Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace (SportCentral)

1,647 views

Published on

Prezentace k obhajobě diplomové práce na téma Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Předložená práce je zaměřena na fungování startupů s důrazem na internetové startupy a jejich podnikatelský model. V teoretické části se definují základní pojmy a vysvětluje se, jaká jsou specifika startupů oproti tradičnímu pojetí firem, jaké metodiky se používají pro jejich řízení a k jakým změnám dochází v této oblasti v posledních letech. Praktická část obsahuje souhrn prací na internetovém startupu SportCentral, jehož zakladatelem je autor této práce. Následují základní informace o projektu prostřednictvím tzv. elevator pitche. V další kapitole se autor věnuje tvorbě podnikatelského modelu SportCentralu pomocí metodiky Lean Startup a nástroje Lean Canvas. Následně je představen tým, který na startupu pracuje, a jsou nastíněny další kroky, které budou na SportCentralu realizovány. Závěr shrnuje práci jako celek a diskutuje její přínosy.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace (SportCentral)

 1. 1. Obhajoba diplomové práceAutor práce: Bc. Roman SterlyVedoucí práce: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomickáPlzeň, 4.6.2013Podnikatelský plán internetového startupua jeho realizace
 2. 2. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE• Jak naplánovat a realizovat vznik novéinternetové firmy SportCentral?• Jak zvýšit šance na úspěch startupu?• Aplikace v praxi, realizace• Vytvoření podnikatelského plánu prozakladatele a investory
 3. 3. STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE• Teoretická část• Startupy, podnikatelské plány, dokumenty pro investory• Praktická část• Realizace startupu• Podnikatelský model• Finanční plán• Představení týmu• Časový harmonogram další realizace• Zhodnocení
 4. 4. Česká republikaUSAEvropa8.000 sportovišť250.000 sportovišť500.000 sportovišťSportoviště jsou využita pouze z 50 – 80%Naši zákazníci – sportovní zařízeníObtížně získávají nové zákazníkyMají problém s nimi udržet dlouhodobé vztahyZápasí s marketingemŘEŠENÝ PROBLÉM
 5. 5. ŘEŠENÍKomunitní web pro rekreační sportovce a týmy• Socialní• Lokální• Mobile + web• Gamifikovaný• Vysokánávštěvnost
 6. 6. Zápis v katalogu (zdarma) Vstupného KontaktySlevové akce (2 typy) Členství StatistikyOrganizace akcí (např.turnaj)Rezervace Přání zákazníkůDárkové poukazy Automatizace prodejeNewsletteryInternetové nástroje pro sportovištěIntegrované do webu sportoviště, SportCentralu,mobilní aplikace, widgetůAkvizice zákazníků Online prodej CRMŘEŠENÍ
 7. 7. 6,5 mil. Sportujících v ČR4x / m Frekvence návštěv placených sportovišť3 mld. Kč / r7 mil. / mTržby slevových serverů v ČRPočet hledání sportovišť – Google / SeznamTRH V ČESKÉ REPUBLICE40 mld. Kč / r Tržby sportovišť v ČR
 8. 8. Získání investice 1 mil.70 tis. uživatelů 6200 sportovišťSOUČASNÝ STAV1. místo Startup FundingEuroTour Praha 2013Organizacecelorepublikovéhoprůzkumu / soutěže„Sport roku“-> ČT, Nova, Sport.cz, …1. místo Euro Demo DaySan Francisco 2013Kč, 6 zaměstnanců1. místo Rozjezdy 2013Plzeň (regionální kolo)
 9. 9. SOUČASNÉ CÍLEŘíjen 2013 100 zákazníkůProdej produktů / Vývoj / USAZískání další investice
 10. 10. ZÁVĚRY DIPLOMOVÉ PRÁCE• V průběhu diplomové práce se podařilo získat investici 1 milionKč a zamýšlený podnikatelský záměr realizovat• Tradiční postupy řízení firem jsou pro startupy nevhodné• Vytvoření podnikatelského modelu pomocí metodiky LeanStartup / Lean Canvas• Zpracování je vhodné k použití v rámci startupu i prokomunikaci s investory a poslouží k dalším činnostem• Práce je zaměřená prakticky a může posloužit jako vodítkodalším startupům• Předpokládá se další pokračování projektu
 11. 11. OTÁZKY VEDOUCÍHO PRÁCE„Proč jsou výhody uvedené na str. 44, 57charakterizovány jako neférové? V čem spočívájejich neférovost?“Férová soutěž = soupeři mají stejné podmínky, hrají sestejnými pravidly (sport, podnikání,…)Neférová výhoda = aktivní vytvoření lepšíchpodmínek, vlastních pravidel
 12. 12. OTÁZKY VEDOUCÍHO PRÁCE„Existuje plán B pro případ nepříznivého vývoje?“Plán A (současný)• měsíční provozní výnosy =měsíční provozní náklady• bod zvratu• → získání další investicePlán B• změna podnikatelského modelu(tzv. pivot)• samofinancování• státní Seed fond• dotace z fondů EU• akcelerátory• opuštění projektu
 13. 13. OTÁZKY OPONENTA PRÁCE„Ze zásad ke zpracování diplomové práce (vzadání) vyplývá, že máte mimo jiné zpracovatSWOT analýzu uvedeného projektu. Tatoanalýza však ve Vaší diplomové práci uvedenánení. Vypracujte min. přehled faktorů z tétoanalýzy.“
 14. 14. Silné stránky• Největší databáze sportovníchzařízení v ČR (6200)• Silné SEO, vysoká návštěvnost• Značka (ČR)• Úspěchy v startupových soutěžích(ČR, USA)• Nízké náklady v ČR v porovnáníse ZápademSlabé stránky• Relativně mladý tým• Nízké současné příjmy• Geografické umístění• Pomalý postup vzhledem komezeným finančním možnostemOTÁZKY OPONENTA PRÁCE
 15. 15. Příležitosti• Neexistence globální sportovníplatformy• Rostoucí důraz na zdravý životnístyl• Bohatnutí společnosti• Vzestup nových technologií(mobilní zařízení, sociální sítě)• Zájem investorů (ČR, USA, RU)Hrozby• Nízké bariéry vstupu do odvětví• V případě úspěchu rychlý vznikkonkurence• Různorodost národních trhů• Nedostatek programátorů na trhupráceOTÁZKY OPONENTA PRÁCE
 16. 16. Riziko zakladatelů – vhodný tým?Riziko trhu – bude za produkt někdo platit? Kolik?Riziko konkurence – kolik dalších lidí dělá to samé? V čem jsme jiní?Riziko načasování – je na to vhodná doba?Riziko finanční – jsou potřeba další investice, aby byla firma zisková?Riziko marketingu – dostane se startupu pozornost? Jaká bude cena?Riziko geografické – je startup ve správné lokalitě?„Jaká rizika a jakým způsobem mohou ovlivnituvedený startupový projekt?“OTÁZKY OPONENTA PRÁCE
 17. 17. „Částky, které máte uvedené ve finančním plánuse zdají být nereálné. Nejspíše jde o početníchybu, kterou ale lze obtížně najít, protoženemáte ve své diplomové práci uvedený postupjeho tvorby. Proveďte kontrolu výpočtu a na jejímzákladě upravte uvedený finanční plán (min. typuVZZ).“OTÁZKY OPONENTA PRÁCE
 18. 18. OTÁZKY OPONENTA PRÁCEMěs.Nákladyna vývojNákladyna prodejOstatnímzdové NOstatnínákladyNáklady zaměsíc celkemNákladykumulativně-6 62160 0 0 0 62160 62160-5 62160 0 0 0 62160 124320-4 62160 0 0 0 62160 186480-3 62160 0 0 0 62160 248640-2 62160 0 0 0 62160 310800-1 62160 0 0 0 62160 3729601 609360 326033 85855 178270 1199517 15724772 684960 326033 52255 78270 1141517 27139953 684960 326033 52255 70770 1134017 3848012… … … … … … …16 1188960 895965 228545 132409 2445879 2916011517 1188960 1020937 228545 112410 2550853 3171096818 1188960 1020937 228545 102411 2540854 34251822Shrnutí nákladů (Kč)
 19. 19. OTÁZKY OPONENTA PRÁCEMěs.Rozdílvýnosů anákladůRozdílkumulativníchV a N1 -1080811 -12326692 -887142 -21198113 -777205 -28970174 -842138 -37391545 -779108 -45182626 -442888 -49611507 -291091 -52522418 30435 -52218069 404055 -481775110 1396855 -342089611 2114265 -130663012 3113729 180709813 3888048 569514714 4796993 1049213915 5847983 1634012316 6710042 2305016417 7418043 3046820818 8231802 38700009Porovnání výnosů a nákladů (Kč)
 20. 20. OTÁZKY OPONENTA PRÁCE01000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000-6 -3 1 4 7 10 13 16Kumulativní náklady avýnosy, bod zvratuNáklady kumulativněVýnosy kumulativně020000004000000600000080000001000000012000000-6 -3 1 4 7 10 13 16Měsíční náklady a výnosyNáklady za měsíc celkemVýnosy za měsíc celkem
 21. 21. Roman SterlyZakladatelwww.sportcentral.czroman.sterly@sportcentral.cz

×