Verandercommunicatie: 5+2 kleuren voor interne communicatie bij verandering

8,132 views

Published on

Hoe komen mensen in beweging? Welke vormen van verandering zijn er? En wat voor communicatie past bij die verandering? Een presentatie over 7 veranderkleuren en communicatie.

Published in: Business, Technology

Verandercommunicatie: 5+2 kleuren voor interne communicatie bij verandering

 1. 1. Huib Koeleman Verandercommunicatie
 2. 2. Verandercommunicatie: de methodische aanpak van interne communicatie bij ingrijpende veranderingsprocessen in organisaties ‘ (als onderdeel van een totaalpakket aan veranderinterventies) Huib Koeleman
 3. 3. KERNVRAGEN Voor welk probleem is dit de oplossing? Wat gaat er mis als we niets doen?
 4. 4. Waar komen we vandaan En waar gaan we naartoe?
 5. 5. Hoe onbekender het eindpunt, hoe meer communicatie over de weg er naar toe!
 6. 6. Wat is doel en wat is middel? Veranderen we de structuur als interventie op de cultuur, of is het juist andersom? De volgorde heeft veel invloed op de kernboodschap! 8
 7. 7. CIJFERS EN FEITEN Type organisatie, omvang? Crisis, of hebben we tijd? Zelf verzonnen of opgelegd? 10
 8. 8. PERSPECTIEF Wat kunnen we leren van de vorige reorganisatie? 11
 9. 9. Is er ruimte voor alternatieve wegen? 12
 10. 10. VERHALEN Hoe praten mensen over de verandering? Check welke emotie en ervaring er in deze verhalen zit! 13
 11. 11. COMMUNICATIE Inventariseer: Wat tot nu toe is gecommuniceerd Wat in het verleden succesvol was in de communicatie 14
 12. 12. Er is niets mis met het herhalen van een succesformule 15
 13. 13. HET VERANDERTEAM De samenstelling van het team is mede bepalend voor het succes: -  Hebben ze (informele) positie? -  En als men vernieuwing wil, is dat aan het team te zien? 17
 14. 14. En… heeft men lef? 18
 15. 15. DE MEDEWERKER Wat betekent de verandering voor medewerkers? Is dat voor iedereen hetzelfde? En wat denkt de medewerker van de verandering? (zie ook: verhalen) 19
 16. 16. INVLOED Wees helder over de gewenste invloed van medewerkers: meeweten, meedenken, meewerken of meebeslissen (en de fasering) 20
 17. 17. CHECK STATUS Kan, wil en mag men veranderen? Van de collega’s? Van henzelf? 21
 18. 18. FILOSOFIE Bespreek de veranderfilosofie met de veranderaars Centrale vraag: Wanneer komen mensen in beweging? 23
 19. 19. VERANDERIDEE § XXX Welke veranderkleur gaan we hanteren? 24
 20. 20. 5+2 25
 21. 21. BASIS De 5 veranderkleuren van Hans Vermaak en Leon de Caluwé: blauw, geel, rood, groen en wit. Aangevuld met paars en oranje 26
 22. 22. projectmatig machtsbalans wortel en de stok lerend holistisch co-creërend crisis top-down 27
 23. 23. Blauw staat voor ratio en blauwdrukdenken 28
 24. 24. Projectmatig Meten = weten KPI’S Checklist rapportage 29
 25. 25. BLAUW § XXX Projectmatige, rationele aanpak van veranderingen. Het resultaat is vooraf duidelijk omschreven en meetbaar. 30 www.ausicom.com
 26. 26. BLAUW COMMUNICEREN wie Directeur of technisch verantwoordelijke wat Nut & noodzaak en resultaten tijd Op basis van projectfasering hoe § XXX Actielijsten, Interne media, de lijn en monitoring 31 www.ausicom.com
 27. 27. CASE: NIEUWBOUW Helder resultaat, traject in stappen onder te verdelen Communicatie: gebruik maken van maquettes, demo’s, markeren fases (eerste paal), excursies naar de nieuwbouw. 32
 28. 28. Geel staat voor energie, machtsbalans en polderen 33
 29. 29. Alliantie voortschrijdend inzicht STAKEHOLDER coalitie win-win 34
 30. 30. GEEL § XXX Resultaat is onbekend en verschuivend. Veel werkgroepen, commissies en beleidsdocumenten 35
 31. 31. GEEL COMMUNICEREN wie Opinieleiders en beslissers wat Verandernoodzaak, alternatieven (geen resultaten) tijd In het begin de voorhoede, later breed hoe Debat, webinar, discussies, lobby, enquetes, § XXX 36
 32. 32. DRAAGVLAK Veel mensen betrekken kan soms leiden tot lastige groepsprocessen, hoge verwachtingen, vage verantwoordelijkheden en grijzere ideeën. 37
 33. 33. § XXX CASE: BELEIDSPLAN Ontwikkelen met een stuurgroep, projectgroep, klankbordgroepen: hierbij steeds de status van de groepen aangeven, en uitkomsten terugkoppelen. Tussentijds aanpassen opzet is mogelijk 38
 34. 34. Rood staat voor het bloed van de organisatie 39
 35. 35. Assessment binding functioneren

×