Successfully reported this slideshow.

Amk tutkimus 2019

0

Share

Upcoming SlideShare
Osaamismerkit taitaja 230321
Osaamismerkit taitaja 230321
Loading in …3
×
1 of 23
1 of 23

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Amk tutkimus 2019

 1. 1. KT, AmO Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET Osaamismerkit tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamisessa AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2019
 2. 2. ( ( ) ) teiltä, Kuvakaappaus (muokattu) Leena Hiltusen JYUnity Tiedeblogi https://jyunity.fi/ajattelijat/tietoteknisten-taitojen-puute-laskee- opiskelijoiden-tyoelamavalmiutta/?fbclid=IwAR2G0FUhNoIIb0kJHYdNdC4SMauTT26yFne0o-pRImddLNOe09yMsjX2Uf8
 3. 3. Asiointi ja viestintä Turvallinen toiminta Laitteiden käyttö ja hallinta Tiedon- haku ja -arviointi Sovellusten käyttö ja hallinta Sisältöjen tuottaminen ja tekijän- oikeudet Yhteistyö Digitaalinen minä Oman työn organisointi Luova ongelman- ratkaisu Kansallinen Open Badge -osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisu- taitojen kehittämiseen Kuva: Tiina Rusanen, Oamk
 4. 4. The aim of the project is to develop a nationwide open badge constellation, which enables the verification of adults’ problem solving skills in technology- rich environments (PIAAC) by identifying and recognising competences acquired outside the formal education system, at different levels of education, and in transition phases of the education structure. In addition, the project provides a requirement framework of competence (determining the composition of objectives, core contents and assessment criteria) for securing IT-related problem-solving skills in formal and non-formal education. TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä Open Badge- osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.
 5. 5. Verkosto Hankkeen partnerit 1. Oulun ammattikorkeakoulu Oy 2. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 3. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4. Suomen eOppimiskeskus ry 5. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 6. Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto 7. Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä 8. Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 9. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ 
 Oulun seudun ammattiopisto     10.Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 11.Opintotoiminnan Keskusliitto / Opintokeskus Sivis
 6. 6. 9.11.19Etunimi Sukunimi2 Asiointi ja viestintä Turvallinen toiminta Laitteiden käyttö ja hallinta Tiedon haku ja arviointi Perusosaaja / T1 - Koontimerkki Tämän merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Tämän Perusosaaja- koontimerkin ja T1- tason saavuttaa kerättyään neljä osaamismerkkiä. PERUSOSAAJA Kuva: Tiina Rusanen, Oamk
 7. 7. 9.11.19Etunimi Sukunimi6 Tiedon haku ja arviointi Merkin saaja osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta. OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, -koneet) - hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video) - arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta - huomioida, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Selvitä Tieken toiminnanjohtajan nimi ja kirjoita vastaus tekstikenttään 2. Etsi tulostimen kuva ja jaa linkki kuvaan 3. Etsi suomenkielinen ohjevideo itseäsi kiinnostavasta aiheesta, jaa linkki videoon ja kerro miksi pidät videota luotettavana. Muista netiketti videota valitessasi. 4. Oikein / väärin –kysymys: Löydät internetistä paljon tietoa ja erilaisia materiaaleja. Saatko kopioida toisen tekemää omaan työhösi ilman lupaa? Kyllä, ei Kuva: Tiina Rusanen, Oamk
 8. 8. Oulun yliopisto KORKEAKOULUPEDAGOGIIKKA § Opettajien työelämäpedagoginen osaaminen §  TYÖPEDA muuttaa toimintakulttuuria, luo uusia toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä TKI-toiminnan ja koulutuksen linkittämiseen. §  Taustalla vahva tutkimustieto korkeakoulusta valmistuneiden työelämätaidoista ja työllistymisestä. §  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö 9.11.19 Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti3 https://www.tyopeda.fi/ https://www.facebook.com/tyopeda/
 9. 9. Digitaaliset osaamismerkit arvioinnin menetelmänä Problem-solving case 2 -opintojaksolla •Yksi?äisen oppijan suori?eisiin perustuvat arvioinEmallit eivät sovellu suoraan yhteisölliseen Eedonrakenteluun ja verko?uneissa, sosiaalisissa yhteisöissä oppimiseen (VarEainen, 2015). •Tulevaisuudessa digitaaliset osaamismerkit voivat olla vaiku?ava kriteeriperusteinen oppimisratkaisu, joka sitoo yhteen erilaiset oppimisyhteisöt ja vaihtoehtoiset tavat hankkia osaamista (Knight & Casilli, 2012). •Digitaaliset osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi. •Osaamismerkit kuvaavat osaamista todistuksia laajemmin, ollen hyödyksi esim. rekrytoinEElanteissa. Merkkejä voi jakaa myös online-ympäristöissä esim. LinkedInissä. •Pedagoginen malli tukee yhteisöllistä ja itsesäätöistä oppimista. •Julkinen tunnustus kannustaa käy?ämään omaa osaamista, näkemään uusia mahdollisuuksia ja kasvamaan asiantunEjana (AHOT korkeakouluissa -hanke, 2013). Miksi osaamismerkit?
 10. 10. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen = Digital Open Badge-Driven Learning ! Osaamisperusteinen oppimisprosessi, johon kuuluu osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaamismerkkijärjestelmän avulla sekä oppimisen mahdollistavat oppimateriaalit, ohjaus ja vertaistuki. ! Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers (doctoral dissertation). Acta Universitatis Lapponiensis 380. ! !
 11. 11. Mikä on osaamismerkkikonstellaatio? •  Osaamismerkkijärjestelmä/ osaamismerkistö tai niiden kokonaisuus, jonka perustan muodostavat osaamistavoitteet, -kriteerit ja osaamisen todentamisen tavat. Konstellaatio kuvaa näiden keskinäistä järjestystä ja suhteita. •  Osaamismerkkikonstellaatio ohjaa suunnittelemaan yksilöllisiä opintopolkuja ja jatkamaan oppimista. •  Ohjaus tapahtuu ensisijaisesti osaamismerkkien arvioinnin yhteydessä. •  Kokonaisuuteen linkittyvät 24/7 oppimateriaalit. Osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi. Brauer, 2019
 12. 12. LET master’s degree programme, PROBLEM-SOLVING CASE 2, 10 ects. YHTEISÖLLINEN ONGELMARATKAISUPROSESSI •Osaamisperustaisuus, -kriteeristö, tutkimusperustaisuus •Osaamismerkistö, joka innostaa osoi?amaan ja kehi?ämään yhteisöllisiä ongelmaratkaisutaitoja (PSTRE/PIAAC/DigiCompEdu/ESCO). •KokonaiskonstellaaEo on liite?ävissä osaksi laajempia kansallisia ja kansainvälisiä konstellaaEoita, jolloin järjestelmä tukee jatkuvaa oppimista. •ArvioinE ja ohjaus on integroitu koko prosessiin. •Yksilö-, vertais-, ryhmä-, ope?aja- ja työelämän toimeksiantajan arvioinE •Avoimuus ja arvioinnin läpinäkyvyys
 13. 13. University of Oulu 11 1. OPEN PROBLEM with a description Problem space Approaching , perceiving, exploring, and managing the problem(space) Categorizing and analyzing information? Activating useful previous understanding. What do we know; what more we need to know? Which recourses are useful? What kind of change/ renewal is needed? Why? Modelling the problem in the given context Context Through understanding the problem and the context. 2. PLANNING a) solving process (cognitive) b) group process (socio-emotional) Creativity, divergent thinking: possible solution Convergent and critical thinking: decisions Procedural thinking, computational thinking Collaborative learning, creative collaboration SRL, CO-SRL, SSRL Interaction plan Roles and responsibilities Tools and resources Doing & reflecting and learning Core Patterns Other factors Knowledge construction in collabration Collect data and information Analyze and reuse it Variety of resources §  Group, teachers §  Human networks §  Scientific articles 3. CONSTRUCTING SOLUTION 4. PRESENTING SOLUTION Understanding the context, audience and client is required for the solving process. What is relevant information in the present case? 5. ELABORATION Reflections (Piloting/testing plan) Guidelines Targeted outcomes Quantity, quality, format Siklander & Impiö Playfulness (OLIW): Other-directed, lighthearted, intellectual and whimsical (Proyer, 2017) Orientation, triggers, quidance 2020
 14. 14. Miltä se näyttää osaamismerkein? University of Oulu 11 1. OPEN PROBLEM with a description Problem space Approaching , perceiving, exploring, and managing the problem(space) Categorizing and analyzing information? Activating useful previous understanding. What do we know; what more we need to know? Which recourses are useful? What kind of change/ renewal is needed? Why? Modelling the problem in the given context Context Through understanding the problem and the context. 2. PLANNING a) solving process (cognitive) b) group process (socio-emotional) Creativity, divergent thinking: possible solution Convergent and critical thinking: decisions Procedural thinking, computational thinking Collaborative learning, creative collaboration SRL, CO-SRL, SSRL Interaction plan Roles and responsibilities Tools and resources Doing & reflecting and learning Core Patterns Other factors Knowledge construction in collabration Collect data and information Analyze and reuse it Variety of resources §  Group, teachers §  Human networks §  Scientific articles 3. CONSTRUCTING SOLUTION 4. PRESENTING SOLUTION Understanding the context, audience and client is required for the solving process. What is relevant information in the present case? 5. ELABORATION Reflections (Piloting/testing plan) Guidelines Targeted outcomes Quantity, quality, format Siklander & Impiö Playfulness (OLIW): Other-directed, lighthearted, intellectual and whimsical (Proyer, 2017) Orientation, triggers, quidance
 15. 15. The Badge Criteria will explain you in detail of ACADEMIC PROFICIENCY GOALS, ASSESSMENT CRITERIA AND COMPETENCE DEMONSTRATION (EVIDENCE) required. Please pay attention that the hyperlinks you provide, are accessible to the supervisors. Individual Applications (everyone should set 6 different applications) Reviewed by the LET Supervisors (everyone collects 6 different badges on a badge repository) = = Automatical META BADGES https://tiny.cc/PSC2
 16. 16. FORM OF APPLICATION: Group Applications = 1 application / team / badge What do you think you are entitled to….PICK ONE! TYPE OF ASSESSMENT = Self-evaluation and review by LET Supervisors. The Supervisors may grant you a different badge from the one you’ve applied. Please pay attention to list all emails of different group members in the evidence field.
 17. 17. Chips For Game Skills -project focuses on identifying the needs of the game industry and develop the education on the basis of them. The goal is to create a common evaluation criteria – a digital open badge system – which clarifies the definition and understanding of the learning objectives in the games industry.
 18. 18. Osaamisen Pelimerkit
 19. 19. https://pelimerkit.metropolia.fi/category/blogi-fi/
 20. 20. Tulokset
 21. 21. LÄHTEET AHOT korkeakouluissa –hanke (2013). Tunnista osaaminen. Suosituksia korkeakoulujen AHOT-prosessien suunni?eluun ja toteutukseen. Turun yliopiston koulutus- ja kehi?ämiskeskus Brahea. Saatavilla h?p://tunnistaosaaminen.utu.fi/sites/default/files/sites/default/files/ kasikirja_screen.pdf Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning –Competence-based Professional Development for Voca<onal Teachers (doctoral dissertaEon). Acta UniversEtaEs Lapponiensis 380. h?p://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-110-1 Brauer, S., Korhonen, A-M. & Siklander, P. (2019). Online scaffolding in digital open badge-driven learning. Educa<onal Research. h?p://doi.org/10.1080/00131881.2018.1562953 Brauer, S., RuhalahE, S., & Hallikainen, V. (2018). Digital professional learning triggers: in an online badge driven process. EducaEon in the North, 25(1-2), 64-86. h?ps://www.abdn.ac.ukeitn/journal/545/ Brauer, S. & Siklander, P. (2017). Competence-based assessment and digital badging as guidance in vocaEonal teacher educaEon. In H. Partridge, K. Davis, & J. Thomas (Eds.), Me, Us, IT! Proceedings ASCILITE2017: 34th InternaEonal Conference on InnovaEon, PracEce and Research in the Use of EducaEonal Technologies in TerEary EducaEon. 191-196. Brauer, S., Siklander, P. & RuhalahE, S. (2017). MoEvaEon in digital open badge-driven learning in vocaEonal teacher educaEon. Ammalkasvatuksen Aikakauskirja, 19(3), 7–23. Hiltunen, L. (2019). Tietoteknisten taitojen puute laskee opiskelijoiden työelämävalmiu?a. Saatavilla h?ps://jyunity.fi/aja?elijat/ Eetoteknisten-taitojen-puute-laskee-opiskelijoiden-tyoelamavalmiu?a/?nclid=IwAR2G0FUhNoIIb0kJHYdNdC4SMauTT26yFne0o- pRImddLNOe09yMsjX2Uf8 Knight, E. & Casilli, C. (2012). Mozilla Open Badges. Teoksessa Game Changers. EducaEon and informaEon technologies. EDUCAUSE, 279-284. Saatavilla h?ps://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7203cs6.pdf Siklander, P. Kangas, M., RuhalahE, S., & Korva.S. (2017). Exploring triggers for arousing interest in the online learning. In L. Gómez Chova, A. López Marunez, I. Candel Torres (Eds.) INTED2017 Proceedings (pp. 9081–9089). 11th InternaEonal Technology, EducaEon and Development Conference, March 6th-8th, 2017 — Valencia, Spain. Siklander, P. & Impiö, N. (2020). How internaEonal students in higher educaEon experience collaboraEve problem-solving process: Case Polar Bear Pitching. Manuscript. VarEainen, H. (2015). Osallistavan oppimisen uudelleenmuotoilua. Teoksessa J. Julkunen (toim.) Porrassalmi VIII. Etelä-Savon kul?uurin vuosikirja 2015. Saatavilla h?ps:www.academia.edu

×