Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang mga bansang asyano na hindi nasakop ng mga kanluranin

35,466 views

Published on

Mga Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng mga Kanluranin

Published in: Education

Ang mga bansang asyano na hindi nasakop ng mga kanluranin

 1. 1. bb
 2. 2. Karagdagang Balita• Donaire, wagi sa naganap na laban kahapon laban sa boksingerong taga- South Africa.• Tatlong Guiness World Records, nakamit ng Pilipinas kahapon lamang.• Minimum height requirements sa mga nais mag-sundalo, binabaan na ng PMA.
 3. 3. Ang mga Bansang Asyano na Hindi Nasakop ng mga Kanluranin
 4. 4. Ang Thailand sa Gitna ngEkspansyon ng England at France
 5. 5. Paano napanatili ng Thailandang kanyang kalayaan sa kabilang mabilis na pagpapalawak ngteritoryo ng England at France?
 6. 6. Ang mga HaringNagpatatag sa Thailand
 7. 7. Buddha Yodfa / Rama I • Namuno sa Siam mula 1782 – 1809 • Tagapagtatag ng dinastiyang Chakkri • Sundalo na nagtanggol sa Siam • Lumawak ang kaharian • Itinatag ang Bangkok bilang kabisera
 8. 8. Haring Mongkut o Rama IV • Namuno sa Siam mula 1851- 1868 • Mongheng Buddhist • Nakapag-aral sa ibang bansa • Nakaangkop sa panggigipit ng mga banyaga • Nagpatupad ng Modernisasyon sa Thailand
 9. 9. Haring Chulalongkorn o Rama V • Namuno mula 1868-1910 • Anak ni Haring Mongkut • Ipinagpatuloy ang Modernisasyon ng kanyang ama • Inalis ang sistema ng pang- aalipin • Pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon
 10. 10. Haring Chulalongkorn o Rama V• Naranasan ng Thailand ang pinakamabigat na presyur sa kanyang teritoryo• Pinatili ang magandang ugnayan sa mga dayuhan• Nagkasundo ang England at France na kapwa hindi atakihin ang Thailand• Naging Buffer State ng mga teritoryo ng France at England
 11. 11. Ang Korea Bilang“Hermit Kingdom”
 12. 12. IntroduksyonKakaiba naman ang pamamaraanna ginamit ng Korea sapagpapanatili ng kanilangkasarinlan. Sa halip na buksan angkanilang bansa sa mgabanyaga, isinara nila ang kanilangbansa at naging “ErmitanyongKaharian”
 13. 13. Ang Korea Bilang “Hermit Kingdom”• Dinastiyang Yi (Choson o Joseon)• “Huling Dinastiya sa Korea”• “Pinakamatagal na Namunong Dinastiya”• 1392 – 1910• “Golden Age ng Korea”• Haring Sejong at Haring Gojong
 14. 14. Haring Sejong • Namuno sa Choson mula 1397-1450 • Umunlad ang Korea sa Teknolohiya • Astronomiya • Constellation Chart, water gauge, sundial at water clock • Han gul • Agrikultura
 15. 15. Haring Sejong • Nasakop ng Japan at Manchu • Pagdating ng mga Europeo (ika-19 na siglo) • Isinara ang daungan para sa mga dayuhan • “Hermit Kingdom”
 16. 16. Haring Gojong • Namuno sa Choson 1863-1907 • 13 taong gulang nang magsimulang mamuno • Anak ni Yi Hae-ung • Daewongun • “Prince of the Great Court”
 17. 17. Haring Gojong • Pinigil ang pagpasok ng mga Europeo • Pinuksa ang Katolisismo • Pinatay ang 9 na misyonerong French • 10,000 Korean • 1904 – ginawang kolonya ng Japan
 18. 18. Paano nagkaiba angginawang pamamaraan ngThailand at Korea laban sa pananakop ng mga Europeo?

×