⲕⲟⲧⲕ ⲁⲕϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲏⲓ. ⲑ̅ . Ⲁⲣⲓⲫ̀ ⲙⲉⲩⲓ̀ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣⲡ̀ ⲗⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲟ̀ ⲙⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲧⲁⲥⲑⲟⲓ ⲟⲛ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅. Ⲙⲏ ⲉⲧⲁⲕϩⲟⲣⲧ ⲁⲛ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲉⲣⲱϯ ⲑ ⲁⲕⲑ̀ ⲣⲓϭⲱⲥ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲁⲗⲱⲙ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲟⲩϣⲁⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϥⲱⲓ ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ϩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲙⲟⲗϧⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲟϯ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲟⲩⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁⲓ ⲁⲕⲭⲁⲩ ⲛ̀ ϧⲏⲧ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕϫⲉⲙⲡ̀ ϣⲓⲛⲓ ⲁϥⲁ̀ ⲣⲉϩ ⲉ̀ ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲭⲏ ⲛ̀ ϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉ̀ ⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϣ̀ϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀ ⲙⲟⲕ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲟⲓ ⲛ̀ ⲁⲧϫⲟⲙ ⲛ̀ ⲧⲟⲧⲕ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲭ̀ ⲛⲁⲁ̀ ⲣⲉϩ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲑ ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟⲓ ⲇⲉ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲁⲁ̀ ⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⲑ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉⲓⲟⲓ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲙⲏⲓ ϯϣ̀ϥⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ⲉ̀ ⲡ̀ ϣⲱⲓ ⲁⲛ ⲑ ϯⲙⲉϩ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ϣⲱϣ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲥⲉϫⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲟⲩⲓ̀ⲉ̀ ⲡ̀ ϧⲟⲗϧⲉⲗ ⲑ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲕⲟⲧ ⲁⲕϯⲙ̀ ⲕⲁϩ ⲛⲏⲓ ⲉ̀ ⲙⲁϣⲱ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲉⲕⲓ̀ ⲣⲓ ⲙ̀ ⲡⲁⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲥ ⲙ̀ ⲃⲉⲣⲓ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ⲁⲕⲉⲣⲭ̀ ⲣⲁⲥⲑⲉ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ϫⲱⲛⲧ ⲑ ⲁⲕⲓ̀ ⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲉⲛⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑ̀ ⲛⲉϫⲓ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲓⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲉϣ̀ⲧⲉⲙ ⲃⲁⲗ ⲛ̀ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ.
 • 12. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲁⲉⲣ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ ⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲣⲱ ⲑ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑ̀ ⲛⲉϫⲓ ⲙ̀ ⲡⲓϩⲱⲗ ⲉ̀ ⲟⲩⲙ̀ ϩⲁⲩ. ⲕ̅ . Ϣⲁⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡ̀ ⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲑ ⲭⲁⲧ ⲛ̀ ⲧⲁⲙ̀ ⲧⲟⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲙ̀ ⲡⲁϯϣⲉⲛⲏⲓ ⲉ̀ ⲡⲓⲙⲁ ⲉ̀ ϯⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ϧⲏⲧϥ ⲉ̀ ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ ⲭⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲅ̀ ⲛⲟⲫⲟⲥ ⲑ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ ⲭⲁⲕⲓ ϣⲁ ⲉ̀ ⲛⲉϩ ⲑ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲱⲛϧ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ. ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲁ̅ Ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲥⲱⲫⲁⲣ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲥⲱⲫⲁⲣ ⲡⲓⲘⲉⲛⲛⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲃ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ ⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲉ̀ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲟⲩⲟϩⲉⲙ ⲓⲥϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ ⲥⲁϫⲓ ϥ̀ⲙⲉⲩⲓ̀ ⲉ̀ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲡⲉ. ⲅ̅ . Ϥ̀ⲥ̀ ⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫ̀ ⲙⲓⲥⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲥ̀ ϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲟⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ ⲱⲛϧ ⲑ ⲙ̀ ⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲟϣ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥϭⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲕ. ⲇ̅ . Ⲙ̀ ⲡⲉⲣϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲓ ⲛ̀ ⲁⲧⲁ̀ ⲣⲓⲕⲓ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ. ⲉ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲛ̀ ⲁϣ ⲛ̀ ⲣⲏϯ ⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲥ̀ ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ. Ⲋ. Ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ̀ ⲧ̀ ϫⲟⲙ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲑ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲕⲏⲃ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ ⲑ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲕⲉ̀ ⲉ̀ ⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲩⲙ̀ ⲡ̀ ϣⲁ ⲛ̀ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲁⲕⲁⲓ. ⲍ̅ . Ⲙⲏ ⲭ̀ ⲛⲁϣ̀ϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲓⲉ ⲁⲕϣⲉ ⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ. ⲏ̅ . Ⲥ̀ ϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲁⲓϥ ⲑ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩϣⲏⲕ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲁ̀ ⲙⲉⲛϯ. ⲑ̅ . Ⲓⲉ ⲉⲩϣⲏⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲉ ϯϣⲓⲏ̀ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲓⲉ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲫ̀ ⲓⲟⲙ. ⲓ̅. Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲱϫⲡ ⲛ̀ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲁⲓϥ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲛ̀ ⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ ⲛⲓϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ̀ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ ⲡⲁϥⲱⲃϣ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲫ̀ ⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉϥϩⲉⲗϩⲉⲗ ⲛ̀ ⲕⲉⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ: ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲟⲩϫ̀ⲫⲟ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲥ̀ ϩⲓⲙⲓ ⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ ϩⲩⲥⲟⲥ ⲉ̀ ⲟⲩⲓⲁⲛ̀ ⲧⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲁⲕⲭⲱ ⲙ̀ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲉⲕⲉ̀ ⲃⲁϣⲕ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲓϭⲱϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲉⲣϩⲟϯ: ⲕ̀ ϥⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲉ̀ ⲡ̀ ϣⲱⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲙ̀ ⲙⲉⲧⲁ̀ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲉⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲕ: ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲏⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲉ̀ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ : ⲉⲕⲉ̀ ⲃⲁϣⲕ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲓϭⲱϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉⲕⲉⲣϩⲟϯ: ⲓ̅Ⲋ. Ⲡⲓϧⲓⲥⲓ ⲉⲕⲉ̀ ⲉⲣⲡⲉϥⲱⲃϣ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ ⲁϥⲥⲓⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉⲕϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲧⲉⲕⲉⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲉⲥⲉ̀ ⲉⲣ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲙ̀ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁ̀ ⲧⲟⲟⲩⲓ̀: ⲉϥⲉ̀ ⲫⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲁ̀ ⲙⲉⲣⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲕⲉ̀ ⲭⲁ ϩ̀ⲑⲏⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲟⲡ ⲛⲁⲕ:ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲟⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲟϯ ⲉⲥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.
 • 13. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲉⲕⲉ̀ ⲉⲣⲏⲥⲓⲭⲁⲍⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲃⲱⲧⲥ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ : ⲉⲩⲉ̀ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉⲩⲉ̀ ϯϩⲟ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ. ⲕ̅ . Ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲭⲁⲩ ⲛ̀ ⲥⲱⲟⲩ : ⲡ̀ ⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲧⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ : ⲛⲓⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲩⲉ̀ ⲃⲱⲗ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ. ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲃ̅ Ϯⲙⲁϩⲅ̅ ϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲃ̅ . Ⲓⲧⲁ ⲛ̀ ⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲓⲉ ⲁⲥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ ϫⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲅ̅ . Ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ϩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲧ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲙ̀ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲏϯ: ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲛ̀ ⲁⲧⲁ̀ ⲣⲓⲕⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲥⲱⲃⲓ. ⲇ̅ . Ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲑⲏϣ ⲉⲑⲣⲉϥϩⲉⲓ ϧⲁ ⲡ̀ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ:ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲗ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲏⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲁ̀ ⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉϥⲭⲁ ϩ̀ⲑⲏϥ ⲛ̀ ϫⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀ ⲥⲁⲙ̀ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϫⲉ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ. Ⲋ. Ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϯϫⲱⲛⲧ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲙⲏ ⲛ̀ ⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲁⲛ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ. ⲍ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ϣⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ ⲧⲟⲩϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ: ⲓⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ ⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲕ. ⲏ̅ . Ⲫⲓⲣⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ ⲧⲉϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ : ⲓⲉ ⲛ̀ ⲧⲟⲩⲫⲓⲣⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲫ̀ ⲓⲟⲙ. ⲑ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲉ̀ ⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲧ̀ ϫⲓϫ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲁⲥⲑⲁⲙⲓⲉ̀ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅. Ⲙⲏ ⲁⲩⲭⲏ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲩⲭⲏ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲡⲓⲛⲟⲩⲥ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲛ̀ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ : ϯϣ̀ⲃⲱⲃⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲛ̀ ⲛⲓϧ̀ⲣⲏⲟⲩⲓ̀ . ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲁⲣⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ⲭ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ: ϯⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲏ ⲇⲉ ⲁⲥϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲣⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲭⲏ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲓϣϯ ⲛ̀ ϫⲟⲙ: ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϯ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲥⲱⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϣ̀ⲕⲱⲧ : ⲁϥϣⲁⲛϣ̀ⲑⲁⲙ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁϣ̀ⲟⲩⲱⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲁϥϣⲁⲛⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϥ̀ⲛⲁⲧ̀ ϣⲟⲩⲓⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ: ⲁϥϣⲁⲛⲭⲁ ϩ̀ⲣⲁϥ ⲛⲁϥ ϥ̀ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⲉ̀ ⲁϥⲟⲩⲟϫⲡϥ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁ̀ ⲙⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ:ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲉ̀ ⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϯ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲱ̀ ⲗⲓ ⲛ̀ ⲛⲓⲣⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⲛ̀ ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ : ⲛⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲑ̀ ⲣⲟⲩⲧⲱⲙⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲧ̀ ϩⲉⲙⲥⲟ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ϩⲓ ϩⲁⲛⲑ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲛ̀ ⲛⲟⲩϯⲡⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲟⲩϫϧ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⲛ̀ ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ : ⲛⲓϫⲱⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲟⲩⲟϫⲡⲟⲩ. ⲕ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲃⲧ ⲛ̀ ⲛⲓⲥ̀ ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ : ⲡⲓⲕⲁϯ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲡ̀ ⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲉ̀ ⲙⲓ ⲉ̀ ⲣⲟϥ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϫⲱϣ ⲛ̀ ⲟⲩϣⲱϣ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ : ⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲱⲟⲩ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϭⲱⲣⲡ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧϣⲏⲕ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲭⲁⲕⲓ:ⲁϥⲓ̀ ⲛⲓ ⲇⲉ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ ϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ. ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⲛ̀ ϩⲁⲛϣ̀ⲗⲱⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁⲕⲟ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ : ⲉϥϣ̀ⲧⲟ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲑ̀ ⲛⲟⲥ ⲉ̀ ⲡⲉⲥⲏⲧ
 • 14. ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉ̀ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ. ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲃⲧ ⲛ̀ ⲛⲓϩⲏⲧ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ : ⲁϥⲥⲟⲣⲙⲟⲩ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲉⲩⲉ̀ ϫⲟⲙϫⲉⲙ ⲇⲉ ⲉ̀ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲛ : ⲉⲩⲉ̀ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲙ̀ ⲫⲏⲉⲧⲑⲁϧⲓ. ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲅ̅ ⲁ̅ . Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁⲃⲁⲗ : ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁⲙⲁϣϫ. ⲃ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲓ ⲛ̀ ⲁⲧⲕⲁϯ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲅ̅ . Ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲥ̀ ⲙⲏ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ϯⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ ⲓⲥϫⲉ ϥ̀ⲛⲁⲟⲩⲱϣ. ⲇ̅ . Ⲛ̀ ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ ⲣⲉϥϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉ̅ . Ⲉⲥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉ̀ ⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ̀ ⲓ̀ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ. Ⲋ. Ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲡⲓⲥⲟϩⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩ̀ⲑⲏⲧⲉⲛ ⲉ̀ ⲡ̀ ϩⲁⲡ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲁⲥ̀ ⲫⲟⲧⲟⲩ. ⲍ̅ . Ⲙⲏ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ. ⲏ̅ . Ⲓⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ:ⲛ̀ ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ. ⲑ̅ . Ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲇⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ ⲧⲉϥϧⲉⲧϧⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ : ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲓ̀ ⲣⲓ ⲛ̀ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲁϩ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ ϥ̀ⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲙ̀ ⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥ̀ ⲃⲟⲕ ⲁⲛ. ⲓ̅. Ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ ϩⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲙⲏ ⲥ̀ ⲛⲁϣ̀ⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲗⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⲉⲥⲉ̀ ⲓ̀ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ : ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲙ̀ ⲡⲓⲕⲉⲣⲙⲓ : ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲉⲣⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲁⲙ̀ ⲧⲟⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲉⲁⲓϭⲓ ⲛ̀ ⲛⲁⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⲛⲁϣⲟⲗ: ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁϫⲓϫ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲛ̀ ⲧⲉϥϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀ ⲙⲟϥ : ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁϥⲉⲣⲡ̀ ⲕⲉ ⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ : ⲙ̀ ⲡⲁⲣⲉ ⲭ̀ ⲣⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲓ̀ⲉ̀ ϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ : ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉ̀ ⲥⲱⲧⲉⲙ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϯϧⲉⲛⲧ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲉ̀ ⲡ̀ ϩⲁⲡ : ϯⲉ̀ ⲙⲓ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉⲓⲟⲓ ⲛ̀ ⲑ̀ ⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣ̀ϭⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲛ̀ ⲧⲁⲭⲁⲣⲱⲓ ϯⲛⲟⲩ : ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲁⲭⲁⲧⲟⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ. ⲕ̅ . Ⲉⲕⲉ̀ ⲉⲣⲭ̀ ⲣⲁⲥⲑⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ : ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̀ ⲛⲁⲭⲟⲡⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲱⲗⲓ ⲛ̀ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉⲥϣ̀ⲧⲉⲣⲑⲱⲣⲧ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲉⲕϩⲟϯ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲓⲧⲁ ⲉⲕⲉ̀ ⲙⲟⲩϯ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛⲁⲕ : ⲓⲉ ⲛ̀ ⲧⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲉ̀ ⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲛⲁⲕ. ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲁⲩⲏⲣ ⲛⲉ ⲛⲁⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲁ̀ ⲛⲟⲙⲓⲁ : ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ϩⲁⲛ ⲟⲩ ⲛⲉ. ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲕ̀ ⲭⲱⲡ ⲙ̀ ⲙⲟⲕ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ:ⲁⲕⲭⲁⲧ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲟⲧⲕ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲩⲃⲏⲕ. ⲕ̅ ⲉ̅ . Ⲙⲏ ⲭ̀ ⲛⲁⲉⲣϩⲟϯ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϫⲱⲃⲓ ⲉⲣⲉ ⲡ̀ ⲑⲏⲟⲩ ⲕⲓⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲥ ⲓⲉ ⲁⲕϯⲟⲩⲃⲏⲓ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲥⲓⲙ ⲉⲣⲉ ⲡ̀ ⲑⲏⲟⲩ ⲱ̀ ⲗⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ. ⲕ̅ Ⲋ. Ϫⲉ ⲁⲕⲥ̀ ϧⲁⲓ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟⲓ:ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁ̀ ⲗⲟⲩ ⲁⲕⲉⲛⲟⲩ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ. ⲕ̅ ⲍ̅ . Ⲁⲕⲭⲱ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲁϭⲁⲗⲟϫ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓⲕ : ⲁⲕⲁ̀ ⲣⲉϩ ⲇⲉ ⲉ̀ ⲛⲁϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲧⲏⲣⲟⲩ : ⲁⲕϣⲉⲛⲁⲕ ⲇⲉ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛ̀ ⲛⲓⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲣⲁⲧ.
 • 15. ⲕ̅ ⲏ̅ . Ⲛⲏⲉϣⲁⲩⲉⲣⲁ̀ ⲡⲁⲥ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲁⲥⲕⲟⲥ ⲓⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϩ̀ⲃⲱⲥ ⲉⲧⲁ ⲟⲩϩⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟⲙϥ. ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲇ̅ ⲁ̅ . Ⲫ̀ ⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ ⲙⲓⲥⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲥ̀ ϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ ⲁ̀ ϩⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲙⲉϩ ⲛ̀ ϫⲱⲛⲧ. ⲃ̅ . Ⲓⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϩ̀ⲣⲏⲣⲓ ⲉ̀ ⲁⲥⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉ̀ ⲁⲥϥⲟⲣϥⲉⲣ: ϣⲁⲥⲫⲱⲧ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲟ̀ ϩⲓ ⲉ̀ ⲣⲁⲧϥ. ⲅ̅ . Ⲙⲏ ⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⲙ̀ ⲡⲉⲕϥⲓⲱⲡ ⲛⲉⲙⲁϥ : ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲑ̀ ⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲓ̀ⲉ̀ ϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲙ̀ ⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ. ⲇ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲛⲟⲃⲓ : ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ. ⲉ̅ . Ⲕⲁⲛ ⲟⲩⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲱⲛϧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲏⲡ ⲛ̀ ⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲃⲏⲧ ⲁⲕⲭⲁϥ ⲉ̀ ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲥⲉⲛϥ. Ⲋ. Ϩⲉⲛⲕ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲉϥϩⲉⲣⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉϥϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ. ⲍ̅ . Ⲡⲓϣ̀ϣⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̀ ⲙⲁⲩ : ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁⲛⲕⲟⲣϫϥ ϣⲁϥⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲟⲛ : ⲧⲉϥϩ̀ⲣⲓⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲁⲥⲙⲟⲩⲛⲕ. ⲏ̅ . Ⲁⲥϣⲁⲛⲁⲓⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲉϥⲛⲟⲩⲛⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉϥϯⲟⲩⲱ̀ . ⲑ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ⲧⲉⲛ ⲡ̀ ⲥ̀ ⲑⲟⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ : ⲉϥⲉ̀ ⲉⲣ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϭⲟ ⲙ̀ ⲃⲉⲣⲓ. ⲓ̅. Ⲫ̀ ⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ : ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛϩⲉⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϥ̀ϣⲟⲡ ⲁⲛ ϫⲉ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫ̀ ⲓⲟⲙ : ⲫ̀ ⲓⲁⲣⲟ ⲇⲉ ϣⲁϥϣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϣⲱⲟⲩⲓ̀ . ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲧⲱⲛϥ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲥϣⲟⲡ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲧⲱⲙⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲉⲛⲕⲟⲧ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲉⲁⲕⲁ̀ ⲣⲉϩ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲁ̀ ⲙⲉⲛϯ : ⲛ̀ ⲧⲉⲕⲭⲟⲡⲧ ⲇⲉ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉⲕϫⲱⲛⲧ : ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉⲕϯⲛⲉⲓ ⲛⲏⲓ ⲉ̀ ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲕⲛⲁⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲩⲓ̀ⲛ̀ ϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲫ̀ ⲣⲱⲙⲓ ϥ̀ⲛⲁⲱⲛϧ ⲉ̀ ⲁϥϫⲉⲕ ⲛⲓⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲛϧ:ϯⲛⲁⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲟⲧ ϣⲁⲧⲟⲩⲑⲁⲙⲓⲟⲓ ⲛ̀ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲟⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲓⲧⲁ ⲉⲕⲉ̀ ⲙⲟⲩϯ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲉ̀ ⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛⲁⲕ : ⲛⲓ ϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲙ̀ ⲡⲉⲣⲭⲁⲩ ⲛ̀ ⲥⲱⲕ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲁⲕϭⲓⲏ̀ ⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲁϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ⲧⲏⲣⲟⲩ : ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲛⲕ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲁⲕⲉⲣⲥ̀ ⲕⲉⲡⲁⲍⲓⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲁⲁ̀ ⲛⲟⲙⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁ̀ ⲥⲟⲩⲓ̀ : ⲁⲕϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲃⲉⲛⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϩⲓⲱⲟⲩⲧ ⲉϥⲉ̀ ϩⲉⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲉⲥⲉⲣⲁ̀ ⲡⲁⲥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲙⲁ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲁ ϩⲁⲛⲙⲱⲟⲩ ⲥ̀ ⲗⲁϫⲗⲉϫ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲱ̀ ⲛⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲁ ϩⲁⲛⲙⲱⲟⲩ ⲑⲟⲩⲉⲗⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲛ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲧ̀ ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲕⲧⲁⲕⲟⲥ. ⲕ̅ . Ⲁⲕϯⲧⲟⲧⲕ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ϣⲁ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ : ⲁⲕⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲁⲩϣⲁⲛⲁ̀ ϣⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ ϥ̀ⲉ̀ ⲙⲓ ⲁⲛ:ⲁⲩϣⲁⲛⲥ̀ ⲃⲟⲕ ⲇⲉ ϥ̀ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩϭⲓⲙ̀ ⲕⲁϩ:ⲧⲉϥⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲣϩⲏⲃⲓ.
 • 16. ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲉ̅ Ϯⲙⲁϩⲃ̅ ϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲉⲗⲓⲫⲁⲥ ⲡⲓⲐⲉⲙⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲃ̅ . Ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲛⲁϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲟⲩⲕⲁϯ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲟⲩⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ : ⲁϥⲙⲁϩ ⲧⲉⲛⲛⲉϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲉⲙⲕⲁϩ. ⲅ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ⲥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲥ̀ ϣⲉ ⲁⲛ : ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⲛ̀ ϧⲏⲧⲟⲩ. ⲇ̅ . Ⲙⲏ ϩⲱⲕ ⲉⲧⲁⲕⲭⲁ ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲛ̀ ⲥⲱⲕ : ⲁⲕϫⲉⲕ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ . ⲉ̅ . Ⲕ̀ ⲟⲓ ⲛ̀ ⲉ̀ ⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉ̀ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲣⲱⲕ:ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲉⲣⲇⲓⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲉ̀ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ ϫⲟⲙ. Ⲋ. Ⲉϥⲉ̀ ⲥⲟϩⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ ⲛⲟⲕ ⲁⲛ : ⲛⲉⲕⲥ̀ ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ. ⲍ̅ . Ⲟⲅⲁⲣ ⲙⲏ ⲁⲩⲙⲁⲥⲕ ϧⲁⲧ̀ ϩⲏ ⲛ̀ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ : ⲓⲉ ⲁⲕϭⲱⲥ ϧⲁⲧ̀ ϩⲏ ⲛ̀ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ. ⲏ̅ . Ⲓⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲁⲥⲫⲟϩ ⲇⲉ ⲉ̀ ⲣⲟⲕ ⲛ̀ ϫⲉ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲑ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲛ̀ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲁⲛ : ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲕⲁϯ ⲉ̀ ⲣⲟϥ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲛ. ⲓ̅. Ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲁ̀ ⲡⲁⲥ ⲛ̀ ϧⲏⲧⲉⲛ : ⲕ̀ ϩⲟⲣϣ ⲉ̀ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲛ̀ ⲧ̀ ϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ Ⲁⲩⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲕ ⲛ̀ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲕⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⲉ̀ ⲣⲟϥ : ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ ⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲉⲧⲁⲕⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲉⲕⲉ̀ ⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫ̀ ⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ ⲁⲧⲁ̀ ⲣⲓⲕⲓ : ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲥ̀ ϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ϥ̀ⲛⲁⲉⲣ ⲟⲩⲑ̀ ⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲓⲥϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϥ̀ⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ: ⲧ̀ ⲫⲉ ⲇⲉ ⲥ̀ ⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲓⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲟ̀ ⲣⲉⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϭⲁϧⲉⲙ: ⲉϥⲥⲉ ϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲉϥⲥⲱ . ⲓ̅ⲍ̅ . Ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ : ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ ϯⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲭⲟⲡⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛ̀ ⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲩϯ ⲙ̀ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϣⲉⲙⲙⲟ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲟⲩ. ⲕ̅ . Ⲡ̀ ⲱⲛϧ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲙ̀ ⲡⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲟⲩϣ : ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲏⲡ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ ϫⲟⲙ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲇⲉ ⲁⲥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁϣϫ : ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲉⲩⲓ̀ϫⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲁϥⲓ̀ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϫⲡ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉϥⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲉⲣ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲭⲁⲕⲓ : ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲇⲏ ⲉ̀ ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ. ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲁⲩⲑⲁϣϥ ⲉ̀ ϩⲁⲛϧ̀ⲣⲏⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲛⲓⲛⲟϣⲉⲣ : ϥ̀ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲛ̀ ϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲭⲏ ⲉⲩⲟⲩⲱϫⲡ : ⲉϥⲉ̀ ϣ̀ⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ ⲭⲁⲕⲓ. ⲕ̅ ⲇ̅ . Ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑ̀ ⲗⲓⲓⲥ ⲉⲩⲉ̀ ⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ : ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲉϥϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲧⲉϥϩⲉⲓ.
 • 17. ⲕ̅ ⲉ̅ . Ϫⲉ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲛ̀ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲃⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ :ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉϥⲛⲁϩⲃⲓ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ Ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ. ⲕ̅ Ⲋ. Ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱϣ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϧ̀ⲑⲏ ϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲥⲟⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲉϥϣⲉⲃϣⲓ. ⲕ̅ ⲍ̅ . Ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲃⲥ ⲙ̀ ⲡⲉϥϩⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲧ : ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ ⲟⲩⲡⲉⲣⲓⲥⲧⲟⲙⲓⲟⲛ ϩⲓ ⲛⲉϥⲁ̀ ⲗⲱϫ ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ ϣⲁϥⲉ. ⲕ̅ ⲏ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ϣⲉⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲉ̀ ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ ϩⲁⲛⲏⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲛ̀ ϧⲏⲧⲟⲩ. ⲕ̅ ⲑ̅ . Ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲩⲉ̀ ⲟⲗⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲉⲣⲣⲁⲙⲁⲟ̀ : ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲟⲩⲟ̀ ϩⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ. ⲗ̅ . Ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥϩⲓⲟⲩⲓ̀ⲛ̀ ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ : ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲉⲣ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲭⲁⲕⲓ : ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲣⲱⲧ ⲛ̀ ⲧⲁϥ ⲉϥⲉ̀ ⲑ̀ ⲣⲉϥⲗⲱⲙ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡ̀ ⲑⲏⲟⲩ. ⲗ̅ ⲁ̅ . Ⲉⲥⲉ̀ ϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲉϥϩ̀ⲣⲏⲣⲓ ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉϥⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲥ ϫⲉ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥ̀ ⲙⲟⲛⲧ : ϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲉ̀ ⲓ̀ⲛⲁϥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ. ⲗ̅ ⲃ̅ . Ⲡⲉϥϣⲁⲧϣⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟ ⲙ̀ ⲡⲁⲧⲉⲥⲉⲣⲛⲉⲓ : ⲡⲉϥϫⲁⲗ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲫⲓⲣⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ. ⲗ̅ ⲅ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ϭⲟⲗϥ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϣⲉⲗϣⲏⲓⲗⲓ ⲙ̀ ⲡⲁⲧⲉⲥⲉⲣⲛⲉⲓ : Ⲉϥⲉ̀ ϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩϩ̀ⲣⲏⲣⲓ ⲛ̀ ϫⲱⲓⲧ. ⲗ̅ ⲇ̅ . Ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ ⲡⲉ : ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲉ̀ ⲣⲱⲕϩ ⲛ̀ ⲛⲓⲏⲓ ⲛ̀ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ ⲇⲱⲣⲟⲛ. ⲗ̅ ⲉ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ϭⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ : ϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀ ⲓ̀ⲛⲁϥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ : ⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ ⲇⲉ ⲉⲥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭ̀ ⲣⲟϥ. ⲕⲉⲫ ⲓ̅Ⲋ Ϯⲙⲁϩⲇ̅ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲃ̅ . Ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ : ⲛⲓⲣⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙ̀ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲅ̅ . Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲏ ⲟⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲛ̀ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲓⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ : ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲣⲟ̀ ⲛⲟⲭⲗⲓⲛ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣⲟⲩⲱ̀ . ⲇ̅ . Ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲏϯ : ⲉ̀ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲡⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲩⲭⲏ ⲛ̀ ⲧ̀ ϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ ⲑⲱⲓ. ⲉ̅ . Ⲓⲧⲁ ⲉⲓⲉ̀ ⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ : ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ϯⲛⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲁⲁ̀ ⲫⲉ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ. Ⲋ. Ⲉⲥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩϫⲟⲙ : ⲡ̀ ⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲁⲥ̀ ⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ ⲛⲁϯⲁ̀ ⲥⲟ ⲉ̀ ⲣⲟϥ. ⲍ̅ . Ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ⲛⲁⲙ̀ ⲕⲁⲩϩ ⲉ̀ ⲡⲁⲉⲣϧⲟⲧ : ⲁⲓϣⲁⲛⲭⲁⲣⲱⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡ̀ ⲥ̀ ⲃⲟⲕ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲁⲙ̀ ⲕⲁϩ. ⲏ̅ . Ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϯϧⲓⲥⲓ ⲛⲏⲓ ⲁϥⲁⲓⲧ ⲛ̀ ⲥⲟϫ ⲉ̀ ⲁⲓⲉⲣϩⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ. ⲑ̅ . Ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲛ̀ ϧⲏⲧ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ : ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲟⲩⲃⲏⲓ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ ⲡⲁϩⲟ. ⲓ̅. Ⲉⲁϥⲉⲣⲭ̀ ⲣⲁⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ : ⲁϥⲣⲱϧⲧ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ: ⲁϥϧ̀ⲣⲁϫⲣⲉϫ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲛⲁϫϩⲓ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ: ⲁϥⲓ̀ ⲛⲓ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ⲛ̀ ⲛⲓⲥⲟⲑⲛⲉϥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲉϥⲣⲉϥϫⲱⲛⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲟⲩⲝ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ : ⲁⲩϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲛⲁⲕⲉⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ⲉϥϫⲟⲩⲕϩ : ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲁϥⲧⲏⲓⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲣⲉϥϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ : ⲁϥⲃⲉⲣⲃⲱⲣⲧ ⲇⲉ ⲉ̀ ϫⲉⲛ
 • 18. ϩⲁⲛⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲉⲓⲟⲓ ⲛ̀ ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁϥϫⲟⲣⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ : ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁ̀ ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ ⲡ̀ ϥⲱⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲧⲁⲁ̀ ⲫⲉ ⲁϥϥⲟϫⲧ : ⲁϥⲧⲁϩⲟⲓ ⲉ̀ ⲣⲁⲧ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲟⲩⲥ̀ ⲕⲟⲡⲟⲥ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲁⲩⲕⲱϯ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲛ̀ ϩⲁⲛⲗⲟⲅⲭⲏ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ̀ⲙ̀ ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ ⲛⲁϭⲗⲱⲧ ⲛ̀ ⲥⲉϯⲁ̀ ⲥⲟ ⲁⲛ : ⲁⲩⲫⲱⲛ ⲙ̀ ⲡⲁϣⲁϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ⲟⲩϩ̀ⲧⲟⲡ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲟⲩϩ̀ⲧⲟⲡ : ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲁⲩⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ⲛ̀ ⲟⲩⲥⲟⲕ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲡⲁϣⲁⲣ : ⲧⲁϫⲟⲙ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲉⲛⲟ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲁⲥⲣⲱⲕϩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁⲛⲉϫⲓ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫ̀ ⲣⲓⲙⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲁⲃⲟⲩϩⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲛⲉ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀ ϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁϫⲓϫ : ⲥ̀ ⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁⲡ̀ ⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉϥϩⲱⲃⲥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲥ̀ ⲛⲟϥ ⲛ̀ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ : ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ ⲡⲉⲛⲑ̀ ⲣⲉ ⲙⲁ ϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ ⲡⲁϧ̀ⲣⲱⲟⲩ. ⲕ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϥ̀ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁⲙⲉⲑⲣⲉ : ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ⲫⲟϩ ⲉ̀ ϧⲟⲩⲛ ϩⲁ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲁⲧⲱⲃϩ : ⲡⲁⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲧⲁⲟⲩⲟ̀ⲉⲣⲙⲏ ⲉ̀ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙ̀ ⲑⲟ. ⲕ̅ ⲃ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟϩⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ ⲡⲉⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ : ⲟⲩⲟϩ ⲡ̀ ϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ ⲡⲉϥϣ̀ⲫⲏⲣ. ⲕ̅ ⲅ̅ . Ⲁⲩⲓ̀ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲏ̀ ⲡⲓ ⲧⲟⲓ ⲉ̀ ⲣⲱⲟⲩ : ϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉ̀ ϯⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲓⲱⲧϥ. ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲍ̅ ⲁ̅ . Ϯⲛⲁϭⲓⲙ̀ ⲕⲁϩ ⲇⲉ ⲉϥⲓ̀ ⲛⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲡ̅ ⲛ̅ ⲁ̅ : ⲟⲩⲕⲁⲓⲥⲓ ⲡⲉ ⲉ̀ ϯⲟ̀ ϩⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯϭⲓ ⲙ̀ ⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲃ̅ . Ϯϯϩⲟ ⲉⲓϧⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ : ⲁⲩⲕⲱⲗⲡ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲁϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲉⲙ ⲙⲱⲟⲩ. ⲅ̅ . Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϫⲓϫ. ⲇ̅ . Ϫⲉ ⲁⲩⲭⲱⲡ ⲙ̀ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ : ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛ̀ ⲛⲉϥϭⲁⲥⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ Ⲫϯ. ⲉ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱⲟⲩ : ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ. Ⲋ. Ⲁⲩⲭⲁⲧ ⲇⲉ ⲉⲩϣ̀ϫⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ : ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲱⲃⲓ. ⲍ̅ . Ⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡ̀ ϫⲱⲛⲧ: ⲁⲩⲃⲱⲧⲥ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲏ̅ . Ⲁⲩⲉⲣϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ :ⲟⲩⲑ̀ ⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀ ⲧⲱⲛϥ ⲉ̀ ϫⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲑ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ϭⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ : ⲡⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲉϥⲉ̀ ϭⲓ ⲛ̀ ⲟⲩϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ. ⲓ̅. Ⲙ̀ ⲙⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ ⲙⲱⲓⲛⲓ : ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲛⲁⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙ̀ ⲣⲟϣⲧ : ⲁⲩⲫⲱϫⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲛⲓⲙⲟϯ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲡⲓⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ⲁⲓⲭⲁϥ ⲉ̀ ⲟⲩⲉ̀ ϩⲟⲟⲩ : ⲫ̀ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛⲧ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡ̀ ϩⲟ ⲙ̀ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉ̀ ⲣⲟⲓ ⲁ̀ ⲙⲉⲛϯ ⲡⲉ ⲡⲁⲏⲓ : ϧⲉⲛ ⲟⲩⲅ̀ ⲛⲟⲫⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓⲫⲱⲣϣ ⲙ̀ ⲡⲁⲫ̀ ⲣⲏϣ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲁⲓⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ : ⲡ̀ ⲧⲁⲕⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ : ⲓⲉ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ̀ ϩⲁⲛⲁ̀ ⲅⲁⲑⲟⲛ : ⲓⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲓ̀ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉ̀ ϧ̀ⲣⲏⲓ
 • 19. ⲉ̀ ⲁ̀ ⲙⲉⲛϯ : ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲁⲛ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ. ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲏ̅ Ϯⲙⲁϩⲃ̅ ϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲃⲁⲗⲇⲁⲇ ⲡⲓⲤⲁⲩⲭⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲃ̅ . Ϣⲁ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲭ̀ ⲛⲁⲕⲏⲛ ⲁⲛ : ⲭⲁⲣⲱⲕ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲛ. ⲅ̅ . Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲛⲭⲁⲣⲱⲛ ⲙ̀ ⲡⲉⲕⲙ̀ ⲑⲟ ⲙ̀ ⲫ̀ ⲣⲏϯ ⲛ̀ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ̀ . ⲇ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲭ̀ ⲣⲁⲥⲑⲉ ⲛⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ:ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲕϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲛ̀ ⲑⲟⲕ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲁⲧϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ ϧⲏⲧⲟⲩ ⲛ̀ ϫⲉ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ : ϣⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϫⲡ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲉⲛϯ. ⲉ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲫ̀ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲁ̀ ⲥⲉⲃⲏⲥ ϥ̀ⲛⲁϭⲉⲛⲟ : ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲓ̀ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲟⲩϣⲁϩ. Ⲋ. Ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉϥⲉ̀ ⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ : ⲉϥⲉ̀ ϭⲉⲛⲟ ⲇⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⲛⲁϩⲣⲁϥ. ⲍ̅ . Ⲉⲩⲉ̀ ⲱ̀ ⲗⲓ ⲛ̀ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲉ̀ ⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ : ⲉϥⲉ̀ ϣⲱϥⲧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ. ⲏ̅ . Ⲉⲥⲉ̀ ⲣⲁⲟⲩⲱ̀ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲁϣ ⲛ̀ ϫⲉ ⲧⲉϥⲫⲁⲧ : ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ̀ ϭⲗⲟⲙⲗⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣ̀ⲛⲉ. ⲑ̅ . Ⲉⲩⲉ̀ ϩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲫⲁϣ : ⲉⲩⲉ̀ ⲑ̀ ⲣⲟⲩϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱϥ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲟ̀ ⲃⲓ. ⲓ̅. Ϥ̀ⲭⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉϥⲙⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲧⲁϩⲟ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ . Ⲉⲩⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟϥ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲙ̀ ⲕⲁϩⲛ̀ ϩⲏⲧ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲉ̀ ⲣⲟϥ: ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲩⲉ̀ ⲓ̀ⲙ̀ ⲡ̀ ⲕⲱϯ ⲛ̀ ⲧⲉϥϭⲁⲗⲟϫ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲉϫϩⲱϫ. ⲓ̅ⲃ̅ . Ⲁⲩⲥⲟⲃϯ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̀ ⲟⲩⲱϫⲡ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ ϣ̀ⲫⲏⲣⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ . Ⲉⲩⲉ̀ ⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲓⲥⲏⲃⲓ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲣⲁⲧϥ : ⲉⲣⲉ ⲫ̀ ⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲓⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ . Ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉ̀ ⲱ̀ ⲗⲓ ⲙ̀ ⲡⲓⲧⲁⲗϭⲟ ⲉ̀ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ : ⲉⲥⲉ̀ ⲧⲁϩⲟϥ ⲛ̀ ϫⲉ ⲟⲩⲁ̀ ⲛⲁⲅⲕⲏ : ⲟⲩⲉ̀ ⲧⲓⲁ ⲛ̀ ⲟⲩⲣⲟ ⲉⲥⲉ̀ ⲟⲩⲱⲛϩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲥ̀ ⲕⲏⲛⲏ. ⲓ̅ⲉ̅ . Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉ̀ ϫⲱⲣϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲁϥ ⲉⲩⲉ̀ ⲙⲟϩ ⲛ̀ ⲑⲏⲛ. ⲓ̅Ⲋ. Ⲛⲉϥⲛⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩⲉ̀ ϣⲱⲟⲩⲓ̀ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ ⲙⲟϥ : ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲱⲥϧ ⲉϥⲉ̀ ϩⲉⲓ ⲥⲁⲡ̀ ϣⲱⲓ ⲙ̀ ⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲍ̅ . Ⲡⲉϥⲙⲉⲩⲓ̀ⲉϥⲉ̀ ⲧⲁⲕⲟ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ ⲕⲁϩⲓ : ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲏ̅ . Ⲉϥⲉ̀ ϩⲓⲧϥ ⲉ̀ ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫ̀ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉ̀ ⲡ̀ ⲭⲁⲕⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ . Ⲛ̀ ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ ⲥⲟⲩⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ : ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̀ ⲛⲉϥⲛⲟϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ ⲧ̀ ⲫⲉ ⲛ̀ ϫⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ : ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉ̀ ⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ. ⲕ̅ . Ⲁⲩϥⲓⲁ̀ ϩⲟⲙ ⲉ̀ ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ ϫⲱϥ ϩⲁⲛϧⲁⲉⲩ:ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲛ̀ ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲟⲣⲡ. ⲕ̅ ⲁ̅ . Ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲏⲟⲩ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓⲛ̀ ϫⲟⲛⲥ : ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ . ⲕⲉⲫ ⲓ̅ⲑ̅ Ϯⲙⲁϩⲉ̅ ϯ ⲛ̀ ϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ ⲁ̅ . Ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲛ̀ ϫⲉ Ⲓⲱⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ : ⲃ̅ . Ϣⲁ ⲑ̀ ⲛⲁⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϯϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ ⲧⲁⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲙ̀ ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ. ⲅ̅ . Ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁⲣⲓⲉ̀ ⲙⲓ ϫⲉ Ⲡⲟ̅ ⲥ̅ ⲁϥⲁⲓⲧ ⲙ̀ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ: ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ ⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣ̀ⲫⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲣϣⲏⲟⲩⲧ ⲉ̀ ϫⲱⲓ.