Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KAMAHARLIKAAN  NG ROME
KAMAHARLIKAAN NG ROME   Kung ang sinaunang Greece ang bukalna pinagmulan ng kabihasanang Kanluranin,ang Rome naman ang ...
Heograpiya ng Rome
HEOGRAPIYA NG ROMEIsang peninsulang hugis bota (italus) na nakauslisa Mediterraean Sea.
HEOGRAPIYA NG ROME nasa pagitan ng Europe (bago pa umuunlad) at ng Silangan (pinagmulan ng sinaunang kabihasnan)
HEOGRAPIYA NG ROME Limang Ilog: Arno, Po, Tiber, Liri at Volturno na maaaring paglayagan.
HEOGRAPIYA NG ROME Sa Tiber River, isinilang ang kabihasnang nagbigay-daan sa pagbagsak ng Greece
HEOGRAPIYA NG ROME Ang bundok ng Alps sa hilaga at Apennines mula hilaga hanggang timog, ang nagsisilbing pananggalang la...
HEOGRAPIYA NG ROME Ang klima ay hindi lubhang mainit kung tag-araw at hindi lubhang malamig kung taglamig.
HEOGRAPIYA NG ROME Ang klima ay hindi lubhang mainit kung tag-araw at hindi lubhang malamig kung taglamig. Nakasasapat ...
HEOGRAPIYA NG ROME Ang klima ay hindi lubhang mainit kung tag-araw at hindi lubhang malamig kung taglamig. Nakasasapat ...
HEOGRAPIYA NG ROME Ang klima ay hindi lubhang mainit kung tag-araw at hindi lubhang malamig kung taglamig. Nakasasapat ...
Ang Sinaunang Rome
Ang Sinaunang Tao
SINAUNANG TAO2000 BC – nakarating sa Latium, timog ng Ilog Tiber, ang mga taong LATIN na buhat sa pangkat ng Indo-Europeo.
SINAUNANG TAO2000 BC – nakarating sa Latium, timog ng Ilog Tiber, ang mga taong Latin na buhat sa pangkat ng Indo-Europe...
SINAUNANG TAO2000 BC – nakarating sa Latium, timog ng Ilog Tiber, ang mga taong Latin na buhat sa pangkat ng Indo-Europe...
SINAUNANG TAO2000 BC – nakarating sa Latium, timog ng Ilog Tiber, ang mga taong Latin na buhat sa pangkat ng Indo-Europe...
SINAUNANG TAONagtatag   ng mga  lungsod  na napaliligiran ng mga bato at mga gusali, lansangan at kanal na pawang y...
SINAUNANG TAOMahiligsila sa sining at paligsahan.Sa kanila nagsimula ang labanan ng mga gladiator
Ang Sinaunang Lipunan
SINAUNANG LIPUNANPamilya  ang sentro ng sinaunang lipunan sa Rome
SINAUNANG LIPUNANPamilya  ang sentro ng sinaunang lipunan sa RomeBawat mag-anak na Romano ay may maliit na lupang sina...
SINAUNANG LIPUNANTinutulungan ng ama ang mga anak na lalaki sa mga gawaing bukid at pag- aalaga ng hayop.
SINAUNANG LIPUNANTinutulungan ng ama ang mga anak na lalaki sa mga gawaing bukid at pag- aalaga ng hayop.Ang mag-anak ay...
SINAUNANG LIPUNAN Mataas    ang moralidad ng mga tao at namumuhay nang payak o simple.
SINAUNANG LIPUNAN Mataas ang moralidad ng mga tao at namumuhay nang payak o simple. PATRIYARKAL    o   ama   a...
SINAUNANG LIPUNAN Mataas ang moralidad ng mga tao at namumuhay nang payak o simple. PATRIYARKAL    o   ama   ...
SINAUNANG LIPUNAN Mataas ang moralidad ng mga tao at namumuhay nang payak o simple. PATRIYARKAL    o    ama  ...
Ang Sinaunang Relihiyon
SINAUNANG RELIHIYONSumasamba    ang  mgasinaunang   Romano  sakanilang ninuno.
SINAUNANG RELIHIYONSumasamba    ang   mga sinaunang   Romano    sa kanilang ninuno.Sumasamba rin sila sa mga ...
SINAUNANG RELIHIYONJUPITER  – pinakamataas na diyos
SINAUNANG RELIHIYONARES – pinakatanging sa lahat ng diyos ng mga Romano at diyos ng digmaan
SINAUNANG RELIHIYONMINERVA  – diyosa ng karunungan
SINAUNANG RELIHIYONVENUS  – diyosa ng kagandahan
SINAUNANG RELIHIYONDIANA  – diyosa ng buwan
SINAUNANG RELIHIYONMERCURY  – mensahero ng mga diyos at mga diyosa at tagapagtaguyod ng komersyo
SINAUNANG RELIHIYONAPOLLO – diyos ng araw, musika at mga manghuhula
Ang Republikang Romano
REPUBLIKANG ROMANO  Sang-ayon sa tradisyon, pinaalis ngmga Romano ang punong Etruscan atnagtayo  ng  REPUBLIKA,   ...
REPUBLIKANG ROMANO  Isang kawili-wiling salaysay angkasaysayan nina ROMULUS AT REMUS,ang nagtatag ng Rome.
REPUBLIKANG ROMANOAng mga ETRUSCAN ang itinuturing na unang guro ng mga Romano dahil sila ang nagturo ng paggamit ng toga...
REPUBLIKANG ROMANOTARQUINIS SUPERBUS – huling haring Estruscan at itinaboy noong 509 BC.
REPUBLIKANG ROMANOLUCIUS  JUNIUS BRUTUS – nagtatag ng republika (509 - 31 BC) at nanguna sa pagtaboy sa mga Etruscan.
REPUBLIKANG ROMANONaghalal    ng dalawang (2) konsul ang Rome na may kapangarihan tulad ng hari.
REPUBLIKANG ROMANONaghalalng dalawang (2) konsul ang Rome na may kapangarihan tulad ng hari.Humina ang kapangyarihan ng ...
REPUBLIKANG ROMANONaghalalng dalawang (2) konsul ang Rome na may kapangarihan tulad ng hari.Humina ang kapangyarihan ng ...
REPUBLIKANG ROMANONaghalal ng dalawang (2) konsul ang Rome na may kapangarihan tulad ng hari.Humina ang kapangyarihan ng...
REPUBLIKANG ROMANOPATRICIAN o MAHARLIKAMaaaring maging konsul, diktador at kasapi ng Senado
REPUBLIKANG ROMANOPLEBIAN     o MALAYANG TAO  Kapos sa kabuhayan  Kasapi ng Assembly na binubuo ng mga mandirigma...
Mga PatricianLaban sa mga Plebeian
PATRICIAN VS PLEBEIANNahati ang republika sa patrician (maharlika) at plebeian (mahihirap)494 BC – naghimagsik ang mga ...
PATRICIAN VS PLEBEIANNahati  ang republika sa patrician (maharlika) at plebeian (mahihirap)494 BC – naghimagsik ang mga...
PATRICIAN VS PLEBEIANAnu  – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan?
PATRICIAN VS PLEBEIANAnu  – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan? 1. karapatang magh...
PATRICIAN VS PLEBEIANAnu  – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan? 2. LAW OF THE TWEL...
PATRICIAN VS PLEBEIANAnu  – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan? 3. pagbibigay-waka...
PATRICIAN VS PLEBEIANAnu  – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan? 4. pagbubukas para...
Ang Paglawak ngKapangyarihan ng Rome
KAPANGYARIHAN NG ROME490  BC   –  lumaganap   ang kapangyarihan ng Rome sa buong Italy matapos ang sunud – sunod n...
KAPANGYARIHAN NG ROME280 BC – naganap ang unang labanan ng Rome at Greece sa Heraclea, Italy. Nagwagi ang Greece dahil ti...
KAPANGYARIHAN NG ROMEPYRRHIC   VICTORY – tagumpay sa kabila ng malaking kawalan at sakripisyo.275 BC – nagapi si Harin...
KAPANGYARIHAN NG ROMECARTHAGENIAN   / CARTHAGE    – pinakamabigat na kaaway ng Rome.
Punic Wars
PUNIC WARS (246 – 146 BC)PUNIC WARS – serye ng digmaan sa pagitan ng Rome at Carthage para pagpasyahan  kung   sino ...
PUNIC WARS (246 – 146 BC)PUNIC WARS – ang Carthage ay bihasa sa digmaang pandagat samantalang ang Rome ay walang hukbong ...
FIRST PUNIC WARS (264 – 241 BC)Naglaban ang Roma at Carthage upang makontrol ang Sicily.
FIRST PUNIC WARS (264 – 241 BC)Naglaban  ang Roma at Carthage upang makontrol ang Sicily.Kinopya   ng mga Romano ang ...
FIRST PUNIC WARS (264 – 241 BC)Naglaban  ang Roma at Carthage upang makontrol ang Sicily.Kinopya   ng mga Romano ang ...
SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Si HANNIBAL, anak ni HAMICLAR BARCA, ang naging heneral ng hukbong Carthaginian.
SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Sunud sunod ang pagkatalo ng mga Romano sa digmaan. Dahil dito bumaligtad ang ilang Romano...
SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Ang mga Romano ay pinamunuan ni FABIUS  MAXIMUS  at  tinalo  si HANNIBAL
SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)FABIAN POLICY – paghihintay bago lumusob sa mga labanan.
SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)FABIAN POLICY – paghihintay bago lumusob sa mga labanan.Ipinadala ng Roma si GEN. PUBLIUS...
SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)BATTLE OF ZAMA - Naglaban sina SCIPIO AFRICANUS at HANNIBAL.
SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Isinuko ni Hannibal ang IBERIAN PENINSULA (Spain at Portugal)
SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Naging probinsiya ng Rome ng Macedonia at nagbayad ng malaking buwis pagkatapos ng Second...
THIRD PUNIC WAR (149 – 146 BC)Natalo ang Carthage at ang lahat ng teritoryo niya sa hilagang Africa ay naging lalawigan n...
Pananakop ng Rome saGreece at Gitnang Silangan
Bakit sinakop ng Rome ang    Greece at Silangan?Dahilsa pagtulong ni Haring Philip V ng Macedonia sa Carthage noong Se...
Bakit sinakop ng Rome ang    Greece at Silangan?Dahilsa pagtulong ni Haring Philip V ng Macedonia sa Carthage noong Se...
Pagwawakas ng RepublikaAt Pagsilang ng Roman Empire
END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHAN
END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHANNagbago ang pamumuhay ng mga Romanonang magtagumpay ang pananakop nglu...
END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHANNagbago ang pamumuhay ng mga Romanonang magtagumpay ang pananakop nglu...
END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHANNagbago ang pamumuhay ng mga Romanonang magtagumpay ang pananakop nglu...
END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHANNagbago ang pamumuhay ng mga Romanonang magtagumpay ang pananakop nglu...
END OF ROMAN REPUBLIC2. REPORMA NG MAGKAPATID NA GRACCHUS
END OF ROMAN REPUBLIC2. REPORMA NG MAGKAPATID NA GRACCHUSTIBERIUS  GRACCHUS – nagpatupad ngreporma para sa mahihirap tu...
END OF ROMAN REPUBLIC2. REPORMA NG MAGKAPATID NA GRACCHUSTIBERIUS  GRACCHUS – nagpatupad ngreporma para sa mahihirap tu...
END OF ROMAN REPUBLIC3. DIGMAANG SIBIL NINA MARIUS AT SULLA
END OF ROMAN REPUBLIC3. DIGMAANG SIBIL NINA MARIUS AT SULLABumuo   ng hukbo siMarius para labanan angSenado, nakipaglab...
END OF ROMAN REPUBLIC3. DIGMAANG SIBIL NINA MARIUS AT SULLABumuo  ng hukbo si Marius paralabanan    ang    Senado...
END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPIN
END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPINNagrebelyon      ang mga alipin sa pangungunani SPARTACUS, isang gladi...
END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPINNagrebelyon      ang mga alipin sa pangungunani SPARTACUS, isang gladi...
END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPINNagrebelyonang mga alipin sa pangungunani SPARTACUS, isang gladiator mula s...
END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPINNagrebelyon ang mga alipin sa pangungunani SPARTACUS, isang gladiator mula...
Unang Triumvirate
UNANG TRIUMVIRATENang mamahinga si Sulla, Senado pa rin ang namamahala sa gobyerno sa loob ng 20 taon.
UNANG TRIUMVIRATENang mamahinga si Sulla, Senado pa rin ang namamahala sa gobyerno sa loob ng 20 taon.60 BC – nagkasundo...
UNANG TRIUMVIRATETRIUMVIRATE – alyansa o kampihan ng tatlong tao laban sa Senado.
UNANG TRIUMVIRATETRIUMVIRATE – alyansa o kampihan ng tatlong tao laban sa Senado.Nagkasundo sila na magpalitan taun – ta...
UNANG TRIUMVIRATEPOMPEY – nagpunta sa Kanlurang Asya, hindi nasakop ang Persia pero nagtagumpay sa Armenia.
UNANG TRIUMVIRATECRASSUS – nakipaglaban sa Porthia ngunit nalipol ang hukbo niya at siya ay napatay.
UNANG TRIUMVIRATEJULIUS CAESAR – pinakamatagumpay sa kanilang tatlo dahil sa paglupig niya sa mga Pranses
Paglawak ng Kapangyarihan   ni Julius Caesar
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARSi Julius Caesar ay namuno bilang konsul sa loob ng isang taon at naging gobernador – milit...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARSi Julius Caesar ay namuno bilang konsul sa loob ng isang taon at naging gobernador – milit...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARIpinabalik niya sa bansang Roma ang kanyang “MGA KOMENTARYO SA MGA DIGMAANG GALLIC”
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARNanaghili ang Senado at si Pompey ay ipinabalik sa Roma ngunit di isinama ang kanyang hukbo.
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARNanaghili ang Senado at si Pompey ay ipinabalik sa Roma ngunit di isinama ang kanyang hukbo...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARIpinagbunyi ng tao ang pagdating ni Caesar at tumakas si Pompey patungong Greece.
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARIpinagbunyi ng tao ang pagdating ni Caesar at tumakas si Pompey patungong Greece.48 BC – t...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARIpinagbunyi ng tao ang pagdating ni Caesar at tumakas si Pompey patungong Greece.48 BC – t...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARNagtungo sa Egypt si Caesar at nakipagkaibigan    kay QUEEN CLEOPATRA, ang “Ahas ng Nilo...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARPagkatapos   ng tagumpay saEgypt    at  Asia   Minor,ipinadala niya ang kanyangtan...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESAR Bumalik  si Caesar sa Roma at nilunasan   ang mga suliranin nito:1.  Nagpagawa ng mag...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESAR Balisaang mga Senador sa kaugalian ni Caesar na pagsusuot ng dahong LAUREL bilang simbolo ...
RISE TO POWER OF JULIUS CAESARBalisa ang mga Senador sa kaugalian ni Caesar na pagsusuot ng dahong LAUREL bilang simbolo ...
Katapusan ng Republika
END OF ROMAN REPUBLICMarch 15, 44 BC – “Ides of March”
END OF ROMAN REPUBLICMarch 15, 44 BC – “Ides of March”Nagpasya ang mga Romano na tapusin ang pamumuno ng isang diktador
END OF ROMAN REPUBLICMarch 15, 44 BC – “Ides of March”Nagpasya ang mga Romano na tapusin ang pamumuno ng isang diktador...
Ikalawang Triumvirate
IKALAWANG TRIUMVIRATEBinubuo  nina  MARK   ANTHONY (Marcus Antonius), tanyag na heneral, LEPIDUS, dating heneral ni ...
IKALAWANG TRIUMVIRATEBinubuo  nina  MARK  ANTHONY (Marcus Antonius), tanyag na heneral, LEPIDUS, dating heneral ni ...
IKALAWANG TRIUMVIRATENatiwalag si LEPIDUS sa triumvirate matapos ang Digmaan sa Philippi.
IKALAWANG TRIUMVIRATENatiwalag si LEPIDUS sa triumvirate matapos ang Digmaan sa Philippi.Kaya  napagsiyahan  nina  ...
IKALAWANG TRIUMVIRATENatiwalag si LEPIDUS sa triumvirate matapos ang Digmaan sa Philippi.Kaya  napagsiyahan  nina  ...
IKALAWANG TRIUMVIRATENatiwalag si LEPIDUS sa triumvirate matapos ang Digmaan sa Philippi.Kaya  napagsiyahan  nina  ...
IKALAWANG TRIUMVIRATEHiniwalayan ni ANTHONY ang kanyang asawang si OCTAVIA (kapatid ni Octavius) at kinasama si CLEOPATRA.
IKALAWANG TRIUMVIRATEIto ang naging simula ng alitan nina Anthony at Augustus na nauwi sa digmaan
IKALAWANG TRIUMVIRATE31 BC – nagapi ni Augustus sina Anthony at Cleopatra sa ACTIUM, GREECE.
IKALAWANG TRIUMVIRATETumakas ang magkasintahan sa Egypt ngunit tinugis sila ni Octavius. Nagpakamatay ang magkasintahan.
IKALAWANG TRIUMVIRATEBumagsak ang Egypt sa mga kamay ng Rome at naging lalawigan nito.
IKALAWANG TRIUMVIRATEBumagsak  ang Egypt sa mga kamay ng Rome at naging lalawigan nito.Ang digmaan sa Actium ang nagwa...
Imperyo ng Roma
ROMAN EMPIREOCTAVIUS AUGUSTUS – unangemperador ng Roma.
ROMAN EMPIREOCTAVIUS AUGUSTUS – unang emperador ng Roma.Sa loob ng 45 taon, pinalakas niya ang Roma at inayos ang pamah...
ROMAN EMPIREOCTAVIUS AUGUSTUS – unang emperador ng Roma.Sa loob ng 45 taon, pinalakas niya ang Roma at inayos ang pamah...
ROMAN EMPIREBinigyan  siya ng titulong…. AUGUSTUS – Kapita-pigatan IMPERATUR – Heneral PRINCEP – Unang Mamamayan CAESAR ...
ROMAN EMPIRE Anu  – ano ang mga nagawa ni Augustus?
ROMAN EMPIRE Anu   – ano ang mga nagawa ni Augustus?1.  Humirang tapat at may kakayahang opisyal lalo na sa mga   la...
ROMAN EMPIRE Sabi  ni Augustus: “natagpuan ko ang Rome na lungsod ng luwad, ngunit iniwan ko ito na lungsod ng marmol”
ROMAN EMPIREItinuring     na isa sa mga DIYOS ng mga Romano si AUGUSTUS. Dito nagsimula ang pagsamba ng mga Romano sa...
ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY Sinu – sino ang mga sumunod na emperador ng Rome mula pagkamatay ni Augustus?
ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY TIBERIUSCAESAR – napako si JESUS CHRIST nung kanyang kapanahunan.
ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY CALIGULA – ang kanyang pamumuno ay puno ng paggastos, patayan at paghamak ng Senado
ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY CLAUDIUS – ang kanyang pamumuno ay puno ng paggastos, patayan at paghamak ng Senado
ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY NERO – unang emperor na naging malupit sa mga Kristiyano.
ROMAN EMPIRE – FLAVIAN DYNASTY VESPACIAN
ROMAN EMPIRE – FLAVIAN DYNASTY TITUS– nalibing ang lungsod ng Pompeii at Herculaneum nang pumutok ang Mount Vesuvius.
ROMAN EMPIRE – FLAVIAN DYNASTY DOMITIAN  – malupit na pinuno
“LIMANG MABUBUTING EMPERADOR”  1. NERVA – “Era of Good Feelings” angkanyang pamumuno dahil sa mabutingpakikitungo sa mga...
“LIMANG MABUBUTING EMPERADOR”  2. TRAJAN – natamo ng imperyo angpinakamalawak nito hangganan – Danube atRhine Rivers, Sa...
“LIMANG MABUBUTING EMPERADOR”   3. HADRIAN – ipinatayo ang Hadrian’sWall sa England.
“LIMANG MABUBUTING EMPERADOR”   4. ANTONINUS AURELIUS – hinadlanganang pagmamalupit ng mga panginoon sakanilang alipin....
“LIMANG MABUBUTING EMPERADOR”  5. MARCUS AURELIUS – isinulat angMeditation, na  nagpapahiwatig  ngkahinahunan sa  ...
Pamanang Romano
PAMANANG ROMANOKULTURANG   KLASIKALO GRIYEGO – ROMANO - pag-angkop ng mgaRomano sa hiniram nakulturang Griyego.
Inihinyera   atArkitektura
INHINYERA AT ARKITEKTURADaang  yari sa bato at tulay
INHINYERA AT ARKITEKTURAAqueduct  – tulay na daluyan ng tubig
INHINYERA AT ARKITEKTURAArko,  vault at bobida (dome)
INHINYERA AT ARKITEKTURAPANTHEON – templo na alay sa mga diyos at diyosan ng mga Romano.
INHINYERA AT ARKITEKTURAROTUND  – hugis dram
INHINYERA AT ARKITEKTURACOLOSSEUM  – bukas na teatro
INHINYERA AT ARKITEKTURAPampublikong  paliguan
INHINYERA AT ARKITEKTURABasilika   o  bulwagan   ng katanungan
INHINYERA AT ARKITEKTURAArkong  pamparangal  (triumphal arch)
INHINYERA AT ARKITEKTURAHippodrome   – ginaganap  ang karera ng chariot o kabayo
Wika atPanitikan
WIKA AT PANITIKANVIRGIL – sumulat ng Aenid tungkol sa pagdating ni Aeneas sa Italy pagkatapos ng pagbagsak ng Troy.
WIKA AT PANITIKANHORACE  – may-akda ng ODA na binubuo ng tulang liriko
WIKA AT PANITIKANOVID  – makata ng pag-ibig
Kasaysayan
KASAYSAYANTACITUS    –  pinakakilalang historyador na Roma at sumulat ng GERMANIA
KASAYSAYANJULIUSCAESAR –  sumulat ng COMMENTARIES ON  THE GALLIC WARS
KASAYSAYANCICERO – prinsipe ng talumpatian ng Rome
Wika
WIKAWIKANG  LATIN – nag-ugat ang  Pranses,  Espanyol, Portuges at Romano na tinatawag na ROMANCE.Wikang Latin ang ...
WIKAGIOVANNI BOCACCIO – sumulat ng DECAMEARON
WIKAPETRARCH  – first modern poet
WIKADANTE  ALIGHERI – sumulat ng DIVINE COMEDY
Pilosopiya
PILOSOPIYASENECA
PILOSOPIYAMARCUS   AURELIUS   –sumulat ng Meditations
PILOSOPIYAZENO–   ipinakilala  angSTOICISM
Pagbabatas
PAGBABATASROMAN  LAW – prinispyong batas na walang kinikilingan1. Walang  sinuman ang maaaring  pilitin na tumestigo ...
PAGBABATAS3. Ang paglalahad ng mga patunayay pasanin ng naghabla at hindi nghinahabla.4. Hindi karapat – dapat natumestigo...
PAGBABATASLAW OF THE 12     TABLES –pinakaunang batas na  naisulat saRoma.
PAGBABATASJUSTINIAN CODE – mga batas natinipon ni Emperor Justinian I
SANGGUNIANwww.google.com/imagesKasaysayan ng Daigdig,pp.90-102Microsoft EncartaHYDN Publishing, AP III
DOWNLOAD LINKwww.slideshare.net/jaredram55Email: jaredram55@yahoo.com
MARAMINGSALAMAT PO!      Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III August 24 – September 6, 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kamaharlikaan ng rome

46,623 views

Published on

Published in: Sports, Technology

Kamaharlikaan ng rome

 1. 1. KAMAHARLIKAAN NG ROME
 2. 2. KAMAHARLIKAAN NG ROME Kung ang sinaunang Greece ang bukalna pinagmulan ng kabihasanang Kanluranin,ang Rome naman ang naging landas upangmakarating sa Silangan ang kabihasnangHellenic (Greece o Griyego). Mula sa mgapayak na pamayanan ng mga magsasaka ,naging malawak na imperyo ang Rome nasumasakop sa kanlurang Europe at mgabansang nakapaligid sa Mediterranean. Sapanahon ng pananakop, lumaganap angkulturang Romano at Griyego at inangkin angsangkatauhan.
 3. 3. Heograpiya ng Rome
 4. 4. HEOGRAPIYA NG ROMEIsang peninsulang hugis bota (italus) na nakauslisa Mediterraean Sea.
 5. 5. HEOGRAPIYA NG ROME nasa pagitan ng Europe (bago pa umuunlad) at ng Silangan (pinagmulan ng sinaunang kabihasnan)
 6. 6. HEOGRAPIYA NG ROME Limang Ilog: Arno, Po, Tiber, Liri at Volturno na maaaring paglayagan.
 7. 7. HEOGRAPIYA NG ROME Sa Tiber River, isinilang ang kabihasnang nagbigay-daan sa pagbagsak ng Greece
 8. 8. HEOGRAPIYA NG ROME Ang bundok ng Alps sa hilaga at Apennines mula hilaga hanggang timog, ang nagsisilbing pananggalang laban sa paglusob ng mga dayuhan.
 9. 9. HEOGRAPIYA NG ROME Ang klima ay hindi lubhang mainit kung tag-araw at hindi lubhang malamig kung taglamig.
 10. 10. HEOGRAPIYA NG ROME Ang klima ay hindi lubhang mainit kung tag-araw at hindi lubhang malamig kung taglamig. Nakasasapat ang tag-ulan sa pagsasaka at umaani ng ubas, oliba at mga butil ang matabang lupa.
 11. 11. HEOGRAPIYA NG ROME Ang klima ay hindi lubhang mainit kung tag-araw at hindi lubhang malamig kung taglamig. Nakasasapat ang tag-ulan sa pagsasaka at umaani ng ubas, oliba at mga butil ang matabang lupa. Mahusay na pastulan ng mga baka’t kambing ang mga dalisdisan at mayaman sa marmol ang mga burol.
 12. 12. HEOGRAPIYA NG ROME Ang klima ay hindi lubhang mainit kung tag-araw at hindi lubhang malamig kung taglamig. Nakasasapat ang tag-ulan sa pagsasaka at umaani ng ubas, oliba at mga butil ang matabang lupa. Mahusay na pastulan ng mga baka’t kambing ang mga dalisdisan at mayaman sa marmol ang mga burol. Ang kagitingan, pagpapahalaga sa sarili at mahusay na disiplina ng mga Romano ay maaaring may kaugnayan sa pisikal na heograpiya ng bansa.
 13. 13. Ang Sinaunang Rome
 14. 14. Ang Sinaunang Tao
 15. 15. SINAUNANG TAO2000 BC – nakarating sa Latium, timog ng Ilog Tiber, ang mga taong LATIN na buhat sa pangkat ng Indo-Europeo.
 16. 16. SINAUNANG TAO2000 BC – nakarating sa Latium, timog ng Ilog Tiber, ang mga taong Latin na buhat sa pangkat ng Indo-Europeo.Latin ang kanilang salita
 17. 17. SINAUNANG TAO2000 BC – nakarating sa Latium, timog ng Ilog Tiber, ang mga taong Latin na buhat sa pangkat ng Indo-Europeo.Latin ang kanilang salitaGumagamit ng sandatang yari sa tanso
 18. 18. SINAUNANG TAO2000 BC – nakarating sa Latium, timog ng Ilog Tiber, ang mga taong Latin na buhat sa pangkat ng Indo-Europeo.Latin ang kanilang salitaGumagamit ng salitang yari sa tansoNagtatag ng iba’t ibang lungsod-estado at pinag-isa sa pamamagitan ng LATIN LEAGUE.
 19. 19. SINAUNANG TAONagtatag ng mga lungsod na napaliligiran ng mga bato at mga gusali, lansangan at kanal na pawang yari sa bato.
 20. 20. SINAUNANG TAOMahiligsila sa sining at paligsahan.Sa kanila nagsimula ang labanan ng mga gladiator
 21. 21. Ang Sinaunang Lipunan
 22. 22. SINAUNANG LIPUNANPamilya ang sentro ng sinaunang lipunan sa Rome
 23. 23. SINAUNANG LIPUNANPamilya ang sentro ng sinaunang lipunan sa RomeBawat mag-anak na Romano ay may maliit na lupang sinasaka
 24. 24. SINAUNANG LIPUNANTinutulungan ng ama ang mga anak na lalaki sa mga gawaing bukid at pag- aalaga ng hayop.
 25. 25. SINAUNANG LIPUNANTinutulungan ng ama ang mga anak na lalaki sa mga gawaing bukid at pag- aalaga ng hayop.Ang mag-anak ay gumagawa ng damit mula sa balahibo ng tupa at kagamitan sa bahay na yari sa pinatigas na putik.
 26. 26. SINAUNANG LIPUNAN Mataas ang moralidad ng mga tao at namumuhay nang payak o simple.
 27. 27. SINAUNANG LIPUNAN Mataas ang moralidad ng mga tao at namumuhay nang payak o simple. PATRIYARKAL o ama ang pinakamakapangyarihan sa pamilya.
 28. 28. SINAUNANG LIPUNAN Mataas ang moralidad ng mga tao at namumuhay nang payak o simple. PATRIYARKAL o ama ang pinakamakapangyarihan sa pamilya. May mataas ang kalagayan sa lipunan ang kababaihan.
 29. 29. SINAUNANG LIPUNAN Mataas ang moralidad ng mga tao at namumuhay nang payak o simple. PATRIYARKAL o ama ang pinakamakapangyarihan sa pamilya. May mataas ang kalagayan sa lipunan ang kababaihan. Kasama ng asawa sa pamamasyal, panonood ng dulaan, pagbibisita sa kamag- anak at katulong sa pagsubaybay sa gawaing bukid at ibang mahalagang hanapbuhay.
 30. 30. Ang Sinaunang Relihiyon
 31. 31. SINAUNANG RELIHIYONSumasamba ang mgasinaunang Romano sakanilang ninuno.
 32. 32. SINAUNANG RELIHIYONSumasamba ang mga sinaunang Romano sa kanilang ninuno.Sumasamba rin sila sa mga diyos at diyosang halos lahat ay hiram sa mga Griyego.
 33. 33. SINAUNANG RELIHIYONJUPITER – pinakamataas na diyos
 34. 34. SINAUNANG RELIHIYONARES – pinakatanging sa lahat ng diyos ng mga Romano at diyos ng digmaan
 35. 35. SINAUNANG RELIHIYONMINERVA – diyosa ng karunungan
 36. 36. SINAUNANG RELIHIYONVENUS – diyosa ng kagandahan
 37. 37. SINAUNANG RELIHIYONDIANA – diyosa ng buwan
 38. 38. SINAUNANG RELIHIYONMERCURY – mensahero ng mga diyos at mga diyosa at tagapagtaguyod ng komersyo
 39. 39. SINAUNANG RELIHIYONAPOLLO – diyos ng araw, musika at mga manghuhula
 40. 40. Ang Republikang Romano
 41. 41. REPUBLIKANG ROMANO Sang-ayon sa tradisyon, pinaalis ngmga Romano ang punong Etruscan atnagtayo ng REPUBLIKA, isangpamahalaang walang hari.
 42. 42. REPUBLIKANG ROMANO Isang kawili-wiling salaysay angkasaysayan nina ROMULUS AT REMUS,ang nagtatag ng Rome.
 43. 43. REPUBLIKANG ROMANOAng mga ETRUSCAN ang itinuturing na unang guro ng mga Romano dahil sila ang nagturo ng paggamit ng toga, ng paraan ng pakikidigma, pagtatayo ng gusali, lansangan at kanal na yari sa bato.
 44. 44. REPUBLIKANG ROMANOTARQUINIS SUPERBUS – huling haring Estruscan at itinaboy noong 509 BC.
 45. 45. REPUBLIKANG ROMANOLUCIUS JUNIUS BRUTUS – nagtatag ng republika (509 - 31 BC) at nanguna sa pagtaboy sa mga Etruscan.
 46. 46. REPUBLIKANG ROMANONaghalal ng dalawang (2) konsul ang Rome na may kapangarihan tulad ng hari.
 47. 47. REPUBLIKANG ROMANONaghalalng dalawang (2) konsul ang Rome na may kapangarihan tulad ng hari.Humina ang kapangyarihan ng mga konsul.
 48. 48. REPUBLIKANG ROMANONaghalalng dalawang (2) konsul ang Rome na may kapangarihan tulad ng hari.Humina ang kapangyarihan ng mga konsul.Natamasa ng diktador ang kapangyarihan
 49. 49. REPUBLIKANG ROMANONaghalal ng dalawang (2) konsul ang Rome na may kapangarihan tulad ng hari.Humina ang kapangyarihan ng mga konsul.Natamasa ng diktador ang kapangyarihanRepublika dahil laan lamang sa mga maharlika o patrician
 50. 50. REPUBLIKANG ROMANOPATRICIAN o MAHARLIKAMaaaring maging konsul, diktador at kasapi ng Senado
 51. 51. REPUBLIKANG ROMANOPLEBIAN o MALAYANG TAO Kapos sa kabuhayan Kasapi ng Assembly na binubuo ng mga mandirigmang mamamayan Walang kapangyarihan ang plebian at hindi rin makapag- aasawa ng patrician.
 52. 52. Mga PatricianLaban sa mga Plebeian
 53. 53. PATRICIAN VS PLEBEIANNahati ang republika sa patrician (maharlika) at plebeian (mahihirap)494 BC – naghimagsik ang mga plebian
 54. 54. PATRICIAN VS PLEBEIANNahati ang republika sa patrician (maharlika) at plebeian (mahihirap)494 BC – naghimagsik ang mga plebian. Binalak nilang magtayo ng sariling lungsod ngunit napigilan ng mga patrician na nangahulugan ng pagbagsak ng Rome.
 55. 55. PATRICIAN VS PLEBEIANAnu – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan?
 56. 56. PATRICIAN VS PLEBEIANAnu – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan? 1. karapatang maghalal ng sarili nilang pinuno na tatawaging tribune na may karapatang gumamit ng Veto bilang pagtutol.
 57. 57. PATRICIAN VS PLEBEIANAnu – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan? 2. LAW OF THE TWELVE TABLES – pinakaunang batas na naisulat sa Rome.
 58. 58. PATRICIAN VS PLEBEIANAnu – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan? 3. pagbibigay-wakas sa pang-aalipin
 59. 59. PATRICIAN VS PLEBEIANAnu – anong mga pribilehiyo ang ibigay sa mga plebian pagkatapos ng himagsikan? 4. pagbubukas para sa lahat ng plebian ng mga tanggapan kabilang na ang pagiging konsul.
 60. 60. Ang Paglawak ngKapangyarihan ng Rome
 61. 61. KAPANGYARIHAN NG ROME490 BC – lumaganap ang kapangyarihan ng Rome sa buong Italy matapos ang sunud – sunod na digmaan
 62. 62. KAPANGYARIHAN NG ROME280 BC – naganap ang unang labanan ng Rome at Greece sa Heraclea, Italy. Nagwagi ang Greece dahil tinulungan si KING PYRRHUS ng kanyang pinsan na si Alexander.
 63. 63. KAPANGYARIHAN NG ROMEPYRRHIC VICTORY – tagumpay sa kabila ng malaking kawalan at sakripisyo.275 BC – nagapi si Haring Pyrrhus sa Beneventum, Italy. Rome ang naging reyna ng peninsula ng Italy.Ang nagaping kaaway ang naging kaanib ng Rome, nagiging kolonya ang mga nasakop na teritoryo.
 64. 64. KAPANGYARIHAN NG ROMECARTHAGENIAN / CARTHAGE – pinakamabigat na kaaway ng Rome.
 65. 65. Punic Wars
 66. 66. PUNIC WARS (246 – 146 BC)PUNIC WARS – serye ng digmaan sa pagitan ng Rome at Carthage para pagpasyahan kung sino ang mamumuno sa Mediterranean Sea.
 67. 67. PUNIC WARS (246 – 146 BC)PUNIC WARS – ang Carthage ay bihasa sa digmaang pandagat samantalang ang Rome ay walang hukbong pandagat.
 68. 68. FIRST PUNIC WARS (264 – 241 BC)Naglaban ang Roma at Carthage upang makontrol ang Sicily.
 69. 69. FIRST PUNIC WARS (264 – 241 BC)Naglaban ang Roma at Carthage upang makontrol ang Sicily.Kinopya ng mga Romano ang sasakyang Gallery o quinquereme ng mga Carthaginian at nagtayo ng sariling hukbong pandagat.
 70. 70. FIRST PUNIC WARS (264 – 241 BC)Naglaban ang Roma at Carthage upang makontrol ang Sicily.Kinopya ng mga Romano ang sasakyang Gallery o quinquereme ng mga Carthaginian at nagtayo ng sariling hukbong pandagat.Umalis ang mga Carthaginian sa Sicily pagkatapos ng 23 taong pakikipaglaban. Nagbalak silang gumanti.
 71. 71. SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Si HANNIBAL, anak ni HAMICLAR BARCA, ang naging heneral ng hukbong Carthaginian.
 72. 72. SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Sunud sunod ang pagkatalo ng mga Romano sa digmaan. Dahil dito bumaligtad ang ilang Romano kabilang si PHILIP V ng Macedonia.
 73. 73. SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Ang mga Romano ay pinamunuan ni FABIUS MAXIMUS at tinalo si HANNIBAL
 74. 74. SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)FABIAN POLICY – paghihintay bago lumusob sa mga labanan.
 75. 75. SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)FABIAN POLICY – paghihintay bago lumusob sa mga labanan.Ipinadala ng Roma si GEN. PUBLIUS SCIPIO AFRICANUS sa Carthage.
 76. 76. SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)BATTLE OF ZAMA - Naglaban sina SCIPIO AFRICANUS at HANNIBAL.
 77. 77. SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Isinuko ni Hannibal ang IBERIAN PENINSULA (Spain at Portugal)
 78. 78. SECOND PUNIC WAR (218 – 201 BC)Naging probinsiya ng Rome ng Macedonia at nagbayad ng malaking buwis pagkatapos ng Second Punic War.
 79. 79. THIRD PUNIC WAR (149 – 146 BC)Natalo ang Carthage at ang lahat ng teritoryo niya sa hilagang Africa ay naging lalawigan ng Rome
 80. 80. Pananakop ng Rome saGreece at Gitnang Silangan
 81. 81. Bakit sinakop ng Rome ang Greece at Silangan?Dahilsa pagtulong ni Haring Philip V ng Macedonia sa Carthage noong Second Punic War.
 82. 82. Bakit sinakop ng Rome ang Greece at Silangan?Dahilsa pagtulong ni Haring Philip V ng Macedonia sa Carthage noong Second Punic War.Mga naging lalawigan ng Rome: Macedonia, Greece, Illyria, Pergamum, Bethynia, Syria, Palestine, Egypt, Mesopotamia at iba pang kaharian gaya ng Parthian at Sassanid (na nasakop ng Persia)
 83. 83. Pagwawakas ng RepublikaAt Pagsilang ng Roman Empire
 84. 84. END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHAN
 85. 85. END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHANNagbago ang pamumuhay ng mga Romanonang magtagumpay ang pananakop nglungsod – estado.
 86. 86. END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHANNagbago ang pamumuhay ng mga Romanonang magtagumpay ang pananakop nglungsod – estado.ang mga sundalong nagbalik sa ibayongdagat ang nawalan ng lupang sasakahin.
 87. 87. END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHANNagbago ang pamumuhay ng mga Romanonang magtagumpay ang pananakop nglungsod – estado.ang mga sundalong nagbalik sa ibayongdagat ang nawalan ng lupang sasakahin.Ang mga mahihirap ay naging kliyente ngmga mayayaman.
 88. 88. END OF ROMAN REPUBLIC1. TUNGGALIAN NG KAPANGYARIHANNagbago ang pamumuhay ng mga Romanonang magtagumpay ang pananakop nglungsod – estado.ang mga sundalong nagbalik sa ibayongdagat ang nawalan ng lupang sasakahin.Ang mga mahihirap ay naging kliyente ngmga mayayaman.Ang mga matitipuno ay nagsisilbingtagabantay na handang iligpit ang sinumangkalaban.
 89. 89. END OF ROMAN REPUBLIC2. REPORMA NG MAGKAPATID NA GRACCHUS
 90. 90. END OF ROMAN REPUBLIC2. REPORMA NG MAGKAPATID NA GRACCHUSTIBERIUS GRACCHUS – nagpatupad ngreporma para sa mahihirap tulad ngpagbibigay ng lupang pansakahan mula sapamahalaan. Maraming nagalit na Senador atsiya ay pinatay.
 91. 91. END OF ROMAN REPUBLIC2. REPORMA NG MAGKAPATID NA GRACCHUSTIBERIUS GRACCHUS – nagpatupad ngreporma para sa mahihirap tulad ngpagbibigay ng lupang pansakahan mula sapamahalaan. Maraming nagalit na Senador atsiya ay pinatay.GAIUS GRACCHUS – batas na nagpababang presyo ng butil at siya ay pinatay.
 92. 92. END OF ROMAN REPUBLIC3. DIGMAANG SIBIL NINA MARIUS AT SULLA
 93. 93. END OF ROMAN REPUBLIC3. DIGMAANG SIBIL NINA MARIUS AT SULLABumuo ng hukbo siMarius para labanan angSenado, nakipaglaban sakanya si Sulla.
 94. 94. END OF ROMAN REPUBLIC3. DIGMAANG SIBIL NINA MARIUS AT SULLABumuo ng hukbo si Marius paralabanan ang Senado,nakipaglaban sa kanya si Sulla.Namatay si Marius at nagingdiktador ng Rome si Sulla saloob ng tatlong taon.
 95. 95. END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPIN
 96. 96. END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPINNagrebelyon ang mga alipin sa pangungunani SPARTACUS, isang gladiator mula saThrace.
 97. 97. END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPINNagrebelyon ang mga alipin sa pangungunani SPARTACUS, isang gladiator mula saThrace.Sa loob ng tatlong taon, nasindak angRome.
 98. 98. END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPINNagrebelyonang mga alipin sa pangungunani SPARTACUS, isang gladiator mula saThrace.Sa loob ng tatlong taon, nasindak angRome.Ipinapako sa krus ang mga kaanib niSpartacus
 99. 99. END OF ROMAN REPUBLIC4. REBELYON NG MGA ALIPINNagrebelyon ang mga alipin sa pangungunani SPARTACUS, isang gladiator mula saThrace.Sa loob ng tatlong taon, nasindak angRome.Ipinapako sa krus ang mga kaanib niSpartacusMaaaring patayin ang lahat ng alipin saisang tahanan kapag tumakas at pumatayman ang isa sa kanila.
 100. 100. Unang Triumvirate
 101. 101. UNANG TRIUMVIRATENang mamahinga si Sulla, Senado pa rin ang namamahala sa gobyerno sa loob ng 20 taon.
 102. 102. UNANG TRIUMVIRATENang mamahinga si Sulla, Senado pa rin ang namamahala sa gobyerno sa loob ng 20 taon.60 BC – nagkasundo sina JULIUS CAESAR (isang patrician), POMPEY (isang bayaning militar) at MARCUS CRASSUS (isang mayamang tao) ay nagkaisa upang bumuo ng TRIUMVIRATE
 103. 103. UNANG TRIUMVIRATETRIUMVIRATE – alyansa o kampihan ng tatlong tao laban sa Senado.
 104. 104. UNANG TRIUMVIRATETRIUMVIRATE – alyansa o kampihan ng tatlong tao laban sa Senado.Nagkasundo sila na magpalitan taun – taon bilang konsul. Sila ay tumalima sa kanilang gawain.
 105. 105. UNANG TRIUMVIRATEPOMPEY – nagpunta sa Kanlurang Asya, hindi nasakop ang Persia pero nagtagumpay sa Armenia.
 106. 106. UNANG TRIUMVIRATECRASSUS – nakipaglaban sa Porthia ngunit nalipol ang hukbo niya at siya ay napatay.
 107. 107. UNANG TRIUMVIRATEJULIUS CAESAR – pinakamatagumpay sa kanilang tatlo dahil sa paglupig niya sa mga Pranses
 108. 108. Paglawak ng Kapangyarihan ni Julius Caesar
 109. 109. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARSi Julius Caesar ay namuno bilang konsul sa loob ng isang taon at naging gobernador – militar ng Gaul.
 110. 110. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARSi Julius Caesar ay namuno bilang konsul sa loob ng isang taon at naging gobernador – militar ng Gaul (France).Nasakop ang Gaul at napalawak ito sa mga teritoryong ngayon ay sumasakop sa malalayong bansa ng France, Belgium at Holland (Netherlands)
 111. 111. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARIpinabalik niya sa bansang Roma ang kanyang “MGA KOMENTARYO SA MGA DIGMAANG GALLIC”
 112. 112. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARNanaghili ang Senado at si Pompey ay ipinabalik sa Roma ngunit di isinama ang kanyang hukbo.
 113. 113. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARNanaghili ang Senado at si Pompey ay ipinabalik sa Roma ngunit di isinama ang kanyang hukbo.Nang si Caesar ay sumapit sa ILOG RUBICON, ang hangganang nakapagitan sa Gaul at Italya siya ay sumigaw “to die is cast” (ang kamatayan ay nakakalungkot)
 114. 114. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARIpinagbunyi ng tao ang pagdating ni Caesar at tumakas si Pompey patungong Greece.
 115. 115. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARIpinagbunyi ng tao ang pagdating ni Caesar at tumakas si Pompey patungong Greece.48 BC – tinalo ni Caesar si Pompey sa THESSALY, GREECE
 116. 116. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARIpinagbunyi ng tao ang pagdating ni Caesar at tumakas si Pompey patungong Greece.48 BC – tinalo ni Caesar si Pompey sa THESSALY, GREECE.Tumakas si Pompey sa Egypt at doon siya pinatay sa utos ng batang hari na si PTOLEMY.
 117. 117. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARNagtungo sa Egypt si Caesar at nakipagkaibigan kay QUEEN CLEOPATRA, ang “Ahas ng Nilo” o “Serpent of the Nile”
 118. 118. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARPagkatapos ng tagumpay saEgypt at Asia Minor,ipinadala niya ang kanyangtanyag na mensahe saSenado sa Rome: “Veni, vidi,vici” (I saw, I came, I conquer onagtungo ako, nakita ko,sasakupin ko)
 119. 119. RISE TO POWER OF JULIUS CAESAR Bumalik si Caesar sa Roma at nilunasan ang mga suliranin nito:1. Nagpagawa ng magandang daan2. Inayos ang iba’t ibang sangay ng pamahalaan3. Binigyan ng karapatan na maging mamamayan ang mga taong nasakop mula sa Gaul at Espanya4. Naglagay ng mga kinatawan sa Senado5. Sinikap ituloy ang repormang agraryo na sinimulan ng magkapatid na Tiberius at Gaius Gracchus6. Nagpalabas siya ng isang kalendaryo na may dagdag na ekstrang isang araw tuwing ika – 4 na taon upang bumuo ng isang leap year at tinawag itong JULIAN CALENDAR.
 120. 120. RISE TO POWER OF JULIUS CAESAR Balisaang mga Senador sa kaugalian ni Caesar na pagsusuot ng dahong LAUREL bilang simbolo ng tagumpay, sa mga okasyong pulitikal.
 121. 121. RISE TO POWER OF JULIUS CAESARBalisa ang mga Senador sa kaugalian ni Caesar na pagsusuot ng dahong LAUREL bilang simbolo ng tagumpay, sa mga okasyong pulitikal.Nagbigay-daan ang pagwawakas ng Republika sa pagtatatag ng imperyo at pagtigil ng digmaang sibil at pagsisimula ng Panahon ng PAX ROMANA (Roman Peace)
 122. 122. Katapusan ng Republika
 123. 123. END OF ROMAN REPUBLICMarch 15, 44 BC – “Ides of March”
 124. 124. END OF ROMAN REPUBLICMarch 15, 44 BC – “Ides of March”Nagpasya ang mga Romano na tapusin ang pamumuno ng isang diktador
 125. 125. END OF ROMAN REPUBLICMarch 15, 44 BC – “Ides of March”Nagpasya ang mga Romano na tapusin ang pamumuno ng isang diktadorPataksil na pinatay si JULIUS CAESAR ng kanyang mga kaibigan sina BRUTUS at CASSIUS
 126. 126. Ikalawang Triumvirate
 127. 127. IKALAWANG TRIUMVIRATEBinubuo nina MARK ANTHONY (Marcus Antonius), tanyag na heneral, LEPIDUS, dating heneral ni Caesar at OCTAVIUS AUGUSTUS, apo sa pamangkin at tagapagmana ni Caesar.
 128. 128. IKALAWANG TRIUMVIRATEBinubuo nina MARK ANTHONY (Marcus Antonius), tanyag na heneral, LEPIDUS, dating heneral ni Caesar at OCTAVIUS AUGUSTUS, apo sa pamangkin at tagapagmana ni Caesar.Tinugis sina BRUTUS, CASSIUS at iba pang Republikano sa Greece. Nagapi nila sa Philippi, Macedonia ngunit nagpakamatay sina BRUTUS at CASSIUS.
 129. 129. IKALAWANG TRIUMVIRATENatiwalag si LEPIDUS sa triumvirate matapos ang Digmaan sa Philippi.
 130. 130. IKALAWANG TRIUMVIRATENatiwalag si LEPIDUS sa triumvirate matapos ang Digmaan sa Philippi.Kaya napagsiyahan nina MARK ANTHONY at AUGUSTUS na……
 131. 131. IKALAWANG TRIUMVIRATENatiwalag si LEPIDUS sa triumvirate matapos ang Digmaan sa Philippi.Kaya napagsiyahan nina MARK ANTHONY at AUGUSTUS na……Si OCTAVIUS ang mamumuno sa kanluran
 132. 132. IKALAWANG TRIUMVIRATENatiwalag si LEPIDUS sa triumvirate matapos ang Digmaan sa Philippi.Kaya napagsiyahan nina MARK ANTHONY at AUGUSTUS na……Si OCTAVIUS ang mamumuno sa kanlurang lalawigan.Si MARK ANTHONY ang mamumuno sa lalawigan sa Silangan.
 133. 133. IKALAWANG TRIUMVIRATEHiniwalayan ni ANTHONY ang kanyang asawang si OCTAVIA (kapatid ni Octavius) at kinasama si CLEOPATRA.
 134. 134. IKALAWANG TRIUMVIRATEIto ang naging simula ng alitan nina Anthony at Augustus na nauwi sa digmaan
 135. 135. IKALAWANG TRIUMVIRATE31 BC – nagapi ni Augustus sina Anthony at Cleopatra sa ACTIUM, GREECE.
 136. 136. IKALAWANG TRIUMVIRATETumakas ang magkasintahan sa Egypt ngunit tinugis sila ni Octavius. Nagpakamatay ang magkasintahan.
 137. 137. IKALAWANG TRIUMVIRATEBumagsak ang Egypt sa mga kamay ng Rome at naging lalawigan nito.
 138. 138. IKALAWANG TRIUMVIRATEBumagsak ang Egypt sa mga kamay ng Rome at naging lalawigan nito.Ang digmaan sa Actium ang nagwakas ng Republika at nagbigay – daan sa pagkatatag ng imperyo.
 139. 139. Imperyo ng Roma
 140. 140. ROMAN EMPIREOCTAVIUS AUGUSTUS – unangemperador ng Roma.
 141. 141. ROMAN EMPIREOCTAVIUS AUGUSTUS – unang emperador ng Roma.Sa loob ng 45 taon, pinalakas niya ang Roma at inayos ang pamahalaan.
 142. 142. ROMAN EMPIREOCTAVIUS AUGUSTUS – unang emperador ng Roma.Sa loob ng 45 taon, pinalakas niya ang Roma at inayos ang pamahalaan.“Golden Age o Ginituang Panahon” ng Roma ang kanyang panahon.
 143. 143. ROMAN EMPIREBinigyan siya ng titulong…. AUGUSTUS – Kapita-pigatan IMPERATUR – Heneral PRINCEP – Unang Mamamayan CAESAR - Emperador
 144. 144. ROMAN EMPIRE Anu – ano ang mga nagawa ni Augustus?
 145. 145. ROMAN EMPIRE Anu – ano ang mga nagawa ni Augustus?1. Humirang tapat at may kakayahang opisyal lalo na sa mga lalawigan.2. Pinasunod niya ang makatuwirang sistema ng pagbubuwis3. Pinalakas ang militar sa hangganan ng imperyo4. Nagpatayo ng mga daan at pinaunald ang pagsasaka at kalakalang panloob at panlabas5. pinaganda niya ang Roma, nagpagawa ng mga kahanga – hangang gusali na yari sa marmol, tulad ng templo, palasyo, baths at teatro.6. Itinatag ang serbisyo sibil na imperyal na pinili mula sa panggitnang bahagi ng lipunan.
 146. 146. ROMAN EMPIRE Sabi ni Augustus: “natagpuan ko ang Rome na lungsod ng luwad, ngunit iniwan ko ito na lungsod ng marmol”
 147. 147. ROMAN EMPIREItinuring na isa sa mga DIYOS ng mga Romano si AUGUSTUS. Dito nagsimula ang pagsamba ng mga Romano sa mga emperador.
 148. 148. ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY Sinu – sino ang mga sumunod na emperador ng Rome mula pagkamatay ni Augustus?
 149. 149. ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY TIBERIUSCAESAR – napako si JESUS CHRIST nung kanyang kapanahunan.
 150. 150. ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY CALIGULA – ang kanyang pamumuno ay puno ng paggastos, patayan at paghamak ng Senado
 151. 151. ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY CLAUDIUS – ang kanyang pamumuno ay puno ng paggastos, patayan at paghamak ng Senado
 152. 152. ROMAN EMPIRE – JULIAN DYNASTY NERO – unang emperor na naging malupit sa mga Kristiyano.
 153. 153. ROMAN EMPIRE – FLAVIAN DYNASTY VESPACIAN
 154. 154. ROMAN EMPIRE – FLAVIAN DYNASTY TITUS– nalibing ang lungsod ng Pompeii at Herculaneum nang pumutok ang Mount Vesuvius.
 155. 155. ROMAN EMPIRE – FLAVIAN DYNASTY DOMITIAN – malupit na pinuno
 156. 156. “LIMANG MABUBUTING EMPERADOR” 1. NERVA – “Era of Good Feelings” angkanyang pamumuno dahil sa mabutingpakikitungo sa mga mamamayan, pagtulongsa mahihirap at sa pagpapaunlad ng sistemang pamamahala.
 157. 157. “LIMANG MABUBUTING EMPERADOR” 2. TRAJAN – natamo ng imperyo angpinakamalawak nito hangganan – Danube atRhine Rivers, Sahara at Tigris River.
 158. 158. “LIMANG MABUBUTING EMPERADOR” 3. HADRIAN – ipinatayo ang Hadrian’sWall sa England.
 159. 159. “LIMANG MABUBUTING EMPERADOR” 4. ANTONINUS AURELIUS – hinadlanganang pagmamalupit ng mga panginoon sakanilang alipin. PRINSIPYO NG HUSTISYA: “ang isangtaong nagkasala ay dapat na ipalagay na walangsala habang hindi pa napatutunayan sa isangpaglilitis”
 160. 160. “LIMANG MABUBUTING EMPERADOR” 5. MARCUS AURELIUS – isinulat angMeditation, na nagpapahiwatig ngkahinahunan sa gitna ng kanyangkampanyang militar sa hangganan ngDanube.
 161. 161. Pamanang Romano
 162. 162. PAMANANG ROMANOKULTURANG KLASIKALO GRIYEGO – ROMANO - pag-angkop ng mgaRomano sa hiniram nakulturang Griyego.
 163. 163. Inihinyera atArkitektura
 164. 164. INHINYERA AT ARKITEKTURADaang yari sa bato at tulay
 165. 165. INHINYERA AT ARKITEKTURAAqueduct – tulay na daluyan ng tubig
 166. 166. INHINYERA AT ARKITEKTURAArko, vault at bobida (dome)
 167. 167. INHINYERA AT ARKITEKTURAPANTHEON – templo na alay sa mga diyos at diyosan ng mga Romano.
 168. 168. INHINYERA AT ARKITEKTURAROTUND – hugis dram
 169. 169. INHINYERA AT ARKITEKTURACOLOSSEUM – bukas na teatro
 170. 170. INHINYERA AT ARKITEKTURAPampublikong paliguan
 171. 171. INHINYERA AT ARKITEKTURABasilika o bulwagan ng katanungan
 172. 172. INHINYERA AT ARKITEKTURAArkong pamparangal (triumphal arch)
 173. 173. INHINYERA AT ARKITEKTURAHippodrome – ginaganap ang karera ng chariot o kabayo
 174. 174. Wika atPanitikan
 175. 175. WIKA AT PANITIKANVIRGIL – sumulat ng Aenid tungkol sa pagdating ni Aeneas sa Italy pagkatapos ng pagbagsak ng Troy.
 176. 176. WIKA AT PANITIKANHORACE – may-akda ng ODA na binubuo ng tulang liriko
 177. 177. WIKA AT PANITIKANOVID – makata ng pag-ibig
 178. 178. Kasaysayan
 179. 179. KASAYSAYANTACITUS – pinakakilalang historyador na Roma at sumulat ng GERMANIA
 180. 180. KASAYSAYANJULIUSCAESAR – sumulat ng COMMENTARIES ON THE GALLIC WARS
 181. 181. KASAYSAYANCICERO – prinsipe ng talumpatian ng Rome
 182. 182. Wika
 183. 183. WIKAWIKANG LATIN – nag-ugat ang Pranses, Espanyol, Portuges at Romano na tinatawag na ROMANCE.Wikang Latin ang wikang tradisyonal ng Simbahang Katoliko at ng hukuman.
 184. 184. WIKAGIOVANNI BOCACCIO – sumulat ng DECAMEARON
 185. 185. WIKAPETRARCH – first modern poet
 186. 186. WIKADANTE ALIGHERI – sumulat ng DIVINE COMEDY
 187. 187. Pilosopiya
 188. 188. PILOSOPIYASENECA
 189. 189. PILOSOPIYAMARCUS AURELIUS –sumulat ng Meditations
 190. 190. PILOSOPIYAZENO– ipinakilala angSTOICISM
 191. 191. Pagbabatas
 192. 192. PAGBABATASROMAN LAW – prinispyong batas na walang kinikilingan1. Walang sinuman ang maaaring pilitin na tumestigo laban sa sarili.2. Walang sinuman ang maaaring paalisin sa sariling tahanan
 193. 193. PAGBABATAS3. Ang paglalahad ng mga patunayay pasanin ng naghabla at hindi nghinahabla.4. Hindi karapat – dapat natumestigo ang isang ama para saanak o anak para sa ama.5. Hindi kailanman maaaring ilapatang bigat ng nakaraang sala kapagtapos nang igawad ang parusa saganoon ding krimen.
 194. 194. PAGBABATASLAW OF THE 12 TABLES –pinakaunang batas na naisulat saRoma.
 195. 195. PAGBABATASJUSTINIAN CODE – mga batas natinipon ni Emperor Justinian I
 196. 196. SANGGUNIANwww.google.com/imagesKasaysayan ng Daigdig,pp.90-102Microsoft EncartaHYDN Publishing, AP III
 197. 197. DOWNLOAD LINKwww.slideshare.net/jaredram55Email: jaredram55@yahoo.com
 198. 198. MARAMINGSALAMAT PO! Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III August 24 – September 6, 2012

×