SlideShare a Scribd company logo
DEMOKRATıK VATANDAġ


1
DEMOKRATĠK VATANDAġIN ÖZELLĠKLERĠ

   Bu özellikler ancak eğitimle kazandırılır.
                          2
DEMOKRATĠK VATANDAġ OLMANIN
GEREKLERĠ
  Etkin ve sorumlu:
  Demokratik tutum ve ilkeleri
  özümsemiş birey, devlete ve
  topluma olan sorumluluklarının
  bilincindedir. Demokrasi
  bilimcini kazanmış olanlar
  toplumlumdaki hak ihlallerine
  duyarlı olanlardır. Kendi
  haklarını, hiç tanımadığı
  insanların haklarını, hatta bu
  dünyayı paylaştığı diğer canlı
  türlerinin var olma haklarını
  korumak konusun da bir
  bilince erişmişlerdir.      3
DEMOKRATĠK VATANDAġ OLMANIN
GEREKLERĠ
  EĢitlikçi: Eşitlik, herkesin aynı hak ve yükümlülüklere
  sahip olması ve herkesin toplum içinde aynı fırsatlara
  sahip olması demektir.Ayrımcılığın bir kişi yada grubun,
  ırk , cinsiyet yada etnik kökenine dayanan bir yönü
  vardır.”o çocuk siyah”,”o kadın”,”o bir
  Çingene(roman)”nitelemeleri bir ayrımcılık ifadeleridir
                                4
DEMOKRATĠK VATANDAġ OLMANIN
GEREKLERĠ
 Sosyal Adaletçi: Toplumu
 oluşturan sosyal sınıflar
 arasında ki ekonomik
 uçurumlarım giderilmesi,
 ekonomik güç bakımından zayıf
 durumda olan sosyal sınıfların,
 diğer sosyal sınıflara karşı
 korunmasını anlatır.
 Katılımcı: Demokrasilerde
 katılımcılık, insanların
 tercihlerinin ve tercihlerde ki
 değişmenin siyasal karar verme
 sürecini etkileyebilmesidir.   5
DEMOKRATĠK VATANDAġ OLMANIN
GEREKLERĠ
 Demokratik DavranıĢ Biçimini ĠçselleĢtirmiĢ:
 Demokratik davranış biçimini içselleştirmiş
 kişiler paylaşımcıdır. Başkalarının da
 kendilerinin sahip olduğu haklara sahip olduğunu
 bilirler. Demokrasi, farklı yaşam biçimine sahip
 olanları barış içinde bir arada yaşamasıdır.
 Farklılıklara saygılı: Demokratik bireyler
 farklılıkların doğal olduğunu, farklılıkların
 birlikte yaşamaya önemli katkılar sağladığını
 bilirler.
                           6
FARKLILIKLARIMIZ ZENGĠNLĠĞĠMĠZDĠR

  Toplumda ki bireyler farklılıklarıyla toplumun
  birlik ve beraberliğine katkı yaparlar.
  Farklılıklar doğaldır ve yaĢamı anlamlı kılar ve
  zenginleĢtirir. Bireylerin beslenme, barınma,
  sevgi, saygı duyma gibi ortak ihtiyaçları
  vardır. Farklılıklar toplumun bir parçasıdır.
  Toplum bireylerle bir bütün olarak anlam
  kazanır. Bireysel farklılıklar bireyleri eĢsiz ve
  özel kılar. Çünkü her birey sahip olduğu
  farklılıklarıyla toplumu geliĢtiren bir unsurdur.

                            7
FARKLILIKLARIMIZ ZENGĠNLĠĞĠMĠZDĠR

  Farklılıklara Saygı:
  Farklılıklarımız, birbirimizi
  tamamlayan
  zenginliklerimizdir. Bu
  nedenle saygı
  duyulmalıdır.Herkesin hayat
  tarzına, düşüncesine,
  inancına, farklılığına ve
  varlığına saygı göstererek
  insanlık onuru yüceltmek,
  korumak ve kollamak
  zorunludur. Demokrasinin
  temel şartlarından biri,
  farklılıklara saygı
  göstermektir.          8
FARKLILIKLARIMIZ ZENGĠNLĠĞĠMĠZDĠR

 Ortak Paydalarda BirleĢmek
 Farklı fikirlere, düşüncelere demokratik
 özgürlükler çerçevesinde saygı duyulmalıdır;
 farklılıklar bir gerginlik ve ayrıştırma sebebi
 değil, bir kültür zenginliği ve karşılıklı
 yardımlaşma, bir ilerleme aracı olarak
 algılanmalıdır. Toplumun kutuplaşması toplumun
 birlik ve beraberliğine zarar verir. Farklılıkları
 ahenkli hale getirmek ise birlik, beraberlik ve
 dayanışmaya katkı yapar.

                            9
EġĠTLĠĞE DOĞRU
  Cinsiyet eĢitliği, her iki
  cinsiyetin de tüm
  kamusal ve özel yaĢam
  alanlarında eĢit seviyede
  yetki sahibi olması, bu
  alanlarda eĢit seviyede
  görünür olmasına
  anlamına gelir.
  Kadın-erkek eĢitliği
  kadınların ve erkeklerin
  aynı hak ve
  yükümlülüklerine sahip
  olması ve herkesin
  toplum içinde aynı
  fırsatlara sahip olması
  demektir.          10
                  10
ATATÜRK VE KADIN HAKLARI
  Atatürk, kadın ve
  erkeğin toplumun
  her alanında eĢit
  yer almasını
  istemiĢtir. 1926’da
  Türk Medeni Kanunu
  ile kadınlar eĢitlik,
  tek eĢlilik gibi
  medeni haklarını
  elde etmiĢlerdir.

              11
TEġEKKÜRLER 

        12

More Related Content

What's hot

Kültür ve toplum
Kültür ve toplumKültür ve toplum
Kültür ve toplumRamazan EREN
 
Anlatim slayt
Anlatim slaytAnlatim slayt
Anlatim slayt
Gamze Kulalı
 
Functions of NGO’s
Functions of NGO’s Functions of NGO’s
Sosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine GirişSosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine Giriş
COSKUN CAN AKTAN
 
Vatandaşliğin tarihçesi
Vatandaşliğin tarihçesiVatandaşliğin tarihçesi
Vatandaşliğin tarihçesi
irem namli altıntaş
 
Ders 1 sosyal yapi kavrami
Ders 1 sosyal yapi kavramiDers 1 sosyal yapi kavrami
6 political 7.citizenship
6 political 7.citizenship6 political 7.citizenship
6 political 7.citizenship
Karel Van Isacker
 
Yeni open document presentation
Yeni open document presentationYeni open document presentation
Yeni open document presentationMurat Eylenceoğlu
 
Sosyal Sermaye Teorisi
Sosyal Sermaye TeorisiSosyal Sermaye Teorisi
Sosyal Sermaye Teorisi
COSKUN CAN AKTAN
 
Modern vatandaşlik kuramlari
Modern vatandaşlik kuramlariModern vatandaşlik kuramlari
Modern vatandaşlik kuramlari
irem namli altıntaş
 
Küreselleşme ve milliyetçilik
Küreselleşme ve milliyetçilikKüreselleşme ve milliyetçilik
Küreselleşme ve milliyetçilik
Yusuf Ertem
 
Toplum sosyoloji
Toplum sosyolojiToplum sosyoloji
Toplum sosyoloji
Konu Anlatımı
 
Soc 399-1
Soc 399-1Soc 399-1
Ders 2 kültür ve türki̇ye’ de kültür
Ders 2 kültür ve türki̇ye’ de kültürDers 2 kültür ve türki̇ye’ de kültür
Ders 2 kültür ve türki̇ye’ de kültür
Erciyes University Faculty of Communication
 
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
enesulusoy
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 

What's hot (20)

Kültür ve toplum
Kültür ve toplumKültür ve toplum
Kültür ve toplum
 
Anlatim slayt
Anlatim slaytAnlatim slayt
Anlatim slayt
 
Functions of NGO’s
Functions of NGO’s Functions of NGO’s
Functions of NGO’s
 
Sosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine GirişSosyal Sermaye Teorisine Giriş
Sosyal Sermaye Teorisine Giriş
 
3hafta
3hafta3hafta
3hafta
 
Sosyoloji nedir
Sosyoloji nedirSosyoloji nedir
Sosyoloji nedir
 
Vatandaşliğin tarihçesi
Vatandaşliğin tarihçesiVatandaşliğin tarihçesi
Vatandaşliğin tarihçesi
 
Ders 1 sosyal yapi kavrami
Ders 1 sosyal yapi kavramiDers 1 sosyal yapi kavrami
Ders 1 sosyal yapi kavrami
 
Soc 399 6.DERS
Soc 399 6.DERSSoc 399 6.DERS
Soc 399 6.DERS
 
6 political 7.citizenship
6 political 7.citizenship6 political 7.citizenship
6 political 7.citizenship
 
Yeni open document presentation
Yeni open document presentationYeni open document presentation
Yeni open document presentation
 
Sosyal Sermaye Teorisi
Sosyal Sermaye TeorisiSosyal Sermaye Teorisi
Sosyal Sermaye Teorisi
 
Modern vatandaşlik kuramlari
Modern vatandaşlik kuramlariModern vatandaşlik kuramlari
Modern vatandaşlik kuramlari
 
Küreselleşme ve milliyetçilik
Küreselleşme ve milliyetçilikKüreselleşme ve milliyetçilik
Küreselleşme ve milliyetçilik
 
Toplum sosyoloji
Toplum sosyolojiToplum sosyoloji
Toplum sosyoloji
 
Soc 399-1
Soc 399-1Soc 399-1
Soc 399-1
 
Ders 2 kültür ve türki̇ye’ de kültür
Ders 2 kültür ve türki̇ye’ de kültürDers 2 kültür ve türki̇ye’ de kültür
Ders 2 kültür ve türki̇ye’ de kültür
 
Soc 399 3.ders
Soc 399 3.dersSoc 399 3.ders
Soc 399 3.ders
 
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 

Similar to 4.haftsa

1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country
Karel Van Isacker
 
TÜRKİYE’DE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK/ MULTICULTURALISM ...
TÜRKİYE’DE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK/ MULTICULTURALISM ...TÜRKİYE’DE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK/ MULTICULTURALISM ...
TÜRKİYE’DE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK/ MULTICULTURALISM ...
AzerbaijanJournalofE1
 
Yabancılaşma suınum
Yabancılaşma suınumYabancılaşma suınum
Yabancılaşma suınummrtkrt
 
Türk Yönetim Kültürü
Türk Yönetim KültürüTürk Yönetim Kültürü
Türk Yönetim Kültürü
ecebeyhan
 
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesiToplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
ÜMİT ÜNKER
 
başlıkkkk 33333
başlıkkkk 33333başlıkkkk 33333
başlıkkkk 33333
ahmettuna343
 
Uzaktan öğreti̇m
Uzaktan öğreti̇mUzaktan öğreti̇m
Uzaktan öğreti̇m
Furkan Yıldız
 
İYİLİKSEVERLİK
İYİLİKSEVERLİKİYİLİKSEVERLİK
İYİLİKSEVERLİK
COSKUN CAN AKTAN
 
Bir sosyal sermaye olarak: iyilikseverlik
Bir sosyal sermaye olarak: iyilikseverlikBir sosyal sermaye olarak: iyilikseverlik
Bir sosyal sermaye olarak: iyilikseverlik
COSKUN CAN AKTAN
 
Anadil ikinci bölüm
Anadil ikinci bölümAnadil ikinci bölüm
Anadil ikinci bölüm
Pesvebi
 
Kulturlerarasi iletisim 2
Kulturlerarasi iletisim 2Kulturlerarasi iletisim 2
Kulturlerarasi iletisim 2
Sebnem Ozdemir
 
Halkçilik slayt
Halkçilik slaytHalkçilik slayt
Halkçilik slayt
BaranFurkanYakn
 
Roberto Unger Hakkında Rapor by SFI.pdf
Roberto Unger Hakkında Rapor by SFI.pdfRoberto Unger Hakkında Rapor by SFI.pdf
Roberto Unger Hakkında Rapor by SFI.pdf
Suat Furkan ISIK
 
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Mensur Boydaş
 
Milletlerin Gerçek Zenginliği: SOSYAL SERMAYE
Milletlerin Gerçek Zenginliği: SOSYAL SERMAYEMilletlerin Gerçek Zenginliği: SOSYAL SERMAYE
Milletlerin Gerçek Zenginliği: SOSYAL SERMAYE
COSKUN CAN AKTAN
 
Bunlar biz-siz
Bunlar biz-sizBunlar biz-siz
Bunlar biz-siz
Game Kudra
 
Atatürk ilkeleri
Atatürk ilkeleriAtatürk ilkeleri
Atatürk ilkelerimassive501
 
Kocaeli Ve Metrobus
Kocaeli Ve MetrobusKocaeli Ve Metrobus
Kocaeli Ve MetrobusZekai KIRAN
 

Similar to 4.haftsa (20)

5.hafta
5.hafta5.hafta
5.hafta
 
1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country1.brief theory 2.host country
1.brief theory 2.host country
 
TÜRKİYE’DE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK/ MULTICULTURALISM ...
TÜRKİYE’DE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK/ MULTICULTURALISM ...TÜRKİYE’DE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK/ MULTICULTURALISM ...
TÜRKİYE’DE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK/ MULTICULTURALISM ...
 
Yabancılaşma suınum
Yabancılaşma suınumYabancılaşma suınum
Yabancılaşma suınum
 
Türk Yönetim Kültürü
Türk Yönetim KültürüTürk Yönetim Kültürü
Türk Yönetim Kültürü
 
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesiToplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
Toplumsal bellek bağlamında sokak ve cadde i̇simlerinin i̇ncelenmesi
 
başlıkkkk 33333
başlıkkkk 33333başlıkkkk 33333
başlıkkkk 33333
 
Uzaktan öğreti̇m
Uzaktan öğreti̇mUzaktan öğreti̇m
Uzaktan öğreti̇m
 
İYİLİKSEVERLİK
İYİLİKSEVERLİKİYİLİKSEVERLİK
İYİLİKSEVERLİK
 
Bir sosyal sermaye olarak: iyilikseverlik
Bir sosyal sermaye olarak: iyilikseverlikBir sosyal sermaye olarak: iyilikseverlik
Bir sosyal sermaye olarak: iyilikseverlik
 
Anadil ikinci bölüm
Anadil ikinci bölümAnadil ikinci bölüm
Anadil ikinci bölüm
 
Kulturlerarasi iletisim 2
Kulturlerarasi iletisim 2Kulturlerarasi iletisim 2
Kulturlerarasi iletisim 2
 
Halkçilik slayt
Halkçilik slaytHalkçilik slayt
Halkçilik slayt
 
Roberto Unger Hakkında Rapor by SFI.pdf
Roberto Unger Hakkında Rapor by SFI.pdfRoberto Unger Hakkında Rapor by SFI.pdf
Roberto Unger Hakkında Rapor by SFI.pdf
 
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting PrinciplesVahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Accounting Principles
 
Milletlerin Gerçek Zenginliği: SOSYAL SERMAYE
Milletlerin Gerçek Zenginliği: SOSYAL SERMAYEMilletlerin Gerçek Zenginliği: SOSYAL SERMAYE
Milletlerin Gerçek Zenginliği: SOSYAL SERMAYE
 
Ilkeler
IlkelerIlkeler
Ilkeler
 
Bunlar biz-siz
Bunlar biz-sizBunlar biz-siz
Bunlar biz-siz
 
Atatürk ilkeleri
Atatürk ilkeleriAtatürk ilkeleri
Atatürk ilkeleri
 
Kocaeli Ve Metrobus
Kocaeli Ve MetrobusKocaeli Ve Metrobus
Kocaeli Ve Metrobus
 

More from taha4423

Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)taha4423
 
Haklar ve sorumluluklar el ele
Haklar ve sorumluluklar el eleHaklar ve sorumluluklar el ele
Haklar ve sorumluluklar el eletaha4423
 

More from taha4423 (11)

Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
12
1212
12
 
11
1111
11
 
11
1111
11
 
11
1111
11
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
10.hfta
10.hfta10.hfta
10.hfta
 
7.hfta
7.hfta7.hfta
7.hfta
 
Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)Insani degerleri yasamak (1)
Insani degerleri yasamak (1)
 
Haklar ve sorumluluklar el ele
Haklar ve sorumluluklar el eleHaklar ve sorumluluklar el ele
Haklar ve sorumluluklar el ele
 

4.haftsa

 • 2. DEMOKRATĠK VATANDAġIN ÖZELLĠKLERĠ  Bu özellikler ancak eğitimle kazandırılır. 2
 • 3. DEMOKRATĠK VATANDAġ OLMANIN GEREKLERĠ  Etkin ve sorumlu: Demokratik tutum ve ilkeleri özümsemiş birey, devlete ve topluma olan sorumluluklarının bilincindedir. Demokrasi bilimcini kazanmış olanlar toplumlumdaki hak ihlallerine duyarlı olanlardır. Kendi haklarını, hiç tanımadığı insanların haklarını, hatta bu dünyayı paylaştığı diğer canlı türlerinin var olma haklarını korumak konusun da bir bilince erişmişlerdir. 3
 • 4. DEMOKRATĠK VATANDAġ OLMANIN GEREKLERĠ  EĢitlikçi: Eşitlik, herkesin aynı hak ve yükümlülüklere sahip olması ve herkesin toplum içinde aynı fırsatlara sahip olması demektir.Ayrımcılığın bir kişi yada grubun, ırk , cinsiyet yada etnik kökenine dayanan bir yönü vardır.”o çocuk siyah”,”o kadın”,”o bir Çingene(roman)”nitelemeleri bir ayrımcılık ifadeleridir 4
 • 5. DEMOKRATĠK VATANDAġ OLMANIN GEREKLERĠ  Sosyal Adaletçi: Toplumu oluşturan sosyal sınıflar arasında ki ekonomik uçurumlarım giderilmesi, ekonomik güç bakımından zayıf durumda olan sosyal sınıfların, diğer sosyal sınıflara karşı korunmasını anlatır.  Katılımcı: Demokrasilerde katılımcılık, insanların tercihlerinin ve tercihlerde ki değişmenin siyasal karar verme sürecini etkileyebilmesidir. 5
 • 6. DEMOKRATĠK VATANDAġ OLMANIN GEREKLERĠ  Demokratik DavranıĢ Biçimini ĠçselleĢtirmiĢ: Demokratik davranış biçimini içselleştirmiş kişiler paylaşımcıdır. Başkalarının da kendilerinin sahip olduğu haklara sahip olduğunu bilirler. Demokrasi, farklı yaşam biçimine sahip olanları barış içinde bir arada yaşamasıdır.  Farklılıklara saygılı: Demokratik bireyler farklılıkların doğal olduğunu, farklılıkların birlikte yaşamaya önemli katkılar sağladığını bilirler. 6
 • 7. FARKLILIKLARIMIZ ZENGĠNLĠĞĠMĠZDĠR  Toplumda ki bireyler farklılıklarıyla toplumun birlik ve beraberliğine katkı yaparlar. Farklılıklar doğaldır ve yaĢamı anlamlı kılar ve zenginleĢtirir. Bireylerin beslenme, barınma, sevgi, saygı duyma gibi ortak ihtiyaçları vardır. Farklılıklar toplumun bir parçasıdır. Toplum bireylerle bir bütün olarak anlam kazanır. Bireysel farklılıklar bireyleri eĢsiz ve özel kılar. Çünkü her birey sahip olduğu farklılıklarıyla toplumu geliĢtiren bir unsurdur. 7
 • 8. FARKLILIKLARIMIZ ZENGĠNLĠĞĠMĠZDĠR  Farklılıklara Saygı: Farklılıklarımız, birbirimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. Bu nedenle saygı duyulmalıdır.Herkesin hayat tarzına, düşüncesine, inancına, farklılığına ve varlığına saygı göstererek insanlık onuru yüceltmek, korumak ve kollamak zorunludur. Demokrasinin temel şartlarından biri, farklılıklara saygı göstermektir. 8
 • 9. FARKLILIKLARIMIZ ZENGĠNLĠĞĠMĠZDĠR Ortak Paydalarda BirleĢmek  Farklı fikirlere, düşüncelere demokratik özgürlükler çerçevesinde saygı duyulmalıdır; farklılıklar bir gerginlik ve ayrıştırma sebebi değil, bir kültür zenginliği ve karşılıklı yardımlaşma, bir ilerleme aracı olarak algılanmalıdır. Toplumun kutuplaşması toplumun birlik ve beraberliğine zarar verir. Farklılıkları ahenkli hale getirmek ise birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı yapar. 9
 • 10. EġĠTLĠĞE DOĞRU  Cinsiyet eĢitliği, her iki cinsiyetin de tüm kamusal ve özel yaĢam alanlarında eĢit seviyede yetki sahibi olması, bu alanlarda eĢit seviyede görünür olmasına anlamına gelir.  Kadın-erkek eĢitliği kadınların ve erkeklerin aynı hak ve yükümlülüklerine sahip olması ve herkesin toplum içinde aynı fırsatlara sahip olması demektir. 10 10
 • 11. ATATÜRK VE KADIN HAKLARI  Atatürk, kadın ve erkeğin toplumun her alanında eĢit yer almasını istemiĢtir. 1926’da Türk Medeni Kanunu ile kadınlar eĢitlik, tek eĢlilik gibi medeni haklarını elde etmiĢlerdir. 11