Establishing Soa And Soa Governance Hsa

1,331 views

Published on

Establishing SOA and SOA Governance
Voor Hoge School van Amsterdam (HVA)
Business engineering
Dinsdag 23 maart 2010

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Establishing Soa And Soa Governance Hsa

 1. 1. Establishing SOA and SOA Governance Voor Hoge School van Amsterdam (HVA) Business engineering Dinsdag 23 maart 2010 Spreker : Ing. Richard Claassens MIM Bedrijf : SNS Reaal Afdeling : Architectuur en Beleid Functie : IT-Architect
 2. 2. Agenda <ul><li>Case Equens | </li></ul><ul><ul><li>Ontwrichtende technologie </li></ul></ul><ul><li>Case Suwiketen | </li></ul><ul><ul><li>SOA Volwassenheid </li></ul></ul><ul><li>SOA Governance | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance raamwerken </li></ul></ul><ul><li>Case SNS Bank | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Bedrijf Equens ( voorheen Interpay) | </li></ul><ul><li>Doelstelling: Handmatige software upgrades van BEA’s vervangen door een oplossing waarbij software releasemanagement- en distributie over het netwerk plaatsvindt </li></ul>Case Equens 2002 BEA = BEtaalAutomaat (in winkel | garage) Java Virtual Machine (JVM) (gestripte versie) Java programma Geplande of oude release Java programma operationele release Microsoft Visual Basic Programma Software release management en distributie van BEA´s Visual Basic Runtime JVM Java programma Java - Visual Basic Connector Wintel Server (bij Equens) XML Java Remote Method Invocation (RMI) {communicatie buiten openingstijden} <ul><li>Architectuur bepaling en beschrijving : 3 weken </li></ul><ul><li>Ontwerp en bouw Java|VB-connectiviteit : 3 weken door pas afgestudeerde softwareontwikkelaars (1x Java en 1x VB) </li></ul><ul><li>XML is eenvoudig in gebruik </li></ul><ul><li>De technologie is goedkoop </li></ul><ul><li>XML is goed te combineren met bestaande technologieën en infrastructuren </li></ul>In 2001, zijn 165.000 betaalautomaten in het Nederlandse betalingsverkeer
 4. 4. Ontwrichtende technologieën <ul><li>Gebaseerd op Innovator’s-dilemma, Clayton M. Christensen (zie ook: http://www.managementsite.nl/182/innovatie/innovatorsdilemma.html) </li></ul>SGML EDI XML DCE RPC OMG Corba SOAP + WS Native workflow BPEL A) Gevestigd B) Ontwrichtend Goedkoper, gemakkelijker in gebruik,.. Prestaties Gevestigde technologie Ontwrichtende technologie A B C bovengrens D ondergrens Tijd Efficiënter, betere prestaties, complexer,..
 5. 5. SOA Basic Web Services Service-Oriented Business Applications Hype Cycle for Emerging Technologies, Gartner, July 2008 As of July 2008 Web 2.0 Emerging Technologies Hype Cycle which assesses the maturity, impact and adoption speed of key technologies and trends during the next ten years Gartner hype Cycle Type A organization Type B organization Type C organization Recommended Adoption Time frame Technology Trigger Peak of Inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity time visibility Years to mainstream adoption: less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 years obsolete before plateau
 6. 6. Agenda <ul><li>Case Equens | </li></ul><ul><ul><li>Ontwrichtende technologie </li></ul></ul><ul><li>Case Suwiketen | </li></ul><ul><ul><li>SOA Volwassenheid </li></ul></ul><ul><li>SOA Governance | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance raamwerken </li></ul></ul><ul><li>Case SNS Bank | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance </li></ul></ul>
 7. 7. Vanuit de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI, 2002) is de keten van werk en inkomen ontstaan: ► Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI): intake en bemiddeling van werkzoekenden ► Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV): uitkeringsverstrekking en re-integratie van voormalig werkenden en arbeidsgehandicapte werkzoekenden ► Gemeenten: dragen zorg voor uitkeringsverstrekking, re-integratie en inburgering van overige werkzoekenden Case Suwi-keten 2002 <ul><li>Het kabinet wilde met de invoering van SUWI de volgende doelstellingen bereiken: </li></ul><ul><li>Voorrang aan werk (werk boven inkomen) </li></ul><ul><li>Het bieden van één loket aan de cliënt bij het begin van het traject </li></ul><ul><li>Betere en snellere activering van uitkeringsgerechtigde en nuggers*) </li></ul><ul><li>Grotere effectiviteit en efficiency van de uitvoering </li></ul>*) Nuggers zijn niet-uitkeringsgerechtigden. Zij werken niet, maar hebben ook geen recht op een uitkering.
 8. 8. <ul><ul><li>Opgericht in 2002 bij de vorming van het Suwi-stelsel </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft ca. 35 medewerkers </li></ul></ul><ul><ul><li>Kent vier afdelingen: ketenontwikkeling, ontwikkeling producten en diensten, exploitatie, office. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt aangestuurd door de ketenpartners via het Algemeen Keten Overleg (AKO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Staat ten dienste van alle organisaties in de keten </li></ul></ul><ul><ul><li>Richt zich op ketensamenwerking en de gegevensuitwisseling in de sociale zekerheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de beheerder van het Suwi-net </li></ul></ul><ul><li>Infrastructure </li></ul><ul><ul><li>Netwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Hardware en software </li></ul></ul><ul><li>Standards </li></ul><ul><ul><li>Architectuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Protocollen (Tcp/IP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Suwi-ML (XML); HTML </li></ul></ul><ul><ul><li>De SuwiML transactiestandaard geeft aan hoe elektronische berichten in het Suwidomein kunnen worden ingepakt en verstuurd. De standaard wordt gebruikt bij het online opvragen van gegevens in Suwinet-Inkijk en voor het doorgeven van gegevens (Meldingen) volgens het store-and-forward principe. </li></ul></ul><ul><ul><li>SuwiML is de taal waarmee de keten onderling gegevens uitwisselt </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens en Berichtenregister (SGR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Het SUWI Gegevensregister (SGR) zorgt voor een eenduidige uitwisseling van gegevens.  </li></ul></ul><ul><li>Functionaliteiten </li></ul><ul><ul><li>Push (mail; meldingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pull (Browser pagina’s; gegevens inlezen door applicaties) </li></ul></ul>Case Suwi-keten 2002
 9. 9. Case Suwi-keten 2002 Suwi koppelvlak Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Centra voor Werk en Inkomen (CWI) Suwi koppelvlak Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) Suwi koppelvlak Suwi-keten 2002 <ul><li>Sociale Verzekeringsbank (SVB) op een later tijdstip ketenpartner geworden </li></ul>Suwi koppelpunt <ul><li>Gegevensbronnen buiten de Suwi-keten: </li></ul><ul><ul><li>De Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling (LRD) van het GBA met NAW-gegevens van de klant en gegevens over medebewoners. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verificatie Informatie Systeem (VIS) met de gegevens over gestolen, vermiste en ongeldige ID-bewijzen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beroepen en Opleidingen Register (B&O) met gegevens over interessegebieden, de daarbij behorende beroepen en opleidingen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het Suwi Bedrijven Register (SBR) met gegevens over bedrijven. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het Kentekenregister van de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) met gegevens over voertuigen op naam van de klant. </li></ul></ul>CWI is nu UWV Werkbedrijf 1) Architectuurplaat Suwinet <ul><li>2) Voorbeeld van een architectuurprincipe: </li></ul><ul><li>Toegangsbeheer (authenticatie, autorisatie en logging) is op twee niveaus aanwezig: </li></ul><ul><li>Niveau 1 betreft de toegang van medewerkers tot de applicaties. </li></ul><ul><li>Niveau 2 betreft de toegang van applicaties (clients) van de ene partij tot services bij een andere partij. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>In 2002 hebben de ketenpartners afgesproken te werken aan één proces-, informatie- en ICT-architectuur . </li></ul><ul><ul><li>Van de afspraken die zijn vastgelegd in het Programma Ketenresultaten 2003/2004 over werkproceskoppelingen, technische voorzieningen en randvoorwaarden, is nog niet echt veel terechtgekomen. Volgens de Inspectie is er in 2003 een aantal (technische) randvoorwaarden gerealiseerd voor samenwerking en gegevensuitwisseling , maar is nog steeds niet duidelijk of die werkelijk zullen leiden tot echte meetbare resultaten. </li></ul></ul><ul><ul><li>De partijen hebben ieder hun eigen besognes, zo blijkt. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Voor het CWI is architectuur iets wat voortvloeit uit het referentiewerkproces dat aansluit op het momenteel in ontwikkeling zijnde systeem Sonar. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>UWV zit middenin een enorme consolidatieoperatie en ziet architectuur vooral als een middel om van zes IT-omgevingen naar één omgeving te migreren. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gemeenten zeggen voor architectuurvraagstukken afhankelijk te zijn van de bekende pakketleveranciers. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>De ketenpartijen beloven inmiddels beterschap. ‘Ketenpartijen gaan verder op zoek om het proces rond de klant te ontwikkelen in plaats van het plaatsen van de klant in het proces’, meldt IWI ietwat cryptisch.  </li></ul></ul>Case Suwiketen 2002 Het rapport van de Inspectie Werk & Inkomen (IWI) over de samenwerking tussen de partners in de SUWI-keten is bijzonder kritisch over het ICT-gehalte van die samenwerking. SUWI-keten mist architectuurdenken, Automatisering Gids, 27 mei 2004
 11. 11. Maturity of SOA Intra departmental Cross departmental Cross Business unit Simple B2B Complex Processes integration Maintainability Flexibility Agility Fundamental Networked Process enabled Not feasible Not cost-effective Intra-enterprise Cross-enterprise The maturity of SOA With respect to expansion stages often correlates to an enlargement of the scope of business integration Architectural Roadmap by Krafzig, Banke, and Slama Scope of Business Integration
 12. 12. Maturity of SOA Scope of Business Integration Intra departmental Cross departmental Cross Business unit Simple B2B Complex Processes integration Maintainability Flexibility Agility Fundamental Networked Process enabled Not feasible Not cost-effective Intra-enterprise Cross-enterprise Architectural Roadmap, by Krafzig, Banke, and Slama Case Suwiketen 2002 Passend bij doelstellingen Diagnose Suwiketen De Suwi-keten partners hebben niet de vereiste volwassenheid Doelstellingen ministerie en acties van de Suwi-keten partners, zijn niet in lijn met elkaar <ul><li>Voorrang aan werk (werk boven inkomen) </li></ul><ul><li>Het bieden van één loket aan de cliënt bij het begin van het traject </li></ul><ul><li>Betere en snellere activering van uitkeringsgerechtigde en nuggers </li></ul><ul><li>Grotere effectiviteit en efficiency van de uitvoering </li></ul>
 13. 13. Agenda <ul><li>Case Equens | </li></ul><ul><ul><li>Ontwrichtende technologie </li></ul></ul><ul><li>Case Suwiketen | </li></ul><ul><ul><li>SOA Volwassenheid </li></ul></ul><ul><li>SOA Governance | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance raamwerken </li></ul></ul><ul><li>Case SNS Bank | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance </li></ul></ul>
 14. 14. Besturing van een reis Routekaart Brandstof Vehikel Regels Meetsysteem Bestemming Chauffeur en navigator Hoe kom ik op mijn bestemming?
 15. 15. Management Routekaart Brandstof Vehikel Regels Meetsysteem Kennis & Competenties Bestemming Bedrijfsdoelen Financiering Organisatiestructuur Plannen Diagnose controls Boundary controls Chauffeur en navigator Management is een proces waarbij de inspanningen/activiteiten van de organisatieleden gecoördineerd en gestuurd worden in de richting van de realisatie van het gemeenschappelijk doel.
 16. 16. Besturing van een organisatie (Governance) Routekaart Brandstof Vehikel Regels Meetsysteem Kennis & Competenties Bestemming Bedrijfsdoelen Financiering Organisatiestructuur Plannen Diagnose controls Boundary controls Chauffeur en navigator Onder governance wordt het geheel aan organisatorische en procedurele maatregelen (proces) verstaan, welke tot doel heeft om de activiteiten van de organisatie op zodanige wijze te coördineren dat ze optimaal bijdragen aan de te bereiken bedrijfsdoelen.
 17. 17. <ul><li>Wat moet worden bestuurd en hoe kan de besturing worden ingericht? </li></ul><ul><li>Zijn bestaande raamwerken bruikbaar en toepasbaar? </li></ul><ul><ul><li>Bestaande SOA Governance raamwerken zijn een bruikbaar startpunt voor organisaties, die SOA willen adopteren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Echter, het verplicht stellen van een bestaand raamwerk, zonder gelet op de unieke behoeften van de organisatie kan leiden tot inefficiënties, overkill, of, nog erger, een complete mislukking. </li></ul></ul>SOA Governance IBM Service Integration Maturity Model (SIMM) CBDi-SAE SOA Governance Framework Oracle’s SOA Governance Framework -voorbeelden-
 18. 18. Legenda Corporate Governance IT Governance SOA Governance SOA Policies SOA Maturity Models Compliance Reference Architecture Best Practices Processes Is part of Is part of Shapes Defines Monitors Contains Implements Defines Recommends Enforce SOA Center of Excellence (CoE) Oversees Influence Entiteit Relatie Alle raamwerken gaan er vanuit dat SOA Governance onderdeel is van een corporate governance of IT- governance raamwerk Alle raamwerken gaan er vanuit dat SOA Governance gefaseerd moet worden ingevoerd Alle raamwerken gaan er vanuit dat Policy compliance en enforcing mechanismen noodzakelijk zijn Een CoE door veel raamwerken sterk aanbevolen, is echter niet noodzakelijk Software tools Gemeenschappelijke elementen SOA Governance raamwerken A Scenario-Based Technique for Developing SOA Technical Governance , Technical Note, CMU/SEI-2009-TN-009, June 2009 http://www.sei.cmu.edu/reports/09tn009.pdf
 19. 19. Establish Context 1)Identify business drivers for SOA governance 2)Select a SOA governance framework 3)Identify the scope of the SOA governance effort Develop Classification Schemes 4)Create logical groupings for SOA governance policies Create Affinity Groups by SOA Governance Needs 5)Divide organization into units with common interests or needs for SOA governance Create Scenarios of SOA Governance Needs Create scenarios of SOA governance needs and usage for each of the identified organizational units and document then using the scenario template Consolidate Scenarios Consolidate scenarios and produce policies to support these scenarios Customize Policies to Fit SOA Governance Framework Map identified policies to the organization-wide SOA governance framework and define implementation strategies A Scenario-Based Technique for Developing SOA Technical Governance , Technical Note, CMU/SEI-2009-TN-009, June 2009 http://www.sei.cmu.edu/reports/09tn009.pdf Hoe kan de besturing worden ingericht ?
 20. 20. SOA Governance: Framework and Best Practices (Oracle) Financial Portfolio People Operations Projects Technology Architecture Service Usage Fees Service Funding Model Projects Applications Platform Funding Business Services Roles & Responsibilities Service Ownership Service & Process Owners Service Lifecycle Shared Artifacts Capacity Planning Enforce Service Levels Enforce Policies Strategic SOA Platform Shared Infrastructure services Enforce Platform Decisions Reference Architectures Architectural Standards Blueprints & Patterns Information Data Standards Data Quality Data Ownership Business Engineering Metrics collections Operations A Scenario-Based Technique for Developing SOA Technical Governance , Technical Note, CMU/SEI-2009-TN-009, June 2009 http://www.sei.cmu.edu/reports/09tn009.pdf Create logical groupings for SOA governance policies Classification Schemes Affinity Groups
 21. 21. Scenario Element Description Concern Afdelingen binnen de organisatie zijn gestart met de uitrol van services en er is geen beheer of centrale kennis van de uitgerolde services. Scenario Description Een service leverancier die een service beschikbaar stelt met nauwelijks of geen gebruikswaarde voor de organisatie. Governance Drivers Organisatiebreed hergebruik van services om ontwikkelkosten te besparen. Scenario Category Service planning fase, Service uitrol fase Perspectives Service leverancier, infrastructuur leverancier (infrastructuur leverancier is betrokken wanneer het verificatieproces binnen the infrastructuur plaats vindt). Policies <ul><li>Voor de ontwikkeling van service dient elke service leverancier de business behoefte voor de service vast te stellen en te checken dat er geen redundantie is met bestaande services. </li></ul><ul><li>Alle services moeten worden gepubliceerd in een centraal toegankelijke service repository </li></ul>Implementation Mechanisms <ul><li>Service leveranciers, moeten voor de ontwikkeling van een service een formulier invullen met de geplande functionaliteit, gerelateerde services zijn in the registry opgenomen, inclusies de bedrijfsprocessen die er gebruik van maken. Het formulier wordt gevalideerd door de eigenaars van bedrijfsprocessen </li></ul><ul><li>Service leveranciers moeten hun services in een centraal toegankelijke registry inchecken. </li></ul>Risks and Mitigations Risk: Service leveranciers en service gebruikers omzeilen de centrale registry. Mitigation: Ontwikkel een audit proces dat periodiek het gebruik checkt van services, die niet centraal geregistreerd zijn. Risk: De service metadata bevat niet voldoende informatie om redundantie te kunnen constateren. Mitigation: Service providers kunnen voorbeelden van of service gebruik en de bedrijfsprocessen waarin de service gebruikt wordt. De service gebruikers moeten ook hun metadata bijwerken gebaseerd op hun ervaringen. Implications Alle groepen en de SOA CoE dienen overeenstemming te krijgen over een tool (e.g., registry) en de voorgestelde processen en de implementatie-aanpak. Exceptions Geen SOA Governance Scenario Template
 22. 22. Agenda <ul><li>Case Equens | </li></ul><ul><ul><li>Ontwrichtende technologie </li></ul></ul><ul><li>Case Suwiketen | </li></ul><ul><ul><li>SOA Volwassenheid </li></ul></ul><ul><li>SOA Governance | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance raamwerken </li></ul></ul><ul><li>Case SNS Bank | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance </li></ul></ul>
 23. 23. Financial Portfolio People Projects Service Usage Fees Service Funding Model Projects Applications Platform Funding Business Services Roles & Responsibilities Service Ownership Service & Process Owners Service Lifecycle Shared Artifacts Business ICT Organisatie Business Strategie Architectuur Business - IT alignment ICT Beleid IP projecten Markt en Omgeving Wet- en Regelgeving ICT Voorzieningen Operationele Plannen Investeringen Meerjarenplan Architectuur Infrasturctuur Systeemontwikkeling IT begroting Informatie planning projectenplan Enterprise Architectuur SOA Governance: Framework and Best Practices (Oracle) Create logical groupings for SOA governance policies <ul><li>IT-governance structuren zijn al geïmplementeerd </li></ul><ul><ul><li>Daarbinnen worden | kunnen SOA-specifieke uitbreiding (worden) opgenomen </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor SOA-onderwerpen wordt (nog) geen specifiek raamwerk gehanteerd. </li></ul></ul>
 24. 24. CRM P:Powerbuilder D:Relationele DB M:interne gericht Corporate Data Warehouse P:SQL-gericht D:Relationele DB M: Financial Services Logical Data Model Message broker P:IBM Websphere MQSI D:geen M:geen (bericht-naar-bericht vertalingen Diverse specialistische bank applicaties (betalingsverkeer, effectenverkeer, Business Rules Engine, Documenten,…) Applicaties verzekeraar Java RMI Internet bankieren P: C++ D: Relationele DB M: Intern gericht Core Banking applicatie P: Cobol D: Hiërarchische DB M: Intern gericht Service Object Access Layer P: Java | jBoss D: geen M: Business Object Model Architecture Reference Architectures Architectural Standards Blueprints & Patterns Pre-XML tijdperk P: = platform D: = data-opslag M: = gegevensModel = Integratiemechanisme Architectuur bevat al service georiënteerde elementen
 25. 25. Architecture Reference Architectures Architectural Standards Blueprints & Patterns Today Hypotheek aanvragen P: Model Based S: XML M: HDN-gebaseerd Eenvoudige aanvragen P: Java + jBPM | jBoss D: XML M: Business Object Model Internet bankieren P: C++ D: Relationele DB M: Intern gericht Service Object Access Layer P: Java | jBoss D: geen M: Business Object Model CRM P:Powerbuilder D:Relationele DB M:interne gericht Core Banking applicatie P: Cobol D: Hiërarchische DB M: Intern gericht Message broker P:IBM Websphere MQSI D:geen M:geen (bericht-naar-bericht vertalingen) Applicaties verzekeraar Internetwinkel P: Java + GX | jBoss D: XML M: Business Object Model Java RMI Diverse specialistische bank applicaties (betalingsverkeer, effectenverkeer, Business Rules Engine, Documenten,…) {soap} {soap} {soap} {soap} P: = platform D: = data-opslag M: = gegevensModel = Integratiemechanisme Architectuur wordt omgevormd tot een SOA-architectuur stijl (hypotheek data netwerk) Corporate Data Warehouse P:SQL-gericht D:Relationele DB M: Financial Services Logical Data Model
 26. 26. Architecture Reference Architectures Architectural Standards Blueprints & Patterns Tomorrow P: = platform D: = data-opslag M: = gegevensModel Hypotheek aanvragen P: Model Based S: XML M: HDN-gebaseerd Eenvoudige aanvragen P: Java + jBPM D: XML M: FSLDM Internet bankieren P: C++ D: Relationele DB M: Intern gericht Service Oriented Access Layer P: Java | jBoss D: geen M: Financial Services Logical Data Model Klantbeeld P:Java | jBoss D:Relationele DB M: Financial Services Logical Data Model Core Banking applicatie P: Cobol D: Hiërarchische DB M: Intern gericht Corporate Data Warehouse P:SQL-gericht D:Relationele DB M: Financial Services Logical Data Model Message broker P:IBM Websphere MQ D:geen M:geen (bericht-naar-bericht vertalingen Applicaties verzekeraar Internetwinkel P: Java + GX D: XML M: FSLDM Java RMI Diverse specialistische bank applicaties (betalingsverkeer, effectenverkeer, Business Rules Engine, Documenten,…) {soap} {soap} {soap} = Integratiemechanisme Verdere standaardisatie, bijvoorbeeld ten aanzien van het onderdeel data ◄ Data standaardisatie
 27. 27. Technology Strategic SOA Platform Shared Infrastructure services Enforce Platform Decisions Today IT Architectuur Applicatie ontwikkeling We heben HP Systinet gekocht en ingericht als centrale SOA Repository 1) Onze webservice paste er niet in (opgelost) 2) Het sluit niet aan bij onze tools en werkwijze 3) We hebben het druk met andere zaken Concern Afdelingen binnen de organisatie zijn gestart met de uitrol van services en er is geen beheer of centrale kennis van de uitgerolde services. Implications Alle groepen en de SOA CoE dienen overeenstemming te krijgen over een tool (e.g., registry) en de voorgestelde processen en de implementatie-aanpak. SOA Governance Scenario Template Kunnen jullie de web services registreren ? SOA Repository Registry Manage metadata, artifacts, service relationships, reporting and impact Standards-based discovery and interoperability Policy Management Policy creation, management and automated enforcement Consumer Management Construct service usage agreements between provider and consumers Governance Interoperability Framework (GIF) Interoperate with the SOA environment
 28. 28. Operations Today Request Count Time Request Count Average Throughput Peak Throughput SLA Availability Client 1 Client 2 Client 3 Consuming Clients H/W & S/W Config Fault History Email SMS Monitoring (SOA) Operational Governance <ul><li>HP Business Availability Center (for SOA) is voor dit doel aangeschaft en de uitrol van dit product is nog volop aan de gang. </li></ul>Consuming clients worden in Systinet geregistreerd (design time) Capacity Planning Enforce Service Levels Enforce Policies Metrics collections Time
 29. 29. 3 2 1 Head of Development or Head of Integration CTO/ Head-of Architecture Head of IT Operations CIO/Business Units CEO Basic Middleware Web Services Integration Middleware Service-Oriented Development of Applications (SODA) Business Process Management Business Operations Management SOA Center of Excellence Service Life Cycle Management Service Design Methodology Planning Control and Quality Management Service Reuse Methodology Operation Management Domains Cost Allocation Schema Consistent Enterprise wide Governance Processes Enterprise wide SOA Backplane Stage 1 Introduction Stage 2 Spreading Stage 3 Exploitation Stage 4 Plateau √ √ √ √ O √ √ √ O √ √ O √ √ O O √ √ √ √ √ √ √ √ √ O √ √ √ O O √ O √ √ O √ √ O √ √ √ O √ √ O √ √ O √ √ O √ √ O √ √ O √ O √ O √ O √ Required Management Buy-in Required Skills Required Organizational Capabilities 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stages of SOA adaptation ► SOA Best Practices ► Legenda √ = Imperative O = Recommended SOA Maturity Models
 30. 30. Agenda <ul><li>Case Equens | </li></ul><ul><ul><li>Ontwrichtende technologie </li></ul></ul><ul><li>Case Suwiketen | </li></ul><ul><ul><li>SOA Volwassenheid </li></ul></ul><ul><li>SOA Governance | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance raamwerken </li></ul></ul><ul><li>Case SNS Bank | </li></ul><ul><ul><li>SOA Governance </li></ul></ul>Vragen ?

×