Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 mga digmaan sa imperyong griyego

  • Be the first to comment

6 mga digmaan sa imperyong griyego

  1. 1. • Ipinadala ni Emperador Darius I ang isang malaking hukbo ng Persia na ibinaba ng tuwiran sa Dagat Marathon sa Hilagang Attica.• Itinaboy ng mga Athenian sa pamumuno ni Heneral Miltiades.
  2. 2. • Si Xerxes ay anak ni Darius na namuno sa ekspedisyong sumakop sa Gresya• Ipinagtanggol ni Haring Leonidas at 300 na mandirigmang Spartan ang daan ng Thermoyplae at namatay siyang nakikipaglaban hanggang sa wakas
  3. 3. • Nalinlang ng mga Athenians sa pamumuno ni Themistocles ang mga barkong Persiyano.• Napasok nila ang kipot ng Salamis at doon ay nawasak ang mga plota ng mga Persiyano
  4. 4. • Natalo ng mga Griyego ang mga persiyano sa labanang ito.
  5. 5. ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHTS 2011

×