Presentatie Ict Architectuur Projectgroep Dienstverlening

1,968 views

Published on

proces- en informatie architectuur gemeente Nuth gebaseerd op visiedocumenten programma Vraaggerichte Dienstverlening Nuth, dienstverleningsconcept KCC en model GEMMA.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • DOELSTELLINGEN: uitwerken (nader concretiseren) Parkstadvisie “Tien voor dienstverlening” aanknopingspunten (gemeenschappelijkheden) voor gezamenlijke invulling (samenwerking).
 • Met architectuur krijgen we inzicht in processen, informatie & ICT alsook in de onderlinge samenhang. Zo kunnen wij organisatie, DV en ICT met elkaar VERBINDEN Biedt een basis om op verder te bouwen, een basis voor de samenwerking (de discussie over de gewenste situatie op gang te brengen) Prioriteren en sturen op de samenhang alsook op de afzonderlijke componenten Mogelijkheid om te standaardiseren en te verbeteren Mogelijkheid om gemakkelijker (sneller) aan te sluiten op ketenpartners .
 • Architectuur = een soort bestemmingsplan.
 • Doelstellingen voor samenwerking: minder meerkosten, kwaliteitverbetering, profilering in de regio….. Architectuurprincipes bieden richtlijnen voor ontwerp en invulling (denk aan front-mid-backoffice), vrijheid binnen de kaders in verdere uitwerking.
 • Onderliggende vragen: Hoe wil de gemeente in de toekomst functioneren? Hoe wil Parkstad functioneren? Hoe willen wij dit samen realiseren?
 • Welke processen, gegevens en informatiefuncties moeten daarvoor beschikbaar zijn? Hoe zien de bestaande processen er uit? Hoe ziet de bestaande informatievoorziening er uit? Verschil huidige versus gewenste situatie? Hoe ziet implementatietraject er uit?
 • Hoe ziet de markt er uit (leveranciers;systemen;ontwikkelingen)? Welke landelijke en regionale ontwikkelingen zijn belangrijk voor ons, moeten we rekening mee houden? Hoe sluiten systemen aan op bestaande omgeving? Welke koppelvlakken, landelijke (open) standaarden zijn er en welke willen we volgen? Inspanningen (kosten, baten, uitfasering, afschrijvingen)? “ Best of breed” of geïntegreerde oplossing (suite)?
 • Alle veranderingen in balans doorvoeren. Alleen verbouwen, een nieuw systeem uitrollen of nieuwe functies creëren volstaat niet. Alles moet op elkaar zijn afgestemd, op elkaar aansluiten en moet juist zijn, ook qua timing.
 • Benoemen thema’s: afgeleid uit de bovenliggende doelen Zorg voor juiste disciplines en een goede onderlinge samenwerking. Afstemming kost mega energie en vergt veel tijd.
 • Bepaal afhankelijkheden tussen de deelgebieden. Conclusie: het generiek proces verbindt de deelgebieden!
 • Inregelen organisatie: Betrek juiste disciplines en zorg voor goede regie, bewaking en onderlinge afstemming.
 • Maak onderscheid naar de 3 niveaus (P-I-T) en koppel alles aan elkaar.
 • 1 = processsen 2 + 3 = vertaling van processen in combinatie met informatiefuncties 4 = applicaties en LV 5 projecten NUP, geplaatst binnen architectuur.
 • Presentatie Ict Architectuur Projectgroep Dienstverlening

  1. 1. Presentatie Verbindend Fundament Relatie Dienstverlening & ICT 19 mei 2011
  2. 2. Aanleiding & Inhoud <ul><li>Aanleiding en uitgangspunten </li></ul><ul><li>Concretiseren Parkstadvisie </li></ul><ul><li>Goede architectuur als basis voor samenwerking. </li></ul><ul><li>Mogelijkheden ‘laaghangend fruit’ eindrapportage onderzoeken. </li></ul><ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>Definitie en omvang architectuur </li></ul><ul><li>Totstandkoming architectuur </li></ul><ul><li>Aanpak en architectuur Nuth </li></ul><ul><li>Mogelijke aanpak Parkstad Limburg </li></ul><ul><li>Afwegingen en vragen Parkstad </li></ul>
  3. 3. <ul><li>1. Definitie en omvang architectuur </li></ul>Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie & ICT
  4. 4. Definitie en omvang <ul><li>Definitie architectuur </li></ul><ul><li>‘ Consistent geheel van principes, methoden en modellen voor het </li></ul><ul><li>ontwerpen en realiseren van bedrijfsprocessen, informatievoorziening, </li></ul><ul><li>technische infrastructuur en organisatorische inrichting’ </li></ul><ul><li>Omvang architectuur (enterprise) </li></ul><ul><li>Bedrijfsarchitectuur (processen) </li></ul><ul><li>Informatiearchitectuur (applicaties, functies, gegevens) </li></ul><ul><li>Technologiearchitectuur (technische componenten, infrastructuur) </li></ul>
  5. 5. Waarom architectuur? <ul><li>Een architectuur biedt de basis voor: </li></ul><ul><li>Uitwerken visie op dienstverlening </li></ul><ul><li>Gemeentelijke architectuur </li></ul><ul><li>Inzicht en samenhang processen, informatie en ICT </li></ul><ul><li>Verbinden dienstverlening, organisatie en ICT </li></ul><ul><li>Plaatsen en prioriteren ontwikkelingen binnen architectuur </li></ul><ul><li>Samenhang in bouwen en sturen </li></ul><ul><li>Standaardisatie </li></ul><ul><li>Verbetering (doorontwikkeling) </li></ul><ul><li>Aansluiten op …. (ketenpartners, LV) </li></ul><ul><li>Dezelfde voordelen samenwerkingsverband Parkstad </li></ul><ul><li>Basis voor samenwerking </li></ul>
  6. 6. Enterprise architectuur
  7. 7. <ul><li>2. Totstandkoming Architectuur </li></ul>
  8. 8. Architectuurvisie <ul><li>Totstandkoming o.b..v architectuurvisie </li></ul><ul><li>Bepaal vooraf: </li></ul><ul><li>Stakeholders (betrekken in/externe partijen) </li></ul><ul><li>Missie en Visie </li></ul><ul><li>Strategie (organisatie, keten, klanten, dienstverlening) </li></ul><ul><li>Organisatiedoelen (lastenverlichting, efficiency, optimale dienstverlening, gegevens delen, HNW) </li></ul><ul><li>Architectuurprincipes (NORA en GEMMA als uitgangspunt) </li></ul><ul><li>De belangrijkste thema’s </li></ul>
  9. 9. Een continu proces Werken onder architectuur = continu proces
  10. 10. Thema’s <ul><li>De belangrijkste thema’s: </li></ul><ul><li>De gemeente als poort voor de Overheid (Antwoord) </li></ul><ul><li>KCC centrale rol en regie op dienstverlening </li></ul><ul><li>Aansluiten op landelijke projecten (NUP) </li></ul><ul><li>Klantgericht en vraaggestuurd werken </li></ul><ul><li>Zaak- en procesgericht werken </li></ul><ul><li>Koppelen, kantelen en generiek maken </li></ul><ul><li>Ontsluiten en gebruiken van basisgegevens </li></ul><ul><li>Ketensamenwerking </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden (Kompas, ISD-BOL, GBRD, SSC, RUD, …) </li></ul><ul><li>Groeipad naar serviceoriëntatie </li></ul>
  11. 11. Thema’s <ul><li>Thema’s bepalend voor architectuur: </li></ul><ul><li>Horizontaal denken </li></ul><ul><ul><li>Van buiten naar binnen (de klant centraal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanaalonafhankelijke dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentebreed KCC (1 ASP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Efficiënter en slimmer werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit verbeteren (PDCA) </li></ul></ul><ul><li>Zaak- en procesgericht werken </li></ul><ul><ul><li>Klantgericht, resultaatgericht </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvraag als zaak registreren, behandelen, bewaken en beheren </li></ul></ul><ul><ul><li>Continu inzicht in proces en voortgang (Status) </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatwerk door standaardisatie processen en informatie </li></ul></ul><ul><li>Multichannel dienstverlening </li></ul>
  12. 12. Architectuur
  13. 13. <ul><li>3. Aanpak en architectuur gemeente Nuth </li></ul>
  14. 14. 1. Organisatie Grofstructuur Organisatiefilosofie Fijnstructuur Functies Competenties Opleidingen Formatie 2. Producten en kanalen 3. Processen DVC Inzet kanalen Gewenst: 5 stappen & knip Huidige situatie Werkstromen & menskracht Informatiestromen 4. Huisvesting 5. ICT: visie en architectuur Balies/Werkplekken Kwaliteitshandvest Kwaliteitsmanagement Borging/Beheer Klantstromen Systemen Telefonie Website Post KCC
  15. 15. GEMMA Procesmodel
  16. 16. Primaire functies (waarde toevoegen) Functies gemeente Besturen (en sturen) Voorzieningen Subsidies Persoonlijke Documenten Uitkeringen Belastingen Meldingen Klachten Bezwaar & Beroep Verantwoorden Besluiten Strategie ontwikkelen Ondersteunen Bestuurders Planning & control Sturen & organiseren Planning & projecten Beleid maken Beleid ontwikkelen Klantcontacten: Burgers, Bedrijven, Instellingen KLANTEN VRAGEN ZAKEN Informeren Adviseren Toewijzen Verlenen vergunningen Toetsen plannen Bezwaar & beroep Handhaven Verlenen subsidies OVER: Burgerzaken, reizen, welzijn, milieu, afval, bouwen, openbare ruimte, verkeer, vervoer, belastingen, bedrijven, werk & inkomen, veiligheid,… Secundaire functies (ondersteunen, beheren) Personeel, organisatie Financiën Huisvesting Facilitaire zaken ICT Inkoop/aanbesteding Onderhouden openbare ruimte Vergunningen …… Secundaire functies (ondersteunen, beheren) Kopen & Verkopen Communicatie
  17. 17. GEMMA <ul><li>Generiek procesmodel dienstverlening </li></ul>
  18. 18. Gemma basisplaat procesarchitectuur dienstverlening
  19. 19. Procesarchitectuur <ul><li>Varianten voor ontwerp procesarchitectuur </li></ul><ul><li>Eenvoudige variant </li></ul><ul><li>Processtappen op hoofdniveau </li></ul><ul><li>Generieke processen op uniforme wijze beschrijven </li></ul><ul><li>Koppelen documenten en statussen aan processtappen </li></ul><ul><li>Voordelen: eenvoudig, sneller te implementeren, doorgroei naar uitgebreide variant mogelijk </li></ul><ul><li>Uitgebreide variant </li></ul><ul><li>Gedetailleerde procesmodellen met workflow </li></ul><ul><li>Activiteiten en beslissingen </li></ul><ul><li>Optimalisatie gehele klant-tot-klant proces </li></ul><ul><li>Invoering B.P.M. </li></ul><ul><li>Invoering kost meer tijd </li></ul>
  20. 20. Generiek proces & Knip 1. Intake - Vraagverheldering - Advisering (informatieverstrekking) 2. Toetsen - Toetsing (ontvankelijk) 3. Behandelen - Nader onderzoek 4. Besluiten - Bestuurlijk/ambtelijk, in- e/o extern <ul><li>5. Afhandelen </li></ul><ul><li>Verstrekken (en betaling) product/dienst </li></ul><ul><li>Eindregistratie </li></ul>Knip bepalen tussen 1 e , 2 e en 3 e lijn afhankelijk van de complexiteit en betrokkenen <ul><li>Processenhandboek (IST en SOLL situatie) </li></ul><ul><li>Dienstverlenende processen </li></ul><ul><li>Ondersteunende processen </li></ul><ul><li>Beleidsmatige processen </li></ul><ul><li>Bestuurlijke processen </li></ul><ul><li>Processenhuis </li></ul>
  21. 21. GEMMA - Rollen
  22. 22. Processenhuis
  23. 23. Schema & parameters
  24. 24. Procesbeschrijving
  25. 25. Vijf stappen
  26. 26. Processen - - - ICT <ul><li>Van processen naar Informatievoorziening en ICT </li></ul><ul><li>Procesbeschrijvingen inclusief parameters, rollen en systemen </li></ul><ul><li>Huidige systemen in kaart gebracht </li></ul><ul><li>Op architectuurplaat GEMMA gelegd </li></ul><ul><li>Ontbrekende onderdelen aangeven </li></ul><ul><li>Geleid tot : ICT Architectuurplaat Nuth </li></ul><ul><li>Afwegingen en keuzes maken voor ontbrekende onderdelen </li></ul><ul><li>Delen in Parkstad </li></ul>
  27. 28. <ul><li>4. Mogelijke aanpak Parkstad Limburg </li></ul><ul><li>Uitgangspunten (basisdocumenten) </li></ul><ul><li>Visiedocument Parkstad Limburg </li></ul><ul><li>Gemeentelijk verbindend fundament </li></ul><ul><li>Adviesdocumenten n.a.v. onderzoeken </li></ul>
  28. 29. KCC Parkstadvisie
  29. 30. Eindplaatje Parkstadvisie
  30. 31. Verbindend fundament <ul><li>Aanpak volgens gemeentelijk verbindend fundament </li></ul><ul><li>Benoem gemeentelijke thema’s </li></ul><ul><li>Koppel deze thema’s aan deelgebieden GEMMA </li></ul><ul><li>Onderken afhankelijkheden over en weer </li></ul><ul><li>Stel voorlopige architectuur vast </li></ul><ul><li>Onderscheid drie niveaus (bedrijfs, informatie, technisch niveau) </li></ul><ul><li>Let op: het proces is nu gestart, richt hier de organisatie op in. </li></ul><ul><li>Conclusie: het generiek proces verbindt de deelgebieden </li></ul>
  31. 32. Gemeentelijke thema’s gekoppeld met de deelgebieden Dienstverlening Bouwen aan klantcontact en bijbehorende processen waarbij alle kanalen worden bediend Bouwen aan gemeen- schappelijke processen en voorzieningen Bouwen aan efficiënt inzetten van mensen en middelen Efficiënt werken Verbinden en van informatie voorzien Meest nabije overheid Bouwen aan (koppelingen tussen) de basisregistraties Eenmalig gegevens uitvragen Stelsel van Basisregistraties Backoffice Midoffice Frontoffice Bouwen van de technische architectuur Technische architectuur Transactie/ Interactie Diensten/ Producten Efficiënte inzet van techniek Deelgebieden Thema’s
  32. 33. Informeren & Intake Leveren Be- sturen Behandelen Interactie/ transactie Producten&Diensten Be- heren Besluiten Generiek procesmodel dienstverlening Bouwen aan klantcontact en bijbehorende processen waarbij alle kanalen worden bediend Bouwen aan gemeen- schappelijke processen en voorzieningen Bouwen aan efficiënt inzetten van mensen en middelen Efficiënt werken Verbinden en van informatie voorzien Meest nabije overheid Bouwen aan (koppelingen tussen) de basisregistraties Eenmalig gegevens uitvragen Stelsel van Basisregistraties Backoffice Midoffice Frontoffice Bouwen van de technische architectuur Technische architectuur Be- waken Afhankelijkheden tussen deelgebieden Efficiënte inzet van techniek
  33. 34. Sturen in samenhang op te realiseren fundament Hulpstructuur om de thema’s te bouwen en te sturen Sturen op klantcontacten en bijbehorende processen waarbij alle kanalen worden bediend Sturen op gemeenschappelijke processen en voorzieningen Sturen op efficiënt inzetten van mensen en middelen Sturen op (koppelen van) de basisregistraties Afstemmen (om thema overschrijdende issues af te stemmen) Regisseren (het doel bereiken en samenhang bewaken) Sturen op technische architectuur Thema Meest nabije overheid Thema Verbinden en van informatie voorzien Thema Efficiënt werken Thema Efficiënte inzet van techniek Thema Eenmalig gegevens uitvragen Basisregistraties Backoffice Midoffice Frontoffice Technische architectuur Regiegroep Afstemmingsgroep Stuurgroepen
  34. 35. Communicatie Internet Post Balie Telefoon E-mail SMS Generiek dienstverleningsproces Interactie/transactie Producten & Diensten Bedrijfsniveau Informeren & Intake Leveren Besluiten Besturen Behandelen Beheren Bewaken Midoffice Backoffice Frontoffice Frontoffice <ul><li>Vraaggeleiden </li></ul><ul><li>Identificeren, </li></ul><ul><li>Authenticeren, </li></ul><ul><li>Autoriseren </li></ul><ul><li>Interacties/transacties met burger en bedrijven </li></ul><ul><li>Kanalen integreren </li></ul><ul><li>Publiceren </li></ul><ul><li>Verbinden </li></ul><ul><li>Zaken beheren </li></ul><ul><li>Relaties beheren </li></ul><ul><li>Content beheren </li></ul><ul><li>Document beheren </li></ul><ul><li>Archief beheren </li></ul><ul><li>Processen sturen </li></ul><ul><li>Gegevens ontsluiten </li></ul>Vakspecifiek behandelen en besluiten over Informatieniveau <ul><li>Vastleggen gegevens </li></ul><ul><li>aan de bron </li></ul><ul><li>Gebruik gegevens als </li></ul><ul><li>afnemer </li></ul>Frontoffice Midoffice Backoffice Stelsel van basisregistraties Technische ICT voorzieningen Technisch niveau <ul><li>Koppelen van systemen </li></ul><ul><li>Voorzieningen voor uitwisseling van gegevens </li></ul>Technische architectuur Gemeentelijke informatiefuncties Burgerzaken Belastingen Bouwen Sociale dienst Zorg Onderwijs Openbare werken Parkeren Verschillende niveaus, deelgebieden en generiek dienstverleningsproces op elkaar aangesloten
  35. 36. Functies en voorzieningen E-herkenning bedrijven Digid Digid machtigen Publicatie (Doelgroepen: klant, balie, backoffice, handhaver, beleidsmedewerker, politiek-bestuurlijk ) NUP voorziening Burgers: Producten Persoonsgebonden informatie Publieke informatie Medewerkers: Bestuurlijke informatie Klantinformatie Werkvoorraad informatie Dienstverleningsproces Intake Leveren Infor-meren Product Interactie/transactie Bedrijfniveau Gemeentelijke website Mijn overheid.nl Antwoord voor bedrijven Samenwerkende catalogi Webrichtlijnen Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Bekend- makingen Informatieniveau Balie Post Telefoon SMS Internet E-mail Identificeren, Authenthiseren, Autoriseren Klantcontact Intake Leveren Infor-meren Vraaggeleiden Vraag en antwoord combinaties Kanaalintegratie Frontoffice Antwoord© Frontoffice: generieke procesbouwstenen, functies en voorzieningen BSN
  36. 37. Functies en voorzieningen Informatieniveau Bestuurlijke gegevens Statusgegevens Klantgegevens Management informatie gegevens Termijnbewaking (procesvoortgang) Verantwoording afleggen Stelsel afspraken (stelsel handboek) Dienstverleningsproces Be- sturen Be-heren Be- waken Product Interacties/transacties Bedrijfniveau Documentenbeheer Zakenbeheer Gegevensontsluiting Contentbeheer Relatiebeheer CMS PDC Formulieren generator CRM DMS Verbinden Broker Servicecatalogus Dossierbeheer Gegevens magazijn Kernregistraties Basisregistraties GOB Digilevering NUP voorziening Midoffice Zaaksysteem Zakenmagazijn Zaaktypencatalogus Archief beheer RMA Processturing WFM BPM Midoffice: generieke procesbouwstenen, functies en voorzieningen RSGB
  37. 38. Functies en voorzieningen Beheer authentieke basisgegevens als bronhouder GBA Informatieniveau Backoffice Adviezen en besluiten Dienstverleningsproces Behandelen Besluiten Product Interacties/transacties Bedrijfniveau Leveren vakspecifiek informatie BAG Grootschalige topgrafie NUP voorziening Burgerzaken Belastingen Bouwen Sociale dienst Zorg Onderwijs Openbare werken Parkeren WOZ Beheer niet-authentieke basisgegevens Kern- registraties Backoffice: generieke procesbouwstenen, functies en voorzieningen
  38. 39. Technische componenten Technische architectuur Landelijk Digikoppeling Gegevensopslag Netwerk Landelijk Digipoort Gemeente PC’s, dunne clients Servers Randapparaten Telefoons, pda’s Besturingssysteem <ul><li>Gemeente </li></ul><ul><li>Bestandsstructuren </li></ul><ul><li>Opslagformaten </li></ul><ul><ul><li>Kaartenbakken </li></ul></ul><ul><ul><li>Databasesystemen </li></ul></ul><ul><li>Back-up recovery en restore </li></ul><ul><li>Transactielogging </li></ul>Gemeente Netwerken (intern, extern) Netwerkbesturing Bekabeling Actieve componenten Tele- en datacommunicatie Standaarden NUP voorziening Landelijk Diginetwerk STUF Technische architectuur ondersteunend aan deelgebieden
  39. 40. Processen, informatiefuncties, applicaties en landelijke voorzieningen
  40. 41. Basisplaat Informatiearchitectuur: Applicatielandschap met mogelijke oplossingen
  41. 42. <ul><li>5. Hoe verder? Laaghangend fruit plukken… </li></ul>
  42. 43. Aanpak Parkstad Limburg <ul><li>Ruimte voor doorontwikkelen bestaande samenwerkingsinitiatieven </li></ul><ul><li>Parallel spoor: businesscase vaststellen o.b.v. onderzoeksresultaten om te komen tot “licht regionaal KCC” (1 e fase regionaal KCC) </li></ul><ul><li>Gezamenlijke input d.m.v. workshops </li></ul><ul><li>Alle veranderaspecten integreren: </li></ul><ul><ul><li>producten, diensten en kanalen </li></ul></ul><ul><ul><li>processen en besturing </li></ul></ul><ul><ul><li>informatie en systemen </li></ul></ul><ul><ul><li>organisatie, medewerkers </li></ul></ul><ul><li>Bestaande gremia op elkaar afstemmen </li></ul><ul><ul><li>Projectgroep Dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroepen PIT (Parkstad IT) </li></ul></ul><ul><li>Gezamenlijk fundament (architectuur) realiseren waarop we verder kunnen bouwen </li></ul>
  43. 44. Vragen <ul><li>Ideeën? </li></ul><ul><li>Opmerkingen? </li></ul><ul><li>Vragen? </li></ul><ul><li>Afspraken ! </li></ul>

  ×