1      Osaamisen kehittämiseen liittyvien      kehittämishankkeiden kartoitus      ○ kansalliset hankkeet ...
http://www.edelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja/
3      Osaava Opettaja 2010-2020      – Toteuttaja
Oulun
seudun
ammattiopisto.
      – Hankkeessa
määritett...
4      HEKE - henkilöstön osaamiskartoitushanke      – Toteuttajana
Aike
Oy
(nykyisin
Amke
ry.)
      – HEK...
5      Ammatillisen peruskoulutuksen opetus ja      ohjauksen määrä ja riittävyys      – Turun
ammatti‐in...
6      Mitenna      – Opetushallitus
on
yhdessä
Maakunta
Liittojen
kanssa
       työskennellyt
MITENNA
200...
7      Pedagogiset hankkeet      – Pedagoginen
asiantuntijuus
liikkeessä
–opettajatarpeen
ja
opettajien
    ...
8 Alakohtainen ammatilliseen osaamiseen liittyvä kartoitus      – Osaava
lähihoitaja
2020
–hanke
        Tamp...
9      – Oulun
seudun
koulutuskuntayhtymässä
on
selvitetty
alueen
työ‐
ja
       koulutustarpeita
sekä
koulutus...
10      Työyhteisöosaamiseen liittyvä kartoitus      – Työyhteisöosaamista
on
tutkittu
Päijät‐Hämeen
koulutuskon...
11      Työyhteisöosaamiseen liittyvä kartoitus      – Oulun
seudun
koulutuskuntayhtymässä
on
meneillään
OK
–
 ...
12  Koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön liittyvä kartoitus–  OIVALLUS – oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevais...
13Kartoitettujen kehittämishankkeiden hyödyntäminen– Osaava opettaja 2010–2020 –hankkeen tuottama ammatillisia opettajia k...
14Kartoitettujen kehittämishankkeiden hyödyntäminen– Myös HEKE – henkilöstön osaamiskartoitushankkeessa on tuotettu osaam...
15Kartoitettujen kehittämishankkeiden hyödyntäminen  - ForeMassi2025 – hankkeessa tuotetaan ennakointitietoa hyvinvointi...
16      Kartoitettujen kehittämishankkeiden ja      organisaatioiden hyödyntäminen      – Muissa
hankkeis...
17 Opetushallitus on VOSE – hankkeessa kehitellyt ennakointimenetelmiä, josta heillä on tarvittavaa osaamista ja tietoa....
18      Kumppanit ja miten tästä eteenpäin??08/17/11  Sanna Brauer
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811

1,322 views

Published on

Ennakoiva os

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
117
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Ennakoiva osaamisyhteisö - tutkimushankkeiden kartoitus 0811

  1. 1. 1 Osaamisen kehittämiseen liittyvien kehittämishankkeiden kartoitus ○ kansalliset hankkeet ○ alueelliset hankkeet ○ yhteistyö eri hankkeiden kanssa08/17/11 Sanna Brauer
  2. 2. http://www.edelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja/
  3. 3. 3 Osaava Opettaja 2010-2020 – Toteuttaja
Oulun
seudun
ammattiopisto.
 – Hankkeessa
määritettiin
opettajien
ja
ammattialojen
osaamisen
 nykytilaa,
kartoitettiin
opettajien
pedagogisen‐,
työyhteisö‐,
 koulutus
ja
työelämä‐
ja
työyhteisö
osaamisen
tasoja.
 – Lisäksi
hankkeessa
kuvattiin
alakohtaisia
osaamisalueita
sekä
 pohdittiin
sitä,
miten
ammatillista
osaamista
tulisi
hallita.
 – Kohderyhmänä
hankkeessa
olivat
Oulun
seudun
ammattiopisto,
 Etelä‐Savon
ammattiopisto
sekä
Seinäjoen
koulutuskeskus. – Hankkeen
tuloksista
hyötyvät
koulutusorganisaatiot
 rakentaessaan
omia
visioitaan
ja
strategioitaan.
Tuloksen
ovat
 myös
apuna
opettajien
osaamisalueiden
sisältöjen
ja
tasojen
 määrittämisessä.08/17/11 Sanna Brauer
  4. 4. 4 HEKE - henkilöstön osaamiskartoitushanke – Toteuttajana
Aike
Oy
(nykyisin
Amke
ry.)
 – HEKE
–
henkilöstön
osaamiskartoitushankkeessa
 selvitettiin
ammatillisen
aikuiskouluttajan
 osaamisvaatimuksia.
Hankkeen
tarkoituksena
oli
laatia
 verkkopohjainen
järjestelmä
osaamisen
tunnustamiseksi,
 kuvata
keskeiset
osaamisvaatimukset
laadullisesti
ja
 määrällisesti,
laatia
suunnitelma
osaamisvajeen
poistamiseksi
 sekä
tuottaa
osaamisproDiilit
14:sta
ammattialalle.
HEKE
–
 hankkeessa
on
tuotettu
ennakointimalli,
joka
perustuu
 ydinosaamisen
määrittämiselle.
08/17/11 Sanna Brauer
  5. 5. 5 Ammatillisen peruskoulutuksen opetus ja ohjauksen määrä ja riittävyys – Turun
ammatti‐instituutissa
on
yhdessä
Opetushallituksen
ja
Turun
 yliopiston
koulutussosiologian
tutkimuskeskuksen
kanssa
tutkittu
 opetuksen
määrän
ja
ohjauksen
riittävyyttä
 – Kyseessä
on
määrällinen
hanke,
jossa
selvitettiin
eri
osapuolten
näkemyksiä
 opetuksen
ja
ohjauksen
riittävyydestä
eri
koulutusaloilla
sekä
syyt
 koulutusalojen
välisiin
eroihin.
 – Kohderyhmänä
hankkeessa
olivat
koulutuksen
järjestäjät,
ammatilliset
 opettajat
ja
opinto‐ohjaajat
sekä
työelämän
edustajat. – Ennakointimallissa
on
lähdetty
ydinosaamisen
määrittämisen
jälkeen
etsimään
 uusia
osaamisalueita
sekä
kartoittamaan
osaamisen
poistumista.
Ennakointiin
on
 myös
kuulunut
asiantuntijoiden
yhteisten
tulevaisuutta
koskevien
käsitysten
ja
 tavoitteiden
muodostaminen.08/17/11 Sanna Brauer
  6. 6. 6 Mitenna – Opetushallitus
on
yhdessä
Maakunta
Liittojen
kanssa
 työskennellyt
MITENNA
2006
–
projektin
(http://www.oph.Di/ download/46865_al_tv_ja_koulutust.pdf)

parissa,
jonka
 tarkoituksena
on
ollut
tuottaa
ja
myös
toteuttaa
uusia
ratkaisuja
 alue‐ennakointityössä.

 – MITENNA
2006
–
projektin
tuloksia
voivat
käyttää
hyödyksi
 omassa
toiminnassaan
niin
Maankuntaliitot
kuin
 opetusministeriö,
mutta
myös
koulutuksen
järjestäjät
sekä
 alueelliset
koulutus‐
ja
työvoimaviranomaiset.
 – MITENNA:ssa
toteutetun
ennakointitiedon
avulla
on
tarkoitus
 parantaa
työvoiman
kysynnän
ja
tarjonnan
kohtaamista
sekä
 tukea
koulutustarjontaa
koskevaa
päätöksentekoa.
Ennakointi
on
 toteutettu
MITENNA
–
ennakointimallilla.08/17/11 Sanna Brauer –
  7. 7. 7 Pedagogiset hankkeet – Pedagoginen
asiantuntijuus
liikkeessä
–opettajatarpeen
ja
opettajien
 osaamisvaatimusten
ennakointi
–hanke
(http://www.ktl.jyu.Di/ktl/ opetarve)

 – Jyväskylän
ylioston
koulutuksen
tutkimuskeskuksessa
on
kehitetty
yhdessä
 JAMK:n
ammatillisen
opettajakorkeakoulun
kanssa
opettajatarpeen
 ennakointimallia.
 – Hankkeessa
pyritään
ottamaan
huomioon
opettajien
siirtyminen
muihin
 ammatteihin
sekä
paluu
opetustyöhön.
Hankkeen
tarkoituksena
on
myös
 saada
tietoa
niistä
syistä,
jotka
vaikuttavat
opettajan
haluun
vaihtaa
 ammattia
sekä
saada
tietoa
kehitystrendeistä
ja
välineitä
työssäjaksamisen
 edistämiseen.

 – Ennakointimalli
sekä
muu
tutkimustyö
toteutetaan
tilastoaineiston
 analyysilla
sekä
kysely‐
ja
haastattelututkimuksella.08/17/11 Sanna Brauer
  8. 8. 8 Alakohtainen ammatilliseen osaamiseen liittyvä kartoitus – Osaava
lähihoitaja
2020
–hanke
  Tampereen
ammattiopisto
ja
Oulun
seudun
ammattiopisto – TOIVE
–
musiikkialan
toimintaympäristöt
ja
osaamistarve
–
projekti
  Sibelius‐akatemia
ja
Metropolia – Kone­
ja
metallituoteteollisuus
2020
–hankkeessa
 (www.teknologiateollisuus.Di/Dile/1920/KOMEE2020loppuraportti.pdf.html)
 Teknologiateollisuus
ry
on
selvittänyt
suomalaiselle
kone‐
ja
 metallituoteteollisuudelle
tärkeitä
osaamisalueita
sekä
osaamistarpeita
2020
– luvulle
mentäessä.
Tarkoituksena
on
osaamisalueiden
ja
‐tarpeiden
 tuottamisen
lisäksi
luoda
strategia,
jolla
saadaan
osaamistarpeet
ja
 koulutussisällöt
kohtamaan
toisensa.
Hankeessa
mukana:
Åbo
Akademin
 Corporate
Foresight
Group
(CoFi)
ja
Teknologiakeskus
Hermia
Oy. – OsaavaOpettaja‐ympäristössä
alakohtaista
ennakointia
tekee
parhaillaan
myös
 mm.
prosessiteollisuuden
ryhmä.
Ympäristössä
on
syntynyt
myös
 keskusteluryhmiä,
jotka
tekevät
vapaamuotoisemmin
tiedonkeruutyötä
oman
 alan
kehittämiseksi
esimerkiksi
pintakäsittelyalalla.
08/17/11 Sanna Brauer
  9. 9. 9 – Oulun
seudun
koulutuskuntayhtymässä
on
selvitetty
alueen
työ‐
ja
 koulutustarpeita
sekä
koulutuslinjauksia
Työvoiman
tarve
 Pohjois­Pojanmaalla
2010­2025
–hankkeessa.
Selvityksessä
on
 laadittu
tulevaisuuden
ennusteet
toimialakohtaisesti.
 Ennakointitieto
on
tuotettu
Valtion
talouden
tutkimuskeskuksen
 VATTAGE
–mallia
käyttäen
sekä
aluetta
koskevia
raportteja
 hyödyntäen.
Hankkeessa
tuotettua
ennakointitieto
on
tuotettu
 erityisesti
opetusviranomaisille
koulutuksen
 aloittajapaikkamääriä
suunnitellessaan.
08/17/11 Sanna Brauer
  10. 10. 10 Työyhteisöosaamiseen liittyvä kartoitus – Työyhteisöosaamista
on
tutkittu
Päijät‐Hämeen
koulutuskonsernin
vetämässä
KIT
 –
koulutusorganisaatiot
innovaatiojärjestelmän
toimijoina
–hankkeessa
 (http://www.phkk.Di/kit/)
.

KIT
–hankkeessa
kehitetään
uusia
toimintamalleja
ja
 mekanismeja
koulutustarpeiden
ennakointiin,
osaamisen
johtamiseen
 koulutusorganisaatioissa
sekä
koulutusorganisaatioiden
liittämiseksi
alueellisiin
ja
 kansallisiin
innovaatiojärjestelmiin.
 – Hankkeessa
ovat
mukana
Hämeen
ammattikorkeakoulun
ammatillinen
 opettajakorkeakoulu,
Tampereen
yliopiston
ammattikasvatuksen
tutkimus‐
ja
 koulutuskeskus,
Koulutuksen
järjestäjien
yhdistys,
Ammattikorkeakoulujen
 rehtorineuvosto
sekä
Opetusalan
ammattijärjestö.
Kohderyhmänä
ovat
 ammatilliset
oppilaitokset
ja
ammattikorkeakoulut
sekä
niiden
henkilöstö.
 Projektin
tuottamat
tulokset
tulevat
tukemaan
innovaatiojärjestelmää,
joka
tukee
 työelämän
toimivuutta
ja
tuottavuutta.
Hankkeen
tuloksista
hyötyvät
siis
työelämä
 sekä
sen
eri
toimijat.
 – Ennakointimenetelminä
KIT
–
hankkeessa
on
käytetty
teemakokouksia,
 worshoppeja,
prosessikuvauksia,
benchmarkkausta,
seminaareja
sekä
 toimintatutkimusta.08/17/11 Sanna Brauer
  11. 11. 11 Työyhteisöosaamiseen liittyvä kartoitus – Oulun
seudun
koulutuskuntayhtymässä
on
meneillään
OK
–
 Osaamisen
kehittäminen
–
hanke.
Hankkeen
päämääränä
on
muun
 muassa
koko
organisaation
ja
sen
henkilöstön
osaamisen
 kehittäminen,
tulevaisuuden
osaamistarpeisiin
vastaaminen
ja
 elinikäisen
oppimisen
ajatusmallin
juurruttaminen
sekä
tätä
kautta
 OSEKK:n
palvelujen
vaikuttavuuden,
tehokkuuden
ja
laadun
 parantaminen.
 – Osaamisen
kehittäminen
perustuu
OSEKK:n
visioon,
strategioihin
ja
 tavoitteisiin
sekä
henkilöstöstrategiaan
ja
tuotettuun
 ennakointitietoon.
Näiden
pohjalta
muodostetaan
yhteinen
näkemys
 OSEKK:n
osaamisalueiden
jäsentämiseksi.
Kohderyhmänä
Osaamisen
 kehittäminen
–
hankkeessa
on
OSEKK:n
organisaatio
sekä
sen
 henkilökunta.08/17/11 Sanna Brauer
  12. 12. 12 Koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön liittyvä kartoitus– OIVALLUS – oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa (http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/oivallus/index.php) on Elinkeinoelämän keskusliiton koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tutkiva hanke. Oivalluksessa on selvitetty, millaisia osaamisia elinkeinoelämä tarvitsee tulevaisuudessa ja miten niitä tulisi kehittää. Hanke tuottaa ennakointitietoa yritysten toimintaympäristöistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista sekä tietoa siitä, millaisia osaajia Suomessa tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointimenetelminä Oivalluksessa on käytetty haastatteluja ja keskusteluryhmiä, työpajatyöskentelyä, seminaareja sekä erikseen tilattuja esiselvityksiä osaamistarpeista ja toimintaympäristöistä, opintomatkoja ja muita vierailuja. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi koulutuspolitiikassa.– KT Kuntatyönantajat on käynnistänyt Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa – hanke (http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/tyoelaman- kehittaminen/osaamisen-ennakointi/Sivut/default.aspx) . Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida osaamisen ennakointimalli/ -malleja kunta-alan organisaatioiden käyttöön, saada kunta-alalla tarvittavat osaamistarpeet näkyviksi koulutussuunnittelussa sekä liittää ennakointinäkökulma osaksi strategista henkilöstösuunnittelua. Tarkoituksena on myös tuottaa kunta-alalle pitkän aikavälin ennakointitietoa tarvittavasta osaamisesta pilottien avulla. Pilottialueita ovat pääkaupunkiseutu, Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Pohjois-Suomi. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat kunnat, kuntayhtymät sekä kuntaomisteiset yhtiöt ja yhteisöt, koulutuksen järjestäjät sekä maakuntaliitot.– Klusteriennakointimallia on kehittänyt Seinäjoen ammattikorkeakoulu Klusteriennakointimalli osaamistarpeiden selvittämiseen; ammatillisten perus- ja korkea-asteen koulutuksen opetussisältöjen kehittäminen – hankkeessa (http://www.oph.fi/download/ 125154_Talvitie_SeAMK_180610.pdf). Tavoitteena hankkeessa on toimintamallin kehittäminen, jolla voidaan tuottaa valitun klusterin tulevaisuuden osaamistarpeet. Koulutuksen järjestäjät voivat opetussuunnitelmissaan käyttää osaamiskuvauksia hyödykseen. Hankkeessa ovat mukana Teknologiateollisuus, Elinkeinoelämän keskusliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, koulutuskeskus Sedu sekä Seinäjoen seudun yritykset. Pilottina hankkeessa on Etelä-Pohjanmaan kone- ja laiterakennusklusteri. Hankkeen ennakointimenetelmänä käytetään toimintatutkimusta, sisältäen prosessin mallintamisen ja mallin pilotoimisen.08/17/11 Sanna Brauer
  13. 13. 13Kartoitettujen kehittämishankkeiden hyödyntäminen– Osaava opettaja 2010–2020 –hankkeen tuottama ammatillisia opettajia koskeva ennakointitieto ja osaamiskartoitukset luovat pohjan Ennakoiva osaamisyhteisö – hankkeelle. Lisäksi Osaava opettaja – hankkeessa kertynyt tietous eDelfoi – menetelmästä on hyödynnettävissä tässä hankkeessa.– VOSE – Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi – hanke on tuottanut hyvää ja laadukasta tietoa ammatillisten opettajien osaamistarpeiden ennakointiin. Tätä ennakointimallia ja – prosessia sekä hankkeen piloteissa tuotettua ennakointitietoa tullaan varmasti soveltamaan myös Ennakoiva osaamisyhteisö – hankkeessa. VOSE – hanketta voidaan pitää perustavaa laatua olevana ennakointihankkeena, jonka tuottamaan tietoon tulee tutustua tarkoin sekä soveltaa käytäntöön omassa hankkeessamme. Erityisesti kiinteistö- ja rakentamisalan pilotissa on ennakointimallin rakentamisessa onnistuttu.08/17/11 Sanna Brauer
  14. 14. 14Kartoitettujen kehittämishankkeiden hyödyntäminen– Myös HEKE – henkilöstön osaamiskartoitushankkeessa on tuotettu osaamisprofiileja usealle ammattialalle. Tätä osaamisen ennakointitietoa voimme käyttää hyödyksi sekä täydentämällä Osaava opettaja -hankkeesta mahdollisesti puuttuvia ammattialoja että vertailemalla näiden kahden hankkeen tietoja keskenään.– Opettajien osaamistarpeita koskevaa ennakointitietoa tuotetaan Jyväskylän yliopiston Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä – opettajatarpeen ja opettajien osaamisvaatimusten ennakointi – hankkeessa. Osaamistarpeiden lisäksi, projektissa tuotettavien koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin menetelmiä sekä siinä luotavaa tietokantaa voidaan hyödyntää omassa hankkeessamme.– Osaava lähihoitaja – hankkeessa on onnistuneesti kyetty tuottamaan ennakointitietoa lähihoitajien osaamistarpeista. Tämän ammattialan osaamisprofiilien lisäksi ennakoiva osaamisyhteisö – hanke voi hyödyntää Osaava lähihoitaja – hankkeessa tuotettua ennakointimallia ja – prosessia.08/17/11 Sanna Brauer
  15. 15. 15Kartoitettujen kehittämishankkeiden hyödyntäminen - ForeMassi2025 – hankkeessa tuotetaan ennakointitietoa hyvinvointi- ja turvallisuus aloille. Näitä osaamiskartoituksia voidaan käyttää hyödyksi omassa hankkeessamme. Sosiaaliseen mediaan perustuva Massidea – palvelun (http://massidea.org/) käytettävyys Ennakoiva osaamisyhteisö – hankkeessa kannattaa selvittää.-Oivallus – oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa – hankkeen tuottamaaennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeista voidaan hyödyntää omassa hankkeessamme. Myöshankkeessa käytettyyn ennakointimalliin ja – prosessiin kannattaa tutustua tarkemmin.-KT Kuntatyönantajien Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa – hankkeen kehittämiinennakointimalleihin tulee tutustua lähemmin ja poimia sieltä Ennakoiva osaamisyhteisö – hankkeessatoimivat osat. Hankkeessa tuotetaan myös tulevaisuuden osaamistarpeita kunta-alalle, joita voidaanhyödyntää omassa hankkeessa.-Klustereiden ennakointimalleja tuotetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun Klusteriennakointimalliosaamistarpeiden selvittämiseen – hankkeessa. Pilottina toteutettua klusteriennakointimallia voidaanhyödyntää, jos hankkeessamme päädytään muodostamaan klusteri-ryhmiä. Lisäksiklusteriennakointihankkeessa tuotettuja osaamiskuvauksia voidaan hyödyntää omassa hankkeessamme.08/17/11 Sanna Brauer
  16. 16. 16 Kartoitettujen kehittämishankkeiden ja organisaatioiden hyödyntäminen – Muissa
hankkeissa
tuotetun
tiedon
ja
ennakointimallien
 hyödyntämisen
lisäksi
tulee
arvioida
mahdollisia
 yhteistyökumppaneita;
henkilöitä
ja
organisaatioita,
joiden
 osaaminen
tai
toiminta
toisi
lisäarvoa
Ennakoiva
 osaamisyhteisö
–
hankkeelle.
 – Vertaisarviointi
tai
–kehittäminen
perustuu
siihen,
että
siihen
 osallistuvilla
hankkeilla
on
jokin
yhteinen
nimittäjä
ja
he
 pyrkivät
oppimaan
uutta,
kehittämään
omaa
toimintaa
sekä
 kriteerien
mukaisesti
arvioimaan
kehittävästi
kumppaninsa
 toimintaa.
(vertaisarviointi.wikispaces.com)08/17/11 Sanna Brauer
  17. 17. 17 Opetushallitus on VOSE – hankkeessa kehitellyt ennakointimenetelmiä, josta heillä on tarvittavaa osaamista ja tietoa. Tämä on luonteva yhteistyökumppani Ennakoiva osaamisyhteisö – hankkeelle. Paikalliseksi yhteistyökumppaniksi soveltuu Oulun seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalanoppilaitos. Heidän Osaava lähihoitaja – hankkeessa kertynyt kokemus, tieto ja osaaminen ennakointihankkeista ovat hyödynnettävissä myös tässä osaamisenkehittämishankkeessa. Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos on parhaillaan tutkimassa opettajien osaamisvaatimuksia omassa ennakointihankkeessaan. Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä – hanke saattaisi soveltua hyvin esimerkiksi kumppaniksi vertaisarviointiin. KT Kuntatyönantajat kehittelevät neljässä eri pilottiryhmässä kunta-alan osaamisen ennakointimalleja. Myös heidän osaaminen ja kokemus ennakoinnista saattaisi olla hyödyllinen Ennakoiva osaamisyhteisö – hankkeessa.08/17/11 Sanna Brauer
  18. 18. 18 Kumppanit ja miten tästä eteenpäin??08/17/11 Sanna Brauer

  ×