Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud Computing

2,466 views

Published on

Presentatie over Cloud Computing

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Cloud Computing

 1. 1. Cloudcomputing
 2. 2. Cloud computing omvat de levering van schaalbare en elastische IT-relateerde diensten aan externe klanten via Internet technologieën. ≠ hosting De cloud is dienstgericht De focus bij het aanbieden van een IT-dienst ligt niet meer op de IT maar op de dienst. Tussen leverancier en klant worden dan ook afspraken gemaakt over hoe dienst vormgegeven en ondersteund moet worden. De cloud is schaalbaar en elastisch De dienst die via de cloud wordt afgenomen, is niet statisch maar dynamisch. De performance op het gebied van opslag en verwerking van gegevens ligt vast. Als de klant meer of minder nodig heeft wordt dat automatisch geregeld. De cloud wordt gedeeld De dienst draait op een IT-infrastructuur die gedeeld wordt en beschikbaar is voor verschillende diensten en afnemers. De klant krijgt niet langer een aparte server toegewezen. (multitenancy) De cloud wordt afgerekend per gebruikseenheid Het gebruik wordt niet langer gelaagd afgerekend. Afrekening vindt plaats per gebruikseenheid, bijvoorbeeld per tijdsblok, aantal gebruikers of hoeveelheid data. De cloud gebruikt internettechnologie Bij de levering van de dienst worden internetformaten en protocollen gebruikt. Onderscheidende eigenschappen: 1 2 5 3 4 ? ≠ outsourcing <ul><li>1. Ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Onderscheidende eigenschappen </li></ul><ul><li>Consequenties </li></ul>Inhoud
 3. 3. Een revolutie binnen een evolutie Web informeren Internet connectie maken Cloud diensten 1980 1990 2000 2010 2020 Browser SOA Evolutie Ontwikkelingen ten aanzien van het internet, programmeertalen en applicatieplatforms <ul><li>Internet </li></ul><ul><ul><li>Bandbreedte </li></ul></ul><ul><ul><li>Connectiviteit overal </li></ul></ul><ul><ul><li>Web2.0 en mashup applicaties </li></ul></ul><ul><li>Programmeertalen </li></ul><ul><ul><li>WOA (Web Oriented Architecture) </li></ul></ul><ul><ul><li>SOA (Service Oriented Architecture) </li></ul></ul><ul><ul><li>OSS (Open Source Software) </li></ul></ul><ul><ul><li>XTP (Extreme Transaction Processing) </li></ul></ul><ul><li>Platformen </li></ul><ul><ul><li>Gevirtualiseerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Lineaire schaalbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Utility | On-demand computing </li></ul></ul>1. Ontwikkelingen
 4. 4. Een revolutie binnen een evolutie 1. Ontwikkelingen Revolutie Mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsconcepten en -modellen voor aanbieders en afnemers van diensten Onbereikbare markt Kosten om software te leveren Aantal klanten Omzet/klant Bereikbare markt Omzet/klant Kosten om software te leveren Aantal klanten <ul><li>Lagere distributiekosten </li></ul><ul><ul><li>Economy-of-scale </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestandaardiseerde aanbiedingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder complexiteit – geen | weinig maatwerk </li></ul></ul><ul><li>Snellere innovatie </li></ul><ul><ul><li>Gecentraliseerde hard- en software </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik van Open Source Software (OSS) </li></ul></ul><ul><ul><li>SaaS-software wordt regelmatiger geactualiseerd (soms eens per week) </li></ul></ul>Nieuwe markten en klanten zijn beter bereikbaar <ul><li>De mogelijke voordelen zijn onder te verdelen in de categorieën: </li></ul><ul><li>Kostenbesparingen [evolutionair] </li></ul><ul><ul><li>Vervanging van in-huis voorzieningen door cloud oplossingen . </li></ul></ul><ul><li>Nieuwe mogelijkheden [revolutionair] </li></ul><ul><ul><li>Mogelijkheden die niet eerder beschikbaar waren (bijvoorbeeld elasticiteit). </li></ul></ul>Van: Naar:
 5. 5. <ul><li>Leveranciers </li></ul><ul><li>Terugkomende inkomsten </li></ul><ul><li>Competitie model t.o.v. Open Source Software (OSS) en Business Process Outsourcing (BPO). </li></ul><ul><li>Duidelijk successen </li></ul><ul><li>Afnemers </li></ul><ul><li>TCO reductie </li></ul><ul><li>Frustratie met vertragingen en inzet </li></ul><ul><li>Update, wettelijke aanpassingen </li></ul><ul><li>Wens om capaciteit af te stemmen naar gebruik </li></ul><ul><li>Wens om te outsourcen </li></ul><ul><li>Technologie </li></ul><ul><li>Bandbreedte | connectiviteit </li></ul><ul><li>Gedistribueerde computer architectuur </li></ul><ul><li>SaaS enabled software </li></ul><ul><li>Ervaring van Amazon, Google, Ebay .. </li></ul>Drivers en groei van cloud computing 600 500 400 300 200 100 0 367 451 16 42 CAGR 27% 5% 9% 2008 2012 Worldwide IT Spending* by Consumption Model 2008, 2012 (IDC, October 2008) Worldwide IT Spending ($ billion) * Includes enterprise IT Spending on Business Applications, System Infrastructure Software, Application Development & Deployment Software, Services and Storage Drivers: Groei: 4% Ontwikkelingen in de cloud zijn aan het opschuiven van het hype-stadium naar brede acceptatie 1. Ontwikkelingen IT Cloud Serivices On-Premise IT
 6. 6. Cloud computing omvat de levering van schaalbare en elastische IT-relateerde diensten aan externe klanten via Internet technologieën. ≠ hosting De cloud is dienstgericht De focus bij het aanbieden van een IT-dienst ligt niet meer op de IT maar op de dienst. Tussen leverancier en klant worden dan ook afspraken gemaakt over hoe dienst vormgegeven en ondersteund moet worden. De cloud is schaalbaar en elastisch De dienst die via de cloud wordt afgenomen, is niet statische maar dynamisch. De performance op het gebied van opslag en verwerking van gegevens ligt vast. Als de klant meer of minder nodig heeft wordt dat automatisch geregeld. De cloud wordt gedeeld De dienst draait op een IT-infrastructuur die gedeeld wordt en beschikbaar is voor verschillende diensten en afnemers. De klant krijgt niet langer een aparte server toegewezen. (multitenancy) De cloud wordt afgerekend per gebruikseenheid Het gebruik wordt niet langer gelaagd afgerekend. Afrekening vindt plaats per gebruikseenheid, bijvoorbeeld per tijdsblok, aantal gebruikers of hoeveelheid data. De cloud gebruikt internettechnologie Bij de levering van de dienst worden internetformaten en protocollen gebruikt. Onderscheidende eigenschappen: 1 2 5 3 4 ? ≠ outsourcing <ul><li>1 . Ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Onderscheidende eigenschappen </li></ul><ul><li>Consequenties </li></ul>Inhoud
 7. 7. De cloud is dienstgericht De focus bij het aanbieden van een IT-dienst ligt niet meer op de IT maar op de dienst. Tussen leverancier en klant worden dan ook afspraken gemaakt over hoe dienst vormgegeven en ondersteund moet worden. 1 Gebruikers Niveau “ Software as a service” Bedrijven hosten applicaties in de Cloud. Veel gebruikers connecteren via het internet. De dienst wordt aangeboden als totaalpakket op basis van gebruik. Ontwikkel Niveau “ Platform as a Service” Ontwikkelaars ontwikkelen, bouwen en testen en draaien hun applicaties op de infrastructuur van de cloud providers en dan leveren ze deze applicatie via de cloud naar de eindgebruiker Systeembeheerders krijgen toegang tot processing power, storage, database management andere resources en applicaties door het netwerk en betalen voor gebruik IT Niveau “ Infrastructure as a service” S P I Er kunnen 3 niveaus van dienstverlening worden onderkend Collaboration | Project management Business Processes CRM | ERP | HR Industry Applications Middleware Database Web 2.0 Application Runtime Java Runtime Development Tooling Servers Networking Storage Data Center Fabric IaaS PaaS SaaS 2. Onderscheidende eigenschappen
 8. 8. De cloud is schaalbaar en elastisch De dienst die via de cloud wordt afgenomen, is niet statische maar dynamisch. De performance op het gebied van opslag en verwerking van gegevens ligt vast. Als de klant meer of minder nodig heeft wordt dat automatisch geregeld. 2 Elastische capaciteit Opschalen (+) Afschalen (-) Capaciteit gebruik Oorspronkelijke capaciteitslimiet Nieuwe capaciteitslimiet 2) Elasticiteit betreft zowel het op- en afschalen van capaciteit Resultaat Vraag Control & Supply +/- 3) Automatische geregeld 2. Onderscheidende eigenschappen IT Capaciteit <ul><ul><li>Microsoft 220.000+ servers </li></ul></ul><ul><ul><li>Google 150.000+ servers </li></ul></ul><ul><ul><li>Amazon 100.000+ servers </li></ul></ul><ul><ul><li>Salesforce 1.000+ servers </li></ul></ul>1) Schaalbaarheid van een aantal marktleiders
 9. 9. De cloud gebruikt internettechnologie Bij de levering van de dienst worden internetformaten en -protocollen gebruikt. 3 Cloud Infrastructure IaaS PaaS SaaS <ul><li>Applications </li></ul><ul><li>Enterprise </li></ul><ul><li>3th party </li></ul>SOA Services Browser based Users Internet- formaten en protocollen In de cloud infrastructuur worden vaak gesloten protollen toegepast 2. Onderscheidende eigenschappen <ul><li>Internetformaten en -protocollen </li></ul><ul><ul><li>Overal toegankelijk door gewenste doelgroepen (partners, klanten, potentiële klanten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eenvoudig toepasbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Lage switching kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel keuzevrijheid </li></ul></ul><ul><li>Gesloten procollen </li></ul><ul><ul><li>Hoge switching kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Weinig keuzevrijheid </li></ul></ul>Het begrip “cloud” wordt gebruikt metafoor voor het Internet Het Internet is het fundament van cloud computing
 10. 10. De cloud wordt gedeeld De dienst draait op een IT-infrastructuur die gedeeld wordt en beschikbaar is voor verschillende diensten en afnemers. De klant krijgt niet langer een aparte server toegewezen. (multitenancy) 4 Database [isolated] Applicatie [isolated ] Infrastructuur [isolated] Tenant1 Database [isolated] Applicatie [isolated] Infrastructuur [isolated] Tenant2 Database [isolated] Applicatie [isolated] Infrastructuur [shared] Tenant1 Database [isolated] Applicatie [isolated] Tenant2 <ul><li>Everything Isolated </li></ul>B. Everything Isolated Except Infrastructure Database [shared] Applicatie [shared] Infrastructuur [shared] Tenant1 Tenant2 C. Shared Everything Database [isolated] Applicatie [shared] Infrastructuur [shared] Tenant1 Database [isolated] Tenant2 D. Shared Everything Except Databases Geïsoleerd Gedeeld Vormen van het delen van Infrastructuur, op een glijdende schaal: 2. Onderscheidende eigenschappen <ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Hoge kosten </li></ul><ul><ul><li>Gestandaardiseerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Lage kosten </li></ul></ul>
 11. 11. Time Time De cloud wordt afgerekend per gebruikseenheid Het gebruik wordt niet langer gelaagd afgerekend. Afrekening vindt plaats per gebruikseenheid, bijvoorbeeld per tijdsblok, aantal gebruikers of hoeveelheid data. 5 Transformatie van CapEx €€ …………………………………… naar OpEx €€ OpEx of Ownership Capital Expense of Ownership (CapEx) OpEx of Cloud Computing Cost Cost Ander afrekenmodel betekent een ander kostenmodel voor de afnemer € 2. Onderscheidende eigenschappen
 12. 12. Cloud computing omvat de levering van schaalbare en elastische IT-relateerde diensten aan externe klanten via Internet technologieën. ≠ hosting De cloud is dienstgericht De focus bij het aanbieden van een IT-dienst ligt niet meer op de IT maar op de dienst. Tussen leverancier en klant worden dan ook afspraken gemaakt over hoe dienst vormgegeven en ondersteund moet worden. De cloud is schaalbaar en elastisch De dienst die via de cloud wordt afgenomen, is niet statische maar dynamisch. De performance op het gebied van opslag en verwerking van gegevens ligt vast. Als de klant meer of minder nodig heeft wordt dat automatisch geregeld. De cloud wordt gedeeld De dienst draait op een IT-infrastructuur die gedeeld wordt en beschikbaar is voor verschillende diensten en afnemers. De klant krijgt niet langer een aparte server toegewezen. (multitenancy) De cloud wordt afgerekend per gebruikseenheid Het gebruik wordt niet langer gelaagd afgerekend. Afrekening vindt plaats per gebruikseenheid, bijvoorbeeld per tijdsblok, aantal gebruikers of hoeveelheid data. De cloud gebruikt internettechnologie Bij de levering van de dienst worden internetformaten en protocollen gebruikt. Onderscheidende eigenschappen: 1 2 5 3 4 ? ≠ outsourcing <ul><li>1 . Ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Onderscheidende eigenschappen </li></ul><ul><li>Consequenties </li></ul>Inhoud
 13. 13. Integratie 3. Consequenties SOA Leverancier Partner <ul><li>Browserapplicaties, Inclusief </li></ul><ul><li>Rich Internet Applications (RIAs) </li></ul><ul><li>Verzameling van internet applicaties (mashups) </li></ul>Enterprise <ul><li>Enterprise Systemen </li></ul><ul><li>(CRM, ERP, HRM, … ) </li></ul>Browser Interface Open API firewall Global SOA Publieke webservices Klanten publiek Internet <ul><li>Integratie over de grenzen van de organisatie moet mogelijk worden gemaakt </li></ul><ul><li>Applicatiekoppelingen (API’s en webservices) </li></ul><ul><li>Browserapplicaties (Browser interface) </li></ul>SaaS SaaS
 14. 14. Beveiliging Er zijn specifieke veiligheidsproblemen waar organisaties mee geconfronteerd worden bij de verhuizing naar een cloud Data beveiliging Security Control Compliance Multi-Tenancy Security Governance <ul><li>Waar komen de gegevens fysiek te staan, en heeft deze locatie juridische consequenties? </li></ul><ul><li>Worden de gegevens afdoende beschermd tijdens de opslag of in beweging binnen in een cloud of tussen clouds? </li></ul><ul><li>Is de beschikbaarheid van data in the cloud gegarandeerd? </li></ul><ul><li>Welke security controls moeten door de cloud provider geïmplementeerd worden en op welke wijze? </li></ul><ul><li>Hoe worden beveiligingsniveaus in de cloud effectief and efficiënt gemanaged en gecontroleerd? </li></ul><ul><li>Is mijn cloud compliant met de vereiste richtlijnen? </li></ul><ul><li>Kan de cloud provider aantonen dat security controls voldoende geïmplementeerd zijn? </li></ul><ul><li>Zijn mijn assets kwetsbaar wanneer een klant aan een aanval onderhevig is? </li></ul><ul><li>Hoe garandeert de cloud provider dat data van verschillende klanten gescheiden blijft en niet toegankelijk is voor andere klanten? </li></ul><ul><li>Wie bezit / controleert / verwijderd / dupliceert mijn data in de cloud? </li></ul><ul><li>Hoe dwing ik policies af? </li></ul><ul><li>Hoe meet ik service niveaus en netwerk performance? </li></ul>Cloud Beveiliging | Grootste issues Gebaseerd op: Cloud Computing Security, Stan Wisseman, Booz | Allen | Hamiltin, 9 December 2009 3. Consequenties

×