Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Essenties.Presentatie

Boekpresentatie \'Essenties van Verandermanagement\' bij Alumni AOG School of Management

 • Login to see the comments

Essenties.Presentatie

 1. 1. Jubileum Event‘Essenties van Verandermanagement’Laveren tussen dilemma’s in de praktijkd.d. 20 maart 2012, De Sparrenhorst, Nunspeet
 2. 2. The making of …..
 3. 3. + = het veranderidee+ = het veranderproces
 4. 4. Wild plans Change
 5. 5. Wild plans Change
 6. 6. Vertrekpunt• Verandermanagement is een ‘hot topic’ • Werken aan veranderen wordt steeds gewoner • Zie ook het succes van deze leergang• Veel veranderprojecten werden niet tot een goed einde gebracht • Ervaringen als fietsen in mul zand: 70% is berucht • Teleurstelling, frustratie, irritatie, hoge out of pocket kosten, oplopende emoties • We blijven veranderen op dezelfde manier: BOHICA! • Noch medewerkers, organisaties, de samenleving worden daar beter van• Verandermanagement is een zoektocht naar ‘de heilige graal’ • ‘Why transformation efforts fail?’ • Er bestaat niet ‘one best way of change’ • Verandermanagers kunnen de verandering niet bepalen, wel een rol spelen in Δ faciliteren • Dus, …. situationeel of contextueel veranderen
 7. 7. Motto• ‘voor veranderaars’, ‘door veranderaars’ theorie en praktijk meer verbinden• Een brug slaan tussen veranderkundige (theoretische) inzichten en de weerbarstige praktijk • Het vier-ballen model • drie dilemma’s
 8. 8. Pretentie• Het samenhangend beantwoorden van de vragen uit het vierballenmodel• Het managen van de dilemma’s in de praktijk diepere impact• Een stap naar ‘met inzicht veranderen in de praktijk’• Met meer succes de oorspronkelijke veranderdoelen realiseren• Op die manier dragen we bij aan het verandervermogen van Nederlandse bedrijven, organisaties, managers en adviseurs• Echter, …. wetenschappelijk lastig te bewijzen
 9. 9. Uitwerking: mail voorjaar 2010Geachte collega’s en gewaardeerde docenten van de leergang Verandermanagement, Dit najaar vieren wij het heuglijke feit van de start van de vijfendertigste editie van de postacademische leergang Verandermanagement. Een respectabel aantal Pareltje s uit de en je mag dus wel zeggen een succes in de markt. … een rijk verand… dom aa erkund versjehi n inzich e: ten en Wat we van je vragen is om c ‘beste artikel ooit’ te herschrijven met je laatste llende ‘ inzichten afgestemd op enkele hoofdlijnenstemm eerste hoofdstuk door de die in het en’ redactie worden getrokken. Op die manier ontstaat een boek met een herkenbare lijn, het beste wat de veranderkunde op dit moment te bieden heeft en creëren w wij gezamenlijk een (nog) helderder en verdiept programma voor de leergang.
 10. 10. Dankwoord !• Het was een voorrecht de redactie te vormen, het onderlinge debat te voeren, het in ‘de zaal’ uitproberen, lezen, becommentariëren, herlezen, herschrijven …• Dit boek is een gezamenlijke inspanning van heel veel mensen in evenzovele rollen• Dank • aan iedereen die ons heeft gestimuleerd en een bijdrage heeft geleverd• Het eerste exemplaar …..
 11. 11. drie workshops in twee rondes
 12. 12. Workshops• Deel en Geheel • Inleiders: Peter van de Boom, Jan Jonker • Statement …• Inhoud en Betekenis • Conservatoren van het ‘Museum der Veranderkunde’: Henk en Henry (Troje Theatergezelschap) • Statement …• Ratio en Emotie • Inleiders: Paul Kloosterboer, Maurits Jan Vink • Statement …
 13. 13. Slot: plenaire bijeenkomstVerandermanagement
 14. 14. Alle objecten uit totaalplaat los transparant, kunje alles mee doen, draaien, vergroten, etc. -Totaal model WAAROM.png, etc.
 15. 15. Marco, bij deze de basis presentatie.Ik heb alle afbeeldingen transparant gemaakt (geen wit op deachtergrond), waardoor je alles kunt verwerken ook bij een andereachtergrondkleur of –afbeeldingJe kunt er vrij mee schuiven, het formaat wijzigen, draaien,kopiëren/plakken, wat je maar wilt.Van de totaalplaat heb ik nog een verkorte versie gemaakt, zodatdeze ook in powerpoint leesbaar is weer te geven.Het schalen van een afbeelding gaat door eropte dubbelklikken en dan bij het tabblad “grootte”de hoogte aan te passen en dan op TAB drukken,zodat de hoogte mee wijzigt en de verhoudingenblijven kloppen (anders is de afbeelding onscherp)
 16. 16. Om afbeeldingen voor of achter elkaarte plaatsen (bijv. ballen over elkaar)kun je met de rechtermuisknopkiezen voor “Volgorde” en dan naarvoorgrond of achtergrond kiezen:Objecten draaien - selecteren en danMet het groene bolletje draaien:Ik heb de bestandnamen toegevoegd bij de meeste sheets in dezepresentatie, de bestanden (*.PNG formaat vanwege detransparantie die nodig is) zijn terug te vinden in de map“Afbeeldingen”.Gebruik deze presentatie als basis om vanuit te kopiëren naar jeeigen presentatie.Als je nog vragen hebt, weet je me te vinden!Charles Willemsen

×