Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TM pasākumi
vardarbības mazināšanai
ģimenē un pret sievieti
TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks
2016.gada 9.maijā
2
Valsts pienākums: cīnīties
pret vardarbību ģimenē un
vardarbību pret sievietēm,
neatkarīgi no pievienošanās
vai nepievie...
Kas izdarīts pēdējā laikā? (1)
3
 Grozījumi Civilprocesa likumā (2014.g. marts)
• Iespēja izolēt no ģimenes (mājokļa)
fiz...
Kas izdarīts pēdējā laikā? (2)
4
 Grozījumi likumā Par policiju (2014.g. marts)
Tiesības policijai izsaukuma laikā, ja pa...
Kas izdarīts pēdējā laikā? (3)
5
 Grozījumi Kriminālprocesa likumā (2016.g.
februāris), ieviešot «cietušo direktīvu»
(201...
Kas izdarīts pēdējā laikā? (4)
6
 2015.gada augustā paplašinātas Juridiskās
palīdzības administrācijas funkcijas, nodroši...
Kas izdarīts pēdējā laikā? (5)
7
 Grozījumi Civilprocesa likumā (2015.g.
decembris)
Pieņemot lēmumu par aizgādības un sas...
Kas vēl jāizdara? (1)
8
 Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija
(Pieņemta MK 2013.gada 4.jūnijā)
• Preventīvo piespiedu...
Kas vēl jāizdara? (2)
9
 Krimināllikuma darba grupa šobrīd vērtē:
• Iespējamos grozījumus likumā Par
Krimināllikuma spēkā...
Krimināllikuma regulējums
1
0
• Latvijā krimināltiesiskais regulējums ir balstīts
uz dzimumneitralitāti.
• Krimināllikuma ...
Tēzes:
1
1
 Pievienošanās Stambulas
konvencijai pati par sevi
nerisina problēmas; svarīgi ir
konkrēti pasākumi
 Neatkarī...
Paldies par uzmanību!
TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks
janis.iesalnieks@tm.gov.lv, 67036788
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti

706 views

Published on

Tieslietu ministrijas ziņojums par pēdējos gados veiktajiem un plānotajiem pasākumiem vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti

 1. 1. TM pasākumi vardarbības mazināšanai ģimenē un pret sievieti TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks 2016.gada 9.maijā
 2. 2. 2 Valsts pienākums: cīnīties pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm, neatkarīgi no pievienošanās vai nepievienošanās kādiem starptautiskiem dokumentiem
 3. 3. Kas izdarīts pēdējā laikā? (1) 3  Grozījumi Civilprocesa likumā (2014.g. marts) • Iespēja izolēt no ģimenes (mājokļa) fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas vai ekonomiskas vardarbības veicēju (mājoklis, saskarsme, saziņa) • Nekavējoša (1 darbadienas laikā) pagaidu aizsardzība • Atvieglota pierādījumu nasta vardarbības upuriem, vienlaikus pastiprinot atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai
 4. 4. Kas izdarīts pēdējā laikā? (2) 4  Grozījumi likumā Par policiju (2014.g. marts) Tiesības policijai izsaukuma laikā, ja pastāv tūlītēji draudi, pieņemt lēmumu personai, kas rada draudus, nekavējoties atstāt mājokli uz laiku līdz 8 dienām.  Grozījumi Bāriņtiesu likumā (2014.g. marts) Iespēja bāriņtiesai patstāvīgi vērsties tiesā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību (kas vērsta pret bērnu vai personu, kas pastāvīgi dzīvo ar to kopā), ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvi ir kavēts to darīt
 5. 5. Kas izdarīts pēdējā laikā? (3) 5  Grozījumi Kriminālprocesa likumā (2016.g. februāris), ieviešot «cietušo direktīvu» (2012/29/ES) • vairāki jauni cietušo tiesību aizsardzības mehānismi • cietušo pratināšanas īpatnības • īpaši aizsargājamas cietušo kategorijas (tostarp nepilngadīgie, dzimumnoziegumu upuri, no tuvinieku vardarbības cietušie)
 6. 6. Kas izdarīts pēdējā laikā? (4) 6  2015.gada augustā paplašinātas Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas, nodrošinot cietušo personu konsultēšanu • Funkcijas īstenošanai noslēgts līdzdarbības līgums ar krīžu un konsultāciju centru «Skalbes» • Aktivizēts tālruņa numurs 116006 «palīdzības dienests noziegumu upuriem»  2015.gada jūlijā nosacīti pirms termiņa atbrīvotajiem ieviesta elektroniskā uzraudzība
 7. 7. Kas izdarīts pēdējā laikā? (5) 7  Grozījumi Civilprocesa likumā (2015.g. decembris) Pieņemot lēmumu par aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesai jāņem vērā, vai iepriekš nav bijuši gadījumi, kad persona lietojusi vardarbību pret bērnu vai bērna vecāku.
 8. 8. Kas vēl jāizdara? (1) 8  Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija (Pieņemta MK 2013.gada 4.jūnijā) • Preventīvo piespiedu līdzekļu likumprojekts (VRP paredz tā iesniegšanu līdz 2017.06.30.), kas ieviestu jaunus preventīvus mehānismus vardarbības riska un vardarbības novēršanai • Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likumprojekts, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu atturēšanos no pretlikumīgām darbībām, veidot un nostiprināt bērnos sabiedrībā pieņemtu vērtību orientāciju utt., kā arī akcentēt vecāku lomu šajā procesā
 9. 9. Kas vēl jāizdara? (2) 9  Krimināllikuma darba grupa šobrīd vērtē: • Iespējamos grozījumus likumā Par Krimināllikuma spēkā stāšanās kārtību, kas noteiktu psiholoģiskas dabas traucējumu gradāciju. • Iespēju krimināli sodīt personu par vajāšanu (stalking). • Iespēju kā atbildību pastiprinošu apstākli noteikt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu bērna klātbūtnē.
 10. 10. Krimināllikuma regulējums 1 0 • Latvijā krimināltiesiskais regulējums ir balstīts uz dzimumneitralitāti. • Krimināllikuma regulējums, kas attiecas uz fizisko un seksuālo vardarbību, jau šobrīd atbilst Stambulas konvencijas prasībām. • Attiecībā uz emocionālo (psiholoģisko) vardarbību KL 132.pantā paredzēta kriminālatbildība par draudiem izdarīt slepkavību vai smagus miesas bojājumus, ja ir bijis pamats baidīties, ka draudi var tikt izpildīti.
 11. 11. Tēzes: 1 1  Pievienošanās Stambulas konvencijai pati par sevi nerisina problēmas; svarīgi ir konkrēti pasākumi  Neatkarīgi no pievienošanās konvencijai, valsts pienākums ir cīnīties pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm
 12. 12. Paldies par uzmanību! TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks janis.iesalnieks@tm.gov.lv, 67036788

×