Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICT in het sociaal domein

1,055 views

Published on

Eerst transitieproof en dan verder ...
Eén van de grootste uitdagingen waar een gemeente momenteel voor staat is de inrichting van de I&A voor het Sociaal Domein. Gemeenten, leveranciers en VNG/KING doen er alles aan om op 1 januari 2015 transitieproof te zijn. En er zo voor te zorgen dat geen enkele burger tussen ‘wal en schip’ raakt.
Wat is de huidige status? Gaan we het halen? En - ook belangrijk - wat staat ons te wachten in 2015? Hoe komen we van minimale naar optimale ondersteuning van het Sociaal Domein?
Op al deze vragen gaan we in deze presentatie in en er wordt een praktische checklist voor het ‘transitieproof’-zijn gepresenteerd.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ICT in het sociaal domein

 1. 1. ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo
 2. 2. Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D’s in het nieuws 4. Status per 1 januari 2015 5. Te doen in 2015 6. Aanpak
 3. 3. Odinfo Wij helpen gemeenten bij moeilijke ICT-projecten Wij doen dit met kennis van veranderprocessen van de gemeentelijke uitdagingen en ICT samen met medewerkers van de gemeente door de taal te spreken van wethouders, managers en medewerkers In de praktijk leiden we ICT-integraties Implementeren we e-gemeente, zoals zaakgericht werken implementeren we informatiesystemen, zoals midoffices
 4. 4. Voorstellen Rolf Meursing Samenwerken en ICT-integraties Laatste 7 jaar vanuit Odinfo en voor de lokale overheid Veel projecten, vele wendingen in projecten Dit jaar veel Sociaal Domein-projecten Altijd spannend en boeiend
 5. 5. Decentralisaties • Participatiewet voegt WWB, WSW en deel Wajong samen • één regeling voor iedereen die in staat is om te werken • 35 regionale werkbedrijven • Wajong alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn • overige groep Wajong komt te vallen onder Participatiewet  bijstandsloket gemeente • alle jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten • integrale benadering geboden aan gezinnen volgens uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. w • gemeenten geheel verantwoordelijk voor dagbesteding, ondersteuning, begeleiding en verzorging • decentralisatie vanuit de AWBZ is daarmee breder dan voorheen
 6. 6. Actoren
 7. 7. Er verandert veel
 8. 8. Ook binnen de gemeente Diensten Sturing Processen Samenwerkings-organisatie Servers Functionaliteit Getrainde medewerkers Datalijnen I&A-beheer Afspraken derden/ inkoop Visie Huisvesting, loketten Beveiliging Werkplekken & uitwijk
 9. 9. 3D’s in het nieuws RECLAMEOFFENSIEF VOOR ZORGHERVORMING DECENTRALISATIE VAN DE LANGDURIGE ZORG DREIGT EEN DRAMA TE WORDEN KAMER WIL MELDPUNT VOOR PROBLEMEN BIJ DECENTRALISATIE ZORG
 10. 10. Hoofdzorgpunten 1. Burgers krijgen ten onrechte geen zorg 2. Er zijn grote budgetoverschrijdingen, budget niet juist besteed 3. De privacy wordt massaal geschonden
 11. 11. Risico's in de informatievoorziening 1) AWBZ-gegevens; komen alle cases over? 2) Gegevens uit de transitie Jeugdzorg: wie bekostigt welke langdurige zorg? 3) Missen van CORV-berichten 4) Regiesysteem, één plan, een gezin, een regisseur 5) Inkoop en declaratie van zorg en ondersteuning 6) Persoonsgebonden budget, gegevens sociale verzekeringsbank 7) Gegevensbeveiliging en privacybescherming 8) Onvoldoende kwaliteit van de ICT
 12. 12. Er wordt hard gewerkt
 13. 13. Architectuur basisplaat Post Telefoon e-forms Makelaar Meldpunt Decos, DMS + Zaak Gemeente portaal BackOffice Ned Geo Data warehouse Werkplek KCC Overheids portaal FrontOffice MidOffice CiVision Tekst Data Integratie DigiD Ogone, iDEAL Landelijke basisregistraties & verwijsindexen Makelaar Services CiVision Gemeentelijke Servicebus Makelaar Gegevens Website Suite Makelaar Landelijke Voorzieningen Soziale zakenlk Burgerzaken Beheerpakketten Personeels zaken Belasting & Kadaster Vergunningen Adressen & Gebouwen Overige Overig … Personen Adressen Gebouwen Topografie ... DKD Digikoppeling (OverheidsServiceBus) burger bedrijf instelling
 14. 14. Architectuur SD Post Telefoon e-forms Makelaar Meldpunt Decos, DMS + Zaak Gemeente portaal BackOffice Ned Geo Data warehouse Werkplek KCC Overheids portaal FrontOffice MidOffice CiVision Tekst Data Integratie DigiD Ogone, iDEAL Aanpassen portalen Landelijke basisregistraties & verwijsindexen Makelaar Services CiVision Gemeentelijke Servicebus Makelaar Gegevens Website Suite Makelaar Landelijke Voorzieningen Soziale zakenlk Burgerzaken Beheerpakketten Personeels zaken Belasting & Kadaster Vergunningen Adressen & Gebouwen Overige Overig … Personen Adressen Gebouwen Topografie ... DKD Digikoppeling (OverheidsServiceBus) burger bedrijf instelling KCC / Klantsyst Beheren Klant dossiers Koppelingen Met Landelijk voorziening en ketenpartners Beheren contracten Financiën Beheren zaken Tablets wijkteams Management en beleids info WMO appli aanpassen Soza applicatie aanpassen Eén infra, één mail, één afdelingsmap Jeugzorg applicatie Privacy Aanpassen telefonie Regie systeem
 15. 15. Transitieproof … Post Telefoon Beheren contracten e-forms Makelaar Meldpunt Decos, DMS + Zaak Gemeente portaal BackOffice Ned Geo Data warehouse Werkplek KCC Overheids portaal FrontOffice MidOffice CiVision Tekst Data Integratie DigiD Ogone, iDEAL Aanpassen portalen Landelijke basisregistraties & verwijsindexen Makelaar Services CiVision Gemeentelijke Servicebus Makelaar Gegevens Website Suite Makelaar Landelijke Voorzieningen Soziale zakenlk Burgerzaken Beheerpakketten Personeels zaken Belasting & Kadaster Vergunningen Adressen & Gebouwen Overige Overig … Personen Adressen Gebouwen Topografie ... DKD Digikoppeling (OverheidsServiceBus) burger bedrijf instelling KCC / Klantsyst Beheren Klant dossiers Financiën Beheren zaken Aanpassen telefonie Tablets wijkteams Management en beleids info WMO appli aanpassen Soza applicatie aanpassen Eén infra, één mail, één afdelingsmap Jeugzorg applicatie Privacy Regie systeem Koppelingen Met Landelijk voorziening en ketenpartners
 16. 16. Keuzes – prio’s functionaliteit ‘transitieproof’ VNG - KING
 17. 17. Wat te doen?
 18. 18. Bedrijfsfunctiemodel IZO 18 w
 19. 19. Schema WMO-veld burger gemeente zorg-aanbieder CAK SVB / PGB indicatie-adviseur AWBZ
 20. 20. Grip Zicht op ICT Kosten Tijd en functionaliteit Communicatie
 21. 21. Aanpak in hoofdstappen 1. Vaststellen organisatorische uitgangspunten 2. Definiëren ICT-inrichtingsprincipes 3. Bepalen doel 1 januari 2016 4. Vaststellen resourses 5. Maken programma van eisen 6. Contracting 7. Implementatie Vertel vooral over dat wat er nog niet gerealiseerd wordt
 22. 22. Plan 2015 1. Selecteren en implementeren Regiesysteem 2. Implementeren managementsturing 3. Implementatie Meldingen 4. Verbeteren websites en e-forms 5. Verbeteren beveiliging • 10% uitvoeringskosten • Reserveringen uit budget • ICT bekostiging
 23. 23. Meer filmpjes Het KING 3D prio schema verklaard http://youtu.be/5O_UaJGuxz4 Het ISO schema uitgediept http://youtu.be/0gFZ3HaWmOo Over het ontstaan van de zorgportals http://youtu.be/YHDbN_jOiWY Het WMO (schaak)bord http://youtu.be/qEA5490ZNjo
 24. 24. Boodschappenlijstje 1)Begrijp complexe ketenprocessen 2)Maak een ICT doorontwikkelplan en communiceer deze 3)Werk actief aan het reduceren van risico’s
 25. 25. Contactgegevens Odinfo BV Overschiestraat 184 M 1062 XK Amsterdam Telefoon: 020 669 11 76 Website: www.odinfo.nl E-mail: info@odinfo.nl
 26. 26. Informatiestromen WMO slecht op elkaar afgestemd 1 Decentralisatie AWBZ-taken  toename samenwerkingspartners, aanvragers, leveranciers en producten Onderlinge informatievoorziening WMO-domein is verouderd en versnipperd (KING ‘Verkenning van de ICT-gevolgen van de Wmo voor Gemeenten’) ICT-systemen sluiten niet op elkaar aan Informatie uitgewisseld op papier, via e-mail en andere elektronische berichten Er is geen standaard voor berichtenuitwisseling Binnen WMO 2015 zal fundamentele proces niet wijzigen
 27. 27. Informatiestromen WMO slecht op elkaar afgestemd 2 Maar wel meer informatie nodig, die met meer partijen moet worden gedeeld Vanuit de visie ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ moet meer worden samengewerkt en met meer partijen informatie uitgewisseld Binnen gemeenten, maar ook tussen gemeenten, met zorgverzekeraars en -aanbieders, met aanbieders van MO-voorzieningen, met de SVB en met het CIZ en het CAK. Integraliteit niet haalbaar als binnen de WMO-activiteiten geen ‘integraal klantbeeld’ bestaat

×