Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban

622 views

Published on

Digitális nemzedék konferencia 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sipos Edina: A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban

 1. 1. TÁMOP-3.1.14-12-2013-0001 A Jövő tudatos médiafogyasztói – médiaműveltség és médiatudatosság elterjesztése A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban Sipos Edina Judit pedagógiai konzulens munkatárs 2015. március 21.
 2. 2. 2 Az épületről…
 3. 3. 3 Felújított régi villaépület
 4. 4. 4 ... belülről
 5. 5. 5 A megnyitó 2014. május 15-én
 6. 6. 6 A médiaoktatás célja  a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi szerepének, működésmódjának megismerése  a tanulók választásaikat értő, kritikus médiafogyasztóvá, a társadalmi folyamatokban aktívan résztvevő média-használóvá válnak  felelős és biztonságos médiahasználat  eligazodás a virtuális terekben  jogi háttér: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (tudományos programok támogatására, a hírközlési és a médiajoggal, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek képzésére, a hírközlési és médiapolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos tájékozottság növelése érdekében végzett tájékoztatásra)
 7. 7. 7 Mennyivel ad többet a Bűvösvölgy?  korszerű technikai felszerelés  képzett animátorok  élménygazdag alkotómunka  dokumentált és eredményességükben mért foglalkozások  igazodva a NAT-ban és a kerettantervekben definiált oktatási célokhoz
 8. 8. 8 Hogyan működik a központ a mindennapokban?  Minden helyszínhez két korosztály számára készül program: korosztály: 3-6. évfolyam korosztály: 7-10. évfolyam  50 gyerek, 5 csoportban  5 stúdió, 6 témakör
 9. 9. 9 Felkészülés – Látogatás – Kiértékelés  A kísérő, felkészítő tanárok számára letölthető óravázlatok, feladatok 5 témában, 4 korcsoport számára, alap és bővített szinten  Alkotómunka  Visszatekintés, kiértékelés lehetősége az osztályteremben
 10. 10. 10 Tematikus foglalkozások
 11. 11. 11 Sajtó
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15 Reklám Óravázlatok a reklám műfaji jellemzői, fajtái a reklám főbb kifejezőeszközei és ezek hatásmechanizmusa
 16. 16. 16
 17. 17. 17 Rádió
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20 Híradó
 21. 21. 21
 22. 22. 22 Internet és mobilkommunikáció
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25 Film
 26. 26. 26
 27. 27. 27 Vetítő
 28. 28. 28
 29. 29. 29 Mérés, értékelés és fejlesztés  kezdeti tapasztalatok összegzése  kompetenciamérés, a programban való részvétel hatékonyságának vizsgálata  a hajlandóságot növeli a programban való részvétel népszerűsége  adatbázisok, értékes háttérkutatások lehetősége
 30. 30. 30  5000 tanuló vett részt a képzésben  Régiós felosztást követve  Közvetlen célcsoportunk 200 000 diák
 31. 31. 31 Online jelenlét (próbaüzem előtt)  Mobilalkalmazások/játékok  Edukációs tartalmakkal bővített videószerkesztő felület
 32. 32. 32 Pedagógusképzés  Médiaértési ismeretek – pedagógus továbbképzési program  alap és középfokú intézményekben oktató tanárok  A továbbképzés óraszáma 30 óra;  A képzés blended típusú – 20 kontaktóra, 10 óra e-learning  20 képzési hely: 10 budapesti helyszín, 5 vidéki régióközpont, igény szerint további 5 vidéki helyszín  500 fő – 20-25 fős csoportokban  A képzés várhatóan május végén-júniusban lesz  Médiaértési alapismeretek, az online életforma hatása a személyiség fejlődésére, a digitális társadalom kultúrája, tudatos fogyasztói kultúra
 33. 33. 33 Európai példák Film-X , Dánia Mediawijzer, Hollandia Medienzentrum München des JFF,Németország
 34. 34. 34 Uniós támogatás TÁMOP-3.1.14-12 „A Jövő tudatos médiafogyasztói — médiaműveltség és médiatudatosság elterjesztése”
 35. 35. 35 Támogatók, együttműködő partnerek

×