Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01. Mediální výchova - Úvod

718 views

Published on

Stručný úvod do mediální výchovy a mediální gramotnosti...

Published in: Education
 • Be the first to like this

01. Mediální výchova - Úvod

 1. 1. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Kamil Kopecký
 2. 2. Média jako významná součást života Média tvoří významnou součást našeho života, umožňují nám poznávat svět kolem nás, bavit se, vzdělávat se, činit rozhodnutí, navazovat přátelství apod. Média ovlivňují naše potřeby, životní postoje, hodnotová měřítka, společenské trendy, spoluvytvářejí kulty hvězd atd. Jsou také významným socializačním faktorem, který dokáže nahradit a vytěsnat školu i rodinu.
 3. 3. Média jako prostředek socializace (I)
 4. 4. Média jako prostředek socializace (II)
 5. 5. Média jako prostředek socializace (III)
 6. 6. Média Média nekopírují svět jako odraz v zrcadle, jsou výsledkem výrobních postupů, lobby apod. Mediální sdělení mají různé účely. Média manipulují s veřejným míněním. Krize v ČT. Jak informovala Česká televize o „viróze“ prezidenta Zemana?
 7. 7. Vlivy médií Pozitivní - zdroj informací - zábava - socializace Negativní - násilný obsah - manipulace - moc - závislost - žrout času
 8. 8. Mediální gramotnost jako jádro MV Základním cílem mediální výchovy je osvojení si mediální gramotnosti (kompetence). Mediální gramotnost je vlastně souhrn znalostí a dovedností nutných pro práci s médii/mediálními produkty. Je to základní kompetence důležitá pro život člověka žijícího ve společnosti ovlivňované masmédii.
 9. 9. Mediální gramotnost zahrnuje: 1. Znalosti potřebné pro získání kritického přístupu k médiím, které však zároveň umožňují využít potenciál médií (média jako zdroj informací, zábavy, kvalitního vyplnění volného času). Mediálně gramotný člověk: - kriticky vyhodnocuje informace z médií - nenechá se snadno zmanipulovat - orientuje se v mediálních produktech, žánrech… - zná principy reklamy a odolává reklamnímu tlaku - ovládá základy mediální legislativy
 10. 10. Mediální gramotnost zahrnuje: 2. Dovednosti pro práci s médii (vyhledávání informací, tvorba vlastních mediálních obsahů atd.)
 11. 11. Mediální gramotnost zahrnuje: 3. Postoje k médiím (odmítavé-vstřícné, nezávislost-závislost, závislost-ignorování)
 12. 12. Co je mediální výchova Mediální výchova je průřezové téma Rámcového programu pro základní vzdělávání. Realizuje se jako: a) samostatný předmět, b) součást předmětů jiných, c) jako kombinace a+b. Základní poznatky o médiích se osvojují: 1. Kritickou interpretací (analýza existujícího obsahu) 2. Mediální produkcí (časopis, web, blog)
 13. 13. Co je mediální výchova Mediální výchova vychází z teorie masové komunikace (mediální studia). Médium = komunikační prostředek. Mediální komunikace = forma sociální komunikace, masová komunikace. Mediální výchova pracuje s dvěma hlavními koncepty: 1. Kriticko-hermeneutickou větví (Kanada, skandinávské země) 2. Learning-by-doing (USA, Austrálie) Integrace obou konceptů – VB, Evropa, ČR Media education = skills + knowledge.
 14. 14. Stručná historie mediální výchovy v ČR J. A. Komenský - - - mediálně výchovné snahy důležitost čtení novin 1x týdně jako součást vyučování žáků 11-12 let. Labyrint světa a ráj srdce (1631) zabývá se diferencovanými účinky médií (někomu znějí noviny trpce, někomu sladce) Jeho myšlenky zapadly…
 15. 15. Stručná historie mediální výchovy v ČR Časopis Duch novin (1928-1931) - usiluje o rozvoj studia médií, - ustavení samostatného oboru, - zařazení čtení novin do školní výuky. Skutečná podoba mediální výchovy se odvozuje od historie tohoto oboru v Evropě, USA, Kanadě a Austrálii.
 16. 16. Stručná historie mediální výchovy v ČR Mediální výchova se začala v ČR rozvíjet teprve po převratu v roce 1989. Do školní výuky se začala zařazovat až od roku 2006.
 17. 17. Informační společnost Základní charakteristika informační společnosti: 1) Velké množství informací 2) Globalizační tendence (korporace, globální trh) 3) Postmoderní kultura 4) Propojování moci (politika + média) Silvio Berlusconi Rupert Murdoch Andrej Babiš
 18. 18. Globalizace? Co to je?
 19. 19. Globalizace (globalizovaná med. kultura) 1) Vlastnické propojení kulturní produkce (časopisy, filmy… srozumitelné bez ohledu na rozdílnost kultur)
 20. 20. Poznejte logo…
 21. 21. Globalizace (globalizovaná med. kultura) 2) Homogenizace produktů (produkty vypadají stejně či podobně)
 22. 22. DĚKUJI ZA POZORNOST Kamil Kopecký

×