SlideShare a Scribd company logo
ARALIN 4
ANG KLASIKAL NA EUROPA
IPINASA NINA:
MA. KAYE C. GULAR
ALEXANDRA KATE PASTOR
CYRUS CHARLES P. ACEBEDO 8-Orderliness
 GREECE
“sinilangan ng kanlurang kanlurang sibilisasyon”
 Sa gitna ng masalimuot na kasaysayang dulot ng
pananakop,napanatili parin ang kanilang
tradisyon.
Impluwensya ng greece ang larangan ng politika
at sining.
 HEOGRAPIYA NG GREECE
 Ang Greece ay isang peninsula.
 Bulubunduking lupain na napapaligiran ng tubig
 Corinth Gulf ang nagdurugtong sa rehiyon ng Peloponnesus at Attica.
 Ang kapatagan ay matatagpuan sa Thessaly, Boconia at Messenra.
 Marami sa mga Griyego ay mga mangingisda, marino, at mangangalakal
 Mahusay na manlalakbay ang mga Griyego dulot sa malawak na dagat.
 Ang klima nito ay magandang pagtaniman ng wheat, barley, oliba at ubas.
 Nahati ang mga Griyego dulot ng mga bulubundukin at dagat, dahil nito, nagkahiwalay ang
kanilang mga lungsod estado.
MAPA NG GRESYA
 Polis ay isa sa mga pangunahing salik sa paghugbong ng kabihasnang Helleniko.
 Polis ay salitang Griyego para sa lungsod estado.
 Muling nabuhay ang ugtnayan ng mga Griyego sa ibang kabihasnan tulad ng
Phoenicia, Egypt at mga kaharian sa Asia Manor .
 Ang salitang Helleniko ay nangangahulugang “mas kinalaman sa mga Griyego.”
 Lumawak ang larangan ng wika, pagsulat, relihiyon, at sining ng Helleniko.
 MGA KABIHASNANG CRETE
 KABIHASNANG MINOAN
 Crete ang pinakamalaking pulo sa Greece.
 Tinawag ito na Minoan na hango sa pangalan ni Haring Minos.
 Haring Minos ang pinananiwalaang nagtatag ng kahariang Crete.
 Ang palasyo na nagsisilbing sentro ng kanilang kaharian ay natatagpuan sa lungsod ng Knossos.
 2500 BCE, ang mga Minoan ay may nasusulat nang alpabeto.
 Mahusay ang kanilang mga artisano sa paglikha ng mga palayok, alahas, at mga armas na yari sa
bronse.
 Dito humihinto ang mga mangangalakal na naglalakbay mula sa Africa at Europe.
 Nakuha nila ang kalakalan sa mga kalapit na lupain tulad ng Cyprus, Egypt, Anatolia, Asia Minor at
Mesopotamia.
 Ang mga Minoan ay maunlad sa teknolohiya.
 May sarili silang estilo ng arkitektura, pagpipinta, at eskultura.
 Ang mga Minoan ay maunlad sa teknolohiya.
 May sarili silang estilo ng arkitektura, pagpipinta, at eskultura.
 Ang mga Minoan ay maunlad sa teknolohiya.
 May sarili silang estilo ng arkitektura, pagpipinta, at eskultura.
 Ang kanilang sining ay nakapokus sa kalikasan at palakasan
 1400 BCE, sumalakay ang mga Mycenaean mula sa peloponnesus at sinakop, at pinamahalaan ang
kabihasnang Minoan.
 KABIHASNANG MYCENAEAN
 Ang mga mycenaean ang sumalakay sa Crete noong 200 BCE.
 Tinawag silangan Mycenean hango sa kanilang lungsod, ang Mycenae.
 Binubuo ang iba’t ibang lungsod-estado ang organisasyong politika ng Mycenae na pinamumunuan
ng mga mandirigmang hari na nakatira sa citadel.
 Haring Agamemnon ang naging pinuno ng lungsod at itinuring na pinakamayaman at
makapangyarihang hari sa Greece.
 Batay sa labing na nahukay noong 1876, ang mga Mycenaean ay nagsusuot ng alahas at iba pang
kasangkapan yari sa ginto,pilak at tanso.
 Kilala ang panahon nila bilang “Panahong Homer” dahil maraming kaalaman ang mababasa rito.
 Naging makapangyarihan ang pangkat na ito mula 1600 hanggang 1100 BCE.
 Naging kabuhayan ng mga Mycenaean ang pagtatanim ng trigo, barley, oliba, ubas, at pagpapastol
ng mga hayop.
 Nagtatag sila ng industriya ng pagpapanday, paghahabi ng tela, paglikha ng palayok, paggawa ng
pabango, at pagkuha ng langis sa uliba.
MYCENAEAN O MYCENAE
 Naging kabuhayan ng mga Mycenaean ang pagtatanim ng trigo, barley, oliba, ubas, at
pagpapastol ng mga hayop.
 Nagtatag sila ng industriya ng pagpapanday, paghahabi ng tela, paglikha ng palayok,
paggawa ng pabango, at pagkuha ng langis sa uliba.
 Humina ang kabihasnang Mycenaean nang manirahan sa Peloponnesus ang mga
Griyegong Dorian.
 Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Dorian at Mycenaean na humantong sa
pagkasira at paglipat ng lugar.
 Nakalimutan ng mga tao ang sining ng pagsulat at tumigil ang kalakalan.
 1100-800 BCE tinawag ito na “Panahon ng Kadiliman” (Dark Ages)
 ANG KLASIKAL NG GREECE
 Ang Polis
 800 BCE, nabuo ang yunit pampolitika na tinawag na lungsod-estado.
 Ang Polis ay may tatlong bahagi:
- Acropolis
- Agora
- Polis
 Ang acropolis ay matatagpuan sa mataas na pook tulad ng burol o maliit na bundok at pinalilibutan
ng pader.
 Ang agora o pamilihan na matatagpuan sa ibaba nga acropolis.
 Ang polis ay binubuo ng mga nakapaligid na kanayunan.
 Nakasalalay sa hari ang pamamahala at kapangyarihan.
 Ang mga desisyon naman sa mga kasong kaugnay sa isang pamilya o angkan ay nasa poder ng
sanggunian at kapulungan ng mga mamamayang lalaki.
 Ang pamahalaan nakabatay sa aristokrasya ay pinamamahalaan ng maliit na pangkat ng
pamilyang maharlika na nagmamay-ari ng mga lupain.
 Ang pamumuno ng isang tirano ay hindi namamana, bagkus ay nag mula sa personal niyang
lakas.
 Mula sa mga uri ng pamahalaang na ito, umunlad ang mga pagbabago sa pamamahala na
nagbigay-daan sa pagsilang ng demokrasya.
 Maliban sa pamamahala, nagkaroon din ng panibagong estratehiya ng pakikidigma ang mga
Griyego.
 Sa sinaunang Greece, ang mga digmaang ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga panginoon na
nakasakay sa mga kabayo at mga chariot.
 Pagsapit ng 700 BCE, umasa na ang mga polis sa kanilang sandatahaang lakas na binubuo ng mga
ordinaryong mamamayang tinawag na hoplite.
 Ang mga hoplite ay mabubuting sundalo dahil bilang isang mamamayan, itinuring na isang
karangalan ang lumaban para sa kanilang lungsod-estado.
 ANG ATHENS
 Sa baybayin ng kapatagan ng Attica sa may timog-silangang bahagi
ng Greece matatagpuan ang lungsod ng Athens.
 Ang lupain ito ay dahan-dahan at mapayapang nasakop ng mga lonian.
 Nakilala ang Athens sa pagtatag ng sistema ng pamamahala na tinawag
na demokrasya.
 Hinubog ang unang demokrasya ng mga unang mga lider ng Athens na sina Draco, Solon,
Pisistratus, at Cleistenes.
 Sa ilalim ng demokrasya, binigyan ng karapatan ang mga mamamayan na makilahok sa paglikha ng
desisyon sa pamahalaan.
 Ang kababaihan, dayuhan, at mga alipin ay hindi kinikilala bilang mga mamamayan at mayroon
lamang kaunting karapatan.
 KALAGAYANG PAMPOLITIKA AT
PANGKABUHAYAN NG BANSA
 Ikinagalit ng mga magsasaka at mangangalakal ang hindi maayos na
pamamahala ng mga archon o opisyal ng pamahalaan at ito ay humantong
sa kaguluhan.
 Naging arkon si Draco noong 621 CE at inilabas ang isang kodigo ng mga
batas na kinilala bilang Draconian Code.
 Sa Draconian Code, halos lahat ng kasalanan ay hinahatulan ng kamatayan.
 Pinahintulutan din ni Draco ang patakarang Debt Slavery, kung saan ang mga magsasaka ay
pinayagang manilbihan para mabayaran ang kanilang pagkaka-utang.
 Ang tunggalian ito ay muling nagtulak sa mga Athenian sa isang digmaan sibil.
 Noong 594 CE sa katauhan ni Solon, inayos ang mga suliranin ng mga magsasaka.
 Itinatag ni Solon ang Konseho ng Apat na Raan (Council of the Four Hundred) na binubuo ng
mga piling kasapi mula sa pangkat ng mayayamang may-ari ng lupa.
 Bumuo rin si Solon ng korte na kinabibilangan ng mga mamamayan ng Athens.
 Dahil sa kanyang kahusayan sa paggawa ng reporma, ang isang mambabatas sa
ngayon ay tinatawag na “solon”.
 Mas pinaboran ng mga patakaran ni Solon ang mahihirap kaysa sa mayayaman.
 Pinalitan si Solon ni Pisistratus na isang mayamang aristokrata.
 Inalis niya ang patakaran na tanging ang mayayaman lamang ang maaaring maging
mamamayan ng Athens.
 Kinamkam ni Pisistratus ang lupain ng mga maharlika at ipinamahagi ito sa mga
magsasakang walang lupa.
 Hinikayat din ng kanyang pamahalaan ang malawakang pagtatanim, partikular ng
ubas, para sa paggawa ng alak na siyang ikinakalakal sa iba’t ibang lugar.
 Ngunit dahil sa kanyang kalupitan, kalaunan ay humingi na naman ng pagbabago sa
kanilang pamumuan ang mga Athenian.
 Hinirang na bagong pinuno si Cliesthenes noong 508 BCE.
 Mahigpit niyang tinutulan ang pagpapangkat ng tao batay sa kayamanan.
 Ang asamblea ay sangay ng pamahalaan na binubuo ng may edad tatlumpu
pataas na humahalal sa mga opisyal ng pamahalaan.
 Ang dalawang hari na inihalal ng asamblea ang nanungkulan bilang punong-
pari, hukom, at pinuno ng hukbo.
 Ang Asamblea ng Mamamayan ang may kapangyarihan sa pamahalaan at ang
Konseho ng Limandaan.
 Sa ganitong sistema, nakagawa ng mga hakbang ang pamahalaan para
maitatag at maitaguyog ang demokrasya.
 Nakilala rin ang kanyang pamunuan sa patakarang ostrasismo, kung saan
ipinatapon sa ibang lugar ang sinuman g mamamayang itinuturing na banta sa
kaayusan ng pamahalaan at lipunan.
Halimbawa ng Asamblea
 SPARTA
 Sa isang lambak nakatayo ang lungsod-estado ng Sparta.
 Hinati sa tatlong pangkat ang lipunang Sparta;
- Spartiate
- Perioeci
- Helot
 Sila ang nagmamay-ari ng mga lupa at sila rin ang mga opisyales ng pamahalaan.
 Ang ephors ang nagpatupad ng mga ipinasang batas at sila rin ang may kontrol sa
edukasyon at paglilitis ng mga kaso.
 Ipinagbawal ang paggamit ng ginto at pilak bilang salapi at ipinalit ang mga baretang bakal.
 Hindi rin pinahintulutan ng mga ephor ang paglalakbay at ang mga bisita buhat sa ibang
lugar.
 Bumabalik lamang sila sa kanilang tahanan pagsapit nila ng ika-21 taong gulang.
 Sa kanilang pagtanda, ang kababaihan ang nagpapalakad ng kabuhayan, habang ang
kanilang mga asawa ay nagsisilbi sa polis.
 ANG DIGMAANG PELOPONNESIAN
 Dahil sa pagsikat ng Athens, pinakialaman na nito ang mga interes ng Sparta na
naging dahilan ng kanilang hidwaan.
 Nagdeklara ng digmaan ang Sparta noong 431 BCE at sinalakay nito ang Athens.
 Ang mga Spartan ay kilala sa labanan sa lupa kaya mas ligtas sila kung doon muna
maninirahan.
 Dito ay malaya ring nakapaglalakbay ang mga barkong Athenian para sa pagkuha
ng pagkain mula sa mga kolonya at mga kaalyadong bansa.
 Noong ay tinangka nilang sakupin ang Syracuse sa Timog Italy ngunit sila ay natalo.
 Tumagal pa ng siyam na taon ang Digmaang Peloponnesian bago tuluyang sumuko
ang Ahens noong 404 BCE.
 Hindi na natugunan ng mga pinuno nito ang pangangailangan ng mga mamamayan
kaya tuluyan nang humina ang kanilang pamahalaang demokratiko.
 ROME SA ILALIM NG REPUBLIKA
 Ang republika ay isang gobyerno kung saan ang mga mamamayan ay may karapatang
bumoto at maghalal ng mga opisyal.
 Noong 509 BCE, itinaboy ng mga Romano ang kanilang haring Etruscan at kanilang itinatag
ang isang republika o isang pamahalaan na walang hari.
 Ang mga patrician ay mga mayayamang may-ari ng lupa.
 Ang mga kasapi nito ay binuo ng mga plebeian o mga pangkaraniwang tao; mga
magsasaka at mangangalakal.
 Noong 494 BCE, nagsimulang humingi ng pantay na karapatan ang mga plebian.
 Ang tribune ang nangangalaga sa mga karapatan ng mga plebeian.
 Isinulat ng mga plebeian ang kanilang batas noong 451 BCE sa isang lapidang tanso at
isinabit nila ito sa isang platapormang pantalumpatian upang mabasa ng lahat.
 Tinawag itong Law of the Twelve Table (Lex Duodecim Tabularum), ang kauna-unahang
nakasulat na batas sa Rome.
 ANG LABANAN NG ROME AT CARTHAGE
(Digmaang Punic)
 Noong 264 BCE ay nakidigma ang Rome sa Carthage, isang lungsod-estado sa Hilagang Africa.
 Ang Carthage ay itinatag ng mga Phoenician na kilala sa pagiging mahusay na mandaragat.
 Pagsapit ng 265 BCE ay naging pandaigdigang lakas sa larangan ng kalakalang pandagat ang Carthage
 Nang masakop ng Rome ang Timog Italy, nagkaroon ng takot ang mga Carthaginian na maagaw ng Rome
ang Sicily kung saan naroon ang kanilang mga kolonya at pamilihan.
 Ang mga pangambang ito ang nagtulak sa Rome na makipaglaban sa Carthage, ang labanan ay tinawag na
mga Digmaang Punic o Punic Wars.
 Ginamit nila ang kanilang taktikang militar na panlupa sa kanilang pakikidigma sa dagat.
 Napilitang makipagsundo ang Carthage noong 241 BCE sa kanila.
 Nakuha ng Rome ang Sicily at hindi nagtagal, nasakop din ng Rome ang Sardinia at Corsica noong 238 BCE.
 Noong 220 BCE, natalo ni Scipio si Hannibal sa Digmaan sa Zama sa Numidia na ngayon ay kilala bilang
Algeria.
ANG DIGMAAN PUNIC
 ANG PAG-ANGAT NI JULIUS CAESAR
 Noong 60 BCE, talong mayayaman at ambisyosong lider-militar ang kinilalang pinuno
pagkamatay ni Sulla.
 Ang mga ito ay sina Crassus na isang mayamang tao sa Rome, si Pompey na naging tanyag
dahil sa kanyang pakikidigma sa silangan, at si Julius Caesar na isang tanyag na heneral dahil
sa kanyang husay sa pakikidigma.
 Pinaghatian nila ang Imperyong Romano kung saan sa silangan napunta si Crassus, sa
kanluran si Caesar, at si Pompey sa sentral at timog ng imperyo.
 Patuloy na pinalawak ni Caesar ang lalawigan at naisama niya ang mga lupain mula sa Rhine
hanggang sa Atlantic at mula sa Mediterranean hanggang sa North River.
 Nag-ulat siya sa Rome ng ganito, “Veni, Vidi, Vici (I came, I saw, I conquered)”.
 Si Caesar ay isang mahusay na pinuno sa larangan ng digmaan at sa larangan ng
pamamahala.
 Binalewala niya ang mga utang ng mga mahihirap, binigyan ng trabaho ang mga tao at
binago ang sistema ng pagbubuwis.
THE IDES OF MARCH
 Dahil dito humina ang puwersa ng mga patrician at maraming Senador ang natakot sa kanyang
mga hakbang.
 Upang tapusin ang pamumuno ni Caesar, siya ay sinaksak habang siya ay nasa Senado noong
Marso 15,44 BCE (kilala bilang Ides of March)
 ANG PAMAMAHALA NI OCTAVIUS
 Binigyan siya ng Senado ng titulong Augustus na ang kahulugan ay
“ang kanyang kamahalan” at imperator o emperador.
 Mula noon, kinilala si Octavian bilang si Augustus Caesar.
 Ginamit ni Augustus Caesar ang kanyang kapangyarihan upang
ibalik sa kaayusan at pagbutihin ang pamamahala sa Rome at sa
mga lupain sakop nito.
 Nagpagawa rin siya ng mga daan, irigasyon, at sa mga mahihirap na
nasa lungsod.
 Napa-unlad niya ang Rome dahil sa kanyang kahusayan at
katalinuhan sa pamamahala.
 Namuno si Augustus sa loob ng mahigit na 40 taon.
 Nang namatay si Augustus Caesar noong 14 CE, ang imperyo ay
umabot mula sa British Isles hanggang sa timog-kanluran ng Asya.
 ANG “LIMANG MABUBUTING
EMPERADOR”
 NERVA
 Si Nerva ay umupo sa trono noong 96 CE.
 Ipinatupad ni Nerva ang “adoption system”
 TRAJAN
 Si Trajan ang kauna-unahang emperador na tagalabas na umupo sa trono.
 Isa siyang dakilang heneral at mananakop
 Nakuha niya ang teritoryo sa silangan ng Euphrates at ang Dacia sa hilaga ng Danube.
 HADRIAN
 Umupo siya noong 117 CE at sa kanyang pamamahala ay gumanda ang mga probinsiya.
 Nagtayo siya ng maraming kuta o tanggulan upang hindi masalakay ang teritoryo.
 Kinilala si Hadrian na mahusay na pinuno at may pantay-pantay na pagtingin sa mga
nasasakupan.
 ANTONINUS PIOUS
 Ipinagpatuloy ni Antoninus ang pagpapalakas sa mga hangganan ng imperyo.
 Nagpaggawa ng Antonine Wall, katulad ng itinayo ni Hadrian upang mabigyang
proteksiyon ang mga imperyo laban sa mga gumagalang tribu.
 Naghari siya nang matiwasay sa loob ng 23 taon.
 MARCUS AURELIUS
 Ginamit niya ang sistemang merit na siyang basehan sa pagtaas ng ranggo at tungkulin ng
isang kawani.
 Binigyan niya ng pansin ang pagtatanggol sa imperyo laban sa mga tribung Aleman na
nagtangkang tumawid sa Danube River at sumakop sa hilaga
 ANG PAGHINA AT PAGBAGSAK NG
IMPERYONG ROMANO
 Dahil dito, dinoble ng imperyo ang puwersa upang mahadlangan ang mga ganito
pagababanta na naging daan upang malimas ang pera ng bayan.
 Pagkalipas ng isang dantaon ng kaguluhan, sinikap ng dalawang emperador na sina
Diocletian at Constatine na mailigtas ang imperyo.
 Mula 192 CE hanggang 284 CE, itinalaga ng mga hukbo ang 28 emperador na sunod-sunod
na patay.
 Si Diocletian ay anak ng dating alipin.
 Pumasok siyang sundalo sa hukbo at tumaas ang ranggo sa pagdaan ng ilang taon hanggang
maging emperador noong 284 CE.
 Kinontrol niya ang kalakalan sa pamamagitan ng mga batas.
 Pinili niya si Maximian na mamamahala sa Kanlurang bahagi at naiwan ang silangan sa kanya.
 Nagretiro siya noong 305 CE at sumunod na rin si Maximian.
 ANG PAGBAGSAK NG ROME
 Nawalan ng saysay ang pagsisikap nina Diocletian at Constatine na maisalba ang
imperyo.
 Malala na rin ang suliraning panloob ng Imperyong Romano.
 Sa isinagawang pagsususri sa mga dahilan ng pagbagsak ng Rome, kapuna-puna
na ang mga suliranin na nag-ugat sa pundasyon ng imperyo ang unti-unting
nagpahina sa kapangyarihan nito bago pa man sumalakay ang mga tribung
barbaro.
 PANITIKAN
 Sumikat si Cicero sa larangan ng pananalumpati.
 Si Julius Caesar, bukod sa isang mahusay na heneral, ay isa ring mananalaysay.
 Isinulat niya ang “Ang Kanyang Komentaryo sa Gaul.”
 Nakilala rin si Livy bilang isang mahusay na manunulat sa Rome.
 Isinulat niya ang kompletong kasaysayan ng Rome.
 Si Tacitus naman ang sumulat ng kalagayan ng Rome sa panahon ng mga emperador.
 Itinuring na tatlong dakilang makata ng Rome sina Virgil, Horace, at Ovid.
 Ginamit ni Virgil ang mitolohiya upang ikarangal ng mga tao ang kanilang pagiging
mamamayan.
 Nakilala naman si Horace sa kanyang oda na binubuo ng tulang liriko.
 Si Ovid ay kilala bilang isang mahusay na makata ng pag-ibig.
 PAGBABATAS
 Ang sistema ng pagababatas ay maituturing na pinakamahalagang ambag ng mga Romano sa
kabihasnan.
 Ang batas ng “Twelve Tables” noong 451 BC na kauna-unahang batas sa Rome ang naging simula
ng isang mahabang tradisyon legal na makikita pa rin natin sa kasalukuyang panahon.
 Ang batas sa mga Romano ay para sa lahat anuman ang uri.
 Sila rin ang nagtaguyod ng paniniwalang ang mahusay na gobyerno ay batay sa pag-iral ng mga
batas (rule of law).
 Ang Batas ng Bayan, isang sangay ng Batas Romano, ay sinusunod ng lahat ng mamamayan sa
imperyo.
 Ikinatuwa nilang sabihin ang mga katagang “Civis Romanus sum” na nangangaluhugang
 “I am a Roman Citizen”.
 WIKA
 Katulad ng Batas Romano, ang wikang Latin ay kumalat din sa buong imperyo.
 Sa kasalukuyan, milyon-milyong tao ang gumagamit ng mga wikang ibinatay sa Latin
tulad ng wikang Espanyol, Pranses, Portuges, at Romanian.
 ANG IMPERYONG BYZANTINE
 Sa pampang ng Bosporus Strait itinatag ni Emperador Constatine noong 330 CE ang
isang lungsod.
 Hindi nagtagal bumagsak ang kanlurang bahagi ng imperyo at ang silangang bahagi ay
naiwan sa pamamahala ng mga Romano.
 Ito ang tinawag na Imperyong Byzantine.
 Tumagal ang imperyo hanggang 1453 CE.
 Nang naging emperador si Emperador Justinian noong 527 CE, nakamtan ng imperyo ang
pinakamataas na tagumpay.
 Isinaayos ni Justinian ang pamamahala sa imperyo.
 Binuo niya ang kodigo mula sa mga sinaunang batas ng Rome sa tulong ng mga pangkat
ng dalubhasa.
 Tinawag itong Corpus Juris Civilis o ang Code of Justinian.
THE BYZANTINE EMPIRE IN THE
SIXTH CENTURY
 ANG PAGBAGSAK NG IMPERYONG
BYZANTINE
 Nahati ang Simbahang Kristiyano nang magkaroon ng magkaibang pamamalakad, doktorina, at
ritwal.
- Ang simbahan sa Kanlurang Europe
- Ang Simbahang sa Imperyong Byzantine.
 Nagpatuloy ang alitan ng Simbahan na lumala sa pagsapit ng 1054 CE na tuluyang naghati sa
Simbahang Kristiyano sa dalawa;
- Ang simbahang Orthodox sa Imperyong Byzantine
- Simbahang Romano Katoliko sa Kanlurang Europe.
 MGA PAMANA SA KABIHASNAN
 Ang kulturang Byzantine ay ang pinagsama-samang kultura ng mga sinaunang
kabihasnan.
• Ang sistema ng pamamahala sa imperyo ay nagmula sa mga Romano.
• Sa mga Griyego nanggaling ang wika, tradisyon, at kaalaman ng mga tao.
• Pinagbuti ng imperyo ang kaalamang Griyego at Romano sa larangan ng sining, panitikan,
matematika, batas, pilosopiya, at agham.
• Nagpatuloy ang sining ng paggawa ng Mosaic.
• Sa arkitektura, ang disenyo tulad ng paggamit ng haligi at pader na gawa sa marmol at ang
malawak na dome ay halaw sa mga Romano.
• Naging Kristiyano ang mga Slav sa Balkan dahil sa impluwensiya ng mga misyoneryong
Orthodox.

More Related Content

What's hot

AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at MycenaeanAP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Danz Magdaraog
 
Athens And Sparta
Athens And SpartaAthens And Sparta
Athens And Sparta
Ray Jason Bornasal
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
GLADS123
 
Athens at Sparta
Athens at SpartaAthens at Sparta
Athens at Sparta
edmond84
 
Mga ambag ng kabihasnang greece
Mga ambag ng kabihasnang greeceMga ambag ng kabihasnang greece
Mga ambag ng kabihasnang greece
johnsantos231
 
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
SMAP_G8Orderliness
 
Julius Ceasar
Julius CeasarJulius Ceasar
Julius Ceasar
Olhen Rence Duque
 
Imperyong macedonia
Imperyong macedoniaImperyong macedonia
Imperyong macedonia
jackeline abinales
 
Kabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanKabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanaaronstaclara
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
Noemi Marcera
 
IMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANOIMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANO
Sophia Marie Verdeflor
 
6 kabihasnang heleniko
6 kabihasnang heleniko6 kabihasnang heleniko
6 kabihasnang helenikoHanae Florendo
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Ma Lovely
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 Kabihasnang Minoan at Mycenaean Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
edmond84
 
Kabihasnang Maya
Kabihasnang MayaKabihasnang Maya
Kabihasnang Maya
direkmj
 
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPEAralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
SMAP Honesty
 
Kabihasnang romano
Kabihasnang romanoKabihasnang romano
Kabihasnang romano
Noemi Marcera
 
Ang mga Polis
Ang mga PolisAng mga Polis
Ang mga Polis
Jennifer Macarat
 
Ang Banta ng Persia
Ang Banta ng PersiaAng Banta ng Persia
Ang Banta ng Persia
anettebasco
 

What's hot (20)

AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at MycenaeanAP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
AP III - Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 
Athens And Sparta
Athens And SpartaAthens And Sparta
Athens And Sparta
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 
Ang krusada
Ang krusadaAng krusada
Ang krusada
 
Athens at Sparta
Athens at SpartaAthens at Sparta
Athens at Sparta
 
Mga ambag ng kabihasnang greece
Mga ambag ng kabihasnang greeceMga ambag ng kabihasnang greece
Mga ambag ng kabihasnang greece
 
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
Aralin 5: Ang Kabihasnang Klasikal ng america at africa at sa mga Pulo sa Pas...
 
Julius Ceasar
Julius CeasarJulius Ceasar
Julius Ceasar
 
Imperyong macedonia
Imperyong macedoniaImperyong macedonia
Imperyong macedonia
 
Kabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanKabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at mycenean
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
IMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANOIMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANO
 
6 kabihasnang heleniko
6 kabihasnang heleniko6 kabihasnang heleniko
6 kabihasnang heleniko
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 Kabihasnang Minoan at Mycenaean Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 
Kabihasnang Maya
Kabihasnang MayaKabihasnang Maya
Kabihasnang Maya
 
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPEAralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
Aralin 4: ANG KLASIKAL NA EUROPE
 
Kabihasnang romano
Kabihasnang romanoKabihasnang romano
Kabihasnang romano
 
Ang mga Polis
Ang mga PolisAng mga Polis
Ang mga Polis
 
Ang Banta ng Persia
Ang Banta ng PersiaAng Banta ng Persia
Ang Banta ng Persia
 

Similar to Aralin 4: Ang Klasikal na Europa

Ang kabihasnang Griyego.pptx
Ang kabihasnang Griyego.pptxAng kabihasnang Griyego.pptx
Ang kabihasnang Griyego.pptx
MaricelDoblon2
 
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copyKabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
ReyesErica1
 
greece12-190107012752 (1).pdfbrjdjfnrnrm
greece12-190107012752 (1).pdfbrjdjfnrnrmgreece12-190107012752 (1).pdfbrjdjfnrnrm
greece12-190107012752 (1).pdfbrjdjfnrnrm
IrishAbrematia
 
Ang kabihasnang Greece
Ang kabihasnang Greece Ang kabihasnang Greece
Ang kabihasnang Greece
Ej Jose L.P.T
 
Aralin 9 Ang Klasikal na Kabihasnan ng Greece.pptx
Aralin 9 Ang Klasikal na Kabihasnan ng Greece.pptxAralin 9 Ang Klasikal na Kabihasnan ng Greece.pptx
Aralin 9 Ang Klasikal na Kabihasnan ng Greece.pptx
JayjJamelo
 
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptxG8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
TeacherTinCabanayan
 
kabihasnanggriyego-090901100159-phpapp02(1).ppt
kabihasnanggriyego-090901100159-phpapp02(1).pptkabihasnanggriyego-090901100159-phpapp02(1).ppt
kabihasnanggriyego-090901100159-phpapp02(1).ppt
melissakarenvilegano1
 
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptx
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptxModule 1 Quarter 2-With quiz.pptx
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptx
JuliusRomano3
 
kabihasnang klsikal sa Mediterranean
kabihasnang klsikal sa Mediterraneankabihasnang klsikal sa Mediterranean
kabihasnang klsikal sa Mediterraneanflordelizians
 
Gimang s group presentation
Gimang s group presentationGimang s group presentation
Gimang s group presentationflordelizians
 
ANG MGA MINOANS.docx
ANG MGA MINOANS.docxANG MGA MINOANS.docx
ANG MGA MINOANS.docx
DIANAROSEDELACRUZ2
 
ang kabihasnang griyego
ang kabihasnang griyegoang kabihasnang griyego
ang kabihasnang griyegoeryhka
 
Kabihasnanggriyego 090901100159-phpapp02
Kabihasnanggriyego 090901100159-phpapp02Kabihasnanggriyego 090901100159-phpapp02
Kabihasnanggriyego 090901100159-phpapp02Rhestiie BIbanco
 
Ang Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang GreekAng Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang Greek
Angelica
 
ang-kabihasnang-griyego.ppt
ang-kabihasnang-griyego.pptang-kabihasnang-griyego.ppt
ang-kabihasnang-griyego.ppt
RoumellaConos1
 
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdfkabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
AlexusBrylNagallo
 
Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek
ronald vargas
 
Ang Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greekAng Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greek
Jonathan Husain
 
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III) Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III) Chin Chan
 
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
ria de los santos
 

Similar to Aralin 4: Ang Klasikal na Europa (20)

Ang kabihasnang Griyego.pptx
Ang kabihasnang Griyego.pptxAng kabihasnang Griyego.pptx
Ang kabihasnang Griyego.pptx
 
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copyKabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
Kabihasnang minoan-at-kabihasnang-mycenaean-copy
 
greece12-190107012752 (1).pdfbrjdjfnrnrm
greece12-190107012752 (1).pdfbrjdjfnrnrmgreece12-190107012752 (1).pdfbrjdjfnrnrm
greece12-190107012752 (1).pdfbrjdjfnrnrm
 
Ang kabihasnang Greece
Ang kabihasnang Greece Ang kabihasnang Greece
Ang kabihasnang Greece
 
Aralin 9 Ang Klasikal na Kabihasnan ng Greece.pptx
Aralin 9 Ang Klasikal na Kabihasnan ng Greece.pptxAralin 9 Ang Klasikal na Kabihasnan ng Greece.pptx
Aralin 9 Ang Klasikal na Kabihasnan ng Greece.pptx
 
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptxG8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
 
kabihasnanggriyego-090901100159-phpapp02(1).ppt
kabihasnanggriyego-090901100159-phpapp02(1).pptkabihasnanggriyego-090901100159-phpapp02(1).ppt
kabihasnanggriyego-090901100159-phpapp02(1).ppt
 
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptx
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptxModule 1 Quarter 2-With quiz.pptx
Module 1 Quarter 2-With quiz.pptx
 
kabihasnang klsikal sa Mediterranean
kabihasnang klsikal sa Mediterraneankabihasnang klsikal sa Mediterranean
kabihasnang klsikal sa Mediterranean
 
Gimang s group presentation
Gimang s group presentationGimang s group presentation
Gimang s group presentation
 
ANG MGA MINOANS.docx
ANG MGA MINOANS.docxANG MGA MINOANS.docx
ANG MGA MINOANS.docx
 
ang kabihasnang griyego
ang kabihasnang griyegoang kabihasnang griyego
ang kabihasnang griyego
 
Kabihasnanggriyego 090901100159-phpapp02
Kabihasnanggriyego 090901100159-phpapp02Kabihasnanggriyego 090901100159-phpapp02
Kabihasnanggriyego 090901100159-phpapp02
 
Ang Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang GreekAng Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang Greek
 
ang-kabihasnang-griyego.ppt
ang-kabihasnang-griyego.pptang-kabihasnang-griyego.ppt
ang-kabihasnang-griyego.ppt
 
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdfkabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
kabihasnanggreek-131016093351-phpapp01.pdf
 
Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek Kabihasnang Greek
Kabihasnang Greek
 
Ang Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greekAng Kabihasnang greek
Ang Kabihasnang greek
 
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III) Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
Ang Sinaunang Gresya (Araling Panlipunan III)
 
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
Kabihasnang Greek (Panahong Hellenic)
 

More from SMAP_G8Orderliness

Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang DaigdigAralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang taoAralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
SMAP_G8Orderliness
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
SMAP_G8Orderliness
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
SMAP_G8Orderliness
 

More from SMAP_G8Orderliness (12)

Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang DaigdigAralin 1 Heograpiyang Daigdig
Aralin 1 Heograpiyang Daigdig
 
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang taoAralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
Aralin 2 Kondesyong Heograpikal sa panahon ng mga unang tao
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
 
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
 
Pagkamulat
PagkamulatPagkamulat
Pagkamulat
 
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at KolonisasyonAralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
Aralin 9: Ikalawang yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
 
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang PandaigdigAng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
 

Aralin 4: Ang Klasikal na Europa

 • 1. ARALIN 4 ANG KLASIKAL NA EUROPA IPINASA NINA: MA. KAYE C. GULAR ALEXANDRA KATE PASTOR CYRUS CHARLES P. ACEBEDO 8-Orderliness
 • 2.  GREECE “sinilangan ng kanlurang kanlurang sibilisasyon”  Sa gitna ng masalimuot na kasaysayang dulot ng pananakop,napanatili parin ang kanilang tradisyon. Impluwensya ng greece ang larangan ng politika at sining.
 • 3.  HEOGRAPIYA NG GREECE  Ang Greece ay isang peninsula.  Bulubunduking lupain na napapaligiran ng tubig  Corinth Gulf ang nagdurugtong sa rehiyon ng Peloponnesus at Attica.  Ang kapatagan ay matatagpuan sa Thessaly, Boconia at Messenra.  Marami sa mga Griyego ay mga mangingisda, marino, at mangangalakal  Mahusay na manlalakbay ang mga Griyego dulot sa malawak na dagat.  Ang klima nito ay magandang pagtaniman ng wheat, barley, oliba at ubas.  Nahati ang mga Griyego dulot ng mga bulubundukin at dagat, dahil nito, nagkahiwalay ang kanilang mga lungsod estado.
 • 5.  Polis ay isa sa mga pangunahing salik sa paghugbong ng kabihasnang Helleniko.  Polis ay salitang Griyego para sa lungsod estado.  Muling nabuhay ang ugtnayan ng mga Griyego sa ibang kabihasnan tulad ng Phoenicia, Egypt at mga kaharian sa Asia Manor .  Ang salitang Helleniko ay nangangahulugang “mas kinalaman sa mga Griyego.”  Lumawak ang larangan ng wika, pagsulat, relihiyon, at sining ng Helleniko.
 • 6.  MGA KABIHASNANG CRETE  KABIHASNANG MINOAN  Crete ang pinakamalaking pulo sa Greece.  Tinawag ito na Minoan na hango sa pangalan ni Haring Minos.  Haring Minos ang pinananiwalaang nagtatag ng kahariang Crete.  Ang palasyo na nagsisilbing sentro ng kanilang kaharian ay natatagpuan sa lungsod ng Knossos.  2500 BCE, ang mga Minoan ay may nasusulat nang alpabeto.  Mahusay ang kanilang mga artisano sa paglikha ng mga palayok, alahas, at mga armas na yari sa bronse.  Dito humihinto ang mga mangangalakal na naglalakbay mula sa Africa at Europe.  Nakuha nila ang kalakalan sa mga kalapit na lupain tulad ng Cyprus, Egypt, Anatolia, Asia Minor at Mesopotamia.  Ang mga Minoan ay maunlad sa teknolohiya.  May sarili silang estilo ng arkitektura, pagpipinta, at eskultura.
 • 7.  Ang mga Minoan ay maunlad sa teknolohiya.  May sarili silang estilo ng arkitektura, pagpipinta, at eskultura.  Ang mga Minoan ay maunlad sa teknolohiya.  May sarili silang estilo ng arkitektura, pagpipinta, at eskultura.  Ang kanilang sining ay nakapokus sa kalikasan at palakasan  1400 BCE, sumalakay ang mga Mycenaean mula sa peloponnesus at sinakop, at pinamahalaan ang kabihasnang Minoan.
 • 8.  KABIHASNANG MYCENAEAN  Ang mga mycenaean ang sumalakay sa Crete noong 200 BCE.  Tinawag silangan Mycenean hango sa kanilang lungsod, ang Mycenae.  Binubuo ang iba’t ibang lungsod-estado ang organisasyong politika ng Mycenae na pinamumunuan ng mga mandirigmang hari na nakatira sa citadel.  Haring Agamemnon ang naging pinuno ng lungsod at itinuring na pinakamayaman at makapangyarihang hari sa Greece.  Batay sa labing na nahukay noong 1876, ang mga Mycenaean ay nagsusuot ng alahas at iba pang kasangkapan yari sa ginto,pilak at tanso.  Kilala ang panahon nila bilang “Panahong Homer” dahil maraming kaalaman ang mababasa rito.  Naging makapangyarihan ang pangkat na ito mula 1600 hanggang 1100 BCE.  Naging kabuhayan ng mga Mycenaean ang pagtatanim ng trigo, barley, oliba, ubas, at pagpapastol ng mga hayop.  Nagtatag sila ng industriya ng pagpapanday, paghahabi ng tela, paglikha ng palayok, paggawa ng pabango, at pagkuha ng langis sa uliba.
 • 10.  Naging kabuhayan ng mga Mycenaean ang pagtatanim ng trigo, barley, oliba, ubas, at pagpapastol ng mga hayop.  Nagtatag sila ng industriya ng pagpapanday, paghahabi ng tela, paglikha ng palayok, paggawa ng pabango, at pagkuha ng langis sa uliba.  Humina ang kabihasnang Mycenaean nang manirahan sa Peloponnesus ang mga Griyegong Dorian.  Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Dorian at Mycenaean na humantong sa pagkasira at paglipat ng lugar.  Nakalimutan ng mga tao ang sining ng pagsulat at tumigil ang kalakalan.  1100-800 BCE tinawag ito na “Panahon ng Kadiliman” (Dark Ages)
 • 11.  ANG KLASIKAL NG GREECE  Ang Polis  800 BCE, nabuo ang yunit pampolitika na tinawag na lungsod-estado.  Ang Polis ay may tatlong bahagi: - Acropolis - Agora - Polis  Ang acropolis ay matatagpuan sa mataas na pook tulad ng burol o maliit na bundok at pinalilibutan ng pader.  Ang agora o pamilihan na matatagpuan sa ibaba nga acropolis.  Ang polis ay binubuo ng mga nakapaligid na kanayunan.  Nakasalalay sa hari ang pamamahala at kapangyarihan.  Ang mga desisyon naman sa mga kasong kaugnay sa isang pamilya o angkan ay nasa poder ng sanggunian at kapulungan ng mga mamamayang lalaki.
 • 12.  Ang pamahalaan nakabatay sa aristokrasya ay pinamamahalaan ng maliit na pangkat ng pamilyang maharlika na nagmamay-ari ng mga lupain.  Ang pamumuno ng isang tirano ay hindi namamana, bagkus ay nag mula sa personal niyang lakas.  Mula sa mga uri ng pamahalaang na ito, umunlad ang mga pagbabago sa pamamahala na nagbigay-daan sa pagsilang ng demokrasya.  Maliban sa pamamahala, nagkaroon din ng panibagong estratehiya ng pakikidigma ang mga Griyego.  Sa sinaunang Greece, ang mga digmaang ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga panginoon na nakasakay sa mga kabayo at mga chariot.  Pagsapit ng 700 BCE, umasa na ang mga polis sa kanilang sandatahaang lakas na binubuo ng mga ordinaryong mamamayang tinawag na hoplite.  Ang mga hoplite ay mabubuting sundalo dahil bilang isang mamamayan, itinuring na isang karangalan ang lumaban para sa kanilang lungsod-estado.
 • 13.  ANG ATHENS  Sa baybayin ng kapatagan ng Attica sa may timog-silangang bahagi ng Greece matatagpuan ang lungsod ng Athens.  Ang lupain ito ay dahan-dahan at mapayapang nasakop ng mga lonian.  Nakilala ang Athens sa pagtatag ng sistema ng pamamahala na tinawag na demokrasya.  Hinubog ang unang demokrasya ng mga unang mga lider ng Athens na sina Draco, Solon, Pisistratus, at Cleistenes.  Sa ilalim ng demokrasya, binigyan ng karapatan ang mga mamamayan na makilahok sa paglikha ng desisyon sa pamahalaan.  Ang kababaihan, dayuhan, at mga alipin ay hindi kinikilala bilang mga mamamayan at mayroon lamang kaunting karapatan.
 • 14.  KALAGAYANG PAMPOLITIKA AT PANGKABUHAYAN NG BANSA  Ikinagalit ng mga magsasaka at mangangalakal ang hindi maayos na pamamahala ng mga archon o opisyal ng pamahalaan at ito ay humantong sa kaguluhan.  Naging arkon si Draco noong 621 CE at inilabas ang isang kodigo ng mga batas na kinilala bilang Draconian Code.  Sa Draconian Code, halos lahat ng kasalanan ay hinahatulan ng kamatayan.  Pinahintulutan din ni Draco ang patakarang Debt Slavery, kung saan ang mga magsasaka ay pinayagang manilbihan para mabayaran ang kanilang pagkaka-utang.  Ang tunggalian ito ay muling nagtulak sa mga Athenian sa isang digmaan sibil.  Noong 594 CE sa katauhan ni Solon, inayos ang mga suliranin ng mga magsasaka.  Itinatag ni Solon ang Konseho ng Apat na Raan (Council of the Four Hundred) na binubuo ng mga piling kasapi mula sa pangkat ng mayayamang may-ari ng lupa.
 • 15.  Bumuo rin si Solon ng korte na kinabibilangan ng mga mamamayan ng Athens.  Dahil sa kanyang kahusayan sa paggawa ng reporma, ang isang mambabatas sa ngayon ay tinatawag na “solon”.  Mas pinaboran ng mga patakaran ni Solon ang mahihirap kaysa sa mayayaman.  Pinalitan si Solon ni Pisistratus na isang mayamang aristokrata.  Inalis niya ang patakaran na tanging ang mayayaman lamang ang maaaring maging mamamayan ng Athens.  Kinamkam ni Pisistratus ang lupain ng mga maharlika at ipinamahagi ito sa mga magsasakang walang lupa.  Hinikayat din ng kanyang pamahalaan ang malawakang pagtatanim, partikular ng ubas, para sa paggawa ng alak na siyang ikinakalakal sa iba’t ibang lugar.  Ngunit dahil sa kanyang kalupitan, kalaunan ay humingi na naman ng pagbabago sa kanilang pamumuan ang mga Athenian.  Hinirang na bagong pinuno si Cliesthenes noong 508 BCE.  Mahigpit niyang tinutulan ang pagpapangkat ng tao batay sa kayamanan.
 • 16.  Ang asamblea ay sangay ng pamahalaan na binubuo ng may edad tatlumpu pataas na humahalal sa mga opisyal ng pamahalaan.  Ang dalawang hari na inihalal ng asamblea ang nanungkulan bilang punong- pari, hukom, at pinuno ng hukbo.  Ang Asamblea ng Mamamayan ang may kapangyarihan sa pamahalaan at ang Konseho ng Limandaan.  Sa ganitong sistema, nakagawa ng mga hakbang ang pamahalaan para maitatag at maitaguyog ang demokrasya.  Nakilala rin ang kanyang pamunuan sa patakarang ostrasismo, kung saan ipinatapon sa ibang lugar ang sinuman g mamamayang itinuturing na banta sa kaayusan ng pamahalaan at lipunan.
 • 18.  SPARTA  Sa isang lambak nakatayo ang lungsod-estado ng Sparta.  Hinati sa tatlong pangkat ang lipunang Sparta; - Spartiate - Perioeci - Helot  Sila ang nagmamay-ari ng mga lupa at sila rin ang mga opisyales ng pamahalaan.  Ang ephors ang nagpatupad ng mga ipinasang batas at sila rin ang may kontrol sa edukasyon at paglilitis ng mga kaso.  Ipinagbawal ang paggamit ng ginto at pilak bilang salapi at ipinalit ang mga baretang bakal.  Hindi rin pinahintulutan ng mga ephor ang paglalakbay at ang mga bisita buhat sa ibang lugar.  Bumabalik lamang sila sa kanilang tahanan pagsapit nila ng ika-21 taong gulang.  Sa kanilang pagtanda, ang kababaihan ang nagpapalakad ng kabuhayan, habang ang kanilang mga asawa ay nagsisilbi sa polis.
 • 19.  ANG DIGMAANG PELOPONNESIAN  Dahil sa pagsikat ng Athens, pinakialaman na nito ang mga interes ng Sparta na naging dahilan ng kanilang hidwaan.  Nagdeklara ng digmaan ang Sparta noong 431 BCE at sinalakay nito ang Athens.  Ang mga Spartan ay kilala sa labanan sa lupa kaya mas ligtas sila kung doon muna maninirahan.  Dito ay malaya ring nakapaglalakbay ang mga barkong Athenian para sa pagkuha ng pagkain mula sa mga kolonya at mga kaalyadong bansa.  Noong ay tinangka nilang sakupin ang Syracuse sa Timog Italy ngunit sila ay natalo.  Tumagal pa ng siyam na taon ang Digmaang Peloponnesian bago tuluyang sumuko ang Ahens noong 404 BCE.  Hindi na natugunan ng mga pinuno nito ang pangangailangan ng mga mamamayan kaya tuluyan nang humina ang kanilang pamahalaang demokratiko.
 • 20.  ROME SA ILALIM NG REPUBLIKA  Ang republika ay isang gobyerno kung saan ang mga mamamayan ay may karapatang bumoto at maghalal ng mga opisyal.  Noong 509 BCE, itinaboy ng mga Romano ang kanilang haring Etruscan at kanilang itinatag ang isang republika o isang pamahalaan na walang hari.  Ang mga patrician ay mga mayayamang may-ari ng lupa.  Ang mga kasapi nito ay binuo ng mga plebeian o mga pangkaraniwang tao; mga magsasaka at mangangalakal.  Noong 494 BCE, nagsimulang humingi ng pantay na karapatan ang mga plebian.  Ang tribune ang nangangalaga sa mga karapatan ng mga plebeian.  Isinulat ng mga plebeian ang kanilang batas noong 451 BCE sa isang lapidang tanso at isinabit nila ito sa isang platapormang pantalumpatian upang mabasa ng lahat.  Tinawag itong Law of the Twelve Table (Lex Duodecim Tabularum), ang kauna-unahang nakasulat na batas sa Rome.
 • 21.  ANG LABANAN NG ROME AT CARTHAGE (Digmaang Punic)  Noong 264 BCE ay nakidigma ang Rome sa Carthage, isang lungsod-estado sa Hilagang Africa.  Ang Carthage ay itinatag ng mga Phoenician na kilala sa pagiging mahusay na mandaragat.  Pagsapit ng 265 BCE ay naging pandaigdigang lakas sa larangan ng kalakalang pandagat ang Carthage  Nang masakop ng Rome ang Timog Italy, nagkaroon ng takot ang mga Carthaginian na maagaw ng Rome ang Sicily kung saan naroon ang kanilang mga kolonya at pamilihan.  Ang mga pangambang ito ang nagtulak sa Rome na makipaglaban sa Carthage, ang labanan ay tinawag na mga Digmaang Punic o Punic Wars.  Ginamit nila ang kanilang taktikang militar na panlupa sa kanilang pakikidigma sa dagat.  Napilitang makipagsundo ang Carthage noong 241 BCE sa kanila.  Nakuha ng Rome ang Sicily at hindi nagtagal, nasakop din ng Rome ang Sardinia at Corsica noong 238 BCE.  Noong 220 BCE, natalo ni Scipio si Hannibal sa Digmaan sa Zama sa Numidia na ngayon ay kilala bilang Algeria.
 • 23.  ANG PAG-ANGAT NI JULIUS CAESAR  Noong 60 BCE, talong mayayaman at ambisyosong lider-militar ang kinilalang pinuno pagkamatay ni Sulla.  Ang mga ito ay sina Crassus na isang mayamang tao sa Rome, si Pompey na naging tanyag dahil sa kanyang pakikidigma sa silangan, at si Julius Caesar na isang tanyag na heneral dahil sa kanyang husay sa pakikidigma.  Pinaghatian nila ang Imperyong Romano kung saan sa silangan napunta si Crassus, sa kanluran si Caesar, at si Pompey sa sentral at timog ng imperyo.  Patuloy na pinalawak ni Caesar ang lalawigan at naisama niya ang mga lupain mula sa Rhine hanggang sa Atlantic at mula sa Mediterranean hanggang sa North River.  Nag-ulat siya sa Rome ng ganito, “Veni, Vidi, Vici (I came, I saw, I conquered)”.  Si Caesar ay isang mahusay na pinuno sa larangan ng digmaan at sa larangan ng pamamahala.  Binalewala niya ang mga utang ng mga mahihirap, binigyan ng trabaho ang mga tao at binago ang sistema ng pagbubuwis.
 • 24. THE IDES OF MARCH  Dahil dito humina ang puwersa ng mga patrician at maraming Senador ang natakot sa kanyang mga hakbang.  Upang tapusin ang pamumuno ni Caesar, siya ay sinaksak habang siya ay nasa Senado noong Marso 15,44 BCE (kilala bilang Ides of March)
 • 25.  ANG PAMAMAHALA NI OCTAVIUS  Binigyan siya ng Senado ng titulong Augustus na ang kahulugan ay “ang kanyang kamahalan” at imperator o emperador.  Mula noon, kinilala si Octavian bilang si Augustus Caesar.  Ginamit ni Augustus Caesar ang kanyang kapangyarihan upang ibalik sa kaayusan at pagbutihin ang pamamahala sa Rome at sa mga lupain sakop nito.  Nagpagawa rin siya ng mga daan, irigasyon, at sa mga mahihirap na nasa lungsod.  Napa-unlad niya ang Rome dahil sa kanyang kahusayan at katalinuhan sa pamamahala.  Namuno si Augustus sa loob ng mahigit na 40 taon.  Nang namatay si Augustus Caesar noong 14 CE, ang imperyo ay umabot mula sa British Isles hanggang sa timog-kanluran ng Asya.
 • 26.  ANG “LIMANG MABUBUTING EMPERADOR”  NERVA  Si Nerva ay umupo sa trono noong 96 CE.  Ipinatupad ni Nerva ang “adoption system”  TRAJAN  Si Trajan ang kauna-unahang emperador na tagalabas na umupo sa trono.  Isa siyang dakilang heneral at mananakop  Nakuha niya ang teritoryo sa silangan ng Euphrates at ang Dacia sa hilaga ng Danube.  HADRIAN  Umupo siya noong 117 CE at sa kanyang pamamahala ay gumanda ang mga probinsiya.  Nagtayo siya ng maraming kuta o tanggulan upang hindi masalakay ang teritoryo.  Kinilala si Hadrian na mahusay na pinuno at may pantay-pantay na pagtingin sa mga nasasakupan.
 • 27.  ANTONINUS PIOUS  Ipinagpatuloy ni Antoninus ang pagpapalakas sa mga hangganan ng imperyo.  Nagpaggawa ng Antonine Wall, katulad ng itinayo ni Hadrian upang mabigyang proteksiyon ang mga imperyo laban sa mga gumagalang tribu.  Naghari siya nang matiwasay sa loob ng 23 taon.  MARCUS AURELIUS  Ginamit niya ang sistemang merit na siyang basehan sa pagtaas ng ranggo at tungkulin ng isang kawani.  Binigyan niya ng pansin ang pagtatanggol sa imperyo laban sa mga tribung Aleman na nagtangkang tumawid sa Danube River at sumakop sa hilaga
 • 28.  ANG PAGHINA AT PAGBAGSAK NG IMPERYONG ROMANO  Dahil dito, dinoble ng imperyo ang puwersa upang mahadlangan ang mga ganito pagababanta na naging daan upang malimas ang pera ng bayan.  Pagkalipas ng isang dantaon ng kaguluhan, sinikap ng dalawang emperador na sina Diocletian at Constatine na mailigtas ang imperyo.  Mula 192 CE hanggang 284 CE, itinalaga ng mga hukbo ang 28 emperador na sunod-sunod na patay.  Si Diocletian ay anak ng dating alipin.  Pumasok siyang sundalo sa hukbo at tumaas ang ranggo sa pagdaan ng ilang taon hanggang maging emperador noong 284 CE.  Kinontrol niya ang kalakalan sa pamamagitan ng mga batas.  Pinili niya si Maximian na mamamahala sa Kanlurang bahagi at naiwan ang silangan sa kanya.  Nagretiro siya noong 305 CE at sumunod na rin si Maximian.
 • 29.  ANG PAGBAGSAK NG ROME  Nawalan ng saysay ang pagsisikap nina Diocletian at Constatine na maisalba ang imperyo.  Malala na rin ang suliraning panloob ng Imperyong Romano.  Sa isinagawang pagsususri sa mga dahilan ng pagbagsak ng Rome, kapuna-puna na ang mga suliranin na nag-ugat sa pundasyon ng imperyo ang unti-unting nagpahina sa kapangyarihan nito bago pa man sumalakay ang mga tribung barbaro.
 • 30.  PANITIKAN  Sumikat si Cicero sa larangan ng pananalumpati.  Si Julius Caesar, bukod sa isang mahusay na heneral, ay isa ring mananalaysay.  Isinulat niya ang “Ang Kanyang Komentaryo sa Gaul.”  Nakilala rin si Livy bilang isang mahusay na manunulat sa Rome.  Isinulat niya ang kompletong kasaysayan ng Rome.  Si Tacitus naman ang sumulat ng kalagayan ng Rome sa panahon ng mga emperador.  Itinuring na tatlong dakilang makata ng Rome sina Virgil, Horace, at Ovid.  Ginamit ni Virgil ang mitolohiya upang ikarangal ng mga tao ang kanilang pagiging mamamayan.  Nakilala naman si Horace sa kanyang oda na binubuo ng tulang liriko.  Si Ovid ay kilala bilang isang mahusay na makata ng pag-ibig.
 • 31.  PAGBABATAS  Ang sistema ng pagababatas ay maituturing na pinakamahalagang ambag ng mga Romano sa kabihasnan.  Ang batas ng “Twelve Tables” noong 451 BC na kauna-unahang batas sa Rome ang naging simula ng isang mahabang tradisyon legal na makikita pa rin natin sa kasalukuyang panahon.  Ang batas sa mga Romano ay para sa lahat anuman ang uri.  Sila rin ang nagtaguyod ng paniniwalang ang mahusay na gobyerno ay batay sa pag-iral ng mga batas (rule of law).  Ang Batas ng Bayan, isang sangay ng Batas Romano, ay sinusunod ng lahat ng mamamayan sa imperyo.  Ikinatuwa nilang sabihin ang mga katagang “Civis Romanus sum” na nangangaluhugang  “I am a Roman Citizen”.
 • 32.  WIKA  Katulad ng Batas Romano, ang wikang Latin ay kumalat din sa buong imperyo.  Sa kasalukuyan, milyon-milyong tao ang gumagamit ng mga wikang ibinatay sa Latin tulad ng wikang Espanyol, Pranses, Portuges, at Romanian.
 • 33.  ANG IMPERYONG BYZANTINE  Sa pampang ng Bosporus Strait itinatag ni Emperador Constatine noong 330 CE ang isang lungsod.  Hindi nagtagal bumagsak ang kanlurang bahagi ng imperyo at ang silangang bahagi ay naiwan sa pamamahala ng mga Romano.  Ito ang tinawag na Imperyong Byzantine.  Tumagal ang imperyo hanggang 1453 CE.  Nang naging emperador si Emperador Justinian noong 527 CE, nakamtan ng imperyo ang pinakamataas na tagumpay.  Isinaayos ni Justinian ang pamamahala sa imperyo.  Binuo niya ang kodigo mula sa mga sinaunang batas ng Rome sa tulong ng mga pangkat ng dalubhasa.  Tinawag itong Corpus Juris Civilis o ang Code of Justinian.
 • 34. THE BYZANTINE EMPIRE IN THE SIXTH CENTURY
 • 35.  ANG PAGBAGSAK NG IMPERYONG BYZANTINE  Nahati ang Simbahang Kristiyano nang magkaroon ng magkaibang pamamalakad, doktorina, at ritwal. - Ang simbahan sa Kanlurang Europe - Ang Simbahang sa Imperyong Byzantine.  Nagpatuloy ang alitan ng Simbahan na lumala sa pagsapit ng 1054 CE na tuluyang naghati sa Simbahang Kristiyano sa dalawa; - Ang simbahang Orthodox sa Imperyong Byzantine - Simbahang Romano Katoliko sa Kanlurang Europe.
 • 36.  MGA PAMANA SA KABIHASNAN  Ang kulturang Byzantine ay ang pinagsama-samang kultura ng mga sinaunang kabihasnan. • Ang sistema ng pamamahala sa imperyo ay nagmula sa mga Romano. • Sa mga Griyego nanggaling ang wika, tradisyon, at kaalaman ng mga tao. • Pinagbuti ng imperyo ang kaalamang Griyego at Romano sa larangan ng sining, panitikan, matematika, batas, pilosopiya, at agham. • Nagpatuloy ang sining ng paggawa ng Mosaic. • Sa arkitektura, ang disenyo tulad ng paggamit ng haligi at pader na gawa sa marmol at ang malawak na dome ay halaw sa mga Romano. • Naging Kristiyano ang mga Slav sa Balkan dahil sa impluwensiya ng mga misyoneryong Orthodox.