Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabihasnang Greek

Minoan and the Mycenaean Civilization

 • Be the first to comment

Kabihasnang Greek

 1. 1. 8/19/2014 =sir_rj= 1
 2. 2. Kasaysayan Daigdig
 3. 3. `
 4. 4. I. Kabihasnang Minoan at Mycenaean II. Ang Kabihasnang Greek III.Ang Republic ng Rome at ang Imperyong Roman IV.Silangang Imperyong Roman at Imperyong Byzantine V. Imperyong Islam Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon
 5. 5. VI. Kabihasnan sa Africa at Pacific VII. Middle Ages VIII. Panahon ng Pananampalataya IX. Piyudalismo at Manoryalismo X. Pag-usbong ng mga Bayan at Lungsod Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon
 6. 6. Kabihasnang Minoan 8/19/2014 =sir_rj= 7
 7. 7. • Crete – “Lundayan ng Kabihasnang Kanluranin” • Kabihasnang Minoan • Haring Minos • Anak ni Zeus at Europa • Nanggaling sa Anatolia at Syria • Nagtataglay na ng Neolitikong uri ng pamumuhay Kabihasnang Minoan 8/19/2014 =sir_rj= 8
 8. 8. • Sir Arthur Evans • Arkeologong unang nakatuklas ng mga labi ng sinaunang Lungsod ng Knossos • Organisadong paraan ng pamumuhay • Nagwakas dahil sa mga Mycenaean Lungsod ng Knossos 8/19/2014 =sir_rj= 9 Sir Arthur Evans
 9. 9. Lungsod ng Knossos 8/19/2014 =sir_rj= 10
 10. 10. Palasyo sa Knossos, Crete 8/19/2014 =sir_rj= 11
 11. 11. • Saan nagsimula ang kabihasnang Minoan? • Ano ang dahilan ng pag-unlad ng kabuhayan ng mga Minoan? • Bakit nagwakas ang Kabihasnang Minoan? Kabihasnang Mycenaean 8/19/2014 =sir_rj= 12
 12. 12. • Nagmula sa pamilya ng Indo-European (Iran at Afganistan) • Sinalakay ang Knossos (1400 BC) • Achaeans (Homer) • Nakontrol ang buong Aegean Sea • Itinatag ang lungsod ng Mycenae • Haring Agamemnon • Lumaban at sinalakay ang lungsod ng Troy (Trojan War) Kabihasnang Mycenaean 8/19/2014 =sir_rj= 13
 13. 13. 8/19/2014 =sir_rj= 14
 14. 14. 8/19/2014 =sir_rj= 15
 15. 15. 8/19/2014 =sir_rj= 16
 16. 16. 8/19/2014 =sir_rj= 17
 17. 17. 8/19/2014 =sir_rj= 18
 18. 18. 8/19/2014 =sir_rj= 19
 19. 19. 8/19/2014 =sir_rj= 20
 20. 20. 8/19/2014 =sir_rj= 21
 21. 21. 8/19/2014 =sir_rj= 22
 22. 22. 8/19/2014 =sir_rj= 23
 23. 23. 8/19/2014 =sir_rj= 24
 24. 24. • Matatagpuan sa pagitan ng Kanluran at Silangang bahagi ng daigdig • Naliligiran ng mga dagat: Aegean, Ionian at Mediterranean • Topograpiya: Mabato at mabundok na lugar • Klima: Angkop sa pagtatanim Kabihasnang Greek 8/19/2014 =sir_rj= 26
 25. 25. • Indo-Europeans na nakarating sa Greece sa pamamagitan ng migrasyon (2000 B.C.) • Nagtatag ng kani-kanilang Lungsod- estado • Tribo : Acheans, Ionians, Dorians at Actolonians Ang mga Griyego 8/19/2014 =sir_rj= 27
 26. 26. 1. Pagiging Griyego -Hellas (bansa), Hellenes (sarili), Hellenic (kulturang griyego), Helen (diyos) 2. Wika 3. Sistema ng Pagsusulat 4. Pagsamba sa mga diyos at diyosa 5. Olympic Games Sanhi ng Pagkakaisa 8/19/2014 =sir_rj= 28
 27. 27. • Lungsod-estado o city-state • Malaya at may sariling pamahalaan • Nagtataglay ng mga “Agora” at templo • Uri ng pamahalaan sa mga polis: • MONARKIYA ---------- DICTATORYAL • ARISTOKRASYA -------- OLIGARKIYA • DEMOCRASYA ---------- ANARKIYA Ang mga Polis 8/19/2014 =sir_rj= 29
 28. 28. Athens at Sparta 8/19/2014 =sir_rj= 30
 29. 29. • Athenians (Ionians) • Lokasyon : Attica • Kabuhayan : Mandaragat at mangangalakal • Pamahalaan: Direct Democracy • Solon • Pisistratus • Cleisthenes • Pericles Athens : Isang Demokratikong Polis =sir_rj= 31
 30. 30. Solon =sir_rj= 32 • Nagpasimula ng reporma sa pamahalaan • Itinatag ang Council of 400 • Karapatan sa pagkamamamayan
 31. 31. sPisistratus =sir_rj= 33 • Ipinagtanggol ang katayuan ng mga mahihirap • Ipinamahagi ang mga lupain sa mga mahihirap at walang lupa
 32. 32. Cleisthenes =sir_rj= 34 • Sinimulan ang sistema ng Ostracism • Binuo ang Konseho ng 500
 33. 33. 8/19/2014 =sir_rj= 35
 34. 34. Pericles =sir_rj= 36 • Bumuo ng sampung heneral na mangangasiwa sa nasasakupan • Pagdaragdag ng mga opisyales sa pamahalaan • Sahod sa mga pinuno
 35. 35. Pamumuhay sa Athens =sir_rj= 37 • Edukasyon: Para sa lahat • Higit na binibigyang – pansin ang sining at ang iba pang uri nito at sa pangkalahatang pagbabago • Pakikipag-ugnayan sa ibang Polis : Delian League
 36. 36. •Spartans (Dorians) •Lokasyon : Laconia •Kabuhayan : Mandaragat at mangangalakal •Pamahalaan: Dual Monarchy at Militaristiko •Edukasyon: Higit na binibigyang- pansin ang pagiging sundalo Sparta : Isang Militaristikong Polis =sir_rj= 38
 37. 37. =sir_rj= 39 •Serye ng mga digmaan sa pagitan ng mga lungsod – estado sa Greece at ng Imperyong Persian. Digmaang Persian
 38. 38. Banta ng Imperyong Persia =sir_rj= 40 490 BC 480 BC (Aug) 480 BC (Sept) 479 BC Digmaang Marathon Digmaang Thermopylae Digmaang Salamis Digmaang Plataea
 39. 39. 8/19/2014 =sir_rj= 41
 40. 40. • Unang pagsalakay na ginawa ng Persia laban sa Athens • Sinalakay ng mga heneral ang Eretria at lumapag malapit sa Marathon • Agad silang sinalubong ni Miltiades • Dahil sa talino at galing ni Miltiades, natalo ang mga Persiano at umatras sa kanilang pagsalakay. Digmaang Marathon =sir_rj= 42
 41. 41. 8/19/2014 =sir_rj= 43
 42. 42. “NIkomen!” 8/19/2014 =sir_rj= 44
 43. 43. 8/19/2014 =sir_rj= 45
 44. 44. 8/19/2014 =sir_rj= 46 Labanan sa Thermopylae
 45. 45. • Sa Thermopylae, ang mga Griyego ay nagsagawa ng pagharang laban sa pagpasok ng mga Persiano sa pamumuno ni Haring Xerxes I. • Pinamunuan ni Haring Leonidas ang kanyang 300 na mga personal na mandirigma upang pigilan ng mga Persiano • Natalo ang mga Spartans dahil sa isang traydor na nagturo ng sikretong daan upang mapasok ang ibang ruta paikot sa kanila. Digmaang Thermopylae =sir_rj= 47
 46. 46. King Leonidas of Sparta 8/19/2014 =sir_rj= 48
 47. 47. King Xerxes of Persia 8/19/2014 =sir_rj= 49
 48. 48. 8/19/2014 =sir_rj= 50
 49. 49. 8/19/2014 =sir_rj= 51
 50. 50. 8/19/2014 =sir_rj= 52
 51. 51. 8/19/2014 =sir_rj= 53
 52. 52. 8/19/2014 =sir_rj= 54 Labanan sa Salamis
 53. 53. • Matapos magtagumpay sa Thermopylae, inatake ng mga Persiano ang Athens. • Lumikas ang mga Griyego tungo sa Salamis • Pinamunuan ni Themistocles ang pakikidigma laban sa mga Persiano. • Nanalo ang mga Griyego at naitaboy ang mga Persiano Digmaang Salamis =sir_rj= 55
 54. 54. 8/19/2014 =sir_rj= 56 Labanan sa Plataea
 55. 55. • Matapos ang ilang taong pagsalakay ng mga Persiano, naganap ang pinakahuling pakikidigma sa Plataea. • Sa pinal na laban, ang mga Griyego ay naging matagumpay na maitaboy ang mga Persiano. • Dahil sa pagkatalo, ang Imperyong Persia tuluyan nang kinalimutan ng mga Persiano ang pagtatangka na sakupin pang muli ang Greece. Digmaang Plataea =sir_rj= 57
 56. 56. 1. Lugar sa Greece kung saan matatagpuan ang lungsod ng Sparta 2. Samahan ng mga alyadong bansa ng longsod ng Athens 3. Pinuno ng Athens na ginawang sampu ang mga namumunong heneral 4. Paraan ng pagpapatalsik sa mga tiwaling pinuno sa Athens
 57. 57. 5. Mambabatas ng Athens na nagpasimula ng mga reporma sa kanilang pamahalaan 6. Lugar sa Greece na katatagpuan ng lungsod ng Athens 7. Uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang mabuting hari / reyna
 58. 58. 8. Pagdiriwang sa Greece sa pagpapakita ng kanilang kakayahan sa pamamagitang palakasan 9. Kulturang Griyego – Asyano 10. Katawagan sa mga pamilihan sa sinaunang Greece

×