Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā

708 views

Published on

2013.gada 1.martā notika konference "Jaunā Energoefektivitātes direktīva - nozīmīgs instruments ES enerģētikas mērķu 20:20:20 īstenošanai. Būtiskākās prasības.". Konferenci organizēja Ekonomikas ministrija, Dānijas Karalistes vēstniecība Latvijā un SIA "Danfoss Latvija". Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ziņoja par energoefektivitāti Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā

 1. 1. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Ministry of Economics Republic of Latvia Energoefektivitāte Latvijas enerģētikas ilgtermiņa stratēģijā 2030 -konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai Ekonomikas ministrs D.Pavļuts 01.03.2013.
 2. 2. Jaunās Energoefektivitātes direktīvas mērķi Nodrošināt ES 2020. gada 20 % energoefektivitātes pamatmērķa sasniegšanu un likt pamatus turpmākiem energoefektivitātes uzlabojumiem. Līdz 2013.gada 30.aprīlim noteikt valstu indikatīvos energoefektivitātes mērķus 2020.gadam Mtoe 2000 Novērst šķēršļus enerģijas tirgū un 368 20 % pārvarēt tirgus trūkumus, kas kavē 1500 enerģijas piegādes un patēriņa 1000 1842* efektivitāti 1474 500 0 ES primārās enerģijas patēriņš Ietaupījums
 3. 3. Lielākie izaicinājumi saistībā ar Direktīvas prasību pārņemšanu Jauna enerģijas ietaupījumu mērķa noteikšana līdz 2020.gadam Obligāts valsts īpašumā un izmantošanā esošu ēku renovācijas mērķis Augsta energoefektivitātes līmeņa prasību nodrošināšana publiskajos iepirkumos Energoefektivitātes pienākuma shēmas izveide enerģijas sadales un/vai enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Enerģijas uzskaites un rēķinu informācijas pilnveidošana Energoauditu pieejamība un obligāti energoauditi lielajiem komersantiem Efektīvas koģenerācijas potenciāla izvērtēšana
 4. 4. Enerģētikas stratēģijas 2030 mērķiVeicināt konkurētspējīgu ekonomiku, veidojot sabalansētu, efektīvu, ekonomiski,sociāli un ekoloģiski pamatotu, uz tirgus principiem balstītu enerģētikas politiku.
 5. 5. Enerģētikas stratēģijas 2030 kvantitatīvie mērķi Apstrādes rūpniecības daļa IKP 20% Pašreizējo AER īpatsvars trešo valstu bruto enerģijas energoresursu galapatēriņā importa 50% samazinājums 50% Vidējā siltumenerģijas patēriņa apkurei samazinājums par 50%
 6. 6. Primārās enerģijas patēriņa prognoze līdz 2030.gadam TWh 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Ogles, kokss, atkritumi Kūdra Naftas produkti Dabasgāze Biomasa, biogāze Citi AER Importētā elektroenerģija Enerģijas ietaupījums
 7. 7. Mērķu sasniegšanas izaicinājumi Radīt paredzamu un labvēlīgu vidi sektora ilgtspējīgai attīstībai un investīcijām Izvairīties no politikas kļūdām un novērst tirgus nepilnības, lai attīstītu efektīvu un konkurētspējīgu enerģijas tirgu Energoefektivitātei ir jākļūst par horizontālu starpnozaru politikas mērķi, iekļaujot to citās politikas jomās (reģionālā un pilsētu attīstība, transports, rūpniecības politika, lauksaimniecība)
 8. 8. Kāpēc energoefektivitāte? Zems energoefektivitātes līmenis rada gan energoapgādes drošības, gan ilgtspējas, gan konkurētspējas riskus Energoefektivitātes paaugstināšana ir ātrākais un izmaksu ziņā efektīvākais risku samazināšanas veids, vienlaicīgi radot papildu darbavietas un veicinot izaugsmiEnergoefektivitātes paaugstināšana Stratēģijas 2030 periodā ir viena no nacionālajām prioritātēm!
 9. 9. Enerģijas gala patēriņa intensitāte
 10. 10. Rīcības virzieni energoefektivitātes paaugstināšanai I Obligātas un brīvprātīgas būvnormatīvu klases jaunu un renovētu ēku siltumnoturībai Jauns nacionāla mēroga enerģētikas finanšu instruments energoefektivitātes paaugstināšanai ēku sektorā Stingrākas prasības centralizētās siltumapgādes sistēmām attiecībā uz enerģijas zudumu samazināšanu tīklos Siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem noteikt pienākumu novirzīt 1,5% no to apgrozījuma gadā energoservisa pakalpojumu nodrošināšanai
 11. 11. Rīcības virzieni energoefektivitātes paaugstināšanai Augstākā energoefektivitāte uzņēmumu sektorā, ieviešot energoauditu un energovadības sistēmu, atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai rūpniecībā Publiskā sektora paraugloma energoefektivitātes pasākumu veikšanā „Zaļā iepirkuma” principu plašāka ieviešana Transporta energoefektivitātes veicināšana
 12. 12. Īstenotie pasākumi I Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi  47,76 milj. Ls ERAF finansējums + 15 milj. Ls virssaistību finansējums  701 noslēgts līgums + 60 apstiprināti projekti  161 pabeigts projekts Informācija uz 2013.gada 14.februāri
 13. 13. Īstenotie pasākumi II Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi  4,85 milj. Ls ERAF finansējums  56 noslēgti līgumi  34 pabeigti projekti Informācija uz 2013.gada 14.februāri
 14. 14. Īstenotie pasākumi III Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai  55,32 milj.Ls KF finansējums  67 noslēgti līgumi + 36 apstiprināti projekti  20 pabeigti projekti  Š. g. 2.ceturksnī tiks atsākta projektu pieņemšana Informācija uz 2013.gada 14.februāri
 15. 15. Turpmākās darbības Enerģētikas stratēģijā 2030 noteiktos mērķus un principus, kā arī Energoefektivitātes direktīvā 2012/27/ES izvirzītās prasības iestrādāt turpmākajos enerģētikas politikas normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos Izstrādāt jaunas enerģētikas politikas pamatnostādnes laika periodam no 2014.-2020. gadam Nākošajam plānošanas periodam 2014.-2020.gadam nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu realizēšanai ēku renovācijā un centralizētajā siltumapgādēAtbilstoši NAP 2020 rīcības virziena «Energoefektivitātes un enerģijas ražošana» īstenošanai indikatīvais kopējais finansējuma apjoms – 870.9 miljoni Ls.
 16. 16. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Ministry of Economics Republic of Latvia Paldies par uzmanību!Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519Tālrunis: 67013101Fakss: 67280882E-pasts: pasts@em.gov.lvMājas lapa: www.em.gov.lvTwitter: @EM_gov_lv, @siltinamYoutube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

×