Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROVIDUS ziņojums projektā

2,019 views

Published on

Prezentācija konferencē "Prevencija – veids kā pasargāt bērnus no noziedzības".

Konference notiek projekta „Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai” ietvaros.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

http://www.providus.lv/public/27403.html

 • Be the first to comment

PROVIDUS ziņojums projektā

 1. 1. Madonas novada dome Cēsu novada dome Saldus novada dome Starptautiskais bērnu tiesību institūts (Siona, Šveice)`Bērnu rotaļas pieaugušo planētas ēnas pusē` ...jeb kā pasargāt bērnus no noziedzības Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 2. 2. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Ievads..tikai tiem, kas zina maz, ir sajūta, ka zina daudz, bet patiesībā tiemnav pat nojausmas, cik daudz visa tos sagaida. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 3. 3. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus.... bieži vien domājam, ka mēs esam ļoti vareni, lieli un vieta, kur mēs dzīvojam ir liela un neizsmeļama, tāpēc nav nekas nav jāsargā Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 4. 4. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus ...pieaugot saprotam, ka viss nav tik viennozīmīgi, jovietām un lietām ir arī savas tumšās puses par kurām, izrādās, maz ko zinām, tāpēc tās mūs biedē Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 5. 5. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus...brīdī, kad sākam mācīties un saprast, ieraugām lietu patieso dabu un vietu, kur un kas esam īstenībā,.. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 6. 6. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus....apzinoties apkārtējās pasaules.. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 7. 7. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusun savu trauslumu, izjūtam nepieciešamību to sargāt.Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un LatvijasRepublika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 8. 8. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusAtšķirības starp mūsu pieņēmumiemun prevencijas patieso dabuApakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un LatvijasRepublika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 9. 9. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus ..tāpēc šodienas konferencei tāda tēma:Atslēgas vārdi: Kurš bērns ir apdraudēts? Prevencija? Noziedzība/ likuma pārkāpumi Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 10. 10. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Kas ir prevencija (1)Saskaņā ar Riadas vadlīnijām bērnu noziedzības prevencija ir būtiskākā noziedzības prevencijas daļa sabiedrībā. Tas veicams, iesaistot bērnus un jaunus cilvēkus likumīgās un viņu attīstībai derīgās aktivitātēs, kas veicina viņu attīstību un nodala tos no krimināla rakstura attieksmes. Veiksmīga bērnu noziedzības prevencija ir iespējama tad, ja tiek pieliktas visas sabiedrības pūles, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu harmonisku attīstību, respektējot viņu personību no agras bērnības.Resolution 45/112 - United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency - "The Riyadh Guidelines" (1990) Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 11. 11. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Kas ir prevencija (2)Prevencija nozīmē tādas vides veidošanu ap bērnu, kas aizsargā viņu no konflikta ar likumu. Tāda vide nodrošina bērnam jēgpilnu dzīvi sabiedrībā un veicina personības attīstības procesu, izglītību un ir norobežota no ar noziedzību saistītām parādībām cik vien tas ir iespējams.United Nations Office on Drugs and Crime. "Manual for the Measurement of Juvenile Justice Indicators" (United Nations, New York, 2008). Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 12. 12. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Prevencijas trīs veidi Juvenālās Justīcijas darbības vidē:Primārā prevencija:Vispārējie pasākumi, lai sekmētu sociālo taisnīgumu un vienlīdzīgas iespējas, kas identificētu un novērstu iespējamos noziedzības cēloņu un mazinātu sociālo atstumtību (UNICEF,Juvenile Justice, Innocenti Digest)Pasākumi vardarbības novēršanai, pirms tā ir notikusi (World Health Organisation. World Report on Violence and Health - Summary, (Geneva 2002) Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 13. 13. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Prevencijas trīs veidi Juvenālās Justīcijas darbības vidē:Sekundārā prevencija:Pasākumi, lai palīdzētu bērniem, kam identificēti sociālie riski, piemēram, tiem, kuru vecāki paši ir nonākuši grūtībās vai arī bērns nesaņem pienācīgu aprūpi (UNICEF,Juvenile Justice, Innocenti Digest).Pasākumi, kas vērsti uz tūlītēju atbildi vardarbībai, piemēram, pirms-stacionārā aprūpe, neatliekamā palīdzība vai palīdzības sniegšana seksuāli transmisīvo slimību novēršanai pēc izvarošanas (World Health Organisation. World Report on Violence and Health - Summary, (Geneva 2002). Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 14. 14. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Prevencijas trīs veidi Juvenālās Justīcijas darbības vidē:Terciārā prevencija:Pasākumu kompleksi, lai novērstu bērnu saskarsmi ar formālo justīcijas sistēmu un pasākumi recidīva novēršanai (UNICEF.Juvenile Justice, Innocenti Digest).Metodes, kas vērstas uz ilgtermiņa aprūpi novēršot notikušas vardarbības sekas, tādas kā rehabilitācija un reintegrācija, mēģinājumi mazināt traumu un vardarbības sekas (World Health Organisation. World Report on Violence and Health - Summary, (Geneva 2002) Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 15. 15. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Mērķa grupas, jeb kāpēc bērni ir prioritāte? Kurš ir apdraudēts?Pārnesot minētās definīcijas uz Latvijas realitāti iezīmējas vairākas problēmas:3) Nav starptautiskajiem tiesību aktiem atbilstoši definētas bērnu tiesību aizsardzības prevencijas mērķa grupas (likumpārkāpēji, cietušie, liecinieki, dažādos vardarbības veidos cietušie..);4) Nav definēti paši jēdzieni bērnu tiesību aizsardzības prevencija; bērnu noziedzības prevencija un citi;5) Nav definēta vecāku līdzatbildība bērnu tiesību prevencijas jomā;6) Nav vienotas prakses pašvaldībās bērnu tiesību prevencijas jomā; Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 16. 16. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Bērna tiesības un to prevencijaBērns redzējis pretlikumību/vardarbību, bet nevienam neziņo (liecinieks – vēlnav KP) Bērns ir savādāks nekā citi (fiziskas, emocionālas vai citas atšķirības), atstumtība vai tās risks – varētu būt/ vai nē skolas, pašvaldības redzeslokā) Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 17. 17. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Noziedzība/ likumpārkāpumi, jebsituācijas, kas satur draudus bērnu attīstībai Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 18. 18. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusKā veidojas problēma, jeb kā mēs veidojam no bērna noziedznieku Izstumjošaprevencijas politika Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 19. 19. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusTas ir ceļš uz šejieni..., bet mēs to nevēlamies. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 20. 20. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusKā risinās problēma, jeb kur palika sliktie bērni Iekļaujoša prevencija Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 21. 21. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusNav tādu slikto ir vienkārši bērni Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 22. 22. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus LR Tiesībsarga 2011.gada Ziņojums bērnu tiesību jomā:`Starptautiski atzīti bērnu tiesību aizsardzības eksperti uzsver, ka pilnvērtīgas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas funkcionēšanai katrā attīstītā valstī ir nepieciešamas četras sistēmas sastāvdaļas:o Valsts institūcija;o Starpinstitūciju komisija;o Bērnu tiesību ombuds;o Pašvaldības bērnu tiesību speciālisti.` Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 23. 23. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus ProjektsAtbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai Ideja, mērķi, grupas un provizoriskie rezultāti Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 24. 24. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Bērnu mērķa grupasApakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un LatvijasRepublika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 25. 25. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Ideja = lielā sākuma ambīcijaIeviest pašvaldībās preventīvos mehānismus darbam ar bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskiem (starpinstitūciju darba grupu, riska izvērtēšanas instrumentus, aktivitāšu katalogus);Iesaistīt trīs pašvaldībās prevencijas pasākumos 240 bērnus no mērķa grupām 16 mēnešu laikā Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 26. 26. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus MērķisApakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un LatvijasRepublika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 27. 27. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusMērķis vs skarbā realitāte: kā tika iedarbināts mehānisms Pašvaldīb u skaits? Kuras noizvēlētajām? Kāpēc tieši šīs pašvaldības? Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 28. 28. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Ceļš uz mērķiApakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un LatvijasRepublika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 29. 29. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Ceļš uz mērķi – Saldus 2011.gada sākumsApakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un LatvijasRepublika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 30. 30. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusCēsis, 2011.gada sākums Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 31. 31. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusMadona, 2011.gada sākums Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 32. 32. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusKādi speciālisti tiek iekļauti Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 33. 33. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Provizoriskie rezultātiStarpinstitucionālās sadarbības modelis (SSM) tiek īstenots Novadu Darba grupu formā (NDG), kas pulcējas ne retāk 1x2 nedēļās;Tiek noteikts kādu nozaru personām būtu vēlams iekļauties darba grupās;Tiek noteikts, ka visiem identificētajiem bērniem ir jānosaka riski, jāprecizē viņu vajadzības, jāsastāda pēc iespējas tāds aktivitāšu katalogs, lai ar tām nosegtu biežāk sastopamās vajadzības. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 34. 34. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Kas ir Starpinstitucionālās sadarbības modelis (SSM)Tā ir bērnu tiesību aizsardzības (tai skaitā bērnu likumpārkāpumu prevencijas) metode, kas piemērota lietošanai bērna dzīves vietā.SSM kā prevencijas metode ir vērsta uz dažādu institūciju speciālistu sadarbību konkrēta bērna dzīves vides uzlabošanai. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 35. 35. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusStarpinstitucionālās sadarbības modelis, tuvākie un tālākie Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 36. 36. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Risku un vajadzību noteikšanaRisku un vajadzību noteikšana ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Jo katram riskam, ko atklāj pretī ir kāda nepiepildīta bērna vajadzība, kas arī ir bieži vien riska pastāvēšanas iemesls. Riskus mūsu projektā nosaka 2 reizes – 1 reizi lai tos konstatētu un identificētu vajadzības, 2-ro reizi, lai fiksētu risku attīstības tendences (risku monitorings) Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 37. 37. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Risku un vajadzību noteikšana Pasākumu katalogs vajadzību Risks nonākt piepildīšanaiieslodzījumā, bērns izdarasīkas zādzības Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 38. 38. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusAktivitāšu katalogs (piemērs) Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 39. 39. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Recommendation Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to member states concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justiceI. Definitions- “juvenile justice system” is defined as the formal component of a wider approach for tackling youth crime. In addition to the youth court, it encompasses official bodies or agencies such as the police, the prosecution service, the legal profession, the probation service and penal institutions. It works closely with related agencies such as health, education, social and welfare services and non-governmental bodies, such as victim and witness support. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 40. 40. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS Recommendation Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to member states concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justiceII. A more strategic approach2. The juvenile justice system should be seen as one component in a broader, community- based strategy for preventing juvenile delinquency, that takes account of the wider family, school, neighbourhood and peer group context within which offending occurs. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 41. 41. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusKuru daļu bērnu šobrīd prevencija spēj aizsniegt, bet kuru nē? Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 42. 42. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Jauniešu likumpārkāpumu novēršana, likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme ES”:4.2 Laba Eiropas prakse tiesvedības sistēmās nepilngadīgo lietās pastāv trijās galvenajās jomās:• preventīvie pasākumi,• audzinošie pasākumi vietējā administratīvajā mērogā un• sociāli profesionālā integrācija.4.2.1 Papildu iepriekš apskatītajiem preventīvajiem pasākumiem būtu vēlams veikt attiecīgus audzinošos pasākumus, iespējami izmantojot resursus vai iestādes no tās pašas vides, kurā dzīvo nepilngadīgie, nolūkā sniegt viņiem tās izglītības iemaņas un prasības, kuru trūkuma dēļ jaunieši nonākuši konfliktā ar likumu. Šie nepilngadīgie rūpīgi jāpārbauda dažādu jomu speciālistiem, lai noteiktu nepilnības izglītībā un lemtu par to, kā nodrošināt iespējas samazināt atkārtota likumpārkāpuma risku. Līdzīgā veidā jāstrādā ar nepilngadīgo ģimenēm, lai nodrošinātu sadarbību un iesaistīšanos nepilngadīgo audzināšanas un sociālās reintegrācijas procesā.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE0414:LV:HTML Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 43. 43. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providusEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Jauniešu likumpārkāpumunovēršana, likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme ES”:3.3.1 "Atbildības modeļa" pamatā ir šādi principiem:• - preventīvi pasākumi pirms represīviem pasākumiem: vislabākais veids, kā cīnīties ar jauniešu noziedzību, ir novērst nepilngadīgo pievēršanos noziedzībai, un tam nepieciešamas piemērotas sociālās, nodarbinātības, ekonomikas un izglītības atbalsta programmas (nedrīkst aizmirst programmas, kas paredzētas pareizas brīvā laika un atpūtas iespēju izmantošanas veicināšanai un atvieglošanai);• - līdz minimumam samazināt tradicionālo tiesvedības sistēmu izmantošanu un izveidot jaunas, uz jauniešu likumpārkāpumiem paredzētas tiesvedības sistēmas, novirzot citiem dienestiem (sociālā atbalsta dienestiem) citu jautājumu risināšanu, kas ietekmē nepilngadīgos (piemēram, ja viņi ir pamesti, cieš no vardarbības, nav piemērojušies dzīvei, utt.).http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE0414:LV:HTML Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 44. 44. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Jauniešu likumpārkāpumu novēršana, likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme ES”:• Samazināt valsts represīvo iejaukšanos, tajā pašā laikā īstenojot preventīvas stratēģijas bērnu labklājības, sociālās politikas, darba tirgus, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanas un pašvaldību vispārējo politiku jomās, kā arī aktīvāk iesaistot vietējo sabiedrību un citas sabiedrības grupas konfliktu risināšanā un stabilu alternatīvu meklēšanā (kā, piemēram, ģimene, sociālie darbinieki, skola, sabiedrība, sabiedriskās organizācijas, utt.).• Pēc iespējas samazināt piespiedu līdzekļus vai sodus, kas jauniešiem paredz brīvības atņemšanu, piemērojot tos vienīgi īpašos gadījumos.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE0414:LV:HTML Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 45. 45. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Jauniešulikumpārkāpumu novēršana, likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme ES”:• Padarīt soda pasākumus elastīgākus un daudzveidīgākus, ar soda līdzekļiem, ko var piemērot kā alternatīvu brīvības atņemšanai atbilstoši nepilngadīgā apstākļiem un saskaņā ar nosacījumiem un virzību nodarījuma izskatīšanā vai attiecīgā līdzekļa piemērošanā.• Kriminālprocesa laikā nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem piemērot tādas pašas tiesības un garantijas kā pilngadīgajiem (taisnīga un objektīva lietas izskatīšana).• Nodrošināt tiesvedības sistēmā nepilngadīgo lietās iesaistīto oficiālo sabiedriskās kontroles iestāžu darbību profesionālā un kvalificētā līmenī. Šajā sakarā jānodrošina specializēta apmācība visiem tiem, kuri iesaistīti nepilngadīgo tiesvedībā (policisti, tiesneši, prokurori, advokāti un profesionāļi, kuri piemēro dažādās sankcijas.)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE0414:LV:HTML Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 46. 46. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus European Economic and Social Committee on urban areas and youth violence, December 2009:Eiropas sabiedrība šodien ir nobažījusies par vardarbību un noziegumiem kas izdarīti nepilngadīgo un jauniešu vidū. Tomēr, tajā pašā laikā, Eiropa vēlas arī veicināt vispusīgu jauniešu attīstību un veicināt viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Kaut arī jauniešu vardarbība ir tēma, kas saņem plašu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, ir jākonstatē, ka, kopumā, statistika neliecina par nozīmīgu nepilngadīgo noziedzības palielināšanos. Patiesībā, tas pat stabilizējas. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 47. 47. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus 5 secinājumi:1. Nepieciešama vienota, tiesību normās nostiprināta, likumpārkāpumu prevencijas definīcija. Šai definīcijai ir jāietver gan visu riska grupu pieaugušie, gan bērni;2. Jāidentificē prevencijas īstenošanas mehānisms, izdalot no tā bērnu tiesību prevencijas metodi, kura iekļauj bērnu likumpārkāpumu prevenciju. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 48. 48. Ziņojums projektā “Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai “ #providus // @providus Secinājumi3. Jāapzina un jāattīsta visas unikālās darba metodes pašvaldībās ar riska grupu bērniem;4. Jāstimulē starpinstitucionālās sadarbības modeļa ieviešana pašvaldībās, iespējams, nostiprinot to atsevišķā normatīvā aktā;5. Jāapmāca pašvaldību un tiesību aizsardzības iestāžu speciālisti darbam ar efektīvām starpinstitucionālām prevencijas metodēm, jāskaidro prevencijas saturs plašākai sabiedrībai. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 49. 49. Ilona Kronberga,Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētniece un dažu projektu direktorePaldies paruzmanību!

×