Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang digmaang peloponnesian

88,132 views

Published on

Ang digmaang peloponnesian

  1. 1. (431- 404 B.C.E.)
  2. 2. Isang malawak na pederasyon ng mga lungsod-estado sa greece na pinagbuklod sa pangunguna ng Athens. *Dahil sa inuna ng Athens ang sarili nitong kapakanan, ang Delian League ay hindi naaging ganap na napagbuklod ang mga lungsod-estado sa Greece. Sa halip ito ay naging daan para sa pagpapalawig ng Imperyong pangkalakalan ng Athens.
  3. 3. Nong 431 B.C.E. , sumiklab ang Digmaang Peloponeesian . Dito nagsama-sama ang mga lungsod-estado sa Peloponnesus . Pinili nila ang Sparta upang pamunuan sila laban sa Athens
  4. 4.  Noong 404 B.C.E., tinalo ng Sparta ang Athen.  Nagpatuloy ang alitan sa iba’t-ibang lungsod estado at bumagsak ang pamumuno ng Sparta ng labanang Leuctra noong 371 B.C.E.  Iniwan ng Digmaang Peloponnesian ang mga Greek na mahina at wasak-wasak.
  5. 5.  Philip II- hari ng macedonian na nagnais na pag – isahin ang mga lungsod-estado sa Greece sa ilalim ng kanyang pamamahala . Bumuo sila ng isang hukbo at sinanay sa pinakamabisang paraan ng pakikipaglaban .  Alexander the great- naging tanyag na lider ng Mecedonian na anak ni Philip II. Nong 334 B.C.E. pinangunahan niya ang isang hukbo na lumusab sa Kanlurang Asya. 36 B.C.E. -263 B.C.E.
  6. 6. Mga Larawan Alexander “The Great” Philip II
  7. 7. A. Heograpiya -bukas ang kanilang daungan para sa mga mangangalakal. -ito ay matatagpuan sa Timog- Silangan ng Europa at sa Balkan Peninsula. -may 1,400 na pulo. -75% ng kalupaan ng Gresya ay kabundukan. -mabato, hiwa- hiwalay, mabundok, at hindi patag ang lupain.
  8. 8. Pananampalata Ang mga greek ay may pinaniniwalaang mga diyos at diyosa o 12 Olympians - -Zeus (Hupiter) -Hera (Huno), -Poseidon (Neptuno) - Hades (Pluto), sina - Ares (Marte), -Apollo -Hermes (Merkuryo), -Hephaestus (Vulkan. - Hestia (kapatid na babae nina Hades at Neptuno), -Athena (Minerva, -Artemis (Diana, at -Aphrodite (Venus.)[1)][2]

×