SlideShare a Scribd company logo
« У дитини ми повинні бачити завтрашню
дорослу людину, - ось в цьому, мені здається,
і полягає життєва мудрість батька, матері,
педагога, іншими словами-потрібно вміти
любити дітей»
В.Сухомлинський
ЩОРІЧНИЙ
ЗВІТ ДИРЕКТОРА
ХЛ №166 «Вертикаль»
ЗА 2023/2024 Н. Р.
КОЛОМІЄЦЬ СВІТЛАНИ РАДІОНІВНИ
ХЛ №166
«ВЕРТИКАЛЬ»
У своїй діяльності як директор
закладу освіти керувалася:
Законом України
«Про повну загальну середню освіту»
4
посадовими обов'язками
1
Статутом закладу освіти
2
Законом України «Про освіту»
3
нормативно-правовими документами
5
Конституцією України, КЗпП
6
ГОЛОВНА МЕТА
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
НАПРЯМКИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Система
педагогічної
діяльності
Система
оцінювання
освітньої
діяльності учнів
Система
управлінської
діяльності
Робота над
стратегією розвитку
закладу на 2023-2028
р. р.
Річний план роботи
Положення про
внутрішню систему
забезпечення якості
освіти
Номенклатура справ
Положення про кадрову
політику
Положення про
академічну
доброчесність
План роботи
методичних
об’єднань
План підвищення
кваліфікації на рік
План заходів щодо
створення відкритої,
прозорої і зрозумілої
для здобувачів освіти
системи оцінювання їх
навчальних досягнень
Перспективний план
внутрішньошкільного
контролю
Моніторинг якості
освіти
Положення про
шкільний щоденник
учнів
Робота над створенням
нового освітнього
середовища
Створення безпечних
умов під час освітнього
процесу відповідно до
Нового Санітарного
регламенту
Положення про порядок
розгляду випадків
булінгу
Положення про команду
психолого-педагогічного
супроводу дітей з ООП
Наказ про організацію
харчування здобувачів
освіти
Освітнє
середовище
РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
2023/2024 Н. Р.
І семестр
з 01.09.2023 р. по 29.12.2023 р.
ІІ семестр
з 15.01.2024 р. по 31.05.2024 р.
Вручення документів про освіту:
9-й клас _7__ червня 2024 року;
11-й клас _7_ червня 2024 року.
осінні з 23.10.2023 р. по 29.10.2023 р.
зимові з 30.12.2023 р. по 14.01.2024 р.
весняні з 25.03.2024 р. по 31.03.2024р.
5 денний робочий тиждень
1 клас – 35 хвилин;
2-4 класи – 40 хвилин;
5-9 класи – 45 хвилин.
Заклад освіти працює в 1 зміну
Структура навчального року:
Змінність занять:
Кількість класів – 28,
в них учнів – 701
Тривалість уроку:
Тривалість навчального тижня:
Строки канікул:
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Кількісний склад працівників закладу освіти становить
52 педагогічних працівника та 9 технічних.
Серед 52 учителів:
26 - ,що становить 50 %;
8 - - 15 % ;
7 - - 13 %;
4 - - 8 %;
2 - - 4%
7 - - 13%
13 - - 25%
0 - - 0%
«спеціаліст вищої категорії»
«спеціаліст першої категорії»
«спеціаліст другої категорії»
«спеціаліст»
педагогічне звання «учитель-методист»
педагогічне звання «старший вчитель»
середня спеціальна освіта, неповна вища
«відмінник освіти»
РУХ УЧНІВ ТА МЕРЕЖА КЛАСІВ
СЕРЕДНЯ
НАПОВНЮВАНІСТЬ
УЧНІВ КЛАСУ У 2023/2024 Н.Р.
СТАНОВИТЬ 25 УЧНІВ
НА ПОЧАТОК 2023/2024 Н. Р.
У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
НАВЧАЛОСЯ 701 УЧНІВ.
ПРОТЯГОМ РОКУ ВИБУЛО
25 УЧНІВ, ПРИБУЛО 13
ПОЧАТКОВІ КЛАСИ
214 УЧНІВ
9 КЛАСІВ
5-9 КЛАСИ
365 УЧНІВ
15 КЛАСІВ
10-11 КЛАСИ
110 УЧНІВ
4 КЛАСІВ
Zoom,
Google Classroom,
Classroom, Classtime
ДИСТАНЦІЙНИЙ
ФОРМАТ НАВЧАННЯ
освітні платформи та інструменти
ВИКЛИКИ 2023/2024 Н. Р.
ВІЙНА
«Нові знання»,
«На урок», «Всеосвіта»,
«Всеукраїнська,
Школа онлайн»
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
STOP BULING
Акція
«16 днів проти
насильства»
Виховний захід
«Школа без булінгу»
Безпека учнів – пріоритетне
завдання закладу освіти
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Безпека учнів – пріоритетне
завдання закладу освіти
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
214 УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ
ОЦІНЕНІ ВЕРБАЛЬНО І
ОФОРМЛЕНІ СВІДОЦТВА
ДОСЯГНЕНЬ
636 УЧНІВ
ПЕРЕВЕДЕНО
НА НАСТУПНИЙ РІК
НАВЧАННЯ
65 УЧНІВ НАГОРОДЖЕНО
ПОХВАЛЬНИМИ ЛИСТАМИ
«ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ»
НЕАТЕСТОВАНИХ УЧНІВ НЕМАЄ
РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
2023/2024 Н.Р.
Клас
Кількість
учнів
Рівень успішності
Початковий Середній Достатній Високий
Кількість
учнів
% Кількість
учнів
% Кількість
учнів
% Кількість
учнів
%
5-А 29 0 0 27 93 2 7
5-Б 27 0 0 20 74 7 26
5-В 29 0 11 38 18 62 0
6-А 28 0 0 21 75 7 25
6-Б 26 0 6 23 17 65 3 12
6-В 24 0 9 38 13 54 2 8
7-А 18 0 9 50 8 44 1 6
7-Б 23 0 14 61 7 30 2 9
7-В 27 0 14 52 11 41 2 7
8-А 24 0 4 17 19 79 1 4
8-Б 24 0 13 54 10 42 1 4
8-В 20 0 11 55 9 45 0
9-А 21 0 1 5 17 81 3 14
9-Б 18 0 5 28 13 72 0
9-В 27 0 11 41 13 48 3 11
10-А 28 0 8 29 14 50 6 21
10-Б 29 0 17 59 9 31 3 10
11-А 24 0 0 18 75 6 25
11-Б 29 0 1 3 24 83 4 14
Квадрат-аналіз результатів успішності учнів 5х класів ХЛ №166 “Вертикаль”
у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих
навчальних планів
Початковий Середній Достатній Високий
Математика 53 32 9,13
Українська мова 11 59 15 8,14
Іноземна мова
(англійська) 50 35
9,24
Історія України 57 28 8,99
Всього 0 11 219 110 8,87
спеціаліст
спеціаліст
ІІ категорії
спеціаліст
І категорії
спеціаліст
вищої
категорії
Метематика 1 1 9,50
Українська мова 2 11,00
Іноземна мова
(англійська) 2 2
9,50
Історія України 1 11,00
Всього 0 0 3 6 10,00
Предмети
Кваліфікаційна категорія вчителів
Рівень кваліфі-
каційної
категорії
Квадрант-аналіз результатів успішності учнів 5-х класів ХЛ № 166 "Вертикаль"
у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних
планів
Предмети
Рівень навчальних досягнень учнів
Середній бал Предмети
Рівень
кваліфікаційної
категорії вчителів
Рівень навчальних
досягнень учнів
Математика 9,50 9,13
Українська мова 11,00 8,14
Англійська мова 9,50 9,24
Історія України 11,00 8,99
Всього 10,00 8,87
Квадрант-аналіз за підсумками 2023/2024 н.р. в 5-х класах з
предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
Квадрат-аналіз результатів успішності учнів 6х класів ХЛ №166 “Вертикаль”
у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих
навчальних планів
Предмети
Рівень
кваліфікаційної
категорії вчителів
Рівень навчальних
досягнень учнів
Математика 9,50 9,00
Українська мова 11,00 8,15
Німецька мова 11,00 9,11
Англійська мова 11,00 8,38
Всього 10,57 8,68
Квадрант-аналіз за підсумками 2023/2024 н.р. в 6-х класах з
предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
Початковий Середній Достатній Високий
Математика 52 26 9,00
Українська мова 15 44 19 8,15
Іноземна мова
(англійська) 34 20
9,11
Іноземна мова
(німецька) 3 15 6
8,38
Всього 0 18 145 71 8,68
спеціаліст
спеціаліст
ІІ категорії
спеціаліст
І категорії
спеціаліст
вищої
категорії
Метематика 1 1 9,50
Українська мова 2 11,00
Іноземна мова
(англійська) 2
11,00
Іноземна мова
(німецька) 1
11,00
Всього 0 0 1 6 10,57
Предмети
Кваліфікаційна категорія вчителів
Рівень кваліфі-
каційної
категорії
Квадрант-аналіз результатів успішності учнів 6-х класів ХЛ № 166 "Вертикаль"
у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
Предмети
Рівень навчальних досягнень учнів
Середній бал
Квадрат-аналіз результатів успішності учнів 9х класів ХЛ №166 “Вертикаль”
у 2022/2023 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих
навчальних планів
Початковий Середній Достатній Високий
Алгебра 0 51 15 8,68
Історія України 0 51 15 8,68
Геометрія 0 49 17 8,77
Українська мова 0 16 41 9 7,68
Іноземна мова
(англійська) 0 1 26 31
9,55
Іноземна мова
(німецька) 0 11 7
9,17
Всього 0 17 229 94 8,68
спеціаліст
спеціаліст
ІІ категорії
спеціаліст
І категорії
спеціаліст
вищої
категорії
Алгебра 1 11,00
Історія України 1 8,00
Геометрія 1 11,00
Українська мова 2 11,00
Англійська мова 1 3 10,25
Німецька мова 2 11,00
Всього 0 0 2 9 10,45
Предмети
Кваліфікаційна категорія вчителів
Рівень кваліфі-
каційної
категорії
Квадрант-аналіз результатів успішності учнів 9-х класів ХЛ № 166 "Вертикаль" у
2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
Предмети
Рівень навчальних досягнень учнів
Середній бал
Предмети
Рівень
кваліфікаційної
категорії вчителів
Рівень навчальних
досягнень учнів
Алгебра 11,00 8,68
Історія України 8,00 8,68
Геометрія 11,00 8,77
Українська мова 11,00 7,68
Англійська мова 10,25 9,55
Німецька мова 11,00 9,17
Всього 10,45 8,68
Квадрант-аналіз за підсумками 2023/2024 н.р.
в 9-х класах з предметів інваріантної складової робочих
навчальних планів
Квадрат-аналіз результатів успішності учнів 11х класів КЗ ХСШ №166 “Вертикаль”
у 2022/2023 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих
навчальних планів
Початковий Середній Достатній Високий
Математика 34 19 9,08
Історія України 37 16 8,91
Українська мова 1 38 14 8,74
Іноземна мова
(англійська)
20 33
9,87
Всього 0 0 129 82 9,17
спеціаліст
спеціаліст ІІ
категорії
спеціаліст І
категорії
спеціаліст
вищої
категорії
Метематика 1 1 9,50
Історія України 1 11,00
Українська мова 2 11,00
Іноземна мова
(англійська)
1 1
9,50
Всього 0 0 2 5 10,14
Квадрант-аналіз результатів успішності учнів 11-х класів ХЛ № 166 "Вертикаль"
у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
Предмети Рівень навчальних досягнень учнів Середній бал
Предмети Кваліфікаційна категорія вчителів Рівень кваліфі- каційної категорії
Предмети Рівень кваліфікаційної
категорії вчителів
Рівень навчальних досягнень учнів
Математика 9,50 9,08
Історія України 11,00 8,91
Українська мова 11,00 8,74
Англійська мова 9,50 9,87
Всього 10,14 9,17
Квадрант-аналіз за підсумками 2023/2024 н.р.
в 11-х класах з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
Пріоритетними напрямками виховної роботи
у 2023/2024 н. р. були національно-патріотичне
виховання та духовний розвиток дитини
«Формування компетентної особистості в умовах
сучасної школи через вивчення системи духовно-
моральних та культурних цінностей українського народу».
ВИХОВНА РОБОТА СПРЯМОВАНА НА :
посилення патріотичного виховання молоді –
формування нового українця, що діє на основі
національних та європейських цінностей
фізичне здоров'я
дитини - здоров'я
нації;
виховання та
розвиток
особистості;
громадянське
виховання;
родинно-
сімейне
виховання;
трудове
виховання;
родинно-
сімейне
виховання;
екологічне;
«Якщо ми будемо сьогодні
навчати так, як навчали вчора,
ми вкрадемо в наших дітей
завтра..»
Джон Дьюї
американський філософ
художньо-
естетичне
виховання;
морально-
правове
виховання
ОРІЄНТИРИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ СВІТИ
ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ СВІТИ
ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ СВІТИ
ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ СВІТИ
ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ СВІТИ
ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ СВІТИ
ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ СВІТИ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ У
2023/2024 Н. Р.
використання
потенціалу
краєзнавчої
роботи щодо
патріотичного
виховання учнів
профілактика
шкідливих звичок
та правопорушень
вдосконалення
методів роботи
з активами класів
формування
системи життєвих
цінностей
створення умов для
ефективного формування
моральної культури учнів
УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
виховання
в учнів
громадянських
якостей
підвищення
ефективності
профорієнтаційної
роботи
формування
соціальної
компетентності
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Підготовка учнів до майбутнього,
виховання випускників з українським
серцем і сучасними навичками
самостійно
навчаються
протягом
всього життя
мислять
рефлексивно,
творчо та
цілісно
вміють
вирішувати
проблеми,
приймати
рішення
знають
свої сильні
сторони
гнучкі та легко
адаптуються
до змін
піклуються
про інших
відповідальні
громадяни
бачать у своїй
справі сенс, гідність
та покликання
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ
предметів
природничо-
математичного
циклу
ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
вчителів
початкових
класів
предметів
суспільно-
гуманітарного
циклу
МЕТОДИЧНІ ОБЄДНАННЯ
«Від творчо працюючого вчителя до
конкурентоздатного компетентного
випускника через впровадження
інноваційних методів навчання і виховання»
класних
керівників
ШКОЛА ЦЕ ТЕ МІСЦЕ, ДЕ ДІТЕЙ
НАСАМПЕРЕД ВЧАТЬ … ЛЮБИТИ ВЧИТИСЯ
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
У І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад узяли участь
50 учасників 6-11-х класів,
У ІІ етапі – 20 учасників,
У ІІІ етапі - 5 учасників
Всеукраїнський мовно-
літературного конкурсу
учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка
УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ:
Міжнародний конкурс з
української мови
імені. Петра Яцика
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДУ
АКТИВНІ УЧАСНИКИ
ВЕБСПІЛЬНОТИ
ОСВІТЯН
ПРАЦЮЮТЬ
НА ОСВІТНІХ
ПЛАТФОРМАХ
ФАХОВІ КОНКУРСИ
Учитель
XXI
століття
Мобільно
перебудовуєть
ся, ставить і
вирішує нові
професійні
завдання
УЧИТЕЛЬ
ХХІ СТОЛІТТЯ
УДОСКОНАЛЮЄ
ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ
ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ
ЗАКЛАД
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Реалізація стратегії розвитку закладу
на 2022-2027 рр. є одним з пріоритетних
завдань управлінських процесів
ДАЄ ЗМОГУ
ВРАХОВУВАТИ ЯКІСНІ
ЗМІНИ В ДЕРЖАВІ
ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ
ВИСВІТЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТИ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ
сучасне освітнє середовище
4
оновлення змісту освіти
1
професійний розвиток педагогів
2
орієнтація на потреби учня
3
педагогіка партнерства
5
наскрізний процес виховання
6
ефективне управління
7
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
пошук фінансових джерел для
розвитку закладу
1
залучення коштів для
стимулювання працівників та учнів
2
участь у різноманітних конкурсах
та грантах
3
спонсорські кошти
4
ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ
Розширення співробітництва
між школою та громадськістю,
вихід на всеукраїнський
та міжнародний рівні
СУЧАСНА УСПІШНА ШКОЛА
Прогресивна команда
адміністрації, високий рівень
професіоналізму вчителів
Сучасна матеріально-
технічна база та сучасний
естетичний вигляд
Висока результативність
ЗНО, вступу випускників
до ВНЗ
Підвищення
іміджу школи
Здійснення
інноваційної
діяльності
Забезпечення
якісного
рівня знань
Позитивний мікроклімат
у колективі, спільна ідея
Висока
результативність
участі в обласних,
Всеукраїнських
конкурсах
КАДРОВА ПОЛІТИКА ЗАКЛАДУ
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ
Створення умов для зростання професійної
компетентності педагогів
Створення атмосфери спільної відповідальності
за результати освітньої діяльності
Покращення соціально-психологічного
клімату в педагогічному колективі
Заохочення до професійного зростання
працівників
«МИ ПІДГОТУЄМО ДІТЕЙ ДО РОБОЧИХ
МІСЦЬ, ЯКИХ ЩЕ НЕМАЄ, ДО
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ, ЯКИХ ПОКИ НЕ ІСНУЄ, ДО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПРО
ІСНУВАННЯ ЯКИХ МИ ЩЕ НЕ ЗНАЄМО.»
Концепція «Нова українська школа»
Учитель
XXI
століття
ПАТРІОТ
Патріот з активною
позицією, який діє
згідно морально-
етичними
принципами і
здатний приймати
відповідальні
рішення
ВИПУСКНИК
СУЧАСНОЇ
ШКОЛИ
ВЧИТЕЛЬ – ЦЕ НЕ ПРОСТО
ПРОФЕСІЯ, ЦЕ ПОКЛИКАННЯ!
ВЧИТЕЛЬ – ЦЕ НЕ ПРОСТО
ПРОФЕСІЯ, ЦЕ ПОКЛИКАННЯ!

More Related Content

Similar to Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt

Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Презентація до атестації школи
Презентація до атестації школиПрезентація до атестації школи
Презентація до атестації школи
Liudmila Rusanova
 
Про підсумки ДПА 2015
Про підсумки ДПА 2015Про підсумки ДПА 2015
Про підсумки ДПА 2015
Vera Taran
 
моніторинг
моніторингмоніторинг
моніторинг
alenkakuzmenko
 
звіт українська мова та література 2016
звіт українська мова та література 2016звіт українська мова та література 2016
звіт українська мова та література 2016
metodist_selid
 
Dpa 2020 2021
Dpa 2020 2021Dpa 2020 2021
Dpa 2020 2021
ssuserc2ff23
 
річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015
Aleksandr Dubitskiy
 
звіт моніторинг
звіт моніторингзвіт моніторинг
звіт моніторинг
Олена Головіна
 
Zun18 19
Zun18 19Zun18 19
Zun18 19
Olga Gorbenko
 
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
Юля Яловая
 
СЗШ №9. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ
СЗШ №9. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШСЗШ №9. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ
СЗШ №9. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навч...
Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навч...Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навч...
Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навч...
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 
Monitorung 2017 2018
Monitorung 2017 2018Monitorung 2017 2018
Monitorung 2017 2018
andrijbug
 
Піклувальна рада школи
Піклувальна рада школиПіклувальна рада школи
Піклувальна рада школи
school11_dp
 
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
ssuser59c0a2
 
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
ssuser59c0a2
 
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
ssuser59c0a2
 
педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнівпедрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
дима вовк
 

Similar to Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt (20)

Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
Моніторинг діяльності навчального закладу «Школа повного дня»
 
1
11
1
 
Презентація до атестації школи
Презентація до атестації школиПрезентація до атестації школи
Презентація до атестації школи
 
Про підсумки ДПА 2015
Про підсумки ДПА 2015Про підсумки ДПА 2015
Про підсумки ДПА 2015
 
моніторинг
моніторингмоніторинг
моніторинг
 
Matem
MatemMatem
Matem
 
звіт українська мова та література 2016
звіт українська мова та література 2016звіт українська мова та література 2016
звіт українська мова та література 2016
 
Dpa 2020 2021
Dpa 2020 2021Dpa 2020 2021
Dpa 2020 2021
 
річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015річний план роботи школи 2014 2015
річний план роботи школи 2014 2015
 
звіт моніторинг
звіт моніторингзвіт моніторинг
звіт моніторинг
 
Zun18 19
Zun18 19Zun18 19
Zun18 19
 
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
 
СЗШ №9. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ
СЗШ №9. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШСЗШ №9. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ
СЗШ №9. Упровадження мультипрофільного навчання в СЗШ
 
Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навч...
Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навч...Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навч...
Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навч...
 
Monitorung 2017 2018
Monitorung 2017 2018Monitorung 2017 2018
Monitorung 2017 2018
 
Піклувальна рада школи
Піклувальна рада школиПіклувальна рада школи
Піклувальна рада школи
 
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
 
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
 
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
geometriya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-jersho...
 
педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнівпедрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
 

More from ssuser59c0a2

ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ssuser59c0a2
 
2815 Лекція_для_учнів_Правила_безпеки_на_залізничному_транспорті.pdf
2815 Лекція_для_учнів_Правила_безпеки_на_залізничному_транспорті.pdf2815 Лекція_для_учнів_Правила_безпеки_на_залізничному_транспорті.pdf
2815 Лекція_для_учнів_Правила_безпеки_на_залізничному_транспорті.pdf
ssuser59c0a2
 
Презентація_Газмережі_для_дітей.pptx ХЛ №166
Презентація_Газмережі_для_дітей.pptx ХЛ №166Презентація_Газмережі_для_дітей.pptx ХЛ №166
Презентація_Газмережі_для_дітей.pptx ХЛ №166
ssuser59c0a2
 
Атестація педагогічних працівників Що змінить нове положення.pdf
Атестація педагогічних працівників Що змінить нове положення.pdfАтестація педагогічних працівників Що змінить нове положення.pdf
Атестація педагогічних працівників Що змінить нове положення.pdf
ssuser59c0a2
 
Самоушкоджуюча_несуїцидальна_поведінка.pdf
Самоушкоджуюча_несуїцидальна_поведінка.pdfСамоушкоджуюча_несуїцидальна_поведінка.pdf
Самоушкоджуюча_несуїцидальна_поведінка.pdf
ssuser59c0a2
 
"Стан запровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти у ком...
"Стан запровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти у ком..."Стан запровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти у ком...
"Стан запровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти у ком...
ssuser59c0a2
 
Ресурси допомоги на офіційний сайт ліцею
Ресурси допомоги на офіційний сайт ліцеюРесурси допомоги на офіційний сайт ліцею
Ресурси допомоги на офіційний сайт ліцею
ssuser59c0a2
 
Зовнішне незалежне оцінювання Затвердження характеристики предметів тестів
Зовнішне незалежне оцінювання Затвердження характеристики предметів тестівЗовнішне незалежне оцінювання Затвердження характеристики предметів тестів
Зовнішне незалежне оцінювання Затвердження характеристики предметів тестів
ssuser59c0a2
 
Кошторіс.pdf
Кошторіс.pdfКошторіс.pdf
Кошторіс.pdf
ssuser59c0a2
 
График атестації пед.працівників 2023-2024.pdf
График атестації пед.працівників 2023-2024.pdfГрафик атестації пед.працівників 2023-2024.pdf
График атестації пед.працівників 2023-2024.pdf
ssuser59c0a2
 
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
ssuser59c0a2
 
5 ключів до здорового харчування_укр.pdf
5 ключів до здорового харчування_укр.pdf5 ключів до здорового харчування_укр.pdf
5 ключів до здорового харчування_укр.pdf
ssuser59c0a2
 
Ознаки гострого інсульту_укр.pdf
Ознаки гострого інсульту_укр.pdfОзнаки гострого інсульту_укр.pdf
Ознаки гострого інсульту_укр.pdf
ssuser59c0a2
 
Оцініть свій ризик_укр.pdf
Оцініть свій ризик_укр.pdfОцініть свій ризик_укр.pdf
Оцініть свій ризик_укр.pdf
ssuser59c0a2
 
12....pdf
12....pdf12....pdf
12....pdf
ssuser59c0a2
 
11....pdf
11....pdf11....pdf
11....pdf
ssuser59c0a2
 
10...pdf
10...pdf10...pdf
10...pdf
ssuser59c0a2
 
9....pdf
9....pdf9....pdf
9....pdf
ssuser59c0a2
 
8....pdf
8....pdf8....pdf
8....pdf
ssuser59c0a2
 
7....pdf
7....pdf7....pdf
7....pdf
ssuser59c0a2
 

More from ssuser59c0a2 (20)

ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
 
2815 Лекція_для_учнів_Правила_безпеки_на_залізничному_транспорті.pdf
2815 Лекція_для_учнів_Правила_безпеки_на_залізничному_транспорті.pdf2815 Лекція_для_учнів_Правила_безпеки_на_залізничному_транспорті.pdf
2815 Лекція_для_учнів_Правила_безпеки_на_залізничному_транспорті.pdf
 
Презентація_Газмережі_для_дітей.pptx ХЛ №166
Презентація_Газмережі_для_дітей.pptx ХЛ №166Презентація_Газмережі_для_дітей.pptx ХЛ №166
Презентація_Газмережі_для_дітей.pptx ХЛ №166
 
Атестація педагогічних працівників Що змінить нове положення.pdf
Атестація педагогічних працівників Що змінить нове положення.pdfАтестація педагогічних працівників Що змінить нове положення.pdf
Атестація педагогічних працівників Що змінить нове положення.pdf
 
Самоушкоджуюча_несуїцидальна_поведінка.pdf
Самоушкоджуюча_несуїцидальна_поведінка.pdfСамоушкоджуюча_несуїцидальна_поведінка.pdf
Самоушкоджуюча_несуїцидальна_поведінка.pdf
 
"Стан запровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти у ком...
"Стан запровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти у ком..."Стан запровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти у ком...
"Стан запровадження нових Державних стандартів базової загальної освіти у ком...
 
Ресурси допомоги на офіційний сайт ліцею
Ресурси допомоги на офіційний сайт ліцеюРесурси допомоги на офіційний сайт ліцею
Ресурси допомоги на офіційний сайт ліцею
 
Зовнішне незалежне оцінювання Затвердження характеристики предметів тестів
Зовнішне незалежне оцінювання Затвердження характеристики предметів тестівЗовнішне незалежне оцінювання Затвердження характеристики предметів тестів
Зовнішне незалежне оцінювання Затвердження характеристики предметів тестів
 
Кошторіс.pdf
Кошторіс.pdfКошторіс.pdf
Кошторіс.pdf
 
График атестації пед.працівників 2023-2024.pdf
График атестації пед.працівників 2023-2024.pdfГрафик атестації пед.працівників 2023-2024.pdf
График атестації пед.працівників 2023-2024.pdf
 
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
 
5 ключів до здорового харчування_укр.pdf
5 ключів до здорового харчування_укр.pdf5 ключів до здорового харчування_укр.pdf
5 ключів до здорового харчування_укр.pdf
 
Ознаки гострого інсульту_укр.pdf
Ознаки гострого інсульту_укр.pdfОзнаки гострого інсульту_укр.pdf
Ознаки гострого інсульту_укр.pdf
 
Оцініть свій ризик_укр.pdf
Оцініть свій ризик_укр.pdfОцініть свій ризик_укр.pdf
Оцініть свій ризик_укр.pdf
 
12....pdf
12....pdf12....pdf
12....pdf
 
11....pdf
11....pdf11....pdf
11....pdf
 
10...pdf
10...pdf10...pdf
10...pdf
 
9....pdf
9....pdf9....pdf
9....pdf
 
8....pdf
8....pdf8....pdf
8....pdf
 
7....pdf
7....pdf7....pdf
7....pdf
 

Recently uploaded

Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdfПроєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
olha1koval
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptxChildrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Irka Sizaya
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
olha1koval
 
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdfMonitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
olha1koval
 

Recently uploaded (11)

Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdfПроєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptxChildrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
 
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
 
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdfMonitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
 

Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt

 • 1. « У дитини ми повинні бачити завтрашню дорослу людину, - ось в цьому, мені здається, і полягає життєва мудрість батька, матері, педагога, іншими словами-потрібно вміти любити дітей» В.Сухомлинський ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ХЛ №166 «Вертикаль» ЗА 2023/2024 Н. Р. КОЛОМІЄЦЬ СВІТЛАНИ РАДІОНІВНИ ХЛ №166 «ВЕРТИКАЛЬ»
 • 2. У своїй діяльності як директор закладу освіти керувалася: Законом України «Про повну загальну середню освіту» 4 посадовими обов'язками 1 Статутом закладу освіти 2 Законом України «Про освіту» 3 нормативно-правовими документами 5 Конституцією України, КЗпП 6
 • 4. НАПРЯМКИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Система педагогічної діяльності Система оцінювання освітньої діяльності учнів Система управлінської діяльності Робота над стратегією розвитку закладу на 2023-2028 р. р. Річний план роботи Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Номенклатура справ Положення про кадрову політику Положення про академічну доброчесність План роботи методичних об’єднань План підвищення кваліфікації на рік План заходів щодо створення відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень Перспективний план внутрішньошкільного контролю Моніторинг якості освіти Положення про шкільний щоденник учнів Робота над створенням нового освітнього середовища Створення безпечних умов під час освітнього процесу відповідно до Нового Санітарного регламенту Положення про порядок розгляду випадків булінгу Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП Наказ про організацію харчування здобувачів освіти Освітнє середовище
 • 5. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 2023/2024 Н. Р. І семестр з 01.09.2023 р. по 29.12.2023 р. ІІ семестр з 15.01.2024 р. по 31.05.2024 р. Вручення документів про освіту: 9-й клас _7__ червня 2024 року; 11-й клас _7_ червня 2024 року. осінні з 23.10.2023 р. по 29.10.2023 р. зимові з 30.12.2023 р. по 14.01.2024 р. весняні з 25.03.2024 р. по 31.03.2024р. 5 денний робочий тиждень 1 клас – 35 хвилин; 2-4 класи – 40 хвилин; 5-9 класи – 45 хвилин. Заклад освіти працює в 1 зміну Структура навчального року: Змінність занять: Кількість класів – 28, в них учнів – 701 Тривалість уроку: Тривалість навчального тижня: Строки канікул:
 • 6. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Кількісний склад працівників закладу освіти становить 52 педагогічних працівника та 9 технічних. Серед 52 учителів: 26 - ,що становить 50 %; 8 - - 15 % ; 7 - - 13 %; 4 - - 8 %; 2 - - 4% 7 - - 13% 13 - - 25% 0 - - 0% «спеціаліст вищої категорії» «спеціаліст першої категорії» «спеціаліст другої категорії» «спеціаліст» педагогічне звання «учитель-методист» педагогічне звання «старший вчитель» середня спеціальна освіта, неповна вища «відмінник освіти»
 • 7. РУХ УЧНІВ ТА МЕРЕЖА КЛАСІВ СЕРЕДНЯ НАПОВНЮВАНІСТЬ УЧНІВ КЛАСУ У 2023/2024 Н.Р. СТАНОВИТЬ 25 УЧНІВ НА ПОЧАТОК 2023/2024 Н. Р. У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ НАВЧАЛОСЯ 701 УЧНІВ. ПРОТЯГОМ РОКУ ВИБУЛО 25 УЧНІВ, ПРИБУЛО 13 ПОЧАТКОВІ КЛАСИ 214 УЧНІВ 9 КЛАСІВ 5-9 КЛАСИ 365 УЧНІВ 15 КЛАСІВ 10-11 КЛАСИ 110 УЧНІВ 4 КЛАСІВ
 • 8. Zoom, Google Classroom, Classroom, Classtime ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ НАВЧАННЯ освітні платформи та інструменти ВИКЛИКИ 2023/2024 Н. Р. ВІЙНА «Нові знання», «На урок», «Всеосвіта», «Всеукраїнська, Школа онлайн»
 • 12. STOP BULING Акція «16 днів проти насильства» Виховний захід «Школа без булінгу»
 • 13. Безпека учнів – пріоритетне завдання закладу освіти БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
 • 14. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Безпека учнів – пріоритетне завдання закладу освіти
 • 15. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 214 УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ОЦІНЕНІ ВЕРБАЛЬНО І ОФОРМЛЕНІ СВІДОЦТВА ДОСЯГНЕНЬ 636 УЧНІВ ПЕРЕВЕДЕНО НА НАСТУПНИЙ РІК НАВЧАННЯ 65 УЧНІВ НАГОРОДЖЕНО ПОХВАЛЬНИМИ ЛИСТАМИ «ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ» НЕАТЕСТОВАНИХ УЧНІВ НЕМАЄ
 • 16. РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 2023/2024 Н.Р. Клас Кількість учнів Рівень успішності Початковий Середній Достатній Високий Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % 5-А 29 0 0 27 93 2 7 5-Б 27 0 0 20 74 7 26 5-В 29 0 11 38 18 62 0 6-А 28 0 0 21 75 7 25 6-Б 26 0 6 23 17 65 3 12 6-В 24 0 9 38 13 54 2 8 7-А 18 0 9 50 8 44 1 6 7-Б 23 0 14 61 7 30 2 9 7-В 27 0 14 52 11 41 2 7 8-А 24 0 4 17 19 79 1 4 8-Б 24 0 13 54 10 42 1 4 8-В 20 0 11 55 9 45 0 9-А 21 0 1 5 17 81 3 14 9-Б 18 0 5 28 13 72 0 9-В 27 0 11 41 13 48 3 11 10-А 28 0 8 29 14 50 6 21 10-Б 29 0 17 59 9 31 3 10 11-А 24 0 0 18 75 6 25 11-Б 29 0 1 3 24 83 4 14
 • 17. Квадрат-аналіз результатів успішності учнів 5х класів ХЛ №166 “Вертикаль” у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Початковий Середній Достатній Високий Математика 53 32 9,13 Українська мова 11 59 15 8,14 Іноземна мова (англійська) 50 35 9,24 Історія України 57 28 8,99 Всього 0 11 219 110 8,87 спеціаліст спеціаліст ІІ категорії спеціаліст І категорії спеціаліст вищої категорії Метематика 1 1 9,50 Українська мова 2 11,00 Іноземна мова (англійська) 2 2 9,50 Історія України 1 11,00 Всього 0 0 3 6 10,00 Предмети Кваліфікаційна категорія вчителів Рівень кваліфі- каційної категорії Квадрант-аналіз результатів успішності учнів 5-х класів ХЛ № 166 "Вертикаль" у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Предмети Рівень навчальних досягнень учнів Середній бал Предмети Рівень кваліфікаційної категорії вчителів Рівень навчальних досягнень учнів Математика 9,50 9,13 Українська мова 11,00 8,14 Англійська мова 9,50 9,24 Історія України 11,00 8,99 Всього 10,00 8,87 Квадрант-аналіз за підсумками 2023/2024 н.р. в 5-х класах з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
 • 18. Квадрат-аналіз результатів успішності учнів 6х класів ХЛ №166 “Вертикаль” у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Предмети Рівень кваліфікаційної категорії вчителів Рівень навчальних досягнень учнів Математика 9,50 9,00 Українська мова 11,00 8,15 Німецька мова 11,00 9,11 Англійська мова 11,00 8,38 Всього 10,57 8,68 Квадрант-аналіз за підсумками 2023/2024 н.р. в 6-х класах з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Початковий Середній Достатній Високий Математика 52 26 9,00 Українська мова 15 44 19 8,15 Іноземна мова (англійська) 34 20 9,11 Іноземна мова (німецька) 3 15 6 8,38 Всього 0 18 145 71 8,68 спеціаліст спеціаліст ІІ категорії спеціаліст І категорії спеціаліст вищої категорії Метематика 1 1 9,50 Українська мова 2 11,00 Іноземна мова (англійська) 2 11,00 Іноземна мова (німецька) 1 11,00 Всього 0 0 1 6 10,57 Предмети Кваліфікаційна категорія вчителів Рівень кваліфі- каційної категорії Квадрант-аналіз результатів успішності учнів 6-х класів ХЛ № 166 "Вертикаль" у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Предмети Рівень навчальних досягнень учнів Середній бал
 • 19. Квадрат-аналіз результатів успішності учнів 9х класів ХЛ №166 “Вертикаль” у 2022/2023 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Початковий Середній Достатній Високий Алгебра 0 51 15 8,68 Історія України 0 51 15 8,68 Геометрія 0 49 17 8,77 Українська мова 0 16 41 9 7,68 Іноземна мова (англійська) 0 1 26 31 9,55 Іноземна мова (німецька) 0 11 7 9,17 Всього 0 17 229 94 8,68 спеціаліст спеціаліст ІІ категорії спеціаліст І категорії спеціаліст вищої категорії Алгебра 1 11,00 Історія України 1 8,00 Геометрія 1 11,00 Українська мова 2 11,00 Англійська мова 1 3 10,25 Німецька мова 2 11,00 Всього 0 0 2 9 10,45 Предмети Кваліфікаційна категорія вчителів Рівень кваліфі- каційної категорії Квадрант-аналіз результатів успішності учнів 9-х класів ХЛ № 166 "Вертикаль" у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Предмети Рівень навчальних досягнень учнів Середній бал Предмети Рівень кваліфікаційної категорії вчителів Рівень навчальних досягнень учнів Алгебра 11,00 8,68 Історія України 8,00 8,68 Геометрія 11,00 8,77 Українська мова 11,00 7,68 Англійська мова 10,25 9,55 Німецька мова 11,00 9,17 Всього 10,45 8,68 Квадрант-аналіз за підсумками 2023/2024 н.р. в 9-х класах з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
 • 20. Квадрат-аналіз результатів успішності учнів 11х класів КЗ ХСШ №166 “Вертикаль” у 2022/2023 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Початковий Середній Достатній Високий Математика 34 19 9,08 Історія України 37 16 8,91 Українська мова 1 38 14 8,74 Іноземна мова (англійська) 20 33 9,87 Всього 0 0 129 82 9,17 спеціаліст спеціаліст ІІ категорії спеціаліст І категорії спеціаліст вищої категорії Метематика 1 1 9,50 Історія України 1 11,00 Українська мова 2 11,00 Іноземна мова (англійська) 1 1 9,50 Всього 0 0 2 5 10,14 Квадрант-аналіз результатів успішності учнів 11-х класів ХЛ № 166 "Вертикаль" у 2023/2024 навчальному році з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів Предмети Рівень навчальних досягнень учнів Середній бал Предмети Кваліфікаційна категорія вчителів Рівень кваліфі- каційної категорії Предмети Рівень кваліфікаційної категорії вчителів Рівень навчальних досягнень учнів Математика 9,50 9,08 Історія України 11,00 8,91 Українська мова 11,00 8,74 Англійська мова 9,50 9,87 Всього 10,14 9,17 Квадрант-аналіз за підсумками 2023/2024 н.р. в 11-х класах з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
 • 21. Пріоритетними напрямками виховної роботи у 2023/2024 н. р. були національно-патріотичне виховання та духовний розвиток дитини «Формування компетентної особистості в умовах сучасної школи через вивчення системи духовно- моральних та культурних цінностей українського народу». ВИХОВНА РОБОТА СПРЯМОВАНА НА : посилення патріотичного виховання молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей
 • 22. фізичне здоров'я дитини - здоров'я нації; виховання та розвиток особистості; громадянське виховання; родинно- сімейне виховання; трудове виховання; родинно- сімейне виховання; екологічне; «Якщо ми будемо сьогодні навчати так, як навчали вчора, ми вкрадемо в наших дітей завтра..» Джон Дьюї американський філософ художньо- естетичне виховання; морально- правове виховання ОРІЄНТИРИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
 • 30. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ У 2023/2024 Н. Р. використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів профілактика шкідливих звичок та правопорушень вдосконалення методів роботи з активами класів формування системи життєвих цінностей створення умов для ефективного формування моральної культури учнів УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ виховання в учнів громадянських якостей підвищення ефективності профорієнтаційної роботи формування соціальної компетентності
 • 32. Підготовка учнів до майбутнього, виховання випускників з українським серцем і сучасними навичками самостійно навчаються протягом всього життя мислять рефлексивно, творчо та цілісно вміють вирішувати проблеми, приймати рішення знають свої сильні сторони гнучкі та легко адаптуються до змін піклуються про інших відповідальні громадяни бачать у своїй справі сенс, гідність та покликання ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ
 • 33. предметів природничо- математичного циклу ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вчителів початкових класів предметів суспільно- гуманітарного циклу МЕТОДИЧНІ ОБЄДНАННЯ «Від творчо працюючого вчителя до конкурентоздатного компетентного випускника через впровадження інноваційних методів навчання і виховання» класних керівників
 • 34. ШКОЛА ЦЕ ТЕ МІСЦЕ, ДЕ ДІТЕЙ НАСАМПЕРЕД ВЧАТЬ … ЛЮБИТИ ВЧИТИСЯ РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ У І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад узяли участь 50 учасників 6-11-х класів, У ІІ етапі – 20 учасників, У ІІІ етапі - 5 учасників Всеукраїнський мовно- літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ: Міжнародний конкурс з української мови імені. Петра Яцика
 • 35. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДУ АКТИВНІ УЧАСНИКИ ВЕБСПІЛЬНОТИ ОСВІТЯН ПРАЦЮЮТЬ НА ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМАХ
 • 37. Учитель XXI століття Мобільно перебудовуєть ся, ставить і вирішує нові професійні завдання УЧИТЕЛЬ ХХІ СТОЛІТТЯ
 • 38. УДОСКОНАЛЮЄ ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ЗАКЛАД РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Реалізація стратегії розвитку закладу на 2022-2027 рр. є одним з пріоритетних завдань управлінських процесів ДАЄ ЗМОГУ ВРАХОВУВАТИ ЯКІСНІ ЗМІНИ В ДЕРЖАВІ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 • 39. ВИСВІТЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
 • 41. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ сучасне освітнє середовище 4 оновлення змісту освіти 1 професійний розвиток педагогів 2 орієнтація на потреби учня 3 педагогіка партнерства 5 наскрізний процес виховання 6 ефективне управління 7
 • 42. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ пошук фінансових джерел для розвитку закладу 1 залучення коштів для стимулювання працівників та учнів 2 участь у різноманітних конкурсах та грантах 3 спонсорські кошти 4 ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ
 • 43. Розширення співробітництва між школою та громадськістю, вихід на всеукраїнський та міжнародний рівні СУЧАСНА УСПІШНА ШКОЛА Прогресивна команда адміністрації, високий рівень професіоналізму вчителів Сучасна матеріально- технічна база та сучасний естетичний вигляд Висока результативність ЗНО, вступу випускників до ВНЗ Підвищення іміджу школи Здійснення інноваційної діяльності Забезпечення якісного рівня знань Позитивний мікроклімат у колективі, спільна ідея Висока результативність участі в обласних, Всеукраїнських конкурсах
 • 44. КАДРОВА ПОЛІТИКА ЗАКЛАДУ ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ Створення умов для зростання професійної компетентності педагогів Створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності Покращення соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі Заохочення до професійного зростання працівників
 • 45. «МИ ПІДГОТУЄМО ДІТЕЙ ДО РОБОЧИХ МІСЦЬ, ЯКИХ ЩЕ НЕМАЄ, ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ, ЯКИХ ПОКИ НЕ ІСНУЄ, ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПРО ІСНУВАННЯ ЯКИХ МИ ЩЕ НЕ ЗНАЄМО.» Концепція «Нова українська школа»
 • 46. Учитель XXI століття ПАТРІОТ Патріот з активною позицією, який діє згідно морально- етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення ВИПУСКНИК СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
 • 47. ВЧИТЕЛЬ – ЦЕ НЕ ПРОСТО ПРОФЕСІЯ, ЦЕ ПОКЛИКАННЯ!
 • 48. ВЧИТЕЛЬ – ЦЕ НЕ ПРОСТО ПРОФЕСІЯ, ЦЕ ПОКЛИКАННЯ!