Successfully reported this slideshow.

20100608 Kijkje in de keuken van BKWI

1,200 views

Published on

Presentatie gegeven bij de Architectuurraad van de Manifestgroep

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20100608 Kijkje in de keuken van BKWI

 1. 1. Kijkje in de keuken van BKWI en de Suwi keten <ul><li>  </li></ul>08-06-2010 Dirk Temme (BKWI)
 2. 2. Wie zijn wij? BKWI staat voor B ureau K eteninformatisering W erk en I nkomen Werkt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vanaf 2002 Wet S tructuur U itvoering W erk en I nkomen (SUWI)
 3. 3. Ketenpartners binnen sector Werk en Inkomen SVB gemeenten UWV CWI BKWI IB
 4. 4. Ketenpartners binnen sector Werk en Inkomen
 5. 5. Bronnen
 6. 6. Afnemers
 7. 7. Onze missie BKWI is dé onafhankelijke, betrouwbare deskundige op het gebied van ketendienstverlening & ICT. Onze primaire focus ligt bij organisaties binnen het domein ‘Werk & Inkomen’. Wij bedenken, ontwikkelen en onderhouden producten en diensten waarmee een keten integrale dienstverlening kan realiseren, en bieden deskundigheid bij implementatie en gebruik. Wij doen dit op praktische, transparante, klantgedreven, vooruitstrevende en vasthoudende wijze. Door onze inzet helpen ketenpartners meer burgers sneller naar Werk & Inkomen. Onze medewerkers bieden wij een inspirerende leeromgeving op basis van halen én brengen. In onze organisatie vieren wij samen onze successen en delen wij samen onze tegenslagen.
 8. 8. Onze taak <ul><ul><li>de samenwerking en communicatie tussen samenwerkende partijen bevorderen en faciliteren, zodat de ketenpartners in staat zijn hun gezamenlijke doelstellingen te realiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Snel en veilig uitwisselen van actuele gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktische hulp </li></ul></ul>
 9. 9. De producten / diensten van BKWI Overlegstructuur Domeingroepen Architectuur, Privacy en Beveiliging, Gegevens en Berichten, ICT Beheer Werkgroepen XML, Gegevens en Berichten Ketenoverleg Services en Support Change Advisory Board Het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen is een applicatie die door BKWI wordt beheerd
 10. 10. De producten/ diensten van BKWI Doelgroepen websites:
 11. 11. De producten/ diensten van BKWI Digitaal Klantdossier (DKD) Het DKD bevat alle gegevens over Werk en Inkomen van klanten van verschillende overheidsinstanties. De instanties kunnen de gegevens delen en klanten hoeven ze maar één keer af te geven.
 12. 12. Digitaal Klantdossier Klant Professional UWV applicaties Gegevens inzien en correctie Inschrijven werk, [email_address] E-Intake WW, WWB Formulieren service gemeenten Uitbreiden met klantvolginformatie Uitbreiden antwoordgenerator Sonar en ABS gezamenlijk Werkplein proces Uitbreiding klantbeeld Single Sign On Aanpassen digitale aanvraag WW Jaaropgave/ Werkbriefje Bron Suwi organisatie Externe bron Ontsloten in 2010 Gemeentelijke applicaties Suwinet-Inkijk Webservices Uitwisselings mechanisme Suwinet Monitoringtool Verbeteren performance 7x18 uur beschikbaar Filtermechanisme Singnaleringen <ul><li>Suwi Bronnen </li></ul><ul><li>UWV </li></ul><ul><li>Werkbedrijf </li></ul><ul><li>Sociale Dienst </li></ul><ul><li>SVB </li></ul><ul><li>Belastingdienst </li></ul><ul><li>IBG </li></ul><ul><li>Kadaster </li></ul><ul><li>NHR </li></ul><ul><li>Externe Bronnen </li></ul><ul><li>RDW </li></ul><ul><li>VIS </li></ul><ul><li>GBA </li></ul>Correctiefaciliteit bij formulieren
 13. 14. Suwinet-Inkijk applicatie voor medewerkers inzage in klantgegevens van de ketenpartners UWV, WERKbedrijf, GSD'en, SVB. ook klantgegevens vanuit Gemeentelijke Basis Administratie, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vh IB-Groep), RDW, Kadaster, Verificatie en InformatieSysteem (VIS) en de KvK. Bouw en beheer door BKWI 50000 gebruikers
 14. 15. Digitaal Klantdossier <ul><li>Andere applicaties die gebruik maken van het Digitaal Klantdossier </li></ul><ul><li>Gemeentelijk applicaties (GWS4All, CiVision, PlanConsult, ...) </li></ul><ul><li>Portalen (werk.nl, uwv.nl, mijnoverheid.nl) </li></ul><ul><li>Applicaties van de partijen (Sonar, MensCentraal) </li></ul>
 15. 16. Digitaal Klantdossier Virtueel electronisch dossier met klantgegevens van de verschillende ketenpartners in de sociale zekerheid. Geen grote bak gegevens… … maar services die ‘desgevraagd’ realtime actuele gegevens over persoon, arbeid, inkomen, opleidingen enz. aanbieden … aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden … aan de UWV-, gemeente- en Werkplein- medewerkers

×