SlideShare a Scribd company logo
Bästa fonderna 2021
En sammanställning av de bästa fonderna att bygga egna
portföljer från
185
Dagens avsnitt
• Syftet med dagens artikel, underlag till nästa avsnitt
• Inte ett nybörjaravsnitt, bättre med avsnitt #99 eller #183
• Kriterier för urval, lite repetition och ett litet rant
• Samskapande i forumet med många diskussioner (tack!)
• Listorna med de bästa fonderna per kategori finns på bloggen
• Kommer inte rabbla data om 25+ fonder, finns i Excel-blad på bloggen
• En kommentar kring hållbart sparande
Finns som expressavsnitt
Se beskrivningen för länk till det sammanfattade avsnittet.
Även poddavsnitt och bildspel finns att lyssna och titta på.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt kostnadsfria månatliga nyhetsbrev. Där
får du våra bästa tips, artiklar och guldkorn. Läs mer:
rikatillsammans.se/nyhetsbrev
Det juridiska och ansvarsbegränsning
• Det här avsnittet är INTE sponsrat, finns sponsrade länkar till Avanza / Nordnet.
Vissa av fondförvaltarna har varit med i tidigare avsnitt på bloggen.
• Innehållet i detta avsnitt är INTE att betrakta som finansiell rådgivning och skall inte
uppfattas som sådan – det är en allmän och subjektiv information.
• Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och alla påståenden
om framtiden innehåller en osäkerhet.
• Investeringar kan både öka och minska i värde. I värsta fall kan du förlora allt ditt
insatta kapital.
• Avsnittet bygger på information som har sammanställts från många externa källor
som har bedömts tillförlitliga men inte garanterade.
• Läs mer på: rikatillsammans.se/villkor
Repetition av vår investeringsstrategi
• Det går inte att förutsäga marknadens rörelser
• Det går inte förutsäga vilka företag som kommer gå bra i framtiden
• Det går inte att långsiktigt slå genomsnittligt börsindex
• Att investera i enskilda aktier är som att köpa aktielotter
• 6 av 1 000 lyckas, men hur väljer man ut dessa i förväg
• Referenser till avsnitt är t.ex. #99, #138, #140, #142, #145
• Kommer ett avsnitt inom om ”Paradox of skill” och kring att skilja tur
från skicklighet” då jag ser folk hela tiden blanda ihop dessa två.
• Eftersom alla investerare är duktiga spelar färdigheten mindre roll
och betydelsen av slumpen ökar!
• Att investera är inte att spela schack, det är mer att spela poker.
Våra urvalskriterier för fonder
• De ha låga avgifter.
• ”The expense ratio is the most proven predictor of future fund returns. We find that it is a dependable
predictor when we run the data. That’s also what academics, fund companies, and, of course, Jack Bogle,
find when they run the data. [..] We’ve done this over many years and many fund types, and expense ratios
consistently show predictive power.” Russel Kinnel, Morningstar
• Det ska vara en indexfond, det vill säga en fond som äger samma
bolag enligt samma principer, oavsett marknadsklimat.
• Genom att välja bort bolag från hela marknaden tar du en idiosynkratisk risk som du inte får betalt för. Det
vill säga att du offrar förväntad riskjusterad avkastning. Huvudmålet är ju trots allt långsiktig avkastning,
med en så hög säkerhet (lägre risk/utfallsrymden) som möjligt. Att koncentrera sina investeringar (mot vad
som helst) förväntas försämra den. Inte minst blir utfallsrymden – dvs allt som rimligen kan ske – mycket
större när dina pengar helt plötsligt beror på hur ett koncentrerat urval går.
• Kan jag tänka mig lägga mina egna pengar i den
• Får godkänt i forumet
• Undviker aktivt förvaltade fonder (passar i lekhinken)
Avgifter på fonder i Sverige
• Genomsnittlig avgift (alla fondkategorier): 1.38 %
• Genomsnittlig avgift (aktiefonder): 1.55 %
• Genomsnittlig avgift (räntefonder): 0.96 %
• Antal fonder i Sverige: 4 153 st
Skillnade på 1.55, 0.4 och 0.2 i avgift
- kr
100 000 kr
200 000 kr
300 000 kr
400 000 kr
500 000 kr
600 000 kr
700 000 kr
800 000 kr
900 000 kr
1 000 000 kr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fond med avgift på 1.55 % Fond med avgift på 0,4 % Fond med avgift på 0.2 %
- kr
100 000 kr
200 000 kr
300 000 kr
400 000 kr
500 000 kr
600 000 kr
700 000 kr
800 000 kr
900 000 kr
1 000 000 kr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fond med avgift på 1.55 % Fond med avgift på 0,4 % Fond med avgift på 0.2 %
Slutvärde år 20:
Fond (1.55 %): 716 500 SEK
Fond (0.4 %): 857 600 SEK
Fond (0.2 %): 885 000 SEK
Våra urvalskriterier för fonder (forts.)
• En mängd hygienfaktorer.
• Föredrar t.ex. UCITS-fonder (hög reglering)
• Hellre en fond än en ETF
• Gärna ESG-kriterier för hållbarhet
• Lågt tracking error mot sitt index (0-2 %)
• Lågt active share (0 = index, 100 = helt skiljt från index)
• Vill man göra avvikelse till aktiva fonder
• Hög ”active share” / medelhög tracking error (gärna 4-7 % på årsbasis)
• Av två fonder med hög ”active share” är den som har lägst tracking error bäst,
då den ger bättre riskjusterad avkastning.
• Väljer ut fonder som kan vara LEGO-klossar för en portfölj.
Avkastning är i princip ointressant mått
• Det vanligaste måttet för att jämföra fonder är ”historisk avkastning” eller antalet
Morningstar-stjärnor som ska ange bäst fond i sin kategori.
• ”Morningstar’s star ratings for funds are clearly used in the industry to imply that funds that performed
well in the past will do so in the future. [..] That needs to change.” – Stephen Wendel, Morningstar
• I princip irrelevant mått då historisk avkastning inte säger något om framtida
avkastning.
• Problemet är att vi TROR att det gör det. Vi vill gärna ha en förklaring och psykologin
visar att hjärnan hanterar komplexitet genom förenkling. Vad kommer gå bra
imorgon? Det som gick bra igår…
• Studie i Morningstar (#123) visade att 84 % av alla fonder som hade 5 stjärnor (bäst i
sin kategori) förlorade dessa inom tre(!) år.
• En portfölj av fonder med 4 eller 5 stjärnor har en sannolikhet om ca 50 % att
underprestera mot index framgent.
Hur många fonder som slår snittet (ej index!) ett år är fortfarande
i den övre halvan efter fem år?
Källa: S&P Persistence Scorecard och IFA.com
Hur många fonder som presterade i övre kvartilen (topp-25 %) är
kvar efter 5 år?
Källa: S&P Persistence Scorecard och IFA.com
10,07%
4,50%
2,16% 1,62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Start Efter 12 månader Efter 2 år Efter 3 år Efter 4 år
Andelfondersomhöllsigkvaritopp-25%
Andelen fonder som började som
topp-25 % av alla amerikanska
fonder och sedan behöll sin plats
bland de 25 % bästa fonderna.
Källa: S&P SPIVA och IFA.com, 2020-06-30 och fem
år bakåt.
71,4%
28,6%
Hur många svenska fonder slog index på 12 månader?
Underpresterade Överpresterade
81,3%
18,7%
Hur många svenska fonder slog index på 10 år?
Underpresterade Överpresterade
Hur många Sverige-fonder slår sitt index?
Källa: S&P SPIVA® Europe Scorecard, Mid-Year 2020
Överlevnadsfrekvensen för svenska fonder
95%
68%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 år 5 år 10 år
Artiklar såsom ”Bästa Sverigefonderna 2020” är inte bara meningslösa,
de är tvärtom direkt skadliga för småsparare!
”Dumb money effect”
“… retail investors direct their money to funds which invest in stocks that
have low future returns. To achieve high returns, it is best to do the opposite
of these investors. We calculate that mutual fund investors experience total
returns that are significantly lower due to their reallocations. Therefore,
mutual fund investors are dumb in the sense that their reallocations reduce
their wealth on average. We call this predictability the “dumb money” effect.”
“Looking at the difference between high flow and low flow stocks, it is
striking that for every horizon but three months, high flows today predict low
future stock returns. This relation is statistically significant at the three and
five year horizon.”
- Frazzini, A. och Lamont, O. “Dumb Money: Mutual Fund Flows and the Cross-Section of Stock Returns”, 2005
Egna definitioner
• Spara = lägga på hög, inte förvänta sig någon avkastning
• Investera = inte ha en åsikt, acceptera marknadens avkastning
• Spekulera = ha en tro om att en koncentration kommer ge en
avkastning högre än marknadens genomsnitt
Acceptera marknadens avkastning
Källa: Dimensional Fund Advisors
Nörderi: marknadens egentliga utseende
Källa: Global Multi-Asset Market Portfolio 1959-2012, Financial Analysis Journal
Riskjusterad avkastning
Kom ihåg: en hög diversifiering ökar den riskjusterade (inte absoluta)
avkastningen. Det vill säga hur mycket avkastning man förväntas få för
den risk man tar. Allt annat lika och längre tidsperioder.
En koncentration introducerar en risk som du inte får betalt för. Eller
mer tekniskt gör utfallsrymden större.
Risken med att kopiera andra
Bästa globala aktiefonderna
• Bästa generella globalfond: Länsförsäkringar Global Indexnära
• Bästa hållbara globala indexfonden: SPP Global Plus
• Bästa globala småbolagsfonden: Handelsbanken Global Småbolag
• Bästa fonden för premiepensionen (PPM): AP7 SÅFA
Bästa övriga aktieindexfonderna
• Bästa Asien-fonden: Swedbank Robur Access Asien
• Bästa tillväxtmarknadsfonden:
• Avanza Emerging Markets
• Länsförsäkringar Tillväxtmarknad
• Bästa Sverige-fonden: PLUS Allabolag Sverige (ny!)
• Bästa svenska småbolagsfonden:
• PLUS Småbolag Sverige Index
• AMF Småbolag
Fonder mot t.ex. USA, Europa är inte lika relevanta då de utgör en stor
del av en globalfond (55 & vs 20 %).
Bästa räntefonderna
Överväg sparkonto med insättningsgaranti som alternativ.
• Bästa korta räntefonden: Spiltan Räntefond Sverige
• Bästa långa räntefonden: AMF Räntefond Lång
• Bästa globala statsräntefonden: AMF Räntefond Mix
• Bästa globala realräntefonden: Danske Invest Globala Realräntor (ny!)
• Bästa globala företagsfonden: SPP Global Företagsobligation Plus A
• Bästa svenska högräntefonden (HY): Spiltan Högräntefond
• Bästa hållbara räntefonden: SPP Grön Obligationsfond A
• Bästa realräntefonden: Swedbank Robur Realränta (ny!)
Bästa hållbara fonderna
Aktivt förvaltade fonder, läs på extra noga, t.ex. på bloggen. Vissa är
t.ex. blandfonder, andra är dyra etc. Dessutom är värdet av hållbarhet
omdiskuterat. Se gärna extra-avsnittet på bloggen.
• Generellt SPP PLUS-fonder är bra.
• SPP Global Solutions A
• Swedbank Robur Global Impact A
• Proethos
• Handelsbanken Hållbar Energi
#185 - Bästa fonderna 2021
#185 - Bästa fonderna 2021
Bästa specialfonderna / lekhinken
Specialfonder till portföljer, läs på noga, vissa är aktivt förvaltade, har
höga avgifter, mycket hög risk eller motsvarande.
• AuAg Silver Bullet A
• AuAg Precious Green A
• Xetra-Gold ETC
• Coeli Global Selektiv
• TIN Ny Teknik
• Swedbank Robur Ny Teknik
• Spiltan Aktiefond Investmentbolag
• Länsförsäkringar Global Indexnära
Komplementära börshandlade fonder
• Fastigheter (global): SPDR Dow Jones Global Real Estate (SPYJ), 0.41 %
• Kina (aktier): Lyxor MSCI China (L4K3), 0.29 %
• Indien (aktier): iShares MSCI India (QDV5), 0.65 %
• Småbolag (global): iShares MSCI World Small Cap (IUSN), 0.35 %
• Småbolag (tillväxtmrkd): SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap (SPYX), 0.67 %
• Private equity (global): iShares Listed Private Equity (IQQL), 0.75 %
• Råvaror (mix): iShares Diversified Commodity Swap (EXXY), 0.46 %
• Råvaror (komplement): iShares Diverisified Comm (SXRS), 0.19 %
• Räntor (mellan, global mix, EUR): Vanguard Global Aggregate Bond (VAGF), 0.1 %
• Räntor (mellan, global stat, EUR): iShares Global AAA-AA Govt Bond (IS0Z), 0.2 %
• Räntor (mellan, global stat, EUR): iShares Global Govt Bond (EUN3), 0.2 %
Komplementära börshandlade fonder (forts.)
• Räntor (x-långa, Europa, EUR): iShares Govt Bond 15-30yr (IBCL), 0.20 %
• Räntor (x-långa, Europa, EUR): Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ (DBXG), 0.05 %
• Räntor (x-långa, Storbritanien, EUR): SPDR Bloomberg Barclays 15+Year Gilt (SYBL), 0.15 %
• Räntor (x-långa, USA, EUR): iShares $ Treasury Bd 20+yr (IS04), 0.07 %
• Ädelmetaller (guld): WisdomTree Physical Swiss Gold (GZUR), 0.3 %
• Ädelmetaller (guld): Xetra-Gold (4GLD), 0.30 %
• Ädelmetaller (silver): WisdomTree Physical Silver (VZLC) , 0.49 %
• Volatilitet: Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhcd Roll (VOOL), 0.60 %
Spekulationsfonder (tema)
• Artificiell intelligens: Amundi Stoxx Global Artificial Int (GOAI), 0.35 %
• Automatisering och robotar: iShares Automation & Robotics (2B76), 0.4 %
• Big Data: Xtrackers Artific Intellig and BigData (XAIX), 0.25 %
• Digitalisering: iShares Digitalisation (2B79), 0.4 %
• Elbilar: iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch (IEVD), 0.4 %
• Gaming: VanEck Vectors VideoGaming & eSports (ESP0), 0.55 %
• Grön energi: iShares Global Clean Energy (IQQH), 0.65 %
• Hälsa: iShares Healthcare Innovation (2B78), 0.4 %
• IT Säkerhet: iShares Digital Security (L0CK), 0.4 %
• Ny teknik: Xtrackers MSCI World Information Tech (XDWT), 0.15 %
• Transport: Xtrackers Future Mobility (XMOV), 0.25 %
• Vatten: iShares Global Water (IQQQ), 0.65 %
• Åldrande befolkning: iShares Ageing Population (2B77), 0.4 %
Enkel portfölj för 100 % aktier
149 kommentarer i tråden ”Låt oss samskapa globala barnportföljen”.
Nästa vecka – förslag på portföljer
Nästa veckas avsnitt kommer handla om portföljerna.
Diskussionen i forumet pågår redan.
Hälsa på i vår community
I vår RikaTillsammans-community får du exklusivt
extra-material, FikaTillsammans-podd och fler tips. Du
väljer själv din engagemangsnivå.
Lycka till med ditt sparande!
Jan och Caroline Bolmeson
#185 - Bästa fonderna 2021

More Related Content

What's hot

Börja spara och investera
Börja spara och investeraBörja spara och investera
Börja spara och investera
Jan Bolmeson
 
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
Jan Bolmeson
 
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
Jan Bolmeson
 
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
Jan Bolmeson
 
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
Jan Bolmeson
 
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
Jan Bolmeson
 
#194 - Fem saker alla borde veta utifrån Credit Suisse Global Investment Retu...
#194 - Fem saker alla borde veta utifrån Credit Suisse Global Investment Retu...#194 - Fem saker alla borde veta utifrån Credit Suisse Global Investment Retu...
#194 - Fem saker alla borde veta utifrån Credit Suisse Global Investment Retu...
Jan Bolmeson
 
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
Jan Bolmeson
 
#233 - Vikten av att få ha ett eget Rolex-sparande... | Del 2 av 2. i "Tänk o...
#233 - Vikten av att få ha ett eget Rolex-sparande... | Del 2 av 2. i "Tänk o...#233 - Vikten av att få ha ett eget Rolex-sparande... | Del 2 av 2. i "Tänk o...
#233 - Vikten av att få ha ett eget Rolex-sparande... | Del 2 av 2. i "Tänk o...
Jan Bolmeson
 
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
Jan Bolmeson
 
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
Jan Bolmeson
 
Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2
Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2
Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2
Jan Bolmeson
 
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
Jan Bolmeson
 
#180 - Om investeringsbedrägerier | Fördjupning med checklista, kontrollfrågo...
#180 - Om investeringsbedrägerier | Fördjupning med checklista, kontrollfrågo...#180 - Om investeringsbedrägerier | Fördjupning med checklista, kontrollfrågo...
#180 - Om investeringsbedrägerier | Fördjupning med checklista, kontrollfrågo...
Jan Bolmeson
 
#152 - Hur ser svenskarnas aktiesparande ut? | Statistik att jämföra sig med ...
#152 - Hur ser svenskarnas aktiesparande ut? | Statistik att jämföra sig med ...#152 - Hur ser svenskarnas aktiesparande ut? | Statistik att jämföra sig med ...
#152 - Hur ser svenskarnas aktiesparande ut? | Statistik att jämföra sig med ...
Jan Bolmeson
 
#166 - Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans utifrån Ta...
#166 - Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans utifrån Ta...#166 - Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans utifrån Ta...
#166 - Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans utifrån Ta...
Jan Bolmeson
 
#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bäst...
#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bäst...#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bäst...
#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bäst...
Jan Bolmeson
 
#224 - Vad krävs för att slå index? | Del 1. "Second Level Thinking" från "Th...
#224 - Vad krävs för att slå index? | Del 1. "Second Level Thinking" från "Th...#224 - Vad krävs för att slå index? | Del 1. "Second Level Thinking" från "Th...
#224 - Vad krävs för att slå index? | Del 1. "Second Level Thinking" från "Th...
Jan Bolmeson
 
#197 - Rysk roulette borde ju statiskt fungera... | Pengapsykologi del 3 av 3.
#197 - Rysk roulette borde ju statiskt fungera... | Pengapsykologi del 3 av 3.#197 - Rysk roulette borde ju statiskt fungera... | Pengapsykologi del 3 av 3.
#197 - Rysk roulette borde ju statiskt fungera... | Pengapsykologi del 3 av 3.
Jan Bolmeson
 
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
Jan Bolmeson
 

What's hot (20)

Börja spara och investera
Börja spara och investeraBörja spara och investera
Börja spara och investera
 
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | D...
 
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
#160 - HSB Bospar: att spara eller icke-spara? | En diskussion om värdet av b...
 
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
 
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
#191 - Fått ett arv, sålt ditt företag eller fått en stor summa pengar? Här ä...
 
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
#241 - Pension: en sammanställning av våra, forumets och Pensionsmyndighetens...
 
#194 - Fem saker alla borde veta utifrån Credit Suisse Global Investment Retu...
#194 - Fem saker alla borde veta utifrån Credit Suisse Global Investment Retu...#194 - Fem saker alla borde veta utifrån Credit Suisse Global Investment Retu...
#194 - Fem saker alla borde veta utifrån Credit Suisse Global Investment Retu...
 
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
#238 - Så här investerar du 2022 enligt forskningen och forumet | Portföljern...
 
#233 - Vikten av att få ha ett eget Rolex-sparande... | Del 2 av 2. i "Tänk o...
#233 - Vikten av att få ha ett eget Rolex-sparande... | Del 2 av 2. i "Tänk o...#233 - Vikten av att få ha ett eget Rolex-sparande... | Del 2 av 2. i "Tänk o...
#233 - Vikten av att få ha ett eget Rolex-sparande... | Del 2 av 2. i "Tänk o...
 
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
#182 - En reflektion och återblick på 2020 med lärdomar och insikter
 
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
#181 - Undvik blir lurad i investeringsbedrägerier | Nio varningsklockor, tip...
 
Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2
Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2
Paradoxen med högre avkastning till lägre risk | Del 2
 
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
#158 - En läsares investeringsdagbok för våren 2020 | Vissa saker kommer nog ...
 
#180 - Om investeringsbedrägerier | Fördjupning med checklista, kontrollfrågo...
#180 - Om investeringsbedrägerier | Fördjupning med checklista, kontrollfrågo...#180 - Om investeringsbedrägerier | Fördjupning med checklista, kontrollfrågo...
#180 - Om investeringsbedrägerier | Fördjupning med checklista, kontrollfrågo...
 
#152 - Hur ser svenskarnas aktiesparande ut? | Statistik att jämföra sig med ...
#152 - Hur ser svenskarnas aktiesparande ut? | Statistik att jämföra sig med ...#152 - Hur ser svenskarnas aktiesparande ut? | Statistik att jämföra sig med ...
#152 - Hur ser svenskarnas aktiesparande ut? | Statistik att jämföra sig med ...
 
#166 - Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans utifrån Ta...
#166 - Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans utifrån Ta...#166 - Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans utifrån Ta...
#166 - Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans utifrån Ta...
 
#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bäst...
#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bäst...#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bäst...
#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bäst...
 
#224 - Vad krävs för att slå index? | Del 1. "Second Level Thinking" från "Th...
#224 - Vad krävs för att slå index? | Del 1. "Second Level Thinking" från "Th...#224 - Vad krävs för att slå index? | Del 1. "Second Level Thinking" från "Th...
#224 - Vad krävs för att slå index? | Del 1. "Second Level Thinking" från "Th...
 
#197 - Rysk roulette borde ju statiskt fungera... | Pengapsykologi del 3 av 3.
#197 - Rysk roulette borde ju statiskt fungera... | Pengapsykologi del 3 av 3.#197 - Rysk roulette borde ju statiskt fungera... | Pengapsykologi del 3 av 3.
#197 - Rysk roulette borde ju statiskt fungera... | Pengapsykologi del 3 av 3.
 
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
#227 - Vad krävs för att slå börsindex? | Del 2. Effektiva marknadshypotesen...
 

Similar to #185 - Bästa fonderna 2021

Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Jan Bolmeson
 
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Jan Bolmeson
 
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Jan Bolmeson
 
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
Jan Bolmeson
 
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Jan Bolmeson
 
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Jan Bolmeson
 
#257 - Inte ens gud slår regelbundet sparande (men får ändå sista skrattet me...
#257 - Inte ens gud slår regelbundet sparande (men får ändå sista skrattet me...#257 - Inte ens gud slår regelbundet sparande (men får ändå sista skrattet me...
#257 - Inte ens gud slår regelbundet sparande (men får ändå sista skrattet me...
Jan Bolmeson
 
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Jan Bolmeson
 
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Jan Bolmeson
 
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Jan Bolmeson
 
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Jan Bolmeson
 
ORIGO SELEQT Introduktion
ORIGO SELEQT IntroduktionORIGO SELEQT Introduktion
ORIGO SELEQT Introduktion
Origo Fonder AB
 
#250 - Just. Keep. Buying.
#250 - Just. Keep. Buying.#250 - Just. Keep. Buying.
#250 - Just. Keep. Buying.
Jan Bolmeson
 
Finansiell rådgivning: allt du behöver veta
Finansiell rådgivning: allt du behöver vetaFinansiell rådgivning: allt du behöver veta
Finansiell rådgivning: allt du behöver veta
Jan Bolmeson
 
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Jan Bolmeson
 
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
Jan Bolmeson
 
Risk: det viktigaste att veta
Risk: det viktigaste att vetaRisk: det viktigaste att veta
Risk: det viktigaste att veta
Jan Bolmeson
 
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
Jan Bolmeson
 
BACHELOR THESIS - 2009
BACHELOR THESIS - 2009BACHELOR THESIS - 2009
BACHELOR THESIS - 2009
Damjan Tošić
 
PP till WS investering och finansiering
PP till WS investering och finansieringPP till WS investering och finansiering
PP till WS investering och finansiering
Viktor Gustafsson
 

Similar to #185 - Bästa fonderna 2021 (20)

Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
Börja spara och investera rätt och lätt 2024! | Allt du behöver veta | #99 / ...
 
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekon...
 
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
Börja spara och investera - Börja spara och investera Allt du behöver veta fö...
 
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
2022 sämsta året för räntor sedan franska revolutionen | Lärdomar och förutsä...
 
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
Vår investeringsresa 1996-2024 inkl. många pinsamheter, misstag och insikter ...
 
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
Investerarintervju: Juuso Rantasalo | Bli din egen förmögenhetsförvaltare | #325
 
#257 - Inte ens gud slår regelbundet sparande (men får ändå sista skrattet me...
#257 - Inte ens gud slår regelbundet sparande (men får ändå sista skrattet me...#257 - Inte ens gud slår regelbundet sparande (men får ändå sista skrattet me...
#257 - Inte ens gud slår regelbundet sparande (men får ändå sista skrattet me...
 
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
Bästa fonderna 2024: så väljer du dem och vår lista per bank #340
 
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
Investera eller amorterera på bolånet 2023? | #322
 
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
Låg avgift = (mycket) mer pengar till dig | RikaTillsammans #305
 
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
Fyra-hinkar-modellen 2023 | En mental modell för en bättre balans i din ekono...
 
ORIGO SELEQT Introduktion
ORIGO SELEQT IntroduktionORIGO SELEQT Introduktion
ORIGO SELEQT Introduktion
 
#250 - Just. Keep. Buying.
#250 - Just. Keep. Buying.#250 - Just. Keep. Buying.
#250 - Just. Keep. Buying.
 
Finansiell rådgivning: allt du behöver veta
Finansiell rådgivning: allt du behöver vetaFinansiell rådgivning: allt du behöver veta
Finansiell rådgivning: allt du behöver veta
 
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
Risk, tidsdiversifiering och rätt andel aktier och räntor genom livet | Bokre...
 
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
#251 - Just. Keep. Buying. - Del 2 | Om bra och dåliga lån, husköp och spara ...
 
Risk: det viktigaste att veta
Risk: det viktigaste att vetaRisk: det viktigaste att veta
Risk: det viktigaste att veta
 
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
#256 - Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? | Svaret till:...
 
BACHELOR THESIS - 2009
BACHELOR THESIS - 2009BACHELOR THESIS - 2009
BACHELOR THESIS - 2009
 
PP till WS investering och finansiering
PP till WS investering och finansieringPP till WS investering och finansiering
PP till WS investering och finansiering
 

More from Jan Bolmeson

Portföljen som alltid ska gå plus | Om allvädersportföljen med Henning / Zino...
Portföljen som alltid ska gå plus | Om allvädersportföljen med Henning / Zino...Portföljen som alltid ska gå plus | Om allvädersportföljen med Henning / Zino...
Portföljen som alltid ska gå plus | Om allvädersportföljen med Henning / Zino...
Jan Bolmeson
 
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Jan Bolmeson
 
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Jan Bolmeson
 
Spara rätt och lätt
Spara rätt och lättSpara rätt och lätt
Spara rätt och lätt
Jan Bolmeson
 
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Jan Bolmeson
 
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Jan Bolmeson
 
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Jan Bolmeson
 
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Jan Bolmeson
 
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Jan Bolmeson
 
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
Jan Bolmeson
 
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
Jan Bolmeson
 
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
Jan Bolmeson
 
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
Jan Bolmeson
 
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
Jan Bolmeson
 
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
Jan Bolmeson
 
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
Jan Bolmeson
 
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
Jan Bolmeson
 

More from Jan Bolmeson (17)

Portföljen som alltid ska gå plus | Om allvädersportföljen med Henning / Zino...
Portföljen som alltid ska gå plus | Om allvädersportföljen med Henning / Zino...Portföljen som alltid ska gå plus | Om allvädersportföljen med Henning / Zino...
Portföljen som alltid ska gå plus | Om allvädersportföljen med Henning / Zino...
 
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
Buffert: tips, råd och (oväntade) rekommendationer 💰 #342
 
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
 
Spara rätt och lätt
Spara rätt och lättSpara rätt och lätt
Spara rätt och lätt
 
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
Boka in egen kickoff inför 2024 med någon du bryr dig om | 336
 
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
Genomgång av en privatekonomi: Ett par i 30 års åldern utan barn | #330
 
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
Allt du behöver veta för en välmående privatekonomi | #324
 
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
Myten om superinvesterarna och andra fällor att se upp med | #319
 
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
Sparfällan och konsten att använda sina pengar för ett rikare liv | Ett tanke...
 
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
#283 - Ekonomisk plan | Om du inte vet vart du är på väg så vet du inte hur m...
 
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
#281 - Om finansiell intelligens & hantera istället för att undvika risk | Ri...
 
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
#280 - Låt avkastningen finansiera ej nödvändig konsumption | Reflektion på R...
 
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
#277 - Sanningen om jakten på den bättre investeringen och myten om den rike ...
 
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
#276 - Hur många dagar klarar din ekonomi om du slutade arbete idag? | Reflek...
 
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
#275 - Ditt pengaflöde berättar historien om ditt liv | Rich Dad, Poor Dad - ...
 
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
#273 - Jobb: en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem | Rich Dad, Poo...
 
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
#269 - Ekonomisk brandövning | Konkreta frågor, tips och råd inför vinterns t...
 

#185 - Bästa fonderna 2021

 • 1. Bästa fonderna 2021 En sammanställning av de bästa fonderna att bygga egna portföljer från 185
 • 2. Dagens avsnitt • Syftet med dagens artikel, underlag till nästa avsnitt • Inte ett nybörjaravsnitt, bättre med avsnitt #99 eller #183 • Kriterier för urval, lite repetition och ett litet rant • Samskapande i forumet med många diskussioner (tack!) • Listorna med de bästa fonderna per kategori finns på bloggen • Kommer inte rabbla data om 25+ fonder, finns i Excel-blad på bloggen • En kommentar kring hållbart sparande
 • 3. Finns som expressavsnitt Se beskrivningen för länk till det sammanfattade avsnittet. Även poddavsnitt och bildspel finns att lyssna och titta på.
 • 4. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Prenumerera på vårt kostnadsfria månatliga nyhetsbrev. Där får du våra bästa tips, artiklar och guldkorn. Läs mer: rikatillsammans.se/nyhetsbrev
 • 5. Det juridiska och ansvarsbegränsning • Det här avsnittet är INTE sponsrat, finns sponsrade länkar till Avanza / Nordnet. Vissa av fondförvaltarna har varit med i tidigare avsnitt på bloggen. • Innehållet i detta avsnitt är INTE att betrakta som finansiell rådgivning och skall inte uppfattas som sådan – det är en allmän och subjektiv information. • Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och alla påståenden om framtiden innehåller en osäkerhet. • Investeringar kan både öka och minska i värde. I värsta fall kan du förlora allt ditt insatta kapital. • Avsnittet bygger på information som har sammanställts från många externa källor som har bedömts tillförlitliga men inte garanterade. • Läs mer på: rikatillsammans.se/villkor
 • 6. Repetition av vår investeringsstrategi • Det går inte att förutsäga marknadens rörelser • Det går inte förutsäga vilka företag som kommer gå bra i framtiden • Det går inte att långsiktigt slå genomsnittligt börsindex • Att investera i enskilda aktier är som att köpa aktielotter • 6 av 1 000 lyckas, men hur väljer man ut dessa i förväg • Referenser till avsnitt är t.ex. #99, #138, #140, #142, #145 • Kommer ett avsnitt inom om ”Paradox of skill” och kring att skilja tur från skicklighet” då jag ser folk hela tiden blanda ihop dessa två. • Eftersom alla investerare är duktiga spelar färdigheten mindre roll och betydelsen av slumpen ökar! • Att investera är inte att spela schack, det är mer att spela poker.
 • 7. Våra urvalskriterier för fonder • De ha låga avgifter. • ”The expense ratio is the most proven predictor of future fund returns. We find that it is a dependable predictor when we run the data. That’s also what academics, fund companies, and, of course, Jack Bogle, find when they run the data. [..] We’ve done this over many years and many fund types, and expense ratios consistently show predictive power.” Russel Kinnel, Morningstar • Det ska vara en indexfond, det vill säga en fond som äger samma bolag enligt samma principer, oavsett marknadsklimat. • Genom att välja bort bolag från hela marknaden tar du en idiosynkratisk risk som du inte får betalt för. Det vill säga att du offrar förväntad riskjusterad avkastning. Huvudmålet är ju trots allt långsiktig avkastning, med en så hög säkerhet (lägre risk/utfallsrymden) som möjligt. Att koncentrera sina investeringar (mot vad som helst) förväntas försämra den. Inte minst blir utfallsrymden – dvs allt som rimligen kan ske – mycket större när dina pengar helt plötsligt beror på hur ett koncentrerat urval går. • Kan jag tänka mig lägga mina egna pengar i den • Får godkänt i forumet • Undviker aktivt förvaltade fonder (passar i lekhinken)
 • 8. Avgifter på fonder i Sverige • Genomsnittlig avgift (alla fondkategorier): 1.38 % • Genomsnittlig avgift (aktiefonder): 1.55 % • Genomsnittlig avgift (räntefonder): 0.96 % • Antal fonder i Sverige: 4 153 st
 • 9. Skillnade på 1.55, 0.4 och 0.2 i avgift - kr 100 000 kr 200 000 kr 300 000 kr 400 000 kr 500 000 kr 600 000 kr 700 000 kr 800 000 kr 900 000 kr 1 000 000 kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fond med avgift på 1.55 % Fond med avgift på 0,4 % Fond med avgift på 0.2 %
 • 10. - kr 100 000 kr 200 000 kr 300 000 kr 400 000 kr 500 000 kr 600 000 kr 700 000 kr 800 000 kr 900 000 kr 1 000 000 kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fond med avgift på 1.55 % Fond med avgift på 0,4 % Fond med avgift på 0.2 % Slutvärde år 20: Fond (1.55 %): 716 500 SEK Fond (0.4 %): 857 600 SEK Fond (0.2 %): 885 000 SEK
 • 11. Våra urvalskriterier för fonder (forts.) • En mängd hygienfaktorer. • Föredrar t.ex. UCITS-fonder (hög reglering) • Hellre en fond än en ETF • Gärna ESG-kriterier för hållbarhet • Lågt tracking error mot sitt index (0-2 %) • Lågt active share (0 = index, 100 = helt skiljt från index) • Vill man göra avvikelse till aktiva fonder • Hög ”active share” / medelhög tracking error (gärna 4-7 % på årsbasis) • Av två fonder med hög ”active share” är den som har lägst tracking error bäst, då den ger bättre riskjusterad avkastning. • Väljer ut fonder som kan vara LEGO-klossar för en portfölj.
 • 12. Avkastning är i princip ointressant mått • Det vanligaste måttet för att jämföra fonder är ”historisk avkastning” eller antalet Morningstar-stjärnor som ska ange bäst fond i sin kategori. • ”Morningstar’s star ratings for funds are clearly used in the industry to imply that funds that performed well in the past will do so in the future. [..] That needs to change.” – Stephen Wendel, Morningstar • I princip irrelevant mått då historisk avkastning inte säger något om framtida avkastning. • Problemet är att vi TROR att det gör det. Vi vill gärna ha en förklaring och psykologin visar att hjärnan hanterar komplexitet genom förenkling. Vad kommer gå bra imorgon? Det som gick bra igår… • Studie i Morningstar (#123) visade att 84 % av alla fonder som hade 5 stjärnor (bäst i sin kategori) förlorade dessa inom tre(!) år. • En portfölj av fonder med 4 eller 5 stjärnor har en sannolikhet om ca 50 % att underprestera mot index framgent.
 • 13. Hur många fonder som slår snittet (ej index!) ett år är fortfarande i den övre halvan efter fem år? Källa: S&P Persistence Scorecard och IFA.com
 • 14. Hur många fonder som presterade i övre kvartilen (topp-25 %) är kvar efter 5 år? Källa: S&P Persistence Scorecard och IFA.com
 • 15. 10,07% 4,50% 2,16% 1,62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Start Efter 12 månader Efter 2 år Efter 3 år Efter 4 år Andelfondersomhöllsigkvaritopp-25% Andelen fonder som började som topp-25 % av alla amerikanska fonder och sedan behöll sin plats bland de 25 % bästa fonderna. Källa: S&P SPIVA och IFA.com, 2020-06-30 och fem år bakåt.
 • 16. 71,4% 28,6% Hur många svenska fonder slog index på 12 månader? Underpresterade Överpresterade 81,3% 18,7% Hur många svenska fonder slog index på 10 år? Underpresterade Överpresterade Hur många Sverige-fonder slår sitt index? Källa: S&P SPIVA® Europe Scorecard, Mid-Year 2020
 • 17. Överlevnadsfrekvensen för svenska fonder 95% 68% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 år 5 år 10 år
 • 18. Artiklar såsom ”Bästa Sverigefonderna 2020” är inte bara meningslösa, de är tvärtom direkt skadliga för småsparare!
 • 19. ”Dumb money effect” “… retail investors direct their money to funds which invest in stocks that have low future returns. To achieve high returns, it is best to do the opposite of these investors. We calculate that mutual fund investors experience total returns that are significantly lower due to their reallocations. Therefore, mutual fund investors are dumb in the sense that their reallocations reduce their wealth on average. We call this predictability the “dumb money” effect.” “Looking at the difference between high flow and low flow stocks, it is striking that for every horizon but three months, high flows today predict low future stock returns. This relation is statistically significant at the three and five year horizon.” - Frazzini, A. och Lamont, O. “Dumb Money: Mutual Fund Flows and the Cross-Section of Stock Returns”, 2005
 • 20. Egna definitioner • Spara = lägga på hög, inte förvänta sig någon avkastning • Investera = inte ha en åsikt, acceptera marknadens avkastning • Spekulera = ha en tro om att en koncentration kommer ge en avkastning högre än marknadens genomsnitt
 • 21. Acceptera marknadens avkastning Källa: Dimensional Fund Advisors
 • 22. Nörderi: marknadens egentliga utseende Källa: Global Multi-Asset Market Portfolio 1959-2012, Financial Analysis Journal
 • 23. Riskjusterad avkastning Kom ihåg: en hög diversifiering ökar den riskjusterade (inte absoluta) avkastningen. Det vill säga hur mycket avkastning man förväntas få för den risk man tar. Allt annat lika och längre tidsperioder. En koncentration introducerar en risk som du inte får betalt för. Eller mer tekniskt gör utfallsrymden större.
 • 24. Risken med att kopiera andra
 • 25. Bästa globala aktiefonderna • Bästa generella globalfond: Länsförsäkringar Global Indexnära • Bästa hållbara globala indexfonden: SPP Global Plus • Bästa globala småbolagsfonden: Handelsbanken Global Småbolag • Bästa fonden för premiepensionen (PPM): AP7 SÅFA
 • 26. Bästa övriga aktieindexfonderna • Bästa Asien-fonden: Swedbank Robur Access Asien • Bästa tillväxtmarknadsfonden: • Avanza Emerging Markets • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad • Bästa Sverige-fonden: PLUS Allabolag Sverige (ny!) • Bästa svenska småbolagsfonden: • PLUS Småbolag Sverige Index • AMF Småbolag Fonder mot t.ex. USA, Europa är inte lika relevanta då de utgör en stor del av en globalfond (55 & vs 20 %).
 • 27. Bästa räntefonderna Överväg sparkonto med insättningsgaranti som alternativ. • Bästa korta räntefonden: Spiltan Räntefond Sverige • Bästa långa räntefonden: AMF Räntefond Lång • Bästa globala statsräntefonden: AMF Räntefond Mix • Bästa globala realräntefonden: Danske Invest Globala Realräntor (ny!) • Bästa globala företagsfonden: SPP Global Företagsobligation Plus A • Bästa svenska högräntefonden (HY): Spiltan Högräntefond • Bästa hållbara räntefonden: SPP Grön Obligationsfond A • Bästa realräntefonden: Swedbank Robur Realränta (ny!)
 • 28. Bästa hållbara fonderna Aktivt förvaltade fonder, läs på extra noga, t.ex. på bloggen. Vissa är t.ex. blandfonder, andra är dyra etc. Dessutom är värdet av hållbarhet omdiskuterat. Se gärna extra-avsnittet på bloggen. • Generellt SPP PLUS-fonder är bra. • SPP Global Solutions A • Swedbank Robur Global Impact A • Proethos • Handelsbanken Hållbar Energi
 • 31. Bästa specialfonderna / lekhinken Specialfonder till portföljer, läs på noga, vissa är aktivt förvaltade, har höga avgifter, mycket hög risk eller motsvarande. • AuAg Silver Bullet A • AuAg Precious Green A • Xetra-Gold ETC • Coeli Global Selektiv • TIN Ny Teknik • Swedbank Robur Ny Teknik • Spiltan Aktiefond Investmentbolag • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • 32. Komplementära börshandlade fonder • Fastigheter (global): SPDR Dow Jones Global Real Estate (SPYJ), 0.41 % • Kina (aktier): Lyxor MSCI China (L4K3), 0.29 % • Indien (aktier): iShares MSCI India (QDV5), 0.65 % • Småbolag (global): iShares MSCI World Small Cap (IUSN), 0.35 % • Småbolag (tillväxtmrkd): SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap (SPYX), 0.67 % • Private equity (global): iShares Listed Private Equity (IQQL), 0.75 % • Råvaror (mix): iShares Diversified Commodity Swap (EXXY), 0.46 % • Råvaror (komplement): iShares Diverisified Comm (SXRS), 0.19 % • Räntor (mellan, global mix, EUR): Vanguard Global Aggregate Bond (VAGF), 0.1 % • Räntor (mellan, global stat, EUR): iShares Global AAA-AA Govt Bond (IS0Z), 0.2 % • Räntor (mellan, global stat, EUR): iShares Global Govt Bond (EUN3), 0.2 %
 • 33. Komplementära börshandlade fonder (forts.) • Räntor (x-långa, Europa, EUR): iShares Govt Bond 15-30yr (IBCL), 0.20 % • Räntor (x-långa, Europa, EUR): Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ (DBXG), 0.05 % • Räntor (x-långa, Storbritanien, EUR): SPDR Bloomberg Barclays 15+Year Gilt (SYBL), 0.15 % • Räntor (x-långa, USA, EUR): iShares $ Treasury Bd 20+yr (IS04), 0.07 % • Ädelmetaller (guld): WisdomTree Physical Swiss Gold (GZUR), 0.3 % • Ädelmetaller (guld): Xetra-Gold (4GLD), 0.30 % • Ädelmetaller (silver): WisdomTree Physical Silver (VZLC) , 0.49 % • Volatilitet: Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhcd Roll (VOOL), 0.60 %
 • 34. Spekulationsfonder (tema) • Artificiell intelligens: Amundi Stoxx Global Artificial Int (GOAI), 0.35 % • Automatisering och robotar: iShares Automation & Robotics (2B76), 0.4 % • Big Data: Xtrackers Artific Intellig and BigData (XAIX), 0.25 % • Digitalisering: iShares Digitalisation (2B79), 0.4 % • Elbilar: iShares Elctrc Vehcls andDrivngTch (IEVD), 0.4 % • Gaming: VanEck Vectors VideoGaming & eSports (ESP0), 0.55 % • Grön energi: iShares Global Clean Energy (IQQH), 0.65 % • Hälsa: iShares Healthcare Innovation (2B78), 0.4 % • IT Säkerhet: iShares Digital Security (L0CK), 0.4 % • Ny teknik: Xtrackers MSCI World Information Tech (XDWT), 0.15 % • Transport: Xtrackers Future Mobility (XMOV), 0.25 % • Vatten: iShares Global Water (IQQQ), 0.65 % • Åldrande befolkning: iShares Ageing Population (2B77), 0.4 %
 • 35. Enkel portfölj för 100 % aktier 149 kommentarer i tråden ”Låt oss samskapa globala barnportföljen”.
 • 36. Nästa vecka – förslag på portföljer Nästa veckas avsnitt kommer handla om portföljerna. Diskussionen i forumet pågår redan.
 • 37. Hälsa på i vår community I vår RikaTillsammans-community får du exklusivt extra-material, FikaTillsammans-podd och fler tips. Du väljer själv din engagemangsnivå.
 • 38. Lycka till med ditt sparande! Jan och Caroline Bolmeson