SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
2. Еколошки фактори и животна средина (10 бодова)
Животне средина (биотоп)
Животна средина је простор у коме жива бића могу да опстану. Ту живе. У том
простору где живи има неорганске материје, органске материје, енергије и других
организама. Животна средина може бити:
1. ВОДЕНА
2. КОПНЕНЕ а. ваздушна
б. земљишна
в. подземна
Граница између животних средина
није оштра. На пример жаба има развиће
у води а живот на копну. Крокодили
користе атмосферски кисеоник, храну
налазе у води, а јаја полажу на копну.
Дабар је сисар који се храни воденом
вегетацијом, кором и зељастим деловима
дрвенастих биљака на копну. У води
гради склоништа и у њима рађа младе.
У животној средини било да је
водена или копнен, услови живота нису
исти у свим њеним деловима. Оно зависе
од многих фактора, као што су:
географски положај, температура,
осветљеност, доступност воде, састав тла
итд.
Нека станишта су богата водом,
друга нису, нека су топлија, а друга хладнија. Како се услови живота на станишту разликују
тако се разликују и биоценозе које се на њима развијају. Према томе, разноврсност живих
бића на неком станишту зависи од услова које то станиште пружа.
Планина Тара и Фрушка Гора припадају копненој животној средини. Међутим,
услови живота на њима нису исти.
Назив биотоп потиче од грчке речи bios (живот) и topos (mesto). То моги бити мањи
или већи простори у потоку, језеру, пустињи, на камену, морској обали, планинском врху.
Сваки биотоп насељавају врсте којима погодују услови живота које он пружа (осветљеност,
температура, влажност, ваздух и др.) Услови живота који одликују неки биотоп означавају
се као еколошки фактори.
Еколошки фактори
Еколошки фактори обухватају утицаје неживе природе (абиотички) и утицаје живе
природе (биотичке факторе).
Абиотички фактори су:
1. фактори климе – односе се на сунчево зрачење и осветљеност, топлоту, ваздух и
ваздушна струјања и воду (влажност), Климатски фактори омогућавају одвијање
процеса фотосинтезе, транспирације, дисња, раста, развоја, сезонских активности
живих бића. На пример, роде одлазе у лов ујутру, а сове крећу у сумрак, ваздушна
струјања омогућавају опрашивање и расејавање итд.
2. фактори земљишта – односе се на физичке, хемијске и болошке особине
земљишта. Основна особина земљишта је плодност, што значи способност
снабдеваља биљака водом и минералним супстанцама од којих директно зависи
процес фотосинтезе. Осим тога, земљиште је за многе врсте живих бића место
живота.
3. фактори рељефа – су надморска висина, нагиб терена и положај терена у односу
на стране света. Они утичу на климатске одлике станишта. Тако, на истој
надморској висини услови живота разликују се зависно од нагиба терена,
изложености северној или јужној страни, па се разликују и биоценозе које се на
њима развијају.
Биотички фактори:
1. подразумевају узајамне односе између живих бића. Ови односи обухватају односе
исхране, становања, компетиције (узајамне борбе), размножавања, расејавања и
расељавања.
2. утицај живих бића на неживу природу. Многе животиње и биљке су утицале на
промену животне средине. Кречњачке стене на неким планинама потичу од
шкољки. Дрвене папрати у мезозоику су нестале и данас од њих вадимо камени
угаљ.
3. најгори биотички фактор је човек или антропогени фактор. Човек утиче на живи
свет и животну средину. Човек због својих потреба смањује површине под
шумама, исушује баре и мочваре и тако угрожава опстанак живих бића на тим
стаништима.
Еколошки фактори разликују се почевши од екватора према половима или од
ниже ка вишој надморској висини. На истом биотопу еколошки фактори мењају се
током дана и ноћи, током године или у дужем временском периоду.
Еколошки делују делују истовремено, узајамно се условљавају и промељиви су
у простору и времену.
Еколошки фактори утичу на распрострањеност неке врсте. Разликују се
ендемске врсте – ендеми и космополитске врсте – космополити. Ендеми су врсте чија
је распрострањеност везана за огрничено географско подручије. За разлику од
ендема, космополити су веома распрострањене врсте. Најпознатији наш ендем је
Панчићева омрика.
Домаћи задатак:
1. Наведите три примера за неке врсте животиња које живе у води и на копну. Шта раде
у води, чиме се хране, где им је развиће итд.?
2. Наведите 5 примера за однос исхране у природи. Ако је то однос предатор плен, ко је
плен а ко предатор, ако је то однос паразит – домаћин , симбиоза и тако даље?

More Related Content

What's hot

Испитна питања - Екологија и заштита животне средине
Испитна питања - Екологија и заштита животне срединеИспитна питања - Екологија и заштита животне средине
Испитна питања - Екологија и заштита животне срединеVioleta Djuric
 
Адаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаАдаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаVioleta Djuric
 
Екологија изборни
Екологија изборниЕкологија изборни
Екологија изборниVioleta Djuric
 
2. Biotop, odnos organizama i sredine
2. Biotop, odnos organizama i sredine2. Biotop, odnos organizama i sredine
2. Biotop, odnos organizama i sredineltixomir
 
Uslovi života na Zemlji
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na ZemljiEna Horvat
 
Ekologija i zaštita životne sredine ponavljanje
Ekologija i zaštita životne sredine ponavljanjeEkologija i zaštita životne sredine ponavljanje
Ekologija i zaštita životne sredine ponavljanjeEna Horvat
 
Reciklaza i zastita zivotne sredine
Reciklaza i zastita zivotne sredineReciklaza i zastita zivotne sredine
Reciklaza i zastita zivotne sredineVojka Lazarevic
 
Odnos organizama i zivotne sredine
Odnos organizama i zivotne sredineOdnos organizama i zivotne sredine
Odnos organizama i zivotne sredineAdrijana Vereš
 
Eko menadzment rezime
Eko menadzment  rezimeEko menadzment  rezime
Eko menadzment rezimeCeca Savic
 
Zivotne forme i adaptacije
Zivotne forme i adaptacijeZivotne forme i adaptacije
Zivotne forme i adaptacijeTanja Jovanović
 
Ekologija ponavljanje (3)
Ekologija ponavljanje (3)Ekologija ponavljanje (3)
Ekologija ponavljanje (3)Ena Horvat
 
Eg-i-3-22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-pr...
Eg-i-3-22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-pr...Eg-i-3-22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-pr...
Eg-i-3-22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-pr...TeacherDN
 
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну срединуПозитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну срединуAdrijana Vereš
 
Gs 22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-problemi
Gs 22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-problemiGs 22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-problemi
Gs 22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-problemiTeacherDN
 
Geohemija i zastita zivotne sredine
Geohemija i zastita zivotne sredineGeohemija i zastita zivotne sredine
Geohemija i zastita zivotne sredinematurskirad
 

What's hot (20)

Испитна питања - Екологија и заштита животне средине
Испитна питања - Екологија и заштита животне срединеИспитна питања - Екологија и заштита животне средине
Испитна питања - Екологија и заштита животне средине
 
Адаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаАдаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенца
 
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
 
Екологија изборни
Екологија изборниЕкологија изборни
Екологија изборни
 
2. Biotop, odnos organizama i sredine
2. Biotop, odnos organizama i sredine2. Biotop, odnos organizama i sredine
2. Biotop, odnos organizama i sredine
 
Uslovi života na Zemlji
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na Zemlji
 
Ekologija i zaštita životne sredine ponavljanje
Ekologija i zaštita životne sredine ponavljanjeEkologija i zaštita životne sredine ponavljanje
Ekologija i zaštita životne sredine ponavljanje
 
Reciklaza i zastita zivotne sredine
Reciklaza i zastita zivotne sredineReciklaza i zastita zivotne sredine
Reciklaza i zastita zivotne sredine
 
Adaptacije i-zivotne-forme
Adaptacije i-zivotne-formeAdaptacije i-zivotne-forme
Adaptacije i-zivotne-forme
 
Odnos organizama i zivotne sredine
Odnos organizama i zivotne sredineOdnos organizama i zivotne sredine
Odnos organizama i zivotne sredine
 
Eko menadzment rezime
Eko menadzment  rezimeEko menadzment  rezime
Eko menadzment rezime
 
Zivotne forme i adaptacije
Zivotne forme i adaptacijeZivotne forme i adaptacije
Zivotne forme i adaptacije
 
Ekologija ponavljanje (3)
Ekologija ponavljanje (3)Ekologija ponavljanje (3)
Ekologija ponavljanje (3)
 
Sofija Rajić - Ekologija
Sofija Rajić - EkologijaSofija Rajić - Ekologija
Sofija Rajić - Ekologija
 
Eg-i-3-22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-pr...
Eg-i-3-22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-pr...Eg-i-3-22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-pr...
Eg-i-3-22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-pr...
 
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну срединуПозитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину
 
Gs 22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-problemi
Gs 22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-problemiGs 22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-problemi
Gs 22-27-prirodni-uslovi-i-resursi-geografski-omotac-zemlje-i-ekoloski-problemi
 
Uvod u ekologiju
Uvod u ekologijuUvod u ekologiju
Uvod u ekologiju
 
Flora i fauna Srbije, čas upoznavanja sa biologijom
Flora i fauna Srbije, čas upoznavanja sa biologijomFlora i fauna Srbije, čas upoznavanja sa biologijom
Flora i fauna Srbije, čas upoznavanja sa biologijom
 
Geohemija i zastita zivotne sredine
Geohemija i zastita zivotne sredineGeohemija i zastita zivotne sredine
Geohemija i zastita zivotne sredine
 

Similar to 2. еколошки фактори и животна средина

утицај човека на природу физичко загађење
утицај човека на природу физичко загађењеутицај човека на природу физичко загађење
утицај човека на природу физичко загађењеJeelenaa Brrankoovic
 
Zagađenje i zaštita zemljišta.pptx
Zagađenje i zaštita zemljišta.pptxZagađenje i zaštita zemljišta.pptx
Zagađenje i zaštita zemljišta.pptxSofijaBaji
 
Андријана Тривуновић - Биодиверзитет
Андријана Тривуновић - БиодиверзитетАндријана Тривуновић - Биодиверзитет
Андријана Тривуновић - БиодиверзитетVioleta Djuric
 
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxОсновни еколошки појмови и дисциплине.pptx
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxStjepanovicMilana
 
односи организама
односи организамаодноси организама
односи организамаDragana Djuragin
 
4. predavanje stankovic
4. predavanje stankovic4. predavanje stankovic
4. predavanje stankovickimibg88
 
Ugroženost biodiverziteta
Ugroženost biodiverzitetaUgroženost biodiverziteta
Ugroženost biodiverziteta1kreativac
 
Erozija zemljista sirenje pustinja
Erozija zemljista sirenje pustinjaErozija zemljista sirenje pustinja
Erozija zemljista sirenje pustinjaDjurdjica Simin
 
Павле Тошић - Биодиверзитет
Павле Тошић - БиодиверзитетПавле Тошић - Биодиверзитет
Павле Тошић - БиодиверзитетVioleta Djuric
 
EG-i-3-44-50-pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i njihova ekonosmka...
EG-i-3-44-50-pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i njihova ekonosmka...EG-i-3-44-50-pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i njihova ekonosmka...
EG-i-3-44-50-pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i njihova ekonosmka...TeacherDN
 
Čovjek i životna sredina
Čovjek i životna sredinaČovjek i životna sredina
Čovjek i životna sredinaMarijaRadonjic1
 
Zagađivanje i erozija zemljišta rnjak i bolić
Zagađivanje i erozija zemljišta  rnjak i bolićZagađivanje i erozija zemljišta  rnjak i bolić
Zagađivanje i erozija zemljišta rnjak i bolićdusanjerkovic
 
Zagađivanje i erozija zemljišta rnjak i bolić
Zagađivanje i erozija zemljišta  rnjak i bolićZagađivanje i erozija zemljišta  rnjak i bolić
Zagađivanje i erozija zemljišta rnjak i bolićdusanjerkovic
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfIvana Damnjanović
 

Similar to 2. еколошки фактори и животна средина (20)

Ekosistem-2.pptx
Ekosistem-2.pptxEkosistem-2.pptx
Ekosistem-2.pptx
 
Ekologija čovekovih predaka
Ekologija čovekovih predakaEkologija čovekovih predaka
Ekologija čovekovih predaka
 
утицај човека на природу физичко загађење
утицај човека на природу физичко загађењеутицај човека на природу физичко загађење
утицај човека на природу физичко загађење
 
Zagađenje i zaštita zemljišta.pptx
Zagađenje i zaštita zemljišta.pptxZagađenje i zaštita zemljišta.pptx
Zagađenje i zaštita zemljišta.pptx
 
Андријана Тривуновић - Биодиверзитет
Андријана Тривуновић - БиодиверзитетАндријана Тривуновић - Биодиверзитет
Андријана Тривуновић - Биодиверзитет
 
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxОсновни еколошки појмови и дисциплине.pptx
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx
 
Negativan uticaj čoveka na životnu sredinu
Negativan uticaj čoveka na životnu sredinuNegativan uticaj čoveka na životnu sredinu
Negativan uticaj čoveka na životnu sredinu
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
односи организама
односи организамаодноси организама
односи организама
 
4. predavanje stankovic
4. predavanje stankovic4. predavanje stankovic
4. predavanje stankovic
 
Ugroženost biodiverziteta
Ugroženost biodiverzitetaUgroženost biodiverziteta
Ugroženost biodiverziteta
 
Erozija zemljista sirenje pustinja
Erozija zemljista sirenje pustinjaErozija zemljista sirenje pustinja
Erozija zemljista sirenje pustinja
 
Павле Тошић - Биодиверзитет
Павле Тошић - БиодиверзитетПавле Тошић - Биодиверзитет
Павле Тошић - Биодиверзитет
 
EG-i-3-44-50-pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i njihova ekonosmka...
EG-i-3-44-50-pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i njihova ekonosmka...EG-i-3-44-50-pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i njihova ekonosmka...
EG-i-3-44-50-pedoloski pokrivac biljni i zivotinjski svet i njihova ekonosmka...
 
Paleobiologija 2 lj 2015
Paleobiologija 2 lj 2015Paleobiologija 2 lj 2015
Paleobiologija 2 lj 2015
 
Morski ekosistemi
Morski ekosistemiMorski ekosistemi
Morski ekosistemi
 
Čovjek i životna sredina
Čovjek i životna sredinaČovjek i životna sredina
Čovjek i životna sredina
 
Zagađivanje i erozija zemljišta rnjak i bolić
Zagađivanje i erozija zemljišta  rnjak i bolićZagađivanje i erozija zemljišta  rnjak i bolić
Zagađivanje i erozija zemljišta rnjak i bolić
 
Zagađivanje i erozija zemljišta rnjak i bolić
Zagađivanje i erozija zemljišta  rnjak i bolićZagađivanje i erozija zemljišta  rnjak i bolić
Zagađivanje i erozija zemljišta rnjak i bolić
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
 

More from BobMark8

енергетска ефикасност
енергетска ефикасностенергетска ефикасност
енергетска ефикасностBobMark8
 
9. адаптације
9. адаптације9. адаптације
9. адаптацијеBobMark8
 
8. популација
8. популација8. популација
8. популацијаBobMark8
 
2. оснивач екологије чарлс дарвин
2. оснивач екологије  чарлс дарвин2. оснивач екологије  чарлс дарвин
2. оснивач екологије чарлс дарвинBobMark8
 
2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита водаBobMark8
 
1. увод у екологију
1. увод у екологију1. увод у екологију
1. увод у екологијуBobMark8
 
1. загађивање и заштита ваздуха
1. загађивање и заштита ваздуха1. загађивање и заштита ваздуха
1. загађивање и заштита ваздухаBobMark8
 

More from BobMark8 (7)

енергетска ефикасност
енергетска ефикасностенергетска ефикасност
енергетска ефикасност
 
9. адаптације
9. адаптације9. адаптације
9. адаптације
 
8. популација
8. популација8. популација
8. популација
 
2. оснивач екологије чарлс дарвин
2. оснивач екологије  чарлс дарвин2. оснивач екологије  чарлс дарвин
2. оснивач екологије чарлс дарвин
 
2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода2. загађивање и заштита вода
2. загађивање и заштита вода
 
1. увод у екологију
1. увод у екологију1. увод у екологију
1. увод у екологију
 
1. загађивање и заштита ваздуха
1. загађивање и заштита ваздуха1. загађивање и заштита ваздуха
1. загађивање и заштита ваздуха
 

Recently uploaded

Profesionalna_orijentacija / Srednja Škola Hipokrat
Profesionalna_orijentacija / Srednja Škola HipokratProfesionalna_orijentacija / Srednja Škola Hipokrat
Profesionalna_orijentacija / Srednja Škola HipokratNerkoJVG
 
REŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile Opterecenja
REŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile OpterecenjaREŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile Opterecenja
REŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile OpterecenjaDanijeliriakaMcFlow1
 
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje deceprezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje deceSiniša Ćulafić
 
Razvoj samopouzdanja kod skolskog deteta
Razvoj samopouzdanja kod skolskog detetaRazvoj samopouzdanja kod skolskog deteta
Razvoj samopouzdanja kod skolskog detetaNerkoJVG
 

Recently uploaded (11)

OIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptxOIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptx
 
OIR12-L1.pptx
OIR12-L1.pptxOIR12-L1.pptx
OIR12-L1.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
Profesionalna_orijentacija / Srednja Škola Hipokrat
Profesionalna_orijentacija / Srednja Škola HipokratProfesionalna_orijentacija / Srednja Škola Hipokrat
Profesionalna_orijentacija / Srednja Škola Hipokrat
 
REŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile Opterecenja
REŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile OpterecenjaREŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile Opterecenja
REŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile Opterecenja
 
OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 
OIR12-L2.pptx
OIR12-L2.pptxOIR12-L2.pptx
OIR12-L2.pptx
 
OIR-V9.pptx
OIR-V9.pptxOIR-V9.pptx
OIR-V9.pptx
 
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje deceprezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
 
Razvoj samopouzdanja kod skolskog deteta
Razvoj samopouzdanja kod skolskog detetaRazvoj samopouzdanja kod skolskog deteta
Razvoj samopouzdanja kod skolskog deteta
 
OIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptxOIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptx
 

2. еколошки фактори и животна средина

 • 1. 2. Еколошки фактори и животна средина (10 бодова) Животне средина (биотоп) Животна средина је простор у коме жива бића могу да опстану. Ту живе. У том простору где живи има неорганске материје, органске материје, енергије и других организама. Животна средина може бити: 1. ВОДЕНА 2. КОПНЕНЕ а. ваздушна б. земљишна в. подземна Граница између животних средина није оштра. На пример жаба има развиће у води а живот на копну. Крокодили користе атмосферски кисеоник, храну налазе у води, а јаја полажу на копну. Дабар је сисар који се храни воденом вегетацијом, кором и зељастим деловима дрвенастих биљака на копну. У води гради склоништа и у њима рађа младе. У животној средини било да је водена или копнен, услови живота нису исти у свим њеним деловима. Оно зависе од многих фактора, као што су: географски положај, температура, осветљеност, доступност воде, састав тла итд. Нека станишта су богата водом, друга нису, нека су топлија, а друга хладнија. Како се услови живота на станишту разликују тако се разликују и биоценозе које се на њима развијају. Према томе, разноврсност живих бића на неком станишту зависи од услова које то станиште пружа. Планина Тара и Фрушка Гора припадају копненој животној средини. Међутим, услови живота на њима нису исти. Назив биотоп потиче од грчке речи bios (живот) и topos (mesto). То моги бити мањи или већи простори у потоку, језеру, пустињи, на камену, морској обали, планинском врху. Сваки биотоп насељавају врсте којима погодују услови живота које он пружа (осветљеност, температура, влажност, ваздух и др.) Услови живота који одликују неки биотоп означавају се као еколошки фактори. Еколошки фактори Еколошки фактори обухватају утицаје неживе природе (абиотички) и утицаје живе природе (биотичке факторе). Абиотички фактори су: 1. фактори климе – односе се на сунчево зрачење и осветљеност, топлоту, ваздух и ваздушна струјања и воду (влажност), Климатски фактори омогућавају одвијање процеса фотосинтезе, транспирације, дисња, раста, развоја, сезонских активности живих бића. На пример, роде одлазе у лов ујутру, а сове крећу у сумрак, ваздушна струјања омогућавају опрашивање и расејавање итд. 2. фактори земљишта – односе се на физичке, хемијске и болошке особине земљишта. Основна особина земљишта је плодност, што значи способност
 • 2. снабдеваља биљака водом и минералним супстанцама од којих директно зависи процес фотосинтезе. Осим тога, земљиште је за многе врсте живих бића место живота. 3. фактори рељефа – су надморска висина, нагиб терена и положај терена у односу на стране света. Они утичу на климатске одлике станишта. Тако, на истој надморској висини услови живота разликују се зависно од нагиба терена, изложености северној или јужној страни, па се разликују и биоценозе које се на њима развијају. Биотички фактори: 1. подразумевају узајамне односе између живих бића. Ови односи обухватају односе исхране, становања, компетиције (узајамне борбе), размножавања, расејавања и расељавања. 2. утицај живих бића на неживу природу. Многе животиње и биљке су утицале на промену животне средине. Кречњачке стене на неким планинама потичу од шкољки. Дрвене папрати у мезозоику су нестале и данас од њих вадимо камени угаљ. 3. најгори биотички фактор је човек или антропогени фактор. Човек утиче на живи свет и животну средину. Човек због својих потреба смањује површине под шумама, исушује баре и мочваре и тако угрожава опстанак живих бића на тим стаништима. Еколошки фактори разликују се почевши од екватора према половима или од ниже ка вишој надморској висини. На истом биотопу еколошки фактори мењају се током дана и ноћи, током године или у дужем временском периоду. Еколошки делују делују истовремено, узајамно се условљавају и промељиви су у простору и времену. Еколошки фактори утичу на распрострањеност неке врсте. Разликују се ендемске врсте – ендеми и космополитске врсте – космополити. Ендеми су врсте чија је распрострањеност везана за огрничено географско подручије. За разлику од ендема, космополити су веома распрострањене врсте. Најпознатији наш ендем је Панчићева омрика. Домаћи задатак: 1. Наведите три примера за неке врсте животиња које живе у води и на копну. Шта раде у води, чиме се хране, где им је развиће итд.? 2. Наведите 5 примера за однос исхране у природи. Ако је то однос предатор плен, ко је плен а ко предатор, ако је то однос паразит – домаћин , симбиоза и тако даље?