SlideShare a Scribd company logo
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
Ugrožavanje i zaštita
biodiverziteta
Damnjanović Ivana
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
Šta je biodiverzitet
• Biološki diverzitet (raznolikost) ili
“biodiverzitet” je količina i raznolikost živih
organizama na zemlji; biljaka, životinja,
gljiva i mikroorganizama
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• Prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti
(CDB - Convention on Biological Diversity),
donetoj na Konferenciji UN o životnoj
sredini i razvoju (UNCED) u Rio de Žaneiru
1992. godine, biodiverzitet je definisan kao
"varijabilnost među živim organizmima,
uključujući između ostalog, kopnene, morske i
druge vodene ekosisteme čiji su oni deo; ovo
uključuje diverzitet unutar vrsta, između vrsta
i između ekosistema".
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• Kao pojam obuhvata sledeće :
• raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta u
sistematskom pogledu
• raznovrsnost životnih formi
• raznovrsnost životnih zajednica
• raznolikost ekosistema i bioma
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
Ekosistemi
Vrste
Geni
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• Do sada je opisano i klasifikovano između 1.5
i 1.75 miliona organskih vrsta na Zemlji
(LeCointre and Guyader 2001, Cracraft 2002)
• Naučnici pretpostavljaju da ovaj broj
predstavlja samo manji deo ukupnog broja
vrsta na planeti
• Procene ukupnog broja vrsta variraju od 3.6
do 80, pa i preko 100 miliona, ali realnije
procene sugerišu postojanje 13 do 20 miliona
vrsta na Zemlji (Hammond 1995, Cracraft
2002)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
Takson Domaće ime Broj opisanih vrsta
Bacteria Prave bakterije 9.021
Coniferophyta Četinari 601
Magnoliophyta Cvetnice 233.885
Fungi Gljive 100.800
Porifera Sunđeri 10.000
Platyhelminthes Pljosnati crvi 13.780
Mollusca Mekušci 117.495
Crustacea Rakovi 38.839
Echinodermata Bodljokošci 6.000
Chondrichthyes Hrskavičave ribe 846
Aves Ptice 9.672
Mammalia Sisari 4.496
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• Vrste nisu ravnomerno raspoređene na
Zemlji
• Ekosistemski diverzitet zavisi od fizičkih
karakteristika životne sredine, interakcija
između vrsta, kao i interakcija vrsta sa
životnom sredinom
• Postoje veoma kompleksni ekosistemi sa
velikim brojem vrsta, kao što su tropske kišne
šume i koralni sprudovi, ali i jednostavni
ekosistemi kao što su tople i hladne pustinje,
sa vrlo malim brojem vrsta
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• Tople i vlažne sredine sa dugim danima (kao
što su tropske kišne šume) obezbeđuju živom
svetu više resursa za rast i razmnožavanje
• Povoljni uslovi za rast i razmnožavanje
primarnih producenata (biljaka) dovode do
pojave velikog broja herbivornih vrsta
(biljojeda), a to opet ima za posledicu
prisustvo velikog broja predatora, odnosno
mesojeda
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• U hladnim ekosistemima razvoj primarnih
producenata je ograničen sezonskim
promenama u temperaturi i dužini dana, pa je
u njima raznovrsnost flore i faune uvek manja
u odnosu na tople tropske ekosisteme
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• Porast broja stanovnika na Zemlji, a sa njim
i narasle potrebe, dovele su do naglog porasta
korišćenja prirodnih resursa, pa samim tim i
do alarmantnog ugrožavanja prirodnih
staništa i živog sveta u njima
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
Glavni faktori narušavanja
biodiverziteta su:
- Uništavanje prirodnih ekosistema u cilju
dobijanja obradivih površina
- Preterane ispaše koje menjaju sastav vrsta na
pašnjaku
- Nekontrolisane seče šuma
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
- Izgradnja saobraćajnica, gradova...
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
-Nedozvoljena trgovina ugroženim vrstama i
njihovim derivatima
-Nekontrolisan lov i ribolov
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
Extinct
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
- Unošenje novih i invazivnih vrsta
- Zagađivanje vazduha, vode, zemljišta
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• Procenjuje se da je oko 48% svetske
vaskularne flore i 25-35% kičmenjačke
faune na Zemlji ugroženo, a da je dnevna
stopa izumiranja 74 vrste, odnosno oko
27 000 vrsta godišnje
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
• Osnovni cilj konzervacione biologije je
očuvanje i zaštita biodiverziteta na Zemlji
• Opšti standardi za procenu biodiverziteta
zasnovani su na kriterijumima za
određivanje ugroženosti vrsta Međunarodne
unije za zaštitu prirode (Crvene liste i Crvene
knjige IUCN), značajnih botaničkih
područja (IPA), značajnih ornitoloških
staništa (IBA), kao i na kategorizaciji
staništa (CORINE i Natura 2000)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN
Kategorije
Not Evaluated (NE)
Near Threatened (NT)
Data Deficient (DD)
Endangered (EN)
Critically Endangered (CR)
Vulnerable (VU)
Extinct in the Wild (EW)
Extinct (EX)
Least Concern (LC)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
IUCN (International Union for Conservation of Nature)

More Related Content

What's hot

Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
Ivana Damnjanović
 
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну срединуПозитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину
Adrijana Vereš
 
Ekosistem
EkosistemEkosistem
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredine
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredineOsnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredine
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredine
Ivana Damnjanović
 
Biodiverzitet
BiodiverzitetBiodiverzitet
Biodiverzitet
Olivera Lučić
 
Биосфера - Јездовић Филип
Биосфера - Јездовић ФилипБиосфера - Јездовић Филип
Биосфера - Јездовић Филип
Violeta Djuric
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Ivana Damnjanović
 
Prirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenjePrirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenje
Ivana Damnjanović
 
Teorije evolucije
Teorije evolucijeTeorije evolucije
Teorije evolucije
Ivana Damnjanović
 
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Ena Horvat
 
Osobine živih bića
Osobine živih bićaOsobine živih bića
Osobine živih bića
Ivana Damnjanović
 
Održivi razvoj
Održivi razvojOdrživi razvoj
Održivi razvoj
Ivana Damnjanović
 
Životne oblasti (biomi)
Životne oblasti (biomi)Životne oblasti (biomi)
Životne oblasti (biomi)
Ena Horvat
 
Adaptacije i životne forme
Adaptacije i životne formeAdaptacije i životne forme
Adaptacije i životne forme
Ivana Damnjanović
 
Ekologija ponavljanje
Ekologija ponavljanjeEkologija ponavljanje
Ekologija ponavljanje
Ena Horvat
 
Odnosi ishrane
Odnosi ishraneOdnosi ishrane
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanjaZagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Ena Horvat
 
Lanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramidaLanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramida
Ivana Damnjanović
 
Održivi razvoj
Održivi razvojOdrživi razvoj
Održivi razvoj
Ena Horvat
 
Fotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracijaFotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracija
Tanja Jovanović
 

What's hot (20)

Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
 
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну срединуПозитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину
 
Ekosistem
EkosistemEkosistem
Ekosistem
 
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredine
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredineOsnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredine
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredine
 
Biodiverzitet
BiodiverzitetBiodiverzitet
Biodiverzitet
 
Биосфера - Јездовић Филип
Биосфера - Јездовић ФилипБиосфера - Јездовић Филип
Биосфера - Јездовић Филип
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
 
Prirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenjePrirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenje
 
Teorije evolucije
Teorije evolucijeTeorije evolucije
Teorije evolucije
 
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
 
Osobine živih bića
Osobine živih bićaOsobine živih bića
Osobine živih bića
 
Održivi razvoj
Održivi razvojOdrživi razvoj
Održivi razvoj
 
Životne oblasti (biomi)
Životne oblasti (biomi)Životne oblasti (biomi)
Životne oblasti (biomi)
 
Adaptacije i životne forme
Adaptacije i životne formeAdaptacije i životne forme
Adaptacije i životne forme
 
Ekologija ponavljanje
Ekologija ponavljanjeEkologija ponavljanje
Ekologija ponavljanje
 
Odnosi ishrane
Odnosi ishraneOdnosi ishrane
Odnosi ishrane
 
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanjaZagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanja
 
Lanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramidaLanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramida
 
Održivi razvoj
Održivi razvojOdrživi razvoj
Održivi razvoj
 
Fotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracijaFotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracija
 

Viewers also liked

Kičmenajci
KičmenajciKičmenajci
Kičmenajci
Ivana Damnjanović
 
Mahovine
MahovineMahovine
Košljoribe - VI razred
Košljoribe - VI razredKošljoribe - VI razred
Košljoribe - VI razred
plavaplaneta
 
Hrskavičave ribe - VI razred
Hrskavičave ribe - VI razredHrskavičave ribe - VI razred
Hrskavičave ribe - VI razred
plavaplaneta
 
Raznovrsnost riba
Raznovrsnost ribaRaznovrsnost riba
Raznovrsnost riba
Ena Horvat
 
Ribe
RibeRibe

Viewers also liked (7)

Kičmenajci
KičmenajciKičmenajci
Kičmenajci
 
Mahovine
MahovineMahovine
Mahovine
 
Košljoribe - VI razred
Košljoribe - VI razredKošljoribe - VI razred
Košljoribe - VI razred
 
Ribe
RibeRibe
Ribe
 
Hrskavičave ribe - VI razred
Hrskavičave ribe - VI razredHrskavičave ribe - VI razred
Hrskavičave ribe - VI razred
 
Raznovrsnost riba
Raznovrsnost ribaRaznovrsnost riba
Raznovrsnost riba
 
Ribe
RibeRibe
Ribe
 

Similar to Biodiverzitet

endemične vrstekategorije zasticenih podrucja.pptx
endemične vrstekategorije zasticenih podrucja.pptxendemične vrstekategorije zasticenih podrucja.pptx
endemične vrstekategorije zasticenih podrucja.pptx
JasnaSaracevic
 
Faktori ugrozavanja biodiverziteta
Faktori ugrozavanja biodiverzitetaFaktori ugrozavanja biodiverziteta
Faktori ugrozavanja biodiverziteta
Небојша Антић
 
Bjanka Tijodorović - Ekologija
Bjanka Tijodorović - EkologijaBjanka Tijodorović - Ekologija
Bjanka Tijodorović - Ekologija
Valentina Rutovic
 
Monitoring životne sredine i bioindikatori
Monitoring životne sredine i bioindikatoriMonitoring životne sredine i bioindikatori
Monitoring životne sredine i bioindikatori
Ena Horvat
 
Zagadjivanje životne sredine
Zagadjivanje životne sredineZagadjivanje životne sredine
Zagadjivanje životne sredine
Radoznalihemicari
 
Gubitak biodiverziteta
Gubitak biodiverziteta Gubitak biodiverziteta
Gubitak biodiverziteta
Ena Horvat
 
Biodiverzitet Crne Gore
Biodiverzitet Crne GoreBiodiverzitet Crne Gore
Biodiverzitet Crne Gore
Olivera Lučić
 
Raznovrsnost i struktura ekosistema
Raznovrsnost i struktura ekosistemaRaznovrsnost i struktura ekosistema
Raznovrsnost i struktura ekosistema
Miloš Maljik
 
Globalno zagađenje životne sredine
Globalno zagađenje životne sredineGlobalno zagađenje životne sredine
Globalno zagađenje životne sredine
AleksandraJoksimovic
 
Zastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredineZastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredine
Olivera Lučić
 
Antropogeni ekosistemi: urbani ekosistemi
Antropogeni ekosistemi: urbani ekosistemiAntropogeni ekosistemi: urbani ekosistemi
Antropogeni ekosistemi: urbani ekosistemi
Ivana Damnjanović
 
Sekundarni antropogeni ekosistemi
Sekundarni antropogeni ekosistemiSekundarni antropogeni ekosistemi
Sekundarni antropogeni ekosistemi
Emir Begagić
 
Uslovi života na kopnu
Uslovi života na kopnuUslovi života na kopnu
Uslovi života na kopnu
Ivana Damnjanović
 
Seča šuma grčić, vanovac i mali
Seča šuma  grčić, vanovac i maliSeča šuma  grčić, vanovac i mali
Seča šuma grčić, vanovac i mali
dusanjerkovic
 
Seča šuma grčić, vanovac i mali
Seča šuma  grčić, vanovac i maliSeča šuma  grčić, vanovac i mali
Seča šuma grčić, vanovac i mali
dusanjerkovic
 

Similar to Biodiverzitet (15)

endemične vrstekategorije zasticenih podrucja.pptx
endemične vrstekategorije zasticenih podrucja.pptxendemične vrstekategorije zasticenih podrucja.pptx
endemične vrstekategorije zasticenih podrucja.pptx
 
Faktori ugrozavanja biodiverziteta
Faktori ugrozavanja biodiverzitetaFaktori ugrozavanja biodiverziteta
Faktori ugrozavanja biodiverziteta
 
Bjanka Tijodorović - Ekologija
Bjanka Tijodorović - EkologijaBjanka Tijodorović - Ekologija
Bjanka Tijodorović - Ekologija
 
Monitoring životne sredine i bioindikatori
Monitoring životne sredine i bioindikatoriMonitoring životne sredine i bioindikatori
Monitoring životne sredine i bioindikatori
 
Zagadjivanje životne sredine
Zagadjivanje životne sredineZagadjivanje životne sredine
Zagadjivanje životne sredine
 
Gubitak biodiverziteta
Gubitak biodiverziteta Gubitak biodiverziteta
Gubitak biodiverziteta
 
Biodiverzitet Crne Gore
Biodiverzitet Crne GoreBiodiverzitet Crne Gore
Biodiverzitet Crne Gore
 
Raznovrsnost i struktura ekosistema
Raznovrsnost i struktura ekosistemaRaznovrsnost i struktura ekosistema
Raznovrsnost i struktura ekosistema
 
Globalno zagađenje životne sredine
Globalno zagađenje životne sredineGlobalno zagađenje životne sredine
Globalno zagađenje životne sredine
 
Zastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredineZastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredine
 
Antropogeni ekosistemi: urbani ekosistemi
Antropogeni ekosistemi: urbani ekosistemiAntropogeni ekosistemi: urbani ekosistemi
Antropogeni ekosistemi: urbani ekosistemi
 
Sekundarni antropogeni ekosistemi
Sekundarni antropogeni ekosistemiSekundarni antropogeni ekosistemi
Sekundarni antropogeni ekosistemi
 
Uslovi života na kopnu
Uslovi života na kopnuUslovi života na kopnu
Uslovi života na kopnu
 
Seča šuma grčić, vanovac i mali
Seča šuma  grčić, vanovac i maliSeča šuma  grčić, vanovac i mali
Seča šuma grčić, vanovac i mali
 
Seča šuma grčić, vanovac i mali
Seča šuma  grčić, vanovac i maliSeča šuma  grčić, vanovac i mali
Seča šuma grčić, vanovac i mali
 

More from Ivana Damnjanović

An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
Ivana Damnjanović
 
Specijacija.pdf
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdf
Ivana Damnjanović
 
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Ivana Damnjanović
 
Obezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
Ivana Damnjanović
 
Nervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
Ivana Damnjanović
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
Ivana Damnjanović
 
Čulni organi.pdf
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
Ivana Damnjanović
 
Kalendar života.pdf
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
Ivana Damnjanović
 
Rast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
Ivana Damnjanović
 
Razvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
Ivana Damnjanović
 
Biljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
Ivana Damnjanović
 
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Ivana Damnjanović
 
Homeostaza.pdf
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
Ivana Damnjanović
 
Gljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
Ivana Damnjanović
 
Polne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
Ivana Damnjanović
 
Polne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
Ivana Damnjanović
 
Dokazi evolucije
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
Ivana Damnjanović
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
Ivana Damnjanović
 
Carstva
CarstvaCarstva
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
Ivana Damnjanović
 

More from Ivana Damnjanović (20)

An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
 
Specijacija.pdf
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdf
 
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
 
Obezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
 
Nervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
 
Čulni organi.pdf
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
 
Kalendar života.pdf
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
 
Rast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
 
Razvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
 
Biljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
 
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
 
Homeostaza.pdf
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
 
Gljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
 
Polne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
 
Polne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
 
Dokazi evolucije
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
 
Carstva
CarstvaCarstva
Carstva
 
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
 

Biodiverzitet

 • 1. IUCN (International Union for Conservation of Nature) Ugrožavanje i zaštita biodiverziteta Damnjanović Ivana
 • 2. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 3. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 4. IUCN (International Union for Conservation of Nature) Šta je biodiverzitet • Biološki diverzitet (raznolikost) ili “biodiverzitet” je količina i raznolikost živih organizama na zemlji; biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama
 • 5. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • Prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CDB - Convention on Biological Diversity), donetoj na Konferenciji UN o životnoj sredini i razvoju (UNCED) u Rio de Žaneiru 1992. godine, biodiverzitet je definisan kao "varijabilnost među živim organizmima, uključujući između ostalog, kopnene, morske i druge vodene ekosisteme čiji su oni deo; ovo uključuje diverzitet unutar vrsta, između vrsta i između ekosistema".
 • 6. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • Kao pojam obuhvata sledeće : • raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta u sistematskom pogledu • raznovrsnost životnih formi • raznovrsnost životnih zajednica • raznolikost ekosistema i bioma
 • 7. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 8. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 9. IUCN (International Union for Conservation of Nature) Ekosistemi Vrste Geni
 • 10. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • Do sada je opisano i klasifikovano između 1.5 i 1.75 miliona organskih vrsta na Zemlji (LeCointre and Guyader 2001, Cracraft 2002) • Naučnici pretpostavljaju da ovaj broj predstavlja samo manji deo ukupnog broja vrsta na planeti • Procene ukupnog broja vrsta variraju od 3.6 do 80, pa i preko 100 miliona, ali realnije procene sugerišu postojanje 13 do 20 miliona vrsta na Zemlji (Hammond 1995, Cracraft 2002)
 • 11. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 12. IUCN (International Union for Conservation of Nature) Takson Domaće ime Broj opisanih vrsta Bacteria Prave bakterije 9.021 Coniferophyta Četinari 601 Magnoliophyta Cvetnice 233.885 Fungi Gljive 100.800 Porifera Sunđeri 10.000 Platyhelminthes Pljosnati crvi 13.780 Mollusca Mekušci 117.495 Crustacea Rakovi 38.839 Echinodermata Bodljokošci 6.000 Chondrichthyes Hrskavičave ribe 846 Aves Ptice 9.672 Mammalia Sisari 4.496
 • 13. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • Vrste nisu ravnomerno raspoređene na Zemlji • Ekosistemski diverzitet zavisi od fizičkih karakteristika životne sredine, interakcija između vrsta, kao i interakcija vrsta sa životnom sredinom • Postoje veoma kompleksni ekosistemi sa velikim brojem vrsta, kao što su tropske kišne šume i koralni sprudovi, ali i jednostavni ekosistemi kao što su tople i hladne pustinje, sa vrlo malim brojem vrsta
 • 14. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 15. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 16. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 17. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 18. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 19. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 20. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 21. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • Tople i vlažne sredine sa dugim danima (kao što su tropske kišne šume) obezbeđuju živom svetu više resursa za rast i razmnožavanje • Povoljni uslovi za rast i razmnožavanje primarnih producenata (biljaka) dovode do pojave velikog broja herbivornih vrsta (biljojeda), a to opet ima za posledicu prisustvo velikog broja predatora, odnosno mesojeda
 • 22. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 23. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • U hladnim ekosistemima razvoj primarnih producenata je ograničen sezonskim promenama u temperaturi i dužini dana, pa je u njima raznovrsnost flore i faune uvek manja u odnosu na tople tropske ekosisteme
 • 24. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • Porast broja stanovnika na Zemlji, a sa njim i narasle potrebe, dovele su do naglog porasta korišćenja prirodnih resursa, pa samim tim i do alarmantnog ugrožavanja prirodnih staništa i živog sveta u njima
 • 25. IUCN (International Union for Conservation of Nature) Glavni faktori narušavanja biodiverziteta su: - Uništavanje prirodnih ekosistema u cilju dobijanja obradivih površina - Preterane ispaše koje menjaju sastav vrsta na pašnjaku - Nekontrolisane seče šuma
 • 26. IUCN (International Union for Conservation of Nature) - Izgradnja saobraćajnica, gradova...
 • 27. IUCN (International Union for Conservation of Nature) -Nedozvoljena trgovina ugroženim vrstama i njihovim derivatima -Nekontrolisan lov i ribolov
 • 28. IUCN (International Union for Conservation of Nature) Extinct
 • 29. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 30. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 31. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 32. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 33. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 34. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 35. IUCN (International Union for Conservation of Nature) - Unošenje novih i invazivnih vrsta - Zagađivanje vazduha, vode, zemljišta
 • 36. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 37. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 38. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • Procenjuje se da je oko 48% svetske vaskularne flore i 25-35% kičmenjačke faune na Zemlji ugroženo, a da je dnevna stopa izumiranja 74 vrste, odnosno oko 27 000 vrsta godišnje
 • 39. IUCN (International Union for Conservation of Nature) • Osnovni cilj konzervacione biologije je očuvanje i zaštita biodiverziteta na Zemlji • Opšti standardi za procenu biodiverziteta zasnovani su na kriterijumima za određivanje ugroženosti vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode (Crvene liste i Crvene knjige IUCN), značajnih botaničkih područja (IPA), značajnih ornitoloških staništa (IBA), kao i na kategorizaciji staništa (CORINE i Natura 2000)
 • 40. IUCN (International Union for Conservation of Nature) IUCN Kategorije Not Evaluated (NE) Near Threatened (NT) Data Deficient (DD) Endangered (EN) Critically Endangered (CR) Vulnerable (VU) Extinct in the Wild (EW) Extinct (EX) Least Concern (LC)
 • 41. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 42. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 43. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 44. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 45. IUCN (International Union for Conservation of Nature)
 • 46. IUCN (International Union for Conservation of Nature)

Editor's Notes

 1. There are NINE IUCN Red List categories.