Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Athens And Sparta

105,784 views

Published on

Athens and Sparta in contrast (filipino)

Athens And Sparta

 1. 1. Sino ako?
 2. 3. Layunin <ul><ul><li>Naitututro ang lokasyon ng Athens at Sparta sa mapa ng sinaunang Greece. </li></ul></ul><ul><ul><li>Naihahambing ang kultura ng athens at sparta (pamumuhay, edukasyon, lipunan at pamahalaan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Naipapahayag ang pagpapahalaga sa sibilisasyong Athens at Sparta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Naihahalintulad ang ugaling Athenians at Spartans sa sariling pamumuhay. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagagampanan ng maayos ang nakaatas na gawain patungkol sa sibilisasyong Athens at Sparta. </li></ul></ul>
 3. 4. Ang Athens at Sparta
 4. 5. Athens(Ionians) <ul><li>Lokasyon: </li></ul><ul><li>Attica </li></ul><ul><li>Pangkabuhayan: </li></ul><ul><li>Mandaragat </li></ul>
 5. 6. Pamahalaan <ul><li>Aristokrasya </li></ul><ul><li>Demokrasya </li></ul>D raco S olon C leithenes
 6. 7. Draconian code Konseho ng 400 &quot;ostracism&quot;
 7. 8. Lipunan Ionians Metics Alipin
 8. 9. Edukasyon <ul><li>Para sa lahat </li></ul><ul><li>Pangkalahatang </li></ul><ul><li>Pagbabago </li></ul><ul><li>Higit na binibigyang </li></ul><ul><li>-pansin ang Sining </li></ul><ul><li>at ang mga uri nito </li></ul>
 9. 10. Pakikipag-ugnayan sa ibang Syudad-estado <ul><li>Delian League </li></ul><ul><li>Pakikipagkasunduan </li></ul><ul><li>Pakikipag-usap </li></ul><ul><li>Mahinahong paraan </li></ul>
 10. 11. Sparta(Dorians) <ul><li>Lokasyon: </li></ul><ul><li>Sa laconia </li></ul><ul><li>Pangkabuhayan: </li></ul><ul><li>Mangangalakal </li></ul>
 11. 12. Pamahalaan <ul><li>Diktatoryal (2 hari) </li></ul><ul><li>Militaristiko </li></ul>
 12. 13. Lipunan Dorians Malalayang Tao Helots
 13. 14. Edukasyon <ul><li>Para sa iilan lamang </li></ul><ul><li>(pormal na edukasyon) </li></ul><ul><li>Higit na binibigyang-pansin </li></ul><ul><li>ang pagiging militar </li></ul><ul><li>Simula 7 taon – 20 taon </li></ul>
 14. 15. Pakikipag-ugnayan sa ibang syudad-estado <ul><li>Peloponnesian League </li></ul><ul><ul><li>Pananakop </li></ul></ul><ul><ul><li>Dahas </li></ul></ul>
 15. 16. Trivia
 16. 18. Adan at Eba <ul><li>Ibigay ang tatlong dagat na nakapalibot sa rehiyon ng Aegean. </li></ul>
 17. 19. Si Jonah at ang malaking balyena <ul><li>Siya ang Haring namuno sa sibilisasyong Minoan. </li></ul>
 18. 20. Si Daniel at ang mga leon Uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang maharlikang pamilya lamang.
 19. 21. Si David at si Goliath Siya ay isang griyegong manunulat. Isa sa kanyang bantog na naisulat ay epikong Iliad at Odyssey.
 20. 22. Ang sanggol na si Moises <ul><li>Bundok na kung saan pinaniniwalaang tirahan ng mga diyos at diyosa ng mga Griyego. </li></ul>
 21. 23. Si Noah at ang malaking baha <ul><li>Ibigay ang apat na pangunahing tribo na bumuo sa sibilisasyong Greece. </li></ul>
 22. 24. Mapa ng sinaunang Greece

×