SlideShare a Scribd company logo
і
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Н А К А З
28 вересня 2023 року м. Луцьк № 161
Про створення та організацію
роботи приймальної комісії
у 2023-2024 навчальному році
На виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», наказу Міністерства
освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 «Про затвердження Типових правил
прийому до ПТНЗ», зі змінами, внесеними до них наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.12.2019 року № 1550 та з метою організованого і якісного відбору абітурієнтів
на навчання до Луцького центру ПТО у 2023-2024 навчальному році,
НАКАЗУЮ :
1. Створити приймальну комісію для організації і проведення прийому здобувачів
освіти на навчання у 2023-2024 навчальному році під моїм керівництвом в такому складі:
заступник голови комісії: КУДРИН Г. А. - заступник директора з НВР;
секретар приймальної комісії: ШЕНДЮХ О.С. - заступник директора з НВЧ;
члени комісії: СРІБНА О. Е. - старший майстер;
ЯСКОВЕЦЬ Н. В. - медична сестра;
ПЕРЕХОДЬКО Ю. А., директор ПРАТ «Едельвіка» (за згодою);
СТАДНИЦЬКА Т. І. - приватний підприємець (за згодою);
ПАВУК І. В. - практичний психолог;
- майстри виробничого навчання: ЕАВРИЛЮК А.М., - професія фотограф; ЕОРЩАР О. П.,
КНИШ М. П., ПАНАСЮК Н. П., БІЛІЧ М. В., МАРТИНЮК В. Р., ТОМОРОКСА О.М. -
професії кравець, закрійник, вишивальник; НОВІКОВА О.В., ПЕТРУК Т. М., ПЕРЕКОРА О.
B. , ПЕРЕВОЩИКОВА Ю. В., ІВАНІЩУК Н. В., професії перукар, візажист, манікюрник.
- викладачі: ЕРИЦЮК О. М., НИКИТЮК А.Й., МАКАРЧУК О.М., ДЕМИДОВИЧ І. Р., ЧЕБ
C. С., ФЕСЕНКО І. М., КОСТЮК Н. А., ЕАВРИЛЮК С. А.
2. Прийом документів від абітурієнтів проводити згідно «Правил прийому до
Луцького центру професійно - технічної освіти на 2024 рік», розроблених відповідно до
«Типових правил прийому до ПТНЗ», затверджених наказом МОН України від 14.05.2013
року № 499 (зі змінами) з 17 червня по 16 серпня 2024 року.
3. Заступнику директора з навчально - виробничої роботи ШЕНДЮХ О.С.:
3.1. До 10.10.2023 року розробити план роботи приймальної комісії на 2023-2024
навчальний рік з прийому абітурієнтів на 2024-2025 навчальний рік.
3.2. До 01.12.2023 року розробити та погодити в управлінні освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації Правила прийому документів від абітурієнтів
Луцького центру ПТО на 2024 рік.
3.3. До 10.05.2024 року розробити графік проведення співбесід та вступних
випробувань (за потреби).
3.4. Своєчасно оформити кімнату для роботи приймальної комісії та виставку
профорієнтаційного спрямування.
4. Членам приймальної комісії реєструвати подані абітурієнтами документи в журналі
встановленої форми з підписом абітурієнта, здавати їх щоденно на зберігання в навчальну
частину Луцького центру ПТО під розпис.
5. Відбір абітурієнтів на навчання до Луцького центру ПТО проводити шляхом
співбесід, тестування (за потреби), середнього балу документа про освіту.
6. Прийом здобувачів освіти за професіями провести згідно з плановими
регіональними обсягами, погодженими з департаментом освіти Луцької міської ради та
управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації.
7. Контроль за виконанням даного наказу і роботою приймальної комісії покладаю на
себе.
Директор Ольга ЗАВАЦЬКА
ЗАТВЕРДЖУЮ
Луцького центру ПТО
сЖ - О.Є.ЗАВАЦЬКА
” ^ 2023 р.
роботи приймальної комісії
на 2023-2024 навчальний рік
з прийому абітурієнтів
на 2024-2025 навчальний рік
№
зп
Зміст роботи Термін
виконання
Відповідальні Примі
тка
1 2 3 4 5
1. Створити приймальну комісію на 2023-2024
навчальний рік, затвердити її склад.
До
05.10.2023
Завацька О.Є.
2. Проаналізувати роботу педагогічних
працівників з якісної професійної орієнтації
здобувачів освіти закладів загальної середньої
освіти міста Луцька та Волинської області у
2022-2023 навчальному році та визначити
основні завдання на 2023-2024 навчальний рік.
До
10.10.2023
Завацька О.Є.,
Кудрик Г. А.,
Шендюх О. С.,
Срібна О. Г.
3. Затвердити план роботи приймальної комісії
на 2023-2024 навчальний рік.
До
10.10.2023
Завацька О.Є.
4. Проаналізувати потребу в робітничих кадрах
на ринку праці Волинського субрегіону для
підготовки кваліфікованих робітників в
Луцькому центрі ПТО у новому навчальному
році.
До
20.10.2023
Кудрик Г. А.,
Шендюх О. С.,
Срібна О. Г.,
педпрацівники
5. Активізувати роботу створеного на базі
закладу Центру професійного зростання з
метою професійної орієнтації молоді та
успішного працевлаштування випускників.
Протягом року Завацька О.Є.,
Кудрик Г. А.,
Срібна О. Г.
6. Проаналізувати потребу для заключення
договорів про надання освітніх послуг з
роботодавцями-замовниками робітничих
кадрів.
Жовтень-
листопад,
2023
Завацька О.Є.,
Шендюх О. С.,
Срібна О. Г.,
педпрацівники
7. Розробити та затвердити Правила прийому
абітурієнтів Луцького центру ПТО на 2024 рік,
попередньо погодивши з управлінням освіти і
науки Волинської обласної державної
адміністрації.
До
01.12.2023
Шендюх О. С.,
Кудрик Г. А.
8. Видати наказ про організацію
профорієнтаційної роботи в закладі на 2023-
2024 навчальний рік, в якому передбачити
закріплення педпрацівників закладу за
закладами загальної середньої освіти м. Луцька
та Волинської області для проведення
агітаційної роботи.
Жовтень, 2023 Кудрик Г. А.
9. Організувати роботу предметних гуртків і
гуртків технічної творчості на створення
іміджу закладу освіти в цілому і кожної
професії зокрема.
Жовтень, 2023 Поварчук В. М.,
Кудрик Г. А.,
Срібна О. Г.
1 2 3 4 5
10. Проводити дефіле колекцій моделей одягу та
зачісок, виконаних здобувачами освіти закладу
і майстрами виробничого навчання, при
проведенні міських та обласних заходів,
знімати фоторепортажі, монтувати
відеоматеріал профорієнтаційного
спрямування.
Протягом року Срібна О. Г.,
Панченко О. В.,
Новікова О. В.,
Гаврилюк А. М.,
Гаврилюк С. А.
11. Постійно організовувати ярмарки продажу
робіт здобувачів освіти, виготовлених в
навчально-виробничих майстернях (при
проведенні міських та обласних заходів).
Протягом року Срібна О. Г.,
педпрацівники
12. Розробляти профорієнтаційні рекламні
оголошення про новий набір та забезпечити їх
тиражування.
Протягом року Шендюх О. С.,
Поварчук В. М.,
Чеб С. С.,
Гаврилюк А. М.
13. Залучати до співпраці роботодавців,
соціальних партнерів, засоби масової
інформації, направленої на підняття
авторитету професій сфери послуг, легкої
промисловості.
Протягом року Кудрик Г. А.,
Шендюх О. С.,
Срібна О. Г.
14. Тісно співпрацювати з кореспондентами
періодичних видань. Здійснювати розміщення
інформації на сторінках преси.
Протягом року Кудрик Г. А.
15. Всю інформацію про змістовні заходи, які
відбуваються в закладі і спрямовані на
підняття його престижу, відображати на сайті
Луцького центру ПТО та в соціальних мережах
Ігйетеї.
Протягом року Кудрик Г. А.,
Чеб С. С„
Поварчук В. М.
16. Підготувати та забезпечити якісне проведення
«Днів відкритих дверей».
Листопад, 2023-
Лютий, 2024
Дирекція
17. Оформити кабінет для роботи приймальної
комісії, забезпечити його зразками творчих
учнівських робіт та необхідною інформацією.
До 13.06.2024 Шендюх О. С.,
Срібна О. Г.,
Кудрик Г.А.
18. Організувати роботу членів приймальної
комісії на період прийому заяв.
Згідно графіку Завацька О.Є.
19. Розробити графік проведення співбесід,
тестувань (за потреби).
Травень, 2024 Завацька О.Є.
20. Членам приймальній комісії в своїй роботі
керуватись нормативно - правовими актами в
галузі професійної (професійно - технічної)
освіти, чинним законодавством,
рекомендаціями управління освіти і науки
ОДА, ОНМЦ ПТО.
Постійно Завацька О.Є.,
Шендюх О. С.,
Кудрик Г. А.
21. За результатами співбесід сформувати
контингент здобувачів освіти з найбільш
професійно-придатної молоді.
Серпень, 2024 Завацька О.Є.,
Шендюх О. С..
Кудрик Г. А.
22. Підвести підсумок роботи приймальної комісії,
оформити звіт про її роботу.
25-31.09.
2024
Завацька О.Є.,
Шендюх О. С.,
Кудрик Г. А.
23. За підсумками роботи видати наказ на
зарахування здобувачів освіти на навчання в
2024 - 2025 навчальному році.
25-31.08.
2024
Кудрик Г. А.,
Шендюх О. С.,
Заступник директора з НВЧ <ПХ^гЬ Олена ШЕНДЮХ

More Related Content

Similar to Наказ ПК 2023-2024. pdf

Zvit 19 20
Zvit 19 20Zvit 19 20
Zvit 19 20
andrijbug
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Організація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.pptОрганізація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.ppt
Nataliya Persikova
 
N2017 2018
N2017 2018N2017 2018
N2017 2018
rmk-resh
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c
 
Про зарахування дітей до 1-х класів ЗЗСО Благовіщенської міської ради на 2024...
Про зарахування дітей до 1-х класів ЗЗСО Благовіщенської міської ради на 2024...Про зарахування дітей до 1-х класів ЗЗСО Благовіщенської міської ради на 2024...
Про зарахування дітей до 1-х класів ЗЗСО Благовіщенської міської ради на 2024...
Ukraine13
 
zvit 2022-2023.pdf
zvit 2022-2023.pdfzvit 2022-2023.pdf
zvit 2022-2023.pdf
Ostap Vuschna
 
zvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdfzvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdf
Ostap Vuschna
 
Стратегія_Покровського ОЗЗСО_2023.docx.pptx
Стратегія_Покровського ОЗЗСО_2023.docx.pptxСтратегія_Покровського ОЗЗСО_2023.docx.pptx
Стратегія_Покровського ОЗЗСО_2023.docx.pptx
NataliaKovalenko11
 
Наказ самооцінювання та моніторинг.pdf
Наказ самооцінювання та моніторинг.pdfНаказ самооцінювання та моніторинг.pdf
Наказ самооцінювання та моніторинг.pdf
ssuserac8ec11
 
013-о Про завершення навчального року
013-о Про завершення навчального року013-о Про завершення навчального року
013-о Про завершення навчального року
VsimPPT
 
наказ курси на 2016 2017
наказ курси на 2016 2017наказ курси на 2016 2017
наказ курси на 2016 2017
rmk-resh
 
план педагогічних рад на 2023-2024 н.р..docx
план педагогічних рад на 2023-2024 н.р..docxплан педагогічних рад на 2023-2024 н.р..docx
план педагогічних рад на 2023-2024 н.р..docx
Ostap Vuschna
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
олімпіади_pdf.pdf
олімпіади_pdf.pdfолімпіади_pdf.pdf
олімпіади_pdf.pdf
ssuser60496c1
 
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planuZvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
DeponDe
 
наказ про атестацію зош № 18
наказ про атестацію зош № 18наказ про атестацію зош № 18
наказ про атестацію зош № 18
Александр Дрон
 
план роботи нмц 2014 2015
план роботи нмц 2014 2015план роботи нмц 2014 2015
план роботи нмц 2014 2015
Tamara Emec
 
Річний план роботи закладу 2017 2018 н.р.
Річний план роботи закладу 2017 2018 н.р.Річний план роботи закладу 2017 2018 н.р.
Річний план роботи закладу 2017 2018 н.р.
школа мелитополь
 
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptxДергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
russoua
 

Similar to Наказ ПК 2023-2024. pdf (20)

Zvit 19 20
Zvit 19 20Zvit 19 20
Zvit 19 20
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Організація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.pptОрганізація навчального року 2023-2024.ppt
Організація навчального року 2023-2024.ppt
 
N2017 2018
N2017 2018N2017 2018
N2017 2018
 
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
 
Про зарахування дітей до 1-х класів ЗЗСО Благовіщенської міської ради на 2024...
Про зарахування дітей до 1-х класів ЗЗСО Благовіщенської міської ради на 2024...Про зарахування дітей до 1-х класів ЗЗСО Благовіщенської міської ради на 2024...
Про зарахування дітей до 1-х класів ЗЗСО Благовіщенської міської ради на 2024...
 
zvit 2022-2023.pdf
zvit 2022-2023.pdfzvit 2022-2023.pdf
zvit 2022-2023.pdf
 
zvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdfzvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdf
 
Стратегія_Покровського ОЗЗСО_2023.docx.pptx
Стратегія_Покровського ОЗЗСО_2023.docx.pptxСтратегія_Покровського ОЗЗСО_2023.docx.pptx
Стратегія_Покровського ОЗЗСО_2023.docx.pptx
 
Наказ самооцінювання та моніторинг.pdf
Наказ самооцінювання та моніторинг.pdfНаказ самооцінювання та моніторинг.pdf
Наказ самооцінювання та моніторинг.pdf
 
013-о Про завершення навчального року
013-о Про завершення навчального року013-о Про завершення навчального року
013-о Про завершення навчального року
 
наказ курси на 2016 2017
наказ курси на 2016 2017наказ курси на 2016 2017
наказ курси на 2016 2017
 
план педагогічних рад на 2023-2024 н.р..docx
план педагогічних рад на 2023-2024 н.р..docxплан педагогічних рад на 2023-2024 н.р..docx
план педагогічних рад на 2023-2024 н.р..docx
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
олімпіади_pdf.pdf
олімпіади_pdf.pdfолімпіади_pdf.pdf
олімпіади_pdf.pdf
 
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planuZvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
Zvit ministerstva osvity i nauky ukrayiny z vykonannya operatyvnoho planu
 
наказ про атестацію зош № 18
наказ про атестацію зош № 18наказ про атестацію зош № 18
наказ про атестацію зош № 18
 
план роботи нмц 2014 2015
план роботи нмц 2014 2015план роботи нмц 2014 2015
план роботи нмц 2014 2015
 
Річний план роботи закладу 2017 2018 н.р.
Річний план роботи закладу 2017 2018 н.р.Річний план роботи закладу 2017 2018 н.р.
Річний план роботи закладу 2017 2018 н.р.
 
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptxДергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
 

More from home

педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
home
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
Portfolio2024 .pdf
Portfolio2024            .pdfPortfolio2024            .pdf
Portfolio2024 .pdf
home
 
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdfІваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
home
 
атестація 2023-2024 Kewmrbq wtynh GNJ.pdf
атестація 2023-2024 Kewmrbq wtynh GNJ.pdfатестація 2023-2024 Kewmrbq wtynh GNJ.pdf
атестація 2023-2024 Kewmrbq wtynh GNJ.pdf
home
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
home
 
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів спецдисциплін швейного пр...
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів спецдисциплін швейного пр...Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів спецдисциплін швейного пр...
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів спецдисциплін швейного пр...
home
 
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів предметів загально-профес...
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів предметів загально-профес...Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів предметів загально-профес...
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів предметів загально-профес...
home
 
Звіт про проведення тижня методичної комісії майстрів виробничого навчання ін...
Звіт про проведення тижня методичної комісії майстрів виробничого навчання ін...Звіт про проведення тижня методичної комісії майстрів виробничого навчання ін...
Звіт про проведення тижня методичної комісії майстрів виробничого навчання ін...
home
 
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptxключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
home
 
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
home
 
Презентація тиждень енеф кін .pptx
Презентація тиждень енеф кін    .pptxПрезентація тиждень енеф кін    .pptx
Презентація тиждень енеф кін .pptx
home
 
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
home
 
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptxЗвіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
home
 
звіт НПЦ 23 рік .pptx
звіт НПЦ 23 рік                   .pptxзвіт НПЦ 23 рік                   .pptx
звіт НПЦ 23 рік .pptx
home
 
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
home
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
home
 
Правила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home
 
Методичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home
 
структура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home
 

More from home (20)

педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptxпедрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
педрада 2024 травень 2педрада 2024 травень .pptx
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
Portfolio2024 .pdf
Portfolio2024            .pdfPortfolio2024            .pdf
Portfolio2024 .pdf
 
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdfІваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
Іваніщук Надія Вікторівна атестація .pdf
 
атестація 2023-2024 Kewmrbq wtynh GNJ.pdf
атестація 2023-2024 Kewmrbq wtynh GNJ.pdfатестація 2023-2024 Kewmrbq wtynh GNJ.pdf
атестація 2023-2024 Kewmrbq wtynh GNJ.pdf
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
 
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів спецдисциплін швейного пр...
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів спецдисциплін швейного пр...Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів спецдисциплін швейного пр...
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів спецдисциплін швейного пр...
 
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів предметів загально-профес...
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів предметів загально-профес...Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів предметів загально-профес...
Звіт проведення тижня методичної комісії викладачів предметів загально-профес...
 
Звіт про проведення тижня методичної комісії майстрів виробничого навчання ін...
Звіт про проведення тижня методичної комісії майстрів виробничого навчання ін...Звіт про проведення тижня методичної комісії майстрів виробничого навчання ін...
Звіт про проведення тижня методичної комісії майстрів виробничого навчання ін...
 
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptxключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
 
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
 
Презентація тиждень енеф кін .pptx
Презентація тиждень енеф кін    .pptxПрезентація тиждень енеф кін    .pptx
Презентація тиждень енеф кін .pptx
 
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
 
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptxЗвіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
 
звіт НПЦ 23 рік .pptx
звіт НПЦ 23 рік                   .pptxзвіт НПЦ 23 рік                   .pptx
звіт НПЦ 23 рік .pptx
 
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
 
Правила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
 
Методичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
 
структура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
 

Наказ ПК 2023-2024. pdf

 • 1. і УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Н А К А З 28 вересня 2023 року м. Луцьк № 161 Про створення та організацію роботи приймальної комісії у 2023-2024 навчальному році На виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до ПТНЗ», зі змінами, внесеними до них наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 року № 1550 та з метою організованого і якісного відбору абітурієнтів на навчання до Луцького центру ПТО у 2023-2024 навчальному році, НАКАЗУЮ : 1. Створити приймальну комісію для організації і проведення прийому здобувачів освіти на навчання у 2023-2024 навчальному році під моїм керівництвом в такому складі: заступник голови комісії: КУДРИН Г. А. - заступник директора з НВР; секретар приймальної комісії: ШЕНДЮХ О.С. - заступник директора з НВЧ; члени комісії: СРІБНА О. Е. - старший майстер; ЯСКОВЕЦЬ Н. В. - медична сестра; ПЕРЕХОДЬКО Ю. А., директор ПРАТ «Едельвіка» (за згодою); СТАДНИЦЬКА Т. І. - приватний підприємець (за згодою); ПАВУК І. В. - практичний психолог; - майстри виробничого навчання: ЕАВРИЛЮК А.М., - професія фотограф; ЕОРЩАР О. П., КНИШ М. П., ПАНАСЮК Н. П., БІЛІЧ М. В., МАРТИНЮК В. Р., ТОМОРОКСА О.М. - професії кравець, закрійник, вишивальник; НОВІКОВА О.В., ПЕТРУК Т. М., ПЕРЕКОРА О. B. , ПЕРЕВОЩИКОВА Ю. В., ІВАНІЩУК Н. В., професії перукар, візажист, манікюрник. - викладачі: ЕРИЦЮК О. М., НИКИТЮК А.Й., МАКАРЧУК О.М., ДЕМИДОВИЧ І. Р., ЧЕБ C. С., ФЕСЕНКО І. М., КОСТЮК Н. А., ЕАВРИЛЮК С. А. 2. Прийом документів від абітурієнтів проводити згідно «Правил прийому до Луцького центру професійно - технічної освіти на 2024 рік», розроблених відповідно до
 • 2. «Типових правил прийому до ПТНЗ», затверджених наказом МОН України від 14.05.2013 року № 499 (зі змінами) з 17 червня по 16 серпня 2024 року. 3. Заступнику директора з навчально - виробничої роботи ШЕНДЮХ О.С.: 3.1. До 10.10.2023 року розробити план роботи приймальної комісії на 2023-2024 навчальний рік з прийому абітурієнтів на 2024-2025 навчальний рік. 3.2. До 01.12.2023 року розробити та погодити в управлінні освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Правила прийому документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО на 2024 рік. 3.3. До 10.05.2024 року розробити графік проведення співбесід та вступних випробувань (за потреби). 3.4. Своєчасно оформити кімнату для роботи приймальної комісії та виставку профорієнтаційного спрямування. 4. Членам приймальної комісії реєструвати подані абітурієнтами документи в журналі встановленої форми з підписом абітурієнта, здавати їх щоденно на зберігання в навчальну частину Луцького центру ПТО під розпис. 5. Відбір абітурієнтів на навчання до Луцького центру ПТО проводити шляхом співбесід, тестування (за потреби), середнього балу документа про освіту. 6. Прийом здобувачів освіти за професіями провести згідно з плановими регіональними обсягами, погодженими з департаментом освіти Луцької міської ради та управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації. 7. Контроль за виконанням даного наказу і роботою приймальної комісії покладаю на себе. Директор Ольга ЗАВАЦЬКА
 • 3. ЗАТВЕРДЖУЮ Луцького центру ПТО сЖ - О.Є.ЗАВАЦЬКА ” ^ 2023 р. роботи приймальної комісії на 2023-2024 навчальний рік з прийому абітурієнтів на 2024-2025 навчальний рік № зп Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примі тка 1 2 3 4 5 1. Створити приймальну комісію на 2023-2024 навчальний рік, затвердити її склад. До 05.10.2023 Завацька О.Є. 2. Проаналізувати роботу педагогічних працівників з якісної професійної орієнтації здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти міста Луцька та Волинської області у 2022-2023 навчальному році та визначити основні завдання на 2023-2024 навчальний рік. До 10.10.2023 Завацька О.Є., Кудрик Г. А., Шендюх О. С., Срібна О. Г. 3. Затвердити план роботи приймальної комісії на 2023-2024 навчальний рік. До 10.10.2023 Завацька О.Є. 4. Проаналізувати потребу в робітничих кадрах на ринку праці Волинського субрегіону для підготовки кваліфікованих робітників в Луцькому центрі ПТО у новому навчальному році. До 20.10.2023 Кудрик Г. А., Шендюх О. С., Срібна О. Г., педпрацівники 5. Активізувати роботу створеного на базі закладу Центру професійного зростання з метою професійної орієнтації молоді та успішного працевлаштування випускників. Протягом року Завацька О.Є., Кудрик Г. А., Срібна О. Г. 6. Проаналізувати потребу для заключення договорів про надання освітніх послуг з роботодавцями-замовниками робітничих кадрів. Жовтень- листопад, 2023 Завацька О.Є., Шендюх О. С., Срібна О. Г., педпрацівники 7. Розробити та затвердити Правила прийому абітурієнтів Луцького центру ПТО на 2024 рік, попередньо погодивши з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. До 01.12.2023 Шендюх О. С., Кудрик Г. А. 8. Видати наказ про організацію профорієнтаційної роботи в закладі на 2023- 2024 навчальний рік, в якому передбачити закріплення педпрацівників закладу за закладами загальної середньої освіти м. Луцька та Волинської області для проведення агітаційної роботи. Жовтень, 2023 Кудрик Г. А. 9. Організувати роботу предметних гуртків і гуртків технічної творчості на створення іміджу закладу освіти в цілому і кожної професії зокрема. Жовтень, 2023 Поварчук В. М., Кудрик Г. А., Срібна О. Г.
 • 4. 1 2 3 4 5 10. Проводити дефіле колекцій моделей одягу та зачісок, виконаних здобувачами освіти закладу і майстрами виробничого навчання, при проведенні міських та обласних заходів, знімати фоторепортажі, монтувати відеоматеріал профорієнтаційного спрямування. Протягом року Срібна О. Г., Панченко О. В., Новікова О. В., Гаврилюк А. М., Гаврилюк С. А. 11. Постійно організовувати ярмарки продажу робіт здобувачів освіти, виготовлених в навчально-виробничих майстернях (при проведенні міських та обласних заходів). Протягом року Срібна О. Г., педпрацівники 12. Розробляти профорієнтаційні рекламні оголошення про новий набір та забезпечити їх тиражування. Протягом року Шендюх О. С., Поварчук В. М., Чеб С. С., Гаврилюк А. М. 13. Залучати до співпраці роботодавців, соціальних партнерів, засоби масової інформації, направленої на підняття авторитету професій сфери послуг, легкої промисловості. Протягом року Кудрик Г. А., Шендюх О. С., Срібна О. Г. 14. Тісно співпрацювати з кореспондентами періодичних видань. Здійснювати розміщення інформації на сторінках преси. Протягом року Кудрик Г. А. 15. Всю інформацію про змістовні заходи, які відбуваються в закладі і спрямовані на підняття його престижу, відображати на сайті Луцького центру ПТО та в соціальних мережах Ігйетеї. Протягом року Кудрик Г. А., Чеб С. С„ Поварчук В. М. 16. Підготувати та забезпечити якісне проведення «Днів відкритих дверей». Листопад, 2023- Лютий, 2024 Дирекція 17. Оформити кабінет для роботи приймальної комісії, забезпечити його зразками творчих учнівських робіт та необхідною інформацією. До 13.06.2024 Шендюх О. С., Срібна О. Г., Кудрик Г.А. 18. Організувати роботу членів приймальної комісії на період прийому заяв. Згідно графіку Завацька О.Є. 19. Розробити графік проведення співбесід, тестувань (за потреби). Травень, 2024 Завацька О.Є. 20. Членам приймальній комісії в своїй роботі керуватись нормативно - правовими актами в галузі професійної (професійно - технічної) освіти, чинним законодавством, рекомендаціями управління освіти і науки ОДА, ОНМЦ ПТО. Постійно Завацька О.Є., Шендюх О. С., Кудрик Г. А. 21. За результатами співбесід сформувати контингент здобувачів освіти з найбільш професійно-придатної молоді. Серпень, 2024 Завацька О.Є., Шендюх О. С.. Кудрик Г. А. 22. Підвести підсумок роботи приймальної комісії, оформити звіт про її роботу. 25-31.09. 2024 Завацька О.Є., Шендюх О. С., Кудрик Г. А. 23. За підсумками роботи видати наказ на зарахування здобувачів освіти на навчання в 2024 - 2025 навчальному році. 25-31.08. 2024 Кудрик Г. А., Шендюх О. С., Заступник директора з НВЧ <ПХ^гЬ Олена ШЕНДЮХ