SlideShare a Scribd company logo
Balázsi Ildikó-Ostorics László


                         Oktatási Hivatal,
             Közoktatási Mérési és Értékelési OsztályA DIGITÁLIS NEMZEDÉK OLVASÓI
PROFILJAI
A nyomtatott és digitális olvasói szokások kapcsolata
a teljesítménnyel a PISA2009 eredményei alapján
PISA2009 MÉRÉSI EREDMÉNYEK KÉT VETÜLETÉNEK
ÖSSZEFÜGGÉSEI

Teljesítménymutatók:                    Háttértényezők:
kognitív teszt                       tanulói kérdőív

  Képességpontok                 Indexek és ezek kombinációi
    ezzel lesz számszerűsíthető és         ezek segítségével számszerűsíthető egy
    összehasonlítható egy adott képesség      háttértényező hatásának mértéke
  Melyeket használjuk?              Hogyan?
    nyomtatott szövegértés pontszám        Adott értékéhez milyen képességpont rendelhető?
    digitális szövegértés pontszám         egységnyi változása mekkora képességpont-
                            változással jár együtt?
                            A tanulói teljesítmények közötti különbségek hány
                            %-át magyarázza?
                          Melyeket használjuk?
                            Olvasott szövegek változatossága
                            Tanulási stratégiák ismerete
                              Olvasói profil
                            Online olvasás
                              Online információkeresés
                              Online társas tevékenységek
PISA2009 nyomtatott szövegértés     556     PISA2009 digitális szövegértés
                        568

                                  Korea, Új-
      Korea, Új-                 Zéland, Ausztrália, Japán, Belgium,
 Zéland, Ausztrália, Japán, Lengy               Svédország, Írország
  elország, Belgium, Norvégia


Svédország, Dánia, Franciao
 rszág, Magyarország (494
                     OECD-átlag        Franciaország, Norvégia
                     493
   pont), Írország
                        499                               Dánia, Spanyolország, Magyaror
 Ausztria, Spanyolorsz                         szág (468
      ág                        pont), Lengyelország, Ausztria


                        459
                     470
Magyarország helyezési tartománya a 34      Magyarország helyezési tartománya a 16.
OECD-tag között: 13-22.              OECD-tag között: 12-14.

       A két teszt rokon, de nem azonos képességet mér, a kettő
                közötti korreláció 0,83.
AZ OLVASÓI PROFILOK
          Rendszeresen    Rendszeresen     Semmit nem
          olvasnak      olvasnak       olvasnak
          mindenféle     folyóiratot és    rendszeresen -
          anyagot       hírlapot       híreket
                               alkalomszerűen
Jól ismerik a    1. elmélyült,    2. elmélyült, szűk  3. elmélyült,
hatékony tanulási  tág érdeklődésű   érdeklődésű     rendkívül
stratégiákat    olvasók       olvasók       behatárolt
                               érdeklődésű
                               olvasók
Kevéssé ismeri a  4. felszínes, tág  5. felszínes, szűk  6. felszínes,
hatékony tanulási  érdeklődésű     érdeklődésű     rendkívül
stratégiákat    olvasók       olvasók       behatárolt
                               érdeklődésű
                               olvasók
MI VIZSGÁLHATÓ?
 Hogyan függ össze a digitális és a nyomtatott
 szövegértési eredmény?
 Hogyan függ össze a diákok szövegértési
 eredménye az olvasói profillal?
 Hogyan függenek össze az online olvasási
 szokások a nyomtatott szövegértéssel?
 Hogyan függ össze az online olvasás a digitális
 szövegértéssel?
 Hogyan függenek össze az olvasói profilok a
 digitális szövegértéssel?
 Vannak-e jellegzetes háttértényezők ezeken felül?
 Ezek hatása magyaráz-e mindent?
A NYOMTATOTT ÉS DIGITÁLIS
SZÖVEGÉRTÉS-EREDMÉNYEK

  Akiknek átlagon felüli a digitális
  szövegértési eredménye, azoknak
  ez az eredménye jobb, mint a
  nyomtatott szövegértésük: egyetlen
  olyan résztvevő van, ahol mindkét
  eredmény átlagon felüli, és a
  nyomtatott szövegértés a jobb (HK)
  nem szabad alábecsülni a
  szélessávú interneteléréssel
  rendelkező háztartások arányának
  hatását;
AZ OLVASÓI PROFILOK ÉS SZÖVEGÉRTÉS
          Rendszeresen       Rendszeresen     Semmit nem
          olvasnak         olvasnak       olvasnak
          mindenféle        folyóiratot és    rendszeresen -
          anyagot          hírlapot       híreket
                                  alkalomszerűen
Jól ismerik a    1. elmélyült,       2. elmélyült, szűk  3. elmélyült, rendkívül
hatékony tanulási  tág érdeklődésű olvasók  érdeklődésű olvasók  behatárolt
                                  érdeklődésű olvasók
stratégiákat
          21,3%; 538 pont      30,8%; 513 pont    20,5%; 499 pont          21,2%; 546 pont      21,7%; 506 pont    25,3%; 505 pont


Kevéssé ismeri a  4. felszínes, tág     5. felszínes, szűk  6. felszínes, rendkívül
hatékony tanulási  érdeklődésű olvasók    érdeklődésű olvasók  behatárolt
                                  érdeklődésű olvasók
stratégiákat
          5,7%; 425 pont      11%; 450 pont     10,7%; 416 pont          9,2%; 460 pont      9,9%; 438 pont    12,7%; 425 pont
ONLINE OLVASÁS – NYOMTATOTT
SZÖVEGÉRTÉS
              520

                                      510       508
              510
                            503

              500
Szövegértés-teljesítmény
              490


              480


                                                     Magyarország
              470
                                                     OECD-átlag

              460    457


              450


              440


              430
                 Legalsó negyed  Második negyed   Harmadik negyed  Legfölső negyed
                             Online olvasás index
ONLINE OLVASÁS – DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS

                500
                                                    490
                                             486


                480             476
Digitális szövegértéseredmény
                460
                440


                      422

                420
                400
                380
                   Legalsó negyed  Második negyed      Harmadik negyed  Legfölső negyed
                                 Online olvasás index
ONLINE INFORMÁCIÓKERESÉS-DIGITÁLIS
SZÖVEGÉRTÉS
              540

                                               523
                                      516
              520

                            503
                                               500
              500
                                      489
Szövegértési teljesítmény
              480             472

                    463
                                                     Magyarország
              460
                                                     OECD-átlag


              440


                    419
              420              400
                 Legalsó negyed  Második negyed   Harmadik negyed  Legfelső negyed
                           Online információkeresés index
ONLINE KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK-
DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS
              520
                            508         509

                                               500
              500
                    489       487         486
Szövegértési teljesítmény
              480
                                               468


              460
                                                     OECD-átlag
                                                     Magyarország
                    439
              440
              420
              400
                 Legalsó negyed  Második negyed   Harmadik negyed  Legfelső negyed
                          Online társas tevékenységek indexe
OLVASÓI PROFILOK ÉS DIGITÁLIS
SZÖVEGÉRTÉS
           Rendszeresen          Rendszeresen          Semmit nem
           olvasnak            olvasnak            olvasnak
           mindenféle           folyóiratot és         rendszeresen -
           anyagot            hírlapot            híreket
                                          alkalomszerűen
Jól ismerik a    1. elmélyült,         2. elmélyült, szűk       3. elmélyült, rendkívül
hatékony tanulási  tág érdeklődésű olvasók    érdeklődésű olvasók      behatárolt
                                          érdeklődésű olvasók
stratégiákat
           21,3%; 538 pont
                          30,8%; 513 pont        20,5%; 499 pont

          Digitális szövegértés-átlag:  Digitális szövegértés-átlag:  Digitális szövegértés-átlag:
          509 pont            486 pont            473 pont
Kevéssé ismeri a   4. felszínes, tág       5. felszínes, szűk       6. felszínes, rendkívül
hatékony tanulási  érdeklődésű olvasók      érdeklődésű olvasók      behatárolt
                                          érdeklődésű olvasók
stratégiákat
           5,7%; 425 pont         11%; 450 pont         10,7%; 416 pont
          Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag:
          406 pont           433 pont           395 pont
AZ ESCS-INDEX HATÁSAI
 mind a nyomtatott, mind a digitális szövegértési
 teljesítményt nemzetközi összehasonlításban is
 rendkívüli mértékben meghatározza
 Magyarországon a diák családjának gazdasági,
 kulturális és szociális háttere
 OECD-átlaga: 0, szórása 1

 Magyarországon az index átlaga -0,2


  ESCS-index      Nyomtatott   Digitális
             szövegértés  szövegértés
  magyarázó ereje:   26% (14%)   26% (14%)
  egységnyi      48 pont (38)  54 pont (38)
  pontszámnövekedés:
AZ OLVASÓI PROFILOK
           Rendszeresen    Rendszeresen     Semmit nem
           olvasnak      olvasnak       olvasnak
           mindenféle     folyóiratot és    rendszeresen -
           anyagot       hírlapot       híreket
                               alkalomszerűen
Jól ismerik a    1. elmélyült,    2. elmélyült, szűk  3. elmélyült,
hatékony tanulási  tág érdeklődésű   érdeklődésű     rendkívül
stratégiákat     olvasók       olvasók       behatárolt
                               érdeklődésű
                               olvasók
Átlagos ESCS-index  0,08 >-0,2     -0,15>-0,2      -0,16>-0,2
Kevéssé ismeri a   4. felszínes, tág  5. felszínes, szűk  6. felszínes,
hatékony tanulási  érdeklődésű     érdeklődésű     rendkívül
stratégiákat     olvasók       olvasók       behatárolt
                               érdeklődésű
                               olvasók
Átlagos ESCS-index  -0,54<-0,2     -0,37<-0,2      -0,58<-0,2
OLVASÓI PROFILOK ÉS DIGITÁLIS
SZÖVEGÉRTÉS
           Rendszeresen          Rendszeresen          Semmit nem
           olvasnak            olvasnak            olvasnak
           mindenféle           folyóiratot és         rendszeresen -
           anyagot            hírlapot            híreket
                                          alkalomszerűen
Jól ismerik a    1. elmélyült,         2. elmélyült, szűk       3. elmélyült, rendkívül
hatékony tanulási  tág érdeklődésű olvasók    érdeklődésű olvasók      behatárolt
                                          érdeklődésű olvasók
stratégiákat
           21,3%; 538 pont        30,8%; 513 pont        20,5%; 499 pont

                    508              496              482
          Digitális szövegértés-átlag:  Digitális szövegértés-átlag:  Digitális szövegértés-átlag:
          509 pont       494   486 pont       471    473 pont       458
Kevéssé ismeri a   4. felszínes, tág       5. felszínes, szűk       6. felszínes, rendkívül
hatékony tanulási  érdeklődésű olvasók      érdeklődésű olvasók      behatárolt
                                          érdeklődésű olvasók
stratégiákat
           5,7%; 425 pont         11%; 450 pont         10,7%; 416 pont
                    434              449              429

          Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag:
          406 pont       417 433 pont        437 395 pont         411
ÖSSZEFOGLALÁS
 A családi háttér nemzetközi viszonylatban is
 kivételes mértékű hatásától függetlenül is nagyon
 erős szerepe van a digitális és nyomtatott
 szövegértési teljesítményben az olvasói profiloknak
 A hatékony tanulási stratégiák ismeretének javulása
 adott esetben 0,5-1 képességszintnyi javuláshoz
 vezethet a tanulók szövegértési képességeiben
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Példafeladatok:
     erasq.acer.edu.au
Jelentés:
   http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/pisa/pisa-
   2009-meres
Kérdések:
   ostorics.laszlo@oh.gov.hu
Fejlemények:
   PISA2012:
     digitális
       szövegértés

       problémamegoldás

       alkalmazott matematikai műveltség

More Related Content

Viewers also liked

나의꿈이야기
나의꿈이야기나의꿈이야기
나의꿈이야기Young-mi Kim
 
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
digitalisnemzedek
 
Sipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban
Sipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokbanSipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban
Sipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban
digitalisnemzedek
 
Rank Your Results with PostgreSQL Full Text Search (from PGConf2015)
Rank Your Results with PostgreSQL Full Text Search (from PGConf2015)Rank Your Results with PostgreSQL Full Text Search (from PGConf2015)
Rank Your Results with PostgreSQL Full Text Search (from PGConf2015)
Jamey Hanson
 
Dzineden
DzinedenDzineden
Dzineden
Mohan Raj
 
Gergelyi Katalin: A tanár mint felhasználóbarát felület
Gergelyi Katalin: A tanár mint felhasználóbarát felületGergelyi Katalin: A tanár mint felhasználóbarát felület
Gergelyi Katalin: A tanár mint felhasználóbarát felület
digitalisnemzedek
 
Salesmanship
SalesmanshipSalesmanship
Salesmanship
Mohan Raj
 
كيف أتعلم علم البرمجة اللغوية العصبية
كيف أتعلم علم البرمجة اللغوية العصبيةكيف أتعلم علم البرمجة اللغوية العصبية
كيف أتعلم علم البرمجة اللغوية العصبيةKamal Naser
 
Elephants vs. Dolphins: Comparing PostgreSQL and MySQL for use in the DoD
Elephants vs. Dolphins: Comparing PostgreSQL and MySQL for use in the DoDElephants vs. Dolphins: Comparing PostgreSQL and MySQL for use in the DoD
Elephants vs. Dolphins: Comparing PostgreSQL and MySQL for use in the DoD
Jamey Hanson
 

Viewers also liked (11)

나의꿈이야기
나의꿈이야기나의꿈이야기
나의꿈이야기
 
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
 
Sipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban
Sipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokbanSipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban
Sipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban
 
Rank Your Results with PostgreSQL Full Text Search (from PGConf2015)
Rank Your Results with PostgreSQL Full Text Search (from PGConf2015)Rank Your Results with PostgreSQL Full Text Search (from PGConf2015)
Rank Your Results with PostgreSQL Full Text Search (from PGConf2015)
 
Dzineden
DzinedenDzineden
Dzineden
 
Gergelyi Katalin: A tanár mint felhasználóbarát felület
Gergelyi Katalin: A tanár mint felhasználóbarát felületGergelyi Katalin: A tanár mint felhasználóbarát felület
Gergelyi Katalin: A tanár mint felhasználóbarát felület
 
Salesmanship
SalesmanshipSalesmanship
Salesmanship
 
كيف أتعلم علم البرمجة اللغوية العصبية
كيف أتعلم علم البرمجة اللغوية العصبيةكيف أتعلم علم البرمجة اللغوية العصبية
كيف أتعلم علم البرمجة اللغوية العصبية
 
Digital nativestext
Digital nativestextDigital nativestext
Digital nativestext
 
Konferencia beszámoló
Konferencia beszámolóKonferencia beszámoló
Konferencia beszámoló
 
Elephants vs. Dolphins: Comparing PostgreSQL and MySQL for use in the DoD
Elephants vs. Dolphins: Comparing PostgreSQL and MySQL for use in the DoDElephants vs. Dolphins: Comparing PostgreSQL and MySQL for use in the DoD
Elephants vs. Dolphins: Comparing PostgreSQL and MySQL for use in the DoD
 

More from digitalisnemzedek

Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi médiaOmbodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
digitalisnemzedek
 
Táler Orsolya: Veszélyek: Grooming, Sexting, Cyberbullying
 Táler Orsolya: Veszélyek: Grooming, Sexting, Cyberbullying Táler Orsolya: Veszélyek: Grooming, Sexting, Cyberbullying
Táler Orsolya: Veszélyek: Grooming, Sexting, Cyberbullying
digitalisnemzedek
 
Veszprémi Attila: Menekülés és átélés
Veszprémi Attila: Menekülés és átélésVeszprémi Attila: Menekülés és átélés
Veszprémi Attila: Menekülés és átélés
digitalisnemzedek
 
Sulyok Blanka: Kozmaköltészet - Friss Forgácsok
Sulyok Blanka: Kozmaköltészet - Friss ForgácsokSulyok Blanka: Kozmaköltészet - Friss Forgácsok
Sulyok Blanka: Kozmaköltészet - Friss Forgácsok
digitalisnemzedek
 
Kiss Zsuzsa és Bíróné Szabó Brigitta: Bűvösvölgy pedagógusszemmel
Kiss Zsuzsa és Bíróné Szabó Brigitta: Bűvösvölgy pedagógusszemmelKiss Zsuzsa és Bíróné Szabó Brigitta: Bűvösvölgy pedagógusszemmel
Kiss Zsuzsa és Bíróné Szabó Brigitta: Bűvösvölgy pedagógusszemmel
digitalisnemzedek
 
Fábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatban
Fábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatbanFábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatban
Fábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatban
digitalisnemzedek
 
Buda András: Oktatási ötletek az IKT használatára
 Buda András: Oktatási ötletek az IKT használatára Buda András: Oktatási ötletek az IKT használatára
Buda András: Oktatási ötletek az IKT használatára
digitalisnemzedek
 
Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás...
Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás...Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás...
Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás...
digitalisnemzedek
 
Zakariás Péter: Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásban
Zakariás Péter: Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásbanZakariás Péter: Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásban
Zakariás Péter: Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásban
digitalisnemzedek
 
Vendler Balázs: Játékos tanulási folyamatok
Vendler Balázs: Játékos tanulási folyamatokVendler Balázs: Játékos tanulási folyamatok
Vendler Balázs: Játékos tanulási folyamatok
digitalisnemzedek
 
Bedő Andrea: Androidos tabletek az oktatásban
 Bedő Andrea: Androidos tabletek az oktatásban Bedő Andrea: Androidos tabletek az oktatásban
Bedő Andrea: Androidos tabletek az oktatásban
digitalisnemzedek
 
Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XX...
Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XX...Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XX...
Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XX...
digitalisnemzedek
 
XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)
XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)
XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)
digitalisnemzedek
 
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
digitalisnemzedek
 
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
digitalisnemzedek
 
Beavatottak és kívülállók – élet a digitális világban
Beavatottak és kívülállók – élet a digitális világbanBeavatottak és kívülállók – élet a digitális világban
Beavatottak és kívülállók – élet a digitális világban
digitalisnemzedek
 
Mindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiek
Mindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiekMindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiek
Mindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiek
digitalisnemzedek
 
Connected - a folytonos jelenlét temészete
Connected - a folytonos jelenlét temészeteConnected - a folytonos jelenlét temészete
Connected - a folytonos jelenlét temészete
digitalisnemzedek
 
Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói kép...
 Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói kép... Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói kép...
Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói kép...
digitalisnemzedek
 
Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE ...
Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE ...Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE ...
Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE ...
digitalisnemzedek
 

More from digitalisnemzedek (20)

Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi médiaOmbodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
Ombodi Gábor: Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
 
Táler Orsolya: Veszélyek: Grooming, Sexting, Cyberbullying
 Táler Orsolya: Veszélyek: Grooming, Sexting, Cyberbullying Táler Orsolya: Veszélyek: Grooming, Sexting, Cyberbullying
Táler Orsolya: Veszélyek: Grooming, Sexting, Cyberbullying
 
Veszprémi Attila: Menekülés és átélés
Veszprémi Attila: Menekülés és átélésVeszprémi Attila: Menekülés és átélés
Veszprémi Attila: Menekülés és átélés
 
Sulyok Blanka: Kozmaköltészet - Friss Forgácsok
Sulyok Blanka: Kozmaköltészet - Friss ForgácsokSulyok Blanka: Kozmaköltészet - Friss Forgácsok
Sulyok Blanka: Kozmaköltészet - Friss Forgácsok
 
Kiss Zsuzsa és Bíróné Szabó Brigitta: Bűvösvölgy pedagógusszemmel
Kiss Zsuzsa és Bíróné Szabó Brigitta: Bűvösvölgy pedagógusszemmelKiss Zsuzsa és Bíróné Szabó Brigitta: Bűvösvölgy pedagógusszemmel
Kiss Zsuzsa és Bíróné Szabó Brigitta: Bűvösvölgy pedagógusszemmel
 
Fábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatban
Fábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatbanFábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatban
Fábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatban
 
Buda András: Oktatási ötletek az IKT használatára
 Buda András: Oktatási ötletek az IKT használatára Buda András: Oktatási ötletek az IKT használatára
Buda András: Oktatási ötletek az IKT használatára
 
Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás...
Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás...Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás...
Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás...
 
Zakariás Péter: Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásban
Zakariás Péter: Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásbanZakariás Péter: Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásban
Zakariás Péter: Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásban
 
Vendler Balázs: Játékos tanulási folyamatok
Vendler Balázs: Játékos tanulási folyamatokVendler Balázs: Játékos tanulási folyamatok
Vendler Balázs: Játékos tanulási folyamatok
 
Bedő Andrea: Androidos tabletek az oktatásban
 Bedő Andrea: Androidos tabletek az oktatásban Bedő Andrea: Androidos tabletek az oktatásban
Bedő Andrea: Androidos tabletek az oktatásban
 
Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XX...
Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XX...Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XX...
Szabó Éva: A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XX...
 
XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)
XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)
XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)
 
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
 
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
 
Beavatottak és kívülállók – élet a digitális világban
Beavatottak és kívülállók – élet a digitális világbanBeavatottak és kívülállók – élet a digitális világban
Beavatottak és kívülállók – élet a digitális világban
 
Mindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiek
Mindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiekMindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiek
Mindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiek
 
Connected - a folytonos jelenlét temészete
Connected - a folytonos jelenlét temészeteConnected - a folytonos jelenlét temészete
Connected - a folytonos jelenlét temészete
 
Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói kép...
 Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói kép... Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói kép...
Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói kép...
 
Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE ...
Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE ...Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE ...
Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE ...
 

Balázsi Ildikó - Ostorics László: A digitális nemzedék olvasói profiljai

 • 1. Balázsi Ildikó-Ostorics László Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály A DIGITÁLIS NEMZEDÉK OLVASÓI PROFILJAI A nyomtatott és digitális olvasói szokások kapcsolata a teljesítménnyel a PISA2009 eredményei alapján
 • 2. PISA2009 MÉRÉSI EREDMÉNYEK KÉT VETÜLETÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI Teljesítménymutatók: Háttértényezők: kognitív teszt tanulói kérdőív  Képességpontok  Indexek és ezek kombinációi  ezzel lesz számszerűsíthető és  ezek segítségével számszerűsíthető egy összehasonlítható egy adott képesség háttértényező hatásának mértéke  Melyeket használjuk?  Hogyan?  nyomtatott szövegértés pontszám  Adott értékéhez milyen képességpont rendelhető?  digitális szövegértés pontszám  egységnyi változása mekkora képességpont- változással jár együtt?  A tanulói teljesítmények közötti különbségek hány %-át magyarázza?  Melyeket használjuk?  Olvasott szövegek változatossága  Tanulási stratégiák ismerete  Olvasói profil  Online olvasás  Online információkeresés  Online társas tevékenységek
 • 3. PISA2009 nyomtatott szövegértés 556 PISA2009 digitális szövegértés 568 Korea, Új- Korea, Új- Zéland, Ausztrália, Japán, Belgium, Zéland, Ausztrália, Japán, Lengy Svédország, Írország elország, Belgium, Norvégia Svédország, Dánia, Franciao rszág, Magyarország (494 OECD-átlag Franciaország, Norvégia 493 pont), Írország 499 Dánia, Spanyolország, Magyaror Ausztria, Spanyolorsz szág (468 ág pont), Lengyelország, Ausztria 459 470 Magyarország helyezési tartománya a 34 Magyarország helyezési tartománya a 16. OECD-tag között: 13-22. OECD-tag között: 12-14. A két teszt rokon, de nem azonos képességet mér, a kettő közötti korreláció 0,83.
 • 4. AZ OLVASÓI PROFILOK Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűen Jól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült, hatékony tanulási tág érdeklődésű érdeklődésű rendkívül stratégiákat olvasók olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók Kevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes, hatékony tanulási érdeklődésű érdeklődésű rendkívül stratégiákat olvasók olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók
 • 5. MI VIZSGÁLHATÓ?  Hogyan függ össze a digitális és a nyomtatott szövegértési eredmény?  Hogyan függ össze a diákok szövegértési eredménye az olvasói profillal?  Hogyan függenek össze az online olvasási szokások a nyomtatott szövegértéssel?  Hogyan függ össze az online olvasás a digitális szövegértéssel?  Hogyan függenek össze az olvasói profilok a digitális szövegértéssel?  Vannak-e jellegzetes háttértényezők ezeken felül? Ezek hatása magyaráz-e mindent?
 • 6. A NYOMTATOTT ÉS DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS-EREDMÉNYEK  Akiknek átlagon felüli a digitális szövegértési eredménye, azoknak ez az eredménye jobb, mint a nyomtatott szövegértésük: egyetlen olyan résztvevő van, ahol mindkét eredmény átlagon felüli, és a nyomtatott szövegértés a jobb (HK)  nem szabad alábecsülni a szélessávú interneteléréssel rendelkező háztartások arányának hatását;
 • 7. AZ OLVASÓI PROFILOK ÉS SZÖVEGÉRTÉS Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűen Jól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült, rendkívül hatékony tanulási tág érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók stratégiákat 21,3%; 538 pont 30,8%; 513 pont 20,5%; 499 pont 21,2%; 546 pont 21,7%; 506 pont 25,3%; 505 pont Kevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes, rendkívül hatékony tanulási érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók stratégiákat 5,7%; 425 pont 11%; 450 pont 10,7%; 416 pont 9,2%; 460 pont 9,9%; 438 pont 12,7%; 425 pont
 • 8. ONLINE OLVASÁS – NYOMTATOTT SZÖVEGÉRTÉS 520 510 508 510 503 500 Szövegértés-teljesítmény 490 480 Magyarország 470 OECD-átlag 460 457 450 440 430 Legalsó negyed Második negyed Harmadik negyed Legfölső negyed Online olvasás index
 • 9. ONLINE OLVASÁS – DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS 500 490 486 480 476 Digitális szövegértéseredmény 460 440 422 420 400 380 Legalsó negyed Második negyed Harmadik negyed Legfölső negyed Online olvasás index
 • 10. ONLINE INFORMÁCIÓKERESÉS-DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS 540 523 516 520 503 500 500 489 Szövegértési teljesítmény 480 472 463 Magyarország 460 OECD-átlag 440 419 420 400 Legalsó negyed Második negyed Harmadik negyed Legfelső negyed Online információkeresés index
 • 11. ONLINE KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK- DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS 520 508 509 500 500 489 487 486 Szövegértési teljesítmény 480 468 460 OECD-átlag Magyarország 439 440 420 400 Legalsó negyed Második negyed Harmadik negyed Legfelső negyed Online társas tevékenységek indexe
 • 12. OLVASÓI PROFILOK ÉS DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűen Jól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült, rendkívül hatékony tanulási tág érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók stratégiákat 21,3%; 538 pont 30,8%; 513 pont 20,5%; 499 pont Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: 509 pont 486 pont 473 pont Kevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes, rendkívül hatékony tanulási érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók stratégiákat 5,7%; 425 pont 11%; 450 pont 10,7%; 416 pont Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: 406 pont 433 pont 395 pont
 • 13. AZ ESCS-INDEX HATÁSAI  mind a nyomtatott, mind a digitális szövegértési teljesítményt nemzetközi összehasonlításban is rendkívüli mértékben meghatározza Magyarországon a diák családjának gazdasági, kulturális és szociális háttere  OECD-átlaga: 0, szórása 1  Magyarországon az index átlaga -0,2 ESCS-index Nyomtatott Digitális szövegértés szövegértés magyarázó ereje: 26% (14%) 26% (14%) egységnyi 48 pont (38) 54 pont (38) pontszámnövekedés:
 • 14. AZ OLVASÓI PROFILOK Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűen Jól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült, hatékony tanulási tág érdeklődésű érdeklődésű rendkívül stratégiákat olvasók olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók Átlagos ESCS-index 0,08 >-0,2 -0,15>-0,2 -0,16>-0,2 Kevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes, hatékony tanulási érdeklődésű érdeklődésű rendkívül stratégiákat olvasók olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók Átlagos ESCS-index -0,54<-0,2 -0,37<-0,2 -0,58<-0,2
 • 15. OLVASÓI PROFILOK ÉS DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűen Jól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült, rendkívül hatékony tanulási tág érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók stratégiákat 21,3%; 538 pont 30,8%; 513 pont 20,5%; 499 pont 508 496 482 Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: 509 pont 494 486 pont 471 473 pont 458 Kevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes, rendkívül hatékony tanulási érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók stratégiákat 5,7%; 425 pont 11%; 450 pont 10,7%; 416 pont 434 449 429 Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: 406 pont 417 433 pont 437 395 pont 411
 • 16. ÖSSZEFOGLALÁS  A családi háttér nemzetközi viszonylatban is kivételes mértékű hatásától függetlenül is nagyon erős szerepe van a digitális és nyomtatott szövegértési teljesítményben az olvasói profiloknak  A hatékony tanulási stratégiák ismeretének javulása adott esetben 0,5-1 képességszintnyi javuláshoz vezethet a tanulók szövegértési képességeiben
 • 17. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Példafeladatok:  erasq.acer.edu.au Jelentés:  http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/pisa/pisa- 2009-meres Kérdések:  ostorics.laszlo@oh.gov.hu Fejlemények:  PISA2012:  digitális  szövegértés  problémamegoldás  alkalmazott matematikai műveltség