Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi final

194 views

Published on

zaverecny ukol KPI

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi final

  1. 1. Argumentace tématu:Myslím si, že je v mém okolí stále dost lidí, kteří o sociálních sítích moc neví. Navíc mě tototéma fascinuje, a proto jsem si jej vybral. Studuji aplikovanou informatiku, zajímala mě tedy itechnická stránka daného problému, kterou jsem se snažil nastínit. Mnohem zajímavější přisamotném psaní této práce však bylo nahlédnutí do problematiky bezpečnosti a využitísociálních sítí.Anotace:Autor v textu popisuje současné postavení sociální sítě Facebook. Úvodem nastiňujeproblematiku sociálních sítí, dále se již zaměřuje konkrétně na sociální síť Facebook. V díle jeuvedeno krátké shrnutí systému, na kterém webová aplikace Facebook funguje. Dále se autorzabývá riziky spojenými s užíváním sociálních sítí a vztahem mezi sociální sítí a jejímiuživateli.Klíčová slova:sociální síť, facebook, soukromí, ochrana, právo, krádež identity, technologie, virálnímarketing,Mentální mapa:Současný pohled na FacebookV noci 17. dubna 1775 vyjeli dva různí muži z Bostonu do Lexingtonu varovat místní předbezprostřední hrozbou v podobě britské armády. Šlo o velice dramatickou zprávu, kterou bylopotřeba doručit vůdcům kolonií. Zpráva doručovaná Paulem Reverem se šířila jako oheň,zatímco zpráva doručovaná Williamem Dawesem se skoro nešířila, k některým vůdcům sedokonce vůbec nedostala. V čem byl tak závratný rozdíl? Důkazy naznačují, že právě Reveraměl lepší kontakty, znal klíčové postavy v městech, kudy projížděl. Ti pak nejen že zprávupřijali, ale také vyslali další posly do okolí, aby zprávu dále šířili. Zatímco tedy Dawesovazpráva zůstala přijata. Reverova se rapidně šířila po okolí.[1] Na tomhle příkladu můžeme
  2. 2. vidět, jak se dají využít sociální sítě pro virální marketing. A že rozdíl mezi úspěchem aselháním je v tom, mít správné kontakty. V poslední době se stávají stále populárnějšími sociální sítě. Nejznámější sociální síťFacebook zaznamenala za poslední půlrok přírůstek zhruba 100 miliónů uživatelů. Podlewebu www.socialbakers.com využívá služeb Facebooku nyní necelá miliarda lidí na celémsvětě.[2] Facebook však na svých stránkách tvrdí, že hranice 1 miliardy uživatelů již bylapřekročena.[3] Mezi další velice známé a používané sociální sítě patří zcela jistě Twitter aGoogle+, jejichž počet uživatelů je oproti Facebooku asi poloviční. Je nasnadě, že Facebookmá nejvíce uživatelů v Asii, Evropě a Americe. Zajímavostí je ale, že procento obyvatelpoužívajících tuto sociální síť se v Evropě a Americe pohybuje okolo 30 až 40 %, kdežtov Africe a Asii jde pouze o 5 a 7 % obyvatelstva.[2] Jaká technologie se ale skrývá za Facebookem, aby to všechno fungovalo? „Facebookuž není žádný drobeček, kterým býval kdysi na Harvardu. K hostování webové službytakového rozsahu je třeba desítek tisíc fyzických serverů a software, který tohle vše uhlídá.“Na první pohled se může zdát, že jde o klasický „LAMP“ web, což je označení pro kombinacioperačního systému Linux, webového serveru Apache, databáze MySQL a skriptovacíhojazyka PHP. Pro zrychlení celého systému byl operační systém Linux optimalizován prospecifické potřeby Facebooku. Společnost Facebook navíc vyvinula vlastní překladačskriptovacího jazyka PHP, který zvyšuje výkon celého systému. „Populární databáze MySQLje využívána primárně pro ukládání klíčů a hodnot (key-value), složitější operace naduloženými daty, jako například SQL operace typu JOIN a podobné pokročilejší dotazy, jsouprováděny na webových serverech, kde se lépe optimalizuje jejich výkon.“[4] Mnoho lidí používá Facebook, aniž by si uvědomovali nebezpečí, která mohouvyvstat. Podle licenčního ujednání, s kterým musí každý uživatel při tvorbě svého profilusouhlasit, všechny soubory, ke kterým se vztahuje právo duševního vlastnictví a které uživatelnahraje na Facebook, smí Facebook dále používat. Toto právo je navíc převoditelné, čiliFacebook může s uživatelovými daty dokonce obchodovat. Uživatel může vždy daná datasmazat, čímž Facebook toto právo ztratí, pokud někdo jiný tato data nesdílel. Pokud byla tatodata sdílena jinými uživateli, Facebook je může nadále využívat, dokud je nesmažou všichniuživatelé, kteří je sdíleli.[5] Hlavním problémem z hlediska bezpečnosti na Facebooku, ale ikdekoli jinde na internetu, může být tzv. krádež identity. Uživatelé o sobě můžou ve svémprofilu vyplnit spoustu informací, které poté můžou být zneužity. Při nedostatečnémzabezpečení soukromí si může uživatelův profil zobrazit kdokoli a vydávat se poté zasamotného uživatele. Naštěstí Facebook v tomhle směru pokročil vpřed a nyní již našeptávápřímo na hlavní stránce možnost jak si vcelku přehledně zobrazit, jaká práva mají ostatnískupiny uživatelů při prozkoumávání uživatelova profilu. Společnost Facebook si nechala udělat studii, ve které se zaměřuje na odhalováníúrovně povědomí uživatelů o riziku narušení soukromí na sociální síti a vyhodnocuje, jak totopovědomí ovlivňuje jejich chování online a navazování vztahů. Projekt následně zkoumákoncept důvěry v sociální síti ve snaze "hledat nové pohledy" na roli důvěry v prostředísociálních síti [6]. S ohledem na nedávné diskuse kolem soukromí na Facebooku si tato studie
  3. 3. klade za cíl přezkoumat stávající vnímání soukromí uživatelů Facebooku. Studie je tedyprůřezová, neboť zkoumá vnímání soukromí v jednom konkrétním okamžiku v čase. Studie ukázala, že uživatelé na sociální síti jsou si rizik vědomi a postupují opatrně.Nicméně nejsou zcela informováni o všech činnostech týkajících se soukromí. Co se týčenastavení soukromí, většina uživatelů tato opatření přijala. Stejně tak si většina uživatelůmyslí, že jsou opatrní v tom co na sociální síti „dělají a říkají“. Oproti tomu se zdá, že co setýče informací na uživatelských profilech a informace o počtu přátel, jsou uživatelé sváděnispíše touhou po sociálním schválení než opatrností. Ze studie také vyplývá nízká úroveňdůvěry uživatelů sociální sítě. Snaha o sociální schválení či zvýšení popularity se však zdá býtv prostředí sociálních sítí směrodatnější než důvěra ve společnost Facebook či ostatníuživatele. Nízkou úroveň důvěry by také mohlo vysvětlit dřívější pochybení Facebookuv otázkách soukromí. Nicméně tato nedůvěra nijak nesnižuje aktivitu a další příbytekuživatelů. [7]Literatura:[1] KILDUFF, Martin a Wenpin TSAI. Social networks and organizations. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2003, 172 p. ISBN 07-619-6956-X.[2] Socialbakers [online]. 2012 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.socialbakers.com[3] Facebook for Business. Facebook [online]. 2013 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: https://www.facebook.com/business[4] Na jakém softwaru běží Facebook. [online]. 2010 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/na-jakem-softwaru-bezi-facebook/sc-3-a-153226/default.aspx[5] Facebook [online]. 2013 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: www.facebook.com[6] ROBSON, Colin. Real world research: a resource for users of social research methods in applied settings. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell, 2011, xxi, 586 s. ISBN 978- 140-5182-409.[7] Social Networking and Online Privacy: Facebook Users Perceptions. The Irish journal of management: the journal of the Irish Academy of Management [online]. 2012, č. 31, 2012-06-26 [cit. 2013-01-06]. ISSN 1649-248x. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1022181430?accountid=16531Proč považuji dané zdroje za relevantní k danému tématu:[1] zaujal mě úvod, odborný, dobře strukturovaný, renomovaní autoři[2] přehledné, aktuální statistiky, grafy, spolupracuje přímo s Facebookem
  4. 4. [4] přehledné, dostatečně odborné, kvalitní zdroj[5] vzhledem k tomu, že píší přímo o společnosti Facebook, čerpal jsem přímo z jejich webu[7] aktuální, dobře strukturovaný, odborný, souvisí s tématem, zadavatelem je přímo Facebook

×