Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Het Nieuwe Werkoverleg februari 2015

4,249 views

Published on

Introductie over Het Nieuwe Werkoverleg
Zie ook: www.hetnieuwewerkoverleg.nl

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Het Nieuwe Werkoverleg februari 2015

 1. 1. Alieke  van  der  Wijk  (alieke@hetnieuwewerkoverleg.nl)     Henk  van  der  Steen  (henk@hetnieuwewerkoverleg.nl)   Ruben  van  der  Laan  (ruben@hetnieuwewerkoverleg.nl)   Het  Nieuwe  Werkoverleg   Het  concept  
 2. 2. De  uitdaging  
 3. 3. Breng  het  overleg  naar   de  21ste  eeuw   De  uitdaging  
 4. 4.   20ste  eeuw            21ste  eeuw   Hiërarchie                  Verbinding  &  betrokkenheid                           Top  down                  Bo?om  up       Deuren  dicht:  Kennis  is  macht      Open  deuren:  kennis  delen           BureaucraDsche  processen        Flexibel  &  lean       How  overleggen  we  efficiënt?      Hoe  overleggen  we  effecDef?     De  uitdaging  
 5. 5. Het  werkoverleg  
 6. 6. Het  werkoverleg   Staat  centraal  in  de   organisaDe  
 7. 7. Is  broedplaats     en  spiegel   van  je  cultuur   Het  werkoverleg  
 8. 8. Transparant   Resultaatgericht   KlanCocus   Excellence   Samenwerken   CompeHHef   Humor   Flexibiliteit   Komt  de  gewenste  cultuur   van  je  team  terug  in  je   overleggen?     En  vice-­‐versa?   De  vraag  
 9. 9. Het  ideale  werkoverleg  
 10. 10. Het  ideale  werkoverleg   Verbinding   Energie   InspiraDe   Plezier   Resultaten   InformaDe   Betrokkenheid  Zorgt  voor:   Verbinding   Betrokkenheid   Resultaat    
 11. 11. Het  pad  ernaar  toe  
 12. 12. Analyseren   Oude  rituelen  en   dogma’s   Nooit  ‘af’   Experimenteren   Vergaderverhalen   is  een  verandertraject     Het  pad  ernaar  toe  
 13. 13. Wat  karakteriseert  het   pad  er  naar  toe?   Analyseren   Oude  rituelen  en   dogma’s   Nooit  ‘af’   Experimenteren   Vergaderverhalen  
 14. 14. Ontwerp  een  (*jdelijke?)   structuur     Kies  werkvormen  en     maak  (*jdelijke?)  afspraken   Van  voorzi=en  naar  faciliteren   Zo  creëer  je   verbinding   rondom  de   waarden  die  je   wilt  uitdragen     OrganisaDe  Team  Individu   Dit  pad  pakt  het  overleg  aan  op  3  niveaus   09-­‐09-­‐2014,  Het  Nieuwe   Werkoverleg  
 15. 15. Hoe  doe  je  dat?  
 16. 16. Hoe  doe  je  dat?   Experimenteren   Evalueren   …En  dat  volhouden  
 17. 17. VergaderBrigade   En  dat  kan  met  deze  tools   VergaderLab   De  Nieuwe  Voorzi?er   En  veel  meer......  
 18. 18.   Intern  ‘veranderteam’,  ca  6  leden     Direct  experimenteren,  maakt  analyses,  doet  intervenDes     Zelforganiserend,  maatwerk  leertraject     4  a  5  dagen,  doorloopDjd  minimaal  6  maanden     Een  Vergaderbrigade    
 19. 19. Een  Vergaderlab    
 20. 20.  Inspirerende  voorbeelden:  
 21. 21. Emesa  is  opgedeeld  in   ,  we  noemen  ze  cirkels.     Zo’n  cirkel  overlegt   met  elkaar.     Er  wordt   ,  we  houden  elkaar  op  de  hoogte.     Het  gaat  alleen  om  wat  je   en    gaat   doen.   Op  deze  manier  hoor  je  slechts  wat  écht  belangrijk  is.         is  er  een  werkoverleg.  We  hebben   .     Het  is   om  punten  in  te  brengen  die  je  vandaag  van  je   werk  houden  en  die  je  niet  zelf  kunt  oplossen.     Soms  duurt  zo’n   .    
 22. 22. Het  RIVM  gaat  naar  ‘Anders  Werken’,  een  vorm  van  HNW.  Het  hoofd   van  een  onderzoeksafdeling  hee^  last  van  een  werokoverleg  waar  ze   aan  moet  sleuren  en  zoekt  naar  manieren  om,  in  deze  nieuwe  Hjd  en   context,  de  onderlinge  cohesie  te  versterken  en  gezamenlijk  de   strategie  vorm  te  geven.       Gezamenlijk  besluiten  ze  het  werkoverleg  oude  sHjl  geheel  af  te   schaffen  en  er  het  volgende  voor  in  de  plaats  te  gaan  doen:   1.  Een  wekelijkse  scrum,  voor  lopende  zaken  en  verbinding   2.  InformaHe  uitwisselen  via  een  digitaal  plaCorm   3.  Eenmaal  per  drie  maanden  een  middag  strategie-­‐overleg       09-­‐09-­‐2014,  Het  Nieuwe   Werkoverleg  
 23. 23. De  Concorde  group  is  hard  gegroeid,  gaat  naar  ‘Het  Nieuwe  Samenwerken’  en   zoekt  naar  mogelijkheden  voor  ondersteuning.  Vanuit  de  gedachte  dat  het   werkoverleg  de  spiegel  en  broedplaats  van  cultuur  is,  stellen  ze  een   Vergaderbrigade  in.     Er  is  een  (veel)  groter  ‘vergaderbewustzijn’  bij  collega’s  ontstaan,   vergaderingen  zijn  korter,  leuker  en  effecHever,  de  Vergaderbrigade  wordt   gevraagd  om  overleggen  te  verbeteren,  ze  hebben  een  Vergaderlab  ingericht   en  geven  zelf  workshops  voor  collega’s.    
 24. 24. Het  team  OK-­‐assistenten  binnen  de  Bergman  Clinics  krijgt   De  reden  is  dat  de  OK-­‐ assistenten  in  wisseldiensten  werken  en  dat  er  veel  part-­‐Hmers  tussen   zicen.       De  leider  van  het  team  nodigt  nu  alle  deelnemers   thuis  bij  haar  uit.  Dat  gebeurt  in  de  avond.          Daarna  gaat  iedereen   en  wordt  op   informele  manier  de  discussie  voortgezet.    
 25. 25. No  macer  what  Hme  it  is,  wake  me,  even  if  it’s   in  the  middle  of  a  Cabinet  meeHng.                  Ronald  Reagan    
 26. 26. Voor  vragen:     Alieke  van  der  Wijk  (alieke@hetnieuwewerkoverleg.nl)     Henk  van  der  Steen  (henk@hetnieuwewerkoverleg.nl)   Ruben  van  der  Laan  (ruben@hetnieuwewerkoverleg.nl)   Het  Nieuwe  Werkoverleg   Bedankt!  

×