Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart

1,248 views

Published on

Het aanbod van Rijnconsult op het gebied van Mensontwikkeling

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart

 1. 1. Mensontwikkeling Digitale menukaart
 2. 2. Opstellen en uitvoeren van de strategische hrm-agenda: co-makership tussen lijn en hrm <ul><li>Veel ‘uitdagingen’ op het vlak van de human factor: hrm-beleid, leiderschap, cultuur en hrm-instrumentarium </li></ul><ul><li>HRM-afdeling heeft minder goede ervaringen met ontwikkelen en implementeren van hrm-beleid: te weinig draagvlak en commitment van de lijn </li></ul><ul><li>Hrm-adviseurs worden in een aantal workshops geprikkeld om zich te profileren als hrm-professional </li></ul><ul><li>Gezamenlijk wordt ‘dag van de dialoog’ voorbereid </li></ul><ul><li>Tijdens ‘dag van de dialoog’ worden hrm-professionals en lijnmanagers ‘in hun kracht’ gezet: human factor & ‘business’ </li></ul><ul><li>Tijdens deze ‘dag van de dialoog’ wordt een gezamenlijle analyse gemaakt van organisatie en human factor, met een gezamenlijk stappenplan </li></ul><ul><li>Draagvlak en commitment bij lijn over de strategische hrm-agenda </li></ul><ul><li>Goede rolverdeling tussen hrm-professionals en lijnmanagers over te implementeren hrm-strategie </li></ul><ul><li>Hrm-adviseurs opereren zelfbewuster en nemen meer gelijkwaardige positie in t.o.v. lijnmanagers </li></ul>Aanpak Situatie / doelen Resultaten Boek van Rijnconsult-adviseur Eelke Pol
 3. 3. Werving & Selectie <ul><li>Werven en selecteren van directeuren, managers en ledinggevenden </li></ul><ul><li>Bij ontbreken capaciteit intern vanuit HRM, bij inzetten van objectieve externe partij </li></ul><ul><li>Om snel helderheid te krijgen in gevraagde competenties </li></ul><ul><li>Gelijke kansen voor in- en externe kandidaten </li></ul><ul><li>Gedegen en vertrouwelijke interviews met betrokken personen </li></ul><ul><li>Profielschets op maat </li></ul><ul><li>Pakkende advertentie </li></ul><ul><li>Begeleiding van selectie- en/of adviescommissie </li></ul><ul><li>Referenties inwinnen, ondersteunend assessment uitvoeren </li></ul><ul><li>Eventueel bieden van tijdelijke inzet van interimmanager </li></ul><ul><li>Profielschets gedragen door iedereen </li></ul><ul><li>Gesprekken met voorgeselecteerde kandidaten </li></ul><ul><li>Gedegen besluitvorming </li></ul><ul><li>Korte doorlooptijd bij invulling van vaste vacatures </li></ul>Aanpak Situatie + doelen Resultaten
 4. 4. Persoonsonderzoek <ul><li>Zicht krijgen op en ontwikkelen van competenties en talenten van (hoger) management en directie </li></ul><ul><li>Stimuleren van individuele, (management)team en organisatieontwikkeling </li></ul><ul><li>Moment voor (zelf)reflectie en bezinning </li></ul><ul><li>Zicht krijgen op “fit” tussen persoon en organisatie </li></ul><ul><li>Compacte en testvrije methodiek </li></ul><ul><li>De Persoon van de leider en professional centraal </li></ul><ul><li>Aandacht voor match individu en werk(opvatting): Willen, Kunnen en Zijn </li></ul><ul><li>Onafhankelijk en deskundig advies op basis van biografisch en managementinterview </li></ul><ul><li>Gelegenheid voor open dialoog met 2 seniore adviseurs </li></ul><ul><li>Diepgaand inzicht in persoonlijk functioneren </li></ul><ul><li>“ Persoonlijk” teamplaatje als basis voor inrichting en samenwerking (management)teams </li></ul><ul><li>Acceptatie voor advies/uitkomst: (nieuw) perspectief bv bij verlies functie </li></ul><ul><li>Positieve prikkel en concrete handvatten voor (persoonlijke)groei </li></ul>Aanpak Doelen Resultaten Kandidaat Organisatie Willen ambitie visie initiatief visie strategie beleids(plan) Kunnen kennis vaardigheden ervaring functioneringseisen en -verwachtingen competentieprofiel Zijn integriteit betrokkenheid zelfreflectie ethiek en waarden werkcultuur processen
 5. 5. Kenmerken PIT-assessment <ul><li>Een PIT assessment kan uit diverse testen worden opgebouwd, afhankelijk van de vraag en het budget. Het assessment is zowel geschikt voor selectievragen als voor ontwikkelingsvraagstukken. Naast testen bestaat het uit een 2 uur durend gesprek (biografisch interview en bespreking testresultaten). De basis ligt in de combinatie WPV en Carrièrewaarden, die een indruk geven van de competenties (kunnen) en drijfveren (willen) van de kandidaat. Aanvullende testen kunnen gekozen worden op basis van de vraag: </li></ul><ul><ul><li>Leiderschap (TLC-Q, Quinn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk- en denkniveau (diverse capaciteitentesten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Denkstijlen (HBDI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Commercie </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiliteit </li></ul></ul><ul><li>De kandidaat krijgt sowieso de resultaten van de testen mee, een integrerend ontwikkelingsgericht rapport kan op verzoek geschreven worden. </li></ul>PIT assessment identiteit drijfveer overtuiging competenties gedrag missie strategie cultuur systemen, processen doelen, sturing verbinden mensontwikkeling organisatieontwikkeling
 6. 6. Het Cultuurspel <ul><li>Brengt mensen op een creatieve, speelse manier in gesprek over de essenties van een gewenste cultuurverandering. </li></ul><ul><li>Wanneer een organisatie een verandering wenst door te voeren die die gevolgen heeft voor houding en gedrag </li></ul><ul><li>Aan de hand van kaarten met speelse opdrachten wisselen deelnemers beelden en inzichten uit en wordt het ‘onbespreekbare bespreekbaar gemaakt’ </li></ul><ul><li>Voor gehele organisaties, afdelingen of teams </li></ul><ul><li>Spelduur: één tot twee dagdelen </li></ul><ul><li>Deelnemers hebben zicht op hun gezamenlijke droom: de door hen gewenste cultuur </li></ul><ul><li>Deelnemers hebben zicht op belemmerende gedragspatronen die de droom in de weg staan </li></ul><ul><li>Deelnemers hebben acties benoemd: wat gaan we doen en wat laten om de droom te realiseren? </li></ul>Aanpak Situatie + doelen Resultaten
 7. 7. Ontwikkelen van een vitale organisatiecultuur <ul><li>Ontwikkelen van een gezonde cultuur waarin mensen doelgericht en vanuit passie werken </li></ul><ul><li>Gedeelde waarden en kwaliteiten als vertrekpunt </li></ul><ul><li>Wanneer de huidige cultuur niet meer leidt tot groei en ontwikkeling van de organisatie en de mensen die er werken </li></ul><ul><li>Doorlopen van een proces met medewerkers en management gericht op: </li></ul><ul><li>- Bezieling: waar is het ons om te doen? </li></ul><ul><li>- Bezinning: welke gedragspatronen houden ons in het nu? </li></ul><ul><li>- Beweging: eerste stappen, experimenteren en volharden </li></ul><ul><li>Aanpak conform boek ‘Hartelijk georganiseerd’ </li></ul><ul><li>Een zichtbaar vitalere cultuur, waarin: </li></ul><ul><li>- helder is wat ieder bijdraagt aan het hogere doel </li></ul><ul><li>- kwaliteiten tot hun recht komen </li></ul><ul><li>- mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen aandeel </li></ul><ul><li>- resultaat en bezieling hand in hand gaan </li></ul>Aanpak Situatie + doelen Resultaten
 8. 8. Teamontwikkeling <ul><li>Het creëren van verbinding tussen de teamleden onderling en met hun leidinggevende </li></ul><ul><li>Het creëren van verbinding tussen de individuele en de teamdoelstelling </li></ul><ul><li>Het ontdekken van een slimmere en uitdagendere manier van samenwerking </li></ul><ul><li>Het doorbreken van oude patronen </li></ul><ul><ul><li>Assessment vooraf (context team, leden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Collectieve sessies teamontwikkeling (1 dag teamboostsessie gevolgd door 2 (x2/x3) dagen: verdiepingsprogramma </li></ul></ul><ul><ul><li>Begeleiding on-the-job (bijwonen vergaderingen e.d. </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuele coaching leidingevende, eventueel teamleden </li></ul></ul><ul><li>Inzicht in de dynamiek die speelt tussen leden/leider/omgeving van het team en hetgeen het team nodig heeft om effectiever te functioneren </li></ul><ul><li>Handvatten om de verbetering te borgen </li></ul>Aanpak Situatie + doelen Resultaten Individu Team Doel Taak Werkwijze Werkwijzen, procedures en afspraken ‘ Jobs’ en wie gaat wat doen Omgaan met elkaar; gedrag; ( mensen, teams ) Beoogde resultaten doelen taken werkwijzen proces
 9. 9. Organisatie opstelling Wat is een organisatieopstelling?  In een organisatieopstelling wordt zichtbaar op welke manier samenwerking plaatsvindt op een bepaald vraagstuk. Het visueel maken van de samenwerking geeft unieke aanwijzingen over wat er wel en niet goed gaat (in relatie tot het vraagstuk). Programma en opbrengst Organisatieopstellingen doe je in een groep van mensen die elkaar niet hoeven te kennen, met een ervaren begeleider in de rol van consultant. Het programma duurt een dag waarin verschillende opstellingen gemaakt worden. Opstellingen zijn behulpzaam bij het inzicht in samenwerking, maar ook bij het maken van de juiste keuzes, het plegen van de juiste managementinterventies of het bepalen van strategische richtingen. Voor wie en hoe? Voor managers en professionals met leidinggevende taken. Vooraf vindt afstemming plaats met de opdrachtgever.
 10. 10. Theory U Presence & Emerging patterns Wat is Theory U?  De meeste tijd ‘zitten we in ons hoofd.’ We vergelijken, zijn onnodig kritisch en soms ook vol negatieve emoties. We komen dan in de aanpak van vraagstukken vaak niet verder dan / meer van hetzelfde’. Otto Scharmer (Theory U) geeft een benadering die niet de intellectuele analyse centraal stelt, maar ‘Presencing’ (aanwezig zijn). Een aanpak die helpt open te staan voor wat er is (en niet voor wat we willen dat er is). En voor de patronen die zich aandienen en die helpen bij verandering. Programma en opbrengst Het programma duurt een dag waarin de U wordt doorlopen. Een vraag of probleem staat centraal. Als opbrengst van de dag ervaren de deelnemers de unieke werkwijze en wordt een prototype (in aanzet) gemaakt in relatie tot de startvraag. Voor wie en hoe? Voor managers en professionals met leidinggevende taken. Of voor een team met een bepaalde taak binnen de organisatie. Vooraf vindt afstemming plaats met de opdrachtgever.
 11. 11. Dialoog Dialoog Discussie / Delibereren Wat is Dialoog?  Dialoog plaatst de dingen en de mensen naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar, Het legt daarmee de basis voor betere communicatie, wederzijds vertrouwen en menselijk begrip voor het aanpakken van praktische en strategische onderwerpen.  Programma en opbrengst Het programma duurt een dag, waarin verschillende vormen van dialoog aan de orde komen. Deelnemers ervaren de waarde en impact van dialoog en leren de spelregels en condities van een dialoog Voor wie en hoe? Een dialoogtraining is voor teams vanuit een zelfde organisatie en duurt een dag. Vooraf aan de dag vindt een afstemming plaats met de opdrachtgever.  
 12. 12. Cultural Transformation Tool : kwantificeerbaar maken van persoonlijke, huidige en gewenste waarden van de organisatie Waarden op 7 niveaus Top 10 persoonlijke, huidige en gewenste waarden, drivers voor cultuurontwikkeling Positieve Focus / Buitensporige focus Dienstbaar Het verschil maken Interne cohesie Transformatie Eigenwaarde Relatie Overleving
 13. 13. OCI Organisational Culture Inventory <ul><li>Meten in werkstijlen van de huidige en gewenste organisatiecultuur voor mogelijkheden cultuurverandering </li></ul><ul><li>Gevalideerd systeem (sinds 1971, + 100.000 organisaties) </li></ul><ul><li>Dwarsdoorsnedes: beeld per organisatieonderdeel of niveau mogelijk, waardoor diversificatie in de aanpak mogelijk wordt </li></ul><ul><li>Mensen maken zelf (anoniem) de test, dus wordt het beeld herkend </li></ul><ul><li>Resultaten worden afgezet tegen gemiddelde scores van eerder (internationaal) deelnemende organisaties </li></ul><ul><li>Het systeem kan met hetzelfde model ook meten: </li></ul><ul><li>Werkstijl van het individu manager (LSI-1) </li></ul><ul><li>Feedback van medewerkers naar individu (LSI-2) </li></ul><ul><li>Effectiviteit functionele teams/groepen (GSI) </li></ul><ul><li>Beeld van huidige en gewenste cultuur </li></ul><ul><li>Dwarsdoorsnedes: beeld per organisatieonderdeel of per niveau mogelijk </li></ul><ul><li>Aanpak cultuurverandering wordt meer helder en scherper </li></ul><ul><li>Sterk visueel, in één oogopslag wordt cultuurverandering duidelijk </li></ul>Aanpak Situatie + doelen Resultaten Mens- oriëntatie Taak-, mens- en verandergerichtheid binnen de gemaakte profielen (huidig en gewenst) in 12 werkstijlen Taak- oriëntatie Toenemende behoefte aan “satisfactie” Toenemende behoefte aan veiligheid en meer moeite met veranderingen
 14. 14. Intervisie met de Critical Incident methode <ul><li>Als collega’s van elkaar willen leren </li></ul><ul><li>Als meer ervaren, seniore collega’s beter moeten samenwerken met minder ervaren, juniore collega’s </li></ul><ul><li>Met een frequentie van bijvoorbeeld éénmaal per maand een intervisiebijeenkomst organiseren van ongeveer twee uur </li></ul><ul><li>Deelnemen is vrijwillig </li></ul><ul><li>Deelnemen betekent wel dat je in principe altijd komt, tenzij…… </li></ul><ul><li>De casus inbrenger gaat naar huis met tal van adviezen van zijn eigen collega’s </li></ul><ul><li>De casus inbrenger krijgt beter inzicht in hoe hij/zij omgaat met een vraagstuk of dilemma </li></ul><ul><li>De overige deelnemers herkennen zichzelf vaak in de casus inbrenger </li></ul>Aanpak Situatie + doelen Resultaten systeem rol persoon P.E. omgeving
 15. 15. Adviseren als Tweede beroep <ul><li>Als iemand vanuit vakdiscipline een bijdrage wil leveren, maar niet de hiërarchische positie heeft om het op te dragen </li></ul><ul><li>Als staf- en beleidsmedewerkers goed zijn in hun vak, maar hun ideeën soms moeilijk geaccepteerd krijgen in de organisatie </li></ul><ul><li>Als iemand effectiever wil worden in de adviesrol, of het takenpakket verschuift naar zwaarder accent op adviseren </li></ul><ul><li>Verschillende mogelijkheden: </li></ul><ul><li>Training: invulling van programma, duur en doorlooptijd in overleg met opdrachtgever (bv 1 of meer meerdaagse blokken, losse dagen, of een combinatie daarvan, homogene of gemengde groepen) </li></ul><ul><li>Begeleide Intervisiegroepen en/of coaching </li></ul><ul><li>Specifieke programma’s voor HRM, adviseren in een Politieke Context </li></ul><ul><li>Altijd maatwerk door werken met eigen casuïstiek, oefenen met acteur, simulatie met ‘echte klant’ </li></ul><ul><li>Uitbreidinjg van het instrumentarium voor uitoefenen van de adviserende rol </li></ul><ul><li>Groter inzicht in, en bewustzijn van, de eigen gedragspatronen </li></ul><ul><li>Daardoor ontstaat de mogelijkheid te kiezen en het gedragsrepertoire uit te breiden </li></ul><ul><li>De behandelde stof is direct toepasbaar in de eigen praktijk </li></ul>Aanpak Situatie + doelen Resultaten
 16. 16. Rijnconsults’ Executive Energy Management Program gaat over persoonlijk leiderschap; Hoe geef ik leiding aan mijzelf en hoe ga ik om met mijn energiebalans? Het programma dat 2,5 dag duurt geeft belangrijke inzichten rondom deze thema’s en geeft in een aantal stappen aan hoe je hierin blijvende veranderingen kunt aanbrengen. Na afloop van het programma heeft: 82% van de deelnemers meer energie 74% vermindert negatief denken 74% verbetert communicatie met anderen 72% heeft meer (zelf) vertrouwen 68% vergroot de weerbaarheid 65% is beter in staat te focussen en zich te concentreren 58% verbetert de eigen time management gewoonten Energie is onze belangrijkste bron om tot prestaties te komen; de meeste organisaties en individuen managen hun energie niet effectief! wat hoe waarom
 17. 17. Het leiderschap construct van onze organisatie. <ul><li>De meeste organisaties hebben het over het gewenste en benodigde leiderschap </li></ul><ul><li>Leiderschap is een complex thema </li></ul><ul><li>Het doel is de deelnemers een overzicht te bieden en een aantal begrippen om scherper over het thema in gesprek te gaan. </li></ul><ul><li>Toelichting op de diverse kijken op leiderschap in de literatuur </li></ul><ul><li>Uitleg van het Rijnconsult Leiderschap Construct </li></ul><ul><li>Bespreken veel voorkomende, typische vragen over leiderschap in de organisatie </li></ul><ul><li>Een duidelijker beeld van wat in de organisatie met leiderschap bedoeld wordt </li></ul><ul><li>Wat specifieke aandachtspunten met betrekking tot leiderschap zijn </li></ul><ul><li>Wat gedaan kan worden om tot effectieve maatregelen te komen op het niveau van medewerker, team, organisatie en de leidinggevenden. </li></ul>Aanpak Situatie + doelen Resultaten
 18. 18. WORKING THROUGH THE ARTS Aandacht Adem Adem Aarden Aandacht Kleur Fantasie Authenticiteit Persoonlijkheid Kracht Expressie Stem Energie vragen om … … geven Inspiratie Passie De trainers gebruiken theater en performance technieken HYPERFORMANCE Hoe effectief ben je als manager? Creativiteit, fantasie en passie samenbrengen. Inspirerend leiderschap leidt tot creativiteit in de team 


 AARDEN, ADEM, AANDACHT
 Simpele en doeltreffende oefeningen. Lichaam en geest werken samen. Tijd voor échte communicatiekracht! 11-08-11

×