Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nobel Cloud Services

1,544 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Nobel Cloud Services

 1. 1. Cloud Strategie<br />SERVICES<br />
 2. 2. Agenda<br />Wat is er veranderd?<br />Wat is Cloud Computing?<br />Wat biedt Nobel?<br />Welke verandering is nodig voor ons sales proces?<br />“Het is niet de sterkste van de soort, noch de meest intelligente die overleeft. <br />Het is degene die zich het meest weet aan te passen aan verandering”<br />
 3. 3. Van organisatiestructuur naar virtuele kennisorganisatie<br />2. Van bedrijfsprocessen en –applicaties naar business services.<br />3. Van dedicated infrastructuur naar Adaptive<br />veranderingen in ICT<br />Organisaties vragen nieuwe manieren van communiceren, samenwerken en kennisdelen.<br />Organisaties vragen om werkende oplossingen die als service afgenomen kunnen worden.<br />Infrastructuur aanschaffen is geen automatisme. Organisaties zoeken een virtuele infrastructuur.<br />
 4. 4. “De macht is nu aan de klant”<br />Infrastructure<br />Operations<br />Organization<br />Improve Productivity & Innovation <br />Improve Efficiency<br />Reduce Cost<br />Wat is er aan de hand?<br />“Het beschikken over infrastructuur, mankracht, producten of intellectueel eigendom is niet langer de sleutel tot succes. Openheid en samenwerking wel!”<br />
 5. 5. Business Success <br />High User Adoption<br />Focus People<br />Simplified Programming Model<br />Compose with Clicks<br />Fast Delivery<br />Automate Process<br />Instant Start and Scale<br />Reusable Components<br />Cloud Ecosystem<br />Continuous upgrades<br />Disaster recovery<br />On latest release<br />Leverage the Cloud<br />De macht is nu aan de klant<br />
 6. 6. En de IT industrie?<br />Alles draait nu om virtualisatie en web-based software<br />De volgende generatie HP ProLiant server (G8) is een Software+Services product!<br />HP ‘the Matrix’<br />ISV’s die niet binnen 3 jaar een webbased versie hebben, zijn ten dode opgeschreven<br />IT’s Cloud Business!<br />
 7. 7. “The Cloud” = 10X verbeteringen<br />Eenvoudiger te gebruiken<br />Sneller inzetbaar<br />Schaalbaar<br />Risicoloos<br />Betrouwbaar<br />Goedkoop<br />
 8. 8. Eenvoudigertegebruiken<br />Rol infrastructuur of applicaties uit met een muis<br />Geen bekabeling, schroevendraaiers, racks, uitpakken, afval afvoeren of cd’s meer nodig<br />Doe het zelf op afstand op elk moment dat het jou uitkomt<br />
 9. 9. Sneller inzetbaar<br />Geen levertijden<br />Geen plannings perikelen<br />Eenvoudig herstelbaar<br />
 10. 10. Schaalbaarheid<br />Zieook ‘Eenvoudigtegebruiken’<br />Controle over je ‘eigen’ infrastructuur<br />Niets in tekopen<br />Nu<br />
 11. 11. Risicoloos<br />Niets te kopen<br />Eerst proberen<br />Onmiddelijk annuleren<br />Onmiddelijk te veranderen<br />Opnieuw opbouwen als het niet goed werkt<br />Weg gooien als je het niet meer nodig hebt<br />RISK<br />
 12. 12. Betrouwbaarheid<br />Gebaseerd op Enterprise Solutions<br />Foutbestendig ontworpen<br />Imago van de Service Provider<br />
 13. 13. Goedkoper<br />“Turn off the lights” = schakeluitwat je nietgebruikt<br />Bijv: schakel test en ontwikkelserversuit<br />Betaalalleenvoorwat je gebruikt<br />Geen (voor)investeringen<br />Geenafschrijvingen<br />Bijvoorbaat ‘Green’<br />
 14. 14. “Breaking the Dam(n!)”<br />On Premise<br />Colocation – 1stestapnaar outsourcing<br />Managed Hosting – dedicated servers beheerd door een 3departij, neemtwatpijnweg<br />Cloud Hosting – Lagerekosten, eenvoudiger, lager risico, betrouwbaarder<br />
 15. 15. De kostenvoorHosting groeiennog steeds<br />Hogeuitgaven<br />Lage utilization (55%)<br />Hogeafschrijving(42-50%)<br />Power/Cooling kosten> Server kosten<br />Niet “Green”<br />30% hardware overbodig<br />PAINFUL!<br />Source: Forbes.com, “Servers: Why Thrifty Isn’t Nifty”<br />
 16. 16. Colo vs. Managed vs. Cloud Hosting<br />
 17. 17. De trends geven het aan…..<br />Source: Google Insight for Search<br />
 18. 18. Multiple Definitions<br />Wat is dan Cloud Computing?<br />SERVICES<br />
 19. 19. Forrester Research<br />“A pool of abstracted, highly scalable, and managed compute infrastructure capable of hosting end-customer applications and billed by consumption1”<br />1- “Is Cloud Computing Ready for The Enterprise?” Forrester Research, Inc.<br />
 20. 20. Forrester Research (cont’d)<br />Different than SaaS<br />Prescripted & Abstracted Infrastructure<br />Fully Virtualized<br />Dynamic Infrastructure Software<br />Pay by Consumption<br />Free of Long-Term Contracts<br />Application and OS Independent<br />Free of Software or Hardware Installation<br />“Cloud computing has all the earmarks of being a potential disruptive innovation that all infrastructure and operations professionals should heed.”<br />
 21. 21. Other Definitions<br />“Cloud computing is an emerging approach to shared infrastructure in which large pools of systems are linked together to provide IT services.” – IBM press release on “Blue Cloud”<br />“…a hosted infrastructure model that delivers abstracted IT resources over the Internet” – Thomas Weisel Partners LLC from “Into the Clouds: Leveraging Data Centers and the Road to Cloud Computing”<br />“Cloud computing describes a systems architecture. Period. This particular architecture assumes nothing about the physical location, internal composition or ownership of its component parts.” – James Urquhart blog post<br />
 22. 22. Gartner<br />Cloud computing is a style of computing where scalable and elastic IT-related capabilities are provided "as a service" to customers using Internet technologies.<br />Software as a Service = dienst via de Cloud<br />Infrastructure as a Service = lokale Cloud<br />
 23. 23. Multiple Graphic Descriptions of the “Cloud”<br />
 24. 24. Redefining the definition<br />Onzevisie op “Cloud Computing”<br />SERVICES<br />
 25. 25. De “Cloud Pyramide”<br />Gebouwd op eenfundatie<br />Gelaagdheidgeeftstructuur<br />Building blocks: Infrastructure, Platforms, Applications<br />Breadth vs. Niche <br />
 26. 26. Definitie van de Segmenten<br />SaaS – Software as a Service<br />PaaS – Platform as a Service<br />IaaS – Infrastructure as a Service <br />
 27. 27. Cloud “Applications”<br />Dit is SaaS<br />Meest gemeenschappelijke Cloud / Veel verschillende leveranciers van services<br />Voorbeelden: SalesForce, Gmail, Windows Live, Microsoft BPOS, Axila Hosted Desktop<br />Voordelen: Gratis of goedkoop, eenvoudig, veelal gericht op consumenten<br />Nadelen: Gelimiteerde functionaliteit, geen controle of toegang tot onderliggende technology<br />
 28. 28. Cloud “Platforms”<br />“Containers”<br />“Gesloten” ontwikkel omgeving<br />Voorbeelden: Google App Engine, Heroku, Mosso, Joyent or Force.com (SalesForce Dev Platform), Azure<br />Voordelen: Goed voor developers, meer controle dan “Application” Clouds, strak geconfigureerd<br />Nadelen: Alleen voorbehouden aan wat beschikbaar is, andere afhankelijkheden<br />
 29. 29. Cloud “Infrastructure”<br />“Compute” en “Storage” clouds<br />Virtualisatie lagen (hardware/software)<br />Voorbeelden: Amazon EC2, GoGrid, Amazon S3, Nirvanix, Linode<br />Voordelen: Volledige controle van de omgeving en de infrastructuur<br />Nadelen: Relatief hoge prijzen, (nog) beperkte competitie<br />
 30. 30. Nobel in de Cloud Pyramide<br />Wij behoren tot de beste infrastructuur leveranciers in NL<br />Wij behoren tot de beste infrastructuur service partijen in NL<br />Wij bieden vandaag al een aantal applicaties die ook via dit model aangeboden kunnen worden<br />
 31. 31. Axila I, II, III en …….<br />Axila Total Networking Solutions heet vanaf nu:<br />Nobel Cloud Services<br />
 32. 32. Nobel Cloud Services B.V.<br />Leverancier voor Infrastructure as a Service<br />Enabler voor ISV’s<br />Enabler voor eigen SaaS oplossingen<br />Epona<br />Desktop as a Service als alternatief voor BPOS en Google Apps<br />www.exact-online.nl<br />
 33. 33. De omgekeerde “Cloud Pyramide”<br />Erzijn al meerdan 1000 Cloud Applications beschikbaar<br />Slechtseenhandvol Cloud Platforms<br />Eengeselecteerdaantal Cloud Infrastructure providers<br /># of Marketplace providers<br />
 34. 34. Kansen en Bedreigingen<br />The Cloud biedtveel<br />nieuwemogelijkheden<br />
 35. 35. Nobel Software as a Service<br />Klant<br />Klant<br />Advocaat<br />Epona<br />SQL/Sharepoint<br />NCS<br />
 36. 36. Cloud kansen en bedreigingen<br />Kansen<br />Security Risk Assesments<br />Application Performance Testing<br />Availability Monitoring<br />Service Makelaars<br />Service Integratie Partners<br />Nobel Cloud Services als Service Provider voor ISV’s<br />SaaS<br />
 37. 37. Nobel Cloud Services vandaag<br />Nobel Business Productivity Online<br />Functioneel vergelijkbaar met MS BPOS<br />Duurder maar uitbreidbaar en voor ons een goed verdien model<br />Nobel heeft de relatie, wij sturen de factuur<br />Vereist desktop/laptop met MS Windows, MS Office en Internet verbinding<br />Data in Nederland<br />Nobel Hosted Desktop<br />Uitbreiding op Business Productivity, inclusief Windows en MS Office<br />Uitbreidbaar met andere diensten<br />Vereist Thin Client of Browser (lagere TCO!)<br />Compleet met Service Management, Helpdesk, etc.<br />Nobel Hosted Exact en andere SaaS oplossingen<br />
 38. 38. Exploitatie model<br />
 39. 39. Nobel Cloud Portal<br />
 40. 40. Multiple Definitions<br />Hoe teverkopen, waar op letten?<br />SERVICES<br />
 41. 41. Infrastructure – Externalization of IT<br />Business Productivity<br /><ul><li>Collapse intranet to the datacenter
 42. 42. Shrink the security perimeter
 43. 43. “Infrastructure as a service”
 44. 44. IT role = visibility and control of virtual organization</li></ul>Application Platform<br />Core Infrastructure<br />Productivity – Consumerization of IT<br />Unified Communications<br />Identity & Access<br />User Experience<br /><ul><li>“Free the PC”
 45. 45. User-centric productivity
 46. 46. Collective innovation with co-workers, partners, community
 47. 47. Unlock back-office assets</li></ul>Security and Networking<br />Collaboration<br />Business Intelligence<br />Content Management<br />SOA & BPM<br />Desktop, Device and Server Management<br />Development – Composition of IT<br /><ul><li>Cross-organizational apps
 48. 48. Adaptive productivity
 49. 49. Business enablement of ISVs</li></ul>Data Protection and Recovery<br />Search <br />Data Management<br />IT and Security Process<br />Business Intelligence <br />Development<br />The impact on Business Computing<br />
 50. 50. IT Is A Cost Center<br />IT Is An Efficient Cost Center<br />IT Is A Business Center<br />IT Is A Strategic Asset<br />Optimized Infrastructure<br />Business Productivity<br />Application Platform<br />Core Infrastructure<br />Unified Communications<br />Identity & Access<br />User Experience<br /> Software + Services Accelerate the Journey<br />People, Process, Technology<br />Security and Networking<br />Business Intelligence<br />Collaboration<br />SOA & BPM<br />Content Management<br />Desktop, Device and Server Management<br />Basic<br />Rationalized<br />Standardized<br />Dynamic<br />Data Protection and Recovery<br />Data Management<br />Search <br /><ul><li> Optimization models help build a prioritized IT investment roadmap
 51. 51. Cloud Services can accelerate the journey
 52. 52. Flexibility in delivery options maximizes TCO and value delivery</li></ul>IT and Security Process<br />Business Intelligence <br />Development<br />
 53. 53. Wanneerkies je voorwat?<br />On-Premise<br />Servers<br />Cloud Services<br />Hosted Servers<br />Efficiencies of scale<br />Scale on demand<br />Advanced manageability<br />Control & ownership<br />Strategic capabilities<br />Customization<br />Compliance<br />Infrastructure TCO<br />External dependencies<br />Time to market<br />Server Experiences<br />
 54. 54. Best practices<br />Today's cloud computing environment is best for:<br />Applications that do not have much interaction with back-end systems<br />Web servers<br />Applications where demand varies dramatically over a cycle (such as periodic peaks)<br />Short-term use (AD, QA, campaigns)<br />Rapid ramp-up required (minutes/hours versus days/weeks)<br />Principles for early adopter environments:<br />Use a risk-based approach for security<br />Reuseexistingprocesses, policies, lessons<br />Automate where practical<br />Consider differentiated support options<br />Keep it simple for the user and customer<br />Consider managing risk with hybrid architectures that spread load across multiple providers with a layer of abstraction<br />Issues remain:<br />Security<br />Data location, privacy, potential loss, portability<br />Reliability and availability guarantees<br />Management, governance<br />Vendors<br />
 55. 55. Call to Action<br />Verdiep je goed in het aanbod Nobel Cloud Services -> web landingpage<br />Bestudeer Microsoft BPOS en vergelijk zelf (www.microsoft.com/online)<br />Durf Cloud Services bespreekbaar te maken als oplossing<br />Zoek naar Cloud Extenders en maak ons portfolio onderscheidend<br />
 56. 56. Nobel Cloud Services<br />“Het is niet de sterkste van de soort, noch de meest intelligente die overleeft. <br />Het is degene die zich het meest weet aan te passen aan verandering”<br />

×